Page 1

ПЕРША БЕЗКОШТОВНА ГАЗЕТА М. КИЄВА 2245572 №9 (295)

www.RIO.ua

РОБОТА . . . . . . . . . . . . . . 1 с. МЕБЛІ . . . . . . . . . . . . . . 1, 4 с. МЕДИЦИНА . . . . . . 1, 2, 4 с. ФІНАНСИ . . . . . . . . 1, 3, 4 с.

10.03.2011

CEHC

БУДІВНИЦТВО . . . . . . . 2 с. ВІКНА, ДВЕРІ . . . . . . . . . 2 с. ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ . . . . . . . 3 с.

КРОСВОРД . . . . . . . . . . . 3 с. НАВЧАННЯ. . . . . . . . . . . 4 с. ПОБУТОВА ТЕХНІКА . . 4 с. РІЗНЕ . . . . . . . . . . . . . . 1–3 с.

9.03. День народження Т. Г. Шевченка (Шевченківські дні)

ЗАГАЛЬНОМІСЬКА БЕЗКОШТОВНА ГАЗЕТА ВИДАЄТЬСЯ З ГРУДНЯ 1991 Р. ЗАГАЛЬНИЙ НАКЛАД 1 100 000 ЕКЗ.

Свід. РО № 4053111 ФЛ № 136688 від 29.11.2009.

«...Блажен, хто вірує», — сказано у Біблії. «Блажен, хто прийшов до Русалини!» — стверджують сотні людей, яким вона допомогла подолати невиліковну хворобу, вийти з кризи, повернути втраченний зв’язок з близькими людьми, зуміти розібратися у собі, ті, кого не просто врятувала і підтримала в тяжку хвилину відчаю, а в буквальному сенсі повернула до життя, зробивши недоторканими для чорних сил.

Феноменальні здібності Русалини є прикладом та основою для комісій ясновидців та цілителів, в інститутах нетрадиційної медицини, та міжнарод ним науковим дослідницьким центром академії ясновидців у різних країнах світу, які навчаються за її особистою унікальною методикою.

н сстт аа иир ряя

Ç âiðîþ â ñåðöi, ç ìîëèòâîþ íà âóñòàõ òà ç äîïîìîãîþ ñâÿòîãî ïèñàííÿ.

ф ф иин л л ооя оотто а о Руссаона ) оофтельР а м руучч) к р ія ( аво пр о

1. Ясновидіння. 2. Передбачення долі (минуле, теперішнє й майбутнє). 3. Зчитування інформації очно та по фото. Використовує методи Білої магії. 4. Збереження сімейного вогнища, відновлення кохання, примирення сварок, розладів між батьками й дітьми, позбавлення від бідності та самотності. 5. Зняття «порчі», «зглазу» та всіх видів активних чи пасивних негативних впливів. 100% гарантія! 6. Потужний обряд на успіх у бізнесі (установка на вдачу, захист від негативу). 7. Встановлення захисту від усіх видів «порчі», родового прокляття, зняття вінця безшлюбності, заздрості, смуги невдач. 8. Визначення сприятливого часу для купівлі квартири, навчає, як визничити необхідність для переїзду в нове помешкання.

 Дуже багато чув про Русалину і вирішив сходити до неї, бо мав сімейні проблеми: стосунки з дружиною дійшли до розлучення, а дочка зовсім не визнавала мене за батька. Провівши обряд, Русалина побачила причину: це була справа моєї тещі, яка не злюбила мене з першого дня, тому і намагалася розлучити з сім’єю. Русалино, дуже вдячний вам і щасливий! Олег Іванович, Київська обл.  Звати мене Олена Степанівна. Я –– пенсіонерка, але сама виховала нині вже дорослого онука. Останнім часом Дмитра наче підмінили: почав грубити, виносити з дому більш-менш цінні речі, забирати мою пенсію та ще й погрожує. Русалина навчила, як вплинути на онука так, щоб він ні про що не довідався. Я все зробила так, як радила знахарка, –– і Дмитро став таким, як і раніше. Низький уклін вам, Русалино, за порятунок онука! Олена Степанівна Загорулько, м. Київ. Метро «Хрещатик»; довідка за тел.: (044) 2339266; (063) 2339266

* Під безкоштовними призами розуміється купівля за 1 коп.

ФІНАНСИ · МЕДИЦИНА · РОБОТА · МЕБЛІ · РІЗНЕ

Ñëóæèòåëüêà Áîãó ÐÓÑÀËÈÍÀ На сстт С Н ннаа ттаа

РОЗМІСТІТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТІ «РІО» ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 2296214; 2245572; 5816779

СЕКТОР «А» 546 575 екз. СЕКТОР «Б» 553 425 екз.

Р О З Г А Д А Й Т Е К Р О С В О Р Д — О Т Р И М А Й Т Е Б Е З К О Ш Т О В Н О Ц і Н Н і П Р И З И*!


Тут може бути ваша реклама. Тел.: 2296214, 5816779

проведена згідно з Державними сані$ тарними правилами охорони атмо$ сферного повітря населених міст (від забруднення хімічними та біологічни$ ми речовинами) № 201 від 09.07.97, свідчить, що рівень забруднення є допустимим, а ступінь його небез$ печності — безпечним. За сукупністю всіх розглянутих чин$ ників, пов’язаних з реалізацією проек$ ту будівництва, можна стверджувати, що в режимі нормальної технологічної експлуатації вплив на навколишнє середовище — на рівні ГДК, також не виникне негативних соціально$еконо$ мічних наслідків, а ризик аварійних ситуацій при правильній експлуатації об’єкта та дотриманні заходів з техні$ ки безпеки та протипожежних заходів відсутній. Таким чином, екологічний ризик діяльності, що проектується, виключається. Проектна діяльність відповідає всім нормам і вимогам законів України («Про охорону атмосферного пові$ тря», «Про охорону навколишнього природного середовища») і не зав$ дасть значного негативного впливу на навколишнє природне середовище. Відгуки та пропозиції надсилати у відділ екології Голосіївського району за адресою: вул. Деміївська, 49 а, тел.: (044) 2598597.

«РІО «СЕНС» ЗАГАЛЬНОМІСЬКА». Інформаційнорекламний тижневик. Засновник та видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Є» ТЕХНОЛОГІЇ». Свідоцтво про реєстрацію КВ № 149663938ПР від 17.03.2009 р. Загальний наклад 1 100 000 примірників. Індекс 30694. Відповідальність за достовірність інформації в оголошеннях несе рекламодавець.

10 березня 2011 р.• № 9 (295)

ВІКНА · ДВЕРІ · БУДІВНИЦТВО · МЕДИЦИНА · РІЗНЕ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ Розробка технічної документа ції, необхідної для сертифікації біотехнологічної лабораторії Інсти туту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України по вул. Заболотного, 154, Голосіїв ського району м. Киева. Лабораторією передбачається виготовлення поліфункціонального препарату «Аверком», який має анти$ паразитарну та фітостимулюючу дії і застосовується для передпосівної обробки насіння культур з метою підвищення енергії проростання або обприскування вегетуючих рослин з метою стимуляції їх росту. Він захи$ щає рослини від нематод і комах$ фітофагів, а також від хвороб, збудни$ ками яких є мікроскопічні гриби$фіто$ патогени. Препарат є екологічно чистим і не має негативного впливу на теплокровних організмів. Це етаноль$ ний екстракт міцелію 7$добової куль$ тури стрептоміцету. Об’єкт забезпечений водопрово$ дом, каналізацією та теплопоста$ чанням. Побутові відходи, які будуть утво$ рюватися, передаватимуться згідно з укладеними договорами, але будуть і незначні викиди в атмосферне пові$ тря — 0,002 г/сек. та 0,00061 т/рік. Оцінка розрахункового рівня за$ бруднення атмосферного повітря,


Бронедвері · Вікна · Балкони

10 березня 2011 р.• № 9 (295)

Автошкола

Медицина

Куплю

Послуги·Комплексний ремонт. (096)534(56(92 ·Стелі натяжні. 361(96(60 ·Паркетошліфування. 223(01(58 ·Ремонт квартир. 353!87!23 ·Безпіщанка, шпалернi. 411!91!15 ·Євроремонт. (063)225!19!08 ·Плиточник. Сантехнік. 361!83!79 ·Відкоси, все. Пенс. знижка. 3619394 ·Ремонт квартир, офісів (усе). 3618258 ·Плиточник. Електрик. 0502035935 ·Відкоси. Ремонт. 360!51!40 ·Малярні роботи. 228(64(00

Виграйте цінні призи!

Для цього розгаданий сканворд виріжте та надішліть за адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 42а, редакція газети «РІО», з позначкою «Сканворд № 9». Відповіді приймають до 17.03.2011 (на конверті штемпель відправки має бути датований до 17.03.2011). Прохання надавати контактні телефони. Імена переможців будуть надруковані в газеті за 24.03.2011.

Место для Многолет оркестра няя трава

Реальная действи тельность

Лицевая сторона

Бисмарк

Рыба

Оратор Неприят ный чело век

Буква кирилицы Автомо биль

Город в Германии

Орган слуха

Спутник кипятка

Болото Устройство для стока жидкости

Причал

Связка стеблей хлебных злаков

Картина или рельеф на стене

Знамени тый рус. терапевт

Отец зятя

Можже вельник

Категория Буква антич. фи древнерус. лософии алфавита

Женское имя ...при свечах Полынная водка

·Вагонка 21гр.Брус.Дошка пола2281306 ·Дошка підлоги. Вагонка. 360(85(46 ·Вагонка, підлога, дошка тощо.4328748 ·Сітка”Рабиця”. Цвяхи буд. 0662029040

Место сварки

Житель кавказа

Пища

·Електрик. 362(59(03 ·Електрик, якісно. (096)497!34!54 ·ЕЛЕКТРИК. ДОСВІД. 050!213!55!51 Реставрація ванн ·Реставрація ванн. 544!53!84 ·Реставрація ванн. 219!24!01 ·Реставрація ванн. 587!97!78 ·Швидко. Якісно. 407!25!85 ·Реставрація ванн. 2225882, 3323868

Будівельні матеріали

Фильм Витторио Гасмана Высокое звание

Вивіз сміття, демонтаж ·228!45!49. Ліц. МТЗУ АВ № 297863 від 28.02.07. ·Будсміття, швидко, дешево. 237!58!33 Алмазорізання ·Без пилу. 5997066, (066)1446176 ·Алмазобетонорізання. 223!76!61 ·Алмазобетонорізання. 383!49!54 ·Алмазобетонорізання без пилу. 2517997 ·Алмазобетонорізання! 520!46!75 ·Алмазорізання без пилу. 2517997 Ремонт приміщень ·Безпіщанка, шпалери. 360!51!38 ·Безпіщ. Шпалерні. Плитка. 592!63!28 ·Ремонт приміщень. 570!67!28 ·383!69!15 Паркетошліфування ·Паркетошліфування. 223(01(58 ·Плоскошліфування. 237!04!30 ·Паркетошліфування. 233!38!16 ·Паркетошліфування. 221!02!54 Сантехнічні роботи ·Сантехнічні. 430!50!70, 098!270!24!73 ·Сантехнік ЕлектрикПлиточник 360!97!43 ·Сантехнічні. 331!64!78, 050!280!5523 ·САНТЕХНІК. 223!12!09, 093!890!39!00 ·Сантехнічні роботи будь!які. 4562699 Електротехнічні роботи ·Електрик. 353!65!28 ·Електророботи. 361!42!15, 0995423350 ·Електромонтаж. 362!12!84, 0676812556. Ліц. МРР БУ № 516223 від 26.05.10.

Язык части евреев Бог солнца у касситов

Ремонт квартир.223 73 92,0673860274

Отече ственный самолет

Робота ·Управлінець. (066)364!56!37

Куплю ·Кольоровий металобрухт. 229!08!09. Ліц. МПП АБ № 270650 від 20.10.05 № 208.

·Антикварні годинники, фарфор. 2479137 ·Антикваріат, дорого. 272!54!39 ·Брухт кольор. металів. (044)408!41!57. Ліц. МППУ АВ № 501455 від 24.11.09.

·Брухт кольор.металів (050)462!98!43. Ліц. МППУ АВ № 501455 від 24.11.09.

·Балони кисневі вивеземо. 223!85!12 ·Кольоровий, чорний брухт. 561!49!92. Ліц. МППУ АВ № 501455 від 24.11.09.

·Кольоровий метал. 237!54!79 ·Дореволюційні книги. 233!53!68 ·Кольоровий брухт.2298105,(067)4010745. Ліц. МППУ АВ № 081479 від 09.03.06.

·Куплю откритки до 1950 р. 361!60!74 ·Прийму в дар, куплю дешево б/в: холодил., телевізор, пральну. 227!83!95 ·Фотоапарат,об’єктив,мікроскоп. 4916681

Побутова техніка ·Кондиціонер. 502!36!50 ·Кондиціонери продаж, сервіс. 2215622 ·КОНДИЦІОНЕРИ. МОНТАЖ. 223(87(97. Ліц. МРРБУ АВ № 515024 від 13.04.10.

Побутові послуги ·ТЕЛЕРЕМОНТ. 519(81(68 ·Рем+підключ. пральн.Запчаст.2296257 ·ХОЛОДИЛЬЩИКИ. ЕЛЕКТРОННІ БЛОКИ. 229(29(26 ·Телеремонт. 466!03!34, 067!755!67!64 ·Телеремонт. 258(50(76 ·Ремонт пральних. 383!94!15

Різне. Пам’ятники

Холодильщик. 545 01 87

·Пам’ятники, монтаж. 5252533, 3618062 ·Пам’ятники. 223(98(38

·Телеремонт. 223!53!61, 515!59!45 ·Ремонт пральних. 592(62(47 ·Пральних. 432(20(90, 432(28(97 ·Швейних. 519!98!65 ·Ремонт+підключення пральних.5877891 ·Рем хлод. 419!21!57, 451!58!94 ·Холодильщик, якісно. 362!21!09

Комп’ютери, оргтехніка ·Комп’ютерсервіс. 23!66!96 ·Windows, ремонт. 223!0!333 ·Комп’ютерсервіс. 232!50!98 ·Комп’ютерсервіс. 3624129,0632674079

Розповсюдження газети здійснює відділ доставки ТОВ «Є» ТЕХНОЛОГІЇ», тел. 581(67(79

·Ремонт холодильник. 5923467,4516881 ·TV. СВЧ. КАБЕЛЬ. 560(31(36, 410(48(94 ·Рем. пральних, усі райони. 592!58!13 ·ТЕЛЕВІДЕОРЕМОНТ ІМПОРТНИХ.413!72!10 Спутникове ТБ ·Супутникове ТБ — 750грн. 221(42(38 ·Супутникове ТБ. 5879856, 0683535108 ·Супутникове. 227!81!87 ·Супутникове ефірне. Якісно. 3327714 Прибирання приміщень ·Прибирання від А до Я. 247!06!50

Послуги ·Репетитор із права. 360!40!48

Меблі ·Ремонт меблів. (093)154!77!57 ·Перетяжка, ремонт. 284!51!41 ·ПЕРЕТЯЖКА. АТЕЛЬЄ. 592(64(02 ·Ремонт,зборка. 232!61!74,063!2508242 ·Перетяжка. 592!47!00 ·Шафи!купе, кухні тощо. 383!64!41 ·Ательє. Перетяжка. 383(07(45 ·Рем.Гарантія. 404!22!24, (099)3483051 ·Перетяжка.Вдома.360!59!83,592!37!74 ·Кухні. Шафи(купе. 592(13(80 ·Шафи(купе, кухні тощо. 209(01(74 ·Перетяжка. 592!92!65 ·Перетяжка, ремонт меблів. 2290396 ·ШАФИ!КУПЕ. 227!49!08, 587!63!12 ·Перетяжка. Ремонт удома. 229!86!97

Нерухомість ·Найму однокімнатну. 428!10!41 ·Терміново найму, здам. 247!40!87 ·Оренда. 227!17!23 ·Допоможемо здати, продати.502!69!22 ·Найму кімнату. 067!242!3325 ·Зніму кімнати, квартири. 353!65!62 ·Куплю. Зніму. Здам. 229!98!34 ·209!70!70. Весь Київ зніму кімн./кварт. ·Продаж. Оренда. 229!64!25

Перевезення ·Меблеперевоз. 229(94(72. Ліц. МТЗУ АВ № 1381429 від 29.11.07.

·Будсміття.ГазЗІЛ.2298433,0504624661. Ліц. МТЗУ АВ № 323516 від 24.04.07.

·Автоперевезення. (063)595!60!82. Ліц. МТЗУ АВ № 297870 від 27.02.07.

·Меблеперевез. 5257524,063(460(05(65. Ліц. МТЗУ АВ № 111719 від 11.07.06.

·Мебл.Недорого.451(58(20,(067)891(99(20. Ліц. МТЗУ АВ № 111719 від 11.07.06.

·Вантажоперевезення Газелями + БУС 2231180. Ліц. МТЗУ АГ № 502631 від 19.11.10. ·Автоперевезення. 221!49!83. Ліц. МТЗУ АВ № 043865 від 04.05.06.

·! Дешево. 542!26!16. Ліц. МТЗУ АВ № 371057 від 06.09.07.

·Автоперевезення. 360!24!58, 5315243. Ліц. МТЗУ АВ № 339243 від 05.06.07.

·Меблеперевезення 233!47!81. Ліц. МТЗУ АВ № 323520 від 27.04.07.

·Послуги вантажників. (098)364(48(93 ·Мікроавтобус + вантажники. 332!1534 ·15 років. 237!84!35

Медицина ·Алкоголізм. Запій. 233!55!64. Ліц. МОЗ АГ № 571528 від 29.12.10.

Жалюзі ·Жалюзі.Ролети.592!99!52,067!4645038 ЖАЛЮЗІ. 222(85(25

Двері, вікна, балкони ·Балкони “під ключ”. 233!02!62 ·Встановлення дверей. 412!53!94 ·Шпонування дверей.578!10!02,233!40!92 ·Двері Білорусь, міжкімнатні. 331!13!83, www.bankor.com.ua

Надруковано ТОВ «Укрполіграфмедіа», 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 104(А, тел.: 205(43(23

Зам. № 3397

ПРИВАТНІ ОГОЛОШЕННЯ · ФІНАНСИ · РІЗНЕ

Будівельноремонтні роботи ·Плиточник. 519!96!53 ·Гіпсокартонні, малярні роботи. 353!14!18 ·Гіпсокартон, електрик. 228!93!68 ·Плиточник+сантехнік+електрик. 5781727 ·ПлиткаСантехМалярГіпс 096!507!01!76 ·Відкоси. 360!40!96 ·Електр, сантех, плитка, лам0681271003 ·ПАРКЕТОШЛІФУВАННЯ. 526!60!08 ·Плиточник. 232!72!60 ·Комплексний Ремонт.5998220,0930638220 ·Плиточник. (096)316!21!64Комерційний директор та головний редактор: Свистунов О. І. РЕКЛАМА ВІД ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН приймається щодня з 9:00 до 18:00 (перерва з 13:00 до 14:00, вихідні — субота, неділя) за адресою: вул. Володимирська, 42а, тел.: 229(62(14, 581(67(79, 224(55(72, e(mail: info@rio.ua http://www.rio.ua Доставляється у поштові скриньки м. Києва.

Жалюзі


10 березня 2011 р.• № 9 (295)Ефективність нашої програми Ви загальний аналіз сечі, цукру крові, енер$ го$інформаційний метод, що дозволяє відчуєте самостійно за такими виявити причину ожиріння); показниками: 2) вегетаріанську дієту чи сокоте$ • нормалізація сну й підвищення рапію; адаптації до стресів; 3) прийом фіточаїв та озонованої • нормалізація артеріального тиску води; й покращення роботи серця; 4) очищення товстого кишечни й • нормалізація функцій органів трав$ відновлення мікрофлори за допомо$ лення; гою ентерального діалізу на відварах • підвищення захисних сил орга$ трав і мікроклізм з озонованим нізму; маслом; • зниження цукру крові у хворих на 5) очищення тонкого кишечника за цукровий діабет; допомогою «гірського кристала» — • ліквідація проявів алергії; спеціального сольового розчину, що • нормалізація маси тіла; дозволяє очистити 200 м кв. площі • нормалізація гормонального фону ворсинок тонкого кишечника, де від$ у жінок; бувається всмоктування гормонів, • підвищення потенції у чоловіків; вітамінів і мікроелементів; • омолодження організму. 6) очищення печінки й віднов$ лення нормальних властивостей Чекаємо на Вас за адресою: жовчі з розщеплення жирів і регу$ ляції роботи кишечника для лікві$ МЦ «Альтернатива»: смт Козин, вул. Солов’яненка, 369, дації запорів; санаторій «Пролісок», 7) масаж і лікувальну фізкуль$ www.mcKalternativa.com.ua туру; 8) лімфодренаж (антицелюлітну дію); 9) озонотерапію (озоніди сприяють швидкому «спалюван$ Ліц. МОЗУ АВ 471998 від 29.07.09. ню» жирів); Знижка пред’явникові 10) сауну й обгортування для з 01.02 по 31.03.2011 очищення шкіри.

(044) 36K033K36 (044) 38K606K96

3%

Оригінал$макет замовника.

МЕДИЦИНА · МЕБЛІ · ПОБУТОВА ТЕХНІКА · ФІНАНСИ · НАВЧАННЯ

Природа заклала в людині величез$ ні захисні, компенсаторні та віднов$ лювальні механізми. Але в процесі життєдіяльності токсини, що утворю$ ються в нашому організмі або надхо$ дять ззовні, пригнічують ці механізми. Щоб шкідливі речовини вчасно виводилися, необхідно створити умови для нормальної роботи систем, які відповідають за виведен$ ня шлаків з організму. Так імунна система має вчасно розпізнати ток$ син і дати сигнал організму на вида$ лення його через дренажні системи: кишечник, печінку, лімфу, нирки, шкіру. Печінка за 1 годину фільтрує від токсинів і алергенів 60–100 л крові. Якщо вона не справляється з навантаженням, токсини починають виділятися через шкіру: з’являються прищі, шкіра червоніє й лущиться. Велике значення для шкіри має і чистота кишечника, де відбувається всмоктування вітамінів, мікроелемен$ тів та гормонів, що бережуть моло$ дість і красу. Саме таку мету: омолодження, продовження життя й покращення його якості — має медичний центр «Альтернатива». Методика включає: 1) обстеження (УЗД органів черевної порожнини, ЕКГ, загальний аналіз крові,

РОЗПОВСЮДИМО ВАШУ РЕКЛАМНУ ПРОДУКЦІЮ ПО ПОШТОВИХ СКРИНЬКАХ: 2296214; 2245572; 5816779

Омолодження організму природними методами

Rio 2011 09  
Advertisement