Page 1

3pba 10/11


Kunst


«Kornplukkerne» - 1857 Jean-Francois Millet 1814-75


Søren Kierkegaard 1813-55 Kristen filosof  Eksistensialismen; menneskets dagligliv og friheten til enkeltmennesket  Kritisk til kirken og presteskapet 


John Stuart Mill 1806-73 Engelsk filosof  Likestilling, stemmerett og kolonifrigjøring  Sosialliberalisme; alle frihet til å bestemme over eget liv 


Karl Marx 1818-83 Tysk filosof og økonom  Opptatt av klassekamp  Mot kapitalisme  Det kommunistiske manifest; 1848 


Charles Darwin 1809-82 Britisk naturforsker  Evolusjonsteorien  Artenes opprinnelse; 1859 – naturlig utvalg  Sympati for urbefolkning og slaver 


Gustave Courbet 1819-77


Erik Werenskiold 1855-1938


Oversikt     

Georg Brandes; sette problemer under debatt Realismen (1860-åra-); skrive om samfunnet sånn det er Naturalismen (1880-tallet); determinisme Kristiania bohemen (1880-tallet); seksualmoral og fattigdom Nyrealismen (1905-1925); heimstaddiktning og etisk realisme


Georg Brandes Kritiker og litteraturforsker  Radikal, jødisk ateist  Frihet, fornuft, framskritt  Hovedstrømninger i det 19. århundres litteratur (1872-75)  Sette problemer under debatt  Det moderne gjennombruddet  Kontakt med flere norske forfattere 


Realismen fra 1860-åra Nytt samfunn; urbanisering og industri  Ekteskap, moral, økonomi  Hovedsakelig fra borgerskapet  Collett, Bjørnson, Ibsen, Kielland, Lie  Mennesker har et valg – gir håp 


Naturalismen i 1880-åra Også fattige klasser  Determinisme; arv og miljø  Ender tragisk  Seksualitet, moral  Skram, Lie 


Kritiania-bohemen 1880-åra Christian Krogh og Hans Jæger  ”Albertine”  ”Fra Kristiania bohemen” - forbudt  Seksualitet; prostitusjon, fattigdom, politiet  Samfunnets skyggesider og moralsk forfall  Skulle skrive sitt eget liv 


”Albertine i politilegens venteværelse”


Nyrealismen 1905-1925 Historiske romaner  Knyttet til hjemstedet – heimstaddiktning  Etiske spørsmål – moral  Duun, Undset, Braaten, Falkberget 


Aktuelle verk ”Sjur Gabriel” (Amalie Skram) 1887  ”Kommandørens døtre” (Jonas Lie) 1886  ”Skipper Worse” (Alexander Kielland) 1882 


”Sjur Gabriel” Første bok om Hellemyrsfolket (4 bind)  Deterministisk og pessimistisk  Bondefamilie på 1800-tallet  Oline drikker – Sjur Gabriel slår  Sønnen dør – Sjur Gabriel begynner også å drikke  Umulig å komme seg unna arven 


”Kommandørens døtre” Kvinners stilling  Embetsmannsmiljø  Samme tema som ”Amtmandens døtre”  Kvinner er ufrie  Arrangerte ekteskap 


”Skipper Worse” Handelsfamilie i Stavanger  Flere sosiale klasser  Religion og kvinners stilling  Sara presses inn i ekteskap med skipperen 


Henrik Ibsen 1828-1906 (fyldigere PP i it`s)

Faren konkurs i 1830-åra  ”Catilina” i 1850  Ved teatre, flytter utenlands  Dramaer; historiske-, ide-, samfunns-, psykologiske dramaer  Fikk ikke nok anerkjennelse, moderne dikter  Personer som tar dramatiske valg 


Gengangere 1881 Hvem er gjengangeren?  Kvinnens stilling  Moral i samfunnet  Aktiv dødshjelp  Retrospektiv teknikk – avslører det som har skjedd  Personene; Fru Alving, Osvald, Regine, Manders, Engstrand 


Fru Alving Enke etter kammerherre Alving  Forsøkte å rømme fra mannen  Moderne syn på likestilling  Skal åpne barnehjem til mannens minne  Slites mellom forventninger og egne ønsker 


Osvald Alving Sønnen til Fru Alving  Kunstner i Paris  Sendt bort av moren for å skjermes for faren  Hjemme på besøk  Forholdet til Regine?  Sykdom – syfilis? 


Regine Engstrand Tjenestejente hos fru Alving  Lærer fransk for å få oppmerksomhet fra Osvald  Manders vil sende henne til faren  Vil ikke forlate fru Alving  Hva gjør hun når hun får vite bakgrunnen sin? 


Jacob Engstrand Faren til Regine?  Tar på seg skylden for barnet med Johanne, tror det ekte faren er sjømann  Snekker på barnehjemmet  Vil starte sjømannshjem  Trenger hjelp av datteren  Vil ha støtte av Manders 


Pastor Manders Bestyrer økonomien i forbindelse med barnehjemmet  Avverget et forhold med fru Alving  Vil ikke at barnehjemmet skal assureres (forsikres)  Avtale med Engstrand etter brannen  Representerer moral og gamle holdninger 


Spørsmål til teksten Hvordan avdekker Ibsen fortiden?  Hvilke samfunnsproblemer tar stykket opp?  Hvordan påvirkes personene av fortiden?  Hvordan slutter stykket? 

Realismen  

Litteratur, filosofi, kunst - intro

Realismen  

Litteratur, filosofi, kunst - intro

Advertisement