Page 1


Nynorsk intro


Disse orda kan du? • Ikkje • Eg • Kjærleik • Kva • Auge • Sjølv • Veg


Substantiv hankjønn • Hovudregel: ein gut – guten – fleire gutar – alle gutane I ordlista: gut –en, -ar, -ane • Unntak: ord på –a og –nad,(-ar, -ane sideform) ein sofa – sofaen – fleire sofaer – alle sofaene I ordlista: Sofa –en, sofaer, sofaene


Noen spesielle • • • • •

Ein mann – mannen – menn(er) – mennene Ein bror – broren – brør – brørne Ein fot – foten – føter – føtene Ein sko – skoen – sko/skor – skoa/skorne Ein far – faren – fedrar - fedrane


Substantiv hokjønn • Hovudregel: ei jente – jenta – fleire jenter – alle jentene I ordlista: Jente –a, -er, -ene • Unntak: ord på –ing Ei kjerring – kjerringa – fleire kjerringar – alle kjerringane

I ordlista: Kjerring –a, -ar, -ane


Noen spesielle • • • •

Ei and – anda – ender – endene Ei bok – boka – bøker – bøkene Ei dotter – dottera – døtrer – døtrene Ei mor – mora – mødrer - mødrene


Substantiv inkjekjønn • Hovudregel: Eit hus – huset – fleire hus – alle husa I ordlista: Hus –et, -, -a • Unntak: ord på –um Eit forum – forumet – fleire forum (fora) – alle foruma (fora(a)) I ordlista: Forum –et, -, -a el fora, fora(a)


Noen valgfrie • Eit kyss – kysset – kyss – kyssa eller • Ein kyss – kyssen – kyssar – kyssane • Ein plante – planten – plantar – plantane eller • Ei plante – planta – planter – plantene Ver konsekvent i valet

Intro nynorsk  

Substantiv

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you