Page 1

Taxatierapport Losweg 19 1234 AR CentricCity

Waardepeildatum: 01-01-2009

Rapportnr 50232


ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME Datum opdracht :

03-12-2009

Opdrachtgever(s):

Gemeente CentricCity

Opdracht is verstrekt aan:

Afdeling Belastingen CentricCity

Adres opdrachtnemer:

Zernikestraat17, Postbus 1265 5602 BG CentricCity

De taxatie is uitgevoerd door :

Datum opname en inspectie :

12-11-2009

B. OBJECT Soort woning:

Twee onder één kapwoningen met ondergrond en een vrijstaande schuur. Adres, plaats : Losweg 19 te CentricCity

C. KADASTRALE OBJECTEN MEEGENOMEN IN DE TAXATIE Kadastrale gemeente CentricCity

Sectie

Perceelnummer

Letter

AE

1023

G

Indexnummer

Oppervlakte 250

D. DOEL VAN DE TAXATIE De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de waarde van het object ten behoeve van: •

De waarde van het object in het kader van de wet WOZ per 01-01-2009.

E. WAARDERING De waarde wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

€ 195.000: zegge: honderdvijfennegentigduizend euro Waardepeildatum*: 01-01-2009 Toestandspeildatum**: 01-01-2009

*De waardepeildatum is de datum waarop de waarde is vastgesteld. M.a.w. wij schatten dat uw woning op 01-01-2009, € 195.000,- waard zou zijn geweest. **De toestandspeildatum is de datum waarop de toestand van de woning is meegnomen in de waardering van de woning. (In veel gevallen zal de toestandspeildatum en de waardepeildatum gelijk zijn. Wanneer er echter bijvoorbeeld in 2009 een verbouwing plaatsvindt, dient deze te worden meegnomen in de waardering. De toestandspeildatum zal dan wijzigen in 01-01-2010.


Omschrijving van het object Soort woning:

Twee onder ĂŠĂŠn kapwoning

Bouwjaar:

1922

Grootte van de woning:

330 m3

Bijgebouwen:

Schuur

Overige kenmerken van de woning: Normering* Kwaliteit van het object Onderhoud van het object Ligging van het object Voorzieningen van het object

3 3 4 3

* 1 = zeer slecht, 2 = matig, 3 = goed/normaal, 4 = beter, 5 = best. Bij de waardering van het object wordt er met alle bovenstaande kenmerken rekening gehouden.


Fotoblad


P. BIJLAGEN Bijlage 1. Uitleg Waardering: De waarde van een woning komt tot stand op basis van vergelijking met verkochte woningen in het hetzelfde marktsegment. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen tussen de verkochte woningen en het te taxeren object. In een voorbeeld:  Uw woning is exact gelijk aan het huis van uw buurman. Dit object heeft echter meer grond. De woning van uw buurman is verkocht voor € 200.000, Resultaat: Uw woning is minder waard dan € 200.000,Voorbeeld 2:  Uw woning is exact gelijk aan het huis van twee straten verderop. Dit object is echter kwalitatief iets minder. Deze woning is verkocht voor € 190.000, Resultaat: Uw woning is meer waard dan € 190.000,Voorbeeld 3:  Uw woning is exact gelijk aan het huis van twee straten verderop. Dit object is echter nieuwer. Deze woning is verkocht voor € 205.000, Resultaat: Uw woning is minder waard dan € 205.000,Uw woning zal een waarde hebben van ongeveer € 195.000,Vergelijkbare woningen: Een woning is voornamelijk vergelijkbaar door: - Type object (Vrijstaand, 2/1 Kapwoning) - Bouwjaar - Grootte Kenmerken die meewegen in de waardering: In de waardering van een woning zijn de voornamelijk de volgende kenmerken van belang: - Type object (Vrijstaand, 2/1 Kapwoning, etc.) - Grootte van de woning - Bouwjaar - Kwaliteit/onderhoud/luxe - Grootte van het perceel (grond) - Bijgebouwen (schuur, garage, etc.) - Bijzondere omstandigheden (bijv.overlast) De Waardering / Taxatie: De waardering van uw object vindt plaats door vergelijking van uw object met (in principe 3) verkochte woningen bij u in de buurt/gemeente. Deze verkochte objecten zullen zoveel als mogelijk gelijke kenmerken hebben als uw woning. Vervolgens zal bij de waardering van uw woning rekening worden gehouden met de verschillen tussen verkochte woningen en uw woning. Controle: Om vast te stellen dat de nieuwe taxatiewaarde juist is vastgesteld, worden er nog een tweetal controles uitgevoerd: - Van alle verkochte woningen van de afgelopen tijd, wordt de nieuwe taxatiewaarde vergeleken met het eigen verkoopcijfer; - Alle nieuwe taxatiewaarden worden vergeleken met de taxatiewaarde (WOZ-waarde) van het afgelopen jaar. De verschillen die geconstateerd zouden alleen verklaard mogen worden met de stijging cq daling van de markt dan wel met het feit dat de woning in de tussentijd is veranderd is (Opgeknapt, verbouwd etc.)


Bijlage 2. Onderbouwende / vergelijkbare verkochte woningen: Verkochte woning 1 Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Soort woning Buurt Bouwjaar Grootte van de woning Kwaliteit Onderhoud Ligging Voorzieningen Bijgebouwen Grondoppervlakte Transportdatum Verkoopprijs Vastgesteld WOZ-waarde

Hoofdstraat 13 2511 AA CentricCity 2 onder één kapwoning Centrum 1925 300 m3 3 3 4 3 Schuur 250 m2 01 november 2008 € 200.000 € 202.000

Verkochte woning 2 Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Soort woning Buurt Bouwjaar Grootte van de woning Kwaliteit Onderhoud Ligging Voorzieningen Bijgebouwen Grondoppervlakte Transportdatum Verkoopprijs Vastgesteld WOZ-waarde

Zijweg 78 2511 BC CentricCity 2 onder één kapwoning Vermeerkwartier 1919 350 m3 4 3 3 3 Garage 200 m2 13 augustus 2008 € 220.000 € 225.000

Verkochte woning 3 Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Soort woning Buurt Bouwjaar Grootte van de woning Kwaliteit Onderhoud Ligging Voorzieningen Bijgebouwen Grondoppervlakte Transportdatum Verkoopprijs Vastgesteld WOZ-waarde

Rubensstraat 113 2511 BC CentricCity 2 onder één kapwoning Vermeerkwartier 1930 250 m3 3 3 3 3 221 m2 4 maart2009 € 180.000 € 175.000


Bijlage 3. Ontwikkeling waarde In de onderstaande grafiek wordt de prijsontwikkeling over de afgelopen jaren weergegeven.

*De verticale rode lijn geeft de waardepeildatum van nu (01-01-2009) aan.

Taxatierapport  

Taxatierapport voor Waarderingskamer