Page 1

Nieuwsbrief Princenstroom

Doe mee met de postcoderoos Princenstroom Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Princenstroom de grote zonnecentrale die op stapel staat. Met het project gaan we groene stroom opwekken voor bewoners van Princenhage; wie wil kan meedoen. Hier leest u hoe het werkt en wat de stand van zaken is.

Hoe werkt een postcoderoos?

Hoe pakken we het in Princenhage aan?

Mensen die graag zonnepanelen willen, maar geen eigen of geschikt dak hebben, kunnen gebruik maken van de regeling ‘verlaagd tarief’. Ook wel ‘postcoderoos salderen’. Kort gezegd komt het erop neer dat je als bewoners in een bepaald postcodegebied gezamenlijk investeert in een zonnepanelensysteem op een groot dak. De opgewekte stroom wordt geleverd aan het publieke energienet. Maar je mag thuis jouw deel van de opbrengst van het systeem aftrekken van je eigen energierekening. Of preciezer gezegd: je mag de energiebelasting van dat deel aftrekken. Die belasting bedraagt nu ongeveer 12 cent per kWh. Die saldering regel je via je eigen energieleverancier.

We mikken op een installatie die genoeg stroom kan opwekken voor 90 huishoudens. De Meubelboulevard heeft een dak ter beschikking gesteld voor Princenstroom. We beoordelen dat dak nu en bepalen wat er nodig is om het geschikt te maken voor een grote zonnecentrale. Er wordt gerekend aan het financiële plaatje: welke investeringen zijn nodig, hoe financieren we, wat is het rendement voor deelnemers? En we hebben een inschrijving gestart voor het dorp om na te gaan hoeveel mensen er mee gaan doen. Eerste berekeningen laten zien dat een mooi rendement mogelijk is. Een klein deel daarvan blijft als reserve in de pot van de coöperatie om lopende kosten van te betalen.

Voorwaarden aan de regeling

Wie zijn erbij betrokken?

 Alleen mensen die binnen de postcode en aangrenzende postcodes wonen waar het systeem wordt gerealiseerd kunnen meedoen. In het geval van Princenstroom gaat het in eerste instantie om de postcodes 4813 en 4814.  Ze moeten lid worden van een coöperatie die alle administratie regelt.  Ook kunnen alleen mensen meedoen met een zogenaamde kleingebruikersaansluiting. Ofwel: woningeigenaren, huurders en (meestal) winkels of kleine bedrijven.  Bovendien mag de ‘saldering’ van stroom met je investering in panelen enkel over je jaarlijkse verbruik.

De werkgroep Duurzaam Dorp en de Bredase energiecoöperatie BRES zijn initiatiefnemer. Zij organiseren de bijeenkomsten, het rekenwerk, het opzetten van de postcoderoos etc., en zorgen ervoor dat het systeem ook gebouwd wordt. De Meubelboulevard stelt het dak bij McDonalds t/m Blokker beschikbaar. De gemeente Breda helpt met de kosten die gemaakt moeten worden om Princenstroom te realiseren. En natuurlijk de bewoners van Princenhage die samen eigenaar kunnen worden van de zonnecentrale.


Kom naar de voorlichtingsavond

Wat kunt u nu al doen?

Begin oktober hebben we een eerste voorlichtingsavond gehad. Circa dertig belangstellenden waren aanwezig en hebben al bijna € 70.000 toegezegd.

Als u geïnteresseerd bent om mee te doen, kunt u vast uw jaarlijkse energieverbruik opzoeken op uw energierekening om te bepalen hoeveel panelen u nodig zou hebben om te ‘salderen’.

Op 17 november volgt de tweede avond om 20:30 uur in de Dobbelsteen. We vertellen dan meer over de technische details en de rekenmethode. Let op verdere aankondigingen en zet het vast in uw agenda. U bent harte welkom!

U kunt ook per mail aan ons doorgeven of u van plan bent mee te doen met Princenstroom. Iedere bewoner met koophuis of huurhuis en ook (meestal) winkels en kleine bedrijven!

Vragen en vooraanmeldingen: duurzaamdorp@gmail.com

Nieuwsbrief princenstroom