Page 1

RINGVIRKNINGER Utgitt av Ringerike kommune

MARS 2016

Sammen for byen Les hva Haakon Tronrud, Dagfinn Aslaksrud, Gunn Edvardsen og Frederik Skarstein mener om byutvikling i Hønefoss. s 8-11

s 4-5

s 26-27

s 18-19

Unge tanker

Valgte Ringerike

Satser på HMS

RETURADRESSE: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

Profile for Ringvirkninger

Ringvirkninger nr 1 - 2016  

Ringvirkninger nr 1 - 2016  

Advertisement