Page 1

(316)

* НЕРУХОМІСТЬ. . . . . . . . 1 с. ПОБУТТЕХНІКА. . . . . . . 1 с. БУДІВНИЦТВО. . . . . 1, 2 с. МЕБЛІ . . . . . . . . . . . . . 1, 4 с. ФІНАНСИ . . . . . . . . . . 1, 4 с. МЕДИЦИНА . . . . . . . . 1, 4 с.

04.08.2011

CEHC

ВІКНА, ДВЕРІ . . . . . . . . 2 с. ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ. . . . . . . 3 с. РОБОТА . . . . . . . . . . . . . 3 с. ТУРИЗМ . . . . . . . . . . . . . 4 с. РІЗНЕ. . . . . . . . . . . . . . 1–4 с.

Ñëóæèòåëüêà Áîãó ÐÓÑÀËÈÍÀ

Ç âiðîþ â ñåðöi, ç ìîëèòâîþ íà âóñòàõ òà ç äîïîìîãîþ ñâÿòîãî ïèñàííÿ. «...Блажен, хто вірує», — сказано у Біблії. «Блажен, хто прийшов до Русалини!» — стверджують сотні людей, яким вона допомогла подолати невиліковну хворобу, вийти з кризи, повернути втраченний зв’я# зок з близькими людьми, зуміти розібратися у собі, ті, кого не просто врятувала і підтримала в тяжку хвилину відчаю, а в буквальному сенсі повернула до життя, зробивши недоторканими для чорних сил. Феноменальні здібності Русалини є прикладом та основою для комісій ясновидців та цілителів, в інститутах нетрадиційної медицини, та міжнародним науковим дослідницьким центром академії ясновидців у різних країнах світу, які навчаються за її особистою унікальною методикою.

Свід. РО № 4053111 ФЛ № 136688 від 29.11.2009.

З А ГА Л Ь Н О М І С Ь К А Б Е З КО Ш Т О В Н А ГА З Е ТА В И Д А Є Т Ь С Я З Г РУД Н Я 1 9 9 1 Р . З А ГА Л Ь Н И Й Н А К Л А Д 1 0 0 0 0 0 0 Е К З .

ППоо ц е н т р у Р у с а л и н а ззлiва л i в а ппослушниця о с л у ш н и ц я ТТетяна, е т я н а , пправоруч р а в о р у ч ннастоятелька а с т о я т е л ь к а Софiя Софiя

1. Ясновидіння. 2. Передбачення долі (минуле, теперішнє й майбутнє). 3. Зчитування інформації очно та по фото. Використовує методи Білої магії. 4. Збереження сімейного вогнища, відновлення кохання, примирення сварок, розладів між батьками й дітьми, позбав' лення від бідності та самотності. 5. Зняття «порчі», «зглазу» та всіх видів активних чи пасивних негативних впливів. 6. Потужний обряд на успіх у бізнесі (установка на вдачу, захист від негативу). 7. Встановлення захисту від усіх видів «порчі», родового прокляття, зняття вінця безшлюбності, заздрості, смуги невдач. 8. Визначення сприятливого часу для купівлі квартири, навчає, як визничити необхідність для переїзду в нове помешкання.

100% гарантія!

 Мені 56 років. Я ніколи не вірила в яснобачення. Але після того, як моя найкраща подруга сходила до Русалини, моє ставлен ня до цього різко змінилося. Пішла до провидиці і я. Не вдаючись до подробиць, можу зазначити, що моє життя значно змінилося: усі свої проблеми я швидко і легко вирішила, припинилися головні болі, маю чудовий вигляд і настрій. Та головне те, що я зустріла гарн ого непитущого чоловіка, якого шукала все своє життя. Русалино, я щиро вдячна вам! Ганна Гнатівна, м. Обухів.  Добре все, що добре закінчується! За допомогою Русалини я дізналася про те, чому мені весь час не щастило. А все почалося з того, що пішов хлопець без будьякої на те причини. А ті, хто залицялися, були або питущими, або гулящими. Для мене це дуже образливо, бо, кажуть, що я вродлива і маю гарний характер. Також стала часто турбувати спина. Лише глянувши на мене, Русалина одразу розповіла про заздрощі та «порчу» від моєї найкращої подруги, детально її опи савши. Так мені було знято «порчу». Також ворожка провела й обряд на успіх. Відтоді невезіння як рукою зняло. Щиро дякую! Аліна, 32 роки, м. Київ. Метро «Хрещатик»; довідка за тел.: (044) 2339266; (063) 2339266

ФІНАНСИ · НЕРУХОМІСТЬ · МЕДИЦИНА · МЕБЛІ · БУДІВНИЦТВО · ПОБУТТЕХНІКА · РІЗНЕ

www.RIO.ua

№ 30

РОЗМІСТІТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТІ «РІО» ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 2296214; 2245572; 5816779 1 * Згідно досліджень TNS Ukraina 1/2011


067'416'55'72

тружеников, каждое из которых вно сило свою лепту в создание нынеш них производственных традиций и накопление уникального опыта. Про изводство высококачественных кол басных изделий уже давно стало нормой. 3. Со времён СССР ОАО «КМК» всегда было флагманом по внедре нию самых передовых технологий в мясопереработке. На сегодняшний день предприятие обладает самым лучшим зарубежным и отечествен ным оборудованием, постоянно

изделий, состоит только из свежего совершенствуя технологический про зательна для производства продук охлаждённого мяса. Применение тов питания в развитых странах). цесс. мяса глубокой заморозки НЕ 4. Жёсткий контроль качества. На Продукция от ОАО «КМК», как и ДОПУСКАЕТСЯ. денежная купюра, имеет многосту ОАО «КМК» есть 2 собственные 6. Трудовой коллектив. Проводи пенчатую защиту от малейшего аккредитованные на компетентность мая на ОАО «КМК» социальная поли недоброкачественного действия. лаборатории радиационного, физи 5. Сырьё — только самое лучшее тика создаёт оптимальные условия кохимического и бактериологиче для благоприятной производствен и самое качественное. Сложившая ского контроля. Также внедрена ной атмосферы. Хороший продукт производственная система (мясожи система качества менеджмента ИСО. питания может быть произведён ровое подразделение, холодильное Особым достижением является вне только жизнерадостными людьми. хозяйство, колбасное, консервное и дрение системы управления каче Коллектив ОАО «КМК» работает под пельменное производства) выстро ством и безопасностью продуктов ена таким образом, что сырье, посту девизом: «Сохраним хорошее! Созда питания НАССР (данная система обя пающее для изготовления колбасных дим лучшее!». Таблица использования сырья согласно утвержденных рецептур Калинковичского мясокомбината Используемое сырье, %

Наименование продукта

Виды колбас

Сорт продукта

Оболочка

Говядина высшего или 1 сорта

Говядина 2 сорта

Свинина нежирная или полужирная

Свинина жирная 15

Шпик Свинина боковой или Жирсирец Сыр твердый Яйца колбасная хребтовой говяжий сычужный (меланж)

Молоко

Белковый стабили затор

Мука или манная крупа

Итого мясное или натуральное сырье

Останкинская ЛЮКС

вареная

высший

п/амидная, натурал.

25

50

5

5

Любительская особая

вареная

высший

п/амидная, натурал.

25

35

35

3

2

100

Докторская любимая

вареная

высший

п/амидная, натурал.

33

55

5

4

3

100

Докторские любимые

сосиски

высший

п/амидная

33

55

5

4

3

100

Любимые

сардельки

высший

полиамидная

35

40

5

4

3

100

30

13

Краковская люкс

п/копч.

высший

натуральная

сардельки Валдайские с сыром

п/копч.

б/сор

натуральная

30

40

сардельки Кобаносики знатные

п/копч.

2 сорт

натуральная

30

25

Одесская

п/копч.

2й

натуральная

57

Европейскаяэкстра

с/копч.

1й

белковая

15

15

45

25

100

20

50

20

100

30

100

25

87

Донецкаяэкстра

с/копч.

1й

белковая

10

Московская ЛЮКС

вар./копч.

высший

белковая

70

Со вкусом ореха

вар./копч.

1 сорт

белковая

40

100

40

30

100 10

10

90

22 25

22

77 3

15

82

«РІО «СЕНС» ЗАГАЛЬНОМІСЬКА». Інформаційнорекламний тижневик. Засновник та видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Є» ТЕХНОЛОГІЇ». Свідоцтво про реєстрацію КВ № 149663938ПР від 17.03.2009 р. Загальний наклад 1 000 000 примірників. Директор (головний редактор): Свистунов О. І. Індекс 30694. Доставляється у поштові скриньки м. Києва. Відповідальність за достовірність інформації в оголошеннях несе рекламодавець.

4 серпня 2011 р.• № 30 (316)

ВІКНА · ДВЕРІ · БУДІВНИЦТВО · РІЗНЕ

6 основных причин, гарантирую% щих качество колбасных изделий от ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (Республика Беларусь): 1. ОАО «Калинковичский мясо комбинат» (ОАО «КМК») — это пред приятие государственной формы собственности. Продукция выпуска ется по ГОСТ (СТБ), с обязательной сертификацией, под жёстким контро лем со стороны государственных Телефон для оптових продажів: органов. 2. В течение 80 лет на ОАО «КМК» 044'403'06'80 изменилось множество поколений реклама

2

Сохраним хорошее! Создадим лучшее!

РОЗМІСТІТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТІ «РІО» ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 2296214; 2245572; 5816779


4 серпня 2011 р.• № 30 (316)

Жалюзі

Медицина

Послуги

Будівельні матеріали Побутова техніка

Будівельно$ремонтні роботи ·ПАРКЕТОШЛІФ.522%01%90,050%654%3056 ·Плиточник. 5655309, (099)2977606 ·МАЛЯРНІ РОБОТИ. 228%64%00 ·Шпалерні. 5156081, 0501989343 ·Паркетошліфування. 223%01%58 ·Плиточник. 098%348%32%53 ·Відкоси. 3604096

ПЛИТОЧНИК. (096)21 00 244 ·Ремонт квартир. 3538723, 0668930336 ·Стелі натяжні. 3619660 ·Плиточні. Сантехнічні. 2594360 Вивіз сміття, демонтаж ·Будсм. Будмат. Газель. 0674430246. Ліц. МТЗУ АВ № 339260 від 13.06. 07.

·250грн.Будсміття.Будматеріал. 2232118 ·Вивіз будсміття. Вантажники. 2213334 ·Будсміття. Швидко, дешево. 237%58%33 Алмазорізання ·Алмазобетонорізання. Сміття. 5680113. Ліц. ДКУБА АБ № 206219 від 18.10.05.

Паркетошліфування ·Паркетошліфування. 3550347 ·Плоскошліфування. 2370430

·Паркетошліфування. 2333816 ·Паркетошліфування. 223%01%58 ·Шліф. паркет. Бетон. Плоска. 2379500 Сантехнічні роботи ·5928528, 0672814550, 0506417697 ·Сантехнічні. 4305070, 0982702473 ·Сантехзварювальні. 3314041 Електротехнічні роботи ·Електрик. 3536528 ·Електрик. 362%59%03

Будівельні матеріали ·М/черепиця. Покр. роботи. 227%07%69. Ліц. МБАЖКГУ АВ № 192691 від 15.09.06.

·Дошка підлоги. Вагонка. 360%85%46 ·Будмат. Сміття. Газель. 0674430246. Ліц. МТЗУ АВ № 339260 від 13.06.07.

Двері, вікна, балкони ·Балкони мет/пласт. Обшиття. 2375173 ·Замки. Оббиття. 5877088, 0985071296 ·Балкони. 3621385

·Вікна, балкони. 2271580 ·Балкони “п/ключ”. 2330262 ·Балкони “під ключ”. 2373030 ·Балкони. Обшиття. 5698110 ·Балк.алюм.,мет/пласт.Винос. 4655884 ·Обшивка балконів,винос.Шафи.2232988 ·Балкони, вікна, двері. 5743683 ·Встановлення дверей. 4125394 ·ВікнаЖалюзіСітки без передпл.5995334 ·Двері Білорусь міжкімнатні.3311383, www.bankor.com.ua ·Відкриття, замки, обиття. 2408841 ·Шпонування дверей. 5781002,2334092 ·Вагонка.Обшиття. 2271119,0675269217

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ · РОБОТА · РІЗНЕ

РЕКЛАМА ВІД ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН приймається щодня з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00, вихідні — субота, неділя) за адресою: вул. Володимирська, 42а, тел.: 229%62%14, 581%67%79, 224%55%72, e%mail: info@rio.ua http://www.rio.ua

Бронедвері · Вікна · Балкони

Жалюзі ·Жалюзі. 564%69%85 ·Жалюзі.Ролети. 5929952,0674645038

ЖАЛЮЗІ. 2228525 Різне ·Реставрація ванн.Євроякість. 5445384

Комп’ютери, оргтехніка ·Комп’ютерсервіс. 3624129,0632674079 ·Комп’ютерна допомога. 3620939

Куплю ·Дореволюційні книги,журнали.2335368 ·Брухт кольор.металів. (044)4084157. Ліц. МППУ АВ № 501455 від 24.11.09.

·Фотоапарати,об’єктив.,кінокам.4916681 ·Брухт кольорових металів. 2479039. Ліц. МППУ АБ № 501455 від 16.12.09.

·Брухт кольор./металів. (050)4629843. Ліц. МППУ АВ № 501455 від 24.11.09.

·Балони кисневі вивеземо. 223%85%12 ·Вольфрам. Олово. Нікель. 0662123115

Побутова техніка

— Какое состояние больного? — 2 млн долларов! — Ну, тогда начнём операцию! ***** — Ты что здесь делаешь, Абрам? — Как что? Приехал с женой в театр! — А почему не заходишь? — Сегодня моя очередь охра' нять машину. ***** Жена подходит к мужу: — Дорогой, у меня машина сломалась: в карбюратор вода попала. — Да что ты понимаешь! Ты вообще не знаешь, что такое карбюратор! Где твоя машина? — В озере... ***** Из ресторана выходит подвыпив' ший посетитель. Увидев у входа мужчину с золотыми нашивками и в брюках с лампасами, кричит: — Швейцар! Такси! Чаевые авансом! — Я — не швейцар, а адмирал.

Понятно? — Тогда катер! ***** — Почему у тебя завязана голова? — Комар укусил. — Но это не опасно. — Да, просто мой брат убил комара лопатой. ***** — Обвиняемый, какой смысл вам запираться? В зале 20 человек, которые видели вас на месте преступления! — Ваша честь, а я могу вам привести сотни людей, которые меня там не видели... ***** Мужчина звонит доктору: — У меня к вам большая про' сьба: если на днях будете про' ходить мимо нашего дома, то зайдите, пожалуйста. Но спе' циально ехать не нужно. — А что всё'таки случилось? — Моя жена вывихнула челюсть и не может разговари' вать. Вы... меня понимаете?!

·КОНДИЦІОНЕРИ. 223%87%97. Ліц. МРРБУ АВ № 515024 від 13.04.10.

Побутові послуги ·ТЕЛЕРЕМОНТ. 519%81%68 ·Телеремонт. 4660334, 0677556764 ·ПРАЛЬНИХ РЕМОНТ.5446051,050%5663352 ·Рем.холод. Безнадійні. Гума. 3836304 ·Ремонт пральних. 3839415 ·3314056.РЕМОНТ УСІХ ХОЛОДИЛЬНИКІВ ·Холодильщик. Якісно. 3622109 ·Телеремонт. 2235361, 4660332 ·Ремонт пральних. 5926247 ·Рем. холодильник. 4192157, 4515894 ·Пральних. 4322090, 4322897 ·Ремонт пральних. 360%74%28 ·Рем. хол. 5923467, 4516881 ·Холодильщик. 4174419, 2227983 ·Пральних автоматів ремонт. 4112297

Перевезення ·Автоперевезення. 2323736, 4641707.

Холодильщик. 545 01 87 Супутникове ТБ ·Супут.без абонпл.2278187,0632378887 ·Супутникове, кондиціонери. 3327714

Послуги ·Весілля “під ключ”. 0443322983 ·Музтамада. Відео. 3317193,0678013574

Меблі ·Ремонт,збиран. 2326174,0632508242 ·Перетяжка. Якісно. 4680625, 5024282 ·Реставр.меблів,дверей.Паркет.4680625 ·Шафикупе,кухні. 2271119, 0675269217

Ліц. МТЗУ АВ № 537898 від 21.06.10.

·Меблеперевезення.Будсміття. 383%90%45. ·Шафикупе, кухні тощо. 3836441 ·Цех. Перетяжка. 383%07%45 ·Перетяжка, ремонт. 5929265 ·Перетяжка.Реставрація.Ательє.592%64%02 ·Перетяжка вдома. 3605983,5923774 ·Шафикупе,кухні тощо. 2090174 ·Перетяжка. Фахівець. 2750112

Нерухомість ·Куплю. Зніму. Здам. 2299834 ·2097070. Зніму квру. Зніму кімнату

Ліц. МТЗУ АВ № 454662 від 05.07.09.

·Меблеперевезення. 2334781.

·Дешево. Меблеперевезення. 3600577.

Ліц. МТЗУ АВ № 323520 від 27.04.07.

Ліц. МТЗУ АВ № 353193 від 11.04.07.

·Мебл.Недорого. 451%5820,067%8919920.

·Вантажоперевезення. 067%421%33%94 ·Меблеперевез. 5257524,063%460%05%65.

Ліц. МТЗУ АВ № 111719 від 11.07.06.

Ліц. МТЗУ АВ № 111719 від 11.07.06.

Ліц. МТЗУ АВ № 339243 від 05.06.07.

·Газелями + будсміття. 0674430246.

·Меблеперевезення. 2334027.

Ліц. МТЗУ АВ № 339260 від 13.06.07.

Ліц. МТЗУ АБ № 128830 від 06.04.05.

·Дешево. 228%46%23, 542%26%16.

·15 років. 2378435.

Ліц. МТЗУ АВ № 337046 від 06.09.07.

Ліц. МТЗУ АВ № 371911 від 09.10.07.

·Автоперевезення. 2214983.

·Мікроавтобус + вантажники. 3321534.

Ліц. МТЗУ АВ № 043865 від 04.05.06.

Ліц. МТЗУ АА № 059115 від 16.11.05.

·Меблеперевез.2238898,0969147451.

·Меблеперевезення.Будсміття. 3839045.

Ліц. МТЗУ АВ № 296431 від 27.12.06.

Ліц. МТЗУ АВ № 454662 від 05.07.09.

·Автоперевезення. 3602458, 5315243.

РОЗПОВСЮДИМО ВАШУ РЕКЛАМНУ ПРОДУКЦІЮ ПО ПОШТОВИХ СКРИНЬКАХ: 2296214 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Розповсюдження газети здійснює відділ доставки ТОВ «Є» ТЕХНОЛОГІЇ», тел. 581%67%79

Надруковано ТОВ «Укрполіграфмедіа», 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104%А, тел.: 205%43%23

Зам. № 3418

3


ДОЗИМЕТР «СОЕКС» ВАШ НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК УДОМА І В ДОРОЗІ

4 серпня 2011 р.• № 30 (316)

Сьогодні питання використання атом ної енергії є дуже актуальним, що пояснюється, перш за все, дефіцитом природних

ресурсів. Атомній енер гетиці немає альтернативи: вона еко логічно чиста та економічно вигідна, повністю її, поки що, не можуть замі нити ні вітрова, ні сонячна енергії... Використання пристроїв, які містять незначні радіоактивні матеріали, широко використовують у науковій та медичній практиках. Неправильне чи неналежне використання цих при

строїв, а особливо порушення правил експлуатації та утилізації, може приз вести до радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Шкідли ві радіоактивні викиди, зумовлені сти хійним лихом, також можуть негатив но вплинути на ту чи іншу місцевість. Зі шкільної програми відомо про кругообіг води в природі та перемі щення повітряних мас по всій плане ті. Вплив радіоактивного випроміню вання, що перевищує нормальний природний фон, може призвести до негативних змін в організмі людини. Тому постає питання його індивіду ального контролю за допомогою спе ціального електронного пристрою — ДОЗИМЕТРА «СОЕКС». У містах, де населення має хоч якесь відношення до радіоактивних пристоїв чи атом них станцій, дозиметр використову

ється як звичайний вуличний або кім натний термометри. Можливість контролювати навко лишній радіоктивний фон тепер доступна кожному. Придбавши дозиметр «СОЕКС», Ви зможете: • визначати радіоактивний фон у своєму помешканні та автомобілі, а також на дачі, робочому місці тощо; • виїздити з ним на природу (замірювання радіоактивного фону на місці відпочинку) та використову вати для контролю радіоактивності палива (дров та вугілля) під час при готування смачних страв; • контролювати радіоактивний фон продуктів споживання та інших товарів, придбаних чи під час купівлі їх у супер маркетах, на ринках та в інших місцях; • перевірити рівень радіоактивно го випромінювання у будьякому місці.

4

Оригіналмакет замовника

Альтернатива старінню! «Як зберегти молодість? Як продовжити життя та зро бити його більш якісним і вільним від хвороб?» — ці питання завжди хвилювали людство. Визначено, що механізм ста ріння організму пов’язаний з накопиченням токсинів у кліти нах і руйнуванням останніх під дією вільних радикалів, які утворюються в процесі життєдіяльності. Молодий здоровий організм бореться із цим згубним процесом самостійно, виробляючи антиоксиданти — речовини, які пригнічують вільні радикали. Але з віком під впливом стресів, рафінова ної їжі, паління, неякісної води, забрудненого довкілля кіль кість антиоксидантів катастрофічно зменшується. У зв’язку з накопиченням «внутрішнього бруду» пригнічується діяль ність імунної системи і послаблюється її контроль за чіткою роботою органів і систем. У результаті клітини організму накопичують токсини та вільниі радикали, через що виника ють численні хвороби, зокрема онкологічні. Захистити здоров’я клітини, підвищити імунітет, поліп шити самопочуття і позбавитися багатьох хронічних захво рювань Вам допоможуть у медичному центрі «Альтернати ва». Пропонована 5%денна стаціонарна програма очи% щення організму складається з 2х послідовних етапів. На 1 етапі відбувається очищення товстого і тонкого кишечника, жовчного міхура та протоків, печінки. На 2 етапі інтенсивно очищується кровоносна та лімфа тична системи, судини, нирки і починається очищення суглобів. Мета програми — знизити навантаження на імунну систему, звільнивши її від токсинів шляхом очищення, і налаштувати організм на саморегуляцію. Завдяки поєд нанню очищення організму з елементами озонотерапії ефект подвоюється, тому на клітинному рівні цей процес можливий вже на 1му етапі. До послуг пацієнтів інструментальна, лабораторна і комп’ютерна діагностика (УЗД органів черевної порожни ни, електрокардіографія, біохімічний і загальний аналізи крові та сечі, визначення харчових і побутових алергенів, діагности ка гельмінтозу, підбір вітамінів та продуктів харчування). Відновити запас вітамінів і мікроелементів дозволить збалансоване 4%разове вегетаріанське харчування. Делікатесами, приготованими з любов’ю, Вас пригостять у затишному ресторанному залі. Ви відчуєте себе сповненими сил та енергії, пройшов ши процедуру промивання всього травного каналу «гір ським кришталем», яка дозволить відновити процеси всмоктування в тонкому кишечнику. Унікальність її полягає в тому, що за короткий час можна очистити від токсинів і алергенів 200 м2 площі ворсинок тонкого кишечника, чого не можна досягти жодним із відомих нам методів, окрім тривалого голодування. Відновити мікрофлору товстого кишечника та очисти ти його від калових каменів допоможуть ентеральний діа% ліз відварами трав і мікроклізми з озонованим маслом. Позбавитися гельмінтів, грибків, вірусів, хелікобак терної інфекції, створити природний протипаразитарний імунітет, зменшити в’язкість крові, поліпшити периферич

ний кровообіг, очистити кров та лімфу від алергенів, токси нів, радіонуклідів Вам допоможе озонотерапія. Це новий немедикаментозний метод лікування за допомогою суміші газів медичного кисню та озону. Стрункими і красивими Вас зробить програма інтен% сивного ліполізу жирових відкладень у результаті руч ного і механічного масажів, відвідин сауни, активних занять лікувальною фізкультурою, очищення шкіри «іспанським плащем». Відновити вироблення нормальної жовчі та всі види обміну, за які відповідає печінка, позбавитися запорів, над лишкової ваги Ви зможете за допомогою процедури печінкового дюбажа. Ефективність нашої програми Ви відчуєте само% стійно за такими показниками, як: • нормалізація сну та підвищення адаптації до стресів; • нормалізація артеріального тиску та покращення роботи серця; • нормалізація функцій органів травлення; • підвищення захисних сил організму; • зниження цукру в крові у хворих на цукровий діабет; • ліквідація проявів алергії; • нормалізація маси тіла; • нормалізація гормонального фону у жінок; • підвищення потенції у чоловіків; • омолодження організму. Паралельно із базисною Ви можете пройти і додаткові програми: • протипаразитарну; • протигрибкову; • витягнення хребта; • озонотерапію; • престерапію; • косметологічну.

Чекаємо Вас у МЦ «Альтернатива» за адресою: Київська обл., Обухівський р'н, смт Козин, вул. Солов’яненка, 369 www.mc'alternativa.com.uaМЕДИЦИНА · ФІНАНСИ · ТУРИЗМ · МЕБЛІ · РІЗНЕ

З питань придбання дозиметра звертайтеся за тел.: (044) 443'65'53, 400'31'11. Опт: (044) 587'83'18. Київ, вул. Естонська, 90. www.jin.com.ua

(044) 36'033'36 (044) 38'606'96 Ліц. МОЗУ АВ № 471998 від 29.07.09.

Знижка пред’явникові з 01.08 по 30.09.2011

3%

РОЗМІСТІТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТІ «РІО» ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 2296214; 2245572; 5816779

Rio 2011 30  
Rio 2011 30  
Advertisement