Page 1

Buurtvereniging de Rivierenbuurt Jaargang 14 nummer 4 – december 2010

BUURTKRANT


Inhoudsopgave Van de bestuursbank Activiteitenkalender Rivierenbuurt De Rivierenbuurt heeft u nodig! Buurtoverleg met Stadsdeelbeheerder Plannen hoofdstationgebied Snert & Zoopie 2010 Zuidelijke Ring; wat moeten we met dat ding?! Studentenhuisvesting Sinterklaas, wie kent hem niet? Wat is er te doen in het Grafisch Museum? Puzzeltijd!! Doppejan Uit de school geklapt Verhalen van buurtgenoten Grote verandering voor Beautypoint Jouw kerstvakantie opznGronings Frits & Frats Het dierenziekenhuis Nieuw in Groningen; TijdSTIP De Rijinstructeur Gezocht! Het Juridisch Spreekuur Kleurplaat voor de kleintjes Belangrijke (wijk)informatie Beste lezers,

2 4 6 7 10 13 15 18 20 21 22 25 27 28 30 31 34 35 37 39 41 42 43 44

Van de redactie

“Uhum, aan al het goede komt een eind”. Zo komt er nu ook een eind aan mijn “buurtkrant carrière”. Ik moet tot mijn spijt door privéomstandigheden deze geweldige buurt verlaten. Daarom geef ik het stokje over aan mijn achterban; de rest van het bestuur. Met de aankomende uitbreiding van het bestuur moet dit geen probleem zijn. Ik wil langs deze weg iedereen die zijn bijdrage heeft geleverd in de afgelopen 3 jaren hartelijk bedanken! Zonder jullie had ik nooit zulke mooie (12!) exemplaren kunnen fabriceren. Bedankt! Ik blijf voorlopig waar nodig op afstand nog wel helpen met de aankomende buurtkrantjes :-D Heel veel leesplezier en tot ziens op de Snert&Zoopie! Hartelijke groeten, Ronald Bock

-1-


Van de bestuursbank De oproep in de vorige buurtkrant voor een nieuwe secretaris heeft veel reacties opgeleverd. Er hebben zich 4 kandidaten aangemeld die zich in willen zetten voor het bestuur van de buurtvereniging. Di t kli nkt al sof de 3 partij en Deze mensen worden in de Buurtvergade(Rijkswaterstaat, gemeente Groningen ring van maart formeel gepresenteerd als en provincie Groningen) het nog helekandidaat-bestuurslid, maar ik wil ze nu al maal niet met elkaar eens zijn. Terwijl aan u voorstellen. ze vorig jaar zo eensgezind op het podi- Gerben van der Worp (IJsselstraat). Wil um in de Martiniplaza stonden. Schijn een aandeel leveren in het betrekken van bedriegt blijkbaar! Verderop in de buurtde studenten in het wonen en leven in onkrant het stuk dat gepubliceerd is in het ze buurt. Ook is hij handig met websites Dagblad van het Noorden en een artikel en marketing; van de hand van Geert Hovingh over de - Marcel Vehof (Parkweg). Gaat zijn steenontwikkeling van het stationsgebied. tje bijdragen aan de activiteiten rond Wat heeft dat ermee te maken, vraagt u Openbare ruimte & Beheer en de buurtzich wellicht af? Nou veel! Want het krant; gaat over mobiliteit, bereikbaarheid, - Karen Alons (Barestraat). Gaat zich inveel geld dat voor beide projecten wordt zetten voor de samenhang en organisatieingezet is afkomstig van het afblazen graad van de buurt. In deze buurtkrant is van de snelle treinlijn naar het Noorden al een stukje van haar hand te vinden; (2 keer 600 miljoen euro), het gaat over - Ineke Buist (Barestraat). Zij wordt onze overlast nu en straks. Kortom: over crunieuwe secretaris.   ciale besluiten in het bereikbaarheids  ontwerp van het Noorden. En wij wonen Mijn opiniestuk over de Zuidelijke Ring daar middenin. Daarom mogen wij er heeft veel reacties opgeleverd, tot ver buikritisch over zijn. ten Groningen. Zo ben ik gebeld door een inwoner (73) van Norg die me vertelde dat Laten we dit onderwerp zaterdag 11 het plan uit de zeventiger jaren, om een december verder bespreken met elkaar. weg aan te leggen van Assen via Norg Onder het genot van een kop snert en naar Boerakker gewoon door had moeten een glas hete kwast. Wij sturen de gaan. Dat had de druk op het Julianaplein raadsleden en statenleden ook een nu aanzienlijk verminderd. Hij heeft recent exemplaar van deze buurtkrant: u bent bij de Provincie Drenthe geprobeerd om ook van harte uitgenodigd. de oude plannen boven tafel te krijgen. Dat is hem nog niet gelukt. Verder ben ik Maar laten we 11 december elkaar gebeld door de nieuwe communicatiemevooral als buurtgenoten ontmoeten, op dewerker van het project Zuidelijke Ring het plein voor de Rivierenstede. Er is die mij doodleuk meldde dat de projecteen natje en een droogje, er zijn weer groep, die de opdracht heeft om het voorgrunneger laidjes (Erwin de Vries!). We keursalternatief uit te werken, nu pas zien elkaar om 16.00uur. Of eerder, wordt samengesteld! want vele handen maken licht werk. Welkom! Er is sinds november 2009 gewoon geen fluit gebeurd!   Gea Koeling - Voorzitter -2-


-3-


Activiteitenkalender Rivierenbuurt

Zaterdag 11 december 2010: “Snert & Zoopie” Winterfeestje op het winkelplein ‘Rivierenstede’ Lekkere snert, kwast, chocomelk en gluhwein en uiteraard weer oliebollen. Tijdstip: van 16.00 tot 18.00 uur

Maart 2011: “Buurtvergadering” Houd de buurtkrant van maart 2011 goed in de gaten. Hierin wordt de agenda voor deze buurtvergadering opgenomen. Ook de notulen van de vorige buurtvergadering vindt u in deze editie van de buurtkrant.

April 2011: “Lentekriebels” Organiseer samen met je buren en/of straat een grote schoonmaak van de straat, stoep, voortuintjes of brandgang, alles mag! De buurtvereniging kan helpen met tips ten aanzien van subsidie aanvragen en het lenen van materialen bij de gemeente.

Zaterdag 18 juni 2011: “Buurtfeest” Zomerfestival in het ‘Dinkelpark’. Met een markt voor iedereen die producten, kunst en advies wil presenteren en uiteraard ook weer een rommelmarkt in samenwerking met de Widarschool.’ Vanaf 3 uur tot middennacht zal er weer veel muziek zijn op het grote podium, maar ook in het park.

Zaterdag 24 september 2011: “Nationale Burendag” Organiseer samen met je straat een gezellige borrel! Zet wat parasols in de straat, iedereen neemt z’n drankje, hapje en eventueel een stoel mee en zo heb je in een klap een gezellige middag/avond. Wil je het groter maken? Vraag dan subsidie aan bij het Oranjefonds!

Oktober 2011: “Buurtvergadering” Houd de buurtkrant van juni 2011 goed in de gaten. Hierin wordt de agenda voor deze buurtvergadering opgenomen. Ook de notulen van de vorige buurtvergadering vindt u in deze editie van de buurtkrant.

Zaterdag 10 december 2011: “Snert & Zoopie” Winterfeestje op het winkelplein ‘Rivierenstede’. De 4e alweer. Komt allen! -4-


Pedicurepraktijk

Anjo Perfors Rijnstraat 22 9725 EV Groningen 050 5275554 / 06 41308606

 

Behandeling in de stoel of bij u thuis, ook ’s avonds.

Parkweg 110

Steentilstraat 27 9711 GK Groningen

9725 EM Groningen

Tel: 050 - 312 32 51

Tel: 050 - 526 81 11

Fax: 050 - 318 20 42

Fax: 050 - 326 28

www.labouquetterie.nl -5-

 


De Rivierenbuurt heeft u nodig!!

Als u deze buurtkrant in de bus heeft gekregen, dan woont u in de Rivierenbuurt. Een mooie buurt, met oude huizen, veel nieuwbouw en alles ertussen in. Er speelt veel in en rond de buurt: ontwikkeling van het stationsgebied, de Zuidelijke Ring en ‘kleinere’ projecten, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van een straat en het onderhoud van de openbare ruimte. Leden van het bestuur van de buurtvereniging overleggen hierover met de gemeente en andere betrokken instanties. En om te zorgen dat buren elkaar beter leren kennen, hebben we twee keer per jaar een buurtfeest. Als buurtvereniging zijn we daar druk mee. Zoals op de algemene ledenvergadering besproken, kunnen we het echter niet alleen. We hebben uw hulp als bewoner nodig. We willen daarom graag een aanspreekpunt per straat, die ons kan ondersteunen bij het organiseren en communiceren van activiteiten en onderwerpen. Per straat 1 aanspreekpunt levert al gauw 25 mensen die met de inzet van een paar uurtjes per jaar per jaar de hele buurt kunnen bereiken. Heeft u al vaker bedacht dat u wel wat voor de buurt wilt doen, maar een bestuursfunctie een brug te ver is? Dan krijgt u nu de kans om u op te geven via het bekende e-mailadres: buurtverenigingrivierenbuurt@hotmail.com In de volgende buurtkrant ga ik u hierover uitgebreider informeren! Karen Alons (Rabenhauptstraat) -6-


Halfjaarlijks buurtoverleg met Stadsdeelbeheer Twee keer per jaar heeft een afvaardiging van de buurtvereniging een overleg met de stadsdeelbeheerder Harry Delemarre. Tijdens dit overleg worden diverse zaken besproken. Indien nodig schuift Theo Helmus, opzichter Milieudienst Zuid, aan om de zaken betreffende de milieudienst te bespreken. Als afsluiting wordt er een schouw door de buurt gehouden en wordt er een aantal aandachtslocaties bezocht. Op 19 oktober, helaas net na de Buurtvergadering in het Talmahuis, was er weer een Beheeroverleg. Aansluitend was het Clusteroverleg met de StadsdeelcoĂśrdinator. In dit overleg worden de grote projecten besproken.

Herin richting Rabenhauptstraat De herinrichting zal in 2012 plaatsvinden, wanneer ook de riolering wordt vervangen. Verwacht wordt dat voor de zomer van 2011 een tekening beschikbaar zal zijn om voor te leggen aan de bewoners.

Vernieuwing Riolering in de Rivierenbuurt In 2011 zal een begin worden gemaakt met vervangen van de riolering. De volgende straten komen dan aan de beurt: Berkelstraat, Rijnstraat, Lingestraat, IJsselstraat, (westelijk) deel van de Parkweg. Men kijkt naar de mogelijkheden om het regenwater te scheiden van het huishoudwater met een afvoer naar de vijver. Indien dit haalbaar is, zal ook de Rivierenhof direct aangepakt worden. Het oostelijke deel van de wijk is in 2012 aan de beurt. Reconstructie Parkweg (tussen Hoornsediep en Spaarnestraat) Dit zal gelijktijdig met de vervanging van de riolering plaatsvinden. Het is nog niet bekend, wanneer dit in 2011 zal plaatsvinden. Aanwonenden zullen door de gemeente geĂŻnformeerd worden.

Herinrichting Vechtstraat Ook deze herinrichting zal in 2012 plaatsvinden, wanneer de riolering wordt vervangen. In het voorjaar van 2011 verwacht men een tekening te kunnen presenteren. -7-


(vervolg buurtoverleg)

BORGschouw 2010 Voor de zomer hebben bewoners in de hele stad Groningen de wijken “geschouwd”. Dit wordt jaarlijks gedaan. De BORGschouw 2010 wordt in het najaar geëvalueerd. Tot vorig jaar werden de schouwers hiervoor uitgenodigd. Het is het voornemen dat de wijkorganisaties hiervoor in het vervolg ook een uitnodiging krijgen met het resultaat van de BORGschouw.

Trap vijver Talmahuis Deze trap komt in aanmerking voor een grote opknapbeurt. Echter, met het aangekondigde vertrek van het Talmahuis (uiterlijk 31december 2011), wil men even afwachten wat de plannen zijn met het pand. Op dit moment is daar nog niets over bekend.

Klooster Het Klooster is sinds september 2010 te koop. De buurtvereniging heeft diverse ideeën over mogelijke bestemmingen van dit gebouw, maar uiteindelijk is het wachten op een koper en die bepaalt wat er met dit monumentale pand gaat gebeuren. Tijdens het gesprek met de Stadsdeelcoördinator was nog niets bekend over eventuele ontwikkelingen bij het Klooster. -8-


APK Keuringsstation – Garage auto wordt gehaald en gebracht

Gdanksweg 5 – telefoon: (050) 525 13 25

Parkweg 123 Groningen 7 dagen per week 16.00 - 22.00

-9-


Plannen hoofdstationgebied Onderstaande is een verslag van de bijeenkomst op 21 oktober j.l. van de belangengroepen (Fietsersbond, Rover, Blinden en slechtzienden, e.d.) en de vertegenwoordigers van de wijkverenigingen rondom het Hoofdstation met de Gemeente Groningen, w.o. Frank de Vries (die na een aanmoedigend warm-woord de zaal verliet, en géén Karin Dekker trouwens) en de mensen van de Projectgroep Stationsgebied, uitgebreid met de ingenieurs van De Zwarte Hond en Movares.

Rearranging deckchairs on the Titanic Over de voortgang van de plannenmakerij voor het hoofdstationgebied van Groningen In de stellige verwachting dat er gesproken zou worden over drie stedenbouwkundige modellen die de combinatie van het verkeerskundige bureau Movares en de stedenbouwkundigen van het Groningse bureau De Zwarte Hond heeft ontwikkeld, was ons bijmalkander-zijn daarentegen vnl. gewijd aan het inventariseren van de wensen t.a.v. het gebied van de diverse groeperingen. We werden dan ook een beetje overvallen door de vraag om op gele sticker-velletjes (‘geeltjes’) onze opmerkingen op de kaart van Groningen te plakken. Piter van de Viaductstraat zei nog ‘Zullen we samen doen?’, maar voor zo’n overlegje met Sia er ook bij, ontbrak de tijd. Dat werd natuurlijk een beetje Sinterklaas-lijstjes maken … om op 7 december nog eens namens Hém te moeten horen dat óf het geld op was óf dat het ten onder is gegaan in het conflict met altoos ook al die andere wensen. In ‘You can’t always get what you want’ bezong Mick Jagger (Let it bleed, 1969) dit ‘eeuwige mankement’. ‘No Pussy Blues’ heet het anno nu bij Nick Cave’s Grinderman. Maar laat ik dát blik hier niet open trekken

Voor onze wijk, de Rivierenbuurt, geldt dan dat de verbindingen met het station en verder met de binnenstad wel wat verbeterd kan worden, dat het gebied ook voor de wijk iets positiefs inhoudt, gaat houden en dat de wijk niet in haar ‘karakteristiek’ aangetast mag worden, d.w.z. dat de Parkweg, zoals de oude bouwmeester Hendrik Petrus Berlage het ooit bedoeld heeft, primair als een wijk-ontsluiting gezien moet worden die evenwel als belangrijk vorm-element voor de stedenbouwkundige structuur van de hele stad onaangetast dient te blijven. ’t Is ons godgegeven! (Men leze in dit verband, helaas onvertaald, het generieke werkje van Kevin Lynch, The Image of the City, Cambridge (Mass., USA) en London (Engeland) 1960.)

Het Emma-viaduct als residu, als stront van de stedelijke planning uit de jaren zestig, is een mono-functionele, winderige verkeersgoot. De meer recente plannen voor de KPN van Van Gool en Quist (1985) en het Cascade-terrein van Quist (2000) met hun introverte opzetten hebben dat alleen maar versterkt, terwijl het nu ‘mijn wens’ is om de weg meer als een normale stadsweg te gaan zien waaraan ook op de ‘begane grond’ De bijeenkomt was dus bezig - ik besefte functies mogelijk zijn en die de overzulks in een spreekwoordelijk helder mosteek voor voetsers en fietser aangenament - was dus bezig met het maken van mer kan maken. doelstellingen voor het gebied. . -10-


(vervolg stationsgebied)

Want áls d’r een dikke poest is, lig je daar zo op je gat. Afgezien van dat klasje ‘goede bedoelingen’ was de presentatie van de drie modellen van het bureau De Zwarte Hond wel erg summier. Komt alles aan de Noordkant van het station, komt een deel ook aan de Zuidkant of komen de nieuw te bouwen functies aan weerszijden maar dan over de sporen heen? Als ideevorming – en zo proefde ik de stemming van de vergadering - leidt het al snel naar het laatste model. Daarin kunnen de verbindingen tussen de binnenstad en de Rivierenbuurt en verder, to infinity een goede plaats krijgen en de te drukke zuidkant van het station enigszins kan ontlast worden door andere functies, bijvoorbeeld het meer regionale openbaar vervoer aan de andere kant te plaatsen - de Q-bus naar ’t mooie Drachten is 4 ever - en zo de doorsteek Noord-Zuid door meerdere soorten mensen qua modale gespletenheid gebruikt gaat worden. Dit biedt weer kansen waarin de doorsteek meer wordt dan alleen een ‘passerelle’ met de genade gods evt. roltrappen en fietsgoten erbij. Er ontstaat dan ook mogelijkheid dat niveau te gebruiken voor … tja, dat zien we wel. Nu wisten wij ook wel dat er in deze fase van het proces nog niet gedetailleerd op plannen ingegaan kan worden, maar de opzet van doelstelling-tot-plan geeft toch dat post-Sinterklaas-avond-gevoel. En wat is nou eigenlijk de doelstelling van de doelstelling? De stedenbouwkundige studies die er ook al zijn gedaan en die door hun ruimtelijke verbeelding zicht geven op de ruimtelijke potenties van het gebied blijven onderbelicht, zouden wat ‘realistisch’ tegengas kunnen geven aan het al-te-idealistisch formuleren van doelstellingen.

Met name wat de grenzen van het plangebied betekenen, zoals hierboven gezegd is over de Parkweg, maar ook wat de mogelijkheden zijn van het Emmaviaduct om een extra niveau boven het maaiveld als een spiegelvloer te introduceren, stelt direct al een aantal ‘noodzakelijke keuzes’ die de ideevorming voor het Hoofdstationsgebied aanwakkert en zo het planproces zou kunnen versnellen en intensiveren voor een intense stad. Een ander punt is natuurlijk de samenhang met de Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) die nu en in de huidige plannen zo’n verwoestijnende invloed heeft op de stad (en m.n. de Rivierenbuurt, de Maaslaan en het Hoornse Diep in het bijzonder). Heeft de inrichting van het Stationsgebied énig invloed op het terugdringen van het autoverkeer op de Zuidtangent? Dit veronderstelt een overkoepelend (‘comprehensive’) en strategisch verkeers- en vervoersplan - ik heb ‘m hier niet kunnen vinden, en nergens niet - en dat terwijl er schaalvergrotende, grootse plannen op stapel staan met het stationsgebied, de Zuidelijke ringweg en ook de nieuwe tramlijnen. En er is op z’n minst een 1,2 miljard uit de Eurlingspot beschikbaar! Ik zou er een spreekwoordelijk nachtje over na denken hoe al die ingrepen met elkaar samenhangen en hoe bijvoorbeeld het openbaar vervoer – en wat is daar dan de hub van? - het autoverkeer op de ring tendentieel zou kunnen terugdringen. En het gaat me niet om een wedstrijdje o.v. tegen de auto. (En ook, als een hier marginale opmerking: zet die zögerende planvorming voor de ZRG bewust even stil, zoals ook de sympathieke actiegroep Tunnelvariant! bepleit.) -11-


(vervolg stationsgebied)

Concluderend: ondanks de beroerde koffie wel een gezellige avond. We hĂŠbben ingesproken maar wat de relatie is met andere (toekomstige) belanghebbenden, dat moet allemaal nog komen. En in de planvorming is het pas voorbij als het voorbij is en dan pas ligt er iets concreets waarop definitief gereageerd kan worden. Plannen maken is net als zwanger zijn, je bent het nooit een beetje. Geert Hovingh, Bestuurlid wijkvereniging De Rivierenbuurt.

PS Als ondersteuning van het verzamelen van doelstellingen voor het gebied werd er ook een rapport uit gedeeld van Concire onder de titel Cityhub Groningen. Richtinggevend idee voor de Spoorzone. I.o.v. de Gemeente, juli 2010. Hub is een nieuwhip ICT-gerelateerd woord en betekent knooppunt. Nou, die gaan (ook) we lezen.

-12-


Snert & Zoopie 2010

-13-


Glas in Lood Groningen Atelier voor kunst, ambacht en scholing • • • • •

Ontwerp - Opdrachten - Restauratie Glas in Lood - Brandschilderen Tiffany - Fusen - Kralen maken Ambachtelijke cursussen

Verkoop Glas, Lood en Gereedschap

Voor meer informatie en/of reservering: tel: 06-48409028

Adres: Achterweg 47, Groningen - www.glasinloodgroningen.nl

-14-


Zuidelijke Ring, wat moeten we met dat ding?! Vanochtend liep ik met de hond door mijn buurt: de Rivierenbuurt. Zondag, rustdag. De beste dag om te ervaren hoe het is om direct naast de zuidelijke ring te wonen. Een ieder ligt wat langer in zijn bed, zit uitgebreid aan het ontbijt en leest de kranten die tegenwoordig alleen nog maar op zaterdag dik genoeg zijn om er twee dagen over te doen. De winkels zijn dicht, het is een grijze dag, het grootste deel van de arbeidspopulatie heeft vrij, dus de straten zijn uitgestorven. Tenminste, dat zou je denken. Niet op de zuidelijke ring. Het is verbazingwekkend hoe continu dat verkeer op de ring maar doorraast. Hoe ik dat weet? Want je ziet het toch niet als je via het voetpad tussen de begraafplaats en de Weg der Verenigde Naties naar de Hereweg loopt? Nee, zien doe je het verkeer niet, maar dat GELUID!!! Geluid valt op als de achtergrond rustig is. Zo simpel is het. Door de week en op zaterdag is de achtergrond niet rustig. De stad bruist en produceert dus meer geluid dan op deze zondagochtend. Het verkeer op de ring is op zondag relatief rustig. Cijfers heb ik er niet over kunnen vinden op internet want de gepubliceerde studies spreken over de belasting in de ochtenden avondspits. Maar mijn boerenverstand zegt dat de zondag niet meer dan 20, 25 % van de doordeweekbelasting zal kennen. Ik kan me het haast niet voorstellen! Dat doorvertalend betekent dat er op een werkdag 4 tot 5 keer zo veel geluid onze buurt in komt. Geluid wordt steeds meer een vervuilingfactor van belang. Geluidhinder – geluid waarmee we zonder dat we het willen geconfronteerd worden – levert steeds meer problemen op voor de volksgezondheid. Nee, dan heb ik het niet over gehoorschade. Maar wel over een continue stressfactor die hart- en vaatziekten tot gevolg kunnen hebben. Verkeerslawaai is de grootste bron van geluidshinder in Nederland.

Een vergelijkbare redenering kan ik ook opzetten over andere vervuilingfactoren, zoals koolmonoxide, stikstofoxide, fijnstof, benzeen, zwaveldioxide, benzapreen en lood. Dit zijn allen stoffen die in uitlaatgassen zitten. Verder komt er stof vrij bij het contact van een rubberband met het wegdek. Voor al deze stoffen geldt: hoe meer je er van binnen krijgt, hoe ongezonder dat is. Woon je dicht langs een drukke weg dan krijg je daar meer van binnen, dan dat je verder van zo’n weg afwoont. Dat hangt samen met de concentratie van het spul in de lucht. Vul in en kleur de plaatjes.

Tot zover de gezondheidskant. Alhoewel..... Soms visualiseer ik voor mezelf hoe onze buurt er uit gaat zien als het onzalige plan doorgaat dat op de door een ieder erkend als 40 jaar geleden verkeerd gekozen plek voor een ringweg in Groningen, op precies dezelfde plek opnieuw een enorme stedenbouwkundige en regionaal landschappelijke fout gemaakt gaat worden. -15-


(vervolg Zuidelijke Ring)

Met een soort half verdiepte ingekorte racegoot waarvan het nog maar de vraag is of er nog ergens een dekseltje opkomt. Hoe gaan onze buurtbewoners de 5 jaar beleven dat dit gedeelte van de ring slecht of niet toegankelijk zal zijn? Heeft onze volksvertegenwoordiging wel door dat alleen in onze buurt al 4500 mensen wonen die én zelf slecht hun huis zullen kunnen bereiken én te maken gaan krijgen met een enorme toename van sluipverkeer dat zijn weg probeert te vinden? Hoezo stress. Thuisgekomen, met enigszins verhoogde adrenalinespiegel, surf ik naar de website www.ringzuidgroningen.nl. Het laatst geplaatste bericht is zo te zien van november 2009: “Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en de gemeente en provincie Groningen zijn het eens over de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen. Op dinsdag 10 november 2009 hebben alle betrokkenen hun handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst waarin duidelijk wordt op welke manier deze rijksweg (A7) wordt aangepakt. Namens de gemeente Groningen tekende wethouder Karin Dekker en namens de provincie Groningen gedeputeerde Marc Jager.” 
 Ik klik aan Agenda en vindt daar de volgende meldingen: • • • •

Vervolgens klik ik aan Nieuws: Duurzame oplossing voor zuidelijke ringweg in beeld (3 juli 2009). Waarom ben ik niet overtuigd? Waarom is er voor de zuidelijke ring nog geen enkel gremium door de 3 samenwerkende overheden opgezet waarbij ik het gevoel heb dat ik mijn mening kan geven en dat ik het gevoel heb dat ik serieus wordt genomen? En zeg nou niet dat de avonden in de Martiniplaza dat doel hadden. Waarom zijn er trajecten in deze mooie stad waar dat wel het geval is? Toen er nog geen potloodstreep op schetspapier was gezet waren we al aan tafel uitgenodigd bij Gerrit Lieferink, projectleider stationsgebied. Waarom wordt de oplossing voor de noordelijke doorstroming (Duitsland, Randstad, regio) op het bordje van de Stad gelegd? Terwijl in het Noorden nog wel degelijk ruimtelijke alternatieven te vinden zijn. Waarom maakt onze volksvertegenwoordiging weer een keuze voor de korte termijn en wordt er niet gekozen voor een meer toekomstzeker scenario? Waarom horen wij al bijna een jaar niets over dit monsterproject? Toch heb ik nog hoop. Ik hoop dat er binnenkort iemand opstaat. Iemand waar wel naar wordt geluisterd en die het lef heeft om te zeggen: dames en heren, we staan op het punt om het verkeerde pad in te slaan. Ik stel voor dat we een ander besluit nemen!

Voorjaar 2010 Start planstudie met inspraak 2012 Tracébesluit 2015 Start werkzaamheden zuidelijke ringweg 2019 Werkzaamheden zuidelijke ringweg ge reed.

Gea Koeling Bewoner en voorzitter buurtvereniging De Rivierenbuurt 31 oktober 2010 -16-


-17-


Studentenhuisvesting in Stad Student en stadjer, samenleven in de stad Al bijna 400 jaar komen grote groepen jongeren naar Stad om te studeren. De laatste jaren neemt het aantal studenten jaarlijks met rond de 5% toe. Dit betekent dat er jaarlijks ongeveer 700 studenten extra een kamer nodig hebben. De gemeente Groningen heeft de groei van dit aantal kamers overgelaten aan de vrije markt. Daardoor zijn er meer studenten in de wijken komen wonen. Dit gaf problemen omdat studenten een ander levensritme hebben. Omdat dit probleem eigenlijk een steeds groter deel van de stad treft en er allerlei berichten in de krant verschijnen over een steeds grotere intolerantie tussen stadjer en student, zijn we met vertegenwoordigers van een aantal wijken en studentenorganisaties bij elkaar gekomen. We hebben ons verenigd in het Platform huisvesting student en stadjer (PHSS). We zijn tot de conclusie gekomen dat de kern van het

probleem ligt bij de kwalitatief slechte huisvesting van studenten. ‘Gewone’ huizen, inclusief de bijbehorende tuinen, zijn niet gebouwd op het intensieve gebruik door studenten (meer individuele bewoning per pand). Studenten betalen vaak te veel voor wat ze krijgen, fietsen versperren de stoep, tuinen en panden worden verwaarloosd. We hebben een wensenlijst naar de gemeente gestuurd en zijn nu druk in

gesprek met de wethouder en de politieke partijen. De stand van zaken is op dit moment dat de gemeente gaat zorgen dat er 5300 wooneenheden voor jongeren worden gebouwd, gedeeltelijk tijdelijk (voor een jaar of 10). De gemeente heeft hiervoor locaties en gebouwen aangewezen en is in overleg met de woningcorporaties. De bedoeling is dit voor 2014 te realiseren.

We zijn hier erg voor. Studenten krijgen dan kwalitatief goede woonruimte voor een reĂŤle prijs, en buren met een verschillend levensritme hebben minder last van elkaar. We hebben echter nog vraagtekens of dit gaat lukken op deze korte termijn ezien de procedures die er bij bouwen horen. -18-


(vervolg studentenhuisvesting)

Een ander punt is betere handhaving en het voorkomen van overlast. Op ons voorstel, denkt de gemeente erover de huisbaas meer verantwoordelijk te maken voor de situatie rond een pand en hem daar ook op aan te spreken. Dit om de situatie in bepaalde wijken te verbeteren. Ook leven er ideeën om in bepaalde wijken minder studentenpanden toe te laten dan in andere. Hoewel we begrijpen dat de betrokken wijken hier voor zullen zijn, zijn wij er als Platform op tegen. We hebben met zijn allen veel plezier van de studenten, laten we de eventuele problemen dan gelijk verdelen. De ervaring in wijken waar allang studenten wonen, is dat er geen noemenswaardige problemen zijn, zolang er een bepaald evenwicht in de wijk is. Studenten in de wijk betekent niet per definitie overlast. De plannen van de gemeente zijn vastgelegd in de Nota Jongerenhuisvesting en de Discussienota jongerenhuisvesting. Te vinden onder: h t t p: / / gr o ni n g e n. no t u d oc. nl / c gi - bi n/ sh o wd oc. c gi / act i o n=v i e w/ i d= 83 2 5 7/ Jongerenhuisvesting_gr10.2432494.pdf In januari staat er een vervolgnota om verdere beslissingen te nemen. Voor meer informatie, ideeën: platformhss@gmail.com

Dankzij

La Bouquetterie Fleurs staat er dit jaar met kerst én tijdens de jaarlijkse “Snert & Zoopie“ een mooie kerstboom op het plein van de Rivierenstede

www.labouquetterie.nl -19-


Sinterklaas, wie kent hem niet? Dit lijkt een heilige, maar welke… Heiligen verering met beelden, zoals we in het verleden kenden, is nagenoeg voorbij. Slechts een enkeling heeft de kennis paraat van heiligen met hun attributen en wie ze beschermden: want wie weet nog dat je bij kiespijn een kaarsje kunt branden voor een beeld van de Heilige Apollonia? Of dat een kort gebed tot de heilige Gertrudes al menige muizenplaag heeft verholpen? Als zijn heiligenbeelden niet meer zo in zwang, ze vormen toch een belangrijk onderdeel van onze kunst- en geloofsgeschiedenis. Heiligenbeelden zijn tegenwoordig wel steeds meer gewild als interieurdecoratie. Ook al weet je niet altijd wie het is, je kunt er vanuit gaan dat een heilige een goed mens is geweest. Dan zal dit Sinterklaas zijn. Klopt: dit is de Nicolaas van Myra, bij ons beter bekend als Sinterklaas. Nicolaas van Myra (nu Demre in Zuid Turkije) werd geboren in het jaar 280. Van hem wordt gezegd dat hij al vastte vanaf zijn geboorte en borstvoeding weigerde op woensdag en vrijdag. Hij verloor op jeugdige leeftijd zijn ouders. Van jongs af aan hielp hij ongelukkige mensen, voor zover dat in zijn vermogen lag. Hij hielp bijvoorbeeld een arme edelman die geen geld had voor de bruidsschat van zijn dochter en daarom haar onschuld wilde verkopen. Toen Nicolaas dit vernam, wierp hij op een nacht een zak vol geld ter waarde van de bruidsschat door het venster van de edelman. Later werd Nicolaas bisschop van Myra. Hij heeft deelgenomen aan het eerste concilie van Nicea (325) onder de keizer Constantijn. In het Oosten wordt Nicolaas als grote wonderdoener geëerd. Zijn verering in het Westen heeft als oorzaak dat zijn relieken, rustend in Myra, in

1087 door Italiaanse kooplieden werden gestolen en overgebracht naar Bari in Italië. Hollandse koopvaarders hebben de populariteit van SintNicolaas overgebracht naar Nederland. Hoe herken je een Sinterklaasbeeld? Naast zijn voeten staat een kuip met drie kinderen. Die waren tijdens een hongersnood door een waard in stukken gesneden en gepekeld. Nicolaas wekte ze opnieuw tot leven. Omdat hij eens tijdens een zeereis de storm stilde door een gebed, wordt hij ook wel afgebeeld met een anker. Hij is dan ook beschermheilige van de schippers. Verder zie je drie broodjes aan zijn voeten liggen. Die symboliseren drie schepen met brood, die hij stuurde om een hongersnood te voorkomen. Dat maakte hem tevens patroonheilige van de bakkers. Nicolaas van Myra is verder de beschermheilige van Kinderen, slagers, wijnhandelaars, advocaten en veilingmeesters. Hij is jarig op 6 december. Bron: Dagblad van het Noorden 5 december 2009 -20-


Wat is er te doen in het Grafisch Museum? Ik ben zo vrij geweest om u voor de komende maanden op te hoogte te brengen van wat er te doen is in ons Grafisch Museum (Rabenhauptstraat). Info afkomstig van de website. Ronald Bock Redacteur • Half november t/m eind december Kerstactiviteiten Gedurende de feestelijke decembermaand worden speciale kerstactiviteiten georganiseerd en is een leuke kersttentoonstelling te zien. Meer informatie volgt. •

Eind januari t/m eind april 2011

De Ploeg in de jaren '20 - grafiek uit het Groninger Museum (onder voorbehoud) Kunstenaarsvereniging De Ploeg werd in 1918 opgericht als reactie op het artistieke klimaat in de stad Groningen. Een aantal jongere kunstenaars was van mening dat de mogelijkheden om te exposeren en zich te ontwikkelen te beperkt waren. Zij hoopten door samenwerking tentoonstellingen te kunnen organiseren van de leden en daarnaast kunstenaars en publiek kennis te laten maken met nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst, architectuur, literatuur in de vorm van exposities en lezingen. Tot de initiatiefnemers behoorden Jan Wiegers, Johan Dijkstra, George Martnes en Jan Altink. De laatste bedacht de verenigingsnaam. Hij oordeelde dat in Groningen ten aanzien van moderne kunst nog veel terrein moest worden ontgonnen en stelde daarom de naam De Ploeg voor. De vereniging kende geen inhoudelijk programma: iedereen die zich op ‘serieuze’ wijze met kunst bezighield kon lid worden. Vanaf het begin telde De Ploeg dan ook leden die in geheel verschillende richtingen werkzaam waren. Hoewel De Ploeg als vereniging bleef bestaan – en nog steeds bestaat – ligt haar kunsthistorische betekenis in de jaren twintig, toen binnen haar gelederen achtereenvolgens een expressionistische en impressionistische richting tot ontwikkeling kwamen die zich typeerden door een regionale gebondenheid en een internationale artistieke oriëntatie. De expositie die wij met werken uit de collectie van het Groninger Museum hopen te organiseren dit najaar bevat het grafisch werk uit deze belangrijke periode van De Ploeg. -21-


Puzzeltijd!! Dit keer weer 3 puzzels. Twee sudoku’s en een cryptogram voor een cadeaubon t.w.v. € 12,50. De winnaar kan wederom kiezen uit een CD-bon, boekenbon, bloemenbon of een slijtersbon. Stuur de oplossing van de cryptogram vóór 15 januari naar postbus 11082 - 9700 CB Groningen. Uit de inzendingen met de goede oplossingen wordt een winnaar gekozen. Maak er dus een “leuke inzending” van. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Geef ook aan voor welke cadeaubon u in aanmerking wilt komen. Veel succes! Alle inzenders maken tevens kans op een kortingsbon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon Margje (Rabenhauptstraat).

1

6

 

5

 

 

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

6

 

7

 

 

 

 

6

 

 

 

 

3

 

 

1

 

 

 

 

3

 

2

 

 

8

 

 

 

7

5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4

6

1

 

 

2

9   4 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

2

 

 

5

1   2 

 

 

 

6

 

9

8

 

9

 

 

7

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

8

 

 

5

 

 

 

 

2

 

6

3  

 

 

7

 

5

4

 

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

4   1 

 

9

 

7

 

 

5

 

-22-


Cryptogram (vervolg puzzeltijd) De letters uit de lichtgrijze vakjes vormen samen een woord maar staan nog wel door elkaar. Wat is de oplossing? 1

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontaal 1. Zet kaas in een oude maat voor haar(6); 4.Is de voormuur voor 500 neergehaald(6); 7.Verliefde mensen raken van dit lokmiddel van de kaart(9); 9. Gooit de schoorsteenveger dat in je eten?(4); 10.Vanwege de houding niet ’n grote plaats (4); 11. Een slaapplaats op het terrein van de boer leidt tot ontaarding (6); 12. Zestig minuten om iets aan de dorst te doen (6); 13. Een harde klap voor een paard (6). 15.Weer onderricht en rekenopgave uit de zee(6); 17. Die moet je weleens goed stijf houden (4); 19. Pas erop, dat vraagt grote aandacht (4) 20.Dier dat te midden van twee dieren een zoen krijgt (9); 21.Lijkt bovennatuurlijk, want loopt bij hoog– en laagwater daarin over (6); 22. Met dit voorstel gaat de OR niet aan boord (6)

Verticaal 1.Die varensgezel is ook heel erg Russisch voor water (6); 2.Stond in de krant niet ‘n kist (4); 3.Bepaald een feit om weer de beweeggrond van te vermelden (6); 4. Dit vaartuig ging de lucht in(6) 5. Ik verheug me op die plant (4); 6. Voor een dag is dat een zwaar geluid (6); 7.Bedeplaats voor stoutmoedigen (9) 8.Onvriendelijk lot om het wegrijden onmogelijk te maken (9); 13.Deze plaats in Noord-Brabant stagneert (6); 14.Reislustig insect (6); 15.Lust een insecteter ook wel groen blaadje?(6); 16.Hij smeekte na de gil weer om de kuip. (6); 18.Dat wijsje is ‘t ene uit Frankrijk (4); 19.Hollands water zet aan!(4)

-23-


-24-


Doppejan Voor de Kinderopvang, het landelijk vakblad voor Kinderopvang en peuterspeelzalen, schreef ik recent een artikel over peuterspeelgroep Doppejan. Doppejan is onderdeel van de SKSG en gevestigd in een lokaal van de Widar Vrije School aan de Merwedestraat. Om u als buurtbewoner ook nader te laten kennismaken met Doppejan hieronder een deel van dit artikel. Doppejan slaapt nog heerlijk in zijn bedje als de peuters ’s ochtends komen. Hoogste tijd om op te staan. Net als iedere ochtend wordt hij wakker gezongen, waarna hij op zijn eigen vaste plek wordt gezet. Zo ziet hij dat de kinderen met juffie brood gaan bakken van het meegebrachte deeg, dat ze spelen en zingen en fruit eten. Peuters vertellen hem hun geheimen. En nadat het zelfgebakken broodje is opgegeten, wordt Doppejan weer naar zijn bedje gebracht en in slaap gezongen. Rituelen binnen een vaste structuur vinden de leidsters van de peuterspeelgroep heel belangrijk. Ze zien dat kinderen door het altijd vaste ritme van de dag zich snel thuis voelen. En veilig. Die veiligheid moet de basis zijn, waarin ieder kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. Op Doppejan vind je geen primaire kleuren, maar zijn de wanden zacht roze. De leidsters worden als juffie aangesproken en dragen nooit zwarte kleding, maar bij voorkeur rokken waar letterlijk aan gehangen kan worden. De ramen zijn niet beschilderd en er hangen slechts enkele, hele rustige platen aan de muur.

overtuigd dat een prikkelarme omgeving, meer ruimte geeft voor eigen fantasie. Het speelgoed is van hout en de poppen van stof of vilt.

Ook op Doppejan is er een poppenhoek, maar die verandert soms ineens in een camping en met een stuurtje wordt het keukentje ineens een bus of vliegtuig. En als kinderen willen knutselen dan kan dat natuurlijk ook, maar door de juffies bedachte werkjes zijn er niet. Toch komen alle ontwikkelinggebieden aan bod en als dat nodig worden de peuters hierin gestimuleerd. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor de motorische ontwikkeling. Maar dan wel buiten, waar letterlijk de ruimte is en de meer teruggetrokken kinderen niet overdonderd worden door de meer bewegelijke peuters.

De leidsters van Doppejan zijn er van -25-


(vervolg Doppejan)

Naast het ritme van de dag heeft het jaar ook een ritme. Op de jaartafel vinden de peuters afhankelijk van de tijd en het seizoen voorwerpen, waardoor ze Kerstmis of de herfst op hun eigen niveau kunnen beleven. De nadruk ligt hierbij bijvoorbeeld bij Kerst niet op de eigenlijke feest-

Ouders die regelmatig werkjes in de rugzak verwachtten of grootste Sinterklaasvieringen zullen dus niet zo snel kiezen voor Doppejan. Toch is het bezoeken van de peuterspeelgroep niet altijd een bewuste keuze voor de antroposofische

De herfst begon te komen, en toen zag Doppejan de dwarrelende blaadjes en had een prachtig plan.”Daarop gaan we fijn vliegen. Zeg Okke, doe je mee ? Laat je maar languit vallen.'' En weg vlogen de twee! dag, maar vooral op de voor- en napret. Samen met de kinderen wordt letterlijk naar de feestdag toegeleefd, waarbij het ritme van de dag altijd in tact blijft. Ook op feesten als het zomer- en oogstfeest, die op de Vrije School en dus ook op Doppejan worden gevierd, begint de dag met het wekken van Doppejan en worden er broodjes gebakken, ook als er pannenkoeken zijn. Het is feest met en voor de peuters en niet zozeer voor de ouders.

benadering. Ouders kiezen eerst en vooral voor een veilige warme en gezellige omgeving en een juf waar ze hun kind aan willen toevertrouwen. En dus zijn er naast de peuters uit gezinnen, die uit overtuiging voor Doppejan kiezen, ook peuters uit de buurt. En dat is allemaal prima. Als dat nodig is lichten ze hun werkwijze graag aan ouders toe. Hélène Huis in ‘t Veld

Ben jij creatief? Kun jij goed “tekstverwerken”? Wil jij 4x per jaar de buurtkrant van de Rivierenbuurt verzorgen?? Dan komt je hulp als geroepen! Bel of e-mail ons en word onze nieuwe

EINDREDACTEUR Redactie: 050 5714920 buurtkrant@yahoo.com buurtverenigingrivierenbuurt@hotmail.com -26-


Uit de school geklapt Dit keer geen verhaaltje van de leiding van de Vrijeschool, maar een persbericht over een geweldig project dat zich op dit moment voordoet aan de buitenkant van de Widar Vrijeschool. Wellicht heeft u het in het DvhN al gelezen, we wilden u het nieuws tóch niet onthouden in onze buurtkrant.

WEG SCHOOLPLEIN – HOERA, NATUURSPEELPLEK!

Je moet het avontuur (maar) aandurven! Vrijdag 12 november jl. om 9.00 uur was het zover! Basisschoolleerlingen van de Widar Vrijeschool lichtten toen op feestelijke wijze een groot deel van de grijze stoeptegels. Samen met de leerlingen, ouders, het lerarenteam, hulp van professionals en de Gemeente Groningen is er de afgelopen tijd intensief gewerkt: dromen, plannen maken, ontwerpen, geld inzamelen. En dan nu de uitvoering! Na een gedegen voorbereiding is de school in de Groningse Rivierenbuurt erin geslaagd om haar visie op spelen én leren te vertalen in een radicaal andere invulling van het schoolplein en de directe omgeving. Bedoeld als tegenwicht voor het feit dat kinderen steeds minder in aanraking komen met natuur en buiten te weinig bewegen. Leidend voor het ontwerp is het feit dat ieder kind verschillend is en daarom ook andere speelbehoeften heeft. Dus: meer avontuur, meer uitdaging, meer diversiteit. Kortom, anders spelen… maar natuurlijk! In de meest letterlijke zin. Bosjes om in te struinen, verstoppertje te spelen en hutten te bouwen. Heuveltjes met boomstammen. Stapelmuurtjes van oude stoeptegels. Water pompen, spelen met de waterbaan en zien hoe het water wegstroomt in de wadi. Vlinders en insecten voelen zich thuis in

een lieflijke border met bloeiende planten en struiken. En de zintuigen van de kinderen worden aangesproken op het blote voetenpaadje. Maar dat is nog niet alles. Er komt ook een amfitheater om toneel te spelen, of om buiten eens les te krijgen. Er komt een touwbrug naar een klimelement van Robiniahout. Een veel grotere zandbak en een aparte plek om te kunnen voetballen. En bij langdurige vorst kan er straks zelfs op een ijsbaantje geschaatst worden! In een tweede uitvoeringsfase komt er rond de school een natuureducatief pad, dat ontwikkeld is samen met Natuur- en duurzaamheideducatie van de gemeente Groningen. Buiten is te zien, wat er binnen geleerd wordt. En omgekeerd. De directe omgeving – straks ecologisch en duurzaam ingericht - wordt opgenomen in het curriculum van de school. Hoe logisch! Meer weten? Ineke U-A-Sai – Kool van Langenberghe, projectcoordinator koolvanlangenberghe@planet.nl 06 - 2500 1770 Ellen Spoelman, pr ellenspoelman@hotmail.com -27-


Verhalen van buurtgenoten Vreemdgaan (6) Bogota (Colombia) 19.00 uur (=01.00 Groningse Tijd=WT) Het is 28 graden C. Mijn vliegtuig (Avianca, Colombiaanse Mij) gaat om 23.00 uur voor een nachtvlucht naar Sao Paulo (Brazilie) via Rio de Janeiro. Het verkeer is een chaos en om met je al betaalde kaartje voor het vliegtuig in te kunnen stappen is een drama dus heb je 3-4 uur nodig. Met een gepantserde taxi naar het vliegveld.

Ik word herkend, met gelach. Alweer? Nee!

Hij sluit alle portieren en vraagt geen ramen te laten zakken. Waarom? Pas in zijn taxi gebeurd: Achteloze passagier met arm uit raam; taxi moet even stoppen; motorrijder naast taxi drukt sigaret op hand van passagier; reactie: andere hand naar pijnlijke plek; 2 tellen later : Horloge weg. Ik besluit geen dure horloges meer te kopen.

Tijdschema maken: Brazilië moet geïnformeerd worden, dat ik later kom. Dus in de nacht opstaan om alles te regelen 08.00 uur Brazilië = 05.00 Colombia = 11.00 GT. Waarom heeft de hele wereld niet dezelfde tijd? Kwestie van afspraak. Bij de een komt de zon op om 05.00 uur en bij de ander om 19.00 uur.

Vervolgens weer de meeste stoplichten door rood; een belevenis. Gedonder op vliegveld. Por favor, collega spreekt Engels. Niet dus. Nieuw besluit: ik ga Spaans leren. Of ik geënt ben tegen "Gele Koorts"? Dacht ik het niet (enting was volgens mijn secretaresse niet nodig). Voor "Colombia naar Brazilië" is een minimaal 10 dagen oude enting nodig. Vanuit andere landen? Weten ze niet. Ik bekijk vluchtschema's naar Bolivia, Venuzuela, Equador en Peru en boek op goed geluk naar Venuzuela. Met een ticket in de hand, altijd trammelant. Vandaag geen vluchten meer! Ik was zelfs als "Vrachtgoed" meegegaan.

In de hoek van de hotelbar zit Bill Cossby, behoorlijk afgeschermd door (blanke) bodyguards.

Ik vraag een van de kleerkasten of Bill bang is voor iemand uit Groningen? Zowaar, hij fluistert iets in zijn oor. Bill (voor Dus, "hotel dichtbij het vliegveld" Jawel, jullie Mr. Cossby) kijkt in mijn richting, en het hotel waar ik bij aankomst in Bogota met een handgebaar word ik aan zijn gestrand ben. tafel uitgenodigd. -28-


(vervolg verhalen van buurtgenoten)

Er volgt een driekwartier durend gesprek over racisme in Europa en US, waarbij de moord op zijn zoon de boventoon voert. Als de bodyguards het genoeg vinden geef ik hem mijn visitekaartje met het verzoek onze firmanaam in een van zijn shows te noemen. Ik ben benieuwd! Voor de vlucht van Bogotaè => Caracas is het „een kaartje bemachtigen“ het ergste, wat ik op dit heb meegemaakt (tot nu toe). Ik heb alleen en klein strookje van de omboeking. Ik moet 3 tickets hebben (na 40 minuten in de rij staan!) Maar eerst belasting betalen. Uiteraard een enorme rij. Eindelijk aan de beurt. Heb nog een ander papier nodig, nl wanneer ik aangekomen ben. Staat met een stempel in paspoort. Niet genoeg. Dus weer een uur Formulier => Belasting =>kaartje => vlucht boeken. Vlucht van Bogota naar Caracas. In Caracas moet ik door de douane ivm koffer en andere maatschappij (Varig). Vlucht naar Sao Paulo via Rio ruim te veel mensen geboekt. Ik sta op de wachtlijst (een kinderhand is gauw gevuld). Moet wel ivm vertragingen 8 uur wachten.

vrouwenarts“. Sao Paulo 05.45 (08.45 GT). Geen hond vraagt naar een enting „Gele Koorts“ Een Japanner (gelukkig net na mij bij de paspoortcontrole), die ook via omtrekkende bewegingen van Bogota naar Brazilie was gekomen informeert nog „even“ naar de gele-koorts-situatie. Hij wordt afgevoerd naar „quarantaine“ (een gebouw in afzondering, waar je 3 maand moet verblijven). Japanners willen veel te veel weten. Ik sprint „onopvallend“ (zo snel een voetbalknie dat toelaat) de hal uit. De vergadering begint om 08.00 uur; alweer een nacht een hotelkamer bespaard. Midden- en Zuidamerikanen letten zeer extreem op kleding. Douchen, omkleden; donker kostuum. Ik ben als eerste aanwezig. Het is zomer hier, 36 graden. Ik heb het gevoel al 4 weken op reis te zijn hoewel het nog maar 4 dagen zijn. Ich halte Sie op de Hoogte, Herman Stokkers.

Mijn hele vrije reisdag op een vliegveld rondhangen! Kon mee in touristclass, maar eerst tax betalen, cash!; een pallet bankpapier; heb ik niet. Bied guldens aan; kennen ze niet. Wissel via een kofferdrager met gunstige Stokkers-wisselpercentages.

PS Waarom gebruiken Duitsers op het toilet altijd 3 velletjes papier tegelijk? Ze moeten van alle papieren altijd 2 kopieën hebben!

Vlucht blijkt lang; samen bijna 7 uur en dat met je benen in „Beugelstand bij de -29-


Grote verandering voor Beautypoint Sinds mei 2005 huisvest BeautyPoint aan de Vechtstraat 127, in de kapsalon. Eigenaresse Ellen Swart heeft in middels meer dan 10 jaar ervaring als beautyspecialist en pedicure, en vanaf 1 januari zal Jennie Harms, die al meer dan 15 jaar ervaring heeft, het team komen versterken. Er wordt gewerkt met het merk Medex, een Nederlands product wat al meer dan 25 jaar toonaangevend is in de beautybranche. Medex is grotendeels op natuurlijke basis, dierproefvrij en heeft een goede prijs/ kwaliteit verhouding. Voor de pedicure behandelingen wordt er gewerkt met het Duitse kwaliteitsmerk Laufwunder en Samenwerkende Pedicures. Zo hebben we voor elke voet en elk probleem een passend product.

Tevens is er een duo-behandelruimte, zodat u ook gezellig samen behandeld kunt worden! Ook worden de openingstijden langer en kunt u weer in de avonduren en op zaterdag terecht! Ook kunt u bij ons terecht voor leuke accessoires, zoals sieraden, shawls en tassen.

Inmiddels groeit de salon uit haar jasje en verhuist BeautyPoint vanaf 22 november naar de Vechtstraat 72b. Dit is eerder dan in eerste instantie verwacht, de verbouwing verloopt soepel. Er zullen meerdere behandelruimtes zijn waardoor we klanten sneller van dienst kunnen zijn en de behandelingen gaan uitbreiden. Onder andere op het gebied van massage en huid verbetering. U kunt in de toekomst onder andere zwangerschapsmassage, stoelmassage en microdermabrasie verwachten.

Per 1 december zal Sonja Bakker met haar pedicure praktijk Voet Vitaal een vaste plaats krijgen binnen BeautyPoint. Hierdoor kunnen we u op pedicure vlak van alle gemakken voorzien! Ook diabetes en reuma patiĂŤnten kunnen bij ons terecht voor een behandeling. Kom naar onze open dag op zaterdag 15 januari van 10.00-15.00 en maak kennis met de nieuwe salon. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u zich laten informeren en diverse demonstraties zien.

BeautyPoint, Vechtstraat 72b Tel: 050-5281377

www.beautypointgroningen.nl Voet Vitaal, Vechtstraat 72b Tel: 06-41011860 -30-


Jouw kerstvakantie opznGronings Ben je tussen de 10 en 23 jaar? Dan kun je ook dit jaar jouw kerstvakantie weer helemaal ‘Opzngronings’ vieren! Zodra de scholen de deuren sluiten op vrijdag 17 december, gaat Opzngronings opnieuw los met een groots vakantieprogramma voor alle Groningse jongeren! Naast het kerstvakantieprogramma van het MJD Jeugd- & Jongerenwerk voor alle Stadjers, is er natuurlijk ook in elke woonwijk een apart, aanvullend programma. Kerstdiners In alle Groningse woonwijken begint het Opzngronings-programma op vrijdag 17 december met een overheerlijk en feestelijk kerstdiner. Gourmetten, 3-gangen menu of kalkoen. Check in jouw wijk wat jullie eten! Mee-eten kost € 2,- maar als je meehelpt eet je gratis mee! Geef je wel even van tevoren op via www.opzngronings.nl of bij je jongerenwerker. Dance Battle Op zondag 19 december vindt er een vette Dance Battle plaats in samenwerking met de Groninger Danswedstrijd. Welke groep danst het beste en gaat er vandoor met de eerste prijs? Kom allemaal kijken naar de show van de acht dansgroepen uit verschillende Groningse wijken. Er zijn natuurlijk ook gastoptredens en een vakkundige jury. Waar en wanneer? Grote zaal in de Vensterschool Hoogkerk. Van 14.00 tot 16.00 uur. Geen opgave nodig en de toegang is gratis. Skiën & Sleeën Op maandag 20 december kun je met jouw wijk meegaan skiën & sleeën voor maar € 2,- bij Snowlimits. Meedoen? Opgeven doe je op www.opzngronings.nl of bij je jongerenwerker.

Chicks in the City Ook dit jaar is er weer de Chicks in the City in Huize Maas. Woensdag 22 december, van 14.00 tot 17.00 uur staat de discotheek in het teken van meidendingen. Nagels, haar, make-up, sieraden, zumba en nog veel meer! Let op: Girls only, 10 t/m 16 jaar! De toegang is gratis. Opgeven van tevoren kan, zodat je gezamenlijk vanuit je wijk naar de Vismarkt komt. Of je komt zonder opgave gewoon zelf naar Huize Maas. Schaatsen / Zwemmen Vrijdag 24 december zijn we te vinden in Sportcentrum Kardinge. Sommige wijken gaan schaatsen, anderen zwemmen en een aantal zelfs allebei! Prijs is € 1,- voor schaatsen of zwemmen en € 2,- voor schaatsen en zwemmen. Geen eigen schaatsen ? Dan komt er € 1,- bij voor de schaatshuur. Opgeven? www.opzngronings.nl of bij je jongerenwerker. Kerstplaza Dinsdag 28 december gaan tieners vanuit alle wijken naar de i n d oo r kermis v an Noord-Nederland: Kerstplaza in Martiniplaza. Wil je mee? Prijs is € 2,- p.p. Opgeven op www.opzngronings.nl of bij je jongerenwerker. -31-


(vervolg kerstvakantie opzngronings)

Kerstvoetbaltoernooi Woensdag 29 en donderdag 30 december wordt er weer volop gezaalvoetbald. Woensdag zijn de voorrondes in de sporthallen Beijum, Selwerd en Corpus den Hoorn. De finales van alle drie leeftijdscategorieën (10-12 jaar, 13-15 jaar, 16-23 jaar) zijn op 30 december in de Sporthal van het Alfa College in Kardinge. Speel mee of kom kijken naar de wedstrijden! Tijdens de finaledag kun je namelijk ook koken, op de WII, panna spelen en nog veel meer! Deelname is gratis. Geef je met je team op via www.opzngronings.nl bij je jongerenwerker of je buurtsportwerker.

Hou er rekening mee dat de politie onherroepelijk ingrijpt als dergelijke vuren gevaar opleveren voor huizen, gebouwen, mensen en dieren, het verkeer belemmeren of de openbare orde verstoren. Ook worden de kosten van de geleden schade verhaald op de veroorzaker.

Je opgeven voor de Opzngroningsactiviteiten kan op www.opzngronings.nl en natuurlijk bij jou jongerencentrum, jongerenwerker of buurtsportwerker.. Programmaboekjes zijn daar ook verkrijgbaar. Op www.check050.nl vind je het aanvullende kerstvakantieprogramma, speciaal voor jouw wijk. Ook vind je op deze site alle andere informatie over het jongerenwerk in jouw wijk.

Veilig vuurwerk afsteken Gelukkig zijn er elk jaar minder vuurwerkslachtoffers tijdens de jaarwisseling Die trend willen we natuurlijk graag doorzetten. De onderstaande tips helpen je om op een veilige manier vuurwerk af te steken:

Vreugdevuren met Oud en Nieuw Oud en Nieuw is een feest voor iedereen. Het is belangrijk dat alle inwoners van Groningen kunnen genieten van de jaarwisseling en de diverse festiviteiten. Gezelligheid en respect staan hierbij voorop. Het is belangrijk dat we rekening houden met elkaar, en gevaarlijke situaties en onnodige schade zo veel mogelijk voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vreugdevuren. Vreugdevuren zijn in principe niet toegestaan.

Vervelen tijdens de kerstvakantie is niet nodig. Tijdens de kerstvakantie wordt er van alles georganiseerd voor jong en oud. Kijk voor het overzicht van jongerenactiviteiten op www. opzngronings.nl We nodigen alle stadjers uit om met ons Oud en Nieuw te vieren op een veilige en verantwoorde manier.

• Lees de gebruiksaanwijzing van je vuurwerk; • Steek vuurwerk nooit binnen af; • Bewaar vuurwerk nooit in je jas- of broekzak; • Leg je vuurwerk op de grond en zet vuurpijlen in een met zand verzwaarde fles. Houd hierbij ruim afstand. • Gebruik een aansteeklont; • Gooi nooit met vuurwerk; • Steek elk stuk vuurwerk apart af; • Steek weigeraars nooit opnieuw aan. Daarnaast zij er een aantal vuurwerkregels waar je je aan moet houden: -32-


(vervolg kerstvakantie opzngronings)

• Je moet minimaal 16 jaar zijn om vuurwerk te mogen kopen; • Vuurwerk mag alleen op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 december a.s. worden verkocht; • Vuurwerk afsteken mag tussen 10.00 uur ’s ochtends op 31 december en 02.00 uur ’s nachts op 1 januari; • Je mag alleen legaal vuurwerk afsteken. Vuurwerkafval laten liggen is gevaarlijk. Ruim het op ! Na de jaarwisseling blijft er veel vuurwerkafval op straat liggen. Kinderen hebben de gewoonte om tijdens nieuwjaarsdag op zoek te gaan naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerkafval is echter gevaarlijk. Help mee ongelukken te voorkomen en ruim samen met uw buren het vuurwerkafval op. Bij de aanschaf van uw vuurwerk bij de erkende vuurwerkhandel ontvangt u een vuurwerkafvalzak. Deze is bedoeld voor het vuurwerkafval.

Veeg op 1 januari a.s. even uw stoep schoon en zet het afval met gebruik van de zak bij het huisvuil. Dat voorkomt ongelukken en zorgt dat uw straat weer schoon en veilig is.

B e l an g ri j k e t el e fo o n n u mm e r s rondom Oud&Nieuw Heeft u een vraag of wilt u iets melden? Maak dan gebruik van de onderstaande telefoonnummers en meld het ons.

• Milieudienst-grofvuil (050) 3671000, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren • Meldpunt Overlast en Zorg (050) 587 58 85, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren • Loket Beheer en Verkeer (050) 367 89 10, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren • Politie; 0900-8844, niet spoedeisende zaken, bereikbaar 24 uur per dag • Alarmnummer 112, spoedeisende hulp (politie, brandweer, ambulance) bereikbaar 24 uur per dag. De gemeente en politie wensen iedereen een fijne en veilige jaarwisseling

toe!

-33-


Frits & Frats Volksheld en Cartoonist, Henk van Akkeren heeft aangeboden zijn stripjes van Frits & Frats in onze buurtkrant te publiceren. U kunt meer creaties van hem zien op zijn blogspot: www.fritsenfrats.blogspot.com

-34-


Hoe overleven de dieren buiten in de winter? De winter is voor veel dieren uit onze gebieden een moeilijke periode. Voedsel is lastig te vinden, voor insecteneters is het helemaal afzien. Veel insecten leven maar 1 jaar. In het najaar leggen ze ergens eieren welke in het voorjaar uitkomen. Sommige insecten gaan in een soort winterslaap. Ook beschutting vinden tussen kale bomen is moeilijk, waardoor dieren een gemakkelijke prooi worden voor roofdieren. Iedere diersoort vindt zijn eigen oplossing voor deze winterproblemen. Sommige vliegen weg, anderen gaan in winterslaap, terwijl het voor bepaalde soorten echt overleven is. De meeste dieren buiten hebben voor de winter al een behoorlijke vetreserve opgebouwd door extra veel te eten.

De vachten van dieren veranderen ook in de herfst, de dunne zomervacht maakt plaats voor een lekkere dikke winterjas. Sommige dieren krijgen een hele andere vachtkleur aangepast aan de herfst- en winterkleuren buiten om zo nog steeds goede schutkleuren te hebben. Voor veel diersoorten is de winter een selectiemoment, de zwakkeren vallen er tussenuit terwijl de sterken het meestal wel redden. Zij werken dan weer aan de opbouw van een volgende generatie. Veel vogels blijven in de winter in Nederland, de standvogels, bijvoorbeeld mussen, spreeuwen en het winterkoninkje. Vogels uit het koude noorden komen naar Nederland, de wintergasten (o.a. de brandgans). Vogels die naar het zuiden trekken nadat ze hier gebroed hebben zoals zwaluwen zijn meestal insecteneters.

Zij kunnen bij ons in de winter geen voedsel meer vinden. Vogels als de kievit trekken met de vorstgrens mee naar het zuiden. Gedurende de strenge koude komen veel vogels meer naar onze huizen toe voor voedsel, water en beschutting. Begin vooral niet te vroeg met het bijvoeren van tuinvogels en stop hiermee in maart! Tot ongeveer de Kerst zijn er nl. nog genoeg bessen, insecten, larven enz. in de vrije natuur te vinden voor de vogels en is het juist goed dat veel schadelijke insecten op die manier worden opgeruimd. Na die tijd en vooral bij strenge vorst moet er bijgevoerd worden. Vogels hebben een lichaamstemperatuur van meer dan 40 graden en hebben ze dus relatief veel calorieÍn nodig. Een koolmeesje eet per dag haar eigen gewicht aan voedsel op. Strooi voer op een overdekte voedertafel maar ook op de grond voor vogels als de mus en de roodborst. Voer niet teveel tegelijk en liefst ’s morgens (na een lange koude nacht hebben vogels behoefte aan een stevig ontbijt) en tegen het einde van de middag. Dek drinkbakjes af met gaas, gebruik geen metalen bakjes, vogels vriezen daaraan vast! Je kan, op dagen met vorst, ook ijsblokjes vergruizen en in de bakjes doen. Zorg dat het drinkbakje op een windvrije plek staat. Voer geen boter of margarine, dit werkt laxerend en voer zo dat katten er niet bij kunnen! Zaadeters zoals de mus kan je verwennen met granen, mais, zonnepitten en bruin brood. Insecteneters zoals de roodborst geef je fijn vogelvoer, meelwormen en ongekookte havermout.

-35-


(vervolg dierenziekenhuis)

Hieronder volgt een “recept” voor vetbollen: Smelt 3 pond ongezouten rundvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet te heet! Voeg daar al roerend een mengsel van 6 ons gebroken hennepzaad, maanzaad en 3 ons zonnepitten aan toe. Giet de brij in vormen zoals een theeglas, blikje of melkkarton. Leg daarin voordat de brij stolt een stevige katoenen draad die ruim uitsteekt. Verwijder de omhulsels als de brij hard is geworden. Watervogels zoals reigers, eenden en zwanen kunnen het bij vorst extra zwaar krijgen. Hun voedsel is onbereikbaar geworden. Door een wak te maken en bij te voeren voorkom je dat veel van deze dieren van de honger sterven. De egel gaat in winterslaap. De winterslaap komt in Nederland bij veel soorten dieren voor zoals weekdieren (slakken), insecten, reptielen en enkele zoogdieren, zoals vleermuizen. Bij een echte winterslaap verlaagt het dier zijn lichaamstemperatuur sterk tot soms 5-8 graden (ongeveer gelijk aan de omgeving) en de hartslag en bloedsomloop zijn zeer traag. Dieren zijn niet of nauwelijks te wekken in die periode. Het energieverbruik is sterk verminderd, de darmen liggen stil en de uitgebreide vetreserves worden gebruikt om de “waakvlam” aan te houden. Als in het voorjaar de omgevingstemperatuur stijgt worden de dieren weer wakker. Door hevig te gaan rillen maakt een egeltje energie vrij om het lichaam weer op te warmen.

Hij teert dan op zijn vetreserves die hij 's zomers heeft aangelegd. Kikkers en padden kruipen bijvoorbeeld in de modder op de bodem van de sloot. Een tussenvorm is de winterrust, zoals bij eekhoorntjes en dassen. Deze dieren sparen door minder actief te zijn en een lichte verlaging van de temperatuur veel energie, maar gaan er af en toe wel even op uit om voedsel te zoeken.

De Hermelijn met zomer en winter vacht

Tot zo ver dit verhaal over de dieren buiten. Intussen zit uw eigen huisdier lekker warm en goed verzorgd binnen. Toch kunnen er in de maand december en dan met name tijdens de feestdagen voor uw dier minder prettige dingen gebeuren, hoeveel dieren zijn niet bang voor het lawaai van vuurwerk? Voor informatie en tips gedurende die periode verwijzen wij u graag naar onze website www.huisdierenkliniek.nl. Er zijn speciale avonden georganiseerd voor dieren met vuurwerkangst. Voor de data zie bij Agenda. Onder het kopje Buurtkrant, jaargang 12 nummer 4 “de feestdagen” kunt u vinden waar u allemaal op moet letten tijdens de feestdagen.

Bij reptielen en amfibieën komt de winterslaap zeer algemeen voor. De lichaamstemperatuur daalt als het buiten kouder wordt. Deze dieren zijn namelijk koudbloedig. In de winter worden hun levensfuncties bijna geheel stopgezet, dat wil zeggen, de lichaamsRest ons nog u en uw huisdier temperatuur zakt tot een bepaalde minimum“beestachtig goede” en “rustige” feestwaarde, waardoor de stofwisseling wordt dagen toe te wensen namens alle dieafgeremd. renartsen, assistentes en trimsters van Hierdoor neemt de behoefte tot voedsel af Dierenziekenhuis Groningen. en spaart het dier energie. -36-


Nieuw in Groningen: TijdSTIP Tijdschrift dat Stadjers verbindt Groningen heeft er een nieuw gratis tijdschrift bij: TijdSTIP! Een kleurrijk blad vol informatie over leven en wonen in Groningen. In dit nieuwe tijdschrift gaat het over vragen die u als inwoner raken. Vragen die te maken hebben met het dagelijkse wonen en leven in onze stad. TijdSTIP is de spreekbuis van de Stips, de Steun- en informatiepunten in Groningen. Waarom een nieuw tijdschrift? TijdSTIP is de opvolger van het magazine Bij de Tijd. Dit blad, met ruim 3000 Groningse senioren als abonnees, werd goed gelezen! Vele onderwerpen passeerden de afgelopen jaren de revue: van technische ontwikkelingen tot kunst en cultuur. Onderwerpen die niet alleen voor senioren, maar ook voor andere Stadjers interessant blijken te zijn. Daarom is - mede op verzoek van de gemeente - het tijdschrift vernieuwd, onder het motto: verbeteren waar mogelijk, maar behouden wat goed is. Maak een aantrekkelijk tijdschrift waar álle Stadjers van kunnen profiteren! Een tijdschrift waarin het nieuws vanuit de Stips (Steun- en informatiepunten) een belangrijke plek krijgt. Want de Stips zullen meer en meer centrale steun- en informatiepunten in de wijk worden, waar alle wijkbewoners terecht kunnen met vragen of hun ideeën over de wijk. Daarom kunnen vanaf nu alle Stadjers van 23 jaar en ouder zich abonneren op TijdSTIP. Meedoen! Het eerste nummer van TijdSTIP gaat over het thema Meedoen. De gemeente werkt aan een stad waar mensen naar elkaar omkijken, een stad waar iedereen meedoet.

Meedoen aan de samenleving kan op allerlei manieren. Niet alleen door opleiding of werk, maar ook door vrijwilligerswerk of deelname aan activiteiten in de wijk. In dit nummer staat hierover o.a. een interview met Jannie Visscher, wethouder Zorg en Welzijn. Abonnement Wie al een abonnement had op Bij de Tijd hoeft niets te ondernemen. Dit abonnement gaat automatisch over naar een gratis abonnement op TijdSTIP. En voor alle anderen: bent u geïnteresseerd in een gratis abonnement op TijdSTIP? Vanaf 4 oktober kunt u een proefnummer ophalen bij het Stip, P.C. Hooftlaan 1, open op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur. In dit proefnummer vindt u bon waarmee u zich voor een abonnement kunt opgeven. Maar wees er snel bij, want op = op! TijdSTIP is een uitgave van de MJD en wordt gefinancierd door de gemeente Groningen. Redactie TijdSTIP p/a MJD, Herman Colleniusstraat 18, 9718 KT Groningen -37-


Barestraat 30 9725 CP Groningen T (050) 318 76 30 F (050) 318 79 50 www.schoonm aakbedrijfdewit.nl

Schoonheidssalon Margje 

Het adres voor gezichtsbehandelingen, pedicuren, manicuren, harsen en verven.

 

Om er in de feestmaand extra feestelijk eruit te zien:    

In de maand december bij een gezichtsbehandeling (vanaf 35 euro) keuze uit gratis  verven (wimpers/wenkbrauwen) of harsen (bovenlip/kin ) of nagels lakken (handen).   Ook kun je nu bij mij terecht voor acne behandelingen vergoed door het ziekenfonds.   Ik werk alleen op afspraak, ook op avonden en zaterdagen mogelijk.  Bel of e‐mail voor vragen en/of afspraken: margjeklunder@hotmail.com     

050‐525 36 01\ 06‐29 51 32 12 Rabenhauptstraat 28   -38-


De Rijinstructeur Afgelopen september was ik even op vakantie in Griekenland. Als rijinstructeur heb je het mooiste beroep dat er bestaat, maar af en toe vakantie heb je echt nodig… Dit geldt overigens niet voor mij, daarom neem ik altijd mijn ‘werk’ mee. Zo ook dit keer lag ik op het strand, 30 graden in de schaduw, terwijl het in Nederland al rond de 10 graden schommelde (gna gna gna), in 1 van mijn vele meegebrachte ongelezen edities van het weekblad “Autoweek” te lezen. Ik moet mij altijd voor mijn vertrek enkele weken inhouden om ze niet te lezen, want anders heb ik niets meer te doen in het vliegtuig en op het strand ;-) Toen ineens sloeg de stress toe. Dat gelóóf je niet… wat ik daar las… Er stond namelijk het volgende: “Nederlander vindt dat hij goed rijdt. ONDERZOEK Wanneer Nederlanders zichzelf een rapportcijfer moeten geven voor hun eigen rijgedrag, komen ze gemiddeld op 7,8. Mannen en vrouwen beoordelen hun eigen rijgedrag allebei met een 7,8. De bestuurders in het vakantieland kunnen op lagere cijfers rekenen. De Nederlanders geven hen gemiddeld een 6,9. Fransen krijgen gemiddeld een 6,6, Italianen een 6,4, Duitsers en Oostenrijkers een 7,7. Dat blijkt uit het autovakantieonderzoek dat verzekeraar Allsecur voor het tweede jaar liet houden en waaraan 500 mensen deelnamen.” Ik móest hier met iemand over praten. Mijn polis van de ziektekostenverzekeraar had ik niet bij me, dus wist ik niet of de kosten van een psycholoog gedekt waren. Dan maar mijn rubriek in de buurtkrant. Onder die 500 respondenten bevonden zich vast geen rijinstructeurs. Op mijn strandhanddoek ontstonden de donkere vlekken van het zweet dat me uitbrak.

Niet alleen van de warmte dit keer. Ik dacht aan al die dingen die ik tijdens mijn werk meemaak. Die zouden dit onderzoek namelijk in één keer omlaag halen. Mijn leven bestaat uit ongeveer 2500 kilometer per week dat ik doorbreng in het verkeer. Het rijgedrag dat mijn medeweggebruikers vertonen, is meestal verre van een 7,8 waard. Sterker nog, die Grieken op Rhodos bijvoorbeeld; ze rijden allemaal veels te hard. Rechts krijgt geen voorrang op gelijkwaardige kruispunten, maar dat weten ze en dat accepteren ze.

Voor ons, arrogante Nederlanders, lijkt het hierdoor alsof ze niet kunnen rijden, maar dat kunnen ze juist wel. Ze zitten allemaal met een big smile achter het stuur en laten elkaar met een vriendelijk handgebaar en een lach voorgaan als iemand bijvoorbeeld een inschattingsfoutje maakt of ergens heel lastig vandaan kan komen. Dán ben je pas een sociale automobilist. Dán verdien je pas een 8! Cijfers van ongevallen en dergelijke in verschillende landen ken ik niet, maar het gaat erom of je jezelf goed vindt rijden of niet.

-39-


-3-


-3-


-3-


(vervolg de rijinstructeur)

Nederlanders vinden dit blijkbaar van zich zelf en dat gaat in tegen het beeld dat ik heb als ik in een auto rijd met een grote wit/ blauwe “L” op het dak. In Nederland is alles zó perfect geregeld. Té perfect soms. Dat maakt het autorijden wel erg gemakkelijk, vindt u niet? Al die witte lijntjes en al die bordjes en regeltjes. Als je ze maar kent, kan er niets meer fout gaan. Dat keurige gladde wegdek, waar je met je dikke BMW X6 of je Audi Q7 zó soepeltjes overheen glijdt, dat ik me afvraag waarom je eigenlijk zo’n dikke wagen hebt in dit land. Maar kunnen wij daarom zo goed autorijden? Ik geloof er niets van. Neem bijvoorbeeld de regen van de afgelopen tijd. Ik denk dan: ok, nat, veel water op de weg, weinig zicht, misschien glad, spoorvorming, aquaplaning, misschien wel weggezakte wegdelen etc etc. Dus ik pas mijn snelheid aan. Als je nagaat hoeveel medelanders op ditzelfde moment zonder licht, met nog steeds veels te hoge snelheid links en rechts aan mij voorbijgaan. Daarbij bovendien niet de moeite nemen om even richting aan te geven. Daar zakt mijn broek soms van af (zie je direct waarom ik wèl een kleine auto heb). De Nederlander voert een soort concurrentiestrijd in het verkeer. “Kijk mij eens met mijn dure auto. Ik kan veel sneller bij het verkeerslicht wegrijden als jij!”. “Lekker puh!”. “Pipapeloeta!”. Kinderachtig soms. Het irritante hieraan is, dat wanneer het wegrijden ze niet snel genoeg gaat, ze op je bumper gaan zitten in de hoop dat jij harder gaat rijden. Bij een lesauto gaat het nou eenmaal wat langzamer dan bij mensen die wel een rijbewijs hebben. Gek he?!

Automobilisten die zichzelf een 7,8 geven (dit was vroeger op school nog een giga hoog cijfer!), moeten dit toch op z’n minst begrijpen?? Waarom zie ik dan de hele dag middelvingers, knipperende lichtsignalen en andere gebaren. Communiceren lukt ze blijkbaar wel, maar een richtingaanwijzer gebruiken wanneer het moet, ho maar! Het L-bordje op mijn dak betekent “verplicht inhalen”. Dat blijkt tenminste uit de praktijk. Dat je verderop alsnog achter die vrachtwagen moet blijven hangen, die je allang had kunnen zien voordat je mij “verplicht” ging inhalen, is blijkbaar leuker dan achter mijn mooie luxe lesauto rijden. Mijn conclusie is: de Nederlander verdient helaas een veel lager cijfer dan een 7,8. Vooral als je het vanuit een lesauto bekijkt, maar ook in vele andere situaties. Wil je weten of je goed kunt autorijden? Rij dan in 10 weken naar zoveel mogelijk grote steden in zoveel mogelijk landen met een schadevrije auto uit 1995, neem weinig rust en zoek zowel de hitte als de kou op. Kom dan maar eens terug zonder één krasje of deuken. Behandel zo’n auto maar eens in die omstandigheden op een zodanige manier dat hij zo weinig mogelijk te lijden heeft. Dan zul je zien dat die 200 (of meer) pk in je luxe bak wel een hele bepalende factor is waarom jij denkt dat je zo goed kunt autorijden. Ik neem nog maar een verfrissende duik in de Middellandse Zee en besluit om de rest van mijn vakantie alleen nog maar aan mijn leerlingen te denken die hun best doen zich staande te houden tussen al die onvolwassen volwassenen.

Een rijinstructeur -40-


Gezocht! Alweer het vijfde deel van onze rubriek “gezocht”, waarin mensen die op zoek zijn naar iets of iemand uit de Rivierenbuurt dit hier kenbaar kunnen maken. De reacties op onze voorgaande “zoekertjes” zijn boven verwachting. De afgelopen weken zijn er opnieuw een aantal reacties binnen gekomen, maar ook nieuwe oproepjes. We willen wel vermelden dat wij alleen als doorgeefluik acteren en geen verdere verantwoordelijkheid/geregel op ons nemen! Hieronder een aantal van de oproepjes die onlangs zijn binnengekomen. Leenkat Wie heeft er voor mij een kat in de aanbieding om een muizenfamilie uit mijn huis te verjagen? Reacties onder nr 21889

Reisgenoot Wie wil er samen met mij op vakantie naar het mooie Cherso, ik heb het op TV gezien en wil het nu zelf ook wel een keer zelf mee maken. Reacties onder nr 21890

Boete Aangeboden; een boete van 55 euro. De liefhebber mag hem hebben en betalen! Reacties onder nr 21891

Pizzabezorger Wie was die aardige pizzabezorger die mij op 7 november hielp toen ik mezelf had buitengesloten. De politie inschakelen was ook weer niet nodig, maar vond het wel lief. Hoe kan ik je een keer persoonlijk bedanken? Pizzaatje halen? Reacties onder nr 21892

Motor van Airbus A380 In de aanbieding een motor van een Airbus A380. Gratis af te halen voor de liefhebber. Reacties onder nr 21893

Wilt u op een oproepje reageren of zelf een oproepje plaatsen? Dat kan. Graag opsturen naar buurtkrant@yahoo.com of in de postbus van de buurtvereniging.

-41-


Het Juridisch Spreekuur; al 25 jaar!

-42-


Kleurplaat voor de kleintjes

-43-


Belangrijke (wijk)informatie Alarmnummer:

112

Buurtagent (Robert Bruins) Bureau Zuid 0900 88 44 BuurtconciĂŤrge (Jan Velthuis)

313 61 99 (06-52046214)

Stadsbeheer

367 89 10

Meldpunt overlast

587 58 85

Milieudienst

367 10 00

Gemeente-informatie (GiC) 367 70 00

Hulpdienst SOS Doktersdienst

525 00 00 0900 92 29

Instituut Ombudsman 318 65 68 Websites van belang www.eloket.groningen.nl www.milieu.groningen.nl www.politie.nl/groningen/emailalert/ www.buurtbeheer.com www.ringgroningen.nl www.grofvuilmelden.nl www.duurzaamstestad.groningen.nl www.buurtbemiddelinggroningen.nl www.doenormaalja.nl www.wmo.groningen.nl www.zorgloket.groningen.nl

Voorzitter Gea Koeling Rabenhauptstraat 74

Penningmeester Erna Veldman Berkelstraat 7 06 50 41 60 13

Bestuurslid Geert Hovingh Parkweg 94

Redacteur Ronald Bock Amstelstraat 9 050 57 14 920 (na 19.00 uur)

Buurtvereniging de Rivierenbuurt, postbus: 11082 - 9700 CB K.v.K. Groningen: 400 26 846 buurtverenigingrivierenbuurt@hotmail.com kopij: buurtkrant@yahoo.com of bij Ronald in de brievenbus. -44-


CafĂŠ De Klikspaan Een mooi en net bruincafĂŠ Om een lekker biertje te drinken aan de bar Om je verjaardag te vieren Of gewoon voor de leuk Elke dag geopend vanaf 16.00 uur


PLUS SUPERMARKT VECHTSTRAAT 131 9725 CT GRONINGEN TEL. 050 52 60 499

Buurtkrant Rivierenbuurt Groningen december 2010  

krant buurtvereniging De Rivierenbuurt in Groningen