Page 22

yge

de ti a-

Lyttestasjoner og peiles og Bersagel - historien o Frå Halvardsvingen kan ein sjå ei hytte på toppen av Øykjafjellet. Den ligg lunt til mellom høge grantrer. Hytta stod sentralt i tyskarane si verksemd under krigen. TEKST: GUTTORM IMS FOTO: ASBJØRN ALVESTAD

Hytta vart bygd av stavangermannen Abel Lund i 1923. Han hadde då ein sjuk gut med tuberkulose. Det var berre frisk luft som var legedom i den tida. Den 10 år gamle guten døde dessverre før hytta var ferdig. Hytta på fjellet vart same året solgt til familien Kokk, som eig den framleis. På folkemunne kalles fjellet i dag for Kokkafjellet. Høgt utdanna I 1941 kom tyskarane til Bersagel. Det var høgutdanna personal som skulle betjena ein peilestasjon. Tyskerane tok seg husvere på fleire gardsbruk. Etter kvart kom der fleire, og dei bygde derfor ei stor brakke på Hammer like ved gartneriet. Ein vaktpost med stor kikkert på stativ vart plassert på Loddaberget, akkurat der huset til Anne står (ovanfor sjøhusene og kaien i Bersagel).

Enok Lauvås ved Kokkahytta.

Kokkahytta passa godt Tyskarane oppdaga fort Same året vart hytta bygd oppKokkahytta på fjellet, som var ein super plass til deira formål. Dei att. Det var byggmester Tunem tok hytta og brukte den til vaktbo- som stod for arbeidet. Ein del byglig. Vaktposten dafolk, også der var litt vest kvinnfolk, såg for hytta. mon i å tjena Ein steinmur Tyskaren med gode pengar vart lødd opp som den side frakken med å bera ein hestesko. Der stod dei i ly for vart sedd av fleire materialen til fjells. Det var ver og vind, med i bygda. Det var fleire som stor kikkert som kunne gå fleire dekka det meste dei som trudde turar på ein av Ryfylke. det kunne vera dag. Det var Kokkahytta og tyskarane som stasjonen på den berykta betalte. Bersagel hadde sadisten Tyskarane telefonisk forbinHøllscher, som overtok hytta delse. Tyskerane igjen, men hadde ingen kraf- var på loffen, og berre for ei tige skyts, men kontakta derfor kort stund. For bare håndvåpen. lensmannen. i 1944 pakka dei utstyret sitt Brant i 1943 og forsvant. Vinteren 1943 brant hytta opp. Det var ein tidleg morgon at Kokkahytta stod i full Søkte tilflukt fyr. Overfyring i ovnen var årsa- Historien om Kokkahytta er ikkje slutt, for etter fredsdagane, den ken.

22

8. mai 1945, var det ein tysk offiser som hadde rymt fra ein forlegning og søkt tilflukt i Kokkahytta. Der levde han på gamal proviant, til det tok slutt. Så måtte han ha mat, og tok seg ned i bygda og braut seg inn i hyttene ved Brannheimen. Der fann han hermetikk. Sedd av fleire Tyskaren med den side frakken vart sedd av fleire i bygda. Det var dei som trudde det kunne vera den ber ykta sadisten Høllscher, som var på loffen, og kontakta derfor lensmannen. Lensmannen var straks på plass. Han fekk med seg nokre karar, blant dei var far til Kari Ims. No skulle han arresterast. Gjengen med lensmannen i spissen, gjekk opp i Tree. Tyskaren gjekk opp mot skogen på Hammar. Gjengen var så vidt komme til skogkanten, då tyskaren fyrte av ein skuddsalve frå eit automatvåpen mot dei. Alle heiv seg ned, og låg lenge i skjul bak

Riskaposten nr 4 - 2011  

Lokalavis for Hommersåk og Høle, utgave nummer 4 - 2011

Riskaposten nr 4 - 2011  

Lokalavis for Hommersåk og Høle, utgave nummer 4 - 2011

Advertisement