Page 1

Årsskrift 2011

Risskov-gym.dk det eR cool at væRe nøRd


Risskov Gymnasium Risskov Gymnasium Tranekærvej 70 8240 Risskov

Skolens ledelse: Rektor Gitte Horsbøl

Telefon: 86 21 40 77 Telefax: 86 21 04 60 Lærerværelset: 86 21 42 25

Rektor er i almindelighed på skolen, men træffes bedst efter aftale

adm@risskov-gym.dk www.risskov-gym.dk www.facebook.com/ RisskovGymnasium

Vicerektor Helene Clemens Petersen

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8-15 Fredag kl. 8-14 Skolens bestyrelse: Chefkonsulent Bodil Due (fmd.) Administrerende direktør Lars Marcher (næstfmd.) Regionsrepræsentant Fatma Øktem Kommunerepræsentant Troels Stru Schmidt Skoleleder Lise Thorn Medarbejderrepræsentant Birgitte Steen Madsen Medarbejderrepræsentant Annemarie Lerche Sloth Elevrepræsentant Julie Nielsen Elevrepræsentant Ole Laustsen Lave

Sekretariatsleder Laila Lyngsø Holm Pædagogiske ledere Allan Friis Clausen Flemming Steen Jensen Peter Jensen Tillidshverv: Pædagogisk Råds formand Birgitte Steen Madsen

43. skoleår Årsskriftsredaktion: Kirsten Bach, Katrine Busk, Allan Friis Clausen (ansv.), Sonja Clingman (IKU-fmd.), Christian Guldmann (2f), Anders Centio Jensen (2y), Martin Feddersen Madsen (elevfmd., IKU) (2f)

Fotos: Emilie Andersen, Julie Horn Arve, Marina Behrend, Katrine Busk, Allan Friis Clausen, FotoiT, Cihat Gültekin, Anne Sofie Højsgaard Hornemann, Sarah Hartvigsen Juncker, Henrik Møller, Lise Thygesen Nielsen, Janus Simonsen, Lærke Bøggild Sørensen m.fl.

Studenterårgang 2010

GL-tillidsrepræsentant Annemarie Lerche Sloth

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [03/36]


Fra bestyrelsen Skoleåret 2010-2011 har været præget af en række forandringer, der på mange måder signalerer nye tider. I årsskriftet sidste sommer beklagede jeg mig over, at processen for overtagelse af skolens bygninger endnu ikke var afsluttet. Men, som man siger, bedre sent end aldrig. Vi har nu foden under eget bord, og vi fik tilmed de betingelser, vi havde ansøgt om. Vi har derfor kunnet sætte gang i et stort renoveringsarbejde, som ganske vist endnu ikke er færdiggjort, men allerede har ført til store forbedringer. Vi har fået et nyt, venligt og åbent indgangsparti og en ny og indbydende hall, der giver meget bedre muligheder for at mødes, tale og arbejde sammen. Hvor der før var tunge skabe, er der nu borde og bænke. Og de bliver flittigt brugt. Flere lokaler er blevet renoveret, blandt andet billedkunstlokalet. Også lærerværelset har fået en tiltrængt modernisering. Og skolen har nu et velfungerende mødelokale, hvad også bestyrelsen nyder godt af.

stadig er tro mod sit arkitektoniske udtryk, men langt mere behagelig og dermed også mere inspirerende at opholde sig i.

Rektors velkomst til stedet af John Kørner og skænket af Ny Carlsberg Fondet. Vi er fondet dybt taknemmelige og glæder os. På bestyrelsens vegne

På bestyrelsens vegne siger jeg tak for et godt år, hvor vi har haft gode diskussioner om de udfordringer, det danske almene gymnasium står i, og ikke mindst om konstruktive løsninger. Og så har jeg gemt noget af det bedste til sidst. Til efteråret får Risskov Gymnasium fem nye billeder malet

Bodil Due, formand

Kære 1g-elev. Jeg vil hermed byde dig velkommen som ny elev på Risskov Gymnasium. Vi glæder os til at lære dig og dine nye klassekammerater at kende, og vi ser frem til at introducere jer til skolens mange spændende fag. Det er helt normalt, hvis du er lidt nervøs for at starte på en ny skole; du kender måske ikke så mange af de andre elever, og du er måske lidt usikker på, hvordan undervisningen fungerer. Vi gør meget for, at du hurtigt kommer til at lære dine nye klassekammerater, lærerne og skolen at kende. I den første tid har vi forskellige introarrangementer, fx en introtur til Mols og en fælles 1g-fest. Din klasse bliver desuden tilknyttet et lærerteam samt to kontaktelever, som kan hjælpe jer i de første dage. Vores erfaring siger heldigvis, at det som regel går meget hurtigt med at vænne sig til de nye omgivelser. På Risskov Gymnasium er det elevernes faglige udvikling, som er i centrum. Vi vil gøre, hvad vi kan for at give dig det bedst mulige fundament for din videre uddannelse. For at du får mest muligt ud af de kommende tre år på gymnasiet, skal du være indstillet på at deltage aktivt i undervisningen og sørge for at sætte tid af til lektielæsningen. Det er et fuldtidsarbejde at gå i gymnasiet, og der vil komme perioder, hvor du får rigtig meget at se til. Til gengæld vil du opdage, at når du og dine klassekammerater deltager engageret i undervisningen, så bliver skolehverdagen mere spændende og interessant.

Det nye æstetiske udtryk er ikke begrænset til de fysiske omgivelser, også skolens hjemmeside og skolens logo er blevet fornyet og fremtræder langt mere tiltrækkende. Det forhøjede ansøgertal til optagelsen sommeren 2011 indikerer, hvor vigtigt det er at have en både tiltrækkende og saglig indgang til skolen. Tilsammen vil alle disse forandringer bidrage til at skærpe skolens profil og gøre Risskov Gymnasium til et endnu bedre sted at arbejde, lære og være. Skolens nye logo er et godt eksempel på den ånd, hvori fornyelserne sker. Det nye grafiske udtryk er enklere og klarere, men det har rødder tilbage til det gamle og signalerer derfor både fornyelse og kontinuitet.

Vi vil gerne have en levende skole, hvor der er aktivitet både i timerne og uden for timerne. Vi lægger vægt på at arrangere sociale aktiviteter, så skolens elever har mulighed for at

Når alle renoveringsarbejderne er færdiggjort, vil vi stå med en skole, der

lære hinanden at kende på tværs af klasser og årgange. Derfor håber vi, du får lyst til at deltage i nogle af vores mange arrangementer efter skoletid med fokus på fx musik, film, kunst, computerspil eller sport. Derudover har vi naturligvis elevfester, som plejer at være populære. I år har vi som noget nyt fået interaktive tavler i alle klasselokaler. Det betyder, at vi i endnu højere grad end tidligere kan inddrage it i undervisningen. Vi anser it som et godt redskab til at sikre variation i undervisningen, og her giver tavlerne lærere og elever nye muligheder. Vi gennemførte sidste år en evaluering af grundforløbet, som viste, at 84 % af vores 1g-elever er meget enige eller delvist enige i følgende udsagn: Den bærbare computer styrker min læring i timerne generelt. Det vil sige, at en meget stor andel af eleverne har stor glæde af at benytte it i undervisningen, og det sørger lærerne for at udnytte i det daglige arbejde. Men vi kan også se, at mange elever lader sig distrahere af computeren, fx kan det være fristende at tjekke Facebook for statusopdateringer. En tredjedel af eleverne tilkendegav sidste år, at de af og til blev forstyrrede af klassekammeraternes brug af computeren til ikkefaglige formål. Det er derfor både for din egen og dine klassekammeraters skyld, at du skal være meget bevidst om, at computeren udelukkende skal bruges til faglige formål i timerne. Facebook og computerspil hører frikvartererne til.

med forskellige studieretningsønsker. I slutningen af november skal alle elever angive deres endelige studieretningsvalg, og på baggrund af det valg opretter vi nye klasser. Det er derfor vigtigt, at du i løbet af grundforløbet nøje overvejer, om du har truffet det rigtige studieretningsvalg i første omgang, eller om du hellere vil skifte til en anden studieretning. Det kan være, at du i grundforløbet stifter bekendtskab med fag, som du gerne vil arbejde videre med. Eller det kan være, du finder ud af, at den studieretning, du har valgt, ikke passer sammen med dit ønske om videre uddannelse. Betragt derfor grundforløbet som en mulighed for at få afprøvet, om du har valgt den rigtige studieretning. Med disse ord byder jeg dig endnu en gang varmt velkommen på Risskov Gymnasium. Jeg håber, at du får tre fantastiske gymnasieår.

Rektor Gitte Horsbøl

Det er vigtigt at understrege, at din grundforløbsklasse kun er en foreløbig klasse. Vi har så vidt muligt sammensat grundforløbsklasserne efter elevernes forhåndstilkendegivelse, men det er ikke gået helt op, så i nogle klasser sidder der elever

Emilie Bach Nielsen, 3b

[04/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [05/36]


Bioteknologi Jeg har i år sammen med mine 25 klassekammerater været med til at starte en helt ny studieretning på Risskov Gymnasium. Dette har været en spændende og sjov, men også udfordrende opgave. Jeg valgte bioteknologi på A-niveau, fordi det er en sammenkobling af nogle af de fag, jeg allerbedst kan lide. Efter NV-forløbet (Naturvidenskabeligt Grundforløb) glædede jeg mig kun endnu mere til at starte på bioteknologi-timerne, fordi jeg havde erfaret, hvad det vil sige at have bioteknologi som en del af min hverdag, dvs. at jeg ikke har én dag uden et naturvidenskabeligt fag og mange timer iklædt kittel og beskyttelsesbriller i laboratoriet i færd med at lave forsøg. Det har dog samtidig også været en udfordring at være med til at starte

en studieretning. Dette var det specielt i starten af året, fordi der ikke var nogen ældre elever at spørge til råds om, hvordan det er at have bioteknologi på A-niveau, hvad man laver, eller om det er hårdt og med mange afleveringer. Vi har til gengæld haft rig mulighed for at gøre vores egne erfaringer med faget og danne vores egen mening, og min – ja, den bliver kun mere positiv. Som en del af bioteknologi-undervisningen skal vi flere gange i løbet af året på ture ud af huset for at opleve biologien og/eller kemien på tæt hold. Dette var vi blandt andet i marts, hvor vi var en tur på Århus Bryghus, hvor vi så, hvordan øl fremstilles – og smages skulle der da også! Efter fremvisningen tog vi tilbage til RiG, hvor vi bryggede vores egen øl, der nu står hjemme i køleskabet.

1x med Comenius i Granada At være bioteknologi-elev på Risskov Gymnasium er noget, jeg nyder fuldt ud, og jeg er blevet meget klogere på, hvordan verden omkring mig fungerer – lige fra de helt små celler i menneskekroppen til det helt store, som vi kan betragte med det blotte øje i vores hverdag. Men som noget af det vigtigste kan jeg hver morgen stå op med et smil og glæde mig til at komme i skole.

Maria Kirstine Lykke Wethelund, 1y

Comenius er et udvekslingssamarbejde, der foregår i perioden 2010-2012 med gymnasieklasser fra Danmark, Polen, Spanien, Tjekkiet og Tyskland. Fra Risskov er vi i 1x involveret i projektet. Emnet, vi arbejder med, har overskriften: ”The Spirit of European (Re)Invention: Tools, Gadgets, and Visions”. I løbet af projektet fokuserer vi på tre historiske perioder: 1200-, 1500- og 1800-tallet. Projektet afsluttes med en fantasirejse frem til det 22. århundrede. Som Comenius-klasse foregår vores skoledage som alle andre 1g-klassers. Det er kun i ugerne op til en Comenius-tur, hverdagen ændrer sig. Før vi tager af sted, har vi lavet nogle produkter, der relaterer til Danmark i det århundrede, vi skal arbejde med. Og når deltagerne på de pågældende ture kommer hjem, får de sædvanligvis lidt tid i et modul til at vise billeder fra turen.

emne. Den eneste forskel var samarbejdet med de udenlandske elever. Vi tilbragte tiden i Granada med at arbejde i de internationale grupper, der var blevet dannet til formålet, men vi var også så heldige at have tid til kulturel sightseeing, shopping og at lære de andre bedre at kende.

At deltage i Comenius-projektet betyder for 1x masser af unikke oplevelser og venskaber på tværs af landegrænser. Du kan læse mere på projektets engelsksprogede hjemmeside: www.thespiritofeurope.jaw.pl

Uge 15 blev for mig en uforglemmelig uge, hvor man fik et stærkt bånd til de andre deltagende elever og mange fælles oplevelser. Wenxin Li, 1x

I april 2011 var vi otte elever og to lærere, der tog til Granada i Spanien. Vi tog af sted med fly fra Kastrup søndag den 10. april og ankom meget sent samme dag til Granada, hvorefter fem af os flyttede ind hos vores værtsfamilier. Det med at komme hjem til en spansk familie var en enestående oplevelse. I min værtsfamilie var det kun moren og min vært, Blanca, der kunne tale engelsk. Så jeg talte ikke ret meget med Blancas far ud over at hilse på spansk, ”Hola”, og sige farvel, ”Adios”. Maden, jeg fik, var også noget helt andet, end jeg er vant til herhjemme. Jeg kunne tydeligt mærke, at denne tur adskilte sig fra de normale ferier. Før vi tog af sted til Granada, troede jeg, at turen var lig med en uges ferie i skoletiden, men da jeg så programmet, fandt jeg ud af, at ugen skulle foregå som noget, der minder om et AT-forløb, hvor man arbejder med et bestemt Ubah Mahamed Hussein, 1y

[06/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Mia Baatrup, 3x

Alberte Julie Nygaard Miltersen, 1x

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [07/36]


Ingen sex til mændene, før de har lært at opføre sig ordentligt! Det kom bag på mange elever, at denne one-liner har mindst 2500 år på bagen og indgår som en central del af den græske komedie Lysistrate fra 411 år f.Kr. Stykket, som er skrevet af antikkens store komedieforfatter Aristofanes, blev opført af elever på Risskov Gymnasium den 10. og 11. november 2010. Teaterforestillingen indgik i rækken af gymnasiets tilbud om frivillige aktiviteter uden for skoletid. 21 dygtige elever fordelt på skolens tre årgange deltog i projektet og knoklede i knap to måneder for at kunne stå klar med et overbevisende produkt på premieredagen. Presset var stort; den første fremvisning foregik til en fællestime, og samtlige af skolens elever

var blevet fritaget for undervisningen for at kunne få sig en forhåbentlig god og kunstnerisk oplevelse i salen. Heldigvis blev forestillingen meget fint modtaget, og de medvirkende kunne ånde lettet op inden aftenforestillingen den efterfølgende dag for det meget taknemmelige forældre-pårørendepublikum. Stykket Lysistrate viste sig at være langt mere aktuelt og underholdende, end mange elever havde forestillet sig. Med tematikker som kvindefrigørelse, krig og seksualiteten som alternativt magtmiddel fik både de medvirkende og publikum noget, de kunne relatere sig til i dagligdagen. Som sidegevinst kunne mange elever gå derfra med et opdateret syn på oldtidens sans for saftig humor.

Gennem teaterprojektet fik de medvirkende elever mulighed for at få indblik i scenekunstens spændende univers samt at prøve kræfter med skuespillerfaget. Teatret er desuden et fremragende middel til personlig udvikling, og det giver eleverne en ikke ubetydelig træning i mundtlig formidling, som er brugbar inden for hele gymnasiets fagrække.

Musik- og dramalærer Michael Grankvist Sørensen

Fællestimer Året bød på en række spændende fællestimer, begyndende med den populære rapper og ordkunstner Per Vers den 14. september. Derefter fordelte fællestimerne sig således:

12. apr il: Jo Avisen urnalist Torb , om un e ge og n n Schou, DR ’s yhedsf ormidli TV ng

epræsentanter 11. oktober: To OD-r sværk 2010, ag D n io at er p O om burmesiske et skoleprojekt for flygtninge 30. marts: Aarhus Universitets Big Band tog eleverne med på en musikalsk jordomrejse

5. november: Forfatterne Ib Michael, Maria Helleberg og Morten Ramsland var nomineret til Danske Banks litteraturpris og fortalte på RiG om deres værker

Liberal Anders Samuelsen, 25. februar: MF’er rd i lfæ dens vækst og ve Alliance, om fremti Danmark [08/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [09/36]


Nye tider i Elevrådet

Sprogassistent på RiG Fra september 2010 til februar 2011 var jeg ML … Jeg kan godt huske den aften, da jeg googlede ’Risskov’ for første gang. ”Er du sikker på, at det er i Danmark, Malte?” spurgte min bofælle. ”Det ser da meget bulgarsk ud, det der ’Ris-noget’.” Det viste sig, at det ikke var så bulgarsk, som det så ud. Det var virkelig dansk. Noget med hav og Dronningens slot ved siden af. Noget med gulerødder og rugbrød. Noget, hvor man straks blev til Malte og hurtigt kunne komme til at glemme sit efternavn. Og noget, der startede med ”idrætsdagen”: Jeg tror ikke, at jeg den dag, jeg først mødte ’fru Horsbøl’ på skolen, virkelig forventede, at jeg skulle komme til at levere en mudderkamp med ’Gitte’ på idrætsbanen ugen efter. Men jeg var da glad for, at jeg lige pludselig var blevet medlem af lærerholdet til en sportsgren, jeg aldrig nogensinde havde hørt om. Jeg var heldig, fordi jeg fandt hjælpsomme elever fra 2a (dem, som mistænkte mig for at være skuespiller fra Aarhus Universitet og del af et billigt trick fra skolens tysklærere). De forklarede mig, at Ultimate var ”det med de der frisbeedimser”. Og jeg tror, at det altså var på dén idrætsdag, jeg kom til at forstå, hvorfor danskerne har opfundet to ord, jeg stadig ikke rigtigt kan oversætte til tysk: Trivsel. Og – selvfølgelig – hygge.

og en frygtelig tysk jul med kartoffelsalat og pølser. Med løst og fast sammensatte tyske mærkværdigheder. Og selvfølgelig med ”verbet til sidst”. Jeg var meget ked af, at det hele var slut en dag i februar. Men jeg har taget en masse ting med mig til Tyskland. Jeg har lært, at ”tyskerne, de er grimme”, når de blander lilla med gult… Jeg har fundet ud af, at jeg taler et modersmål, der råder over sådan noget som en kasserollebøjning. Jeg fik mange, mange gode idéer til, hvordan man kan skabe en afvekslende og spændende undervisning sammen med utroligt engagerede elever. Og jeg fik at vide, at nok hedder det jeg fryser, jeg frøs, jeg har frosset – ”men, Malte, prøv at huske næste gang, at det ikke hedder jeg nyder, jeg nød, jeg har nosset…”. Tilbage i Tyskland er jeg blevet til Herr Schmidt igen, og med den sidste Risskov-slikkepind i munden sidder jeg her og venter. Det er fredag kl. 11.30. Og jeg forventede, at jeg nu skulle høre noget fra Caribiens pira-

ter… Som det plejede at ske hos jer kl. 11.30 om fredagen. Men siden februar har der ikke været nogle pirater tilbage her. Jeg tror, at jeg vel bliver nødt til at komme tilbage og lede efter dem i Risskov. Det har jeg jo også lovet at jeg vil. Og hvor skal jeg ellers få en ny forsyning hygge fra? Hvor skal jeg ellers få lakridsis og Dumle fra? Og hvad skal jeg ellers gøre, når jeg næste gang kommer til at savne RiG?! Jeg vil gerne takke jer alle – elever såvel som kolleger – for mit ophold som tysk Comenius-sprogassistent i dette skoleår. Samværet med jer har været rigtig sjovt, og jeg håber, at vi snart ses igen. Mange kærlige hilsner fra Tyskland,

I sidste års årsskrift skrev den daværende elevrådsformand, at elevrådet gik en udfordringsrig fremtid i møde. Det er med et smil på læben, at jeg nu kan sidde og se tilbage på en tid, som ganske rigtigt har været udfordringsrig, men samtidig har medført mange gode resultater, som vi i elevrådet kan være stolte af. Fx det højeste elevansøgertantal til dato, der vidner om elevrådets deltagelse i elevrekrutteringsprojektet, som har været en kæmpe succes. Dette bør dog ikke give anledning til at hvile på laurbærrene, men i stedet være en motivation for hver og en, der i det store såvel som i det små har kæmpet for at gøre en forskel for Risskov Gymnasium. For netop disse vil der i høj grad blive brug for i fremtiden, som ser ud til at blive mindst lige så udfordringsrig og spændende som det seneste år. Skolen bliver bygget om, fællesarealerne skal nytænkes og

indeklimaet forbedres samtidig med, at profileringen af skolens image stadig er i højsædet. Alting er under forandring, og derfor er elevrådet også. Skoleåret 2011/2012 står i trivselens og fællesskabets tegn. God trivsel og et stærkt fællesskab er forudsætninger for en god skolegang og er dermed også elevrådets vigtigste opgave at varetage. Vi ønsker derfor i elevrådet at skabe et helt nyt råd, ”elevteamrådet”, der skal sikre elevernes trivsel i klasserne. Dette råd vil få til opgave at varetage samtlige elevteams interesser og give disse et rum, hvor ideer og erfaringer kan udveksles. Et andet spændende tiltag, vi har store forventninger til, er genoplivningen af det gamle koncept ”livsglædeuge”. ”Livsglædeugen” er en uge midt i den kolde og mørke vinter, som elevrådet

bruger på at skabe liv og glæde på skolen, blandt andet ved at dele kage og kaffe ud hver morgen, spille musik i pauserne, arrangere festlige indslag og konkurrencer og en masse andet sjov. Til en afslutning vil jeg komme med en lille opfordring til gamle såvel som nye elever: deltag i elevdemokratiet og få indflydelse på din egen skolegang vær den forskel, du ønsker at se!

Elevrådsformand og medlem af skolens bestyrelse Julie Nielsen, 2b

Malte Christian Schmidt

I danskere er utrolig gode til at hygge jer. Einfach so. Det har I vist – også i tysktimerne. Med genitivforbindelser og Goethe i måneskin. Med Ampelmännchen, Peter Fox og digte ”fra den tid, da ikke engang min mormor var født, Malte!”. Med Sternenfänger, et fastklemt kort og en ganske speciel duft af Tyskland. Med tusinde gange rødgrød med fløde. Med pakkelege Esra Esen, 2b

[10/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Emilie Bach Nielsen, 3b

Mia Baatrup, 3x

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [11/36]


Elevambassadør på RiG Her på Risskov Gymnasium har vi noget, der er meget specielt for vores skole; vi har en speciel gruppe elever, som har valgt at slå et ekstra slag i kampen for nye elever. Dette ville man umiddelbart sige også fandtes på andre skoler, enten i form af tutorer eller kontaktelever, men vores ”korps” af elevambassadører varetager flere roller end blot at være leksikon for de nye elever i 1g og GPS over skolen for de interesserede brobyggere. Som elevambassadør deltager man i alt, hvad der har med nye og kommende elever at gøre, det vil blandt andet sige, at du spiller en aktiv rolle, når skolen afholder åbent hus og andre sociale arrangementer. Men det, der adskiller vores elevambassadører mest fra andre skolers tutorer og kontaktelever, er, at vi gennem et undervisningsforløb hos et kommunikationsfirma har fået en værktøjskasse under armen, der gør, at vi kan varetage korpsets mest interessante op-

gave: Vi tager ud på vores egne folkeskoler og ”tegner og fortæller” om, hvordan det er at gå på et gymnasium som vores, og på den måde skaber vi nogle unikt tætte relationer mellem folkeskolen og gymnasiet. Ideen med korpset er, at det også kan fungere som et værktøj for folkeskolerne, da ambassadørerne også har det formål at sikre, at gymnasieelever med gode faglige kompetencer kan deltage som en slags gæstelærere i folkeskolen i samarbejde med en gymnasielærer. Det kunne for eksempel dreje sig om et naturfagligt forløb i udskolingen, der således tilrettelægges som gymnasialt orienteret undervisning. Som elevambassadører ønsker vi, at nye og kommende elever skal få det bedst mulige indtryk af vores gymnasium. Og vejen til det gode indtryk går gennem personlig kontakt med dem, der har de mest korrekte data, eleverne selv!

Studierejsefotokonkurrence Siden dette korps blev oprettet, har vi kun fået positiv respons. Det gælder fra elever i brobygning såvel som fra forældre til kommende elever ved vores åbent-hus-arrangement, hvilket i år havde et rekordstort besøgstal. Den store tilfredsstillelse skal dog findes i den personlige kontakt med de nye elever, for når man i det sidste modul, man har med et hold brobyggere, siger: ”Nå, så ses vi vel efter sommerferien?”, og næsten et helt hold faktisk konfirmerer dette, kan man da ikke andet end at se frem til afgørelsens time, første skoledag i det nye år.

Gymnasiets Informations- og kommunikationsudvalg, IKU, afholdt i foråret en konkurrence om de bedste billeder fra årets studierejser i 2g. Vinderne i kategorien ”den bedste billedserie” blev Lise Thygesen Nielsen og Anne Sofie Højsgaard Hornemann, der havde været i Rom sammen med

deres klasse 2f. Deres billeder illustrerer fint, hvordan det ser ud, når en klasse fra RiG indtager verden. Vinderne i kategorien ”det bedste billede” blev Julie Horn Arve og Marina Behrend, der havde været i Edinburgh med 2d. En rigtig ihærdig eventmand forsøgte at få os overtalt til at besøge hans diskotek, og der blev ikke lovet for lidt.

Elevkoordinator af ”Elevambassadør Korpset” Oliver Holleufer Nielsen, 2d

Efter en varm og spændende dag i byen ligger vi og soler ved kanten af Tiberen. Billedet er taget fra en bro, der krydser floden.

Michelle Yuka Nielsen, 1c

[12/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Sofie Brændstrup Bennedsen, 1c

Inden vores besøg i Pantheon hørte vi et kort elevoplæg foran kirken.

Billedet er taget ved Forum Romanum, og trods to ambitiøse læreres forsøg på at fange vores opmærksomhed var der alligevel tid til lidt sjov.

Bedste billede: Klassen skulle sent hen på eftermiddagen besøge Calton Hill, der er en stor grøn bakke i centrum af Edinburgh. Her sidder 2d på The National Monument og lytter til oplæg om de mange monumenter, der befinder sig på bakken. The National Monument fra 1826 er græsk inspireret og derfor utrolig anderledes end resten af Edinburghs arkitektur. Selve monumentet er et mindesmærke for de dræbte i Napoleonskrigen.

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [13/36]


Risskov Gymnasium – a real eye-opener Although it’s easy to get lost thanks to the shifting classes and ever-changing timetable, I hope it was still noticed that from January till April there were five foreign students wandering around the halls with confused faces.

were also a bit puzzled too see a new kid who could barely talk any Danish. What I learned quite quickly was that the atmosphere in the class was warm and cosy and my classmates made it easy for me to blend in.

Coming from a tiny country named Estonia, from a school where the students are together in the same house like a big family from the first till the twelfth class, the first impression of Risskov Gymnasium was something like – wow! it’s big.

The real fun started with the first lessons. Approaching the teacher by his/her first name was something out of this world for me. And a friendly pat on the shoulder from a pedagogue – it seemed like something wild I could barely imagine doing back at home.

The first day was probably the most awkward. I didn’t know any of the people I was supposed to study with for three months and probably they

It’s time to point out that teachers in Estonia aren’t barberic and to be scared of, but they hold complete power in the class. The teacher and the student

are in the same boat in Risskov, it’s all about team work. It was something new for me to see that lack of skyhigh authority doesn’t lead to instant monkey business in the classroom, but leaves space to have free student/teacher communication. That was something I enjoyed throughout the stay. The time elapsed so quickly, it was soon time to start packing home. Although it’s hard to sum up all the experience, I’m proud and grateful that I had the chance to be a student in Risskov, because it was a genuine eye-opener, making me see things differently and being more open. :) Zlata Skubi, 2a

Youth Debates Der var lagt op til gode debatter og diskussioner, da jeg tilbage i september 2010 år drog til København sammen med resten af min klasse. Det var dog ikke kun danskere, der var inviteret til arrangementet. En gruppe særligt udvalgte amerikanere var også blevet inviteret, sammen med en af medarrangørerne, John Treadway. Selve arrangementet varede to dage. Den første dag debatterede vi på Rungsted Gymnasium på tværs af nationaliteter i grupper af fire. Jeg var så heldig at komme på hold med en amerikaner, hvilket gjorde det lidt mere interessant. Man troede måske, at man havde alle de bedste argumenter med hjemmefra, men man blev som regel klogere. Det gav uden tvivl et nyt, interessant perspektiv at debattere med amerikanerne og høre deres meninger om de debatterede emner. Det har givet nye metoder og større faglig indsigt i debatter.

På andendagen skulle vi ind til Christiansborg og debattere videre i Landstingssalen. Det var en fed fornemmelse at sidde og debattere i en sal med så megen historie i sig. Især amerikanerne var betagede og leverede nogle brandtaler. De havde helt styr på argumentationen, og det var en fornøjelse at høre. Man blev klogere, men på en sjov måde. Det var ingenlunde som normal tavleundervisning. Der blev kæmpet for at vinde debatterne, og det kunne høres. Turen var skøn. Den var meget faglig, men bestemt også social. Fagligheden var selvfølgelig i højsædet, men det var slet ikke slemt. Det var ikke normal undervisning, det var os elever, der tog teten og stod i centrum. På den måde forbandt man det ikke med undervisning. Så selvom dagene var lange, kunne jeg sagtens holde mig oppe.

Der var også tid til at være sociale. Efter hver dag blev der arrangeret ”social time”, så man kunne snakke med de andre elever om diverse ting. Og ikke mindst i Aarhus, da amerikanerne tog med hertil fra Købehavn, da vores besøg var slut. Dagene forløb godt, debatevnerne blev uden tvivl forbedret, og båndene til de andre danske elever og ikke mindst amerikanerne blev styrket.

Lasse Meldgaard, 2c

Fra januar til april 2011 var Mariliis, Kätlin, Helen, Zlata og Tanel fra Kuristiku Gümnaasium i Tallinn Comenius-udvekslingselever på RiG, hvor de gik i forskellige 2g-klasser

[14/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [15/36]


Vi bygger om! Her ved afslutningen af skoleåret er vi 2/3 igennem en omfattende renovering af skolen, som har stået på siden december 2010. Renoveringen sker som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre indeklimaet i klasselokalerne, både med hensyn til temperatur og til luftkvalitet. Renoveringen er faktisk sidste fase af en række påbud, som skolen fik, efter at Arbejdstilsynet kom på besøg i september 2008. Man kunne tro, at vi ville være beskæmmede af så alvorlige påtaler af kritiske forhold, men faktisk har skolen selv over for de daværende ejere af bygningen, Århus Amt og efter amtets nedlæggelse staten, gennem mange år påpeget bygningens dårlige indeklima. Men bevillingerne er gentagne gange blevet udskudt. Med påbud fra Arbejdstilsynet skulle problemerne dog løses så hurtigt som muligt. I skoleåret 2009/10 fik vi således udskiftet de mere end 700 meter ovenlys, der til daglig giver et stort velbefindende, men som siden opførelsen har medført store temperaturforskelle sommer og vinter. Nu efter både en frostkold, lang vinter og mange dage med flot sommervejr kan vi glæde os et anderledes normalt indeklima.

ningsmuren under vinduerne er blevet yderligere isoleret, og et nyt varmeanlæg er blevet monteret. I samme forbindelse er PCB-holdige fuger blevet fjernet. Lofterne er blevet udskiftet med miljøvenligt Troldtekt®, og ventilations- og nye belysningsarmaturer er opsat med den mest moderne og energibesparende styring. Udskiftningen af taget har måttet afvente den lange vinter, men den tørre april måned gav tagdækkerne mulighed for at sætte fuld fart på. Når de endelig er færdige, kan ventilationsfirmaet rykke ind og lægge de store rør, der skal forbinde lokalerne med tre decentrale ventilationsanlæg. Hele renoveringen er stort set sket uden gene for den daglige undervisning, og der er også taget vidtgående hensyn for at fastholde det karakteristiske arkitektoniske udtryk, som er typisk for bygningens arkitekter, Friis og Moltke. På ét punkt er der dog sket en radikal, men meget vellykket ændring, idet det store centralgarde-

Påbuddet om indeklima i klasselokalerne var så omfattende, at renoveringen måtte udskydes til dette skoleår, da der skulle mere end ¾ års forberedelse til med en lang række byggemøder mellem ledelsen og arkitektfirmaet Årstiderne og det rådgivende ingeniørfirma Rambøl. Efter en licitationsrunde kunne ombygningen så endelig starte op med en rullende plan, hvor bygningens afsnit, et for et, er blevet totalrenoveret, så facaden er blevet udskiftet med nye vinduer med energibesparende ruder, bryst-

[16/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Skolefest 2011 robeområde, der har optaget meget plads i fællesområderne, nu er udskiftet med et nyt og meget funktionelt fællesområde med borde og bænke til næsten 200 elever. Det har givet nye aktivitetsmuligheder og udfordringer både i undervisningssammenhænge og ved fester og lignende. Endelig har vi også benyttet lejligheden til at opdatere lokalerne til sidste nye teknologiske fremskridt inden for interaktive tavler, idet alle klasselokalerne er forsynet med whiteboard-tavler og en ny type projektor, hvor man ved hjælp af en særlig infrarød pen kan skrive og interagere via internettet. Det har åbnet for nye spændende pædagogiske perspektiver i alle fag, og lærerne har gennem kurser mv. udfordret sig selv og det nye medie. Så selv om Risskov Gymnasium her til sommer kan tage imod sine første 40-års-jubilarer, sker det i en bygning, som er helt ”up front”.

Fredag den 18. marts afholdt Risskov Gymnasium den årligt tilbagevendende, store skolefest. Og denne gang var den virkelig stor. Over 700 3g’ere og pårørende deltog i festen sammen med 200 2g’ere og 170 1g’ere - samt en masse lærere. Skolefesten rummede alle de elementer, som en sådan skal. For første gang foregik 3g’ernes traditionsrige lanciers ikke på skolen, men hos den gode nabo, Vejlby-Risskov Hallen. Derefter fandt selve festen sted på skolen. Traditionen tro spiste 3g’erne med deres forældre og lærere, mens 1g og 2g selv medbragte mad og spiste i henholdsvis Salen og i det nye kantineområde på Torvet. I et interview med dinby.dk sagde rektor Gitte Horsbøl senere, at festen på skolen viste, at det nye kantineområde på skolens Torv simpelthen er et hit: ”Her er langt bedre plads til fest, hygge og samvær, end det var tilfældet inden ombygningen.”

Skolens bigband

akker

p og m Stistru

Poplicity

Pædagogisk leder Peter Jensen Og festet og hygget blev der. Da den sidste tallerken var ryddet af bordet, gik eleverne i danse-mode. Musikalsk var der skiftevis liveband på Torvet, nemlig det fremragende partyband Poplicity, og duoen ”Stistrup og makker” på caféscenen i Salen. Endelig underholdt skolens bigband sidst på aftenen. Det blev alle tiders fest. Som billederne afslører, var der flot og elegant tøj. Der var dans og fjolleri, og der var kys og kæresteri. En dejlig og glad stemning.

Skolefest

2011

Skolefest 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [17/36]


Forårsfestival 2011

De tre mest frie år i livet

Torsdag den 12. maj kunne Risskov Gymnasium byde velkommen til årets forårsfestival. Her var det muligt for interesserede elever, forældre og lærere og andre at høre musikeleverne spille, se elevfilm fra mediefag og opleve billedkunstelevers udstilling og arbejdende værksted.

Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet er stor. Man går fra barn til at skulle være ”voksen”, der efterspørges pludselig nogle andre færdigheder, og man skal lære at tage ansvar for sig selv. Og tre år efter, at vi første gang gik ind gennem de dengang kedeligt grønne døre, er det mange hundrede elevtimer senere blevet en fasttømret del af vores arbejdsforståelse, at man disponerer sin tid ordentligt, overholder deadlines og giver sit bedste. Det er i hvert fald nogle af de tanker, som vi sidder med, her et par timer, inden årsskriftet skal i trykken og den sjette deadline presser sig på. Bevares, der har da været nogle gange, hvor man har misset en aflevering, og det virkede mere vigtigt at se Super Bowl eller et afsnit af ”How I Met Your Mother”, men generelt er det lykkedes at have afleveringerne klar i god tid (hvad det så betyder, vil vi ikke komme nærmere ind på her…).

Publikum kunne opleve skolens musikhold og bigband spille i festsalen. I koncerten var der indlagt mindre, dynamiske pauser, hvor mediefagseleverne viste deres film, fem i alt. I den store pause kunne de fremmødte glæde sig over 1g’ernes kunstudstilling på gymnasiets fællesarealer og de værker, der er lavet i Det Åbne Billedkunstværksted. Kort sagt var der indbudt til en hyggelig aften i kunstens og kreativitetens tegn.

Nu bliver vi så kastet ud i den store verden. For første gang i mindst 13 år er der ikke længere nogen skilte, der fortæller, hvor langt der er til næste stop, eller pile, der viser den rigtige vej. Man må undre sig over, at kortlæsning ikke er et fag på gymnasiet… Det, vi kan se frem til, er efter sigende arbejdsløshed og et uddannelsessystem, der presser unge gennem deres studier, som en matador presser en tyr rundt i manegen. Hvad enten man vil studere videre eller bare tage sig et fjumreår, bliver det altså en kamp for overlevelse. Der er også dem, der vil en tur til udlandet (et råd med på vejen: Stay Away From Drugs), og som derigennem får udvidet deres horisont. Men hvad enten man vil det ene eller det andet, bliver det en kamp for overlevelse. Det virker skræmmende, men så må man huske på, at det trods alt var lige så skræmmende, da man for få år siden skulle til at lære

en masse nye forkortelser og forstå, når der blev snakket om AT, AP, FC og RAPTUS. Dengang lykkedes det. Hvorfor ikke igen?

jo gør, og om ikke så længe sætter vi formentlig mere pris på vores tid her på Risskov Gymnasium, end vi gør her under eksamenerne.

Til en rund fødselsdag for nylig var der en halvberuset mand, der næsten aggressivt antastede min kammerat og mig og sagde: ”Gymnasiet, det er kraftedme de fedeste år, mand! Det kan I lige så godt indse!” At manden både var fuld og sjællænder, kunne han naturligvis ikke gøre ved, men han havde dog en pointe. Når alt kommer til alt, er det de tre mest frie år i livet. Tre år, der handler om fest, venner og fest. I begrænset omfang vil vi også komme til at huske undervisningen, og her kunne det være nemt at snakke om, hvordan gymnasiet har forberedt os på livets uendelige jagtmarker, men så ville vi miste alle de læsere, der ikke gider den slags lommefilosofi. Men selvfølgelig vokser man som person i disse skelsættende år, hvor mange får oplevet en ting eller to, som ingen rigtig var forberedt på, og det fantastiske sammenhold og samvær, som vi har oplevet på Risskov Gymnasium, vil blive en stor del af vores identitet fremover.

Man kunne sikkert sagtens finde et eller to af verdenshistoriens store citater at slutte af med for også at vise, hvordan vi gennem de sidste par år er blevet inspireret af verden omkring os. Man kunne også komme med et par filosofiske betragtninger om livet, og hvordan vi er vokset. Hvad der imidlertid virker mere rigtigt, er at lægge armen om skulderen på hinanden, skue ud ad, hvad der nu er skolens dobbelte glasdøre, og byde det velkomment. Held og lykke fremover!

Hvad der så følger for 3g’erne (og 4g’erne) efter disse tre år, er det svært for selv Chuck Norris at spå om. Livet i sig selv skal nok udvikle sig, som det

Emil Andreasen Klahn, 3b

Johannes Frasez Sørensen, 3b

Marie Egebjerg Jensen, 2x

[18/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [19/36]


Hall of Fame

Legater

En række elever har i skoleårets løb ydet en bemærkelsesværdig indsats. På denne side har vi samlet mange af dem. Ander s i Kasa Eller Thomse khstan n , opnår , 3x, vinder bronze en 2. p i det lads sig til i 2. runde af internationa OL 20 le G 11 i Am eorg Mohr o matematik-O sterda g har k L m valifice ret

i icolajsen, 2b, dyster Oktober: Esben N ight Night-finalen KB Hallen i MC’s F

d bliver nr. 4 Februar: RiG’s drengebaskethol ved gymnasiernes DM

Maj: Jose f og Lise T ine Støy, Anne Sof hygesen N ie Hornem 10.000 ielsen, 2f, vinder f ann in kr. i Samf undscup 2 alen og 011

Emil Schou Martin y, 3x, kæmper blandt de tolv beds te elever i landet om at komme til OL i fysik i Bangkok

[20/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

til 3g’ernes sidste skoledag. Følgende elever modtog et legat: Iværksætter-legatet: OD-formændene Julie Nielsen, 2b, samt Josephine Andreasen og Ida Bank Blichfeld, 3y. Awesome-legatet: Esben Nicolajsen, 2b. Bedste kammerat: Jens Rathcke Høj, 3u.

RiG-legatet: Anders Eller Thomsen, 3x. De sidste tre legater – 2g-klasselegatet, 3g-fighter-legatet og 3g-topscorer-legatet – uddeles i forbindelse med 1-2g’ernes translokation og 3g’s dimission den 23.-24. juni.

Lærere

Knud AhlmannLorentzen

Gitte Ahrensbach

Ole Andersen

Brian Andreasen

Per Max Askløf

(GA) lektor dansk, religion, filosofi

(An) lektor, datavejleder fysik, matematik, filosofi

(BA) lektor dansk, græsk, oldtidskundskab, latin

(PA) lektor fysik, astronomi

Kirsten Bach

Lene Bech

Lone Berg

Thomas Bjerg

Anette J. Bloksgaard

(KB) lektor tysk, spansk

(Be) lektor, studievejleder dansk, idræt, psykologi

(LB) lektor kemi, matematik

(TB) lektor samfundsfag, idræt

(AB) lektor samfundsfag, psykologi

Mette Bork Hvidberg

Katrine Charlotte Busk

Ole Jensen Bønnerup

Maja Sara Engholm Bøttern

Kirsten Berndt Carstensen

(ME) årsvikar erhvervsøkonomi

(KC) lektor, læsevejleder spansk, engelsk

(AL) lektor historie, idræt

Februar: R

iG’s dreng ehånd gymnasie- boldhold vinder DM

Januar: Marina Behrend, Erik Himmelstrup Carstensen, Hanne Faurholdt Møller, Mathias Niel Jensen, Sarah Jacobsen og Camilla Krogh, alle 2d, vinder jury-prisen og dermed årets Filmfestival Vest for filmen ”Discount”, som de har produceret i mediefag

arsen, hristina L Marts: C i finalen ved er 3y, deltag L i biologi eO sk det dan

Risskov Gymnasium har fra dette skoleår indført en række nye legater for at skabe en ny tradition for at fejre elever, der skiller sig ud socialt eller fagligt, eller som på anden vis har gjort et særligt indtryk. Fire af legaterne blev uddelt fredag den 13. maj op

Thøgersen og hr Jakobsen, Nanna ghunter ia Thode, Tobias Stæ prestigefyldte Dru ts April: Sisse Victor åre ved 2y er t repræsenter Valby i S A/ eck Caroline Lomholt Øs ndb Lu H. Dyst, arrangeret af (MB) årsvikar biologi, matematik

(Bu) lektor historie, billedkunst

(OB) lektor engelsk, fransk

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [21/36]


Claus N. Christensen

Maria Christiansen

Allan Friis Clausen

(CC) lektor mediefag, historie

(MC) årsvikar engelsk

(AC) pædagogisk leder tysk, religion

Birgitte Prytz Clausen

Sonja Marie Clingman

Lone Davidsen

Jørgen Holdt Eriksen

(LD) årsvikar idræt

(JE) lektor billedkunst, engelsk

Poul Gundersen (PG) årsvikar matematik

(PC) lektor engelsk, samfundsfag, historie

Poul Eriksen (PE) lektor religion, naturgeografi

Mikkel Hald

Anni Haugaard

(PG) årsvikar historie, samfundsfag

(AH) lektor tysk, fransk

Gitte Horsbøl

Lars Husegaard

Leif Block Jacobsen

(GH) rektor mediefag, dansk

(LH) lektor, TD-vejleder historie, idræt

(LJ) lektor biologi, naturgeografi, erhvervsøkonomi

[22/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Peter Jensen

Stine Jessen-Holm

Sine M. Johannsen

Lene Jørgensen

Birgitte Yde Kjær

(SC) lektor engelsk, religion

(PJ) pædagogisk leder, skemalægger musik, fransk

(Js) lektor historie, spansk

(SJ) lektor tysk, idræt

(Jø) lektor biologi, kemi

(BY) adjunkt dansk, religion

Anne-Mette Fridorf

Allan Vendelbo Gori

Henna Elsebeth Kjær

Kirsten Elers Koch

Benjamin Kristensen

Ulrik Kristensen

Niels Holm Larsen

(AF) lektor samfundsfag, engelsk

(AG) lektor, kursusleder musik, dansk

(Kj) lektor musik, dansk, drama

(EK) lektor, studievejleder historie, idræt, filosofi

(BK) adjunkt historie, samfundsfag

(UK) adjunkt idræt, fysik

(HL) lektor matematik

Emil Spinner Heerwagen

Mette Lena Hobolth

Per Bjørn Larsen

Anita Lauridsen

(PL) lektor, studievejleder dansk, oldtidskundskab

(Ln) lektor matematik, datalogi

Jesper Thomsen Lemke

Birgitte Steen Madsen

Lisbeth Kusk Madsen

(MH) lektor matematik

(JL) lektor græsk, latin, oldtidskundskab

(BM) lektor engelsk, religion

Flemming Steen Jensen

Henrik Søndergaard Jensen

Louise Madsen

Henrik Møller

Bjarne Nielsen

Bodil Hohwü Nielsen

(FS) pædagogisk leder, kursusleder dansk, psykologi

(HS) lektor historie, idræt

(LM) adjunkt musik, engelsk

(HM) lektor musik, dansk

(BN) lektor matematik, fysik

(BH) lektor, international medarbejder engelsk, dansk

(EH) adjunkt biologi, idræt

(LK) lektor biologi, dansk

Jakob Holden Nielsen (JH) årsvikar fysik

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [23/36]


Niels Iver W. Nielsen

Peter Køcks Nielsen

Inger Marie Nyborg

(IW) lektor fysik, kemi

(Kø) lektor astronomi, fysik, matematik, datalogi

(IN) lektor fysik, matematik

Jens Christian Plougheld

Ulla Schmidt Poulsen

(JP) lektor dansk, engelsk

Marianne Sieburg (MS) lektor dansk, idræt

Michael Grankvist Sørensen (MG) årsvikar musik, matematik, drama

Anton Hammer Bønnerup Odgaard

Helene Clemens Petersen

(AO) årsvikar engelsk, mediefag

(CP) vicerektor, kursusleder dansk, fransk, musik

Jesper Rømer Rasmussen

Kasper Vandborg Rasmussen

Peter Ravn

(JR) adjunkt fysik, matematik, astronomi

(KR) adjunkt, ESAA-vejleder samfundsfag, idræt

Annemarie Lerche Sloth

Astrid Frøhlich Staanum

Christina Sølvsten

(LS) lektor tysk, samfundsfag

(AS) uddannelsesstilling fysik, matematik

Per Spang Sørensen

Gitte Thomsen

(PS) lektor idræt, psykologi

(GT) årsvikar spansk

(UP) lektor spansk, billedkunst

[24/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

(CS) årsvikar biologi, bioteknologi

Jane Winum Thomsen (JT) lektor engelsk, idræt

(PR) lektor engelsk, dansk

Annemarie Torresin

Anne Mette Vire

Bente Virring

(AT) lektor latin, dansk, oldtidskundskab

(AV) lektor biologi, billedkunst, bioteknologi

(BV) lektor fransk, tysk, engelsk

Camilla Skytte Vosegaard (CV) lektor kemi, matematik, bioteknologi

Jonas Lentz Wildt (JW) pædagogikumkandidat mediefag, samfundsfag

Marianne Stolberg Yates (MY) uddannelsesstilling idræt, biologi

Louise Kaae Sørensen (LO) adjunkt engelsk, samfundsfag

Teknisk-administrativt personale

Casper Thrane

Laila Lyngsø Holm

(CT) lektor dansk, oldtidskundskab

(LL) sekretariatsleder

Susanne Esmarch Clausen (SE) sekretær

Annemarie Poulsen

Sanni Boné

(BP) sekretær

(SB) sekretær/bogdepot

Camilla Ibsen Magnus (CM) sekretær

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [25/36]


Personalia Afgående kolleger

Dora Vissing

Allan Lund Nielsen

John Jakobsen

Henrik Sørensen

Per Therkildsen

(DV) bogdepot

(LU) AV-medarbejder/bogdepot

it-supporter

(Sø) pedel

(Th) pedelmedhjælper

Torben Bo Hansen

Hanne Juul

Lita Hoffmann

Susanne Due

pedelmedhjælper

kantineleder

kantinemedhjælper

kantinemedhjælper

Lektor Bente Virring, ansat 1/8 1972, pension 31/12 2010.

Rengøringsassistent Liz Mabel Areco Benitez, ansat 20/8 2007 – 31/12 2010.

Bente Virring

Liz Mabel Areco Benitez

Sekretær Sanni Boné, ansat 1/3 2009 – 31/8 2010.

Rengøringsassistent Mie Holm, ansat 25/11 2009 – 31/3 2011.

Sanni Boné

Mie Holm

Kantinemedhjælper Susanne Due, ansat 15/4 2009 – 31/8 2010.

Rengøringsassistent Steen Jensen, ansat 6/8 2008 – 31/11 2010.

Susanne Due

Steen Jensen

Hector Santiago Aguero rengøringsassistent

Liz Mabel Areco Benitez

Mie Holm

Hanne Jensen

Steen Jensen

Olaf Olsen

rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent

rengøringsassistent

Juan Eduardo Zapata Romero

Pædagogikumkandidater Cand.mag. Jonas Lentz Wildt har afsluttet den etårige pædagogikumuddannelse med mediefag og samfundsfag som fag. Vejledere: Claus Nymann Christensen, Anette Jensby Bloksgaard og Benjamin Kristensen. Kursusleder: Flemming Steen Jensen. Cand.scient., ph.d. Astrid Frøhlich Staanum har afsluttet den toårige pædagogikumuddannelse med fysik og matematik som fag. Vejledere: Niels Iver Winstrup Nielsen, Gerhard Offenberg, Inger Marie Nyborg, Anita Lauridsen og Camilla Vosegaard. Kursusleder: Allan Gori. Cand.scient. Marianne Yates har afsluttet den toårige pædagogikumuddannelse med idræt og biologi. Vejledere: Lars Husegaard, Jane Winum Thomsen, Lene Jørgensen og Anne-Mette Vire. Kursusleder: Flemming Steen Jensen.

Tina Sigaard rengøringsassistent

rengøringsassistent

[26/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [27/36]


3a

3b

Øverste række fra venstre:

Øverste række fra venstre:

Mikkel Tschentscher Jessen, Nikolaj Stensgård Dueholm, Natasja Rose Vraa Damsgaard, Ulrik Ploug Lorentzen, Andrea Bjarnholt Stadil, Muhammed Tekmen, Sepidé Kayhan, Sidsel Meldgaard Hove, Morten Kjær Pedersen

Johannes Frasez Sørensen, Emil Andreasen Klahn, Julie Seidelin Andersen, Kathrine Lautrup Bentsen, Nanna Aabentoft Tygstrup, Cecilia Wollerup Due, Signe Pedersen, Justin Jørgen Singer, Daniel Alexander Andreasen, Hannibal V. H. Glaser

Midterste række fra venstre:

Midterste række fra venstre:

Kasper Stadil Petersen, Line Jungersen, Anne Gry Haumann, Ida Kvist Sommer Kristensen, Maria Bro Jensen, Astrid Bugge, Asger Otvig Busch

Kasper Skotte Krogh, Stevani Ishia, Julie Marie Søby, Karen Sofie Hove, Kiki Tind, Katrine Lerche Sloth, Kristina Kapilin, Christina Mira Hoe, Anna Katrine Sibbersen, Anton Bo Kjølby

Nederste række fra venstre:

Nederste række fra venstre:

Barbara Mie Perto Justsen, Anne Vagner Sørensen, Karin Paludan, Betty Skùladòttir, Katrine Balling Agger Rose, Amanda Danna Kaja Kasa

Mie Fabrin Gade, Emilie Bach Nielsen, Camilla Ingmann Callisen, Gabriella Lopdrup, Rikke Lumby Gründahl, Katrine Bak Jakobsen, Line Amalie Knutzen Thulstrup, Astrid Heegaard Helgesen

Fraværende:

Fraværende:

Sebastian Idun Mørch

Thorbjørn Lovmand Glintvad

[28/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [29/36]


3c

3d

Øverste række fra venstre:

Øverste række fra venstre:

Søren Bjørnshave Taul, Lars Holst Meldgaard, Frederik Emil Kelman Burgdorf, Søren Thagaard, Søren Sloth Nielsen, Simon Damkjær Fischer, Christian Bohl, Tobias Radoor Sørensen, Victor Gravers, Lasse Hansen Rasmussen

Rasmus Horslev, Niels Jørgensen, Malene Blond Ipsen, Jeppe Hee Rømer, Josefine Luxhøi, Aleksandar Aleksandrov Doychinov, Sofie Mathiassen, Frederik Schou Schnedler Christiansen

Midterste række fra venstre:

Midterste række fra venstre:

Mikkel Unna-Lindhard, Cecilie Dam Rasmussen, Christina Simonsen Nordendahl, Kristoffer Krogh Kiesbye, Anne Sofie Møller Nielsen, Sofie Johanna Madsen, Anders Mondrup Funch, Sofie Frydkjær Emmertsen, Mikkel Husted Mørup, Christian Overdahl Rimmer

Kristian Røjmer Dalsgaard, Rasmus Lundby Høyer, Julie Kristensen, Anna Boe Eldridge, Vivi Maretty Andreassen, Anna Skouboe Roesen, Pernille Hede Rømer, Josefine Kastrup Mikkelsen, Oskar Wollf Pedersen, Davor Bajlovic

Nederste række fra venstre: Dorte Schmidt Kjeldgaard, Line Duus Jacobsen, Ditte Molbech Sørensen, Majse Bergan Lund, Gry Bøgebjerg Mariager, Karen Kirkegaard Nielsen, Kristine Lindgaard Sundwall, Louise Nygaard

Nederste række fra venstre: Mariam Akmal Ahmed Sawfat, Sara Line Coulthard Sørensen, Katarina Jarvis Sørensen, Sofie Hedegaard, Gry Aagard Ladefoged, Olivia Kilo Burns Mikkelsen, Line Stormfeldt Termøhlen

Fraværende: Christoffer Carstensen, David Ingwar Karlsen, Johan Nichlas Ahlquist og Jonathan Mathias Lyngsø

[30/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [31/36]


3u

3x

Øverste række fra venstre:

Øverste række fra venstre:

Hjalte Tikær Andersen, Kristian Møller Sørensen, Anders Burlund, Visti Rafn Poulsen, Emil Lui Røndrup, Ulrik Sebastian Hunskjær, Oliver Gadegaard Hauge, Frederik Gjern Sørensen, Magnus Nygaard Albertsen

Esben Nyboe Jacobsen, Magnus Kirketerp Krusell, Emil Schou Martiny, Jonathan Vibe Retbøl Christensen, Mohammad Hassan Haidar, Simon Vejlin Pedersen, Kasper Hansen Høgh, Bjarke Haugaard Lauridsen, Anders Eller Thomsen

Midterste række fra venstre:

Midterste række fra venstre:

Christoffer Koed Christiansen, Nikolaj Sloth, Andeas Bech Thøgersen, Anne Kirstine Lindner, Victor Boisen, Jens Rathcke Høj, Beate Nuppenau, Søren Fisker

Lasse Kjærgaard Pedersen, Daniel Kammer Pedersen, Andreas Foss, Nina Hollensen, Bror Bisgaard Winther, Mia Overgaard Baatrup, Niklas Foss, Nis Esben Afzelius

Nederste række fra venstre:

Nederste række fra venstre:

Sophie Amalie Tindal Wich, Sarah Hartvigsen Juncker, Inger Christine Løwe, Julie Andersen, Anne Cathrine Schou Røhl, Laura Mikkelsen, Maria Vase Petersen

Sina Mousavian, Trang Thuy Pham, Sven Vinter, Camilla Juul Drachmann, Abdallah Souheil Abou Kharoub, Sara Dahlmann, Jonas Odin Tilma

Fraværende:

Fraværende:

Dea Riise Raun, Julie Cecilia Schmidt Hjarsbæk, Mads Kornum Petersen, Nikolaj Veje Amstrup Rasmussen og Signe Krabbe Hansen

Sinthujan Chandrabalan

[32/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [33/36]


3y

3z

Øverste række fra venstre:

Øverste række fra venstre:

Mathias Ringby Andersen, Sigrid Zeuthen Hannemose, Mathias Hahn-Hundsdahl, Line Gregersen, Joao Marcus Fuglsig, Josephine Andreasen, Christian Stokholm Nørlinger, Christoffer Skov Olesen

Mads Loftager Fisker, Asger Munch Grønlund, Lasse Egendal Leipziger, Mads Sand, Frederikke Schmidt Christensen, Pernille Munck Jønsson, Ida Behrndt Ebbesen, Magnus Holm, Emil Rohmann Jensen, Maria Sand Christensen, Andreas Brændstrup Bennedsen

Midterste række fra venstre: Peter Loof Møller, Christina Larsen, Sundus Abdulkadir Haji Mohamud, Josephine Kerzel Duel, Marie Lajer Nielsen, Anna Karina Juhl, Anders Munk

Nederste række fra venstre: Eva Kornerup Thygesen, Anna Sandager Hansen, Anne-Sofie Halling-Overgaard, Louise Schou Jønsson, Josephine Geertsen Keller, Ida Bank Blichfeld

Fraværende: Maria Klitbjerg-Nielsen

Midterste række fra venstre: Peter Oscar Frederiksen Hald, Tobias Rasmussen, Anne-Sophie Andresen, Jonas Roulund, Christina Nedergaard Strøm Kristensen, Jakob Hougaard Hentze, Nadia Bjørn de Place, Marianne Skovgaard Sørensen, Mikkel Kusk

Nederste række fra venstre: Janni Chau, Stine Wallberg Larsen, Maris Friis Munk, Tara Marianne Bladt, Emma Skyum, Anneline Knudsen, Nadia Friis Munk, Sine Kølvraa Bach

Fraværende: Casper Bech Kjeldsen, Louise Elisabeth Madsen, Sofie Bording Andersen

[34/36] · Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011

Risskov Gymnasium - Årsskrift 2011 · [35/36]


Trivsel som forudsĂŚtning for lĂŚring og udvikling

Profile for Risskov Gymnasium

Risskov Gymnasiums årsskrift 2011  

Her kan du læse Risskov Gymnasiums årsskrift for skoleåret 2010/11.

Risskov Gymnasiums årsskrift 2011  

Her kan du læse Risskov Gymnasiums årsskrift for skoleåret 2010/11.

Advertisement