Page 1

6 ΕΠ Ρ ΙΜ Em ίτσα ΕΛΕ ai l Κ Ι Α Σ :a .Κ Τ rk. ρ ΗΛ kro ού ΗΣ up πη : i@ gm ai l .co m

ΤΟΠΙΚΑ

Η σπουδαιότητα τη̋ νηστεία̋!

«Η νηστεία νοµοθετήθηκε στον Παράδεισο. Την πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάµ» (Μέγα̋ Βασίλειο̋). Η Νηστεία ω̋ εντολή Θεού έχει µεγάλη σπουδαιότητα τόσο για την ψυχή όσο και για το σώµα: Ενδυναµώνει τη θέληση, την υποµονή, προάγει θρησκευτικέ̋ και ηθικέ̋ αξίε̋, την εγκράτεια, την αποχή από πειρασµού̋, άσχηµε̋ σκέψει̋ και καταχρήσει̋. Τα σηµαντικότερα οφέλη τη̋ σωµατική̋ νηστεία̋ είναι τα εξή̋: 1. Ένα από τα κυρίαρχα οφέλη τη̋ νηστεία̋ είναι η «αποτοξίνωση». Καθώ̋ το σώµα διασπά τα αποθέµατα λίπου̋ του, κινητοποιείται και εξαλείφει τι̋ αποθηκευµένε̋ τοξίνε̋. Σε αυτό φυσικά, βοηθά και η αποχή από το κόκκινο κρέα̋, τα έτοιµα λιπαρά φαγητά κλπ. 2. Πολλοί παρερµηνεύουν τη νηστεία µε τη δίαιτα. Καµία ένδειξη δεν υπάρχει που να αποδεικνύει ότι η νηστεία συνεπάγεται και απώλεια βάρου̋. Όσον αφορά το ποσοστό τη̋ κατανάλωση̋ ενέργεια̋, φαίνεται πω̋ κατά τη διάρκεια τη̋ νηστεία̋ αυξάνεται η πρόσληψη υδατανθράκων και µειώνεται η πρόσληψη λίπου̋. Ωστόσο, εάν ακολουθήσετε µία αρµονική διατροφική νηστεία, τότε ενδέχεται να επιτύχετε και απώλεια βάρου̋. 3. Η νηστεία δίνει στο πεπτικό σύστηµα την ξεκούραση, που τόσο χρειάζεται, µετά από µήνε̋ κρεατοφαγία̋. Μετά από κάθε περίοδο νηστεία̋, τόσο η διαδικασία πέψη̋ όσο και αποβολή̋ είναι ανανεωµένε̋. 4. Προάγει την ξήρανση των ανώµαλων συσσωρεύσεων υγρού στο σώµα, όπω̋ είναι το οίδηµα στου̋ αστραγάλου̋ και στα πόδια και πρήξιµο στην κοιλιά. 5. Η νηστεία συµβάλει στην επίλυση των φλεγµονωδών διεργασιών, όπω̋ η ρευµατοειδή̋ αρθρίτιδα, ενώ βοηθά στον έλεγχο των αλλεργικών αντιδράσεων, περιλαµβανοµένου του άσθµατο̋ και τη̋ αλλεργική̋ ρινίτιδα̋. 6. Είναι η …φυσική απάντηση στην αρτηριακή πίεση. Πλούσια σε λαχανικά, φρούτα και θαλασσινά, η νηστεία συµβάλει στη µείωση τη̋ αρτηριακή̋ πίεση̋, άρα και του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσηµάτων. 7. Ένα ακόµα όφελο̋ τη̋ νηστεία̋ είναι η επανεκτίµηση τη̋ καλή̋ γεύση̋. Με απλά λόγια, µετά από µία περίοδο νηστεία̋, έχει παρατηρηθεί, ότι οι γευστικοί κάλυκε̋ ανανεώνονται και τα τρόφιµα «γίνονται» πιο νόστιµα. 8. Στον τοµέα απώλεια βάρου̋ ωστόσο, είναι γεγονό̋, ότι η νηστεία συρρικνώνει το στοµάχι. Αυτό που συµβαίνει στην ουσία, είναι ότι επαναφέρει το στοµάχι στο κανονικό του µέγεθο̋, απαλλαγµένο από τα λίπη και τα ανθυγιεινά συστατικά τη̋ σύγχρονη̋ διατροφή̋. 9. Στην Ελλάδα, σε µελέτη που έγινε υπό το τµήµα Προληπτική̋ Ιατρική̋ και ∆ιατροφή̋ του Πανεπιστηµίου Κρήτη̋, φάνηκε ότι όσοι κάνουν αυστηρά τι̋ νηστείε̋ τη̋ Ορθόδοξη̋ Εκκλησία̋ παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά σε χοληστερίνη (κατά 20%), δεν επηρεάζεται η ανάπτυξη των παιδιών εφόσον καλύπτουν τι̋ ενεργειακέ̋ απαιτήσει̋ και έχουν χαµηλότερο βάρο̋ (είτε οι ενήλικοι, είτε τα παιδιά). 10. Με τη νηστεία επιτυγχάνεται η απουσία κορεσµένων λιπαρών οξέων (κόκκινο κρέα̋, ζωικά πρὀόντα κλπ), ενώ ταυτόχρονα υπάρχει υπερεπάρκεια σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα (ελαιόλαδο, ελιέ̋). Προσοχή όµω̋: • Επειδή πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση γαλακτοκοµικών πρὀόντων, στη διάρκειά τη̋ νηστεία̋ ελαττώνονται τα επίπεδα ασβεστίου στο αίµα, τα οποία πρέπει να αναπληρώνονται µε αυξηµένη κατανάλωση γάλακτο̋, γιαουρτιού κτλ. στα µεσοδιαστήµατα των νηστειών. • Καταναλώστε τα θαλασσινά µε µέτρο και επιλέξτε να µην είναι τηγανητά, καθώ̋ µπορεί να έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε λίπο̋, είναι ωστόσο πλούσια σε χοληστερίνη. • Έχετε κατά νου, ότι τα κονσερβοποιηµένα τρόφιµα, είναι πλούσια σε συντηρητικά και νάτριο. • Επειδή η νηστεία δεν περιλαµβάνει πολλέ̋ πρωτἐνικέ̋ πηγέ̋, υπάρχει περίπτωση ο καταναλωτή̋ να καταφύγει στην κατανάλωση περισσότερων θερµίδων από αυτέ̋ που χρειάζεται.

∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ Ο θεσσαλό̋ Τριµηνιαίο Πολιτιστικό Περιοδικό Λόγου & Τέχνη̋

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Πολιτιστικό - Λογοτεχνικό Περιοδικό «∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλό̋» ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ την ηµέρα ΤΡΙΤΗ 17η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & ώρα 18:00 στην αίθουσα του ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» (Πλ. Καρύτση) ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ & ΣΤΟ ∆ΙΗΓΗΜΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 που θεσµοθετεί και απονέµει το λογοτεχνικό περιοδικό µα̋. Ποιητέ̋ και Ποιήτριε̋ θα απαγγείλουν ποιήµατα του ΚΑΒΑΦΗ. Το πρόγραµµα θα παρουσιάσει η κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, Συγγραφέα̋-Λογοτέχνι̋ Στην εκδήλωση θα παρουσιάσει το µουσικό τη̋ έργο Η ΜΙΚΤΗ ΤΕΤΡΑΦΩΝΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ «ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ» ΥΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ «∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ ο Θεσσαλό̋» Ο ΕΚ∆ΟΤΗΣ-∆ΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΘΑΝΟΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο Εκπολιτιστικό̋-Μορφωτικό̋ Σύλλογο̋ Κρηνίτσα̋ συµµετείχε στι̋

«Παραδοσιακέ̋ γεύσει̋ ∆ωδεκαηµέρου» Και πάλι όλοι µαζί …. Πάλι µονιασµένοι. Αυτό µα̋ βοήθησε να διεκδικήσουµε µια από τι̋ καλύτερε̋ παρουσίε̋ στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στο πλαίσιο ανάδειξη̋ τη̋ τοπική̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋ και λαογραφία̋ του δωδεκαηµέρου και ενόψει των εορτών, µε θέµα: «Παραδοσιακέ̋ γεύσει̋ του δωδεκαηµέρου».

Σχεδόν ένα µήνα πυρετωδώ̋ µικροί και µεγάλοι συµµετείχαµε στι̋ προετοιµασίε̋ µε το νου και την ψυχή µα̋. Και να πω̋ οργανώθηκε η παρουσία µα̋ στην εκδήλωση. Ο παπα-Γιώργη̋ µε την παιδική χορωδία άρχισαν έγκαιρα τι̋ πρόβε̋ και παρά την αλλαγή των τραγουδιών την τελευταία εβδοµάδα και µε δυο µόνο πρόβε̋ στα δυο καινούργια τραγούδια η νεολαία τη̋ Κρηνίτσα̋ τα κατάφερε. Οι νέε̋ και οι νέοι του χωριού µα̋ αντάµειψαν µε την όµορφη παρουσία και δίκαια απέσπασαν το εγκάρδιο χειροκρότηµα του κοινού. Ωραία πρόσωπα,

αγνέ̋ ψυχέ̋ και καθαρέ̋ φωνέ̋ είναι τα στοιχεία που βοήθησαν του̋ µικρού̋ µα̋ να κάνουν θαύµατα. Εύγε παιδιά και πάλι εύγε γιατί είστε η συνέχειά µα̋, γιατί εσεί̋ βλέπετε τη δικιά µα̋ πορεία και µε κριτικό και άγρυπνο βλέµµα παρακαλούµε να διορθώνετε και όπου χρειάζεται όπου παραστρατούµε, να αλλάζετε την πορεία µα̋. Οι κυρίε̋ άριστε̋ νοικοκυρέ̋ και µάλιστα χρυσοχέρε̋ ένα έδεσµα υποσχέθηκαν από δυο οι περισσότερε̋ έφεραν και όχι µόνο τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αλλά τα µέλη όλα του Συλλόγου ακόµα και οι φίλοι µα̋. Η Κρηνίτσα πια αποτελεί χωριό που δέχεται επιρροέ̋ και από άλλε̋ περιοχέ̋ και τούτο δίνει ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία στον τόπο µα̋. Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσµό̋ τη̋ Κρηνίτσα̋ έχει διπλασιαστεί και οι νέοι κάτοικοι έχουν κτίσει την κατοικία του̋ στην Κρηνίτσα και αποτελούν πια το 50 % από του̋ µόνιµου̋ κατοίκου̋ του χωριού µα̋. Όλοι όµω̋ είµαστε µονιασµένοι και όλοι προσπαθούµε για το καλό του τόπου µα̋. Χριστόψωµο, τυροκουλούρα, κουραµπιέδε̋ µε βούτυρο αλλά και κουραµπιέδε̋ νηστίσιµοι, δίπλε̋, τυρόπιτε̋, τραχανόπιτε̋ και κρεατόπιτε̋, λαχανόπιτε̋ µε φέτα αλλά και χωρί̋ φέτα, τοπικά πρὀόντα όπω̋ κρασί - τσίπουρο και αγουρέλαιο Κρηνίτσα̋, αλλά και συνταγέ̋ που µα̋ έφεραν οι νοικο-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το δίκτυο “αλληλεγγύη για όλου̋’’ καλεί τα µέλη, του̋ φίλου̋ και υποστηρικτέ̋ του σε ανοικτή συνέλευση: την Τρίτη, 03.12.2013 στι̋ 7,30 µ.µ. στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ. Ελάτε γιατί: • κάνουµε απολογισµό τη̋ µέχρι τώρα δράση̋ µα̋ και • προγραµµατίζουµε τι̋ επόµενε̋. Χρειαζόµαστε τη συµµετοχή όλων µε επισηµάνσει̋, ιδέε̋, δεξιότητε̋. Η επιτυχία των δράσεων απαιτεί τη συµµετοχή και ενεργοποίηση όλων µα̋.

τανόστιµε̋ συνταγέ̋ και τι̋ υπέροχε̋ γεύσει̋ που µα̋ προσφέρατε και την ευκαιρία που µα̋ δώσατε να προσφέρουµε φιλοξενία στου̋ επισκέπτε̋ του τραπεζιού µα̋. Στη συνέχεια να ευχαριστήσω του̋ συνεργάτε̋ µου, τη Βούλα, τη Γιώτα, το Χρήστο, τον Τάκη, τον Ηλία και τον Τόλη που αψηφούν κάθε κόπο κυρέ̋ που ήρθαν από άλλα µέρη όπω̋ σαµπλεδάκια και κουλουράκια, κέικ και µελοµακάρονα, µουστουκούλουρα, κριτσίνια και ροξάκια έκαναν του̋ επισκέπτε̋ να µα̋ συγχαρούν και να αναφωνήσουν … καλά πόσα έχετε ετοιµάσει !!! Εδώ φαίνεται η οµόνοια ενό̋ χωριού, ο κοινό̋ αγώνα̋ και η κοινή προσπάθεια, όταν η προσπάθεια όλων γίνεται για το οµαδικό καλό, για την προβολή του χωριού, για το καλό τη̋ Κρηνίτσα̋ και αυτό φάνηκε για µια φορά ακόµα. Το τραπέζι µα̋ ήταν πλούσιο καταφέραµε και φιλέψαµε πολλού̋ γιατί «όταν δίνει̋ λένε σου επιστρέφεται», γιατί το χωριό µα̋ αξίζει πολλά, έχει οµορφιέ̋ φυσικέ̋ αλλά και όµορφου̋ ανθρώπου̋, του αξίζει λοιπόν µια καλύτερη πορεία, του αξίζει συµµετοχή και µάλιστα εµφανή̋ στα πολιτιστικά δρώµενα. Τέλο̋ οι άνδρε̋ του Συλλόγου το απέδειξαν γι’ αυτό έδωσαν και την ψυχή του̋ ….. µέσα στην κάπνα και στο φοβερό κρύο κατάφεραν να µοιράσουν εκατοντάδε̋ λουκάνικα, µπράβο συνοδοιπόροι, είστε άξιοι γιατί καταφέρατε το ακατόρθωτο… η Κρηνίτσα βγάζει λεβέντε̋ στην ψυχή σωστού̋ παληκαράδε̋. Οι φωτογραφίε̋ αδιάψευστοι µάρτυρε̋ θέλουµε έµπρακτα να διδάξουµε και ευχόµαστε και άλλοι σύλλογοι να µιµηθούν το παράδειγµά µα̋. Εθελοντισµό̋ σηµαίνει πράξη, εθελοντισµό̋ σηµαίνει ψυχή, εθελοντισµό̋ σηµαίνει αγώνα̋. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά̋ τον παπα-Γιώργη και τα παιδιά που είναι πάντα δίπλα µα̋ και να υποσχεθούµε ω̋ ∆. Σ. να µην του̋ προδώσουµε… είµαστε εδώ για σα̋ παιδιά, γιατί το µέλλον αυτού του τόπου - το µέλλον τη̋ Κρηνίτσα̋ είστε εσεί̋!!! Επίση̋ να ευχαριστήσω τι̋ κυρίε̋ που πρόθυµα µα̋ στήριξαν στην πρώτη µα̋ δηµόσια εµφάνιση, χωρί̋ τη βοήθειά σα̋ αγαπητέ̋ µου κυρίε̋ το τραπέζι µα̋ θα ήταν φτωχό, σα̋ ευχαριστούµε για τι̋ πεν-

και δίνουν σε κάθε κάλεσµα και την ψυχή του̋. Τέλο̋ να ευχαριστήσω και όλου̋ του̋ συµµετέχοντε̋ συλλόγου̋ όλου̋ µαζί και τον καθένα χωριστά διότι όλοι µαζί αποτελούµε του̋ στυλοβάτε̋ τη̋ Τρικαλινή̋ παράδοση̋. Στα σχέδια του Συλλόγου µα̋ είναι ένα κάλεσµα όλων των συλλόγων για την Καθαρά ∆ευτέρα ώστε να αναβιώσουµε αποκριάτικα έθιµα στην Κρηνίτσα, να πετάξουµε χαρταετού̋ και µε καθαρό το µυαλό και το σώµα µα̋ να πορευτούµε για την µεγάλη γιορτή τη̋ Αναστάσεω̋ του Κυρίου. Είναι στα µελλοντικά σχέδιά µα̋ και όταν θα παρθεί η απόφαση θα στείλουµε σε όλου̋ του̋ συλλόγου̋ το κάλεσµά µα̋. ∆εν θα παρέλειπα φυσικά να ευχαριστήσω τον κύριο διοργανωτή τον Χρήστο Μιχαλάκη, αντιπεριφερειάρχη τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων και όσου̋ στηρίζουν το έργο του όπω̋ την Ελένη Αργυροπούλου και την Ευαγγελία Μπουντούρη γιατί µε τη βοήθειά του̋ µπορέσαµε να προβάλουµε τι̋ παραδοσιακέ̋ γεύσει̋ του χωριού µα̋, τα τοπικά πρὀόντα µα̋, και του̋ όµορφου̋ ανθρώπου̋, όλου̋ και όλα που συναποτελούµε την όµορφη Κρηνίτσα !!! Χρόνια Πολλά µε Υγεία …και του χρόνου. Η πρόεδρο̋ του ΕΦΣ Κρηνίτσα̋ Αποστόλου Μαριάννα

02-12-2013  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA-ΣΤΗΛΗ ''ΕΥ ΖΗΝ'' : Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you