Page 1

Time på dagen Carl Christian Norberg på Riska Legesenter lover de fleste som ønsker det legetime samme dag som de bestiller. Side 7

Inviterer nye medlemmer

Tips oss! Noe som skjer i

Riska Motorsykkelklubb starter opp nybegynnerkurs i både trial og speedway. Side 13

lokalmiljøet? Ring oss på telefon 51 96 12 40

ÅRGANG 13 UTGAVE NR 1 FEBRUAR 2013

Søker båtvenner Bengt Egil Elve prøver å stable på bena en venneforening til Riskafjord II som ventes hjem til våren. Side 6 Folk & fe

Gode tall for Bryggen Senter Omsetningen på handlesenteret Bryggen har aldri vært høyere enn den var i fjor. Etter en vår preget av nedleggelser og

tomme lokaler, har det vært en god høst med ny aktivitet og nye butikker. Senterleder Roy Åge Høiland og Rema-kjøp-

mann Ingvar Tengesdal er fornøyde med tallene. Begge venter ytterligere vekst i 2013. Side 9

Hjemme igjen Nyutdannede Maren Honoré fra Hommersåk er klar til å korte ned de lange ventelistene for fysioterapi på Riska. Side 4

       97 53 47 00 Amboltv. 3 Hommersåk

www.karleif.no Åpningstider Mandag Tirsdag onsdag torsdag fredag

1000-1600 1200-1800 1200-1800 1200-1800 1000-1600

Se vårt utvalg av sykler både til store og små

Velkommen til vår sykkelbutikk og vårt sykkelverksted.


Riskaposten er en fri og partipolitisk uavhengig lokalavis for Hommersåk, Høle og Vatne. Ansvarlig utgiver: Regionaviser AS, Gamleveien 87, 4315 Sandnes I redaksjonen: Magnar Riveland (redaktør) og Tom Gaudland. Tipstelefon: 51 96 12 40. E-post: tips@riskaposten.no Grafisk formgivning: Svein Kåre Gunnarson. I markedsavdelingen: Per Jansen, Norunn Kalvatn, Oddbjørn Salte og Helge K. Strand. Annonsebestilling: tlf. 51961240 E-post: annonse@regionaviser.no.

Kø for gravide Gravide i Riska må ofte vente på time ved helsestasjonen. Situasjonen betegnes som uholdbar. Hvorfor er ikke oppfølgingstilbudet for små barn og gravide bedre? Elrisk jobber fortsatt for å få sjøkabel, men stiller også spørsmål ved hele behovet for ny kraftlinje. (Illustrasjonsfoto: Gary Scott, www.garyslens.ca)

I riktig gamle dager var det jordmor i Riska, men det er lenge siden. I mangfoldige tiår har gravide vært henvist til jordmortjenesten i Sandnes sentrum. I ei så stor bygd som Hommersåk, føles det urimelig at gravide skal måtte ta turen til Sandnes for å gå til jordmor. Likeledes er det med helsestasjonstjenesten, hvor tilbudet er begrenset til noen få timer daglig fra mandag til torsdag. Helsestasjonen holder fredagsstengt, og er til enhver tid fullbooket, slik at det er vanskelig å slippe til. Det er rart at helsestasjonstjenesten ikke får penger til å utvide tilbudet. Jobben de gjør er viktig, og bør ikke undervurderes. Bygda er i vekst, det planlegges boliger både i Breivik, Maudland og Hetland. Lite tyder på at innbyggertallet – og dermed også antall kvinner og barn – vil synke i årene som kommer. Med så mange innbyggere og små barn som Riska har, bør helsetilbudet til gravide og småbarnsfamilier heves betraktelig. Fast stasjonert jordmor og utvidede åpningstider på helsestasjonen i Riskahallen bør være en selvfølge.

Tviler på behov for kraftlinje Elrisk stiller spørsmål ved behovet for ny kraftlinje mellom Lysebotn og Stavanger i sin høringsuttale til programmet for konsekvensutredni ngen. AV MAGNAR RIVELAND En forsterkning av strømforsyningen til byområdene på NordJæren er bare ett av formålene for den nye kraftlinjen. Andre formål er å forsterke sentralnettet for krafteksport til utlandet og en forsterkning av forsyningen til SørRogaland. -Vi mener det er mulig å forsterke forsyningen til Stavanger/Sandnes-området uten å bygge denne kraftlinjen. Og det er mulig å gjøre forsterkningene til de andre formålene uten å gå gjennom våre sårbare områder. Det kan løses ved å føre kraften til andre steder sør for Sandnes. Det sier vi ikke for å velte belastningen over på noen andre, men vi mener at også dette bør utredes, sier Eivind Sandsmark i Elrisk. Fire ganger behovet Den planlagte kraftlinjen har en kapasitet på 3.000 megawatt. Det

2

er fire ganger mer enn det høyeste forbruket som noen gang er målt i Stavanger/Sandnes-området. -Det er aldri målt høyere forbruk enn 750 MW. I dag er det to linjer inn med en effekt på 750 MW hver. Det skal tas høyde for at den ene ligger nede, og dette er en region i vekst, så vi er enige i at kapasiteten må økes. Men det kan gjøres på langt enklere måter. Det er ikke nødvendig å båndlegge viktig rekreasjonsareal tilsvarende 1.000 fotballbaner i en region hvor folketallet vokser og behovet for slikt areal øker, mener Sandsmark. -Vi spør oss hvorfor 3.000 MW med strøm må føres til Stokkavannet i Stavanger. Og vi spør oss hvorfor disse linjene må strekkes gjennom viktige områder i Sandnes samtidig som det jobbes med å legge alle luftstrekk i Stavanger i kabler i bakken. Det er demokratisk viktig å få svar på slike spørsmål, sier han. Elrisk jobber fremdeles for at en eventuell kraftlinje må legges som sjøkabel for å skåne både Riska og omkringliggende områder. -L yse mener strekket er for langt, og de viser til at det går såpass mange ras i Lysefjorden at telekablene som ligger på bunnen i dag skades ganske ofte. Vi mener at selv om sjøkabel skulle vise seg å ikke være det rette helt fra Lysebotn, vil det likevel være

mulig å legge deler av traseen i sjøkabel for å skåne utfartsområder i Strand og på Riskalandet, sier Sandsmark. Mer synlige Elrisk tar også opp en rekke andre momenter i sin uttale. De krever blant annet at alle alternativ skal utredes like nøye – også de som var med i den forrige utredningen for ti år siden. De krever også at det tas hensyn til konsekvensene for natur og friluftsliv, dyre- og fugleliv, landbruk og næringsliv langs de alternative traseene. Elrisk representerer en rekke grunneiere og lag og organisasjoner. -Vi har stor bredde blant våre medlemmer, og det er stadig flere som knytter seg til oss. Det er viktig for å ha nødvendig tyngde bak synspunktene våre, mener Sandsmark. Fristen for høringsuttalen gjorde at Elrisk hadde en hektisk høst og førjulstid. I tiden framover vil fokuset være mer på rekruttering, informasjonsmøter og aksjoner. -Vi vil kontakte politikere og arrangere møter og være mer aktive og synlige i vår. Vi prøver også å få til et møte med Lyse hvor vi kan diskutere alternative løsninger, sier Eivind Sandsmark.


Alt i elektriske installasjoner! bolig - landbruk - industri Ta kontakt: Marton Håversen Ove Lura Kontor: E-post:

tlf. 908 53 163 tlf. 918 82 642 tlf. 51 82 30 70 fax. 51 68 13 31

sandaut@sandaut.no

Ny stor klesbutikk Vi har tjuvstartet og åpnet klesbutikken allerede. Interiøravdelingen åpner 21.2!

www.sandaut.no

Knut Breivik 41 66 30 32

Slipping av båter Her får du god arbeidshøyde rundt/under hele båten

Velkommen til: TØRR FURUVED i sekker på 60 liter. Fri levering av 10 sekker inntil 10 km.

Ny stor avdeling med barnetøy Større utvalg dameklær Utsøkte interiørartikler Følg med oss på Facebook Kathes Hårdesign, Kaiv. 1, 4310 Hommersåk, Tlf 51 62 02 10

BRUK DITT LOKALE BIBLIOTEK Riska filial Riskahallen, 2. etg Nøtteskjellvn. 4310 Hommersåk Tlf 51 62 52 56 Åpningstider: mandag og onsdag tirsdag og torsdag fredag

10.00 - 15.30 13.00 - 18.30 10.00 - 13.00

Høle filial i Høle skule 4308 Sandnes Tlf 51 33 78 04 Åpningstider: mandag og torsdag onsdag

www.sandnes.folkebibl.no biblioteket@sandnes.kommune.no

17.00 - 19.00 10.00 - 13.00

SANDNES BIBLIOTEK

Bokmerket er tegnet av Thomas Apeland Lid, 7. trinn, Sandnes friskole

3


Hjem til ventende pasienter Maren Honoré (23) har studert i Esbjerg i Danmark de siste årene. Nylig kom hun hjem til Hommersåk igjen. Der skulle det være god bruk for den nyutdannede fysioterapeuten.

AV MAGNAR RIVELAND (TEKST OG FOTO) Fysioterapeut Øyvind Brendehaug Randby har vært alene på Riska Fysikalske Institutt inntil nå. Han ser fram til at de blir to fysioterapeuter på instituttet. -Jeg har hatt lange ventelister og pasienter som har ventet i tre måneder på behandling. Jeg har sagt nei til mange og sendt dem ut av bygda og mange har nok også tenkt at det ikke er noen vits i å prøve å bestille time. Det er godt å vite at kapasiteten nå blir større og at det er mulig å behandle mer akutte ting igjen, sier han. Bør være to Normalen tilsier at det skal være en fysioterapeut per 1.200-1.500 innbyggere. Tettheten er ikke så stor på Riska. De to fysioterapeutene er alene om å behandle 8.000 mennesker. Det gjør at hjemvendte og nyetablerte Maren Honoré er optimist. -Det har vært to fysioterapeuter her tidligere, og det bør være to. Det er helt klart for travelt for én fysioterapeut, og jeg har fått en del pasienter allerede den første uka, sier hun. Det er ikke bare på Hommersåk det er lange ventelister og behov for flere fysioterapeuter. Det var derfor på ingen måte selvsagt at Maren Honoré skulle etablere seg på hjemplassen sin. -Jeg har visst at jeg ville tilbake til Stavanger/Sandnes-området en stund, men ikke nødvendigvis hit. Det passet godt da det viste seg at det var en åpning her på Riska Fysikalske Institutt. Borte bra, hjemme best, vet du, sier hun med et smil. Glad i trening Maren Honoré har spilt både håndball og fotball for Riska da hun var yngre, og det var også idrettsinteressen som gjorde at hun valgte å utdanne seg til fysioterapeut. -Jeg gikk idrettslinja på videregående og ville bli idrettsfysioterapeut. Nå endte det ikke med at jeg spesialiserte meg på idrettsskader likevel. Jeg trives godt med å være fysioterapeut uten spesialisering, men i praksisperioden arbeidet jeg som barnefysio-

4

Øyvind Brendehaug Randby ser fram til å få hjelp av Maren Honoré etter travle tider og lange ventelister på Riska Fysikalske Institutt. terapeut. Jeg liker godt å jobbe med barn, forteller hun. Maren Honoré går på treningsstudio og trener fortsatt, og ser

ikke bort fra at hun begynner med håndball eller fotball igjen. Hun setter pris på å være tilbake i hjembygda.

-Når man er ung er det viktig å komme seg ut, men jeg ser jo at mange av mine venner kommer hjem igjen nå etter studier. Det er

kjekt å komme Hommersåk igjen.

tilbake

til


Skal du selge bolig? Vi kjenner Hommersåk! 51 675667507, 70 Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på telefon 800 eller ta en tur innom våre nettsider på www.sandnes-sparebank.no./eiendom

Se forøvrig vår utstilling av eiendommer hos Sandnes Sparebank i Bryggen Senter!

Stavanger: Haakon VIIs gt Østervåg 7, Romsøegården Sandnes: 64 Forus: Vestre64, Svanholmen Telefon Salgskontorer: Stavanger: 17A, Telefon 800 56Langgaten 507 Sandnes: Langgata Telefon 8004 56 507 51 67 67 70

bokforlaget

Lær klokken gjennom artige, små rim om kokken Anne, dronningen Sara, klovnen Kjell, gartneren Fred og mange flere. 198,-

Tenk å komme til en annen tid femti år frem i tid. Birgith Gran våkner opp i Sofienbergparken en kald januardag i år 2000, på nøyaktig samme sted som der hun falt og slo seg i 1951. 298,-

PUBLICA BOK AS Gamleveien 87 4315 SANDNES Tlf. 51961240 Fax 51961251 ordre@publicabok.no

TANKER i nuet

CARL CHRISTIAN LAUGEN

Venterommet Usynlige fotspor Tanker i nuet 249,249,198,

Fås kjøpt hos alle bokhandlere og i vår nettbutikk: www.publicabok.no 5


TURGLEDER I RISKA Tom Gaudland

Turbok for Riska “Turgleder i Riska” er tittelen på en helt ny turbok som skal deles ut gratis til riskabuen. Det er Lions Club Sandnes/Riska som betaler for gildet. Boken inneholder 28 turer i det flotte landskapet rundt riskabygda, hvorav 14 er illustrert med kart og bilder. Det er også informasjon om ferdselsregler,

samt oversiktskart. Boken blir på totalt 112 sider og er laget i et hendig lommeformat. Den kommer i postkassen til alle husstander med postnummer 4310 og 4311 rundt påsketider.

10.000 ekstra Riska bydelsutvalg hadde 15.000 kroner til rådighet for å støtte lokale til-

tak i 2012. Bydelsutvalget mente det var ganske stusslige greier, og satte i gang et arbeid for å få dobbelt så mye på budsjettet for 2013. Ifølge bydelsutvalget var det lite forståelse å spore blant lag og foreninger for at det var så lite penger å hente til støtte for deres gode tiltak. -De lokale i bystyret sto på for å bedre dette, og det endte med at vi fikk

10.000 kroner mer dette året. Det bedrer situasjonen litt, men det er fortsatt små summer vi snakker om. Ut fra de henvendelsene vi får, virker det som om folk tror vi råder over hundretusener. Vi snakker ikke om mer enn 25.000, sier lederen i Riska bydelsutvalg, Jone Simonsen (H).

Riskafjord trenger Sjansene er gode for at Riskafjord II i sommer vender hjem en tur etter tre års eksil på slipp på Stord. Det jobbes nå med å få på plass en venneforening til å ta seg av båten. AV MAGNAR RIVELAND (TEKST OG FOTO) Det er tre år siden Skipskontrollen forlangte at de tynnslitte platene i veteranbåten fra 1864 måtte skiftes. Med en Riksantikvar som ser til at alt går riktig for seg etter gamlemåten, er det ikke gjort i en håndvending å restaurere båten. Nå er det likevel mye som tyder på at Riskafjord vender hjem til Hommersåk i april. -Vi håper og tror at den er på plass her i april og at den blir her til september før den drar opp til Stord igjen. Men alt er usikkert. Vi venter ennå på at godkjenning og klassifisering skal komme på plass. Signalene er i alle fall mer positive i år enn tidligere, sier Glenn Sæther, styreleder i AS Riskafjord. Får bestillinger Sæther merker allerede interessen etter at nyheten om Riskafjords mulige hjemkomst ble kjent. -Vi har fått mange telefoner fra folk som vil bestille Riskafjord til turer, selskaper, br ylluper og andre tilstelninger. Foreløpig kan jeg ikke ta imot noen bestillinger. Vi må først være sikre på at båten kommer, understreker Sæther. Restaureringen har tatt tre år og kostet tre millioner, regner Glenn Sæther med. Han er litt bekymret for at det lange løpet gjør at entusiasmen for båten kjølner. -Vi trenger en venneforening for Riskafjord, som har med seg både båtentusiaster og lokale Riska-entusiaster. Båten er en viktig del av Riska sin historie. Altfor mye ansvar hviler i dag på styret i AS Riskafjord, som bare bør ha ansvaret for administrasjon av båten og selskapet. Vi har derfor startet arbeidet med å få på plass en venneforening, og håper vi får

6

Bengt Egil Elve håper at hvite plastbåter må vike for veteranbåten Riskafjord utenfor de røde sjøhusene i bakgrunnen i sommer. med oss mange som synes å samle en god gjeng til allmøte Riskafjord er verdt å ta vare på, om bord i Riskafjord når den forsier han. håpentligvis klapper til kai i Hommersåkvågen en gang til Må synes det er kjekt våren. Bengt Egil Elve har fått jobben -Vi trenger en god gjeng med med å etablere en venneforening. folk som synes det er kjekt. Han har kontaktet flere forening- Oppgavene blir å føre båten, være er og enkeltpersoner, og satser på mannskap, gjøre enkelt vedlike-

hold og være en ressurs- og dugnadsgjeng. Vi trenger blant annet folk som har sertifikat til å gå med båten. Dette er noe folk må gjøre av interesse. Til gjengjeld tror vi det blir en sosial gjeng, og vi legger til grunn at venneforeningen får bruke båten til stevner, festivaler og andre arrange-

menter der Riskafjord vil passe inn. Målet vårt er å seile inn nok penger til at driften går rundt. Utover det vil venneforeningen ha stor frihet til å disponere båten, sier Elve. -Vi har blant annet snakket med Riska kystlag og flere enkeltpersoner. Vi vil fortsatt være aktive


Høleliå blir Hølelia Klagenemnda for stedsnavnsaker har slått endelig fast at gateadressen i det nye feltet på Høle får navnet Hølelia. Det er Statens kartverk som har vunnet fram med sitt syn etter at Sandnes kommune, med støtte fra blant annet Sandnes historie- og ættesogelag, vedtok skrivemåten Høleliå. Klagenemnda skriver at steds-

navnsloven er klar på at rettskrivningsnormen skal legges til grunn i denne saken. De viser også til tidligere saker som har hatt samme resultatet, for eksempel da Øvramarkå ble til Øvramarka.

venner Carl Christian Norberg lover at de aller fleste får legetime på dagen hos Riska legesenter.

Legetime på dagen Riska legesenter endret systemet for timebestilling etter nyttår. Både bestilling, betaling og selve konsultasjonen har blitt effektivisert. Målet er at alle som ønsker det skal få time samme dag som de bestiller. AV MAGNAR RIVELAND

med å ta kontakt selv, men vi hører gjerne fra båtinteresserte folk som kunne tenke seg å være med. Båten vil være i tipp-topp stand når den kommer tilbake. Det vil være trivelig om bord, tror han. Det har vært gjort flere forsøk på å stable på beina en vennefor-

ening tidligere. Bengt Egil Elve legger ingen prestisje i dette nye forsøket. -Vi er bare opptatt av båten. Om dette blir et Riskafjords venneforening eller om det blir organisert gjennom en forening som finnes fra før eller under et annet navn, er ikke viktig, slår han fast.

Situasjonen på Riska har vært som så mange andre steder de siste åra. Pasientene ringte inn og ba om å få en time en gang det passet legen. Og så måtte de smøre seg med tålmodighet. -Nå har vi snudd på det. Vi vil gi folk muligheten til å bestille time samme dag som de vil snakke med legen sin. Det er mange som har opplevd at de får time i løpet av et par timer nå i januar, sier Carl Christian Norberg på Riska legesenter. -Det er litt skummelt å kalle ordningen for «time samme dag», men for de fleste pasientene har det holdt stikk. Det har likevel hendt at vi har sagt at folk må prøve å bestille på nytt dagen etter, legger han til. Pasienter som ønsker å bestil-

le time til en fastsatt tid på en fastsatt dag, kan selvsagt fortsatt gjøre det. -Vi skiller mellom de som vil bestille på denne måten og de som ønsker time samme dag, sier Norberg. Effektivt i alle ledd Norberg forteller at en innskjerping i fastlegeordningen sier at legene skal tilstrebe å gi alle pasienter time i løpet av maksimalt fem dager. Denne innskjerpingen gjorde at Riska legesenter måtte gjøre noe. De bestemte seg for å gå for «time samme dagen»-ordningen som er utprøvd flere steder. -Noen steder har de lyktes, andre steder har det ikke gått like godt. Det krever at vi gjør ting mer effektivt. Her på Riska er det mange som har tatt i bruk timebestilling på SMS eller på nett. Mange betaler også for timen med kort. Dette gjør at våre ansatte bruker mindre tid til å sitte i telefonen eller gjøre administrative ting. Vi får frigjort mer tid til det vi skal jobbe med, sier han. -Samtidig krever det at selve konsultasjonene også blir mer effektive. Vi setter av et kvarter til hver konsultasjon, og bruker tiden på å ta opp ett problem. Tidligere har det gjerne vært slik at pasienten har tatt opp både det ene og det andre når de først har fått en time hos legen etter lang ventetid. Der må vi være litt strengere, sier Carl Christian Norberg og leg-

ger til at de som trenger lengre samtaler med sin lege selvsagt får det fremdeles. -Det holder vi utenom denne ordningen, opplyser han. -Bruk nett og SMS Han skryter av at pasientene er flinke til å bruke ny teknologi. I januar ble det sendt 550 bestillinger på SMS. Det er 250 flere enn i en vanlig måned i fjor. -Det er nå mulig å bruke SMS eller internett når pasienter skal bestille kontrolltimer og øyeblikkelig hjelp også. Tidligere var det bare ordinære legetimer som kunne bestilles slik. Bruken av SMS er viktig for at de som må bestille på telefon i det hele tatt skal komme gjennom. Sentralbordet hadde vært sprengt hvis de fleste hadde ringt, sier Norberg. Dersom pasientene skal kunne få time samme dagen, må også legene bli mer bevisste i planleggingen av sine arbeidsdager. Det er ikke alltid så lett for et legekontor som har oppgaver for kommune, skoler, legevakt og andre. -Det er ikke til å unngå at det blir kollisjoner av og til. Folk kan oppleve at de må snakke med en annen enn sin fastlege av og til, men vi prøver å styre det så godt vi kan. Både egne og andres erfaringer tilsier også at det er litt flere som vil snakke med legen på mandager og tirsdager enn resten av uka. Det tar vi også høyde for, forteller Carl Christian Norberg.

7


Kom i gang - snart starter sesongen!

“Din sikkerhet - vårt ansvar”

kalesjer til seil og motorbåter kite og surfeseil formsyr tepper til båter og bobiler omtrekking av puter

■ Vi utfører service og reparasjoner på alle bilmerker etter bilprodusentenes spesifikasjoner. ■ Du beholder fabrikkgarantien på bilen din ved service på et AutoMester verksted.

Velkommen innom for en hyggelig prat.

www.seilmaker.com

■ EU-kontroll.

Tlf 400 04 757 Kaiveien 41 4310 Hommersåk

AutoMester Hommersåk Bil AS Esseveien 2 - 4311 HOMMERSÅK Tlf.: 51 97 75 50 - Fax: 51 97 75 51

Pene lokaler til leie Vi leier i dag ut til helsestudio/ squashhall, frisørsalong og kontorer etc.

presenninger solskjerming seil/solseil reparasjoner vinterhager

, 0 25

• Brøyting • Strøing

Vi holder til i Hommersåk like ved nye Riska kirke.

• Graving

Høres dette interessant ut, ta kontakt på tlf 92 68 06 74 eller tlf 51 68 70 09

• Transport Mob. 926 81 275 / 922 30 204

Vi har alltid en traktor klar!

Vi utfører tjenester: • • • • •

Landbrukstjenester Gjødsling med vakuumvogn Pløying og jordfresing Utgraving og massetransport Salg og levering av pukk, grus, solla jord

• • • • •

Trefelling og hagearbeid Transport av maskiner og utstyr Utleie av maskintralle Sopevogn Alle typer traktorarbeid m.m

Se også: www.herredsvela.net Herredsvela Maskin AS Hommersåk, TLF: 920 28 645

• Beleggningstein og støttemurer • Bemanningsutleie Ta kontakt for en uforpliktene prat! Vi fikser det meste!!!

“Det blir ikke det samme uten...” Pris 15 : milli one Sen r ha trum

r salg ligge sgårde i to t ute n mån for eder Sid . e9

Distribueres til alle husstander og bedrifter i Riska og Høle Billig annonseplass - mange lesere Virkningsfull markedsføring i hele Riska og Høle. Riskaposten er det perfekte annonseorgan. Neste utgave kommer 20.mars 8

Ta kontakt med våre annonsekonsulenter:

Norunn Kalvatn

Byg ger per le i Kro sse n

tlf 92 24 42 62 nk@regionaviser.no

Helge K. Strand

tlf 92 49 39 06 hks@regionaviser.no

Per Jansen

tlf 92 47 84 13 pj@regionaviser.no

Fry kirk kter eku tt

Mag er ik ne Tu slip at R ke si nheim per iska kker kutt m på i hø enighe st. t Sid e1 0

Kath hård e Stu v øns esign ik i Ka nye ke kun satser thes d 1. m og stø ene in på å som ars ne rre loka n i og b romm ste år. ler blitt utikke er salo Huset kon døpt e n har o ngen kurr g tt ans er na så e på vne Fac ebo o Side k. 4

Tid sre ise

97

53

ÅRG AN G1 UTG 2 AVE DE SEM NR 7 BER 201 2

Mau har dlan d sk ke re i no bakoist et stole vem ve ber. r i tidykSid e6 og 7

Kultu r&Tip Noe s os s som skje lok ri Rin alm go iljøe ss p t? å te lefo 51 n 96 12 40

unde rhol dnin g


Senterleder Roy Åge Høiland (til venstre) og kjøpmann Ingvar Tengesdal er godt fornøyde med fjoråret på Bryggen.

Beste året for Bryggen Til tross for at en av de største butikkene forsvant, ble 2012 et veldig godt år for handlesenteret Bryggen. Og det ser ut til å fortsette i 2013. AV MAGNAR RIVELAND (TEKST OG FOTO) Midtveis i fjoråret sto lokalene etter No1 Marked tomme og stemningen var så som så blant butikkene på Bryggen. -Med No1 Marked forsvant 5 millioner i omsetning. Vi var ikke så optimistiske med tanke på omsetningstallene for 2012 da, men utover høsten lyktes vi med å snu trenden. Nå er vi langt mer optimistiske, sier senterleder Roy Åge Høiland. 2,6 prosent økning Butikkene på Bryggen omsatte

for 84 millioner kroner i fjor. Det var 2,1 millioner – eller 2,6 prosent – mer enn i 2011. Det er den høyeste omsetningen på Bryggen noen gang. -Vi merket at tallene droppet da No1 Marked stengte, men det er andre butikker som har gått veldig bra. Rema 1000 har alene hatt en økning i salget som dekker inn det som forsvant med No1 Marked. Rema har økt omsetningen med 10 prosent. Blant de andre har det gått litt opp og ned, men totalt sett er det økning selv om Rema holdes utenom, sier Høiland. -Og trenden ser ut til å fortsette. Omsetningen i januar 2013 er 13 prosent høyere enn samme måned i 2012, legger han til. Vil ha ferske varer Kjøpmann Ingvar Tengesdal bekrefter at dagligvarebutikken

er godt fornøyd med fjoråret. De merket særlig økt salg etter at de snudde litt om på butikken på høsten. -Vi satset mer på ferskvarer og frukt og grønt. Folk blir stadig mer opptatt av et godt utvalg med gode, ferske råvarer. Vi ventet en boost rett etter ombyggingen, men vi ser at det har holdt seg utover høsten og vinteren. Rema på Br yggen har tradisjonelt vært en sommerbutikk, men vi merker at vi får stadig flere lokale kunder. Det er bra at folk ser at de ikke trenger å handle på Sandnes, sier han. -Selv om fjoråret var bra, legger vi opp til å øke omsetningen med 15-20 prosent i år, legger han til. Rema 1000 er selve lokomotivet blant butikkene på senteret, men Tengesdal er likevel opptatt av at de andre gjør det godt. -Vi er avhengige av hverandre. Suksess for de andre butikkene på senteret vil være godt nytt for

oss. Alle tjener på at det er aktivitet i alle butikklokalene og mye folk på senteret, mener han. 40 prosent etter flytting Bryggebaker’n flyttet inn i nye lokaler i midten av desember i fjor. Den nye, store kafeen skaper en god atmosfære på senteret. Det summer litt mer av stemmer og latter når man går inn på Bryggen i dag. Flyttingen har vist seg å være et lykkelig valg for Bryggebaker’n, ifølge Høiland. -Bryggebaker’n hadde selvsagt stor omsetningsvekst rett etter flyttingen, men vi tenkte det kanskje ville jevne seg ut etter at nyhetens interesse hadde lagt seg. Det gjorde det ikke. Veksten har holdt seg. Salget til bakeriet har økt med 40 prosent etter flyttingen, forteller Høiland. Nyinnflyttede Pizzabakeren har også hatt gode omsetningstall, sier Roy Åge Høiland.

aktivitet i begge, og er særlig opptatt av å få ny virksomhet på plass i det tidligere bakeriet like innenfor hovedinngangen. -Vi har fått noen henvendelser når det gjelder de ledige lokalene, men ikke noe håndfast. Vi kommer til å gå aktivt ut for å få ny virksomhet på plass. Vi vil finne ut hva som mangler i senteret og hva det er mest etterspørsel etter på Hommersåk, og gå målrettet mot dem som passer til de kriteriene, sier Høiland. Bryggen planlegger også aktiviteter utover våren og sommeren. -Det er for tidlig å fortelle om dem nå, men vi vil særlig bruke lørdagene til morsomme aktiviteter for barn, forteller Roy Åge Høiland.

Går målrettet ut Det er to ledige lokaler i senteret i dag. Høiland jobber med å få

9


Karneval på grendahuset Hommersåk skolekorps inviterer til karneval på grendahuset torsdag 21. februar. De lokker alle fra 2. klasse og oppover med disko, leker og mannekengoppvisning. Ungdomsbandet skal også bidra til å skape stemning på karnevalet, og det blir selvsagt premie til de med best kostyme.

Laust og fast på en onsdag Riska historie- og museumslag har flyttet inn i sine nye museumslokaler. Møterommet i andre etasje er i bruk til flere faste arrangementer, og diskusjonen om hva som skal stilles ut i første etasje er i full gang. AV MAGNAR RIVELAND (TEKST OG FOTO) Klokka elleve på formiddagen den fjerde onsdagen i hver måned inviterer museumslaget til uformell drøs om løst og fast over en kaffekopp. Museet er også åpent fra klokka tolv hver mandag. Da er det åpent hus, og folk er velkomne innom med gamle bilder og historier eller oppskrifter til strikking eller matlaging. Folk fra museumslaget vil være til stede og kunne fortelle om historien. Fuktige vegger Lokalene i andre etasje, med kontor, møterom og kjøkken var så å si klare til innflytting da museumslaget tok over bygget etter Lyse. Utstillingslokalene i første etasje trenger litt mer oppussing. Det er en garasje og et verkstedlokale. Garasjen er tørr, men i verkstedet var det fukt i murveggene. Oppussingen er i gang.

-Vi har en avfukter stående her, men vi må likevel være litt nøye på hva vi stiller ut i dette lokalet, sier Brit Sissel Todnem i Riska historie- og museumslag. Museumslaget har tidligere hatt ting stående i løer og kjellere rundt om. De har begynt å flytte ting inn i lokalene sine, og diskusjonen går om hva som skal stilles ut. Laget ønsker også å involvere skolene og lage utstillinger som kan gjøre det spennende for skoleklasser å avlegge dem et besøk. Feirer jubileum I august legger Riska historie- og museumslag opp til å feire 20-årsjubileet sitt i det nye museet. Jubileet skal også markeres med utgivelse av en egen jubileumsbok. Laget har gitt ut bøker årlig de siste 4-5 årene. Det har vært en viktig og kjærkommen inntektskilde for Riska historie- og museumslag. -Det er den viktigste årsaken til at vi nå har en økonomi som gjør det mulig å drive dette museet, sier Brit Sissel Todnem. Det er Sandnes kommune som eier lokalene som nå pusses opp til museum. Riska historie- og museumslag disponerer lokalene uten å betale leie, men må selv vedlikeholde og betale alle kostnader med bygget.

Drøsen gikk om løst og fast i museumslokalene på Hommersåk den fjerde onsdagen i januar.

Din IT-partner for hjem og bedrift Data Vest er en totalleverandør av datatjenester - vi leverer alt du trenger til hjemmet eller bedriften; alt fra PC til prosjektor og TV. Kjøper du av oss, får du personlig oppfølging og vi passer på at alt virker. PC • Laptop • Nettverk • Antivirus • Backup • Nettsider ...og mye mer Epost: post@datavest.no Tlf: 990 29 152 Faks: 52 98 14 26 www.datavest.no

10

Tannlegene Tore og Katrine Prestvold Helsehuset Hommersåk

Timebestilling: 51689230


ALLSIDIG TRENING, FOR ØKT VELVÆRE. Vi tilbyr Squash, spinning, styrke i sal og styrkerom. Alt inkludert i medlemskapet. Selvbetjent senter. Åpningstid 06.00-23.00 alle dager hele året. VERVEKAMPANJE I MARS: Verv ett medlem å få gavekort på Bryggen sport 1 verdi kr 400,- Verv to medlemmer og få gavekort på Bryggen sport 1 verdi kr 1.000,* Se vilkår for vervekampanjen på sport4you.no

For prøvetime, innmelding eller øvrig informasjon ta kontakt: Tlf: 936 85 652 Web: sport4you.no e-post: espen@sport4you.no

11


Jobber med sterk serie Etter suksessen med konkurransen «Jærens sterkeste» i fjor, fant arrangørene ut at de skulle prøve å få til en serie med fire konkurranser før de kunne kåre den sterkeste dette året. -Vi jobber fortsatt med å få det på plass, men har allerede blitt enige om at det blir mer enn én konkurranse og at den siste – selve finalen – skal være på Hommersåk i august. Den første konkurransen blir mest sannsynlig arrangert på Moi tidlig på sommeren. Vi diskuterer også om det skal være flere klasser i konkurransen i år, og vi ser nærmere på hvordan vi skal gjøre det hele enda mer publikumsvennlig, sier Arild Gismervik. Gismervik forteller også at de to politimennene som tok de to øverste plassene i fjor, er klare til å måle krefter på nytt. -Børge Øvrebø vil vise at de gamle fremdeles er eldst etter at Andreas Hjelmtveit snøt ham for seieren i fjor.

Kunstgressbanen har ført til stor aktivitet og mange lag i Riska FK. Da trengs det også mange voksne som kan bidra. (Arkivfoto)

Den spennende andresesongen 2012 var en historisk sesong for Riska Fotballklubb. Kunstgrasbanen ble åpnet og aktiviteten var større enn noensinne. Det har vært en kald start på 2013, men likevel har det allerede gnistret av både små og store på den nye banen. AV EIRIK ARNTSEN I fotball og andre idretter er det noe som heter «den vanskelige andresesongen». Leder Bent Arne Blegen ser heller på 2013 som «den spennende andresesongen».

12

- 2012 markerte et skille i Riska FKs historie. Fra å være en klubb der lagene var spredt på dårlige grusbaner, har vi nå fått samlet alle lagene på kunstgrasbanen. Dette gjør noe med både spillere, trenere og hele klubben, sier leder Blegen. Økningen på antall lag i seriespill har vært på nesten 20 prosent fra 2012, noe som er imponerende for en klubb av Riskas størrelse. I år skal 29 lag spille med Riskalogoen på brystet. Antallet har aldri vært høyere noensinne. Den enkle forklaringen er åpningen av den nye kunstgrasbanen. Leder Blegen tror likevel at det også finnes andre årsaker. - I tillegg til bedre treningsfasiliteter ser vi også at det er flere og flere voksne involvert rundt de fleste lagene. Antall voksne er proporsjonalt med hvor lenge barn og unge er aktive i klubben, sier han. Bidragene gir minner Dette bekrefter sportslig leder

Jonny Gilje. Han var selv involvert som trener rundt samme lag fra 1988 til 1997. Miljøet rundt laget var noe av det som drev ham til å bidra i ti år rundt samme lag. - Helt til guttene var 16 år var det mellom mellom fem og ti voksne involvert rundt laget hvert år. De fleste av bidro hele tiden. Det har gitt oss voksne minner for livet, sier han. Og legger til: - Guttene hadde et ypperlig opplegg, og satte også pris på dette. Det ble aldri noen toppspillere fra laget vårt, men vi ble kretsmestre to ganger, og ti av spillerne har spilt på a-laget. Når vi klarer å holde spillerne i aktivitet så lenge har vi lyktes som foreldre i idretten. Gilje har vært sterkt involvert i kretsen i flere år, og også i andre klubber ser en det samme som i Riska. Lagene med størst bidrag fra foreldre, er lagene som klarer å holde de unge i aktivitet lengst. - Du behøver ikke å være topp-

trener for å bidra rundt et lag. Det er like stort behov for voksne som kan administrere rundt lagene. Da gjør det jobben som trener lettere, sier Gilje. Valgkomitéen er i gang Helge Skretting, som satt som leder i perioden før Blegen, leder nå arbeidet med å få på plass personer som skal inneha de ledige vervene i klubben. Det er en travel tid for valgkomitéen, når personer skal rekrutteres til flere forskjellige verv. - Både større og mindre verv skal fylles. Det viktigste er at folk ønsker å bidra for de unge. Klubben drives nå så godt at vervene ikke er like tunge som de var tidligere. Vi trenger personer til å sitte i styret, men også personer til å være med i de forskjellige komitéene, sier Skretting Baner skal klippes, loddsalg, stadionområdet skal vedlikeholdes og klubben snuser på å arrangere en turnering for første

gang på mange år. - Jo flere personer som bidrar i de forskjellige komitéen, jo lettere blir vervene. I våre komitéer tror vi ikke at flere kokker, gir mer søl. Vi tror heller at resultatet som serveres blir bedre jo flere som bidrar, sier Skretting. Årsmøtet i Riska FK skal avholdes senere i februar. I prosessen frem til møtet er leder Blegens aller viktigste ord: - Vår aller viktigste oppgave som klubb er å gi et tilbud til barn og unge i bygda. Vi er den største organisasjonen på Hommersåk. Dette forplikter, men viser også at arbeidet som gjøres i klubben settes pris på. Vi håper at det finnes mange der ute som vil bidra. Dersom du er en av disse, ta gjerne kontakt med styret eller valgkomitéen.


Motorsykkelklubben starter vårens kurs

I trial er balanse og koordinasjon viktigere enn fart. (Foto: Geir Arve Tangen)

Siste onsdagen i februar starter Riska Motorsykkelklubb vårens nybegynnerkurs. De tilbyr opplæring for håpefulle kjørere i både trial og speedway. AV MAGNAR RIVELAND Leder i klubben, Sigbjørn Å. Olsen, forteller at virksomheten først og fremst drives som et fritidstilbud for barn og unge. Dessuten er det en god gjeng mosjonister i klubben som også driver motorsport for egen del. Speedway holder til ved Fatland på Hommersåk. Her er det klubblokaler og rundbane for trening og løp. Trial holder til på Hesthammeren på Hommersåk. Også her er det klubblokaler med trenings- og konkurranseområde. -Vi ønsker å legge til rette for at en skal kunne ha det gøy med trial eller speedway uansett om du bare vil ha det som ”fritidshobby” eller ønsker å drive deg beintøft opp til et internasjonalt toppnivå, sier Olsen. Ulike grener Trial er den eneste formen for motorsport hvor det ikke handler om å kjøre fort. Trening og konkurranse foregår for det meste i skogen. Det lages løyper, såkalte seksjoner, for hver enkelt anledning, Når man kjører gjennom en seksjon, er det om å gjøre å holde seg på sykkelen uten å velte, stoppe, kjøre utenfor seksjonens kantbånd eller ha foten eller kroppen i bakken. Ved nevnte feil får kjøreren «prikker», og kjøreren med færrest antall prikker i de respektive klassene vinner. -Konsentrasjon, balanse og koordinasjon øves opp i en sport som er kjent for det gode kameratskapet, -selv mellom konkurrenter, slår Sigbjørn Å. Olsen fast. Speedway er kanskje den mest

Speedway er en publikumsvennlig sport. Riska Motorsykkelklubb har egen bane og klubbhus ved Fatland på Hommersåk. (Foto: Riska Motorsykkelklubb)

publikumsvennlige motorsykkelgrenen. Det er i alle fall den mest oversiktlige. Fire sykler til start i hvert heat, fire runder på en grusbane, førstemann i mål vinner. Konkurransen settes opp slik at alle møter alle, og det beregnes poeng for hvert heat. -Sporten er kjent for sine venstresvinger og en særegen måte å kjøre disse på, sier Olsen. Må kunne sykle I Norge er det bare tillatt å kjøre trial og speedway på spesielt godkjente områder eller baner, og i regi av en klubb som er tilsluttet Norges Motorsportforbund (NMF), -et av forbundene under

Norges Idrettsforbund. Trial og speedway er sosiale sporter for hele familien. Man kan starte når man har fylt 5 år, og inntil det året man fyller 16 må man ha med seg en voksen på trening og på løp. Alle som kjører trial eller speedway må ha lisens (som også innbefatter forsikring) gjennom NMF. -Ønsker du å finne ut om dette kan være noe for deg, vil et nybegynnerkurs være tingen, anbefaler Olsen. Kurset går over normalt over ni onsdagskvelder - med unntak av skolenes ferier - samt en lørdag. -Det forutsettes at du som utøver kan sykle på tohjulssykkel

uten støttehjul for å kunne delta, og at du har med deg ledsager over 18 år under hele kurset, sier Olsen. Under tusenlappen Kurset følger Norges Motorsportforbunds opplegg for lisenskurs. Det innebærer at både deltagerne og ledsagerne får god teoretisk og praktisk begynneropplæring, mener Olsen. -Påbudt sikkerhetsutstyr og trial- og speedwaysykler har klubben for utlån under kurset. Dette passer best for kursdeltakere fra 10 år og oppover, eller som har tilsvarende størrelse. Alt du trenger

å holde selv er langermet genser, jakke uten hette, gode sokker og langbukse, sier han. Prisen for nybegynnerkurset ligger på en snau tusenlapp. Det dekker utlån av sikkerhetsutstyr og sykkel i forbindelse med kurskveldene, medlemskontingent for familien og lisenskostnader som utøver ut kalenderåret kurset starter i. Olsen henviser til klubbens nettside - www.riska-motorsykkelklubb.net - for påmelding til kurset. -Og kontakt oss gjerne for mer informasjon, oppfordrer han.

13


Den dramatiske historien o Fullriggeren «Winterhoude», byggeår 1898 i Hamburg, ble i 1914 rigget til bark (se bilde med skråseil på bakmast). Den endret navn til «Mabel Rickmers», ble kjøpt av reder Gustaf Erikson, Åland, i 1925, og fikk navnet «Winterhoude» tilbake. AV JOHANNES SAGEN OG ASBJØRN ALVESTAD (TEKSTEN ER HENTET FRA BOKEN “RISKA I KRIG”, UTGITT AV RISKA HISTORIE- OG MUSEUMSLAG)

igjennom. På grunn av at motorrommet hadde vanntette skott, så holdt den seg flytende. Hullet ble støpt igjen med betong, slik at de kunne reise videre på egen kjøl og bli reparert. «Winterhoude» beholdt sin skipsradio. Tyskerne og nazistene fikk ha radio, men ellers måtte alle nordmenn levere inn sine radioapparater. Her i Riska ble disse oppbevart på ”kommunehuset” ved Klokkargården. Men det var mange radioer som tyskerne ikke fant. Oppfinnsomheten var stor, så det ble etter hvert vanskelig å hindre nordmenn og hjemmefronten i å få tak i nyheter og meldinger fra den norske regjering via radio London. Radiosendingene ble sendt i koder og avtalte ”annonser” til hjemmefronten. Mange ble arrestert for lytting, de fikk røff behandling med tortur. Noen døde og to ble senket i havet utenfor Li. De fleste havnet på Grini. Skipper Holm på «Winterhoude» var nok ikke tyskervennlig, så nordmenn som var om bord fikk høre på radio. Dette irriterte okkupantene, så de sendte lensmannen for å hente radioapparatet. Det var vanskelig å håndheve ”norske” regler på båten, og lensmannen var kanskje ikke så ivrig. Han klarte ikke å konfiskere skipsradioen fra kapteinen på en utenlandsk skute, så han måtte reise i land med uforrettet sak.

«Winterhoude» seilte fra Australia via England til Norge i 1939. Den losset 3.140 tonn rug til Nordkronen, 20-28. mai 1940. Seglskipet lå på svai innafor Usken i fire-fem år. Tyskerne tok skipet «Winterhoude» og slepte det til Danmark i 1944. Det skulle brukes til skole/treningsleir (rekreasjon) for ”Hitler-ungdom”. Båten ble hugget 1949 i Hamburg. Seilene som var nye, ble lagret sammen med aviser inne i seilbunkene, og ble fraktet til land ved hjelp av nordmenn til et sjøDet ble trykket illegale ”aviser” hus ved Hestånå i Hommersåk. i Sandnes/Stavanger. Noen av Dette var tungt arbeid, da det var disse havnet hos skipper Holm. mange nye seil, og disse var Han følte seg trygg, og var skjø”uhamslege” å arbeide med. desløs med oppbevaringen av Riggen ble delvis tatt ned ved disse. Det var streng straff for å hjelp av båtens steamvinsj. oppbevare slike aviser, og Det var flere båter innom ”opp- Gestapo brukte harde midler. De lagsplassen” i løpet av krigen. var irritert på grunn av det de «Spyridon» var en gammel steam- ante eller visste foregikk på båt på ca. 1000 tonn fra Hellas. skuta. Båten var blitt skadet i tysk havn, Det var dessverre mange norog ble liggende her i Riska i 1943- ske løsmunna tystere. Stats-poli44. Skipperen var tiet ble sendt ut blakk, så manntil seilskuta for skapet ble sendt å få slutt på hjem til Hellas. Mannskapet reisdette. Båten hadde vaktDet fortelles mann om bord te nokså fritt, i at skipperen (stuert Nilsen). hadde ovenalle fall lokalt i nevnte ”aviser” Norge. De ble Under krigen liggende frembrukte tyskerne etter hvert godt me. Da han for«W inter houde» kjent med mange sto at politiet til bulklast/oppkom om bord, bevaring. En av lokalbefolkog idet de kom malmbåt med ningen. Kaptein inn i kahytten, kopperkis fra fikk han puttet Stord hadde Holm skrøt av at ”avisbunken” berørt grunn han var bedre under en sitteutfor Jæren og Sjefen for kjent i Stavanger pute. måtte repareres. patruljen satte Last fra den ble enn i Mariehamn. seg på puta, og midlertidig overderfor fant ført til Stapopatruljen «Winterhoude». ikke noe ulovlig på sin rassia. En annen båt hadde fått skutt ut motorrommet ved fulltreff av en Skuta hadde en hjelpebåt som torpedo. Hullet i skroget var så lå oppe på bakken. Den var på stort at det gikk an å ro en færing størrelse med en stor gavlabåt,

14

«Winterhoude» seilte fra Australia via England til Norge i 1939. Den losset 3.140 tonn rug til Nordkronen, innafor Usken i fire-fem år. men uten bakrulle. Den ble brukt når de skulle buksere i trange far vann. Båten hadde motor, og ble bygd av tømmermannen om bord før de kom til Norge. Det var tre mann av mannskapet om bord på skipet. Kaptein Gustav Holm, en styrmann som het Sommarstrøm, og en matros Sundblom. Alle var fra Åland, Mariehamn i Bottenviken, Finland. Det var fast to på vakt, en på frivakt blant mannskapet. Skipper Holm var nok om bord det meste av tiden. Han hadde besøk av sin familie fra Åland i 1939, rett før tyskerne overtok i Norge. De reiste tilbake til Finland helt i begynnelsen av krigen (se bilde). I tillegg hadde de hadde de en ”gigg” som de kalte eka eller ekan. Dette var en lettbåt som ble brukt når noen skulle i land, eller hentes til skuta når de lå til ankers. Den hadde en tverr akterende. Kaptein Holm brukte den

når han hadde familien om bord. Han brukte en lang åre til å ”rigge” båten av gårde. Dette er en spesiell måte å ro på. Riggåra ble brukt som en slags propell, og ble nyttet på giggbåten. Holm la hele tyngden bak når han rigget, og fikk bra fart. Mannskapet reiste nokså fritt, i alle fall lokalt i Norge. De ble etter hvert godt kjent med mange av lokalbefolkningen. Kaptein Holm skrøt av at han var bedre kjent i Stavanger enn i Mariehamn. Skipperen likte å spille bridge, han var en dreven bridgespiller, men satte aldri kortene i system. Han hadde likevel full kontroll over sine kort. Etter at last fra malmbåten med kopperkis ble lastet over til «Winterhoude», og rester fra korn blandet med rester fra koppermalmen, kunne dette bli en giftig blanding. Det ble dermed slutt på å bruke oppsop til matla-

ging, men ikke for alle. En svenske bakte noe han kalte skepparkakor, en rund kake med hull i midten. Etter sammenblandingen av korn og malm, fortsatte han å bake disse, men han testet de først på unger, og etter at han så at de ikke ble dårlige, brukte han kakene selv også. Det fortelles at det var rotter om bord i skuta. Rottene var svarte med hvite bryst. Det var en glipe i dekket ved vinsjen der de kunne komme opp. Rottene fant nok lite vann og mat, spesielt etter at kornrester og kopperkis ble blandet. Dette gjorde at vannet ble giftig. Så etter dette kunne rottene gå til angrep og bite besøkende i støvlene. Rottene ble av mannskapet kalt ”norske rotter”. Hele skroget var til last. Det var mange dekkshus: til mannskap, bysse og seglverksted, steamvinsj mv. Mannskapshuset hadde nesten ikke lys inne, bare noen


om Winterhoude

For å dra historien med oss i samtid og framtid, vil vi i hver utgave av Riskaposten grave fram en framside fra tidligere utgaver av avisen. Hovedoppslaget i Riskaposten i uke 18 i 1994 var historien om en hund som hadde gått berserk i en hønsegård ved stemmen. Åtte fasaner måtte bøte med livet etter berserkgangen. Portrettet i avisen var av Bjørg Haga Rasmussen. Riskaposten viste til at hun både hadde en ledende stilling og bein i nesen. Det kvalifiserte til overskriften «Mandig kvinne», mente Riskaposten.

Riskaposten meldte for øvrig at første spadestikk ble tatt til ny barnehage i Trekanten, Willy Tjessem fikk en «velfortjent femteplass» i sølvbarrecupen i speedway og ungdommene fra Riska var for dårlige til å stille opp på kulturkontorets arrangementer. -Hvis ungdommene ikke stiller opp på arrangementene vi lager til, så gidder vi ikke mer, sa kulturkontorets distriktsleder for Hommersåk etter at bare 60 ungdommer var til stede på rockekonkurransen han arrangerte.

Facebook er et populært treffsted, og mange tusen riskabuer er å finne på dette sosiale nettsamfunnet. Vi presenterer noen av disse. Denne gangen har vi snakket med Fredrik Solheim. Han er en aktiv fotballspiller.

20-28. mai 1940. Seglskipet lå på svai

små, runde koøyer og parafinlamper. Offiserene hadde bedre standard, kapteinen hadde til og med bad i sin kahytt. Skipper Holm hadde som vane å gå med en sigarettstump som han sugde på. Han hadde bart, og det ble det svidd et brunt, rundt hull i den som passet til sneipen. Seglene ble hentet etter krigen fra sjøhuset ved Hestånå/Hommersåk rett etter at andre verdenskrig var slutt.

-Er du født og oppvokst på Hommersåk eller er du innflytter? -Jeg er innflytter. Bodde på Klepp. -Hvordan trives du på Hommersåk? -Jeg trives godt på Hommersåk. Det er en fin og trivelig plass med masse fin ungdom. -Hva mangler bygda ? -Bygda mangler fint vær.

av på Facebook? -Kunstgressbane til Riska, Stigimanjarosolheim.blogg.no. -Hva er i tilfelle din favorittside blant disse? -Stigimanjarosolheim. blogg.no.

-Hvordan er ditt forhold til Facebook? -Mitt forhold til Facebook er bra. Det går mye tid til Facebook.

Familien til kaptein Holm. Ida bak. Carl Gustav, Dorris og Lisbet.

-Kan du nevne noen Riskarelaterte sider du er medlem

15


INFORMASJON

Smertens aveny Når den 68 år gamle norske innehaveren av nattklubben Forbidden Pleasures, Martin Werner, en morgen blir funnet drept i sitt luksuriøse hjem i gledesbyen Angeles City på Filippinene, er ikke det lokale politiet særlig interessert i å oppklare saken. Med løfter om penger fra Werners ekskone i Norge, og med håp om en billett hjem til en livsviktig operasjon, begynner Stingo, norsk ekspolitimann bosatt på Filippinene, å grave i Angeles Citys brokete barmiljø på egen hånd for å finne drapsmannen. Når han til slutt står ansikt til ansikt med Werners morder, blir han tvunget til å revurdere alle sine forestillinger om svik og sannhet, skyld og ansvar, frihet og tvang.

kr 349,-

E K S PÅ M KRI Operasjon Tungtvann ”Operasjon Tungtvann” er boken som forteller historiene om hvordan norske Lingesoldater og motstandsfolk klarte å hindre Hitler i å få nok tungtvann til å utvikle og produsere en atombombe.

r e m Kom rs i ma

I ”Operasjon Tungtvann” følger vi tett de unge guttenes sult, slit, mot og vilje til å stå opp og kjempe mot tyskerne. Fra treningsleirene i det trygge England, lidelsene og ventingen på Hardangervidda. Den umenneskelige påkjenningen og spenningen før og under operasjonene, samt viljen og evnen til å overleve. Boken skildrer typene som de heltene de er!

kr 298,-

r e m Kom rs i ma Magiske barnerom En annerledes interiørbok som tar utgangspunkt i stjernetegn. Boken forteller deg alt du trenger å vite for å innrede drømmerommet. Noen barn elsker en lys og romantisk stemning på rommet sitt, mens andre blir fasinert av et verdenskart eller botaniske motiv. Visste du at klokker er forbundet med Steinbukkens tegn? Eller at Jomfru-barn fryder seg over de små detaljene i interiøret? Enten du går for neonfarger eller et fugletapet, handler det om å finne stilen og interiøret som harmonerer med barnet ditt. Velkommen inn til magiske barnerom!

kr 298,-

BØKENE SELGES HOS ALLE BOKFORHANDLERE, OG I VÅR NETTBUTIKK: www.commentum.no

Gamleveien 87 - 4315 SANDNES Tlf. 51961250 Fax 51961251 www.commentum.no

Riskaposten nr 1 - 2013  

Riskaposten - lokalavis for Hommersåk og omegn, februar 2013