Page 1

Opplysningstid og revolusjoner 1680-1815 3pbb


1500-1600-tallet        

Hekseprosessene Inkvisisjonen Oppdagelser Oppfinnelser Kolonier Verdenshandel Føydalsystem Enevelde


Filosofi  John Locke; folkesuverenitetsprinsippet  Voltaire; ytringsfrihet  Montesquieu; maktfordelingsprinsippet  Rousseau; deltakelse i samfunnet


Enevelde i Frankrike 1661


The glorious revolution 1688


Den spanske arvefølgekrig 1701-1714


Den østerrikske arvefølgekrig 1740-1748


Sju책rskrigen 1756-1763


Uavhengighetserklæringen 4. juli 1776

 John Adams–Benjamin Franklin–Thomas Jefferson


Den amerikanske uavhengighetskrigen 1775-1783


Den franske revolusjonen 14. juli 1789


Napoleonskrigene 1800-1815


Wienerkongressen 1814-1815


Norge        

14. januar 1814; Kielfreden Kristian Fredrik; Stattholder Christian Magnus Falsen; Uavhengighetspartiet Grev Wedel Jarlsberg; Unionspartiet 17. mai 1814; Grunnloven 14 august 1814; Mossekonvensjonen Personalunion Nasjonalforsamling


Ny ideer       

Makt til folket Kirken mister stilling Lover Kritikk av makthaverne Kunnskap fører til framskritt Menneskerettigheter Demokrati


Fordypning Amerika – Frankrike – Norge • • • •

Situasjon før frihet/revolusjon: Samfunnet, styresett Årsaker til endringene: Grunnleggende, utløsende Endringene: Hendelser, personer Følger: Styresett, samfunnet, befolkningen

• • • •

Del opp med overskrifter Kildeliste og henvisninger Tekst kan erstattes av innleste kommentarer Maks 2000 ord

Opplysningstid og revolusjoner  

Presentasjon av USA, Frankrike og Norge

Advertisement