Page 24

Putklep kruist degens met stankscherm Problemen met water op straat, stankklachten, vervuiling van grachten en oplopende onderhoudskosten. Amsterdam heeft er genoeg van. Enkele ingenieurs van overheidsbedrijf Waternet zochten naar een oplossing en komen met de Putklep, een alternatief voor het stankscherm. De nieuwe klep zou zorgen voor minder klachten en lagere onderhoudskosten. Amsterdam voorziet er steeds meer van zijn buurten mee.

In straten zijn kolken te vinden: putten waarin regenwater wordt afgevoerd. Samen met het regenwater, stroomt er ook allerhande straatvuil in: plastic, zand, bladeren, olie... Bovendien ontsnapt via de klok stank vanuit het riool naar de straat. Een oplossing is het stankscherm. Zonder dat stankscherm raken de leidingen tussen kolk en riool vervuild met zand en slib, waardoor de afvoercapaciteit afneemt. Ook straatvuil blijft in de leidingen vastzitten: daardoor ontstaan verstoppingen. Uiteindelijke gevolgen zijn wateroverlast en klachten over rioollucht op straat. Nog een gevolg is verontreiniging van het oppervlaktewater: soms gaat dit gepaard met visuele overlast door ronddrijvend vuil. Met name in toeristische zones is dit niet gewenst. Het euvel Waternet is een Nederlandse overheidsinstelling die zich bezighoudt met drinkwatervoorziening, riolering en waterbeheer. Ze is in 2006 opgericht door de gemeente Amsterdam en door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

24 RIORAMA

In 2007 sloeg de afdeling Onderhoud Riolering van Waternet alarm over de vele verstoppingen van riolen. Op talloze locaties bleek het systeem onvoldoende te functioneren met wateroverlast, klachten en kosten voor calamiteus onderhoud tot gevolg. Extra investering in het reinigen van leidingen bleek nodig om het probleem niet uit de hand te laten lopen.

Drie werknemers van Waternet kwamen bijeen om de juiste diagnose te maken: Wietse Dijkstra (Leidingwerken Afvalwater), Wiebe Bakker (Beleid Watersysteem) en Ron Vogel (Onderhoud Afvalwater). Dijkstra en Bakker: “In 2010 ontdekten we dat een belangrijke oorzaak was dat bij 50% van de kolken het stankscherm ontbreekt. Een ander onderzoek vond plaats door een promovendus aan de technische universiteit TU Delft, in 2013. Hij heeft veel gemeenten benaderd, gevraagd waar ze tegenaan liepen en metingen gedaan. Ook hij kwam tot de conclusie dat veel problemen ontstaan doordat tal van kolken niet deugdelijk zijn.” Losgeslagen Het stankscherm, leggen Dijkstra en Bakker uit, “moet altijd los kunnen om, met spuitlans en eventueel zelfs camera, vanuit de kolk in de leidingen te raken. Daarom wordt het scherm los opgehangen in een uitsparing of aan haakjes in de kolk. Maar af en toe rijden onderhoudsmedewerkers met een vrachtwagen in hoog tempo langs de kolken. Ze zuigen ze, met een zuigbuis, met veel snelheid en kracht machinaal leeg. Het vacuüm waarmee dat gebeurt is zo groot, dat geregeld ook het stankscherm losraakt en onderin de kolk belandt.” Ook blijken stankschermen los te raken als bijvoorbeeld een bus of vrachtwagen door de straat rijdt. En dan is er nog de situatie waarbij water op straat blijft staan na een regenbui. De stadsreiniging,

Riorama 13  

Riorama Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you