Page 1

www.RIO.ua

№1 (338)

12.01.2012

ФІНАНСИ . . . . . . . . . . . . . .1 с. АВТО . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 с. МЕБЛІ . . . . . . . . . . . . . . .1, 2 с. МЕДИЦИНА . . . . . . .1, 2, 4 с. ЮРПОСЛУГИ . . . . . . . . . .2 с.

CEHC

ВІКНА, ДВЕРІ . . . . . . . . .2 с. ЖАЛЮЗІ . . . . . . . . . . . . . .2 с. ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ . . . . . . . .3 с. РОБОТА . . . . . . . . . . . . . .4 с.

З А ГА Л Ь Н О М І С Ь К А Б Е З К О Ш Т О В Н А ГА З Е ТА

Свід. РО № 4053111 ФЛ № 136688 від 29.11.2009.

«...Блажен, хто вірує», — сказано у Біблії. «Блажен, хто прий шов до Русалини!» — стверджують сотні людей, яким вона допомогла подолати невиліковну хворобу, вийти з кризи, повернути втраченний зв’язок з близькими людьми, зуміти розібратися у собі, ті, кого не просто врятувала і підтрима ла в тяжку хвилину відчаю, а в буквальному сенсі повернула до життя, зробивши недоторканими для чорних сил. Феноменальні здібності Русалини є прикладом та основою для комісій ясновидців та цілителів, в інститу тах нетрадиційної медицини, та міжнародним науко вим дослідницьким центром академії ясновидців у різ них країнах світу, які навчаються за її особистою уні кальною методикою.

1. Ясновидіння. 2. Передбачення долі (минуле, теперішнє й майбутнє). 3. Зчитування інформації очно та по фото. Використовує методи Білої магії. 4. Збереження сімейного вогнища, відновлення кохання, примирення сварок, розладів між батьками й дітьми, позбав' лення від бідності та самотності. 5. Зняття «порчі», «зглазу» та всіх видів активних чи пасивних негативних впливів. 6. Потужний обряд на успіх у бізнесі (установка на вдачу, захист від негативу). 7. Встановлення захисту від усіх видів «порчі», родового прокляття, зняття вінця безшлюбності, заздрості, смуги невдач. 8. Визначення сприятливого часу для купівлі квартири, навчає, як визничити необхідність для переїзду в нове помешкання.

100% гарантія!

Метро «Хрещатик»; довідка за тел.: (044) 2339266; (063) 2339266

ПРОВИДИЦЯ Наталія Борисівна відома на всю країну Наталія Борисівна отримала таїнство благословення 7 великих храмів світу і Київської Лаври. Вона — дійсний член Академії наук у Болгарії та Німеччині, власниця дипломів І, ІІ та ІІІ ступенів Тибетської академії. Дар передбачати долю через ворожін( ня їй передався від мами та бабусі, відо( мих у своєму роді ворожок. Так, багатьом її передбачення допомогли створити сім’ю, уникнути проблем побутових та в бізнесі, повернути здоров’я та душевну рівновагу… Наталія Борисівна віруюча, тому нізащо не візьметься за спра( ви, які суперечать її морально(етичним принципам, тобто за ті, які можуть завдати шкоди людям. Якщо Наталія береться за роботу, то перш за все ретельно розбере ситуацію: Ви можете не промови( ти жодного слова, а ця мудра жінка Я звернувся до Наталії Борисівни по сама все розповість. Вона ніколи допомогу, бо чомусь не щастило з жін не дозволяє влаштовувати «конве( ками. Вже навіть почав був думати, що мною щось не так. А виявляється, це єр»: навіть коли завантажена зі побажали «добра»… роботою, та кожній людині приді( сусіди Завдяки Наталії Борисівні, я ляє стільки часу, скільки потрібно. став користуватися успіхом у жінок Провидиця Наталія Борисівна і вже маю кохану. Тож тепер почува м а є д о с в і д р о б о т и 2 0 р о к і в , юся впевненим і навіть щасливим! В’ячеслав, 29 років. а гарантія — 100%!

Ліц. ІНМ № 12 09 GR від 11.01.03.

У давнину вважалося, що найкраще передбачати долю на святки — в період від Різ двяного святвечора (6 січня) до Хрещення Господнього (19 січня). У цей час на землю спускаються душі померлих, тому ніщо не забороняє зняти «порчу», наврочен! ня чи побачити своє майбутнє! Вечір у переддень Хрещення є найважливішим, оскільки цього дня сили і душі померлих є найбільш активними і найкраще допомага! ють своїм нащадкам! Це найсприятливіший час для покращення своєї долі!

МЕДИЦИНА · ФІНАНСИ · АВТО · МЕБЛІ

Оригінал макет замовника

Ñâÿòî÷íi ïðîðîöòâà âiä Ðóñàëèíè

Тел.: (093) 7910100, (098) 5309797, 2434734

РОЗМІСТІТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТІ «РІО» ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 3693052; 2296214; 2245572 1


МЕДИЦИНА · ЮРПОСЛУГИ · МЕБЛІ · ВІКНА · ДВЕРІ · ЖАЛЮЗІ

369"30"52 229"62"14 224"55"72

«РІО «СЕНС» ЗАГАЛЬНОМІСЬКА». Інформаційно рекламний тижневик. Засновник та видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Є» ТЕХНОЛОГІЇ». Свідоцтво про реєстрацію КВ № 14966 3938ПР від 17.03.2009 р. Наклад 400 000 примірників сектор А, В, РІО News. Директор (головний редактор): Свистунов О. І. Індекс 30694. Доставляється у поштові скриньки м. Києва.

12 січня 2012 р.• № 1 (338)

Оригінал макет замовника

Тут може бути ваша реклама.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

2

РОЗМІСТІТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТІ «РІО» ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 3693052; 2296214; 2245572

По многочисленным просьбам специальная выставкапродажа товаров для здоровья и народного потребления.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Только 21, 22 и 23 января в городе Киеве!

Пенсионерам СКИДКА до 80 %! «ФЛАРАКСИН»

СУПЕРФИЛЬТР ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ «NERОХ» Цена 1 упаковки — Суперсовременный фильтр последнего поколения обес печивает тончайшую очистку воды от любых загрязне 90 грн

Препарат помогает бороться с аденомой. Его сила заключается в способности угне тать активность клеток различных опухолей и стимулировать выработку клеток имунной Цена системы. «Флараксин» успешно борется с за 3 шт. гоморроидальными узлами, полипами и другими ново со скидкой — образованиями. Месячный курс применения даёт хоро 100 грн шие результаты при простатите, нормализует мочеиспу скание и потенцию в любом воздасте. Масло чайного дерева, входящее в его состав, поддерживает и улучшает действие пре парата. Таким образом, улучшенный состав препарата «Флараксин» позволяет использовать его и при гинекологических проблемах (вагини тах, кольпитах, аднекситах, эрозии и миоме матки).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОМОЩНИК

Супертёплые стельки сделаны из войлока, который состоит из 70 % собачьей, 20 % овечьей и 10 % верблю жьей шерсти. Такое сочетание оказывает тройной эффект: собачья шерсть снимает боль в ногах при артрозах и подагре, овечья шерсть отлично помогает при ревматизмах, а шерсть верблюда делает стельки особенно тёплыми и способствует равномерному распределению веса тела по всей поверхности ступни, что хорошо разгружает позвоночник и больные суставы при ходьбе. Цена — 40 грн

Цена со скидкой — 20 грн

Цена со скидкой — 120 грн

Заключение ГСЭЭ МОЗУ № 05.03.02!03/8643 от 18.02.08.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СУПЕРФОНАРИК «POLICE», 80 W СУПЕРмощный фонарик для спецподразделений поли ции США. Вместо лампочки накаливания — неперего рающий супермощный светодиод с пожизненной гаран тией. Длина светового луча достигает 300 м!!! Титано вый суперпрочный неубиваемый корпус. Пять режимов работы: 1) мощный луч до 300 м; 2) экономный режим; 3)прерывистый ослепительный луч для обезвреживания преступников; 4) красный сигнальный — при ДТП; 5) для освещения внутри походных палаток. Суперкачество!

УМНЫЕ БОТИНКИ «FANTINI» Эти чудо ботинки итальянской компании «Fantini» незаме нимы для людей с разными заболеваниями ног. Биоактивные иппликаторы на стельках снимают боль в ногах и улучшают кровообращение. Специальный супинатор разгружает позвоночник и коленные суставы, снимая напряжение и боль при артрозах. Ботинки сделаны из специальной дышащей кожи, а подошва из умного материала «intellect sole» в холодную погоду образует микропоры, исключая скольжение на замерзшей поверхно сти. Терморегулирующая прослойка автоматически под держивает комфортную температуру внутри ботинок: в морозную погоду нагревает стельки, согревая ноги. Специальный рельеф подошвы исключает скольжение на мокрой поверхности. Шнуровка и дополнительная боко вая молния удобны для людей с отеками ног. Специаль ный покрой, а также форма ботинок снимают боль и напряжение при ходьбе, улучшают венозный ток крови, способствуя снятию воспалений и отеков ног.

Цена — 1900 грн Цена со скидкой — 350 грн

Цена со скидкой — 30 грн

ГЛАЗНОЕ МУМИЕ Это один из шедевров и недавно разгаданных секретов Золотой медицины Тибета. Препарат помогает очищать сосуды и ткани больных глаз от токсинов; питает их необходимыми микроэлементами и витаминами; спо собствует очистке роговицы и хрусталика от помутнения; нормализует глазное давление; устраняет синдром сухо го глаза, а также постоянную слезоточивость; хорошо проясняет зрение в любом возрасте; помогает возобно вить функции глазного нерва и сетчатки при атрофии. Препарат не требует длительного применения: улучшение зрительных функций чувствуется уже после первых зака пываний.

Цена со скидкой — 90 грн

СУПЕРРАДИО НА ЛАДОНИ

СОБАКА — НЕ ТОЛЬКО ДРУГ ЧЕЛОВЕКА... Носки из собачьей шерсти помогают при артрозах ступ ней, подагре и пяточных шпорах. Ежедневное их исполь зование хотябы по часу даст ощутимый положительный эффект с первых дней применения. Цена — 60 грн

Цена — 380 грн

Цена — 120 грн Цена со скидкой — 60 грн

Суперсовременный радиоприемник величиной со спи чечную коробку и толщиной в несколько миллиметров с маленьким, но достаточно мощным динамиком, и точ ной автоматической настройкой. Имеется мощная микроимпульсная антенна, позволяющая слушать радио и телепередачи на большом удалении от города, разъем для подключения карты памяти или флешки для прослушивания любимых записей. Работает радио без батареек, заряжаясь от сети 220 V. Встроенный литие вый аккумулятор имеет пожизненную гарантию. Если не хотите мешать окружающим, программы можно слу шать с помощью стереонаушников, которые идут в ком плекте с чудо приёмником.

Цена — 430 грн Цена со скидкой — 120 грн

ТОНОМЕТР

Препарат очень удобен для людей со сла бым зрением: он голосом человека объя вляет результат измерения артериального давления и пульс, а перед замером кон сультирует, как правильно измерять. Суперкачество и суперльготная цена! Перед применением ознакомьтесь с инст рукцией и посоветуйтесь со специалистом.

Цена — 890 грн Цена со скидкой — 250 грн

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. В рамках помощи слабослышащим людям ком пания «AMT (Альтернативные меди цинские технологии)» совместно с ведущим производителем совре менных слуховых аппаратов проводят благотворительную продажу аппара тов, которые обеспечивают отличную слышимость на улице и в помещении.

Цена — 690 грн Цена со скидкой — 150 грн

ГП ГКУ по вопросам тех. peг. и потреб. политики № 0203/2986 от 12.01.10.

ЗАПАСНЫЕ СУПЕРАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ. 1 аккумулятор работает в 10 раз дольше, чем обычная батарейка. Упаковка — 6 штук.

Цена — 90 грн

Цена со скидкой — 30 грн

Товары можно заказать наложеным платежом по телефонам: (048) 795'86'31, (048) 795'86'34. Стоимость почтовой пересылки — 15 грн. Оплата за товар призводится на почте при получении. 21.01.2012 р.

22.01.2012 р.

23.01.2012 р.

з 10:00 до 12:00 — к тр «Ленінград» (просп. Гагаріна, 7); з 10:00 до 12:00 — Київський планетарій (вул. Червоноармійська, 57/3, з 10:00 до 11:00 — к тр «Загреб» (просп. 40 річчя Жовтня, 116); з 13:00 до 14:00 — к тр «Промінь» (Харківське шосе, 168Ж); ст. м. «Олімпійська» (стара назва «Респ. стадіон»)); з 12:00 до 13:00 — к тр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26); з 15:00 до 16:00 — к–тр «Факел» (просп. Бажана, 3А, ст. м. «Харківська»). з 15:00 до 16:00 — к тр «Алмаз» (вул. Миропільська, 19А, біля ринку «Юність»). з 13:00 до 14:00 — БК «Росток» (вул. Гарматна, 26/2). Усі товари не являються лікарськими засобами. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся зі спеціалістом.

Оригінал макет замовника

СУПЕРТЁПЛЫЕ СТЕЛЬКИ

Цена — 240 грн

А АЖ Д РО СП РА

Как платить за электичество в 2 раза меньше? «Electricity Saving Box» — чудо электрораспределитель. Это суперустройство разработано компанией «NEC», которая является одним из основных предприятий оборонной про мышленности Японии, но занимается производством мирной продукции, например суперприбор «Electricity Saving Box» («ESB»). Подобные устрой ства используются в космических аппаратах и на флоте Японии для рацио нального распределения и оптимального использования электроэнергии в боевых машинах и космической технике. «Electricity Saving Box» удивительным образом разумно и экономно распределяет электроэнергию в зоне своего действия. В быту это умное устройство достаточно включить в розетку — и оно автоматически подключится к вашей элек тросистеме, просчитает все её недостатки рационально распределит электроэнергию по проводке к приборам. Если в электросистеме есть излишнее потребление электричества, за которое приходится ежемесячно пла тить, не получая от этого никакой пользы, то «ESB» успешно устранит этот дефект. Устройство обеспечивает Цена — оптимальное потребление электроэнергии, необходи 790 грн мое для жилища: устраняет скачки и излишнее напряже ние в электросети, сглаживает перепады и выравнивает Цена со электроток. Благодаря этому, электроприборы работают без перегрузок, что увеличивает срок их службы в нес скидкой — колько раз. Например, ресурс электролампочек возра 150 грн стает в 3 раза, не перегорают утюги и электрочайники. Рациональное потребление электроэнергии благодаря «Electricity Saving Box»! Впечатляет? В конце месяца приятно удивитесь, обнаружив, что показания счётчика примерно в 2 раза ниже, чем обыч но. Несложно подсчитать, что это чудо устройство окупается за 1—2 ме сяца. А гарантия безупречной работы прибора — 10 лет. Всё это делает «Electricity Saving Box» незаменимым помощником в доме.

ний. В нём используется современная система очистки воды, которая с успехом применяется в специальных подразделениях ВМФ России. Например, с помощью фильтров тонкой очистки «NERОХ» можно получать питьевую воду в походных условиях даже из любой лужи или морской воды. При этом все полезные вещества сохраняются на выходе из фильтра, а всё ненужное оста ется снаружи. Суперфильтр «NERОХ» не нуждается в постоянной замене картриджа, просто прополосните фильтрующий элемент водой — и он снова готов к рабо те, способен служить верой и правдой многие годы. По качеству очистки воды аналогов в мире не имеет. Экспортируется более чем в 30 стран мира, имеет множе ство золотых медалей и наград на престижных выставках. Суперкачество!

СУПЕРГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ «ПЕЛО БИШОФИТ»

Это препарат для суставов, который создан специально для борьбы с заболеваниями опорно двигательного аппарата. При его применении результат не заставит себя долго ждать. Цена со Гель «Бишофит» снимает боль в суставах, позвоночнике, скидкой — пояснице, а также способствует восстановлению хрящевой и 100 грн костной тканей больных суставов. Цена за 3 шт. — 210 грн


Продам

Різне

12 січня 2012 р.• № 1 (338)

Бронедвері · Вікна · Балкони

·ХОЛОДИЛЬЩИК.ОПЕРАТИВНО. 592$37$22 ·Рем.холодильників. 419 21 57, 4515894 ·3314056.РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬН., ПРАЛЬНИХ ·Недорого. Телеремонт. 493$25$72 ·ТЕЛЕВІДЕОРЕМОНТ ІМПОРТНИХ. 413 72 10 Супутникове ТБ ·Супут.без абонплати–700грн. 221$42$38 ·Супут. без абонпл.2278187,063 2378887 ·Супутникове, кондиціонери. 332 77 14 Ремонт пральних ·Ремонт пральних. 360$74$28 ·Пральних. 432 20 90, 432 28 97 ·Ремонт пральних. 592$62$47 Двері, вікна, балкони ·СантехПлиткаМалярніГіпсок. 331$04$36 ·Безпіщанка.Шпалерні.Відкоси. 2235165 ·Вагонка.Обшиття. 2271119, 0675269217 ·Дешев.Рем.прал.0961015962,0632628992 Дешев.Рем.прал.0970324901,0954075579 ·Домашній майстер.3619047,0980610999 ·Встановлення столярки. 460 24 35 ·ПлиткаШпалерБезпіщ. 4136711,5532362 ·Шпонування дверей. 578 10 02,2334092 Послуги ·Плиточні, ламінат, гіпс. 276 31 30 ·Двері Білорусь, міжкімнатні. 331 13 83, ·Ескорт послуги. 067 722 20 29 ·Домашній майстер.3321866,0508433690 www.bankor.com.ua ·Музтамада. Відео. Фото. 331$71$93 ·Відкриття, замки, оббиття. 2408841 Ремонт приміщень Меблі ·Ремонт квартир. 353 87 23,0668930336 ·Замки. Оббиття. 233 85 57 Вивіз сміття, демонтаж Комп’ютери, оргтехніка ·Шафи$купе,кухні. 2271119, 0675269217 ·250грн.Будсміття,будматеріали.2232118 ·КОМП’ЮТЕРСЕРВІС, 1С: БУХ. 229$66$25 ·Перетяжка. Фахівець. 275 01 12 ·Будсміття. Швидко, дешево. 237$58$33 ·ПЕРЕТЯЖКА ВДОМА. 360$16$84 Куплю ·Будсміття.Мотлох.Демонтаж.383 90 45. ·Перетяжка.Вдома. 360 59 83,592 37 74 ·Кольоровий метал. 237 54 79 Ліц. МТЗУ АВ № 454662 від 05.07.09. ·Значки,монети,нагороди.Дорого.4916681 ·Цех. Перетяжка. 383$07$45 ·Вивіз будсміття. Доставка. 361$91$79 ·Книги, журнали до 1925 року. 2335368 ·Перетяжка, ремонт. 592 92 65 Паркетошліфування ·Перетяжка.Реставрація.Ательє. 5926402 Побутові послуги ·Плоскошліфування. 237 04 30 ·Перетяжка, ремонт. 284 51 41 ·Паркетошліфування. 228 24 55 ·ТЕЛЕРЕМОНТ. 518$05$32 Нерухомість ·Паркетошліфування. 592 02 85 ·Телеремонт. 223 53 61, 515 59 45 ·Паркет–шліф.,лак.,реставрація.3317195 ·ХОЛОДИЛЬЩИК. ЕЛЕКТРОНІКА. 2292926 ·Купую винаймаю.2327399,(097)8729249 ·ХОЛОДИЛЬЩИК. ГАРАНТІЯ. 592$12$71 ·Паркетошліфування. 355 03 47 ·209$70$70. Зніму кв$ру. Зніму кімнату ·Паркетні будь які. 360 96 93 ·Паркетошліфування. 233 38 16 ·Паркетошліфування. 223$01$58 Підлога ·Ламінат + укладка. 578 22 52 Сантехнічні роботи ·Плиточні. Сантехнічні. 361 57 00 Електротехнічні роботи ·Електрик додому. (044)362$52$64 Натяжні стелі ·Натяжні стелі. Гарантія. 223$01$58 ·Стелі натяжні. 361$96$60

Будівельно"ремонтні роботи ·МАЛЯРНІ РОБОТИ. 228$64$00 ·Плиточні. 518 91 76 ·Паркетошліфування. 223$01$58 ·Ремонт “під ключ”. 233 07 46

Перевезення ·Меблеперевез. 229$94$72. Ліц. МТЗУ АВ № 381429 від 29.11.07.

·Меблеперевезення.Будсміття. 383 90 45. Ліц. МТЗУ АВ № 454662 від 05.07.09.

·Автоперевезення. 2323736, 4641707. Ліц. МТЗУ АВ № 537898 від 21.06.10.

·15 років. 237 84 35. Ліц. МТЗУ АВ № 371911 від 09.10.07.

·Мікроавтобус + вантажники. 332 1534. Ліц. МТЗУ АА № 059115 від 16.11.05.

·Автоперевезення. 360 2458, 5315243. Ліц. МТЗУ АВ № 339243 від 05.06.07.

·Дешево. Меблеперевезення. 360$05$77. Ліц. МТЗУ АВ № 353193 від 11.04.07.

·Автоперевезення. 221 49 83 ·Меблеперевез. 5257524, 063 460 05 65. Ліц. МТЗУ АВ № 111719 від 11.07.06.

·Меблеперевезення. 233 47 81. Ліц. МТЗУ АВ № 323520 від 27.04.07.

·Мікроавтобус + вантажники. 361 82 58 ·ГАЗелі. 223 11 80. Ліц. МТЗУ АБ №502631 від 19.11.10.

·Мебл. Недорого.451$5820, 067$8919920. Ліц. МТЗУ АВ № 111719 від 11.07.06.

Медицина ·Уролог. Досвід–17 років.050$312$17$92. Ліц. МОЗУ АВ № 318000 від 20.04.07.

·Вакуум регуляція, УЗД. 463 86 37. Ліц. МОЗУ АГ № 571298 від 23.12.10.

РОЗПОВСЮДИМО ВАШУ РЕКЛАМНУ ПРОДУКЦІЮ ПО ПОШТОВИХ СКРИНЬКАХ: 2296214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Розповсюдження газети здійснює відділ доставки ТОВ «Є» ТЕХНОЛОГІЇ», тел. 369$30$52

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ

РЕКЛАМА ВІД ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН приймається щодня з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00, вихідні — субота, неділя) за адресою: вул. Б. Хмельницького, 16$22, оф. 503, тел.: 369$30$52, 229$62$14, 224$55$72, e$mail: info@rio.ua http://www.rio.ua. Відповідальність за достовірність інформації в оголошеннях несе рекламодавець.

Послуги

Надруковано ТОВ «Укрполіграфмедіа», 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104$А, тел.: 205$43$23

Зам. № 3440

3


Позбудемося паразитів без ліків!

МЕДИЦИНА · РОБОТА

Показання до проведення програми: свербіж шкіри, вугрі, тріщини на п’ятах, ранні зморшки, псо ріаз, нейродерміт, постійний нежить, сухий кашель, бронхіальна астма, відрижка повітрям, печія, здуття живота, втома, м'язова слабкість, депресія, зни ження потенції, простатит, фіброміома, мастопатія, варикозне розширення вен, збільшення лімфовуз лів тощо. Ефективність програми Ви відчуєте за такими показниками, як: • дегельмінтизація; • ліквідація проявів алергії; • нормалізація гормонального фону у жінок; • нормалізація артеріального тиску; • підвищення захисних сил організму; • омолодження організму. Паралельно Ви можете пройти додаткові програми: • підготовку до планової вагітності; • протигрибкову; • витягнення хребта; • озонотерапію; • престерапію; • косметологічну.

Чекаємо Вас у МЦ «Альтернатива» за адресою: Київська обл., Обухівський р'н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 369 www.mc'alternativa.com.ua

(044) 36'033'36 (044) 38'606'96Токсоплазми, лямблії, усілякі глисти й паразити почуваються «господарями життя» в організмі з ослабленим імунітетом. Вони справжні «ласуни», які «поїдають» усе найкорисніше — вітаміни та різні мікроелементи (залізо, кремній, кальцій, магній, селен). Однак, це ще лише півбіди. Як будь який живий організм, вони скидають свої відходи у кров та лімфу, отруюючи наші органи і провокуючи різні захворювання. Програма включає: • терапію лікувальними чаями та озонованою водою; • клізмові процедури на протигельмінтних відва рах трав; • ректальні інсуфляції з озонокисневою сумішшю; • лікування новим енергоінформаційним мето дом, що дозволяє впливати на електромагнітне поле глиста, токсоплазми, лямблії, після чого ті «йдуть» з організму. Швидко вивести продукти життєдіяльності пара зитів допомагає процедура престерапії, яка, наче «двірник», видаляє всі токсини з організму. Діагностика гельмінтозів ускладнена; ліку' вання не завжди дає бажаний ефект; препарати для протигельмінтної терапії є токсичними, тому ще більше пригнічують імунну систему — усе це призвело до створення альтернативної програми звільнення від паразитів немедика' ментозними методами. Мета очищувальної програми — не тільки вивести паразити з організму, але й підвищити іму нітет, щоб не було заражень у майбутньому. Цьому сприяють такі процедури, як: • внутрішньовенне введення озонокисневої суміші; • мікроклізми з озонованим маслом; • сауна; • обгортання «іспанським плащем»; • лікувальна гімнастика; • вегетаріанська дієта; • очищення кишечника й печінки.

Оригінал макет замовника

12 січня 2012 р.• № 1 (338)

«Якщо у вас хронічна втома, депресія, головний біль, будьякі видозміни шкіри, неприємний запах із рота — терміново перевіртеся на наявність паразитів», — радять у МЦ «Альтернатива».

Ліц. МОЗУ АВ № 471998 від 29.07.09.

Знижка пред’явникові з 12.01 по 29.02.2012

3%

ЭТИ ХРУПКИЕ ЖЕНЩИНЫ…

ЭТО ПРОИЗОШЛО В ХЕРСОНЕ Когда бабушка Киля упала и сломала шейку бедра, соседи были уверены, что ей уже не подняться. В 76 лет провести почти полгода в лежачем положении — такого организм пожилого человека выдержать не сможет. Когда же всего

через полтора месяца баба Киля начала ковылять по двору, а еще через пару недель, — копаться в огороде, — удивле нию не было конца. Поговаривали даже о колдовстве. А ларчик открывался просто. Внучка Лена привезла из Киева бело красные капсулы и уговорила бабушку их принимать два раза в день.

НАМ УДАЛОСЬ ВЫЯСНИТЬ, что белокрасные капсулы называются «Грин Капс 1» и выпускаются компанией «Ворлд Гринизейшен Систем». Состоит Грин Капс из перепелиных яиц, кукумарии и спирулины. Такой состав способствует восстано влению костной и хрящевой тканей при полиартрите, остеопорозе, артрозе, кок сартрозе, остеохондрозе, что подтвержда ется рентгеновскими снимками. А поскольку в состав входят морские гидро бионты, то приём Грин Капса помогает

улучшению мозгового кровообращения и работы печени. Почему перепелиные яйца? Состав скорлупы перепелиных яиц совпадает с составом костей и зубов человека. Кальций из скорлупы поступает непосредственно в костную ткань, а не циркулирует в крови, как это происходит, если, например, в пищу добавлять мел. Правильное и точечное усвоение кальция важно еще и потому, что, учи0 тывая Чернобыльское прошлое нашей экологии, свободные от вымытого кальция места в костях замещаются стронцием. А это прямая дорога к раку. Перепелиные яйца обладают антибак териальными, иммуномодулирующими и противоопухолевыми свойствами. Содер жат витамины (А, В1, В2, D3), а также фос фор, калий, железо, медь, кобальт. Спе циальная технология «Grinization®» позво ляет сохранить полезные свойства яиц.

Почему спирулина? Её добавили в Грин Капс для повыше ния биодоступности жизненно важных микроэлементов и улучшения микроцир куляции в сосудах. Почему кукумария? Важнейшим качеством кукумарии является быстрое восстановление соеди нительной ткани, хрящей, обеспечиваю щих работу суставов и позвоночника. Фосфолипиды кукумарии эффективно обновляют клетки печени. Также кукума рия обладает противоопухолевым дей ствием и активно используется для акти визации иммунитета. «Гринизация Грин Капс 1» — спе циальная диетическая добавка для улуч шения качества жизни и самочувствия пожилых людей. Особенно, если это жен щины — такие хрупкие и нежные!!! Леся Николаева

Оригінал макет замовника

С возрастом у женщин проявляется неприятная проблема — остеопороз. Воз никает она оттого, что из организма «вымывается» кальций, а недостаток кальция ведет к хрупкости костей. Поэто му женщины значительно чаще мужчин страдают от перелома шейки бедра. Тазо бедренный сустав устроен таким образом, что если не сделать специальной опера ции, то самозаживление длится до 6 меся цев. Часто после таких переломов пожи лые люди оправиться уже не могут.

Приобрести «Грин Капс 1» и бесплатно проконсультироваться можно в медицинском центре Института здоровья нации по ул. Чапаева, 3. Тел: 537052080. Зарегистрировано в МОЗ Украины: заключение ГСЭЭ № 05.03.0204/654 от14.01.2009 г.

4

РОЗПОВСЮДИМО ВАШУ РЕКЛАМНУ ПРОДУКЦІЮ ПО ПОШТОВИХ СКРИНЬКАХ: 2296214

Rio 2012 01  
Rio 2012 01  
Advertisement