Page 1

Det bedste værktøj

– er det der bliver brugt

RISMAstrategy


RISMA

Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har vi alle oplevet en konstant stigende mængde af planer, målsætninger, projekter, gantt-diagrammer og strategier, der konstant oversvømmer vores arbejdsliv. Vi har alle oplevet konsekvenserne af beslutninger, der var baseret på utilstrækkelig eller forældet data og vi har alle brugt – og ofte spildt – værdifuld tid på at kreere eller bruge alt for komplekse IT-systemer. IT-systemer som ofte kun en, eller ganske få, personer i organisationen fuldt ud forstod at bruge.

Et enkelt mål Vi har sat os et enkelt men ambitiøst mål. Vi vil tilbyde IT-løsninger som hjælper virksomheder og andre organisationer med at opnå deres fulde potentiale. Vi vil udvikle værktøjer, der sikrer, at alle ledelsesniveauer altid har adgang til opdateret relevant information samtidig med, at disse værktøjer er intuitive og simple at anvende for alle indvolverede. Helt enkelt: Altid tilgængelig og relevant viden – aldrig besvær.

let tre løsninger, der understøtter effektiv eksekvering af handlingsplaner: RISMAstrategy, RISMAproject and RISMAcontractor.

Hvad kan din organisation opnå ved at bruge RISMAs løsninger? Systemerne er kommunikationssystemer i lige så høj grad som de er handlingsplansstyringssystemer. Systemerne kan anvendes intuitivt af jeres medarbejdere, som kan dele viden om eksekvering af handlingsplaner og sikre at ledelsen hele tiden har let adgang til opdateret information. Brug af systemerne sikrer, at der er en klar og entydig forbindelse mellem de overordnede målsætninger og de opgaver, der varetages på operationelt niveau, samtidigt med at det er klart for den enkelte medarbejder, hvilket overordnet mål deres opgaver understøtter. Den gennemsigtighed, som systemerne giver sikre fokus og disciplin omkring opgaveløsningen. Vi er, gennem den konstante udvikling af vores produkter, dedikeret til at sikre, at alle dele af din forretning yder sit bedste

Undgå flaskehalsen De fleste systemer til styring af handlingsplaner/projekter har det til fælles, at de er relativt komplicerede at anvende. Som konsekvens er det ofte nogle få personer, der sidder som en flaskehals i kommunikationen mellem organisationen og systemet. Risma Systems har udvik-

Lars Nybro Munksgaard


Did you know that? Only 10% of strategies deliver all their objectives

70% of the strategies that fails, do so due to bad execution

RISMAstrategy Den bedste strategi er den der bliver implementeret. En strategi er virksomhedens roadmap til fremtiden. At lægge strategien er ofte ledelsen vigtigste opgave. Det kræver værdifuld tid, fokus, viden og vision fra alle involverede i strategilægningsprocessen. Selv den bedste strategi er imidlertid værdiløs, hvis ikke strategilægningen leder videre til eksekverbare strategiske initiativer – eller hvis disse strategiske initiativer ikke udføres i praksis.

Bygget til kommunikation

Gør-det-selv metoden

Transparens fremmer eksekvering

At udvikle en strategi uden at implementere den er spild af tid. Rigtigt mange organisationer anvender værdifulde ressourcer på at lægge en strategi uden at få det fulde udbytte af den. At følge op på strategieksekveringen i hjemmelavede løsninger i fx Excel eller SharePoint er bedre end ingenting. Disse løsninger har imidlertid åbenbare mangler. Data i disse løsninger er ofte indsamlet, opbevaret og videredelt af den eller de personer, der har udviklet den hjemmelavede løsning og det kan tage dage eller endda uger for ledelsen at få opdaterede rapporter om fremgangen i strategieksekveringen.

Med RISMAstrategy opdaterer alle involverede medarbejdere løbende information om fremdriften på de handlingsplaner, som de er ansvarlige for. Ledelsen kan til enhver tid trække rapporter, der viser status på de respektive handlingsplaner og monitorere opdateringsfrekvensern, så der altid er sikkerhed for, at den tilgængelige information er opdateret. Dette gør det nemt at sikre, at alle forretningsenheder er ”on track”.

Du behøver ikke skulle vente på at der udarbejdes rapporter, på at arbejdsgrupper giver feedback eller på udarbejdelse af præsentationer. RISMAstrategy er designet til at sikre best-practise i udarbejdelse og eksekvering af strategiske initiativer og har kommunikation og monitorering af fremdrift som sin ”core-functionality”

Nem installation RISMAstrategy kan installeres som en web-baseret cloud-løsning eller på virksomhedens eget netværk.

Features Med RISMAstrategy vil I eksempelvis kunne: • Eksekvere strategien effektivt • Komme i gang med det samme – træning ikke påkrævet • Holde styr på sammenhæng mellem overordnede strategiske initiativer og operationelle handlingsplaner • Modtage information om fremdrift på alle strategiske initiativer og delinitiativer i et trafiklyssystem • Bruge systemet interaktivt under møder til notatskrivning • Opbevare relevante dokumenter under de respektive initiativer • Modtage e-mail notifikation når der foretages opdateringer med særlig interesse for dig • Trække rapporter på initiativer uden nylig opdatering • Se historik på alle initiativer • Sende reminder emails til brugere


Funktionaliteten RISMAstrategy

Initiativerne

Data-udtræk Det er enkelt at udskrive eller eksportere data til brug for præsentationer eller andre applikationer.

Se igangværende initiativer, tilføj nye initiativer og tildel ansvarlige personer og arbejdsgrupper.

Teams Enkel brugerstyring Du kan tilføje brugere, ændre brugerdata og ‑roller og kommunikere med dem i en enkelt interface

Historik Se historik for strategiske initiativer og få rapporter, der viser, hvilke der skal opdateres information på.

Har styrer du dine arbejdsgrupper, etablerer nye teams og tilføjer eller fjerner team-medlemmer.

Det eneste du skal bruge… … er det fuldstændige billede. Få status på de strategiske initiativer, se hvilke der forløber som planlagt og hvilke der er bagud – og vigtigst, hvorfor. Se hvilke yderligere initiativer, der er blevet taget.

Din rapport – som du ønsker den Er du kun interesseret i visse arbejds­ grupper? Eller initiativer med en overskreden deadline? Se kun de relevante initiativer ud fra kriterier, som du vælger.

Kontakt os i dag Vi håber, at vi har fanget din interesse og vil meget gerne give dig en personlig præsentation. Kontakt os på + 45 70 25 47 00 Eller send en email til info@risma.dk


www.rismasystems.com

Risma strategy brochure dk  
Risma strategy brochure dk  
Advertisement