Page 1


Verwelkoming door de Burgemeester Martin Van Peteghem


toespraak door schepen van SPORT Luc DEKIMPE


Het informatief gedeelte door Schepen van Ruimtelijke Ordening en FinanciĂŤn Mark VAN NESTE


Sportpark Moerkensheide Bouwprogramma      

Centraal gebouw: onthaalruimte - kleedkamers bergruimtes - tribune (200 plaatsen) – cafetaria Centraal plein: fietsenstalling (90 fietsen) Parking (200 wagens) - uitbreiding 175 wagens aansluiting tot Hageland Hoofdvoetbaldveld - twee oefenvelden (1 kunstgrasveld) - voetbalveldjes duiveltjes Atletiekpiste (6 rondbanen en 6 sprintbanen) bijhorende accommodaties - Finse piste 10 petanquevelden – multisportterrein - speelpleintje skateplein

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Gegevens gebouw - cafetaria 8 kleedkamers voetbal 4 kleedkamers atletiek / tennis 2 kleedkamers voor scheidrechters Berging petanque EHBO lokaal Bergingen voor atletiek / voetbal en groen Lift Tribune voor 200 personen + overdekte buitenruimte op eerste verdiep (terras)  Cafetaria met opwarmkeuken en berging + sanitaire voorzieningen        

• ruim plaats voor 430 personen

• opdeelbaar in 2 ruimtes met een centrale bar-bediening voor polyvalent gebruik door en voor de Pintse Verenigingen Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide gebouw

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide • Fasen in de realisatie De realisatie zal verlopen in verschillende fasen waarbij de bruikbaarheid van het bestaande hoofdterrein voor voetbal, de atletiekpiste en de kantine gewaarborgd blijft.

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide fase 1 fase 2 fase 3

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Waarom heeft dit nu allemaal zo lang geduurd?  In landbouwgebied zo maar sportinfrastructuur inrichten kan juridisch niet. Hiervoor moet eerst een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) opgemaakt worden.  Er is gestart vanuit de gemeentelijke visie inzake Ruimtelijke Ordening vastgelegd in een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goedgekeurd op 9 november 2006.

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Met eerste visie opgemaakt door de charette verkaveling Moerkensheide eind 2006. Het masterplan had tevens aandacht voor : Jeugdvoorzieningen: • speelweide • kampeerweide • speelbos Sportvoorzieningen: • gebouwen gecentraliseerd • fietsroute richting centrum • bomenrijen parallel met E17 Parkeergelegenheid • 200 + 200 plaatsen • aansluiting op Nieuwstraat

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Waarom heeft dit nu allemaal zo lang geduurd?

 Er werd inmiddels ook gestart met de eerste werkgroepvergaderingen SPORT op 08 februari 2008.

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Waarom heeft dit nu allemaal zo lang geduurd?  Met de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) "Functionele cluster“ werd er gestart in oktober 2007 en na veel overleg en studie werd het RUP  Voorlopig vastgesteld door de GR van 31/08/2009 gevolgd door een openbaar onderzoek  Definitieve vastgesteld door de GR van 01/02/2010  bij besluit van 27 mei 2010 goedgekeurd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen,  En gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zodanig het RUP van kracht werd op 5 augustus 2010.

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Het RUP Functionele Cluster Moerkensheide bepaalde een Zone voor sport- en jeugdvoorzieningen: • sportterreinen en jeugdvoorzieningen • maximale concentratie voor bebouwing (ten dienst van openlucht sportactiviteiten) • kleinschalige aan de sport gerelateerde activiteiten (max 500m²) • geen zwembad • geen indoorsporten m.u.v. overdekking voor buitensporten (bvb. tennis) Bijkomende inrichtingsprincipes: • buffer 10m breedte thv woningen • 10% bomen en heesters • parking 200 + 200 • ontsluiting naar Nieuwstraat • met aandacht voor fietsers: • richting Nieuwstraat • richting centrum • richting Hageland Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Timing ooit gegeven bij uiteenzetting aan J&V de Pinte 30 mei 2008

Uiteindelijk goedkeuring door Deputatie op 27 mei 2010 – anderhalf jaar later dan verwacht t.g.v het nieuw milieudecreet –> Milieueffectenrapport wordt gekoppeld aan een RUP Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Waarom heeft dit nu allemaal zo lang geduurd? na een lang proces van procedures en goedkeuringen kon er pas na 6 jaar, in het najaar van 2010, gestart worden met :  de aankoop van de gronden, het regelen van pachtovereenkomsten,..  de opmaak van :  de projectdefinitie met behoeftestudie na herhaaldelijk overleg met de SPORTRAAD en de grootgebruikers voetbal en atletiek - zij hebben hieraan intens meegewerkt, waarvoor oprechte dank  de samenwerkingsovereenkomst met TMVWwaterlink – voor een deskundige projectbegeleiding  het bestek voor de aanstelling van een ontwerper 02/2011 – aanstelling 07/2011  de bouwaanvraag – vergunning afgeleverd 12/07/2012 Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide  na voorafgaandelijk overleg en advies van de clubs en de hoorzitting op 08/02/2012 voor de sportverenigingen, adviesraden en gemeenteraadsleden werd het bestek voor de uitvoering goedgekeurd door de GR van 05/03/2012  de uiteindelijke gunning van de uitvoering de werken werd gegeven in Juli 2012  het project werd door de bouwvergunning bezwaard door een verplicht archeologisch onderzoek wat een vertraging van één maand heeft veroorzaakt.

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide: timing • • • • •

1 oktober 2012: aanvang archeologisch onderzoek 15 oktober 2012: start bouw kantine + start omgevingswerken 1 mei 2013 start archeologie tweede fase – aansluitend start aanleg kunstgrasveld Einde 2013 einde bouw kantine - hoofdgebouw Voorjaar 2014: einde fase 1 in gebruikname van het gebouw, voetbalterreinen en atletiekpiste

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Fase 1 (15 oktober 2012 – voorjaar 2014) – – – – – –

Rooingswerken en effenen van gronden Bouw van kantine en tribune Aanleg tijdelijke steenslagparking Aanleg hoofdvoetbalveld, petanqueplein, inkomplein en interne verhardingen Aanleg bufferbekken Aanleg oefenvelden (één natuurgras en één kunststofgras), atletiekpiste en Finse piste

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Fase 2 (2014-2017) – – – – –

Aanleg parking & nieuwe toegangsweg Aanleg multisportterrein, skateplein & speelpleintje Aanleg duiveltjesvelden Aanleg binneninrichting atletiekpiste Aanleg van beplantingen

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Fase 3 –

Aanleg tennispleinen

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


volgende werken werden gegund aan : Aannemer Omgevingswerken – Sportterreinen : Sportinfrabouw NV - Essen Aannemers Gebouw : Hoofdaannemer ruwbouw en afwerking Aannemer elektriciteit : Aannemer sanitair, CV, ventilatie : Aannemer lift :

: Gebroeders Maenhout - Beernem Vanden Berghe Electro – Harelbeke Deloof Paul – Aalter Cosmolift - Zwijnaarde

Ontwerper : bvba Studiebureau ir. Ch. Lobelle - Jabbeke

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Sportpark Moerkensheide kostenplaatje (4.027.108,- excl. btw) • • • • •

Perceel 1: Ruwbouw € 1.715.846,40 Perceel 2: Sanitair, CV en ventilatie € 351.102,14 Perceel 3: Elektriciteit € 167.857,02 Perceel 4: Liftinstallatie € 35.000,00 Perceel 5: Omgevingswerken € 1.757.303,00

Sportpark Moerkensheide – 1ste spadesteek

voordracht Schepen Mark Van Neste – 28/09/2012


Uitnodiging voor de eerste spadesteek op het terrein zelf aansluitend receptie dank aan TMVW-waterlink

Eerste Spadesteek Moerkensheide  

Presentatie Sportpark Moerkensheide

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you