Page 1

Ringsted Gymnasium

Velkommen til ringsted Gymnasium

Indhold

Lene Eilertsen, rektor

Vi er det nye lokale gymnasium, hvor du kan tage din tre årige studentereksamen (STX). Selvom vi er en ny skole, er vi allerede godt i gang og kunne i august 2010 byde velkommen til 4 nye 1.g klasser. Vi regner med at blive en skole med 5 spor – i alt 15 klasser.

2

Ved skoleårets start indviede vi første etape af vores byggeri og begyndte undervisningen i nye og moderne lokaler, som giver de bedste rammer for både undervisning og det sociale liv på gymnasiet. Inden for de næste år vil der blive bygget endnu en etape og en idrætshal til gymnasiet, så skolen i august 2012 er fuldt udbygget. Ringsted Gymnasium udgør sammen med Haslev Gymnasium og HF Midtsjællands Gymnasieskoler.

Vores profil er det brede almene gymnasium, hvor man kan tage en studentereksamen, som giver mulighed for at søge ind på en videregående uddannelser. På Ringsted Gymnasium lægger vi vægt på at skabe en spændende og engagerende undervisning, at have fokus på pædagogisk og fagligt udviklingsarbejde og endeligt at give eleverne mulighed for at præge og påvirke skolens udvikling. Det faglige udviklingsarbejde sker eksempelvis med skolens medlemskab af Danske Science Gymnasier. Hvert år arbejder en række lærere med forskellige projekter, som inddrager de naturvidenskabelige fag i forskellige faglige projekter, som eleverne deltager i.

Skabelsen af en god skole er også betinget af aktive elever, som gerne vil være med til at præge deres studiemiljø. Derfor er der også tilbud om frivillige aktiviteter efter skoletid – eks. frivillig idræt og kreative fag. Ligeledes kan eleverne engagere sig i elevrådsarbejdet, aktivitetsudvalget og dermed være med til at præge skolens kultur og værdier. Vi glæder os til at modtage nye elever, som er nysgerrige og ivrige efter at tage en boglig ungdomsuddannelse. I brochuren kan du læse mere om studentereksamen og de studieretninger, som der udbydes på Ringsted Gymnasium

Om Ringsted Gymnasium .....................2-3 Indholdsfortegnelse ................................. 3 Generelt om studentereksamen .............4-5 Valgfag ..................................................... 6 Ma A, fy B, ke B ....................................... 7 Ma A, bi B, id B, ....................................... 8 Bi A, sa A, ma B ....................................... 9 Sa A, en A, ma B .................................... 10 En A, sa B, ps C ...................................... 11 En A, sp A, sa B ...................................... 12 En A, sp A, ty A/fr A ............................... 13

Skolens vision er at skabe et trygt og rummeligt studiemiljø, hvor unge mennesker fra Ringsted kommune uanset baggrund kan tage en boglig ungdomsuddannelse. Vælges en gymnasial uddannelse, stiller det krav om forberedelse og deltagelse i det daglige arbejde. Skolen vil bakke op om eleverne gennem et godt læringsmiljø. Eleverne får mulighed for at arbejde med fagene på mange forskellige måde, både enkeltfagligt og tværfagligt. Vi har valgt at sætte fokus på studievaner og studieteknik i 1.g, så eleverne tidligt får knækket studiekoden og bliver en aktiv studerende.

Lene Eilertsen rektor

En A, sa B, mu B ..................................... 14 RG fra et elevperspektiv ......................... 15 Kontaktoplysninger ................................ 16

3


Ringsted Gymnasium

(stx)

Studentereksamen (stx) Studentereksamen er en bred og spændende uddannelse, hvor du bliver udfordret fagligt og menneskeligt.

4

Du møder faglig fordybelse og faglige samarbejder, og du får viden om fagenes måder at arbejde på. Samtidig får du hjælp til at komme ind i de arbejds- og studieformer, vi benytter, så du kan knække studiekoden og blive en aktiv deltager.

Stx består af ½ års grundforløb og 2½ års studieretningsforløb. Du møder tre typer fag i stx: • Fællesfag, som giver uddannelsen en fælles bredde og dybde • Studieretningsfag, som toner din uddannelse i en naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig, sproglig eller musisk retning • 1-3 valgfag, som du selv sammensætter ud fra interesse eller styret af dine ønsker om videre- gående uddannelse.

Studentereksamen giver dig adgang til både lange, mellemlange og korte videregående uddannelser, og du får et godt grundlag for videregående uddannelse.

Til fagene er knyttet forskellige niveauer: A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste. Til en samlet studentereksamen hører mindst 4 A-niveauer, 3 B-niveauer og normalt 7 C-niveauer.

Opbygningen i stx

Tre valg inden du starter Inden du starter, skal du foretage tre valg: • Hvilken studieretning? Se beskrivelserne af studieretningerne her i brochuren og gå på skolens hjemmeside: www.ringsted-gym.dk • Hvilket andet fremmedsprog? Her kan du vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra grundskolen – tysk fortsæt- ter eller fransk fortsætter (B-niveau) – eller du kan vælge et begyndersprog: fransk eller spansk på (A-niveau). • Hvilket kunstnerisk fag? Her kan du vælge mellem musik, billedkunst eller dramatik.

Grundforløbet Grundforløbet giver dig en indføring i gymnasiet, og du møder en bred vifte af fag og arbejdsformer. Foruden kendte fag møder du tre flerfaglige forløb: • Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) • Almen sprogforståelse (ap) • Almen studieforberedelse (at) I naturvidenskabeligt grundforløb indgår fagene biologi, fysik, kemi og naturgeograf. Fagene arbejder sammen i en række små projekter. Emnerne kan være ’Lys og liv’ og ’Hav og energistrømme’. I forløbet får du en grundviden om, hvordan de naturvidenskabelige fag arbejder.

Du opbygger i almen studieforberedelse en viden om, hvordan et emne kan belyses af flere fag, og du får viden om fagenes forskellige metoder og måder at arbejde på. Et emne kunne være ’Nyhedsformidling i tv’, hvor dansk og samfundsfag samarbejder. Valg ved afslutningen af grundforløbet Ved afslutningen af grundforløbet skal du • endeligt vælge studieretning og andet fremmedsprog • vælge 1-3 valgfag. Antallet af valgfag afhænger af studieretningen. Se antallet af valgfag under den enkelte studieretning

Almen sprogforståelse sikrer en fælles basis for arbejdet med sprog i gymnasiet. Du får viden om grammatik, om sprogenes historie og om forholdet mellem sprog og kultur, og et kort forløb i latin giver dig både sproglig og grammatisk baggrund for forståelsen af moderne sprog.

Studieretningen Dit studieretningsforløb starter efter jul i 1.g. Du toner nu din studentereksamen i den retning, du har valgt, men samtidig indeholder din studieretning en række fællesfag, som går igen i alle studieretninger.

I almen studieforberedelse arbejder du med emner, som flere fag belyser. Både i grundforløbet og i studieretningsforløbet er der afsat tid til, at du og din klasse kan arbejde med emner i projektform.

Almen studieforberedelse er en del af studieretningsforløbet. Som i grundforløbet arbejder du med projekter, hvor 2-3 fag belyser et emne, og du arbejder i studieretningsforløbet mere indgående med fagenes metoder og måder at beskrive et emne på.

>> >>

5


Studieretning 1

Studentereksamen (stx)

Matematik A, fysik B, kemi B

VALGFAG

>> >> Din studieretning indeholder 3 studieretningsfag, og studieretningerne kan inddeles i 4 grupper: Naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige og musiske studieretninger. Se beskrivelserne af de 8 studieretninger her i brochuren og gå til skolens hjemmeside og få flere oplysninger: www.ringsted-gym.dk

Oversigt over valgfag og niveauer Vær opmærksom på, at i en række tilfælde forudsætter valgfag på A- og B-niveau, at du har faget på et lavere niveau. Dette får du nærmere orientering om forud for valget. På de følgende sider kan du se beskrivelser af de 8 studieretninger, vi udbyder på Ringsted Gymnasium. Du kan se, hvor mange valgfag der er mulighed for at vælge i den enkelte studieretning, og du kan også se, om der er særlige krav til dine valgfag.

6 Prøv også studieretningsspillet på hjemmesiden www.ringsted-gym.dk

Valgfag på A-niveau

Valgfag på B-niveau

Valgfag på C-niveau

Biologi

Billedkunst

Astronomi

Engelsk

Biologi

Billedkunst

Fransk fortsætter

Dramatik

Biologi

Fysik

Filosofi

Datalogi

Kemi

Fysik

Dramatik

Matematik

Idræt

Design

Musik

Kemi

Erhvervsøkonomi

Samfundsfag

Matematik

Filosofi

Tysk fortsætter

Musik

Kemi

Naturgeografi

Latin

Psykologi

Musik

Religion

Naturgeografi

Samfundsfag

Psykologi

Denne studieretning er for dig, som er fascineret af naturens mange fænomener som fx regnbuen, solformørkelser, elektricitet og kemiske reaktioner. Du kan lide at lave eksperimenter og arbejde med tal og ligninger og anvende forskellige it-værktøjer.

Hvad kommer du til at arbejde med? I undervisningen vil du arbejde med eksperimenter og observationer, som er vigtige i fysik og kemi, og matematikken byder på geometriske modeller for fysiske fænomener eller modeller for, hvordan resultater fra disse eksperimenter kan bearbejdes. Du får indblik i, hvordan fænomener i naturen kan undersøges. Studieretningens fag arbejder sammen, men der er også god mulighed for at inddrage andre fag som dansk, historie, engelsk, religion og biologi.

Du er interesseret i • at forstå og søge forklaring på naturfænomener • at arbejde eksperimentelt • at arbejde med matematiske modeller i analysen af forsøgsresultater

Eksempler på tværfaglige projekter: • Verdensbilleder • Opdagelsesrejser • Det skrå kast • Biologien i astronomien/Livets opståen i Universet • Relativitetsteori knyttet til muligheder for at rejse i tid og rum

Studierejsen i 2.g går til et sted, hvor viden om naturvidenskaber kan udnyttes, fx London, München eller Paris.

Ud over den daglige undervisning på skolen vil du opleve at aktiviteter ud af huset er en del af arbejdet i studieretningen. Det kan være besøg på Niels Bohr Institutet, DTU og Planetariet.

Matematik A, fysik B, kemi B Studieretning 1

3.g

hi A

id C

ma A

ol C

2.g

da A

hi A

en B

id C

ma A

fy B

1.g forår

da A

hi A

en B

id C

ma A

fy B

sa C

krea C

da A

hi A

en B

id C

ma A

fy B

sa C

krea C

Grundforløb 1.g efterår

Valgblokke

da A

A

Valg A valg 2 re C

spr 2 B

ke B

spr 2 B

ke B

bi C bi C

7


Studieretning 2

Studieretning 3

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i at få en dybere forståelse for kroppen, dens funktioner og de mange sammenhænge, vores kroppe indgår i.

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i at få en dybere forståelse af naturens processer samt af samspillet mellem natur og samfund. Elementer som miljø, klima og sundhedspolitik vil være centrale i studieretningen.

Matematik A, biologi B, idræt B

8

Biologi A, samfundsfag A, matematik B

Du er interesseret i • at forstå kroppens bygning og mange funktioner • at arbejde med matematiske modeller i analysen af forsøgsresultater • at bruge din krop og være fysisk aktiv og i det hele taget udnytte den praktiske vinkel som både idræt og biologi lægger op til • gennem teori og praksis at forholde dig til, hvad en sund og en usund livsstil indebærer og har af konsekvenser på længere sigt

Hvad kommer du til at arbejde med? I undervisningen kommer du til at arbejde med menneskekroppen og de mange forskellige måder, den kan betragtes og behandles på. Det sker i et samarbejde mellem studieretningsfagene og de øvrige fag som fx historie, dansk og religion. Eksempler på tværfaglige projekter: • Kropsidealer før og nu • Idrættens organisering og udviklingen i befolkningens idrætsdeltagelse • Livsstilsforskelle mellem Danmark og USA • Kost og ernæring • Motion og sundhed • Kroppens præstationsevne og doping Ud over den daglige undervisning på skolen vil aktiviteter ud af huset også være en naturlig del af undervisningen. Det kunne være fysiologiske tests på August Krogh Instituttet, besøg på BioCentrum-DTU, enkelte dage med anderledes idrætsgrene som fx golf, klatring eller kajak.

Studierejsen i 2.g går til et sted, hvor studieretningens fag kan komme i spil fx til Lanzarote, Tenerife eller Norge.

Matematik A, biologi B, idræt B Studieretning 2

3.g

hi A

id B

ma A

ol C

2.g

da A

hi A

en B

id B

ma A

da A

hi A

en B

id B

ma A

fy C

sa C

krea C

da A

hi A

en B

id B

ma A

fy C

sa C

krea C

A

Du er interesseret i: • at forstå de mange processer som foregår i naturen • at arbejde med biologi og samfundsfag ud fra egne observationer, undersøgelser, forsøg, teorier og data • at arbejde med matematiske modeller i analysen af emner fra biologi og samfundsfag • at arbejde med samfundsmæssige problemstillinger lokalt, nationalt, regionalt og globalt • gennem teori og praksis at forholde dig til, hvordan vi fremover sikrer en bæredygtig udvikling med balance mellem natur og samfund

Eksempler på tværfaglige projekter • Vandmiljø og miljøpolitik • Klimaproblemer: den globale opvarmnings konsekvenser og hvordan de tackles • Sundhed og ernæring – biologi og ernæringspolitik • Rusmidler og forebyggelse • Fosterdiagnostik, genterapi og sundhedspolitik Ud over den daglige undervisning på skolen vil aktiviteter ud af huset være en naturlig del af undervisningen. Det kan fx være besøg på BioCentrum på DTU, i Regionsrådet, hos Folketingets miljøordførere eller hos EU´s Miljøagentur i København.

Studierejsen kunne kombinere fagene biologi og samfundsfag gennem en tværfaglig tur til Bruxelles eller London.

Biologi A, samfundsfag A, matematik B

1.g forår Grundforløb 1.g efterår

Valgblokke

da A

I undervisningen kommer du til at arbejde med naturen og samfundet på mange forskellige måder. I biologi vil du ofte skulle udføre eksperimenter på baggrund af teorier og indsamlet materiale, mens du i samfundsfag vil arbejde teoretisk og praktisk med emner inden for fx socialstruktur, ideologi, politik, økonomi og international politik. Studieretningsfagene samarbejder med de øvrige fag, fx historie, dansk, engelsk og religion.

Valg A valg 2 re C

spr 2 B spr 2 B

ke C

bi B

Studie-

da A

hi A

id C

ma B

1.g forår

da A

hi A

en B

id C

ma B

fy C

sa A

krea C

da A

hi A

en B

id C

ma B

fy C

sa A

krea C

3

bi B bi B

3.g

retning Hvad kommer atAarbejde 2.gdu tilda hi A med? en B

Grundforløb 1.g efterår

Valgblok

id C

sa A

ol C

sa A

bi A re C

spr 2 B spr 2 B

ke C

bi A bi A bi A

Valg

9


Studieretning 4

Studieretning 5

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i at få en dybere forståelse af samfundets mange facetter, samtidig med at du ønsker at kunne arbejde med engelsk på et højt niveau. Emner som international politik samt forhold knyttet til engelsksprogede samfund og kulturer vil være centrale i studieretningen.

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i at arbejde indgående med engelsk sprog, samtidig med at du har interesse for hvad der rører sig i samfundet og for det enkelte menneskes vilkår.

Samfundsfag A, engelsk A, matematik B

10

Du er interesseret i: • at arbejde i dybden og i bredden med samfunds- faglige emner, fx socialstruktur, politik og ideologi, økonomi samt international politik • at bruge matematiske modeller og metoder til at belyse fx statistik og økonomisk politik • at arbejde indgående med det engelske sprog som indgang til at forstå og analysere tekster, som om- handler samfundet, kulturen og litteraturen • at beskæftige dig med samfundsforhold og kultur i engelsksprogede lande som fx USA og England Studierejsen vil naturligt gå til et engelsksproget land. Skolen samarbejder med gymnasier i USA og England.

Engelsk A, samfundsfag B, psykologi C

Hvad kommer du til at arbejde med? I undervisningen vil du arbejde både teoretisk og praktisk med samfundsmæssige problemstillinger. Det kan fx være en undersøgelse af ungdomskultur i lokalområdet ud fra teorier om identitet og gruppedannelse. Eller det kan i engelsk være moderne amerikansk litteratur til belysning af aktuelle konflikter i det amerikanske samfund. Studieretningsfagene samarbejder med de øvrige fag, fx historie, dansk, religion og oldtidskundskab. Eksempler på tværfaglige projekter: • Præsidentvalget i USA 2012 • indiansk religion og kultur i Nordamerika • dansk og engelsksproget litteratur om kønsroller • livsstil og socialgrupper i Danmark, USA og Indien • idrætsgrene i USA Ekskursioner til organisationer og institutter, som arbejder med internationale forhold, vil indgå som et centralt element i undervisningen, ligesom vi vil invitere gæstelærere til skolen. I engelsk vil vi benytte de mange muligheder der er for at deltage i engelsksprogede kulturaktiviteter i København.

Samfundsfag A, engelsk A, matematik B Studieretning 4

3.g

da A

hi A

en A

id C

I engelsk vil du arbejde med grammatik, litteratur og sprogfærdighed. Det kunne fx være med udgangspunkt i et projekt mellem engelsk, samfundsfag og psykologi om ungdomskultur, identitet og sociale normer i Danmark og USA. Studieretningens fag samarbejder med de øvrige fag, fx dansk, historie, religion og oldtidskundskab.

Du er interesseret i: • at få et godt teoretisk og praktisk kendskab til engelske både hvad angår litteratur, sprog samt mundtlig og skriftlig kommunikation • at beskæftige dig med samfundsforhold og kultur i engelsksprogede lande som fx USA, England og Indien • at arbejde med emner og problemstillinger som angår sociale grupper, politik og ideologi, vel- færdsstat, økonomi og international politik • beskæftige dig med emner knyttet til det enkelte menneskes og gruppers udvikling som fx identitet, gruppe- og socialpsykologi samt udviklingspsyko- logi

Eksempler på tværfaglige projekter: • Den amerikanske borgerkrig belyst gennem historie og amerikansk litteratur • indiansk religion og kultur i Nordamerika • Inden – en ny økonomisk og militær supermagt? • normer og kønsroller i dansk og engelsk litteratur • det amerikanske politiske system

11

Der vil indgå ekskursioner til fx engelsksprogede kulturbegivenheder i lokalområdet eller i København. I samfundsfag vil vi bl.a. besøg Folketinget og tale med lokale politikere og organisationer.

Studierejsen vil naturligt gå til et engelsksproget land – det kunne fx være en tværfaglig studierejse til Irland mellem engelsk, samfundsfag og historie om den nordirske konflikt.

Engelsk A, samfundsfag B, psykologi C sa A

ol C

2.g

da A

hi A

en A

id C

ma B

1.g forår

da A

hi A

en A

id C

ma B

fy C

sa A

sa A krea C

Grundforløb 1.g efterår

da A

hi A

en A

id C

ma B

fy C

sa A

krea C

Valgblokke

nat B

valg

Nat B re C

spr 2 B spr 2 B

ng C bi C bi C

valg

Studieretning 4

3.g

da A

hi A

en A

id C

valg A nat B

2.g

da A

hi A

en A

id C

1.g forår

da A

hi A

en A

id C

ma C

fy C

sa B

krea C

Grundforløb 1.g efterår

da A

hi A

en A

id C

ma C

fy C

sa B

krea C

Valgblokke

nat A

Hvad kommer du til at arbejde med?

nat B

valg

sa B

ol C

re C

spr 2 B ng C spr 2 B

psy C bi C bi C

valg


Ringsted Gymnasium

Studieretning 6

Studieretning 7

Denne studieretning er for dig, som er interesseret i sprog, kommunikation, kultur og samfundsforhold for at lære din egen og fremmede kulturer at kende. Engelsk og spansk er verdenssprog, som giver dig adgang til en globaliseret verden.

Denne studieretning er for dig, som er tændt på sprog og viden om tre store sprogområders kultur og samfundsforhold. Du ser sprogkundskaber som afgørende i en fremtid, hvor forskellige kulturer og traditioner bliver tvunget til at finde en måde at arbejde sammen på. Studieretningen indeholder engelsk og spansk på A-niveau, og som tredje fremmedsprog er der valg mellem fransk eller tysk på A-niveau.

Engelsk A, spansk A, samfundsfag B

12

Du er interesseret i • at blive rigtig god til at kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk og spansk • at benytte sprogene som indgang til forståelse af kultur- og samfundsforhold i England, USA, Spanien og Sydamerika og i andre spansk- og engelsktalende lande • at tage kvalificeret stilling til aktuelle emner nationalt og internationalt og argumentere selvstændigt for din mening

Engelsk A, spansk A, tysk A/fransk A

Hvad kommer du til at arbejde med? I undervisningen kommer du til at arbejde med engelsk og spansk fag- og skønlitteratur, og der er fokus på sprog, kulturen og samfundsforhold. Det sker i et samarbejde mellem studieretningens fag og de øvrige fag, fx historie, dansk og religion, ligesom oldtidskundskab eller naturgeografi kan inddrages.

Engelsk A, spansk A, tysk A / fransk A

3.g

da A

hi A

en A

id C

2.g

da A

hi A

en A

id C

1.g forår

da A

hi A

en A

id C

ma C

fy C

sa B

krea C

Grundforløb 1.g efterår

da A

hi A

en A

id C

ma C

fy C

sa B

krea C

Valgblokke

nat B

valg B/A

valg

Skolen har internationale kontakter i Europa og USA, og vi modtager udvekslingsstudenter, så du får mulighed for virtuelt og på studie- eller udvekslingsrejser at bruge dine sprog i praksis.

Studierejsen i 2.g vil gå til et af studieretningens sprogområder. Det kunne være til London, Paris, Berlin, Barcelona eller Madrid.

Engelsk A, spansk A, samfundsfag B Studieretning 6

Eksempler på tværfaglige projekter • Emigration og kulturmøder • EU som sprogenes smeltedigel • Skolesystemer i forskellige lande • Storbyer med fokus på London, Madrid og Paris /Berlin • Musik og filmtradition i de tre lande • Demokrati og fascisme

Du er interesseret i • at blive rigtig god til at kommunikere skriftligt og mundtligt på engelsk, spansk og tysk/fransk • at benytte sprogene som indgang til forståelse af kultur- og samfundsforhold i England, USA, Spanien, Sydamerika og Tyskland/Frankrig • at få en mere indgående viden om, hvad globalise- ringen betyder sprogligt og kulturelt

Eksempler på tværfaglige projekter • Årsager til emigration • Kulturmøder i England, USA og Spanien • Regionale konflikter • Opdagelsesrejserne • Uddannelse og forskellige uddannelsessystemer • Turisme og dannelsesrejser

Skolen har internationale kontakter i både Europa og USA, og vi modtager udvekslingsstudenter, så du får mulighed for virtuelt og på en studie- eller udvekslingsrejse at bruge dine sprog i praksis.

Hvad kommer du til at arbejde med? I undervisningen kommer du til at arbejde med fag- og skønlitteratur i engelsk, spansk og fransk/tysk, og der er fokus på sprog, kultur, samfund og historie. Det sker i samarbejde mellem studieretningsfagene og de øvrige fag, fx dansk, historie, oldtidskundskab og religion, ligesom naturgeografi og samfundsfag bliver inddraget.

sp A sa B

ol C

re C

sp A sp A

nat B ng C

Valg A/B

valg

Studieretning 7

bi C bi C

3.g

hi A

en A

id C

sp A

2.g

da A

hi A

en A

id C

1.g forår

da A

hi A

en A

id C

ma C

fy C

sa C

krea C

da A

hi A

en A

id C

ma C

fy C

sa C

krea C

Grundforløb 1.g efterår

Valgblok

da A

ma B / nat B

ol C

re C

sp A sp A

ty A/fr A ng C

ty A/fr A bi C

ty A/fr A

bi C

ty A/fr A

ma B/nat B

13


Ringsted Gymnasium

ringsted gymnasium

Studieretning 8

Engelsk A, samfundsfag B, musik B

fra et elevperspektiv

Denne studieretning er for dig, som gerne vil have musik som kreativt fag i din studieretning. Du interesserer dig samtidig for samfundsforhold, og du vil gerne have et godt kendskab til det engelske sprog.

14

Hvad kommer du til at arbejde med? Det særlige ved denne studieretning er, at den indeholder kreativ, musikalsk udfoldelse og en solid viden om engelsk sprog og kultur og desuden viden om samfundsforhold. Engelsk, samfundsfag og musik arbejder sammen bl.a. om analyser af kulturfænomener. Studieretningsfagene arbejder sammen med de øvrige fag, fx dansk, historie, religion og oldtidskundskab.

Du er interesseret i: • at arbejde praktisk og teoretisk med musik • at arbejde med emner og problemstillinger, som angår sociale grupper og subkulturer, politik og ideologi, velfærdsstat, økonomi og international politik • at arbejde indgående med engelsk som sprog- og kulturfag.

Eksempler på tværfaglige projekter • Storbritannien på tværs af kulturelle og musikalske karakteristika • England på tværs af perioder og musikalske genrer: 60´erne med Beatles og Stones, punk/postpunk med fx Sex Pistols, Nyrock/Britpop med Oasis   • Kunstens og musikkens betydning for den elizabethanske periode (omkring år 1600) • Rapmusik og gangstermiljø i USA • Det politiske system i USA sammenlignet med Danmark

Studierejsen kan naturligt gå til et engelsksproget land, som også musikalsk er interessant.

Det daglige arbejde vil bliver suppleret med ekskursioner. Det kan i musik fx være koncerter og møder med udøvende musikere, mens det i samfundsfag kan være besøg i Folketinget og byrådet eller hos organisationer, som arbejder med internationale forhold.

Engelsk A, samfundsfag B, musik B Studieretning 8

3.g

da A

hi A

en A

id C

2.g

da A

hi A

en A

id C

sa B

mus B

1.g forår

da A

hi A

en A

id C

ma C

fy C

sa B

mus B

Grundforløb 1.g efterår

da A

hi A

en A

id C

ma C

fy C

sa B

mus B

Valgblokke

valg A

nat B

valg

valg A ol C

re C

spr 2 B spr 2 B

ng C bi C bi C

Nat B

valg

Udsagn fra interview med Helene, Mette, Mads og Anders 1y, Ringsted Gymnasium • Første skoledag var rigtig fed. Der var lavet et arran- gement, hvor vi alle skulle være aktive med at synge, spille eller male. Det var hyggeligt. • Vi havde nogle rigtige gode introelever, som sammen med klassens teamlærere hjalp os gennem de første dage på skolen. • Efter de tre første dage, var vi to dage på introlejr. Introlejren var rigtig god. Vi lavede nogle gode akti- viteter, hvor man kom rigtig tæt på dem man skulle gå i klasse med. Introeleverne var med til at lave aktiviteter i vores camp – det var rigtig hyggeligt. • Det har været godt at starte på RG. Miljøet er godt, og alle er søde. Vi er kommet i en god klasse, hvor vi snakker godt sammen, og der er ingen mobning. Der er plads til alle.

• Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet har været fin. Det har ikke været så svært, selv om der er forskel på niveauet. • Niveauet har været passende, men man skal selvføl gelig vende sig til nye kammerater og lærere. Lærerne har været rigtig søde. De faglige forløb har været gode og spændende. Det var sjovt at arbejde med mange eksperimenter i det naturvidenskabelige grundforløb. • Det var en selvfølge, at det skulle være Ringsted Gymnasium, da det er det lokale gymnasium. Jeg havde hørt det skulle være rigtig godt, fra nogen jeg kender som går her. • RG ligger tæt på og har nye, lækre bygninger. Det er dejligt, at man kan stadig nå og se sine venner og passe sit erhvervsarbejde efter skoletid. • Det er sjovt at gå i skole i et område, hvor der også er andre uddannelser – Campus-tanken er rigtig god.

15


Layout: www.xprofil.dk

Ahorn AllĂŠ 1, 4100 Ringsted Telefon 5768 1140 kontor@msg-gym.dk www.ringsted-gym.dk

Studieretningsfolder 2011  

Her kan du læse om de studieretninger vi udbyder i 2011 samt om rammer og indhold for stx (almen studentereksamen)