Page 6

Riskaspeiderne imponerer

Patrulje Hauk er klar for inspeksjon av leirområdet. Fra Venstre Håvard Eriksen, Mats Alsnes, Eivind Brimsø og Vegard Andersen. Patruljen ble nr 18 av 120 konkurrerende patruljer.

To patruljer i Riska speidergruppe deltok i NM i speiding på Voss i pinsehelgen. - Bare det at to grupper fra Riska kvalifiserte til NM er veldig bra med tanke på at vi er en såpass liten gruppe. I hele konkurransen var det 120 deltakende patruljer, og våre to

grupper kom på henholdsvis førtiandre og attende plass, sier speiderleder Jane Alsnes fornøyd. Hun legger til at det var ingen andre grupper i Rogaland som fikk bedre plassering enn en attende plass. - Hva er egentlig NM i speiding? - Konkurransen består i at gruppene blir målt i forskjellige disipliner gjennom halvannet døgn.

De får to praktiske oppgaver, og i år var det å bygge en fuglekasse av en treplanke, og en varmluftsballong av silkepapir. Dessuten blir de målt på matlaging, en varm hovedrett og en dessert. Orden og oppførsel i leiren blir også vurdert. I tillegg er det en rundløype med forskjellige poster deltakerne skal gjennom. Der skal de blant annet vise

Ungdom i fri flyt om so Sommerferien er rett rundt hjørnet. For de aller fleste er ferien en fin tid for avslapning og kjekke opplevelser. Men det er også en tid der mange av de faste rammene i hverdagen forsvinner. Riskaposten har snakket med Tone Warhaug og Aslaug Neteland som begge driver kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom. AV TROND ANFINNSEN (TEKST OG FOTO) Warhaug er oppsøkende ungdomsarbeider, og har fokus på forebygging på gruppenivå. Hennes oppgave er å komme inn på et tidlig stadium, og er derfor inne i klasserommene på både barne- og ungdomsskolene. Arbeidet til kollega Neteland dreier seg i større grad om hjemmebesøk til familier med barn og unge som enten har begått kriminelle handlinger, eller som står i fare for å havne inn i noe kriminelt. Ønsker å nå flest mulig - Vi er vel den eneste kommunen i landet som jobber på denne måten, og kommer veldig tidlig inn med forebyggende tiltak. Tone og jeg har hatt mye kontakt med foreldre og ungdom de to siste årene. Vi ønsker å nå ut til flest mulig foreldre for å gi dem noen redskap for hva som kan være lurt å gjøre for å forhindre at ungdom kommer i ”fri flyt” i sommer, forklarer Neteland engasjert. Hun sier videre at foreldrene står i en gunstig posisjon til å påvirke ungdommen på en positiv måte: - En ungdomsundersøkelse som nylig er frigitt viser at når ungdom får spørsmål om hvem de ønsker å bli mest lik, så trekker de fram medlemmer fra familien, for eksempel en av foreldrene. Det er nytt, og det viser at

6

foreldrene er de viktigste rollemodellene. Det må vi være bevisst på. Vær synlig på en positiv måte Vi ber de to være mer konkrete på hva foreldrene kan gjøre for at sommeren skal bli en fin tid for de unge, og Neteland tar for seg punkt etter punkt i notisblokken sin: - Ikke la ungdommen være alene hjemme mens du selv er på ferie, eller om du er borte bare en helg. Dersom de ikke er med, få dem til å overnatte hos noen andre i familien eller i nettverket. Men ikke bare la ungdommene organisere overnatting seg imellom. Ta en telefon av og til og hør om det går greit, råder Neteland. - Engasjer deg som Natteravn, eller som Dagravn dersom et slikt tilbud blir etablert i Hommersåk. Det er et privilegium å gå rundt med den gule vesten og snakke med ungdom. Om du ikke er Natteravn, ta deg en tur ut der ungdommen sitter. Kanskje de sitter et sted og griller? Ta med litt grillmat, og sett deg ned med dem. Vær synlig på en positiv måte. Ta gjerne med andre foreldre også, oppfordrer Neteland, og Warhaug legger til: - Når jeg snakker med ungdom får jeg inntrykk av at de er positive til at foreldre tar kontakt på denne måten. En styrke å be om hjelp - Våg å ta kontakt med andre foreldre. Det er ikke flaut. Når foreldre snakker sammen, skaper det tr ygghet for begge parter, og også for ungdommen. Dersom noe skjer, så våg å ta kontakt med hjelpeapparatet i kommunen. Ta gjerne en telefon til barnevernstjenesten, om ikke annet så bare for en liten diskusjon. Vi har en veldig lav terskel, og er fleksible. Det er en styrke å be om hjelp, og det er noe alle kan få behov for før eller senere, minner Neteland om, og fortsetter på listen sin: - Vær samkjørte som foreldre. Ikke la det bli sånn at far svarer nei på et spørsmål, og så svarer mor ja etterpå. Samkjør reglene med andre foreldre, for eksempel når det gjelder innetid. Ikke tolerer bruk av alkohol hjemme når ungdom er under atten år. Ikke la dem sitte i kjelleren og drikke, og ikke kjøp alkohol til ungdom under atten år. Tenk også nøye gjennom hvordan du selv framstår i forhold til eget alkoholmønster. Husk at dere som foreldre er

Tone Warhaug (t.v.) og Aslaug Neteland understreker at ferie ikke bør være ensbetydende med å ikke gjøre tra på vakt, og også sørge for at sommeren ikke blir helt strukturløs for ungdommen. viktige rollefigurer, understreker de to. Fin dialog i bilen - Når ungdommene skal ut, sørg for at i hvert fall en av foreldrene selv er i kjørbar stand, eventuelt at du har avtalt med andre som kan sette seg i bilen og kjøre.

Dersom du må ut med bilen for å kjøre ungdommen hjem, fyll gjerne opp bilen. Kjøreturen er i nemlig en kjempefin mulighet til å komme i dialog med ungdommen, sier Neteland. Hun understreker at det egentlig er et privilegium å få sette seg i bilen og hente ungdommen hjem.

- Hvis ungdommene sitter i kjelleren sammen med venner, stikk gjerne hodet inn døren og vær positivt nysgjerrig. De to påpeker videre at det ikke er greit at ungdommen bare ”henger ut” hele sommeren. - Få dem heller hjem dersom de bare henger ut. Det kan ofte være

Riskaposten nr 4 - 2011  

Lokalavis for Hommersåk og Høle, utgave nummer 4 - 2011

Riskaposten nr 4 - 2011  

Lokalavis for Hommersåk og Høle, utgave nummer 4 - 2011

Advertisement