Page 36

Riool als spiegel van de stad Tal van aanwijzingen over onze gezondheid zijn te vinden in onze urine en uitwerpselen. Als we in het riool meten, kan dat dus een schat aan informatie opleveren. Het Waterschap Aa en Maas overweegt die data niet langer onbenut te laten. Ze zouden helpen juiste beslissingen te nemen inzake gezondheid van de bevolking, en ze zouden helpen bij bestrijding van drugscriminaliteit. Wie weet leidt het zelfs naar een nieuw product: het iToilet. Big data in riolenland...? Ze zijn op komst. Ferdinand Kiestra is Innovator bij Waterschap Aa en Maas, in Nederland. Hij legt uit dat riolen er van oudsher zijn gekomen om ziektes te voorkomen. De voorbije decennia is die functie steeds verder geoptimaliseerd. “Nu is het tijd voor een volgende grote stap: het bevórderen van onze gezondheid”, stelt hij. “Ons afvalwater bevat namelijk een schat aan informatie die we daarvoor kunnen inzetten. De big data van ons rioolstelsel zijn een uitstekende indicator voor opkomende epidemieën, van onze voedingsgewoonten, van ziekten...” Van big data tot iToilet De exponentieel snelle ontwikkelingen in sensoren stemmen zeer hoopvol, mijmert Kiestra. Je kan meten op pathogenen en virussen. Zo ga je na of er een epidemie aankomt. De uitdijing ervan kan dan geremd worden, bijvoorbeeld door te beslissen welke wijk moet worden afgesloten.

36

RIORAMA

Het concept zou ook helpen op te sporen welke drugs de bevolking gebruikt, en hoeveel. “Het helpt eveneens bij de opsporing van wie ze produceert. Bij de productie ontstaan afvalproducten, als die worden geloosd, zullen we dat zien in het rioolwater”, voegt Kiestra eraan toe. Er kan zo ook snel gemeten worden of er in een korte tijd veranderingen zijn, bijvoorbeeld na een inval van de politie bij productielocaties of inbeslaglegging door de douane. Dan zie je bijvoorbeeld: daalt daarna het gebruik? Voorts is na te gaan welke voedingsstoffen worden geconsumeerd. In het rioolwater is bijvoorbeeld het gehalte vezels na te gaan, het gehalte ijzer, calcium, enz. Dat geeft informatie over eventuele voedingsdeficiënties in bepaalde wijken. Tevens zou het systeem geneesmiddelen opsporen. Dat helpt vragen beantwoorden als: welke ziekten heersen er? Zijn die voedingsgerelateerd? Zijn de

niveaus zorgwekkend? Of nog: is aanvullende actie in het waterzuiveringsstation noodzakelijk om een teveel aan restanten van geneesmiddelen in het water te voorkomen? Kiestra wijst ook op stressgerelateerde stoffen. “Als je stress ervaart, maak je cortisol aan”, legt hij uit. “En dat scheid je af in de urine. Het is er meetbaar. De stof is dus terug te vinden in het water, na bezoek aan het toilet. Onder meer onderzoeksinstituut KWR is bezig dit te analyseren. Met die data zijn dan bijvoorbeeld vragen te beantwoorden als: bij welke toiletgroepen in het kantoor zijn de stressniveaus het hoogst? Gaat de stress in stijgende lijn? En wat zegt dat over de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers? Dat is gerelateerd aan zorgkosten, arbeidsproductiviteit...” Bij toiletbezoek komen tevens signaalstoffen van kanker vrij. Misschien is er vroegtijdig maag- en darmkanker mee op te sporen. “Ons droomscenario is het iToilet”, verrast Kiestra. “Met relatief eenvoudige metingen creëer je dan je eigen iToilet voor gezondheidsadvies op maat. Die ‘message from the Dark Side’ is dan zo in een app uit te lezen. Het systeem kan bewoners voedingsadvies geven, melden dat het stressniveau te hoog is, waarschuwen voor burn-out, enz.”

Riorama 13  

Riorama Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you