Page 1

SOLICITUD VISITAS ESCOLARES

CENTRO ESCOLAR: ___________________________________________

Curso:_____________

Grupo (nº aproximado de visitantes):______________

Profesor/a responsable:_______________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________

Teléfono: ______________________ Comentarios:

Enviar solicitud a: bibliolorca.actividades@lorca.es

Profile for Rita Ytal Ytal

Solicitud de visitas escolares  

Solicitud de visitas escolares  

Advertisement