Page 1

Dokumentär Ritva Koivisto – Borén Handlingsplan - sköts av verkligheten Berättarplan sköts av filmaren/reportern/i nformatören

Mål för dokumentärfilmen Berättandet:

1. Erbjuda dramaturgi eller epik i berättadet

Presenterar platsen, Dansarna och de två ledare. Intervju – bakom dessa klipp!

Jag följer de två ledarna under förberedelserna, danspedagogiken, kaffet och i slutet av danspasset!

– följer de t

Musikval, dansstegen övas in, nu är det dags att börja!


2. Innehåll och form ska vara intressant och omväxlande (jmf retorikens ethos, logos och pathos)

VI! OJ! TACK FÖR IKVÄLL! BRAVO! 3. Ska innehålla former av intervjuer och berättarröster (speaker, voice over mm.) I filmen får dock inte frågaren synas eller höras! Den intervjuade bör inte synas i bild under intervjun mer än högst 8-10 sekunder. Däremot kan vi följa personen i hans eventuella göromål, ju viktigare för förståelsen de stå oftare i bild.

Dansstegen lärs ut!


4. Undvik linjärt berättande. Överraska publiken om möjligt eller åtminstone undvik att vara alltför förutsägbar. Varför skulle vi vilja titta på något som inte erbjuder något (nytt), och där vi vet exakt vad som ska komma i nästa sekvens Finns många parallellhandlingar. Växlar mellan olika rum och parallellhandling på djupet i bilden! Parallellhandling: Ute – i omklädningsrummetförberedelserna i salen. Filmens handling börjar när dansen redan är igång! (Undvik linjärt berättande!)

Överraskning: ”Bravo!” ”Tack för ikväll…!”


5. Blanda information med handling. Bli inte för stillastående, tänk på att utnyttja mediet för rörelse

Växlar mellan danspedagogiken (information) och dansandet! Klipper i rörelse! Filmning: 1. Intressanta och väl valda kameravinklar. Rätt valda förstärker de berättelsen fel valda stör de berättelsen. Ansträng er på denna punkt! 2. Använd rätt skärpa och ljussättning (ge noga akt på utomljusets blå sken i förhållande till inomljusets gula färg). 3. Växla bildutsnitt och använd dem för att förstärka berättandet (närbilder vid intervju, tal, känslouttryck, för att visa detaljer och funktioner). 4. Ge akt på komposition och förhållande objekt, förgrund och bakgrund. Var noga med hur bakgrunden ser ut i bilden. Den får inte vara så orolig att den tar fokus av handling och motiv.Tänk på att bredbilden emellanåt kräver placering av enskilda objekt på någon sida i bilden. 5. Vara medveten om färgens betydelse. 6. Vara medveten om rörelsens betydelse. 7. Trovärdigt berättande. 8. Handhållen kamera kräver rörligt motiv. OBS! Aldrig zoom vid handhållen kamera.


Ljud och musik:

1. Bra/utmärkt inspelat ljud på plats. Röster kan spelas in separat. Använd alltid extern mikrofon. Testa att den fungerar. Håll mikrofonen när munnen (närbildstagning) på den som pratar in i kameran. Eliminera bakgrundsljudet så mycket som möjligt. Spela in ljudet separat om det går. 2. Speakerröst tydlig och väl avpassad till filmsekvenserna (om den används).

Ledaren talar med tydlig röst

3. Väl vald musikillustration. Den ska passa till rörelsemönstret, tempot, känslan, motivet liksom helheten. Musiken sätter tonen i filmen och konnoterar genast miljö, känsla, stil, genre och innehåll. Rätt val av musik eller ljudillustration påverkar filmupplevelsen. All musik är dansmusik och välanpassad till dansen och rörelsen! Exempel: vrålande rockmusik som illustration kräver högt tempo i rörelse och klipp!


4. Musik och ljud kräver också anpassning till innehållet. 5. Medvetet användande av ljud/musik. 6. Låt ljudet överlappa klippen, t ex bild med röst till ny bildsekvens till samma röst. Bildsätt intervjurösten. Låt inte intervjupersonen synas för länge i bildrutan (max 8 sek). Redigering:

1. Välklippta sekvenser, bara det väsentliga kvar (kill your darlings). 2. Väl genomtänkta övergångar. 3. Exponering: Samma ljus i hela filmen, samma ljusstyrka från sekvens till sekvens. 4. Ljud: Ljudstyrkan ska vara på samma nivå från sekvens till sekvens

Kriterier för godkänt Teknik:

1. 2. 3. 4.

Bra eller mycket bra exponering i alla filmsekvenser. Skakig, oskärpa eller irrande kamera ej godkänt! Under- eller överexponerade sekvenser filmas om eller klipps bort. Genomtänkt användning av bildutsnitt och bildvinklar, både visuellt och berättartekniskt 5. Bra eller utmärkt ljud. Dåligt ljud ersätts eller klipps bort. 6. Genomtänkt val av musikillustration. Berättarteknik

1. Tittarna ska få veta något eller ta del av något genom filmen 2. Filmen skall innehålla någon slags dramaturgi 3. En eller fler huvudpersoner eller ett eller flera voice - over inslag Redovisning:

1. Opponering på varandras filmer. Använd ovan text. 2. Lämna ifrån er filmen i god tid till recensionsgruppen. Dessa väljer ni själva. 3. Total redovisningstid: 15 min/grupp

Dokumentär  
Dokumentär  

film,dokumentar

Advertisement