Page 1


Opplysningstiden Frihet – fornuft - framskritt 1700-tallet (1688-1789)


Ulike sider • • • • •

Historisk utvikling Filosofi Kunst Litteratur Teknologi


Historisk utvikling • Middelalderen; 500-1500 • Renessanse; 1400-tallet • 1500-1600-tallet; religionskonflikter, oppdagelser • Opplysningstiden; kritikk av det bestående • 1519; Luthers teser • 1688; Engelske revolusjonen • 1789; Franske revolusjonen


Trekk ved samfunnet før opplysningstiden • Eneveldige herskere – direkte fra Gud • Borgerskapet vokser • Framvekst av naturvitenskap


John Locke 1632-1704 • Filosof og lege • Empirist – erfaringer i stedet for tanker • Samfunnskontrakt; staten kan bare styre dersom folket godkjenner den, og frihet, liv og eiendom respekteres • En lovstyrt stat – likeverd • Begrenset individuell frihet • William av Oranien 1688 (revolusjon)


Charles Montesquieu 1689-1755 • • • • •

Reiste rundt i Europa Kritikk av samfunn og styresett Menneskerettigheter Folkesuverenitet; lovgivende hos folket Maktfordelingsprinsippet; lovgivende, utøvende, dømmende


Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 • Folket skal være lovgivere, med ubegrenset myndighet • Samfunnspakt; til beste for fellesskapet • Lover må gjelde alle • Fri barneoppdragelse • Folkesuverenitetsprinsippet


Immanuell Kant 1724-1804 • Filosof – metodisk liv • Redd for store omveltninger • Krav til politisk rettferdighet – samme lov for alle • Borgerne skal inngå avtale om plikter og rettigheter • Alle kan følge sin egen overbevisning, dersom de også lar alle andre gjøre det


Edmund Burke 1729-1797 • Parlamentsmedlem, i regjeringen, representant i kolonien New York • Kritisk til revolusjon og endringer • Støtter amerikanerne – løsriver seg • Kritiserer franskmennene – omveltninger • Ta vare på lover, institusjoner og konstitusjon • Konservativ, ikke raksjonær


Kunst Renessansen 1500-tallet Leonardo da Vinvi ”Nattverden”

Barokken 1600-tallet Caravaggio ”Tvileren Thomas”


Kunst Rokokko 1700-tallet Jean-Honore Fragonard ”Husken”

Klassisisme 1700-tallet Jacqes-Louis David ”Horatienes ed”


Arkitektur Middelalderen og nygotisk

Renessanse og klassisisme


Vitenskap • Fra 1500-tallet;Brahe, Kepler, Kopernicus, Gallileo - astronomi • 1600-tallet;Newton - matematikk og fysikk • 1700-tallet;Diderot – encyklopedien • Elektrisitet; Franklin, Volta • Dampmaskin; Watt • Dette utfordrer kirkens og kongens makt og sannheter

Opplysningstiden norsk  

Filosofi og kultur i opplysningstiden