Page 1

Lokale Burgerkrant Nr 4 - 2012 - Uitgave van Open Vld De Pinte-Zevergem

De Pinte-Zevergem

Onze 14 projecten voor nà 14 oktober

Hoofdlijnen van ons beleidsplan Het is goed leven in onze gemeente. Maar het kan nog beter, nog groener, nog veiliger. Daar willen onze 21 kandidaten voor zorgen. “Doen” is ons motto. Met uw steun willen wij met beperkte financiële middelen - zonder belastingsverhoging - een ingrijpende verbetering van de gemeentelijke infrastructuur realiseren. Uw stem willen we horen; inspraak is een basisbegrip voor ons. Daarom lanceert Open Vld 14 projectvoorstellen bin-

nen onze gemeente voor de komende 6 jaar. Met enkele doordachte investeringen in groen, comfort, zorg en veiligheid willen wij onze inwoners meer laten genieten van de verschillende publieke ruimtes die onze gemeente rijk is. De kernen in De Pinte en Zevergem worden zo

Op 14 oktober is het aan u Op 14 oktober is het aan u om onze projecten kracht bij te zetten. Dankzij onze bevolkingsenquête weten we wat u belangrijk vindt. Daarom 7 basisprincipes waarvoor u op ons mag rekenen: - Financieel gezond bestuur verderzetten, zonder belastingsverhoging; - Moderne klantgerichte dienstverlening; - Voorrang aan veilig en comfortabel fietsen en wandelen; - Laagdrempelig lokaal winkelen met PARK(ing); - Veilige wijken met groene gezellige buurtpleintjes; - Open communicatie en inspraak bij nieuwe projecten; - Moderne zorg voor jong en oud.

nog aangenamere ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Met een schets of wandeling doorheen onze gemeente tonen we u graag waar we prioritair werk van willen maken. Zo verduidelijken we onze plannen en beleidsvisie voor de komende 6 jaar.

Ontdek onze wandeling op pag. 4-5 en ga met ons mee! Meer info en ons filmpje vindt u op www.openvld.be/depintezevergem

“Onze pleinen als project” Heeft u onze vorige Lokale Burgerkrant met beleidsvoorstellen gemist? Bekijk het online op www.openvld.be/depintezevergem of vraag een nieuw exemplaar via

openvlddepintezevergem@gmail.com


Open Vld-visie

DE PINTE-ZEVERGEM

“Moderne klantgerichte dienstverlening” > Dienstverlening moderniseren. 99 Verbeteren van de registratie en snellere behandeling van suggesties en klachten; 99 E-loket promoten zodat de inwoners zich minder moeten verplaatsen en verhogen van de gebruiksvriendelijkheid van de website; 99 Extra dienstverlening door aangepaste openingsuren; 99 Uitbouwen van gemeentelijke hotspots voor internettoegang in openbare gebouwen en op pleinen; 99 Dienstverlening in de Bib maximaal digitaliseren (bv. zelfuitleenbalie); 99 Blijven investeren in kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs met een krachtige digitale leeromgeving.

> Sport en spel.

Sportkamp 2011

99 Groter aanbod aan sport- en vakantiekampen door bijkomende aanbieders aan te trekken en promotie te maken via een brochure met het totaalaanbod; 99 Digitaal inschrijvingssysteem voor eigen kampen en directe betalingsmogelijkheid; 99 Bijzondere aandacht voor een gevarieerd aanbod voor +12 jarigen; 99 Opstart “speelotheek”, uitlenen van verantwoord speelgoed; 99 Online reserveringsmogelijkheid van sport- en andere zalen; 99 Realisatie Sportpark Moerkensheide en uitwerking van een betaalbare uitbating, ten voordele van de verenigingen.

> Milieu, energie, geluid. 99 Extra dienstverlening onderzoeken zoals glasophaling en wekelijkse ophaling van restafval gedurende de vakantiemaanden;

99 N.a.v. de verhuis het containerpark privatiseren tot een efficiënte en betaal-

bare dienst, met een gebruiksvriendelijke toegang en transparant betalingssysteem; 99 Meer optreden tegen sluikstorten voor een propere straat; 99 Afvalberg verder verminderen door preventiebeleid; 99 Promoten van geluidswerende bermen (aarde+begroeiing), die de gemeente niets kosten. Waar geen plaats is voor een berm, een geluidsscherm (panelen) van de Vlaamse Overheid meefinancieren (o.a. in Boeregemstraat, Molenstraat en Pont Noord). 2 lokale Burgerkrant De Pinte-Zevergem

Geluidsberm in Merelbeke


Een greep uit ons beleidsplan “Open communicatie en inspraak bij nieuwe projecten” 99 Meer inspraak en overleg met inwoners en ondernemers vóór de opstart van wegen- en bouwprojecten; 99 Nadien meer communicatie over het waarom van bepaalde beslissingen; 99 Gegronde klachten en suggesties van inwoners prioritair behandelen; 99 Ook communicatie via e-mail en sms, ...

“Veilig en comfortabel fietsen en wandelen”

Vernieuwd fietspad Veldstraat

99 Fietspad in tunnel Langeveld afschermen en verbreden. Versmallen van de autobaan voor trager verkeer; 99 Om het fietsgebruik te stimuleren, vragen aan de Spoorwegen om te investeren in vernieuwde beveiligde fietsstallingen met geïntegreerd slot en een “fietspunt” om occasioneel een fiets te huren voor het natraject en bezoek aan het Parkbos; 99 Investeren in en goed onderhouden van veilige fiets- en voetpaden, o.a. op de belangrijkste wegen van het Schoolfietsrouteplan. (Zie ook onze vorige Burgerkrant.)

Schets tunnel Langeveld

U verdient LokaLe “Financieel gezond bestuur verderzetten, gezonde financiën! Burgerkrant De Pinte-Zevergem zonder belastingsverhoging” Nr 2 - 2012 - Uitgave van Open Vld De Pinte-Zevergem

Reeds gerealiseerd:

* Belasting op eigendom al jaren op 950, ruim ONDER het Vlaams gemiddelde van 1.340;

* Personenbelasting onaangeroerd op 7,2% (het Vlaamse gemiddelde) en afschaffing van de gezinsbelasting (€ 75 per jaar); * Afschaffing van belasting op kermissen; * Pilootgemeente met de beheers- en beleidscyclus, waardoor de gemeente niet “boven haar stand” leent of leeft; * Schuld per inwoner ver onder het Vlaams gemiddelde.

Bron: Het Laatste Nieuws, Gaëtan Regniers (GRG). De link naar de volledige tabel en artikel vindt u op onze website. Daarnaast onze schepen van financiën Mark Van Neste

U verdient gezonde financiën

99 De “tering naar de nering” zetten door op werkingskosten te besparen. te besparen, dit om de gemeentebelastingen Grotezelfs onderscheiding voor onze schepen van financiën omende 99 Ook in de toekomst een goed evenwicht behouden. Indien nodig grote investeringen uitstellen belastingen minstens op hetzelfde peil te houden”, gaat de Mark Van Neste. “Conclusie van Het Laatste Nieuws: schepen van financiën verder. “Het is natuurlijk zeker niet te moeten verhogen. De Pinte heeft zijn schuld aangepakt en hoeft zich in de leuk om aan te kondigen dat de belastingen naar toekomst niet meteen financiële zorgen te maken.” “Dat de gemeentefinanciën gezond zijn, blijkt uit het feit dat we zelfs in moeilijke financiële tijden heel belangrijke investeringen kunnen realiseren met de huidige belastingen”, vertelt schepen van Financiën Mark Van Neste. “Maar ik ben realistisch en waarschuw voor de steeds hogere personeelsbezetting en kosten. Daarbij moet je

omlaag moeten en dat wil ik ook gerust probe-

ren. Maar dan wel op een realistische en goede lokale Burgerkrant De Pinte-Zevergem 3 manier.”

nog eens de steeds hogere lasten tellen die ons worden opgelegd door de overheid. En ook de vertraagde economische groei zal onrechtstreeks minder of vertraagde inkomsten opleveren”, zegt de Open Vld’er. “Daarom maan ik onze administratie aan om zuinig om te springen met de gemeenschapsgelden

“We moeten met het gemeentebestuur vooral met de twee voeten stevig op de grond blijven en met kennis van zaken handelen”, besluit Van Neste. Bron: Het Laatste Nieuws.

Gaëtan Regniers Lees verder p2


www.openvld.be/depintezevergem

1

Kasteelpark Scheldevelde is een prachtige plek midden in het Parkbos en de Zevendreven. Deze groene parel willen we toegankelijk maken voor jong en oud, met een aangenaam cafétaria of restaurant en met vooraan, vlakbij het Woonzorgcentum, een speeltuin voor de kleintjes.

2

Daarnaast realiseren we het speelbos. Het voetbalveld zal naar Moerkensheide verhuizen. Het woonpotentieel willen we niet maximaal invullen zodat de sportwegel een kindvriendelijke groenwegel blijft met een vaste stek voor de jeugdverenigingen.

3

Wat verder komen we aan de Rotonde Post. De eerste drempel aan

4 lokale Burgerkrant De Pinte-Zevergem

de Baron de Gieylaan willen we minstens afvlakken en herbekijken bij de update van het mobiliteitsplan, zodat de winkelstraat vlot bereikbaar is en iedereen, ook kinderen, zelfstandig en veilig naar het centrum of school kunnen wandelen of fietsen.

4

We komen voorbij het Gemeenteplein, het administratieve hart van onze gemeente, dat uitgroeit tot een groene ruimte met veel bomen, speelse waterfonteintjes, extra parking aan de rand en met een “kiss & ride”-zone.

5

Daarna gaan we naar het Kerkplein, waar we de parking omgeven met meer groen - “PARK(ing)” - met veilige fietspaden of fietssuggestiestroken.

6

Waar wenselijk willen we de rotondes en wijkpleintjes verfraaien met meer groen.

7

Op naar het volgende project, de tunnel Langeveld, waar we in elke richting een veilig, zichtbaar en goed afgeschermd fietspad willen realiseren, waardoor het centrum vlotter bereikbaar wordt met de fiets. Ook de Spoorweglaan krijgt een veilige verbinding voor fietsers, als onderdeel van de Schoolfietsroute.

8

Via gesprekken met de NMBS en De Lijn willen we zorgen voor een buslijn van het station De Pinte naar het centrum van Zevergem en aangepaste, toegankelijke haltes.


9

Het Europaplein willen we opfrissen met laagstammige bomen bij de parkeerplaatsen en met een vrij, open zicht naar de winkels.

10

We steken de steenweg (N60) over naar het Kerkplein van Zevergem. Het plein kunnen we, zowel voor- als achteraan, inrichten als een charmante ontmoetingsplaats voor markten, feesten en trager, veiliger verkeer. De ruimte achteraan vrijwaren we van bebouwing met behoud van de grasvlakte met een volledig open zicht naar de Scheldevallei.

11

Aan de autostrade waar voldoende plaats is, wensen we een afscherming met geluidsbermen (aarde

+ begroeiing) te stimuleren. Ondertussen sparen we voor de medefinanciering van Vlaamse geluidsschermen (panelen).

op de trage weg Ceulebroeckdreef, als rechtstreekse verbinding tussen de 2 kernen.

12

Is dit geen prachtig toekomstbeeld voor onze gemeente ?

13

Wij hebben 21 kandidaten met het juiste profiel in huis om dit te realiseren.

Vlaamse geluidsschermen meefinancieren, zodra Vlaanderen het startschot geeft voor de prioritaire zones. We willen onderzoeken hoe de politiezone (De Pinte, Eke-Nazareth, Gavere en Sint-Martens-Latem) kan investeren in camera’s met nummerplaatherkenning om verdachte voertuigen te onderscheppen aan de op- en afritten. Veiligheid primeert!

14

Tot slot willen we de haalbaarheid onderzoeken van een nieuwe fietstunnel onder de E17, aansluitend

Geef ons op 14 oktober uw stem om deze projecten te realiseren. Laten we er samen werk van maken! U kan alvast op ons rekenen ! lokale Burgerkrant De Pinte-Zevergem 5


Open Vld-visie

DE PINTE-ZEVERGEM

“Veilige wijken met groene gezellige buurtpleintjes” > Ook in uw wijk. 99 Luisteren naar suggesties van inwoners om hun wijkpleintje gezelliger te maken; 99 Rotondes en kleine buurtpleinen met meer groen; 99 Meer ruimte voor bomen en opmaak van groenbeheersplan voor gepland snoeien, maaien, ...; 99 Groenonderhoud gericht uitbesteden aan private partners en sociale tewerkstelling; 99 Investeren in een mooie omgeving wakkert wijkfeesten, buurtwerking en zelfstandig initiatief aan; 99 Ondersteunen van projecten en activiteiten die de culturele uitstraling van de gemeente ten goede komen.

> Veiligheid, Politie & Brandweer. 99 Inbraakpreventie verder stimuleren door politiethuisbezoek met technopreventief advies en subsidie;

99 Buurt Informatie Netwerken verder ondersteunen en de werking helpen actualiseren via moderne middelen;

99 Wijkagent en patrouilles meer de straat op, dankzij doorgedreven digitalisering en vereenvoudiging. Administratieve taken zoveel mogelijk bij burgerpersoneel leggen.

99 Verder onderzoeken of we met de politiezone (De Pinte, Eke-Nazareth, Gavere, SintMartens-Latem) kunnen investeren in moderne technieken zoals nummerplaatherkenning wat onze politie kan helpen bij misdaadpreventie, om verdachte voertuigen te onderscheppen.

“Moderne zorg voor jong en oud” 99 De Belg wil thuis oud worden: thuiszorg promoten via diensten-aan-huis in combinatie met kortverblijf, dag- en nachtopvang. 99 Verplichte renovatie van het woonzorgcentrum financieel gezond houden door de privé erbij te betrekken; 99 Speeltuin vooraan in het Scheldeveldepark, meer banken, een toegankelijke cafetaria, dierenbezoek, huiselijkheid, transparantie en licht, verhoogde moestuinen, WiFi en digitale tv in een moderner woonzorgcentrum; 99 Onthaal van het Sociaal Huis verbeteren door aanpassing van de wachtruimte en aanbieden van een speelgoed-uitleendienst; 99 Sport- en vakantie-aanbod (zie pag. 2) en speelpleinwerking verder ondersteunen; 99 Evalueren van de werking van het “Huis van het Kind” en bijsturen waar nodig. Nood aan een kinderdagverblijf in samenwerking met de privé onderzoeken. 6 lokale Burgerkrant De Pinte-Zevergem


“Laagdrempelig lokaal winkelen met PARK(ing)” “... De eerste drempel aan de Baron de Gieylaan willen we minstens afvlakken en herbekijken bij de update van het mobiliteitsplan zodat de winkelstraat vlot bereikbaar is en iedereen, ook kinderen, zelfstandig en veilig naar het centrum of school kunnen wandelen of fietsen...”

Onze vorige krant met beleidsvoorstellen

“Onze pleinen als project” gemist?

Bekijk ze online op www.openvld.be/depintezevergem of vraag een nieuw exemplaar via openvlddepintezevergem@gmail.com

Uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34, 1000 Brussel - V.U.: Alexander De Croo CONTACT: Tel. 02 549 00 20

Open Vld kiest bewust voor milieuvriendelijk drukwerk

Samenstelling: Open Vld De Pinte-Zevergem Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2012 openvlddepintezevergem@gmail.com V.U. LOKAAL : Eva De Schryver, Keistraat 135, 9840 De Pinte

© copyright 2012

lokale Burgerkrant De Pinte-Zevergem 7


Beleidsvisie voor de komende 6 jaar - deel 2  

7 basisprincipes waarvoor u op ons mag rekenen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you