Page 1

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Mjesto održavanja: Velika vijećnica Grada Delnice, Trg 138. brigade HV 4, Delnice Datum održavanja: petak, 27. prosinac 2013. godine Vrijeme održavanja: 18:00 – 21:30 sati Prisutni: Dragan Naglić (Biatlonski klub „GORANIN“ Delnice), Barbara Renka (Boksački klub "DELNICE", Delnice), Igor Gašparac (Karate klub "DELNICE" Delnice), Predrag Cindrić (Košarkaški klub "GORANIN" Delnice), Dražen Tomić (Kuglački klub "GORANIN" Delnice), Goran Rački, Davor Kolenc (Hrvatski nogometni klub „GORANIN“ Delnice), Dinko Mihelčić (Malonogometni klub "DELNICE" Delnice),Ivica Urbanc (Orijentacijski klub "RIS" Delnice), Tomislav Sabalić (Šah klub "ŠAHOVSKA ŠKOLA" Delnice), Davorin Klobučar (Društvo za rekreaciju, šport i turizam "KUPA" Brod na Kupi), Nina Štimac Grbac (Društvo športske rekreacije "GYMNASIUM" Delnice), Anabela Rudolf (Društvo športske rekreacije "PAREJDA" Delnice), Dragan Radun (Klub hokeja na ledu „MAMUT“ Delnice), Josip Grgurić (Hrvatski centar za nordijsko hodanje, Crni Lug), Boris Levar (Plivački klub „DELNICE“ Delnice), Darko Briški (Sanjkaški klub „PREPNEK“ Delnice), Danijel Popović (SKI klub „NOVINAR“ Crni Lug), Pavle Kruljac (Skijaški klub „GORANIN“ Delnice), Matija Žagar (Snowboard klub „GORSKI KOTAR“ Delnice), Josip Tomac (Šahovski klub „DELNICE“ Delnice), Slavica Grgurić Pajnić, (Udruga trenera i sportskih djelatnika, Delnice), Viktor Šporčić (Ženski kuglački klub "GORANIN" Delnice), Pero Rajčić (Kuglački klub „MLADOST“ Delnice), Zoran Majnarić (Hrvatsko planinarsko društvo "PETEHOVAC" Delnice), Katarina Mihelčić, Ivica Knežević (Grad Delnice), Davor Košmrlj. Sjednicu Osnivačke skupštine Sportske zajednice Grada Delnice otvorio je Ivica Urbanc, član koordinacijskog tijela za pripremu i organizaciju osnivačke skupštine, te nakon pozdravne riječi, pozvao Ivicu Kneževića, Gradonačelnika Grada Delnica da se obrati okupljenima. Ivica Knežević je prigodno pozdravio okupljene predstavnike sportskih udruga, te izrazio zadovoljstvo što se osnivačka skupština uspjela konstituirati još u ovoj kalendarskoj godini što je bila i njegova smjernica sportskim udrugama koje su se okupile na radnom sastanku 2. prosinca 2013. godine. Poželio je uspješan rad Skupštini, te je zbog obaveza napustio rad iste, uz naznaku da je Skupštini nazočna njegova zamjenica dogradonačelnica Katarina Mihelčić.

-1-


Ivica Urbanc je napravio prozivku prisutnih udruga, te je konstatirao da su osnivačkoj skupštini pristupile 24 sportske udruge sa područja Grada Delnica. Sve prisutne udruge primile su radne materijale putem teklića Grada Delnica, te su potpisali internu dostavnicu o primitku iste (Privitak 1). Predložio je da prisutni klubovi preuzmu funkciju inicijativnog odbora, te da do izvješća verifikacijske komisije sve prisutne udruge imaju pravo odlučivanja po principu jedna udruga, jedan glas. Prijedlog je prihvaćen javnim glasovanjem, jednoglasno (24 glasa ZA). Izvijestio je prisutne da je 23.12.2013. godine zaprimljen pismeni prigovor na dostavu naputka i rokova, kojeg je uputila Udruga za sport, rekreaciju i turizam „Kupa“ iz Broda na Kupi, te je istu pročitao prisutnima (Privitak 2). Davorin Klobučar zatražio je riječ, te se obratio Skupštini, referirajući se na sadržaj pismenog prigovora. Dogradonačelnica Katarina Mihelčić, je izvijestila da Koordinacijsko tijelo za pripremu i organizaciju osnivačke skupštine, odradilo vrlo dobar posao u zadanom roku, sukladno zaključku sa održanog sastanka 2. prosinca 2013. godine. Zbog blagdana odlučeno je da se radni materijali distribuiraju teklićem Grada Delnica na prijavljene službene adrese klubova iz Registra udruga RH. Kako su 24 udruge svojim potpisom potvrdile primitak radnih materijala, ne vidi osnovu za prigovor, jer je na sastanku 2. prosinca 2013. godine, najavljeno sazivanje osnivačke skupštine do kraja godine. Vezano uz navod da poziv nema klasu i urudžbeni broj, te da nije potpisan i ovjeren, smatra da Koordinacijsko tijelo za pripremu i organizaciju osnivačke skupštine koje je izabrano kao radna skupina nema pravnu, niti upravnu mogućnost za korištenje istog, te da je napravljen javni poziv koji je dostavljen udrugama putem teklića, a isti je javno objavljen i na Internet stranicama Grada Delnica. Nakon obrazloženja dogradonačelnice, Davorin Klobučar ponovno uzima riječ i replicira. Ivica Urbanc je naglasio da je sukladno Zakonu o udrugama, radu osnivačke skupštne pristupilo više nego dovoljan broj udruga, te da su na temelju dostavljenih Odluka o namjeri učlanjenja, ostvoreni uvjeti za formiranje iste. Sve udruge koji nisu pristupile radu osnivačke skupštine imati će mogućnost pristupiti istoj na nekoj od narednoj sjednici sukladno uvjetima koji će biti definirani Statutom. Predlaže da se prisutne sportske udruge o pismenom prigovoru Udruge za sport, rekreaciju i turizam „Kupa“ iz Broda na Kupi, izjasne javnim glasovanjem, te na takav način odluči o daljnjem radu. Pismeni prigovor Udruge za sport, rekreaciju i turizam „Kupa“ iz Broda na Kupi od prisutnih udruga nije usvojen kao osnovan. (16 glasova PROTIV, 3 glasova ZA i 5 glasova SUZDRŽANO). Nakon, izglasavanja nastavka rada Skupštine, predložio je prisutnim udrugama slijedeći dnevni red: Dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Osnivačke skupštine, a) Radno predsjedništvo (tri člana), b) Zapisničar i ovjerovitelj zapisnika (dva ovjerovitelja), c) Verifikacijska i izborna komisija (tri člana), 2. Prihvaćanje Poslovnika (obrazloženje prijedloga, rasprava o amandmanima), 3. Prikaz važnijih odredbi Statuta (rasprava o amandmanima), 4. Izvješće Verifikacijske komisije, potvrđivanje kvoruma, 5. Donošenje Odluke o osnivanju Sportske zajednice Grada Delnica, 6. Prihvaćanje Statuta, 7. Izbor dužnosnika i članova tijela upravljanja, a) Predsjednik, b) Dopredsjednik (1), c) Član Izvršnog odbora (5), d) Član Nadzornog odbora (3),

-2-


e) Član Etičkog odbora (3), 8. Prihvaćanje nacrta Programa rada za 2014. godinu, 9. Donošenje Odluke o pravu zastupanja Sportske zajednice Grada Delnica, 10. Donošenje Odluke o pristupanju u članstvo i izbor predstavnika Sportske zajednice Grada Delnica za člana Skupštine Zajednice sportova PGŽ, 11. Obraćanje uzvanika i gostiju, 12. Ovjera Skupštinskih dokumenata, 13. Zaključenje Skupštine. Predloženi dnevni red je usvojen većinom glasova prisutnih udruga (23 glasa ZA, 1 glas PROTIV). AD.1. Izbor radnih tijela Sukladno odluci o prihvaćanju dnevnog reda, Ivica Urbanc predložio je sastav radnih tijela od prisutnih predstavnika udruga. A) Izbor radnog predsjedništva: Ivica Urbanc (predsjedavajući), Katarina Mihelčić (članica), Barbara Renka (članica); B) Zapisničar: Nina Štimac Grbac; C) Ovjerovitelj zapisnika: Goran Rački, Pavle Kruljac; D) Verifikacijska i izborna komisija: Davor Košmrlj (predsjedavajući), Slavica Grgurić Pajnić (članica), Dragan Naglić (član); Prijedlog za sastav radnih tijela, verifikacijsku i izbornu komisiju, glasanjem je usvojen sa 23 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM. AD.2. Prihvaćanje Poslovnika (obrazloženje prijedloga, rasprava o amandmanima) Sve sportske udruge koje djeluju na području Grada su sa datumom 17. prosinac 2013. godine zaprimile prijedlog Poslovnika o radu osnivačke Skupštine Sportske zajednice Grada Delnica, putem teklića Grada Delnica. Svim športskim udrugama na taj način omogućeno je da na vrijeme i kvalitetno prouče Poslovnik kako bi svoje primjedbe u pisanom obliku (amandmanom) dostavili do 23. prosinca 2013. godine ili prije samog početka rada Skupštine. Nije zaprimljen niti jedan amandman, te su ispunjeni svi uvjeti da se predloženi Poslovnik predloži Skupštini na usvajanje. Poslovnik o radu Skupštine Zajednice je usvojen sa 23 glasova ZA i 1 glasom PROTIV. AD.3. Prikaz važnijih odredbi Statuta (rasprava o amandmanima), Sportske udruge sa presjekom odredbi predloženog Statuta upoznao je Davor Košmrlj, dok je novi znak Zajednice pojasnio autor Danijel Popović. Nije zaprimljen niti jedan amandman, već je Boris Levar (Plivački klub Delnice), imao nekoliko nomotehničkih primjedbi, koje će se otkloniti prilikom izrade čistopisa Statuta, a svakako prije dostave istog na ovjeru u Ured državne uprave.

-3-


AD.4. Izvješće Verifikacijske komisije, potvrđivanje kvoruma U ime verifikacijske komisije, predsjednik verifikacijske komisije Davor Košmrlj je konstatirao da na osnivačkoj sjednici Skupštine Sportske zajednice Grada Delnice prisustvuju predstavnici 24 sportske udruge koje djeluju na području Grada Delnice. Dvije udruge su predale dio dokumentacije, a njihovi predstavnici ne sudjeluju u radu ove Skupštine. Nakon provjere dostavljenih dokumenata verifikacijska komisija utvrđuje da sljedeće udruge i ovlaštene osobe za zastupanje koje su nazočne na ovoj osnivačkoj skupštini ispunjavaju uvjete za status osnivača Zajednice: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Dragan Naglić, Biatlonski klub „GORANIN“ Delnice; Barbara Renka, Boksački klub "DELNICE", Delnice; Igor Gašparac, Karate klub "DELNICE" Delnice; Predrag Cindrić, Košarkaški klub "GORANIN" Delnice; Dražen Tomić, Kuglački klub "GORANIN" Delnice; Goran Rački, Hrvatski nogometni klub „GORANIN“ Delnice; Dinko Mihelčić, Malonogometni klub "DELNICE" Delnice; Ivica Urbanc, Orijentacijski klub "RIS" Delnice; Tomislav Sabalić, Šah klub "ŠAHOVSKA ŠKOLA" Delnice; Davorin Klobučar, Društvo za rekreaciju, šport i turizam "KUPA" Brod na Kupi; Nina Štimac Grbac, Društvo športske rekreacije "GYMNASIUM" Delnice; Anabela Rudolf, Društvo športske rekreacije "PAREJDA" Delnice; Dragan Radun, Klub hokeja na ledu „MAMUT“ Delnice; Josip Grgurić, Hrvatski centar za nordijsko hodanje, Crni Lug; Boris Levar, Plivački klub „DELNICE“ Delnice; Darko Briški, Sanjkaški klub „PREPNEK“ Delnice; Danijel Popović, SKI klub „NOVINAR“ Crni Lug; Pavle Kruljac, Skijaški klub „GORANIN“ Delnice; Matija Žagar, Snowboard klub „GORSKI KOTAR“ Delnice; Josip Tomac, Šahovski klub „DELNICE“ Delnice; Slavica Grgurić Pajnić, Udruga trenera i sportskih djelatnika, Delnice; Viktor Šporčić, Ženski kuglački klub "GORANIN" Delnice; Pero Rajčić, Kuglački klub „MLADOST“ Delnice;

Konstatira se da kvorum za rad osnivačke skupštine iznosi 23 mandata, te se predlaže da imenovanim osobama od strane udruga za zastupanje se potvrdi mandat za Skupštinu. Izvješće verifikacijske komisije je prihvaćeno sa 22 glasova ZA i 1 glasom PROTIV. Izvješće o radu verifikacijske komisije se nalazi u Prilogu 3 ovog zapisnika. Prijem u privremeno članstvo udruga/klubova prisutnih na osnivačkoj skupštini Verifikacijska komisija je prilikom provjere dokumentacije iz Članka 9. Poslovnika i određivanja kvoruma za rad osnivačke skupštine, utvrdila da sljedeće udruge nemaju potrebitu dokumentaciju, te ne mogu ostvariti status osnivača Zajednice:

-4-


1. Zoran Majnarić, Hrvatsko planinarsko društvo "PETEHOVAC" Delnice (prisustvuje radu Skupštine); 2. Antun Pirc, Biciklistički klub "GORANIN" Delnice (ne prisustvuje radu Skupštine); 3. Goran Bukovac, Skijaški klub "DELNICE" Delnice (ne prisustvuje radu Skupštine); Sukladno odredbama Članka 16. i 17., Statuta predloženo je na temelju iskazane pozitivne inicijative za radom u Zajednici da se navedene udruge prime u Zajednicu u statusu „privremenih članica“. Privremene članice imaju sva prava i obveze kao i redovne članice Zajednice, osim prava odlučivanja. Obavezuju se navedene udruge da ispune odredbe Članka 16. i 17., Statuta u roku ne dužem od 180 dana od datuma održavanja osnivačke skupštine. Prijedlog za prijem udruga u privremeno članstvo je usvojen 22 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM. Popis privremenih članica Zajednice koje sudjeluju u radu Skupštine ali bez prava odlučivanja se nalazi u Prilogu 6 ovog zapisnika. AD.5. Donošenje Odluke o osnivanju Sportske zajednice Grada Delnica Skupština prihvaća ovjerene odluke o učlanjenju izvršnih tijela Udruga, sa naznakom da iste trebaju potvrditi njihove Skupštine u roku ne dužem od 180 dana od održavanja osnivačke skupštine. Skupština Zajednice donosi odluku o osnivanju Sportske zajednice Grada Delnice i pokretanje postupka za upis u „Registar udruga Republike Hrvatske“ i „Registar športskih djelatnosti“ sa 22 glasova ZA i 1 glasom PROTIV. Odluka o osnivanju Zajednice se nalazi u Prilogu 4 ovog zapisnika. AD.6. Prihvaćanje Statuta Sve sportske udruge koje djeluju na području Grada su sa datumom 17. prosinac 2013. godine zaprimile prijedlog Statuta o radu osnivačke Skupštine Sportske zajednice Grada Delnica, putem teklića Grada Delnica. Svim športskim udrugama na taj način omogućeno je da na vrijeme i kvalitetno prouče Statut kako bi svoje primjedbe u pisanom obliku (amandmanom) dostavili do 23. prosinca 2013. godine ili prije samog početka rada Skupštine. Nije zaprimljen niti jedan amandman, te su ispunjeni svi uvjeti da se predloženi Statut predloži Skupštini na usvajanje. Skupština Zajednice donosi odluku o izglasavanju novog Statuta, sa 22 glasova ZA i 1 glasom PROTIV. Odluka o donošenju Statuta Zajednice se nalazi u Prilogu 5 ovog zapisnika. A.D. 7 Izbor dužnosnika i članova tijela upravljanja a) Izbor predsjednika Zajednice športova Grada Delnice Sportskim udrugama koje djeluju na području Grada Delnica je omogućeno da predlože kandidata za predsjednika Sportske zajednice Grada Delnica. Izbor predsjednika se provodi u skladu sa Člankom 28. i 29. Poslovnika. Davor Košmrlj, predsjednik Izborne komisije izvijestio je Skupštinu da su zaprimljene dvije kandidature koje udovoljavaju sve tražene uvjete.

-5-


Pristupilo se predstavljanju kandidata. Barbara Renka (Boksački klub „Delnice“, Delnice), ispričala je kandidata za predsjednika Karla Kruljca, koji je zbog službenog puta izostao sa ove sjednice, te je prezentirala njegov program. Slavica Grgurić Pajnić (Udruga trenera i sportskih djelatnika, Delnice), predstavila je svoju nominaciju i program rada. Pristupilo se tajnom glasanju. Nakon prebrojavanja glasova, Izborna komisija izvijestila je Skupštinu da je kandidatkinja Slavica Grgurić Pajnić, dobila 14 glasova, a kandidat Kralo Kruljac dobio 9 glasova. Skupština potvrđuje na temelju rezultata glasovanja Slavicu Grgurić Pajnić za predsjednicu Sportske zajednice Grada Delnica sa 22 glasova ZA i 1 glasom PROTIV. Nova Predsjednica se prigodno zahvalila na izboru članovima Skupštine. b) Izbor dopredsjednika Zajednice Dinko Mihelčić, Malonogometni klub „Delnice“, se ispričao i zbog obaveza neodgodivih napustio rad Skupštine. Konstatira se da je na skupštini prisutno 22 kluba sa pravom glasa i 1 klub bez prava glasa. Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić, predložila je predstavnika Hrvatskog nogometnog kluba „Goranin“, Gorana Račkog za dopredsjednik Zajednice. Goran Rački je suglasn sa nominacijom. Ivica Urbanc je predložio da se javno glasuje o povjerenju dopredsjedniku. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno (22 glasa ZA). Skupština Zajednice potvrđuje Gorana Račkog za dopredsjednika Zajednice, sa 21 glasova ZA i 1 glasom SUZRŽANIM. Odluka o imenovanju predsjednika i dopredsjednika Zajednice nalazi se u Prilogu 7 ovog zapisnika. c) Izbor članova Izvršnog odbora Anabela Rudolf, Društvo športske rekreacije „Parejda“ Delnice, se ispričala i zbog privatnih obaveza napustila rad Skupštine. Konstatira se da je na skupštini prisutan 21 klub sa pravom glasa i 1 klub bez prava glasa. Obrazloženje prijedloga za imenovanje članova Izvršnog odbora iznio je Ivica Urbanc, te je izvijestio Skupštinu da je zaprimljeno 6 važećih kandidatura. Pristupilo se tajnom glasanju. Nakon prebrojavanja glasova, Izborna komisija izvijestila je Skupštinu da su kandidati dobili sljedeće broj glasova: 1. Pavle Kruljac – 18 glasova, 2. Dragan Radun – 17 glasova, 3. Dragan Naglić – 15 glasova, 4. Matija Žagar – 13 glasova, 5. Dražen Tomić – 13 glasova,

-6-


6. Boris Levar – 11 glasova. Skupština potvrđuje na temelju rezultata tajnog glasovanja Pavla Kruljca, Dragana Radun, Dragana Naglić, Matiju Žagar, Dražena Tomić za članove Izvršnog odbora Zajednice sa 22 glasova ZA i 1 glasom PROTIV. Odluka o imenovanju Izvršnog odbora u sastavu: 1. Slavica Grgurić Pajnić, predsjednica, 2. Goran Rački, dopredsjednik, 3. Pavle Kruljac, član, 4. Dragan Radun, član, 5. Dragan Naglić, član, 6. Matija Žagar, član,, 7. Dražen Tomić, član, nalazi se u Prilogu 8 ovog zapisnika. d) Izbor članova Nadzornog odbora Obrazloženje prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora iznio Ivica Urbanc. Ivica Urbanc je predložio da se javno glasuje za članove Nadzornog odbora. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno (21 glasa ZA). Sukladno pristiglim nominacijama članovi Nadzornog odbora su: 1. Danijel Popović, 2. Nina Štimac Grbac, 3. Predrag Cindrić. Skupština je sa 20 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM prihvatila predloženi sastav Nadzornog odbora. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Zajednice športova Grada Delnice nalazi se u Prilogu 9 ovog zapisnika. e) Izbor članova Etičkog odbora Obrazloženje prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora iznio je Ivica Urbanc. Ivica Urbanc je predložio da se javno glasuje za članove Etičkog odbora. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno (21 glasa ZA). Sukladno pristiglim nominacijama članovi Etičkog odbora su: 1. Josip Grgurić, 2. Darko Briški, 3. Josip Tomac. Skupština je sa 20 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM prihvatila predloženi sastav Etičkog odbora. Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora nalazi se u Prilogu 10 ovog zapisnika. A.D.8. Prihvaćanje nacrta Programa rada za 2014. godinu Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić, skrenula je pozornost na osnovne smjernice svog programa rada kojeg je prezentirala u sklopu nominacije za predsjednicu.

-7-


Skupština Zajednice prihvaća program rada za 2014. godinu, sa 20 glasova ZA i 1 glasom SUZRŽANIM. AD.9. Donošenje Odluke o pravu zastupanja Sportske zajednice Grada Delnica Skupština Zajednice donosi odluku da pravo zastupanja Zajednice imaju Slavica Grgurić Pajnić, predsjednica i dopredsjednik Goran Rački, sa 20 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM. Odluka o davanju ovlasti zastupanja Zajednice športova Grada Delnice nalazi se u Prilogu 11 ovog zapisnika. AD.10. Donošenje odluke o učlanjenju u Zajednicu športova PGŽ, te odabir predstavnika Zajednice u Skupštini ZŠ PGŽ Skupština Zajednice donosi odluku da se učlani u Zajednicu športova Primorsko-goranske županije, te daje ovlast za zastupanja u Skupštini predsjednica, a u slučaju njezine spriječenosti ovlast zastupanja preuzima dopredsjednik, sa 20 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM. Odluka o davanju ovlasti zastupanja Zajednice športova Grada Delnice nalazi se u Prilogu 12 ovog zapisnika. AD.11. Obraćanje uzvanika i gostiju Skupštini se prigodnim govorom obratila dogradonačelnica Katarina Mihelčić. AD.12. Ovjera Skupštinskih dokumenata Ivica Urbanc je predložio da se skupštinski dokumenti potpišu u roku 8 dana i proslijede u Ured državne uprave. Prijedlog je prihvaćen javnim glasovanjem jednoglasno (21 glasom ZA).

AD.13. Zaključenje Skupštine Ivica Urbanc je zaključio rad Skupštine, te najavio da se po završetku registracije Udruge, sazove Izvanredna skupština na kojoj će se razmatrati pitanja učinkovitog funkcioniranja sportske zajednice u lokanoj zajednici. PRILOG: - Prilog 1 - Dostavnica radnih materijala, - Prilog 2 - Pismeni prigovor, Udruga za sport, rekreaciju i turizam „Kupa“ iz Broda na Kupi, - Prilog 3 - Izvješće verifikacije komisije, - Prilog 4 - Odluka o osnivanju Zajednice športova Grada Delnice, - Prilog 5 - Odluka o donošenju Statuta, - Prilog 6 - Odluka o prijemu udruga u privremeno članstvo, - Prilog 7 - Odluka o imenovanju predsjednika, - Prilog 8 - Odluka o imenovanju članova Izvršnog odbora, - Prilog 9 - Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, - Prilog 10 - Odluka o imenovanju članova Etičkog odbora, - Prilog 11 - Odluka o davanju ovlasti zastupanja Zajednice, - Prilog 12 - Odluka o davanju ovlasti zastupanja u ZŠ PGŽ.

-8-


Ovjerovitelji zapisnika:

Zapisnik vodila;

Predsjednica;

Goran Rački

Nina Štimac Grbac

Slavica Grgurić Pajnić

Pavle Kruljac

-9-


PRIVITAK 3

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju Članka 4., Poslovnika o radu Skupštine Sportske zajednice Grada Delnica, usvojenog na osnivačkoj sjednici 27. prosinca 2013. godine, verifikacijska komisija podnosi sljedeće,

IZVJEŠĆE I. Osnivačkoj sjednici Skupštine Sportske zajednice Grada Delnice pristupilo je 24 sportskih udruga koja djeluje na području Grada Delnice. II. Nakon provjere dostavljenih dokumenata iz Članak 9. Poslovnika, verifikacijska komisija utvrđuje da sljedeće udruge i osobe koje su nazočne na osnivačkoj skupštini ispunjavaju uvjete za status osnivača Zajednice i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge u Skupštini Zajednice: 1. Dragan Naglić, Biatlonski klub „GORANIN“ Delnice; 2. Barbara Renka, Boksački klub "DELNICE", Delnice; 3. Igor Gašparac, Karate klub "DELNICE" Delnice; 4. Predrag Cindrić, Košarkaški klub "GORANIN" Delnice; 5. Dražen Tomić, Kuglački klub "GORANIN" Delnice; 6. Goran Rački, Hrvatski nogometni klub „GORANIN“ Delnice; 7. Dinko Mihelčić, Malonogometni klub "DELNICE" Delnice; 8. Ivica Urbanc, Orijentacijski klub "RIS" Delnice; 9. Tomislav Sabalić, Šah klub "ŠAHOVSKA ŠKOLA" Delnice; 10. Davorin Klobučar, Društvo za rekreaciju, šport i turizam "KUPA" Brod na Kupi; 11. Nina Štimac Grbac, Društvo športske rekreacije "GYMNASIUM" Delnice; 12. Anabela Rudolf, Društvo športske rekreacije "PAREJDA" Delnice; 13. Dragan Radun, Klub hokeja na ledu „MAMUT“ Delnice; 14. Josip Grgurić, Hrvatski centar za nordijsko hodanje, Crni Lug;

-1-


15. Boris Levar, Plivački klub „DELNICE“ Delnice; 16. Darko Briški, Sanjkaški klub „PREPNEK“ Delnice; 17. Danijel Popović, SKI klub „NOVINAR“ Crni Lug; 18. Pavle Kruljac, Skijaški klub „GORANIN“ Delnice; 19. Matija Žagar, Snowboard klub „GORSKI KOTAR“ Delnice; 20. Josip Tomac, Šahovski klub „DELNICE“ Delnice; 21. Slavica Grgurić Pajnić, Udruga trenera i sportskih djelatnika, Delnice; 22. Viktor Šporčić, Ženski kuglački klub "GORANIN" Delnice; 23. Pero Rajčić, Kuglački klub „MLADOST“ Delnice; U privitku ovog izvješća nalazi se popis osnivača, te shodno raspoloživim podacima iz dostavljenih dokumenata udruga, verifikacijska komisija konstatira da kvorum za rad osnivačke skupštine iznosi 23 mandata. III. Verifikacijska komisija je prilikom provjere dokumentacije iz Članka 9. Poslovnika i određivanja kvoruma za rad osnivačke skupštine, utvrdila da sljedeće udruge nemaju potrebitu dokumentaciju, te ne mogu ostvariti status osnivača Zajednice: 1. Zoran Majnarić, Hrvatsko planinarsko društvo "PETEHOVAC" Delnice (prisustvuje radu Skupštine); 2. Antun Pirc, Biciklistički klub "GORANIN" Delnice (ne prisustvuje radu Skupštine); 3. Goran Bukovac, Skijaški klub "DELNICE" Delnice (ne prisustvuje radu Skupštine);

Predsjedavatelj verifikacijske komisije; Davor Košmrlj

Član verifikacijske komisije; Slavica Grgurić Pajnić

Član verifikacijske komisije; Dragan Naglić

-2-


PRIVITAK 4

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju odluke osnivača Sportske zajednice Grada Delnica na osnivačkoj Skupštini koje se održala 27. prosinca 2013. godine u Delnicama, donosi se sljedeća,

O D L U K U I. Osniva se Sportska zajednica Grada Delnica ili skraćeno u ZS Delnica. II. Sjedište Zajednice biti će na adresi: Trg 138. brigade HV 4 u Delnicama. III. Zajednica će pokrenuti postupke za upis u „Registar udruga Republike Hrvatske“ i „Registar športskih djelatnosti“. IV. Znak Sportske zajednice je stilizirano drvo smeđe boje, koji se pojedinačnim granama izdiže prema kružnoj kupoli koja simbolizira zajedništvo. Obodno sa lijeve na desnu stranu velikim slovima zelene boje je ispisano SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA. V. Skupština prihvaća ovjerene odluke o učlanjenju izvršnih tijela Udruga, sa naznakom da iste trebaju potvrditi njihove Skupštine u roku ne dužem od 180 dana. VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

-1-


Sportska zajednica Grada Delnica Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-2-


PRIVITAK 5

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju odluke osnivača

Sportske zajednice Grada Delnica na

osnivačkoj Skupštini koje se održala 27. prosinca 2013. godine u Delnicama, donosi se sljedeća,

O D L U K A I. Usvajaju se Statut Sportske zajednice Grada Delnice.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sportska zajednica Grada Delnica Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-1-


PRIVITAK 6

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju Članak 20., Statuta, Sportske zajednice Grada Delnica na osnivačkoj skupštini koja se održala 27. prosinca 2013. godine, donosi sljedeću,

O D L U K U I. Primaju se u pridruženo članstvo sljedeće športske udruge: 1. Hrvatsko planinarsko društvo "PETEHOVAC" Delnice; 2. Biciklistički klub "GORANIN" Delnice; 3. Skijaški klub "DELNICE" Delnice; II. Nalaže se svim privremenim članicama Sportske zajednice Grada Delnice, da ne kasnije od 180 dana od osnivačke skupštine usklade i dostave Zajednici dokumentaciju opisanu u Članku 16. i 17. Statuta. Zajednica će pružiti potrebitu stručnu pomoć u vezi usklađivanja klupske dokumentacije sa odredbama Zakona o športu i Zakona o udrugama. III. Na članove koji ne ispoštuju odredbe Članka 16. i 17., primijeniti će se odredbe Članka 22. Statuta Zajednice.

-1-


VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sportska zajednica Grada Delnica Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-2-


PRIVITAK 7

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju Članka 57., Statuta Sportske zajednice Grada Delnica od 27. prosinca 2013. godine osnivačka skupština, donosi sljedeću,

O D L U K U I. Imenuje se Slavica Grgurić Pajnić za predsjednicu Sportske zajednice Grada Delnice, za tekuće mandatno razdoblje odnosno zaključno sa 27. prosinca 2017. godine. II. Imenuje se Gorana Rački za dopredsjednika Sportske zajednice Grada Delnice, za tekuće mandatno razdoblje odnosno zaključno sa 27. prosinca 2017. godine. III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sportska zajednica Grada Delnica Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-1-


PRIVITAK 8

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju Članka 48., Statuta Sportske zajednice Grada Delnica od 27. prosinca 2013. godine osnivačka skupština, donosi sljedeću,

O D L U K U I. Imenuje se Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Delnice sukladno Članku 49. Statuta, za tekuće mandatno razdoblje odnosno zaključno sa 27. prosinca 2017. godine: 1. Slavica Grgurić Pajnić, u svojstvu predsjednice, 2. Goran Rački, u svojstvu dopredsjednika Zajednice, 3. Dragan Radun, član, 4. Dragan Naglić, član, 5. Matija Žagar, član, 6. Pavle Kruljac, član, 7. Dražen Tomić, član. II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Sportska zajednica Grada Delnice Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-1-


PRIVITAK 9

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju Članka 70., Statuta Sportske zajednice Grada Delnica od 27. prosinca 2013. godine osnivačka skupština, donosi sljedeću,

O D L U K U I. Imenuje se Nadzorni odbor Sportske zajednice Grada Delnice sukladno Članku 70. Statuta, za tekuće mandatno razdoblje odnosno zaključno sa 27. prosinca 2017. godine: 1. Josip Grgurić, 2. Nina Štimac Grbac, 3. Predrag Cindrić. II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sportska zajednica Grada Delnice Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-1-


PRIVITAK 10

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju Članka 77., Statuta Sportske zajednice Grada Delnica od 27. prosinca 2013. godine osnivačka skupština, donosi sljedeću,

O D L U K U I. Imenuje se Etički odbor Sportske zajednice Grada Delnice sukladno Članku 77. Statuta, za tekuće mandatno razdoblje odnosno zaključno sa 27. prosinca 2017. godine: 1. Danijel Popović, 2. Darko Briški, 3. Josip Tomac.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sportska zajednica Grada Delnice Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-1-


PRIVITAK 11

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju Članka 46., Statuta Sportske zajednice Grada Delnica od 27. prosinca 2013. godine osnivačka skupština, donosi sljedeću,

O D L U K U I. Osobe ovlaštene za zastupanje Sportske zajednice Grada Delnice, za tekuće mandatno razdoblje odnosno zaključno do 27. prosinca 2017. godine su: 1. Slavica Grgurić - Pajnić, u svojstvu predsjednice i, 2. Goran Rački, u svojstvu dopredsjednika Zajednice. II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sportska zajednica Grada Delnice Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-1-


PRIVITAK 12

SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA DELNICA Trg 138. brigade HV 4, HR - 51 300 Delnice

Na temelju Članka 46., Statuta Sportske zajednice Grada Delnica od 27. prosinca 2013. godine osnivačka skupština, donosi sljedeću,

O D L U K U I. Sportska zajednica Grada Delnice se učlanjuje u Zajednicu športova Primorsko-goranske županije sukladno odluci Skupštine.

II. Skupština imenuje predsjednicu SZ Delnice, Slavicu Grgurić Pajnić za predstavnika u Skupštini ZŠ PGŽ, a u slučaju njezine odsutnosti pravo zastupanja ima dopredsjednik ZS Delnice Goran Rački.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sportska zajednica Grada Delnice Predsjednica Slavica Grgurić Pajnić

-1-

Zapisnik OS SZ Grada Delnica  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you