Båtmässan 2016, GP-bilaga 10 februari

Page 1

DE NNA

SI DA

ÄR

E N

ANNO NS

FR ÅN

B ÅTM Ä S S A N

6 – 14 FEBRUARI SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG ÖPPETTIDER

Lördag - söndag 6 - 7 feb 10-18 Måndag - torsdag 8 - 11 feb 12-20 Fredag - söndag 12 - 14 feb 10-18

PARTNERS:

GRATIS ENTRÉ

FÖR ALLA UPP TILL 16 ÅR* * I SÄLLSKAP MED VUVEN

DENNA SIDA ÄR PRODUCERAD AV BÅTMÄSSAN I SAMARBETE MED JUST RIVISTA. SVENSKA MÄSSAN, S-412 94 GÖTEBORG, TEL: 031-708 80 00, WWW.BATMASSAN.SE.

Tora – en veteran i nyskick TORA BYGGDES 1947 på Kungsviken, Orust, av Harry Hallberg som

Ta chansen – bli VM-seglare OM DRÖMMEN ÄR att kunna segla och tävla i en av de snabbaste och roligaste jollarna, 505, rekommenderas ett besök på Svenska 505-förbundets monter på Båtmässan. Där kommer nämligen en besättning att väljas ut som får låna båt och utrustning, får utbildning, träning och coachning för att delta i VM för 505 på OSarenan i Weymouth sommaren 2016. Utan kostnad.

Daniel Lundahl och hans sambo Malin Vångfors var den besättning som valdes ut 2015. De seglade både SM och EM och kommer att finnas på plats i 505-montern för att berätta om sin upplevelse och hur ett besök på Båtmässan förändrades deras liv. Om någon hade sagt till er innan Båtmässan, att snart ska ni segla EM, vad hade ni tänkt då? – Det hade vi väl tagit som ett stort skämt. Nu ska vi peppa andra som anmäler sig till uttagningen. Det kommer de aldrig att ångra, säger Daniel Lundahl.

JASMIN KROHN

Ny stormarknad Öppettider 10-19 för båttillbehör Vardagar Lördagar 9-15 i Sisjön! Söndagar 10-14 www.erlandsonsbrygga.se / 010-722 20 00

16 rg 20 tebo 2016 er Gö ad ier Göteborg arkn ris d i r Göteborg 2016 ormMässp borg prise arkna Mäss Ny st n, Göte en! storm 2016 Mässpriser org ad i Göteborg Mässpriser Götebo Sisjö lkomm Ny jön, GötebNy! stormarkn rg 2016 en Sis Vä Ny stormarknad i Göteborg lko Ny stormarknad - mm Sisjön, omm Vä8: en! Sisjön, Göteborg i 19 Välk Sisjön, Götebo Välkommen! rg 198:Välkommen!

7.490:-

spris

ba tt

i w vår äs eb a s s b ra

Line rican Påslakan set Ame holm. Bädd et från Gripsbomull. Bädds tt. 100% & örngo23106) 319:r (art.n

Line American Påslakan Bäddsetfrån Gripsholm. Bäddset 100% bomull. & örngott. 319:23106) (art.nr

49:-

Line Bäddset American

Gripsholm. Påslakan Bäddset från Bäddset American Line bomull. & örngott. 100% Bäddset från Gripsholm. Påslakan Bäddset American 319:Line (art.nr 23106) & örngott. 100% bomull. Bäddset från Gripsholm. Påslakan (art.nr 23106) 319:& örngott. 100% bomull. (art.nr 23106) 319:-

erb jud and en.

49:-

198:-

t 198:198:at ch t aber o bar toch tt aike sr tik bear och atth 49:- s b49:a ä ra huop äs20s1br649:r b c ut M å bs Maråira hop äs0sb16utpik ssratiker o 1.395:-i v 1.395:e s M årir2a o ä b6u uv w bri eb va shM ra01 p ho ut fe br p ike ua ro ri ch 20 16

Mäs

en.

and Kapokkudde jud enkel erb

and ra

ej

kam pan jpri ser . Kan

fe

. Kan ser jpri

ej

kom

00

pr iss

40

an red

o-, nett

sdag

&

er. jpris pan kam

Kan

ej

ras bine kom

med

n. nde juda erb

2 sho i vaårei b w den. udan a erbj andr

er, pris

o-, nett

-& dags

er. pris panj kam

Kan

ras bine ej kom

med

iser. anjpr kamp -& -, dags r, netto prise

Kan

as med biner ej kom

en. dand a erbju andr

ive 2.795:- nedsatta tomre båtar. inklus sgiva 01068) n rt t föruflesta pegelde reda atta sjökoav teak. (art.nr passar ente BOARD ke som akters tom n neds Plattform tim.nics+ föru reda ningspe och Navio sor tet om 650 mm Landstig stål, AISI316 e flesta båtar. imen de hela förut rostfritt ON BOARD Pekesom passar tet 2.795:er sort Rör av peke hela inklusiv vareav teak. (art.nr 01068) men n gäll Plattform egelsgi Landstignings r sortimm BOARD Peker 650 ON AISI316. atte stål, aktersp hela cs+ sjökort gällesom Rör av rostfrittatten gälle Navioni Rab de flesta båtar. passar ON BOARD Landstigningspeke Peke 650 01068) 2.795:och tten Rab Plattform av teak. (art.nrmm Landstigningspeke Raba stål, AISI316. Rör av rostfritt inklusive som passar de flesta ivare båtar. Rör av rostfritt akterspegelsg stål,

tim a sor hel ON

1.695:-

0:-

7.49

nkt

stål,

ler n gäl atte Rab

40 issänk 00 t kr

Lands rostfritt Rör av

er, a pris satt ned

kr

ned sat ta

pris er,

to m red an

för uto m

passa föru rm RD Peke Plattfo e som gspek AISI316. entet ON BOA tignin

kt

gäl ler

:-

) 2.795

r 01068

(art.n red 650 mmr de flesta teak. tom av

än

Rab atte n

ta sat ned an båtar.

(art.nr 01014) 1.795:-

hel a sor tim ent et

950 från bryggan 1.795:(art.nr 01014)

kr

niserat 950 mm. från bryggan 1.795:01014) (art.nr

ra and

iu b br we

w

16 20 21 5:fe ru ari 1.69 m 21 feb bru to m 95:21 1 fe to 1.6 m to 1.695:-tom 2 mm Peke 650 Bryggstege uppfällbar pan

kam r & uppfällbar Uppfällbar bryggstege lbar vai varmgalvasalvauppfällbar Bryggstege niserat stål. 4 steg uppfällba dag i trä. Bryggstege i varmg Uppfällbar bryggstege i varmgalvatege uppfäl i varmgalvaLängd ege i varmgal to-, gstege stege niserat stål. 4 steg i trä. Längdfrån bryggannet950 mm. Bryg llbar brygg i trä. Längd Bryggs ar bryggst i trä. Längd Uppfällbar bryggstege 4 steg i trä. Längd er, Uppfällb (art.nr 01014) steg niserat stål. från bryggan 950 mm. Uppfä stål. 4 steg mm. 1.795:stål. 4 pris mm.

t nisera an 950 :) 1.795 från brygg r 01014 (art.n

blå

ra 100% kapok. Fylld med 100% kapok. Marinblå Fylld med Marinblå d and Rötbeständigt UV-stabiliserat Rötbeständigt UV-stabiliserat s me bomullstyg. bomullstyg. Max 10 st/kund. era Max 10 st/kund. bin (art.nr02950)98:(art.nr02950)98:-

% %%% &

1.395:-

%

kom bin era s me d

Fylld med 100% UV-stabiliserat Rötbeständigt 10 st/kund. bomullstyg. Max 8:(art.nr02950)9

Fylld UV-stab ändigt 10 st/kund. Rötbest tyg. Max :bomulls 2950)98 (art.nr0

21

1.395:-

net to, dag s-

ständ Max 10 Rötbe llstyg. 0)98: bomu r0295 (art.n

M

l blå blå de enke . Marin kkud enkel blå kapok Marinblå Kapomed 100% abiliserat enkel blå kapok. Kapokkudde Kapokkudde kapok. Marinblå Kapokkudde enkel blå igt UV-st st/kund. Fylld iliserat med 100%

5:-

1.39

1.695:-

00

7.490:40 priss 00 änk kr t

is

pr

1.695:- 1.695:-

40

1.

pr

AISI316. Plattform d& sjökort re av teak. (art.nr 01068) nics och Navionics+ 2.795:rgiva isplay, ekolo Navio inklusive ouchd samt ett rt & akte kt 5) akterspegelsgivare 7” multit inkl sjökod med 1.599:- (63820D än och Navionics+ sjökort Go7 Simra ss inklusive olod ttern från e, värde avr 63833) 11.49 & shop akterspegelsgivare er/ek y, ekolod psri Web & aktergivare chdispla ett Navionic Plott te sjökortsplo pegelsgivar 0) (art.n och Navionics+ sjökort sjökort multitou ik Senas WiFi. Akters2.390:- (0084 Go7ketinkl Simrad med 7”1.599:- (63825) samt tervdrsbru gt från /ekolo av Väs inbyg rt värde av Plotter Pappeplotterngelsgivare, värde 63833) 11.490D celler. aktergivare lay, ekolod & sjökorts + sjöko llina 10-17 (art.nr 1sjökort &hop e. Gamla garAkterspe Senaste krista (00840) lod Go7 inkl Webs 7” multitouchdisp kablag WiFi. ett Navionics Sicklaarter Varda 2.390:mono Plotter/eko Simrad med inbyggt med: (63825) samt celler. rvik n frånivare, Vikbar värde av eras el med solcellspanel sjökortsplotter istallinaSickla Köpkv värde av 1.599:nel 50W . 10-20 va Väste Senaste 50W + sjökort lspan tyg. Lever l 50W sjökort & aktergivare bruketPlotter/ekolod Go7 inkl 11.490D kablage llspa Kurel Högeffektiv, Akterspegelsg t meds monokr 50W a celler. gar WiFi. Pappers med:solcellspanel ihopfällbarasolcellspanel (art.nr 63833)från Simrad med 7” multitouchdisplay, ekolod & s50W anel inbyggt 07:40:26 solce llbar solcel (00840) Gamla monokristallin etVikbar Varda 10-18 gen -01 sjökortsplotternPlotter/ekolod med solcellspan med Senaste Leverera solcellspanesolcellsp monokristallina på kraftig av 2.390:celler. r 10-17 med monokristallina Go7 inkl solcellspanel tyg.dshus gar Solcellerna värde ter ihopfällbar är Sickl monterade Högeffektiv, Kun solcellspanel 2016-02celler. Webshop Vikbarfektiv, ihopfä rade med: kablage. sjökort Vikbar ktiv, ihopfällbar Vikbar Navionics + sjökort samt&ettaktergivare på kraftigt (63825) Vardaga kraftigt värde av 1.599:Lörda 11-17 ihopfällbar 00 Köpkvar Levereras Senaste Akterspegelsgivare, tyg. WiFi. Stalan på inbyggt tyg. Levereras sjökortsplottern (art.nr monte kablage. med: 1 Kurva de 10-19 Levereras tyg. 20 gar Högeffektiv, 05753) Sickla med: kraftigt på kraftigt Västervik

695:-

1.695:- 1.695:-

0

kr

00:7.49 40

7.490:-

7.490:-

Hämta vårt 16-sidiga mässerbjudande i butiken eller på www.erlandsonsbrygga.se

I ÅR FYLLER Atlantica Båtförsäkring 100 år och firandet inleds på Båtmässan där Atlantica också blir officiell Partner. – Vi är Sveriges piggaste 100-åring. För oss känns det väldigt bra att börja fira vårt stora jubileumsår på Båtmässan i Göteborg som är staden där Atlantica Båtförsäkring startade sin verksamhet 1916, berättar Mats Johansson, affärsområdeschef på Atlantica Båtförsäkring. Under mässan kommer Atlantica att synas på många olika sätt, bland annat i en monter som kommer att spegla ”100 år av båtliv”.

40 pris 00sänk t kr

Förra året gjorde Båtmässan EM-seglare av landkrabbor. Nu återkommer chansen att förverkliga en seglardröm.

100-årskalas på Båtmässan

11 pris 00sänk t kr

Daniel Lundahl och Malin Vångfors blev utvalda på förra årets Båtmässa och seglade både SM och EM. Foto: Johan Vångfors

senare lade grunden till det välkända båtvarvet Hallberg-Rassy. Hallberg behöll själv båten det första året, därefter har hon haft flera olika ägare. Enligt uppgift ägdes hon under cirka tio år av Carl Tham, välkänd politiker och före detta ambassadör och chef för Sida. Sedan 2008 ägs Tora av båtbyggare Michael Bossen på Öckerö som har renoverat henne från kölbultar till masttopp. Långedragsjulle J14 nr 38 ”Tora” finns utställd i Veteranbåtshallen.

1.695:-

plotter/ekolod Go7 inkl sjökort & aktergivare

Senaste sjökortsplottern från Simrad med 7” multitouchdisON BOArd peke 650 mm play, ekolod & inbyggt WiFi. Akterspegelsgivare, värde av Landstigningspeke som passar de flesta båtar. 1.599:- (63825) samt ett Navionics + sjökort värde av 2.390:- Rör av rostfritt stål, AISI316. Plattform av teak. (00840) (art.nr 63833) 11.490D (art.nr 01068) 2.795:-

www.erlandsonsbrygga.se nsbrygga.se / 010-722

Mässblad gbg 2016.indd

d 1

d gbg

2016.ind

Mässblad

gbg 2016.indd

1

Mässblad gbg

2016.indd 1

Mässblad gbg 2016.indd 1

20 00

2016-02-01 07:40:26

1 2016-02-01 07:40:26

ra b

50

at t

Mässbla

1

%

är monterade ärens på kablage. Högef Solcellerna 2.095N N Högeffe Simrad med 7” multitouchdisplay, na 11.490D t (00840) 63833)från monterade r 10-20 (art.nr Sönda är montera är gar inbyggt llerna av 2.390:+ sjökort värde WiFi. Sickla Varda 10-18 Akterspegelsgivare, huset ekolod & ingenSolcellerna 2.095N 05753) Solce 05753) 2.095 SolcellernaSol2.095N (art.nrKung 010-722 Vardaga rKurva Gamla Pappersbruke gar värde av 1.599:- (63825) 10-18 2.095N Stalands r torpsr 05753) 10-17 + sjökort värde av 2.390:- (00840) 11-17 .ser /10-19 Göteborg 05753) samt ett Navionics Solna Kungens Sickla Köpkvarter Lördaga 11-17 (art.n Bagar Vardagar Webshop n 9-19 (art.nr Lörda Västervik gar Solna gga (art.nr 63833) 11.490D Sickla ar Solna Kungens Vardaga 10-20Kungens Solna Sisjön 00 Kurva eborg (art.nr Vardagarorg Söndarpsringe sbry 07:40:26 Vardagar Söndag Kurva 2016-02-01 20 r 10-18 Bagarto 9-15 en Vardagar Stalandshuset Bagartorpsringen Pappersbruket Gamla GötSisjön 22 Stalandshuset son Göteborg Sickla Köpkvarter Sickla Göteborg Lördaga 11-17 gar Göteb r 9-19 Bagartorpsring Bagartorpsringen Stalandshuset Sisjön 10-19/10-19 Vardagar 010-7 and 1 Västervik Lördagar 10-18 Lörda ar Vardagar Vardaga 10-17 Vardagar Sickla 9-19 .erl Sisjönr 9-15 10-19 Sisjön 9-1910-19 Vardagar 10-20 a.se Köpkvarter Webshop Vardagar 11-17 Vardagar Söndag 9-1910-18 Vardagar Vardagar 10-19 Lördagar Lördagar Vardagar Gamla Pappersbruket 9-15 gar 10-19 Söndagar brygg Lördagar Lördaga 10-19 9-15 r 10-19 www Vardagar 10-20 9-15 10-18 9-1510-18 Lördagar Varda 0010-18 dsons Söndagar Lördagar Vardagar 9-1511-17 20 Lördagar Lördagar Lördagar 10-14 Söndagar gar 10-14 Vardaga r Vardagar 10-17 9-15 erlan9-15 010-722 9-15 Lördagar Lördagar 10-18 Lörda Söndagar 11-17 gga.se www. Söndagar /11-17 Söndagar Lördagar Lördaga gar Söndagar 10-14 11-17 07:40:26 Söndagar ar 10-14 Söndagar 10-14 1 Sönda www.erlandsonsbry Söndag www.erlandso/ 010-722 20 00 11-17 2016-02-01

49:-

348:-

% MÄSSRAbAtt

Rabatten gäller hela sortimentet förutom redan nedsatta priser, netto-, dags- & kampanjpriser. 20%-rabatt samt priserna i annonsen gäller mellan 5-21 februari 2016. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

7.990:55 kp

e-Bridge Vikstol

Kapokkudde enkel blå

Bekväm, stabil och smidig stol. Ryggstödet kan Fylld med 100% kapok. Marinblå Rötbeständigt justeras i sex lägen. Vattentätt och UV-stabiUV-stabiliserat bomullstyg. Max 10 st/kund. liserat marinblått tyg, PVC under sittdynan. (art.nr 02950) 98:Praktiskt bärhandtag. (art.nr 02970) 448:-

4.495:-

845:-

490:-

24 liter

Septiktank

Tillverkad i rostfritt stål. Avfall in och ut ø 38 mm, avluftning ø 19 mm

ø150 mm tunnel

Vetus Bogpropeller 55 kp.

6-bladig propeller för tystare gång. 12V. AquaSmart Light 2,4 Uppblåsbar durk 4,2 Hk. (art.nr 07042) 13.990:Lättviktsgummibåt med uppblåsbar durk och köl samt med Glasfibertunnel ø 150 mm x 750 mm raka pontoner. (art.nr 07047) 790N Rek motor: 4 Hk. (art.nr 10482) 5.995:-

995:24 liter (art.nr 04261)

1.395:-

40 liter (art.nr 04241)

1.695:-

1.250:-

56 liter (art.nr 04269)

1.995:-

1.495:-

Mått: 300 x 400 x 200

Båt-WC

Manuell spolning. Vatten in ø 19 mm, avlopp ut ø 38 mm. (art.nr 04230) 1.195:-

Mått: 500 x 400 x 200 Mått: 700 x 400 x 200