Page 1


Inhoudsopgave

Van de bestuursbank Nieuw op www.derivierenbuurt.nl Activiteitenkalender Studentenhuisvesting Buurtoverleg met stadsdeelbeheerder Gratis strooizout Sprankelende kerstboom Frits + Frats! Acquisiteur gezocht Lidmaatschap Burendag Puzzeltijd Kunst in de buurt Eindredacteur gezocht Het dierenziekenhuis Het bestuur Belangrijke (wijk足)informatie

3 5 7 8 10 15 17 19 19 20 22 26 28 29 31 35 36

Van Nie Acti Stu Buu Gra Spr Frit Acq Lidm Bur Puz Kun Eind Het Het Bela

Van de redactie Zo, daar moet ik even voor gaan zitten. Wat gaat de tijd snel en wat is een jaar kort. Vorig jaar om deze tijd zat ik om tafel met Gea en Erna om mijn functie binnen de buurtvereniging te bespreken en vier kranten later neem ik weer afscheid van de Rivierenbuurt. Tegenwoordig woon ik in Zuidhorn en ben ik niet veel meer in de stad. De betrokkenheid met de buurt vervaagt en nieuwe vrienden worden gemaakt. Emigreren is een groot woord, maar verhuizen naar een dorp is toch een vandering van formaat. De afstand is gelukkig niet zo groot, dus ik hoop jullie allemaal nog te zien op het winterfeest! Gerben van der Worp 1


Pedicurepraktijk

Anjo Perfors Rijnstraat 22 9725 EV Groningen 050 5275554 06 41308606 Voetverzorging en voetmassage Met aantekening voor diabetici en reumapatiënten Behandeling in de stoel of bij u thuis, ook 's avonds.

colofon

Buurtvereniging de Rivierenbuurt heeft als doel: ­ Belangen behartigen ­ Informatie verspreiden ­ Deelname aan discussie van buurtbewoners bevorderen ­ Opvattingen en wensen van buurtbewoners verzamelen. Op onze website zijn de volledige statuten terug te lezen.

Bestuur

Gea Koeling (vz), Ineke Buist (secretaris), Erna Veldman (pm), Geert Hovingh, Marcel Vehof en Karen Alons

Website

www.derivierenbuurt.nl

Email

Schoonheidssalon margje wenst u fijne feestdagen en een geweldig 2012 Profiteer nu Heerlijke verwenning voor handen of voeten van € 27,50 nu voor € 20,­ Met de top produkten van o.p.i. (vijlen nagels, soak, peeling, serum, massage, masker, verzorging, lak)

2

Schoonheidssalon Margje Rabenhauptstraat 28, Groningen Tel :050­5253601 Mobiel :06­29513212 Email : margjeklunder@hotmail.com

info@derivierenbuurt.nl

Postadres

Postbus 11082 9700CB Groningen K.v.K. 40026846 Oplage 2400 stuks Distributie huis­aan­huis in de Rivierenbuurt Drukkerij Volharding De Rivierenbuurt 15e jaargang Copyright © 2011


Van de bestuursbank Een pluim voor de Rivierenbuurt vrijwilliger!

Het gaat eigenlijk ontzettend goed met de vrijwilligers die in de Rivierenbuurt actief zijn voor de buurtvereniging. Er worden meer en meer straten

Enerzijds beschouw ik dat als een

Daarnaast zijn er nog veel mensen op andere manieren actief voor de buurt. Dat zal bijvoorbeeld 10

Anderzijds is het soms lastig om aan die verwachtingen te kunnen voldoen. Onze meeste vrijwilligers hebben al een druk weekprogramma

vertegenwoordigd, zodat het netwerk steeds steviger wordt. Natuurlijk, er zijn nog straten niet vertegenwoordigd – verderop in de buurtkrant hierover meer – maar het initiatief getrokken door Karen Alons slaat aan en dat is behoorlijk uniek voor de stad Groningen! Wij zijn daar erg trots op. Hoe steviger het netwerk, hoe gemakkelijker het wordt om activiteiten voor de buurt te organiseren en te coördineren.

december aanstaande ook weer goed te zien zijn, bij het Snert & Zoopie winterfeestje op het plein van de Rivierenstede. Heb je zin om ook een handje uit de mouwen te steken dan kan dat natuurlijk! Je kunt even een mailtje naar info@derivierenbuurt.nl sturen of je gewoon melden op 10 december, om een uur of 1 ’s middags. Wat ik merk is dat de verwachtingen aan het adres van het bestuur van de buurtvereniging soms hoog gespannen zijn.

groot compliment: blijkbaar voldoen de inspanningen aan een behoefte en worden deze ook opgemerkt. Da’s mooi en er zijn ook steeds weer buurtbewoners die de moeite nemen om hun dankbaarheid daarover uit te spreken. Het is heel prettig om zo’n pluim te krijgen en deze worden eigenlijk altijd wel tijdens een bestuursvergadering even genoemd.

en moeten soms een afweging maken of de activiteit voor de buurtvereniging die dag aan de beurt is of nog even een dagje moet wachten. En dan kan het wel eens gebeuren dat er iets vergeten wordt of van het bordje afvalt. Maar geloof me, dat is dan even geen onwil. Wij waarderen het trouwens als we ergens positieve feedback op krijgen. Daarmee proberen we dan het dan voor een volgende keer weer beter of slimmer of sneller te doen. 3


Van de bestuursbank (vervolg)

Een bekend gezicht uit onze buurt heeft afscheid genomen in de laatste Buurtvergadering, in oktober: Kees Bos. Kees is een flink aantal jaren

opgeleverd. Dus: heb je organisatietalent en communicatiekwaliteiten en lijkt het je leuk om er 4 keer per jaar voor te

nieuwe buurtkrant redacteur heeft nog geen nieuwe Gerben

buurtkrant@derievierenbuurt.nl!

wijkagent geweest in onze buurt en we hebben in deze periode een hele prettige band met hem opgebouwd. Altijd goed bereikbaar en snel reagerend als dat nodig was. Kees wordt opgevolgd door Martin Tillema per 1 januari 2012, nu al te volgen op Twitter (martin_tillema). Kees: enorm bedankt voor wat je voor onze buurt hebt betekend en we gaan je missen. Martin: van harte welkom! Tenslotte: onze oproep voor een

4

zorgen dat een goed gevulde buurtkrant op 2300 adressen wordt bezorgd, dan hebben we een uitdaging voor je. Ieder kwartaal zijn er veel mensen die input aanleveren, wat allemaal samenkomt in ons vertrouwde krantje. Daarnaast maakt de buurtkrant redacteur deel uit van de website redactie. Heb je wel oren naar deze rol in de buurtvereniging? Of ken je iemand die hier uitermate geknipt voor is? Neem contact op via

Gea Koeling

Foto van de werkzaamheden aan de riolering in de Berkelstraat. Door: Erna Veldman


Nieuw op www.derivierenbuurt.nl

We hebben zoveel verschillende onderwerpen te bespreken over onze buurt en zijn er zoveel mensen met evenveel meningen. Dit past nooit allemaal meer in deze krant. Daarnaast kunnen we sneller communiceren via internet. Daarom hebben we er voor gekozen om een aantal onderwerpen verder uit te diepen op onze website. Dit en veel meer is te vinden op www.derivierenbuurt.nl: De Rivierenbuurt Groningen is nu ook op Twitter:

@DeRivierenbuurt

Vanaf nu is het ook mogelijk ons te volgen op Twitter! Voor het actuele nieuws, actualiteiten en wetenswaardigheden follow @DeRivierenbuurt!

Stand van zaken herinrichting Vechtstraat

De projectleider van de gemeente heeft ons op 3 november gemeld dat het ontwerp voor de herinrichting inmiddels definitief gemaakt is. De volgende stap is het vragen van toestemming aan het college van B&W om het ontwerp voor inspraak vrij te geven.

Onderzoek naar invloed van verkeerslawaai op welzijn en nachtrust Stadjers

Het kost je vijf minuten en je helpt de gemeente een beeld te krijgen van de problemen en wat er aan gedaan kan worden.

Waarschuwing voor ‘flipperaars’

We kregen een reactie van een familie uit de Parkweg, dat er bij hen is ingebroken via de zogenaamde flippermethode. Hiermee kan een inbreker door een stuk plastic tussen deur en kozijn te steken in een paar seconden de deur open krijgen. Wij willen de website als actief medium gebruiken. Ingekomen brieven en reacties zullen zo snel mogelijk geplaatst worden. In de volgende buurtkrant krijgt u een overzicht van de nieuwe onderwerpen.

5


Activiteitenkalender

Zaterdag 10 december Snert en Zoopie

In deze koude en donkere tijd kunt u zich warmen aan muziek, sfeer, een drankje en natuurlijk uw hartelijke buurt足 genoten. Wij zien u graag op ons winterfeest bij de Rivierenstede! Dinsdag 27 maart 2012 Buurtvergadering

Er zal weer veel te bespreken zijn voor deze buurtvergadering. In de volgende buurtkrant staat de agenda. Heeft u nu zelf een punt voor de agenda, email dit naar: info@derivierenbuurt.nl

Zaterdag 2 Juni 2012 Zomerfeest*

We duimen voor mooi weer, maar zoals het er nu uitziet hebben we volgend jaar beter weer dan afgelopen Zomer足 feest! * Datum is onder voorbehoud

Dinsdag 16 oktober 2012 Buurtvergadering Zaterdag 8 december 2012 Snert en Zoopie Belangrijke data, activiteiten, informatie en foto's kunt u te足 rugvinden op onze website:

www.derivierenbuurt.nl

Aanmelden voor het lidmaatschap mag natuurlijk ook via de website. Ook zijn we heel blij met straatcontactpersonen.

7


Studentenhuisvesting Er zijn de laatste tijd wat vragen zijn binnen gekomen over de regels voor studentenwoningen, daarom even dit stukje. Voor een studentenwoning is een vergunning nodig. Tenminste als

er 3 mensen of meer onzelfstandig (dus geen eigen douche, wc en/of keuken) wonen en er 4 kamers of meer in de woning aanwezig zijn. Een studentenhuis met 3 studenten en 3 kamers, of minder studenten, is niet vergunningplichtig. Om een evenwichtige bewoning in de wijken te garanderen, geeft de gemeente tot maximaal 15% van het aantal woningen in een straat een vergunning af. Dit kan de gemeente doen, omdat voor een studentenwoning een gezinswoning wordt onttrokken aan de woningmarkt. Bedrijfspanden die worden omgebouwd, of nieuwe woningcomplexen die speciaal voor studenten worden neergezet, vallen niet onder deze 15% norm. Tegenwoordig worden de verleende vergunningen aangemeld in de Gezinsbode. Ook kunt u kijken op http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/vergunningen/ De kamerverhuurvergunningen staan in blauw, de nieuwe vergunningen vaak met een oranje sterretje. De gemeente heeft in samenwerking met de woningcorporaties een plan ontwikkeld om meer grootschalige woningbouw voor jongeren te realiseren, BOUWJONG!. In onze wijk zijn er op dit moment geen grote plannen. Voor de geïnteresseerden is er een tentoonstelling in de hal van ROEZ, Ged. Zuiderdiep 98. “BOUWJONG! presenteert ruim 30 plannen die in het kader van de gelijknamige manifestatie voor 22 locaties in de stad zijn gemaakt. BOUWJONG! onderzoekt de mogelijkheden van grootschalige jongerenhuisvesting in Groningen: nieuwbouw of verbouw, tijdelijk of permanent. De tentoonstelling is te zien vanaf 10 november tot 10 december”. 8


Studentenhuisvesting (vervolg)

Namens een aantal wijken, waaronder onze wijk, is het Platform Huisvesting Student & Stadjer in overleg met de gemeente over de voorwaarden voor studentenhuisvesting, zoals fietsenrekken en isolatie. Of over wat wel en niet onder de 15% norm valt. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld het wonen boven winkels niet onder de 15% laten vallen. In een echte winkelstraat, waar de woningen onderdeel zijn van de winkel, kunnen we ons daar iets bij voorstellen, maar als het gaat om een woning die gewoon boven een winkel is gelegen, weer niet. Ook blijkt dat woningen worden gesplitst omdat er dan in een gesplitste woning maar 3 studenten worden gehuisvest, en er dan geen vergunning nodig is. Naar onze mening is dit ook onttrekken van woningen aan de gezinswoningenmarkt. We hebben gevonden dat gemeente Arnhem het splitsen van woningen aan banden heeft gelegd en dat het juridisch dus niet moeilijk hoeft te zijn. Dit gaan we nu aankaarten bij de gemeente. Vragen en ideeÍn kunt u kwijt op ons bekende e­mailadres: info@derivierenbuurt.nl.

9


Buurtoverleg met stadsdeelbeheerder

Twee keer per jaar heeft een afvaardiging van de buurtvereniging een overleg met de stadsdeelbeheerder Harry Delemarre. Tijdens dit overleg worden diverse zaken besproken. Indien nodig, schuift Theo Helmus, opzichter Milieudienst Zuid, aan om de zaken betreffende de milieudienst te bespreken. Als afsluiting wordt er een schouw door de buurt gehouden en wordt een aantal aandachtslocaties bezocht. Op 14 oktober vond dit buurtoverleg plaats.

Vernieuwing Riolering in de Rivierenbuurt De planning tot het einde van dit jaar is als volgt: De Berkelstraat zal op het moment van publicatie van deze krant klaar zijn. De Rivierenhof wordt tot de Lingestraat uitgevoerd. Het laatste stuk tussen de Lingestraat en het Hoornsediep wordt voorlopig overgeslagen i.v.m. de bouwwerkzaamheden op de hoek (voormalige Vrijeschool). In week 48/49 verwacht men met de werkzaamheden in de Lingestraat te beginnen. Deze werkzaamheden zullen net zo worden uitgevoerd als in de Berkelstraat; in 2 fases. Er zal worden begonnen aan de zijde van de Rivierenhof. De Lingestraat wordt afhankelijk van de weersomstandigheden in januari 2012 afgerond. Aansluitend staan de Rijnstraat en de IJsselstraat op de planning. Ook hier geldt dat het weer, met name in dit jaargetijde, zijn stempel drukt op de voortgang. De werkzaamheden zullen in april 2012 gereed zijn. Parkeren tijdens de rioleringswerkzaamheden Tijdens de rioleringswerkzaamheden zijn er in de wijk uiteraard minder parkeerplaatsen beschikbaar. Buurtbewoners lossen dit creatief op, maar achteraf niet altijd even handig. Zo parkeert men ’s avonds en in het weekend voor de afsluitingshekken. Zolang je maar voor half 8 ’s ochtends weg bent, is dat normaal geen probleem. Wel is het een probleem als de milieudienst nog bij de ondergrondse containers moet, maar de doorgang al geblokkeerd is. Houd dat even in je achterhoofd, mocht je de auto daar willen parkeren.

10


Buurtoverleg met stadsdeelbeheerder (vervolg) Afval naast de ondergrondse containers Tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Berkelstraat zijn er momenten geweest dat de milieudienst niet bij de ondergrondse containers kon komen om ze te legen. Jammer genoeg zijn er dan een paar van die slome bewoners die hun afval niet mee terugnemen, maar deze naast de container plaatsen. Uiteraard is dit een feest voor de buurtkatten, maar dit is zeker geen feestje voor de omwonenden. Tot verbazing van de milieudienst stelden zij op vrijdag 11 november vast, dat er een heleboel huisvuil rond de containers stond, terwijl de containers leeg waren! Is het de vraag of er misschien 1 gast is geweest die zijn rotzooi bij de container heeft gezet, en er vervolgens vele schapen gevolgd zijn, zonder de container te checken? LET WEL: Er staat een boete van 70,00 euro voor het plaatsen van huisvuil naast de containers!!!

Herinrichting Vechtstraat Tijdens de buurtvergadering in maart 2011 is er een eerste plan gepresenteerd. Onlangs is het ontwerp definitief gemaakt. De volgende stap is het vragen van toestemming aan het college van B&W om het ontwerp voor inspraak vrij te geven. Dit proces neemt ca. 2 maanden in beslag. Wanneer dit is afgerond, gaat de formele inspraakperiode van 4 weken in. Tijdens deze inspraakperiode organiseert het projectteam een inloop足 /informatiemiddag waar belangstellenden een toelichting op het ontwerp kunnen krijgen. Als alles volgens planning loopt, zou deze middag in januari/februari 2012 plaats kunnen vinden. Houd onze website dus in de gaten!

Gebouw Talma Op dinsdag 8 november heeft Patrimonium een informatieavond gehouden voor omwonenden. De meer dan 100 aanwezigen werden door de directeur van Patrimonium ge誰nformeerd over de plannen. ZINN, Lentis en Fysiocompleet (fysiotherapie Huls) zullen ruimtes huren in het gebouw. Zij hebben de aanwezigen ge誰nformeerd over hun activiteiten en doelgroepen. Er blijft echter nog een aantal ruimtes, waaronder de grote recreatieruimte, over. Tijdens de informatieavond is een oproep gedaan om mee te denken over een verdere invulling van het gebouw en activiteiten. Een samenvatting van de bespreking komt op onze website te staan.

11


Buurtoverleg met stadsdeelbeheerder (vervolg) Hondenuitlaatbeleid Na de evaluatie is het definitief beleidsplan vastgesteld en wordt er op gehandhaafd. De volgende evaluatie is vastgesteld voor 1 mei 2012. Het beleid is gepubliceerd op de website van de gemeente, de hondenbezitters hebben een brief gehad. Rabenhauptstraat In het Concept Programma Stadsbeheer 2012 staat de Rabenhauptstraat vermeld voor vervanging van de riolering, maar ook voor Herstraat­ en Asfalteerwerkzaamheden (Rijbaan/Trottoir/Parkeervak). De buurtvereniging heeft bij de gemeente aangegeven hier meer toelichting over te willen ontvangen voordat zij accoord gaan met dit concept programma. Hoe zit dat met de herinrichtingsplannen waar al jaren naar gevraagd wordt? Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Barestraat (tussen Geulstraat en Hereweg) De herinrichting wordt door het ontbreken van kostendekking helaas voorlopig in de ijskast gezet. Fongerspad Voor het terrein/gazon aan de zuidkant van de Fongersplaats, langs het Fongerspad, bestaan wensen van de bewoners. Een vergunning voor kappen of dunnen in het bomenbestand lijkt het echter niet te halen. Bewoners kunnen wel een voorstel bij de gemeente indienen voor een (kleinschalige) herinrichting. Dit zou dan dit jaar misschien nog een “Goed Idee” project kunnen worden. Voor 2012 is niet duidelijk welke subsidiepotjes voor dit soort initiatieven nog beschikbaar zijn.

12


14


Gratis strooizout

De gemeente Groningen verstrekt gratis strooizout (maximaal 10 liter per persoon) aan burgers en instellingen in de stad. Hiermee ondersteunt de gemeente initiatieven van inwoners die hun eigen stoep, maar eventueel ook die van de buren ­ als ze weg zijn of fysiek beperkt ­ schoon willen houden.

U kunt het zout ophalen bij de twee afvalbrengstations in de stad. Hier kunt u tijdens de openingstijden op werkdagen en op zaterdag terecht. U kunt natuurlijk meteen uw afval zoals grofvuil meenemen! U moet wel zelf voor een emmer of plastic zak zorgen om het zout in te doen en: op is op! Afvalbrengstation Woldjerspoor Duinkerkenstraat 99 maandag t/m vrijdag van 8.00 ­ 16.30 uur zaterdag van 11.00 ­ 16.00 uur t 050 533 96 00 e arcg@md.groningen.nl

Afvalbrengstation Vinkhuizen Zuid Electronstraat 2 maandag t/m vrijdag van 10.00 ­ 16.30 uur zaterdag van 11.00 ­ 16.00 uur t 050 312 40 60 e arcg@md.groningen.nl Gratis strooizout De gemeente verstrekt, als er voldoende voorraad is, gratis strooizout aan bewoners en instellingen (maximaal 10 liter per persoon). Het strooien van zout is de snelste en gemakkelijkste manier om gladheid te bestrijden. • Schep of veeg eerst zoveel mogelijk de losse sneeuw in de richting van de trottoirband. • Strooizout gelijkmatig uitstrooien. • Strooi niet te dik (maximaal één handje strooizout per vierkante meter). 15


Gratis strooizout (vervolg)

• Geef het strooizout de tijd om zijn werk te doen (30 minuten is voldoende). • Veeg de natte drab richting trottoirband zodat dit niet op een later tijdstip opnieuw kan bevriezen en strooi na. • Het strooien van zout heeft vooral zin als er vervolgens overheen wordt gelopen of gereden. • Gebruik strooizout altijd spaarzaam. Overmatig strooien leidt er toe dat het zoute smeltwater in de bodem dringt en wortels van bomen en planten beschadigt. • Bewaar geopende zakken op een droge plaats, want anders gaat het zout klonteren. • Let op: Strooizout is niet geschikt voor consumptie! Hoe kunt u de gladheid bestrijden? In de eerste plaats door Sneeuwschuiven. Het gebruik van een sneeuwschuiver of platte schep is de goedkoopste en ook meest milieuvriendelijke vorm van gladheidbestrijding. Let op, dat u de goot en

vooral de rioolput vrij houdt, zodat smeltwater gemakkelijk weg kan lopen. Het kan handig zijn om na het vegen wat zout te strooien. Op die manier blijft de stoep langer begaanbaar.

16

Foto: Smiley in de Rivierenbuurt Door: Theo Oppewal


Sprankelende kerstboom

Dankzij La Bouquetterie Fleurs staat er dit jaar met kerst ĂŠn tijdens de jaarlijkse Snert & Zoopie een sprankelende kerstboom op het plein van de Rivierenstede!

www.labouquetterie.nl

17


Winterfeest

Zaterdag 10 december Winterfeestje op het winkelplein Rivierenstede. De 4e alweer. Komt allen! Opbouw begint vanaf 13.00 uur. De snert en zoopie is vanaf 16.00 uur. 18


Frits + Frats!

Acquisiteur gezocht

We zijn dringend op zoek naar iemand die adverteerders en sponsoren wil benaderen voor de buurtkrant en activiteiten van de buurtvereniging! Het is een grote bron van inkomsten om onze activiteiten te kunnen voortzetten. Wie heeft er zin om dit samen op te pakken? Reacties kun je sturen naar info@derivierenbuurt.nl

19


Lidmaatschap Inschrijfformulier lidmaatschap Buurtvereniging de Ri足 Naam* Adres* Telefoonnummer E足mail Datum* De buurtvereniging Praktische hulp: ja / nee kan mijn hulp inroepen voor:

Speciale punten voor mijn straat: ja / nee Deskundigheid: ja / nee Specialisme:

Handtekening*

20

* = verplicht invullen


Lidmaatschap (vervolg) Lidmaatschap Buurtvereniging De aanmeldingen voor het lidmaatschap van de buurtvereniging blijven bin足 nenstromen. Wij willen u ook graag verwelkomen als lid van de buurtvereniging! U wordt meer betrokken bij de Rivierenbuurt door onze nieuwsbrieven en uitnodigingen. Meldt u aan bij een mooie buurt waar veel gebeurt en gaat gebeuren. Het lidmaatschap is gratis! In dit krantje en op de site vindt u een inschrijfformulier. Het formulier in deze krant kunt u ingevuld en getekend opsturen naar Buurtvereniging de Rivierenbuurt Postbus 11082 / 9700 CB Groningen. U kunt deze ook meenemen naar het winterfeest op 10 december aanstaande. Kijk op www.derivierenbuurt.nl voor meer informatie of uw aanmelding.

21


Burendag

Op initiatief van Douwe Egberts startte in 2006 voor het eerst Burendag in Nederland. Een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren op de 4e zaterdag in september. Dit jaar viel dat op 24 september.

In de Merwedestraat vonden we het dit jaar wel eens tijd om mee te doen aan deze dag om zo de buren wat beter te leren kennen dan ‘dat ene gezicht aan de overkant’, ‘die ene met die gekke gordijnen’ of ‘zij met die honden’. Een klein groepje buren bundelden hun ideeën en krachten en zo was de eerste burendag een feit. De ingrediënten voor een geslaagde en gezellige middag waren simpel: een partytent, een muziekinstallatie, wat stoelen, tafels, ballonnen, slingers en iedereen wat lekkers te eten en/of drinken mee. Er kwamen zelfs wat nieuwsgierigen ‘niet­Merwedenaren’ uit andere straten langs om wat van de gezelligheid (en al het lekkers) mee te proeven. De sfeer zat er goed in en de koffie en thee vloeide rijkelijk. Enkele reacties uit de straat: Ik vond het een goed idee/initiatief van degenen die de burendag hebben georganiseerd. Het was gezellig en het weer hadden we mee. Het was een gezellige burendag. Leuk initiatief. Ik woon ongeveer 5 jaar in de straat, maar kende eigenlijk alleen de directe buren. Dankzij deze middag heb ik meerdere buren leren kennen. Het is voor mij gezelliger geworden, ik praat meer met de buren die ik op straat tegenkom. Bedankt voor de gezellige dag, volgend jaar weer!

22


Burendag (vervolg) Een geschikte dag zo'n burendag om elkander eens te leren kennen, vooral ook omdat er de laatste 3­5 jaar vele nieuwe buren zijn komen wonen in de straat. Op zo'n burendag kom je van elkaar een beetje te weten wat de mensen bezighoudt. Het uitwisselen van elkanders interesses is interessant want op die manier kun je elkaar ondersteunen/helpen . Zo heb ik met een paar mensen gesproken die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het installeren van programma's op hun computer of bv hun printer. Maar ook in meer brede zin is het wel handig en belangrijk te weten wie wie is. Als we een beetje van elkander weten wie wat hulpbehoevend is kunnen we daar wat rekening mee houden met name betrekking hebbend op de wat oudere medebewoners hier. Erg gezellig zo met elkaar op straat met een hapje en een drankje. Min of meer bekende gezichten hebben nu een naam en je groet elkaar gemakkelijker op straat. Zeker voor herhaling vatbaar. Er zijn alweer geruchten over volgend jaar. Dus Merwedenaren­die­er­dit­ jaar­niet­bij­waren: dan komt u toch ook? En als andere straten in de buurt het initiatief volgen kunnen we er nog een ‘wat is de leukste straat van de Rivierenbuurt’ wedstrijd van maken wellicht. Groeten uit de Merwedestraat! G&V Meer foto's zijn te vinden op www.derivierenbuurt.nl

23


Puzzeltijd

De vorige puzzel heeft weer hele mooie reacties opgeleverd. De oplossing is: Ken jij een paddestoel die je kunt eten We hebben de prijzen aan de gelukkige winnaars uitgedeeld. De winnaar van de woordzoeker is Janneke Ouwkema. Ze heeft een boekenbon van ons gekregen. De waardebon van Schoonheidssalon Margje gaat naar Els Leinenga. Het is niet moeilijk om mee te doen met de volgende puzzels, 2 sudoku’s en een woordzoeker. De winnaar van de woordzoeker krijgt een cadeaubon ter waarde van € 12,50. Er kan gekozen worden uit een CD­bon, boekenbon, bloemenbon of een slijterijbon. Alle inzenders maken kans op een waardebon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon Margje (Rabenhauptstraat). Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 15 januari 2012 naar: De Rivierenbuurt Postbus 11082 9700 CB Groningen

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen. Maakt u er dus een leuke inzending van. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Geef ook aan voor welke cadeaubon u in aanmerking wilt komen. Veel plezier!

26


Puzzeltijd (vervolg) boek schoen boot schoorsteen dak schuimpje gedicht sint lied spanje mantel speculaas myter staf pakje stoom pepernoten wortel piet zak roe zoet schimmel

27


Kunst in de buurt

Modieuze prenten modeprenten (1580­1940) uit de privé­collectie Ghering Van 27 november 2011 t/m 19 februari 2012 organiseert het

Grafisch Museum Groningen een expositie waarin vrouwenmode centraal staat.

Mevrouw Ghering­van Ierlant bezit een grote collectie modeprenten die naast de ontwikkeling van de mode door de eeuwen heen ook laat zien hoe verschillende druktechnieken zijn toegepast om de vrouwenmode in al haar pracht te laten zien. Naast prenten zijn ook enkele op historische kleding gebaseerde kostuums van het Noord­Nederlands Toneel en een vijftal historische schoenen van het Nederlands Leder­ en Schoenenmuseum te zien. De eerste prenten waren doorgaans niet bedoeld als afbeeldingen van mode, maar laten wel zien hoe de mode zich ontwikkelde. Vanaf de 18e eeuw zien we tijdschriften verschijnen, waaraan losse modeprenten werden toegevoegd om de dames op de hoogte te houden van de laatste modetrends. Vanaf de jaren dertig van de 20e eeuw werd de modeprent verdrongen door de fotografie, maar aan het begin van onze eeuw zien we de belangstelling voor de hedendaagse modeprent weer toenemen, met onder meer Piet Paris als exponent. Het grootste gedeelte van de door mevrouw Ghering­van Ierlant verzamelde kostuum­ en modeprenten is opgenomen als Collectie M.A.Ghering­Van Ierlant in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam. De modeprenten die in Groningen tentoongesteld worden komen uit de Privé­ collectie Ghering. De collectie beslaat de periode 1565 t/m 1940. In de expositie wordt een prachtig overzicht geboden van deze prenten. De veelal zeldzame prenten geven niet alleen een prachtig overzicht van de ontwikkeling van de mode, maar laten ook zien hoe de drukkunst en de vrouwenbladen zich hebben ontwikkeld. 28


Kunst in de buurt (vervolg) Een selectie uit de collectie wordt in het Grafisch Museum getoond, aangevuld met enkele passende kledingstukken en accessoires. Bij de expositie vindt een uitgebreid randprogramma plaats van lezingen, workshops en activiteiten. Het Grafisch Museum bevindt zich in de Rabenhauptstraat 65 in Groningen (3­5 minuten lopen van het Centraal Station, aan de achterzijde ­ te bereiken via de perrons) en is geopend van dinsdag t/m zondag van 13.00­ 17.00 uur. Voor informatie tel. 050­5256497 of bezoek de website www.grafischmuseum.nl

Eindredacteur gezocht Nieuwe eindredacteur voor de buurtkrant gezocht Ben je een gemakkelijke schrijver en begrijp je wat DTP betekent? Wat kun je nog meer toevoegen aan de buurtkrant? Heb je vernieuwende ideeën en wil je dit op papier laten zien aan duizenden lezers? Pak dan die verantwoordelijkheid op en word: Buurtkrantredacteur Mail je idee naar: buurtkrant@derivierenbuurt.nl 29


Barpersoneel Gezocht:

Wij zijn opzoek naar leuke mensen die achter de bar willen werken 10 å15 uur per week. Heb je interesse kom dan even een CV bij ons langs brengen. Of bel even met 06­48019750. Elke dag geopend vanaf 16.00 uur.


Het dierenziekenhuis Als een huisdier iets eet of drinkt wat niet voor hem bestemd is, is het mogelijk dat het dier daarbij een vergiftiging oploopt. Veel stoffen die wij in huis hebben zijn ongezond voor dieren. Huishoudproducten, planten, medicijnen en andere stoffen zijn al gauw verdacht, maar ook etenswaren die voor de mens geen enkel kwaad kunnen, zijn voor dieren soms gevaarlijk. In dit stuk wordt een aantal van deze giftige stoffen besproken. Chocolade vormt een gevaar voor uw huisdier. In chocolade zit namelijk theobromine. Deze stof is voor de mens niet giftig maar wel voor dieren als honden, katten, paarden, papegaaien en fretten. Druiven en rozijnen: Tot op heden is vergiftiging door druiven of rozijnen alleen waargenomen bij honden. Waarom druiven en rozijnen giftig zijn voor honden is onbekend en ook de gevoeligheid lijkt sterk te variëren tussen honden. Allium soorten (ui­achtigen) bevatten bepaalde stoffen die uiteindelijk omgezet worden in zogenaamde ‘oxidanten’. Deze oxidanten kunnen de rode bloedcellen beschadigen. De giftige stoffen in Allium soorten kunnen niet onschadelijk worden gemaakt door verhitting of drogen, ook gedroogde of gebakken uitjes zijn dus gevaarlijk! Macadamianoten worden gegeten als snack en soms in koekjes en snoep. Bij honden worden na het eten van deze noten nog wel eens reacties gezien, meestal binnen 12 uur.

Avocado is voor heel veel zoogdieren en vogels giftig. Het eten van avocado kan leiden tot celdood in de hartspier. Zeer waarschijnlijk is de stof persine het giftige bestanddeel in avocado’s. Xylitol wordt gebruikt als kunstmatige zoetstof in snoep, kauwgom, tandpasta en sommige producten voor diabetici. Bij honden heeft xylitol een andere werking dan bij de mens. Het zorgt ervoor dat er veel insuline in de bloedbaan wordt vrijgegeven, waardoor de hoeveelheid suiker in het bloed flink daalt.

31


Het dierenziekenhuis (vervolg)

Voor mensen bedoelde medicijnen kunnen voor dieren erg gevaarlijk zijn. Paracetamol is vooral voor katten erg giftig, al vanaf ongeveer een vijfde tablet. Bij honden is dit giftig vanaf zo’n 150 mg/kg lichaamsgewicht. Teflon, koekenpannen, gourmetstellen, grills zijn meestal voorzien van een anti­aanbaklaag. Deze teflonlaag bevat echter polytetrafluorethyleen, een stof die bij vogels ernstige acute benauwdheid kan veroorzaken als de anti­ aanbaklaag oververhit raakt. Vergiftigingen door antivries komen regelmatig voor. Antivries heeft een voor honden onweerstaanbare zoete geur en smaak. Omdat er bij deze vergiftiging geen tijd te verliezen is, moet u direct contact opnemen met uw dierenarts. Onder zowel buitenplanten als kamerplanten zijn veel soorten die giftig kunnen zijn voor uw huisdier. Voor de feestdagen binnenkort geldt: ­ De kerstster (Euphorbia pulcherrima) ­ Hulst (Ilex aquifolium) ­ Maretak (mistletoe, Viscum album) ­ De kerstroos (Helleborus niger) Vanaf dierendag tot 1 januari 2012 acties en informatie over de virusziekten. Infomeer bij ons of kijk op www.huisdierenkliniek.nl Vechtstraat 74 9725 CW Groningen Tel: 050­5263255 32


Het dierenziekenhuis (vervolg)

Andere giftige planten zijn: Lelies zijn voor katten erg giftig. Giftige bolbloemen die vaak in huis worden gehaald zijn narcis, krokus, Amaryllis en tulp. Van deze bolgewassen zijn zowel de plant als vooral ook de bol giftig. Ook de hyacint en het sneeuwklokje zijn giftig, maar in wat mindere mate. Bekende, giftige kamerplanten zijn onder andere ­ Aloe vera ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Azalea Calla (Zantedeschia) Cyclamen (cyclame) Dieffenbachia Dracaena soorten, zoals Dracaena marginata Ficus Monstera (gatenplant) Philodendron

­ Sansevieria (o.a. vrouwentong) ­ Schefflera (vingersboom) ­ Solanum pseudocapsicum (Oranjeboompje, Appeltje der liefde) Heeft uw dier iets verkeerds gegeten, laat het dan nooit zomaar braken. Bij diverse stoffen zorgt dit juist voor extra beschadiging van de slokdarm. Neem direct contact op met uw dierenarts. Deze kan u vertellen of u zelf al iets kunt doen of dat u zo snel mogelijk naar de praktijk moet komen. Houd indien mogelijk het verpakkingsmiddel van de opgenomen stof of het kaartje van de desbetreffende plant bij de hand zodat u de dierenarts precies kunt vertellen om welke stoffen het gaat.

www.huisdierenkliniek.nl 33


Het bestuur Gea Koeling, Voorzitter Rabenhauptstraat 74, 06 50213426, info@derivierenbuurt.nl Erna Veldman, Penningmeester

Berkelstraat 7, 06 504 160 13, info@derivierenbuurt.nl Ineke Buist, Secretaris Barestraat 21­8, 050 5265400, info@derivierenbuurt.nl Karen Alons, Bestuurslid, straatcontacten Rabenhauptstraat 1/1, 050 5714920, info@derivierenbuurt.nl Geert Hovingh, Bestuurslid, RO specialist Parkweg 94, 050­525 75 64, info@derivierenbuurt.nl Marcel Vehof, Bestuurslid, beheer openbare ruimte en website Parkweg 87a, 050 5291302, webmaster@derivierenbuurt.nl Gerben van der Worp, eindredactie buurtkrant 050­7078201, buurtkrant@derivierenbuurt.nl

Fysiocompleet blijft in het Talmahuis ! Gelukkig kunnen we op de huidige locatie blijven en kunt u terecht bij ons voor: ­ algemene fysiotherapie ­ manuele therapie Cyriax ­ medische fitness ­ valtraining, oedeemtherapie, triggerpoint massage, Dry needling, training voor etalagebenen, beweeggroep voor COPD en diabetes Het adres in de Oosterpoort: Meeuwerderweg 2 9724 ET Groningen Tel:050­3641922 Het adres in de Rivierenbuurt: Merwedestraat 54 9725 KE Groningen Tel: 050­5270007 Kijkt u voor informatie op www.fysiocompleet.nl, e­mail info@fysiocompleet.nl

35


Belangrijke (wijk­)informatie Alarmnummer: 112 Hulpdienst SOS: 050 525 00 00 Doktersdienst: 0900 92 29 Buurtagent Kees Bos Via Bureau Groningen zuid: 0900 – 88 44 Buurtconciërge Jan Velthuis: 050 – 313 61 99 / 06 – 5204 6214 Stadsbeheer: 050 – 367 89 10 (melding woonomgeving zoals losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of zwerffiets) Meldpunt overlast: 050 – 587 58 85 Milieudienst: 050 – 367 10 00 Gemeentelijk informatie centrum: 050 – 367 70 00 Websites van belang www.buurtbeheer.nl http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen (melding woonomgeving zoals losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of zwerffiets) www.ringgroningen.nl milieu.groningen.nl www.grofvuilmelden.nl eloket.groningen.nl duurzaamstestad.groningen.nl wmo.groningen.nl (Wet maatschappelijke ondersteuning) zorgloket.groningen.nl www.derivierenbuurt.nl Buurtvereniging de Rivierenbuurt Postbus 11082 9700 CB Groningen 36

kopij voor de buurtkrant:

buurtkrant@derivierenbuurt.nl


PLUS SUPERMARKT VECHTSTRAAT 131 9725 CT GRONINGEN

Buurtkrant Rivierenbuurt Groningen juni 2011  

Buurtkrant december 2011 van De Rivierenbuurt Groningen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you