Page 1

Rittal – Data Center Efficiency

BesparingspotentiĂŤlen bij IT-infrastructuursystemen

2


Efficiency Gebruik efficiency potentiëlen als productieve factor Rittal aan uw zijde – dat betekent efficiency tot de vierde macht: efficiëntie op het gebied van energie, veiligheid, beschikbaarheid en synergie. Ongeacht hoe groot of klein uw bedrijf is, de besparingspotentiëlen in uw computerruimte zijn aanzienlijk. Zo verhoogt de Rittal systeemklimatisering bijvoorbeeld de energiebesparing tot wel 50 procent. Efficiency potentiëlen, die dienen voor het verhogen van de rendabiliteit van uw bedrijf, berusten echter ook op een vereenvoudiging van het systeem. Kostenbesparing door vermindering van de complexiteit bij de aanschaf en tijdens bedrijf – en dat bij een optimaal vermogen. Duurzaam ondernemen en rendabiliteit zijn niet langer elkaars tegenpolen.

2

ENERGY: UPS- en airconditioningsystemen met een hoge effectiviteit besparen energie en kosten.

SECURITY: Optimale fysieke IT-beveiliging voor permanente business becurity.

AVAILABILITY: Redundantie, schaalbaarheid en flexibiliteit door complete totaaloplossingen.

SYNERGY: Oplossingen uit één hand voor snelle, minder complexe processen.

Rittal Data Center Efficiency


Inhoudsopgave

Efficiency

Haal er meer uit – en haal de concurrentie in De naam Rittal staat, voor Complete IT Competence in het datacenter. In combinatie met het thema efficiency betekent dat voor u: een compleet aanbod aan oplossingen en maxi-

Cooling

male benutting van alle efficiency potentiëlen, voor een economische IT-veiligheid en een permanente IT-beschikbaarheid. De basis hiervoor wordt allereerst gevormd door een omvangrijke analyse van de IT-infrastructuren. De resultaten – conse-

Power

quent omgezet naar bewaking, besturing en complete monitoring – maken de weg vrij voor een aanzienlijke optimalisering van de efficiency. Het doel daarbij is: alles eruit halen, wat erin zit. Dat is niet alleen consequent, maar ook slim, want het zorgt op de middellange termijn voor duidelijke voordelen ten

Monitoring

opzichte van de concurrent.

Complete IT Competence Rittal Data Center Efficiency


Zorg voor een hoge mate van efficiency Het reduceren van bedrijfskosten is alleen effectief in combinatie met een totaalomvattende visie. Rittal hanteert daarom het principe zich niet slechts op één punt, maar op een groot aantal punten te richten. De nadruk bij de beschouwing ligt op de grootheden „Verbruiker”, Power en Cooling: UPS-systemen, stroomverdeling en IT-klimatisering. Want hier ontstaan de grootste besparingsmogelijkheden. 10 % stroomverdeling en backup

De hoge effectiviteit van UPS-systemen zorgt voor geringe vermogensverliezen.

50 % servers

Optimalisatie van de koeling onder de verhoogde vloer biedt een enorm besparingspotentieel bij de IT-klimatisering.

% x. 50 a m t To aring besp

% x. 30 a m t To aring besp

37 % koeling

Meetbare efficiency – voorbeeld: IT-klimatisering

Meetbare efficiency – voorbeeld: UPS-systemen

+ Meer gebruik van koude omgevingslucht door efficiënte IT-chillers met Free Cooling

+ Lage investeringskosten bij gelijktijdige investeringszekerheid dankzij op de behoefte afgestemde UPS-systemen met uitrijdbare modulen

+ Op de behoefte afgestemde optimalisatie en verhoging van de koeltemperatuur dankzij het Cube-systeem met geïntegreerde sensortechniek + Minder opgenomen vermogen dankzij precisieairconditioners met optimale benutting van de energie + Geoptimaliseerd management met RiZone = Max. 50 % minder stroomverbruik bij IT-koeling

4

3 % licht, etc.

+ Lage bedrijfskosten dankzij een toprendement van 95 %, ook bij gedeeltelijke belasting en capacitieve belasting. Bovendien beschikken de systemen over Safe Swap, voor het verwisselen van de modulen tijdens bedrijf. + Economische redundantie door op de behoefte afgestemde modulaire schaalbaarheid = 2 % hogere rendabiliteit reduceert de vermogensverlieskosten met max. 30 %

Rittal Data Center Efficiency


Efficiency voor koele computers

Stroom en koeling

Servers

Stijgende energieprijzen en het toenemende verbruik – en daardoor ook het toenemende vermogensverlies – bij krachtige IT-systemen leiden tot een aanzienlijke stijging van de stroom- en dus de bedrijfskosten. Met de efficiënte IT-infrastructuuroplossingen van Rittal kunnen de buitenproportioneel stijgende bedrijfskosten voor Power en Cooling aanzienlijk worden verlaagd. Rittal Data Center Efficiency

5


Verklaar het thema kostenoptimalisatie tot hot item Efficiency

Bedrijven, die waarde hechten aan efficiënte kostenstructuren zijn bedrijven in diverse orden van grootte. Modulariteit en flexibiliteit zijn daarom voor Rittal centrale begrippen, wanneer het om verhoging

CO2-uitstoot

van de efficiency gaat. Met RimatriX5 kunt u uw IT-infrastructuur optimaal aan veranderingen aanpassen. Dit betekent: maximale beschik-

Kosten €

baarheid bij een gelijktijdige kostenefficiency dankzij een optimale, door de bedrijfsomgeving vereiste aanpassing aan de heersende omstandig-

Efficiency omhoog, (energie-) kosten en CO2-uitstoot omlaag, dat is de fomule van de toekomst. De grootte van de computerruimte speelt daarbij geen rol.

heden.

Voorbeeldconfiguraties Aantal 1 U rack-mounted server

10 st.

100 st.

1000 st.

Aantal Blades

0 st.

5 st.

20 st.

50 st.

35.040 kW

525.600 kW

4.204.800 kW

19.272.000 kW

Totaal vermogensverlies UPS en opgenomen vermogen koeling zonder efficiency verbetering van Rittal

16.365 kW/h

246.881 kW/h

1.974.174 kW/h

9.049.005 kW/h

Totaal vermogensverlies UPS en opgenomen vermogen koeling met efficiency verbetering van Rittal

10.992 kW/h

122.911 kW/h

983.011 kW/h

4.505.448 kW/h

645

14.876

118.940

545.227

3

68

545

2.500

Elektrisch verbruik/jaar

Besparing in €/jaar Besparing in t CO2/jaar

5000 st.

Dit zijn voorbeeldberekeningen. Welke besparingspotentiëlen bij u concreet kunnen worden gerealiseerd, kunnen onze specialisten natuurlijk nauwkeurig analyseren. Neem contact met ons op om een afspraak voor een adviesgesprek te maken. 6

Rittal Data Center Efficiency


Aanzienlijk besparen op elk gebied:

Overcapaciteit zonder RimatriX5

Schaalbare capaciteitsaanpassing met RimatriX5

Actuele vermogensbehoef

Veilig, flexibel, economisch Het modulaire concept van Rittal: de gebruiker kiest voor de IT-infrastructuurcapaciteit die hij op dat moment nodig heeft, niet meer en niet minder. Worden de eisen hoger, dan groeit de infrastructuur mee. Efficiency door modulariteit. Rittal Data Center Efficiency

7


Energiekosten in de hand Exploderen de energiekosten voor het klimatiseren van uw computerruimte? Wilt u meer efficiency bij een gelijkblijvend vermogen van de servers, afgestemd op uw individuele ruimtelijke situatie? Dat alles kan nu heel eenvoudig worden gerealiseerd! Want de Rittal Liquid Coolingconcepten bieden nieuwe randvoorwaarden op het gebied van flexibiliteit, veiligheid en kostenefficiency voor uw IT-infrastructuren. Rittal biedt complete koelsystemen. Rack- en ruimtegebaseerde koelconcepten, IT-chillers, Free Cooling, leidingen, vanaf de engineering, via de construcFree Cooling is iets moois. Het wordt pas efficiënt, wanneer men de voorwaarden schept voor een optimaal gebruik.

De koeling onder de verhoogde vloer en het Cold Cube-systeem houden de energiekosten in de hand.

tie tot aan de inbedrijfstelling en service – alles uit één hand. Modulaire concepten die nauwkeurig zijn afgestemd op uw actuele behoeften en eenvoudig aan uw toekomstige behoeften kunnen worden aangepast.

Basisoplossingen Precisieairconditioners

met Cube-systeem

LCP Extend LCP Inline Product

met Cube-systeem LCP Standard/Smart LCP Plus/LCP T3+ Koelbehoefte Low Density Basisoplossing voor een professionele IT-klimatisering

8

Mid Density Op maat gesneden oplossing voor veeleisende computerruimten

High Density De krachtigste oplossingen voor high-endcomputerruimten

Rittal Data Center Efficiency


Total cool

Rittal Data Center Efficiency

9


IT-Cooling

3

4 4 3

3

3

2

Rittal – Complete IT Competence is synoniem voor systeemknow-how. Naast een omvangrijke adviserings- en engineeringsservice ontvangt u met ons flexibele productassortiment op maat gesneden oplossingen voor al uw toepassingen. Hiertoe behoren vanzelfsprekend ook de complete infrastructuur alsmede een betrouwbare, wereldwijde service. Van basis tot high-end-oplossing, alles uit één hand: ● Omvangrijke productoplossingen voor rack- en ruimtegebaseerde klimatiseringssystemen ● Infrastructuren voor het genereren, distribueren en bereiden van gekoeld water ● Op verzoek compleet ontworpen, optimaal geconstrueerd en geïnstalleerd.

6

2

5 1

5

1 Rittal Cold Cube 2 Precisie-airconditioners 3 LCP Standard/Plus/Smart 4 IT-chillers

7

5 Free Cooling 6 Leidingen 7 Verhoogde vloer voor toevoer van

gekoelde lucht

10

Rittal Data Center Efficiency


Liquid Cooling Package LCP met hoog koelvermogen in kleine ruimten Conventionele ruimtekoeling

Directe rackkoeling met Rittal LCP

Bij de conventionele koeling van ruimten dient permanent een zeer groot luchtvolume te worden gekoeld.

Bij de directe rackkoeling met het Rittal Liquid Cooling Package worden alleen de racks in een gesloten systeem gekoeld. Deze investering levert tot max. 60 % aan besparingen op.

Efficiënte ventilatortechnologie De efficiënte ventilatortechnologie wordt gerealiseerd door de toepassing van EC-motoren. EC betekent hier „electrical commutated” en dit beschrijft de aansturing van de motor. Hierbij wordt door een wisselende aansturing van de spoelen van de motor een traploze toerentalregeling over het gehele bereik gerealiseerd. Een groot voordeel van de traploze toerentalregeling van de ECtechnologie ten opzichte van het bijschakelen van andere spoelen voor toerentalregeling (AC-technologie), is de efficiënte aanpassing aan de werkelijk benodigde volumestroom bij een aanzienlijk lager elektrisch verbruik, zoals de grafiek hieronder laat zien.

Conventionele ruimtekoeling

Rackkoeling met LCP en verhoogde aanvoertemperatuur

EC-modulatie 75 %

100 % 8°C

50 %

Aanvoertemperatuur

Energiekosten

–15 %

15°C

85 %

Aanvoertemperatuur

Energiekosten

Koelvermogen

On/Off bedrijf Koelvermogen

Opgenomen vermogen

100 %

Verbeterde rendabiliteit door verhoging van de aanvoertemperatuur

25 %

Ruimtekoeling met een gemiddelde aanvoertemperatuur van 8°C. 0% 13 %

25 %

38 %

50 %

63 %

75 %

88 %

100 %

Door de bij Rittal mogelijke verhoging van de aanvoertemperatuur tot 15°C kunnen de energiekosten met 15 % worden verlaagd. Een verdere verhoging van de aanvoertemperatuur is mogelijk.

Volumestroom Rittal Data Center Efficiency

11


Cold Cube Energiebesparing door intelligente regeling met Cold Cube Stap 1 100 %

Stap 2

26 %

75 %

15°C

100 %

Stap 3

60 %

22000 m3/h

100 %

15 %

5 m3/h

8°C

50 %

15 m3/h

50 %

50 % 17000 m3/h

0

0

0

Stap 1 + stap 2 + stap 3 = kostenbesparing met het Rittal Cold Cube-systeem, compleet

Verhogen van de wateraanvoertemperatuur.

Verlagen van de luchtvolumestroom.

36 %

Vermindering van de doorstroming.

Rittal Cold Cube

Dankzij temperatuur- en vochtsensoren op alle belangrijke plaatsen in de computerruimte kan het complete koelcircuit optimaal op een energiezuinige stand worden ingesteld. 12

Rittal Cold Cube-systeem met verhoogde vloer ● Toepassing van voordelige standaard precisieairconditioners. Opstelling buiten het serverbereik. ● Ook bij ruimten met lage plafonds maximalisering van de ruimte onder de verhoogde vloer ten behoeve van de koelluchttoevoer zonder stromingsverliezen. ● Impulsarme toevoer en homogene verdeling van koellucht in de Cold Cube garandeert een hoge effectiviteit. ● Goede werkomstandigheden in de Cold Cube door geringe temperatuur-, stromings- en geluidsbelastingen. ● Gekoppelde hardwareracks buiten de Cold Cube hebben geen invloed op het koelrendement.

Rittal Cold Cube-systeem zonder verhoogde vloer ● Directe aansluiting van Liquid Cooling Packages op een externe koudwatervoorziening. ● Eenvoudige leidingstelsel in de racksokkel. ● Homogene verdeling van koellucht in de Cold Cube garandeert een hoge effectiviteit. ● Goede werkomstandigheden in de Cold Cube door geringe temperatuur-, stromings- en geluidsbelastingen. ● Gekoppelde hardwareracks buiten de Cold Cube hebben geen invloed op het koelrendement. ● De hoogte van de ruimte speelt een geringe rol.

Rittal Data Center Efficiency


Pompen/Free Cooling Efficiency bij leidingsystemen Besparing

396

1 2

1216

3

1832 kWh/a

0

1000

Jaarlijks stroomverbruik (kWh/jr) diverse verwarmingspompen (DN 30) met Setback mode1). 1 Pompen met toerentalregeling en EC-motoren

2000

1) Belastingsprofiel met 5500 bedrijfsuren per jaar: 0,2 % (110 uur) bij 100 % QN (volledige belasting) 25 % (1375 uur) bij 65 % QN (gedeeltelijke belasting) 40 % (2200 uur) bij 30 % QN (geringe belasting) 33 % (1815 uur) bij Setback mode

2 Pompen met toerentalregeling 3 Pompen met constante volumestroom

Hoge energiebesparing De EC-motor realiseert bij elk toerental een zeer hoge effectiviteit. Bij nominaal toerental ontstaat een energiebesparing van ca. 10 %. Binnen het geregelde bereik zijn de besparingspotentiĂŤlen aanzienlijk groter.

2000

Hoge energiebesparing met Free Cooling EC-motoren

1500

1000

4

1000 3

-40 %

800

Jaren

â‚Ź/kW thermisch

Opgenomen vermogen

1200 Conventionele motoren

600 400

1 200 0

0 0 1 2 Conventionele ventilator Rittal EC-ventilator

500

3

4

5

6

Jaren

De intelligente regeling en consequente toepassing van energiebesparende EC-ventilatoren bespaart over een periode van 5 jaar 40 % extra aan energie.

0 0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

% Free Cooling bedrijf/jr Afhankelijk van de omgevingscondities verdient de investering in Free Cooling zich in het eerste jaar al terug. Zelfs wanneer slechts 30 % van het vermogensverlies via Free Cooling kan worden afgevoerd, heeft de installatie zich na ca. twee jaar terugverdiend.

Volumestroom Rittal Data Center Efficiency

13


Meer efficiency op alle niveaus Rittal biedt maximale systeemveiligheid wanneer het gaat om toekomstgerichte oplossingen voor de energievoorziening en het totale energiemanagement. Innovatieve Rittal Power-concepten voor energieverdeling en -beveiliging voldoen aan alle eisen met betrekking tot redundantie, schaalbaarheid en beschikbaarheid bij een maximale effectiviteit.

Power Modular Concept PMC – het innovatieve UPS-concept van Rittal. Modulariteit en decentrale parallelarchitectuur (DPA) zorgen voor een hoge beschikbaarheid voor kritische toepassingen alsmede schaalbare vraaggerichte investeringen.

Het Power System Modul PSM is een volledig aanraakveilige railkoker met meerdere stroomcircuits voor een redundante voeding. Insteekmodulen kunnen tijdbesparend tijdens bedrijf worden toegepast of verwisseld.

+ schaalbaar + flexibel + door geïnstrueerd personeel te bedienen + max. beschikbaarheid + hoge effectiviteit

– energiekosten – manpower – beheerskosten

– installatiekosten – benodigde ruimte

Laagspanningsinstallaties met compartisering. Behuizingssysteem TS 8 in combinatie met railsystemen tot 5500A als modulaire oplossing.

14

Rittal Data Center Efficiency


Altijd onder stroom

Rittal Data Center Efficiency

15


5 3

5

Ri4Power biedt u systeemoplossingen voor een veilige en snelle opbouw van laagspannings-

1

installaties voor machines, gebouwen en IT 4

installaties. Door de Form 2-4 opbouw en het vermogensbereik tot 5500 A is deze verdeler zeer geschikt voor energievoorziening in datacenters waar de vermogensvraag nog steeds toeneemt.

2

1 Stroomverdeling, meer informatie

zie brochure Ri4Power Form 2-4. 2 Power Modular Concept PMC 200 3 Power Distribution Rack PDR 4 Power Distribution Modul PDM 5 Power System Modul PSM

16

Rittal Data Center Efficiency


PMC 200 Extreem klein montagevlak met PMC 200 Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3 PMC 200 40

12

0

32 32 32 32 32

40

12

40

0

40

Maximale vermogensdichtheid in een vrijstaande behuizing! In de voorbeelden 1 en 2 vergePMC 200 (voorbeeld 3), dat conlijken we de benodigde ruimte form het concept 4 + 1 is voorvoor twee niet-modulaire installazien van vijf 32 kW modulen. ties met een vermogen van 120 kW plus redundantie met het modulaire UPS-systeem Rittal 䊳

De geminimaliseerde bouwgrootte van het Rittal PMC 200 concept maakt 3 modulen plus batterijpakket of 5 modulen met elk max. 40 kW in één 19˝ Rittal TS 8 UPS-rack mogelijk.

Voordelen dankzij geminimaliseerde bouwgrootte en modulaire bouwwijze.

Maximale energiebesparing met PMC 200 97

Rendement (%)

Voorbeeld 2

95.5 95

95 94

Voorbeeld 1

96

96

Voorbeeld 3 Energiebesparing

Redundantie

94

Vermogen 93 92 91 90 25

50

75

100

Belasting (%)

De hoge effectiviteit van de Rittal PMC 200 zorgt voor een aanzienlijk lagere warmteafgifte. Hierdoor kunnen de kosten voor de klimatisering eveneens aanzienlijk worden gereduceerd. Met name in het onderste belastingsbereik worden de voordelen van de hoge effectiviteit duidelijk. Rittal Data Center Efficiency

Ingangsspanning Ingangsstroom

Dankzij de powerfactor van bijna 1 bij de UPS-ingang – onafhankelijk van de belastingsval bij de UPS-uitgang – kunnen kabeldoorsneden en beveiligingsorganen compacter worden ontworpen. Dit zorgt voor lagere installatiekosten. Dankzij geringe stroomvervormingen (THDi), worden de harmonischen in het stroomnet aan de ingangszijde gereduceerd.

Een geringer energieverbruik betekent lagere kosten en geringe milieubelasting: Met het PMC 200 concept beschermt u niet alleen de kritische belasting, maar ook in aanzienlijke mate de effectiviteit van de UPS. Laat u adviseren om het voor u meest geschikte concept te vinden. Voorbeeld 1 Deze 120 kW + 120 kW oplossing heeft voor redundantie het meeste vermogen nodig.

Voorbeeld 2 Deze variant met vier 40 kW modulen hebben vergeleken met voorbeeld 1 slechts 1/3 van het vermogen voor redundantie nodig.

䊳 PMC 200 is een zeer goede oplossing als men kijkt naar benodigde energie/ruimte en vermogensuitbreiding.

Voorbeeld 3 Met vijf 32 kW modulen is vergeleken met één afzonderlijke UPS met 120 kW plus redundantie slechts 1/4 van de redundantie nodig voor het buffervermogen. Er is in het rack echter geen ruimte meer voor batterijpakketten, d.w.z. dat er een extra batterijrack nodig is. 17


PMC 200 Flexibele schaalbaarheid

Bliksemsnelle service 20 20 20

20 20

20 20 20 20

20

20

Eenvoudige uitbreiding tijdens bedrijf De uitbreiding van het vermogen van 2 naar 3, 4 of 5 UPS-modulen kan tijdens bedrijf „safe swap” plaatsvinden, zonder dat de installatie op bypass hoeft te worden geschakeld. Flexibele schaalbaarheid Ook de autonomietijden kunnen flexibel op uw wensen worden afgestemd. Dankzij de Rittal PMC 200 moduultechniek kan een flexibele aanpassing aan klantspecifieke wensen worden gecombineerd met investeringszekerheid en een hoge beschikbaarheid.

Met behulp van Remote Management heeft u altijd direct een overzicht van alle parameters van uw UPS.

Vanaf 4 modulen is een extra batterijrack noodzakelijk. Ook de autonomietijden kunnen flexibel op uw wensen worden afgestemd.

Extreem korte MTTR (Mean Time To Repair) De modulen kunnen eenvoudig door typegelijke modulen worden vervangen. Daardoor is de UPS binnen enkele minuten weer volledig bedrijfsgereed. Na reparatie van het defecte moduul wordt dit eenvoudig weer teruggeplaatst. Hierdoor is geen kostbare reparatie ter plaatse noodzakelijk.

Dankzij de Rittal PMC 200 moduultechniek kan een flexibele aanpassing aan klantspecifieke wensen worden gecombineerd met investeringszekerheid en een hoge beschikbaarheid.

Uitgangsgegevens bij verschillende vermogensfactoren PMC 200: (40 kW)

Capacitieve belasting

Inductieve belasting

50 45 kW/kVA

kVA 40 kW 35 30 25

– 0.85

– 0.90

– 0.95 cap.

1.00 cosphi.

0.95

0.90

0.85

0.80

0.75

ind.

Aan de hand van de blauwe curve kan men het constante uitgangsvermogen bij verschillende belastingsvallen ook bij inductieve of capacitieve belastingen herkennen. Hierdoor wordt in elke situatie een minimaal energieverlies bereikt. 18

Rittal Data Center Efficiency


Batterijmanager RiBat

Het managementsysteem voor de batterijen van een UPS. RiBat kan de levensduur van een batterij tot max. 30 % verlengen.

gere % lan batterij 0 3 . ax e Tot m uur van d Voordelen: d s n e ● Optimaal op elke batterij afgestemde oplaadprocedure lev ● ● ● ●

Temperatuurbewaking per batterij Vroegtijdig herkennen van defecte batterijen Preventief onderhoud aan batterijen mogelijk Defecte batterijen kunnen worden gerepareerd en hoeven niet vroegtijdig te worden vervangen ● Naderhand uitbreiden van bestaande installaties ● De RiBat-manager vervangt de interne SNMP-kaart van de UPS De Rittal batterijmanager RiBat berekent aan de hand van de levensduur van de bewaakte batterij alle relevante gegevens zoals batterijspanning, interne weerstand, ontlaadcurve, temperatuur, etc. Deze gegevens worden geanalyseerd en gebruikt voor het aansturen van de oplaadprocedure. Met RiBat is het mogelijk elke afzonderlijke batterij optimaal op te laden.

Rittal Data Center Efficiency

TCP/IP

RiBat Moduul Batterij

19


PDR/PDM Power Distribution Rack PDR en Power Distribution Modul PDM Voordelen: ● Opname van maximaal 8 PDM-systemen ● Onderverdeling tot 250 A per fase ● PDM naderhand tijdens bedrijf in te bouwen ● Max. 32 racks in de onderverdeler aan te sluiten ● Volledig aanrakingsveilig ● VDE-gecertificeerd ● Kabelgebonden aansluiting in de PSM-rail voor maximale engineeringsflexibiliteit ● 19˝-modulen voor energieverdeling van 40 kW in server- en netwerkbehuizingen ● 4 afzonderlijk afgeschermde 3-fase uitgangen ● aansluitvermogen 400 V/3~, max. 63 A Power Distribution Rack PDR en Power Distribution Modul PDM – centraal energiemanagement voor IT-racks De Plug & Play-installatie van een voeding in het IT-rack betekent dankzij de volledige aanrakingsbeveiliging duidelijk lagere montagekosten en een hoge investeringszekerheid. ● Modulair opgebouwd ● Tijdens bedrijf uit te breiden ● Geen vaktechnici vereist IT-standverdelers en wandpatchbehuizingen PDR flex – centraal energiemanagement voor IT-racks Door toepassing van het ABB smissline-systeem kunnen klantspecifieke wensen bijzonder eenvoudig en snel worden gerealiseerd. Een ander voordeel van deze toekomstzekere systeemoplossing zijn de latere uitbreidingsmogelijkheden en de aanpassing aan gewijzigde gebruiksomstandigheden, zonder dat dit tot langdurige bedrijfsonderbrekingen leidt. De verdelers worden compleet bedraad, klantspecifiek ingericht en getest geleverd.

PDR flex Voordelen: ● Tijdwinst door eenvoudige engineering ● Verlaging van de kosten door eenvoudige montage ● Voorgeconfigureerde/klantspecifieke opbouw mogelijk ● Snelle en flexibele installatie mogelijk door het eenvoudig opsteken van apparaten ● Alle producten van de ABB smissline-familie kunnen worden gebruikt (bijv. installatieautomaten van 6 A tot 32 A en verschillende activeringskarakteristieken) ● Bovendien aardlekschakelaar, overspanningsbeveiliging, motorbeveiligingsschakelaar etc.

● Hoge vermogensdichtheid in het stroomverdelingsrack ● Flexibel ook ter plaatse te modificeren dankzij toepassing van het ABB smissline-systeem ● Klantspecifieke geoptimaliseerde oplossingen

20

Rittal Data Center Efficiency


PSM PSM-systeem

PSM/PCU-systeem

Insteekmodulen

Insteekmodulen TCP/IP

TCP/IP

Processing unit II Processing unit II

Intelligent energiemanagement met het Rittal PSM/PCU-systeem Schakelen en meten tot op serverniveau In een tijd van stijgende energiekosten is het noodzakelijk om de vermogensgegevens van de hardware continu in het oog te houden. De actieve PSM-modulen maken schakelen en stroommeting tot op de afzonderlijke aftakkingssteekplaats mogelijk. Zo is een doelgerichte gegevensregistratie en reactie tot op het afzonderlijke verbruikersniveau mogelijk. Hierdoor is het mogelijk de actuele stroomopname van afzonderlijke servers en randapparatuur in één oogopslag te bewaken. Bovendien kan de totale stroom van het moduul op een 7-segment display in het bovenste deel van het moduul worden afgelezen. De afzonderlijke grenswaarden van de steekplaatsen kunnen online via het CMC-TC-systeem worden opgeroepen. Er kan ook een bovenste grenswaarde voor het totale moduul worden vastgelegd. Wordt deze bereikt, dan schakelen alle LED’s op het actieve moduul over naar rood, zodat er geen verdere verbruikers meer kunnen worden aangesloten. Netwerkgeschiktheid van de actieve modulen met het CMC-TC-systeem In combinatie met de Rittal CMC-TC processing unit II kunnen via de geïntegreerde webinterface maximaal 16 actieve PSM/PCU-modulen via TCP/IP worden beheerd. Ook een gebeurtenisgestuurde koppeling, bijv. van schakelaarstanden, met andere CMC-TC sensoren (bijv. temperatuur) is mogelijk.

Rittal Data Center Efficiency

Het groen oplichten van de LED’s geeft aan dat de spanningsvoorziening naar het PSM-moduul tot stand is gebracht en dat er een geringe stroom tussen 0,1 A tot 7 A naar de steekplaats van het moduul vloeit. Hier kunnen nu zonder gevaar andere verbruikers worden aangesloten.

Het geel oplichten van de LED’s geeft aan dat er een verhoogde stroom tussen 7 A tot 13 A naar de steekplaats van het moduul vloeit. Het opgenomen vermogen van alle op het moduul aangesloten verbruikers kan totaal maximaal 3000 W bedragen. Hier dient voor het aansluiten van andere apparatuur de betreffende aansluitkabel in acht te worden genomen.

Het rood oplichten van de LED’s geeft aan dat de drempelwaarde van 13 A werd overschreden. Er mogen geen andere verbruikers meer worden aangesloten om overbelasting en daardoor het aanspreken van de voorzekeringen te voorkomen.

21


Hardware in een oogopslag Efficiency betekent werking plus rendabiliteit. Dat klinkt eenvoudig. En dat is het ook. Maar alleen als het hele „bedrijf” een optimaal samenspel van alle afzonderlijke modulen vormt. Hiervoor dient het totaal van alle aanschaf- en bedrijfskosten tot een verantwoord minimum te worden gereduceerd. Een proces dat door Rittal perfect wordt beheerst. Energiebesparing is bij Rittal standaard en ook voor de optimalisatie tijdens bedrijf beschikken wij over de juiste tools. Het Wireless-sensornetwerk in Rittal CMC-TC – ongecompliceerd, snel en flexibel voor een omvangrijke veiligheid in uw bedrijf.

22

RiZone is het managementplatform voor alle componenten van de infrastructuur van een computerruimte en is eenvoudig in de System Center Operations Manager van Microsoft te integreren.

RiZone in combinatie met het CMC-TC-systeem. Een geïntegreerde oplossing voor optimale veiligheid en maximale beschikbaarheid in IT-omgevingen in elke orde van grootte.

+ + + +

Enorme stroombesparing Eenvoudige engineering Toegenomen veiligheid Snelle installatie

=

Hoge kostenefficiency Rittal Data Center Efficiency


Compleet veilig

Rittal Data Center Efficiency

23


Draadloos sensornetwerk

3 1 5 3 6 5 6 2

2

Bewakingssysteem CMC-TC

1

Rittal biedt met het Computer Multi Control Top Concept (afgekort CMC-TC) security voor alle bereiken van de IT. Kort gezegd: CMC-TC – dat is de volledige bescherming rondom tegen vervolgkosten; individuele zekerheid die een hoge beschikbaarheid garandeert. Preventief en vooral flexibel. Dankzij een grote keuze aan verschillende modellen kunnen de afzonderlijke bewakingsfuncties vrij worden geselecteerd en gecombineerd. En dankzij een optimale modulariteit groeit het CMC-TC mee met de steeds hogere eisen van uw bedrijf. Voordelen zijn de Plug & Play installatie met patchkabel en de automatische herkenning van de sensoren. Tegelijkertijd is het CMC-TC een centrale organisatie-eenheid voor de aansluiting op het facilitymanagement – en op de toekomst.

5

3

1

Met de „wireless”-versie kan Rittal CMC-TC nog eenvoudiger, sneller en flexibeler worden toegepast. Dat bespaart tijdrovende bekabelingen en zorgt voor een optimale beschikbaarheid, hogere productiviteit en absolute transparantie.

24

1

Actief Power System Modul PSM, Power Control Unit PCU

2

Liquid Cooling Package LCP

3

Videonetwerk IP-camera

4

Draadloze hygrosensor

5

Draadloze toegangssensor

6

Draadloze temperatuursensor

4 6

Rittal Data Center Efficiency


RiZone Efficiency voorbeeld Analoog aan de vermogensopname van uw computerruimte dient het koelvermogen te zijn afgestemd op het max. vermogen onder de meest ongunstige omgevingstemperaturen. Zoals de grafiek met curveverloop van een week laat zien, is een koeling zonder overkoepelend management het grootste deel van de tijd overgedimensioneerd. RiZone bespaart hier energie door een intelligente aanpassing van het koelvermogen aan de vermogensopname, luchtstroom- en omgevingstemperatuur.

Niet geoptimaliseerd koelvermogen

Geoptimaliseerd koelvermogen

Warmteontwikkeling (IT-load)

KW MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Rittal RiZone Het doel van RiZone is om alle meldingen, sensorwaarden en actoren naar een plausibele meldingsketen om te zetten. Met RiZone wordt de „eiland-denkwijze” in de IT- en gebouweninfrastructuur doorbroken. Dankzij de ondersteuning van de twee in het IT- en gebouwbeheersysteem toegepaste protocollen SNMP en BACnet wordt een brug tussen beide werelden geslagen. Het samensmelten van deze twee vakbereiken maakt een optimalisatie op het gebied van de beschikbaarheid, reductie, complexiteit en efficiency van een computerruimte mogelijk. Voordelen: ● Managementplatform voor alle componenten van de infrastructuur van een computerruimte. ● Herkent alle actieve RimatriX5-componenten automatisch en maakt zo een snelle configuratie mogelijk. ● Bewaking van redundante computerruimten tot max. Tier IV (volgens TIA 942). ● Dankzij de hoge flexibiliteit en beschikbaarheid kan van 1-behuizing-computerruimten tot aan computerruimten met enkele honderden behuizingen, een software-oplossing voor het beheren van de fysieke infrastructuur worden toegepast. ● RiZone is in staat met een servermanagementsysteem, zoals bijv. System Center Operations Manager van Microsoft) te communiceren en direct invloed uit te oefenen op de beschikbaarheid van afzonderlijke applicaties. ● RiZone ondersteunt de protocollen SNMP en BACnet voor het aansluiten van externe apparatuur. Rittal Data Center Efficiency

Het doel is efficiency: De symbiose van ITinfrastructuur en serverwereld Rittal en Microsoft helpen IT-beheerders enorm bij het besparen van stroom. Intelligente regelcircuits optimaliseren de energiebesparing en voorkomen door zelfstandig preventief handelen vervolgkosten als gevolg van een systeemuitval.

Microsoft ● Bewaking van status, vermogen en performance van besturingssystemen ● Bewaking van toepassingen, servers en clients

Rittal ● Bewaking van alle parameters van de fysieke infrastructuur. ● Via de referentie-eenheid „server” kan informatie van Microsoft en Rittal worden gekoppeld.

● Integratie van willekeurige netwerkmanagementsystemen via SNMP (Simple Network Management Protocol) met een aangepaste MIB (Management Information Base).

Een volledig nieuwe dimensie op het gebied van bewaking, veiligheid en energiebesparing in de computerruimte. 25


De omvangrijke oplossings know-how van Rittal reduceert interfaces zoals complexiteit en versnelt processen. De meerwaarde voor klanten realiseert Rittal door wereldwijde aanwezigheid en service power. Rittal – Complete IT Competence Rittal

Wij adviseren u graag bij het realiseren van afzonderlijke projecten,

IT-infrastructuur Wereldwijd perfecte systeemoplossingen voor computerruimten. Met RimatriX5 biedt Rittal Racks, Power, Cooling, Security en Monitoring uit één hand.

bijvoorbeeld het verbouwen, optimaliseren of uitbreiden van uw datacenter. Neem contact met ons op.

Engineering

Computerruimte

Ruimte

Rack

Cooling

Power

Security/ Monitoring

Service

Analyse en advies, engineering Bouwleiding/-uitvoer/hoofdaannemer IT-veiligheidsruimten Rackgebaseerde IT-infrastructuur Gegevens- en netwerktechniek Klimaat-/koeltechniek Energieverdeling/-veiligheid Brandbeveiliging en blustechniek Veiligheid/video/bewaking Disaster Recovery Management Onderhoudscontracten. Certificering 26

Rittal Data Center Efficiency


Rittal – Complete IT Competence – het topteam

Advisering en engineering

Installatie en inbedrijfstelling

Service

● ● ● ● ● ●

● Complete computerruimten ● Bouwleiding/-uitvoer/

● ● ● ●

Standplaatsanalyse/risico-analyse Strategische IT-advisering Systeem- en netwerkanalyse Computerruimte design Efficiency analyse en controle Netwerkengineering

● ● ● ● ● ● ● ● ●

hoofdaannemer Modulaire IT-veiligheidsruimten Ruimtetechniek/verhoogde vloer Energieverdeling/-veiligheid Klimaat-/koeltechniek Rackgebaseerde IT-infrastructuur Gegevens- en netwerktechniek Brandbeveiliging en blustechniek Toegangsbeveiliging Veiligheid/video/bewaking

Remote Management Onderhoudscontracten. Hotline Geautomatiseerd storings- en alarmmanagement ● Verhuizingsmanagement en -regeling ● Certificeringscoaching en -afwikkeling ● IT-outsourcing, contractcontroles

27


Alles onder één dak – oplossingen van Rittal Rittal heeft een van de grootste direct uit voorraad leverbare programmaís voor behuizingen en kasten. Maar Rittal levert ook geïntegreerde oplossingen. En zelfs op hoog niveau, tot Level 4. Daartoe behoren mechanische opbouw, voedingen, elektronicacomponenten, klimatisering en centrale bewaking. Voor alle facetten van uw behoefte. Compleet gemonteerd en bedraad. Waar ter wereld u ook oplossingen voor u en uw klant ontwikkelt en toepast, wij zijn daar waar u ons nodig hebt. Want de combinatie van productie, distributie en service wereldwijd zorgt ervoor dat wij daar zijn waar onze klant zich bevindt. Wereldwijd!

Offertes en informatie Fax-hotline: (0316) 59 16 46  e-mail: sales@rittal.nl  Hotline: (0316) 59 16 40

Stuur mij a.u.b. de volgende brochure(s):

Afzender:

Naam/voorletter(s)

Adres

Bedrijf/klantnr.

Postcode/plaats

Afdeling/functie

Telefoon

❑ IT-Handboek ❑ CMC-TC Wireless- en videotechniek ❑ Handboek 32 ❑ IT Cooling Solutions ❑ Precisie-airconditioners ❑ Cold Cube

Rittal bv Postbus 246 6900 AE Zevenaar Telefoon (0316) 59 16 60 Fax (0316) 52 51 45 E-mail: sales@rittal.nl www.rittal.nl

E-mail

03/10  H590

Wij sturen u graag meer informatie en geven u tijdens een persoonlijk gesprek graag advies.

Data Center Efficiency  

Besparingspotentielen bij IT-Infrastructuursystemen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you