Page 1

Antikken Hellas


Oversikt • Fremvekst av gresk kultur • Polisstater • Utvandring • Kriger • Perikles • Sparta • Gresk kultur • Hellenismen


Fremvekst av gresk kultur • Palasskultur fram til ca 1200 f.kr. på Kreta (Minoisk) og fastlandet (Mykensk) • Gresk utvandring til øyene i Egeerhavet og Lilleasia • Ingen kilder fram til ca 800. f.kr.


Polisstater • • • • • •

Byer med områder til jordbruk Naturlige forsvarsverk Enkeltstater, aldri samlet rike Felles religion, språk, kultur Olympia og Delfi samlingspunkt Skrevne kilder tilbake


Politiske forhold • Borgere; menn, eiendom, stille våpen • Ca 700 f.kr.: Aristokrati overtar for monarker • 600-tallet: flere under våpen og med makt, hoplitter • 500-tallet: Tyranner med støtte fra deler av folket omfordeler jord • Ca 580 f kr.: Solon gir lover og rettigheter • 507 f.kr.: Demokrati innført


Utvandring • Rundt Middelhavet 700600-tallet • Overbefolkning, mat- og jordmangel, handel • I konflikt med fønikerne fra dagens Libanon • Perserne inn i Lilleasia • Gresk opprør presset perserne ut av Lilleasia


Krig • Marathon 490 – 42 km • Thermopylene 480 – 300 • Salamis 480 – sjøslag • 404. f.kr. Athen overgir seg til Sparta etter Pelopenneserkrigene • Makedoneren Filip 2. angriper de greske statene fra ca 350 f.kr.


Perikles på 400-tallet • Folkeforsamling for de over 18 år • Rådet av 500 ved loddtrekning • Embetsmenn ved loddtrekning • Militærstrateger utpekt • Viktig med lover som hindrer tvangsslaveri • Ostrakisme – utvisning


Sparta

• • • •

Erobringsrike Streng oppdragelse Sterk landmakt Kvinner en friere stilling


Hellenisme • • • •

Gresk kultur som ble spredd Blandet med persisk, syrisk, egyptisk kultur Gresk språk får stor utstrekning i bruk Varer til Romerriket ekspanderer ca år 0

Antikkens Hellas  

Samfunnet i antikkens Hellas