Page 1

FAKTA Tid og sted

Undervisere Deltag på vores intensive udviklingsforløb og bliv eksamineret

Marianne Spandet Jakobsen har 25 års erfaring som leder, konsulent og underviser, og har uddannet mediatorer siden 2005 .

MASTER I MEDIATION Herning 2012: Modul 1: den 18.-19. april Modul 2: den 6.-7. juni Modul 3: den 5.-6. september Modul 4 og eksamen den 19. september Ret til ændringer forbeholdes.

Pris: 29.975 kr. excl. moms. I prisen er inkluderet materiale, kaffe/te, frokost- og eftermiddagsforplejning, samt en overnatning i enkeltværelse på modul 2 inkl. 2 retters aftenmenu, samt morgenmad. Eksamensbevis udleveres efter bestået eksamen.

Master-MEDIATOR

Marianne er IMI certificeret mediator, NLP master, certificeret coach, proceskonsulent.

Som mediator har jeg eksempler på , hvorledes konflikter eskalerer, og ikke mindst hvorledes konfliter kan løses eller helt undgås gennem samarbejde, dialog og mægling.

Målrettet DIG, som ønsker at: Arbejde med mediation som redskab til strategiimplementering, ledelse og håndtering af forandringsprocesser og organisatorisk konfliktledelse

Gennem sit professionelle virke har Marianne været optaget af at skabe resultater gennem kundernes implementering af læringsprocesserne. Marianne har skabt bemærkelsesværdige resultater i mange virksomheder, institutioner og organisationer. Marianne er medejer i CrossingCultures.

Charlotte Bæk Risbjerg har 25 års erfaring med interkulturel ledelse, forhandling og teamudvikling fra ind– og udland.

Rabatter: Du får 10% i rabat hvis du tilmelder dig senest 8 uger før eller hvis I er mere end 2 deltagere fra samme arbejdsplads.

Charlotte er cand.negot i international forhandling, certificeret coach og mediator.

Tilmelding og yderligere oplysninger:

• Marianne på telefon +45 4040 3636 eller mail msj@crossingcultures.dk

• Charlotte på telefon +45 2126 8318 eller mail cbr@crossingcultures.dk

At se muligheder i forskelligheden og skabe samspil blandt mennesker på tværs af individuelle behov, værdier og kulturel tilgang, er nøglen til fælles ejerskab og succes.

Som leder i forskelligartede organisationskulturer, har Charlotte været optaget af hvad der motiverer mennesker frem mod fælles mål. Med den tilgang har hun skabt udvikling og resultater i samarbejde med mennesker fra vidt forskellige lande, brancher og tværfagliglige miljøer Charlotte er medejer i CrossingCultures.

en professionel mastermaster-mediatoruddannelse Værktøjer til at kunne se, løse og forebygge konflikter indsigt i årsager til og ekskalering af konflikter forstå kulturelle og menneskelige barrierer Håndtér organisationsudvikling i et vind vind tankesæt


Mediation som fundament for strategisk konfliktledelse i organisationer

Indhold

Master Mediation: En overbyggende uddannelse til mediatoruddannelsen, der bygger videre på mediation som strategisk redskab til strategiimplementering, ledelse og håndtering af forandringsprocesser og organisatorisk konfliktledelse.

Modul 1: 2 dage fra kl. 9.00-16.00

Modul 3: 2 dage fra kl. 9.00-16.00

ORGANISATIONEN – og mediation som strategisk redskab

MEDIATION SOM ”FOREBYGGESTEN” i konfliktledelse

Læringsmål:

• Organisationers kultur • Design af konfliktplan • Påvirkninger af organisationskulturen • Forudsætninger (organisationens strategi og ledelsesopbakning) • Gennemførelse af strategier • Opbygning - indhold, hensigter og • Modstand mod forandringer mål • Typiske konfliktkonstellationer i organisa• Procedurer og handlinger, der undertioner støtter planen (implementering) • Omgang med magt/ hierarki i konflikter • Udvikling af adfærdsnormer på konflikt• Gruppedannelser/ subkulturer i organisa-

• Viden om, hvorledes mediation kan medvirke til en mere effektiv og helhedsorienteret implementering af større strategiske ændringer og nye strategier

• Udvikling af dine kompetencer indenfor ledelsesmæssig anvendelse af mediationsmetoden ved gennemførelse af organisatoriske og strategiske forandringsprocesser

• Værktøjer til at udvikle og implementere konfliktplaner i organisationen, såvel forebyggende som til løsning af organisatorisk funderede konflikter og uenigheder

• Brug af mediationsmetoden til at igangsætte og lede organisatoriske processer, som bidrager til en positiv kultur i organisationen, herunder udarbejde konkrete tiltag til fælles adfærdsnormer med fokus på at nedtrappe konflikter og øge trivsel.

Form: Uddannelsen forløber over 7 dage, 3 moduler fordelt på 6 dage, samt afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen dag 7 med ekstern censor. Hjemmearbejde må påregnes, ligesom der mellem modulerne er mulighed for øvegrupper og feltarbejde.

Metode: Uddannelsen gennemføres i en dialogbaseret atmosfære, hvor træning og viden om værktøjer prioriteres højt. Vi arbejder med deltagernes egne hverdagsoplevelser, og med vægt på erfaringsudveksling. Max. deltagerantal er 14 personer.

Du får:

Et værktøj, der støtter dig i en enkel og transparent ledelsesform, der sikrer dig følgeskab af dig selv, dine medmennesker og organisationen.

tionen og interkulturelle udfordringer • Konfliktstrategier i organisationen

trappens 9 trin

Modul 2: Modul 4: 2 dage i internat. Start dag 1 kl. 9.00, slut 1 dag. dag 2 kl. 15.00 EKSAMEN PROBLEMKNUSENDE PROCESSER Mundtlig og skriftlig prøve - eksaminering • Metoder og redskaber til ledelse af foran- med ekstern censor dringsprocesser - en kulturforandring • Diversity Icebreaker® • Sproget som løftestang • AI—anerkendende processer Der er indskrivning og kaffe på • Mediation i forandringsprocesser kursusstedet fra kl. 08.30 hvordan tackles modstand • Mediation og teamudvikling FOR YDERLIGERE • Organisatorisk forankring af mediaOPLYSNINGER SE tionsmetoden WWW.CROSSINGCULTURES.DK • Aktiv brug af mediation til at øge motivationen

Master-MEDIATION  

Mediation som fundament for strategisk konfliktledelse i organisation

Master-MEDIATION  

Mediation som fundament for strategisk konfliktledelse i organisation