Page 1

Ă…BEN SKOLE

2020 - 2021

Ringsted Kommunes tilbud til skolerne


2


Kære skoler i Ringsted Kommune Vi er glade for at kunne præsentere årets Åben Skole-katalog, der også i år indeholder en stribe af gode tilbud fra hele Ringsted Kommune. Kataloget er blevet til i samarbejde med: Ringsted Bibliotek Ringsted Galleriet Ringsted Museum og Arkiv Museum Vestsjælland Ringsted Musik & Kulturskole Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Ringsted Sport Ringsted Ungdomsskole Kig vores katalog med gode tilbud til alle klassetrin igennem de er lige til at booke, og det meste er ganske gratis. Tilmelding kan ske fra 8. juni via kontaktpersonerne. Det fremgår ved hver aktivitet hvordan tilmelding skal foregå. Ved tilmelding oplyses følgende: • Hvilken aktivitet I vil booke. • Den ønskede dato, hvis der er flere at vælge imellem. Angiv gerne flere datoer eller tidspunkter, hvis muligt. • Skole, klasse og antal elever. • Kontaktoplysninger: Navn, skole, e-mail og telefonnummer. I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information, se bagsiden.

Coronavirus

Vi følger udviklingen omkring coronavirus, og forbeholder os ret til at ændre eller aflyse arrangementer hvis det bliver nødvendigt.


Ringsted Bibliotek Brætspil – få hjælp til reglerne s. 48 Byg en bog s. 06 Cecilie Eken s. 24 Dokumentarfilm s. 38 En kuffert fuld af bøger s. 16 Falske nyheder s. 30 Få hjælp til opgaveskrivning s. 16 Teatret Fair Play: ”Den første dråbe blod” s. 40 Ny på biblioteket s. 06 Jubii – nu skal vi læse s. 14 Mundtlig dansk eksamen s. 44 Læselyst s. 24 Læsning på fuld styrke s. 18 Smart Parat Svar s. 28 Sommerbogen s. 44 Sommerferielæsning s. 44 Spillefilm s. 24 Spionskolen s. 42 Sprogfitness s. 06 Venskab i skyttegravene s. 42

Ringsted Galleriet Kunst i bevægelse s. 12 Kunst, natur og sprog s. 28 Kunst og det offentlige rum s. 46 Kunst og grafik s. 46 Kunst og hverdag s. 30 Kunst og krop s. 46 Performancekunst s. 34 Stopmotion s. 12 Vi tegner natur s. 12

Ringsted Museum og Arkiv Fra jord til bord s. 14 På sporet af Valdemar den Store s. 18

Museum Vestsjælland Kulturbussen s. 54

4


Ringsted Musik & Kulturskole Ballet s. 14 Billedkunst og fortælling s. 38 Danske sange på ukulele s. 26 Musik på iPad s. 36 Rytme Rytme Rytme s. 20 Rytmeregneri s. 18

Natur- og friluftsvejlederen Friluftsudstyr i Grejbanken s. 54 Grævlingen s. 08 Grøn sløjd s. 22 Havkajak s. 48 Hønen og ægget s. 10 Kanoforløb s. 30 Kanoinstruktør 1 s. 50 Koldt gys – få varmen! s. 22 Lejrliv s. 52 Mountainbike s. 28 Mountainbike, lærere og pædagoger s. 48 Oplev bierne s. 16 Ormen Orla s. 10 Udeskole s. 52 Økosamfundet Hallingelille s. 10 Åbent vand-kurser s. 52

Ringsted Sport Crossskolen s. 26 Bueskole s. 22 E-skolen s. 26

UngRingsted Esport Cykling s. 38 Førstehjælp s. 40 Kalorierace s. 32 MiLife MINI s. 36 Mountainbike s. 34 Vinterbadning s. 36 Skriveworkshop s. 40 Skuespillerkursus s. 42 Træklatring og Classbuilding s. 34


SPROGFITNESS 0. KLASSE Biblioteket inviterer 0. klasserne og skolegrupperne i daginstitutionerne til en årlig sprogfitness-dag. Der skal leges med bogstaver og krop og gennem legen skabes interesse og glæde ved sprog og læsning. Sprogfitness foregår udendørs, så husk tøj efter vejret. Der er mulighed for ar spise medbragte madpakker efter arrangementet. Biblioteket giver juice til alle de fremmødte.

BYG EN BOG 0.-2. KLASSE I workshoppen sættes elevernes fantasi fri, og de får mulighed for lave deres egen bog og fortælle deres egne historier, med fokus på visuelle udtryk. Eleverne arbejder med papirklip og collage og bygger bøger i mixed media, med bl.a. klip fra blade og bøger. Dagen er faciliteret af designer og børnebogsforfatter Helle Laursen.

NY PÅ BIBLIOTEKET 0.-2. KLASSE Vi fortæller, inspirerer og viser rundt i biblioteket, så børnene bagefter selv kan finde netop de materialer som de har lyst til. Børnene får deres eget lånerkort, vi viser dem hvordan de kan låne og aflevere, og de får en viden om de bibliotekstilbud der er relevante for dem. Dagen sluttes af med en lille historie. Hvis børnene ikke har lånerkort i forvejen, skal de medbringe en udfyldt indmeldelsesblanket samt sundhedskort eller kopi af dette. Indmeldelsesblanket kan hentes på ringstedbib.dk

6


Tidspunkt: 7. maj Varighed: kl. 9.30-11.15 Pris: Gratis Fag: Dansk Formål: Børnene skal bl.a. lære om bogstaver, bogstavslyde og rim gennem fysisk leg og aktivitet for at skabe interesse og glæde ved sprog og læsning Kontakt: Ringsted Bibliotek 0-6aarige@ringsted.dk

Tidspunkt: 8. februar Varighed: kl. 9.15 - 11.15 eller kl. 12 - 14 Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområder: Støtter op om kompetenceområdet Fortolkning efter 2. klasse. Hvis læreren ønsker, at workshoppen skal indgå i et specielt tema, som børnene arbejder med, aftales det på forhånd Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: September til maj Varighed: 1 time Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål: Støtter op om kompetenceområderne Læsning, Fortolkning og Fremstilling under færdigheds – og vidensmål for dansk afhængig af klassetrin Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk


GRÆVLINGEN OG ANDRE AF SKOVENS DYR 0.-4. KLASSE Vi går tur i skoven og finder spor og tegn efter dyr, både over og under jorden. Alt efter alder på børnene kan/vil der indgå historier og lege i forløbet. Det kan foregå i Vrangeskov, Kærehaveskov eller evt. lokal skov, hvis I har en sådan i nærheden?

Tidspunkt: April - oktober + snevinter Varighed: 2 - 4 timer plus evt. transport Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Fag: Natur/teknologi Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter færdigheds- og vidensmål i natur/teknologi, dansk eller matematik. På samme måde kan turen understøtte flere af læreplanstemaerne for dagsinstitionerne, alt efter hvad vi planlægger at lave i skoven Kontakt: Ringsted Kommunes naturog friluftsvejleder Lars Berndt på lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510 Forventning: Forberedelse af hvad vi måske vil finde, og hvordan man opfører sig i skoven

8


HØNEN OG ÆGGET 0.-4. KLASSE Hønen og ægget handler om, hvordan ægget udvikler sig til en kylling, om hønens anatomi, samt hvor og hvordan den lever. Der er rugemaskine og varmelampe/vandingsautomat og et lille bur til rådighed. Befrugtet æg kan skaffes, ligesom der kan lånes en halvmodel af en høne, så man kan se hønens anatomi. Kan evt. afrundes med slagtning og/eller dissekering af en høne. Naturvejlederen kommer gerne og starter projektet med jer og fortæller undervejs i projektet.

ORMEN ORLA 0.-4. KLASSE Vi finder krible-krable dyr på legepladsen, i skoven eller i søen og snakker om det, vi finder. Måske møder vi regnormen Orla, der gerne vil forælle om sit liv nede i jorden. Der kan lånes en krible-krable-kasse i forbindelse med besøget af naturvejlederen, ligesom der er meget andet udstyr til rådighed i Grejbanken.

ØKOSAMFUNDET HALLINGELILLE 0.-6. KLASSE Af muligheder kan nævnes: Økologiske huse – design og byggematerialer, fæld et træ i skoven og lær at snitte, fang smådyr i søen, find insekter, oplev bierne. Der er mulighed for at låne bålhytte og minihalmhus, og der er toilet til rådighed.

10


Tidspunkt: April - august Varighed: 3 gange 1 time Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Fag: Natur/teknologi Læringsmål og kompetenceområder: Der kan arbejdes med færdigheds- og vidensmål i f.eks. dansk, natur/teknologi og matematik Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt på lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: April - oktober Varighed: 2 timer, plus evt. transport Fag: Natur/teknologi Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Læringsmål og kompetenceområder: Læringsmål afhænger af hvilket fag der arbejdes med. Der kan f.eks. arbejdes med dansk, matematik, natur/teknologi eller billedkunst Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt på lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: Hele året, alt efter emne Varighed: 2 - 4 timer + transport Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Fag: Natur/teknologi Læringsmål og kompetenceområder: Der kan arbejdes med færdigheds -og vidensmål i f.eks. håndværk og design, dansk, natur/teknologi, biologi og matematik Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt på lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510


KUNST I BEVÆGELSE 1.-5. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle udstilling med Finn Reinbothe, som ofte skaber mobiler af hverdagsobjekter hængt på snore og stænger. Vi kigger på nogle af Reinbothes mobiler, som både udstråler balance og dynamik. Vi snakker om materialernes betydning, og hvordan de fungerer, når de sammenstilles. Vi laver skitser ud fra klassiske tegneøvelser, som er afsættet for fremstillingen af egne mobiler med medbragte og fundne materialer på vores værksted.

STOPMOTION 1.-5. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle udstilling med Lisa Strömbeck, som ofte arbejder med videoperformance. Med afsæt i elevernes egen dagligdag laver vi stopmotionvideo, hvor de eventyrlige og heroiske mediebilleder skiftes ud med hverdagslige sysler. Vi arbejder med klassiske tegne- og maleteknikker, hvor eleverne lærer at blande farver og får teknikker til, hvordan de opbygger et sceneri med figurer og rekvisitter til deres helt egen stopmotionfilm. Det kræves at mindst hver 4. elev i klassen har en smartphone.

VI TEGNER NATUR 1.-5. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle gruppeudstilling med bl.a. Tue Greenfort. Greenfort har en æstetisk interesse for menneskets trang til katalogisering af dyre- og plantearter. Eleverne arbejder helt klassisk med at skabe deres egne anskuelsestavler via klassiske tegne- og observationsøvelser af forskellige plantearter i felten. Forløbet mixer samtidskunst med klassiske tegneøvelser.

12


Tidspunkt: 28. august - 19. september undtagen onsdage Varighed: 1 dag á 3-6 lektioner på Ringsted Galleriet Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet rumlige billeder i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse hos den enkelte. Kontakt: Ringsted Galleriet: ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove 3042 8727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk

Tidspunkt: 26. september - 24. oktober undtagen onsdage Obs! kan udvides til hele skoleåret Varighed: 2 dage á 4-6 lektioner på Ringsted Galleriet Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet digitale billeder i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse. Kontakt: Ringsted Galleriet: ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove 3042 8727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk

Tidspunkt: 10. april - 8. maj undtagen onsdage Varighed: 1 dag á 3-6 lektioner på Ringsted Galleriet Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet plane flader i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse hos den enkelte. Kontakt: Ringsted Galleriet: ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove 3042 8727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk


JUBII - NU SKAL VI LÆSE 2. KLASSE Få besøg i din klasse af to bibliotekarer, der har en kuffert fyldt med inspirerende bøger. Der vil være en kort intro til mange af bøgerne – og klassen får dem derefter til låns i 2 måneder. Vi får en snak om hvad børnene læser og hvad forsider og bagsider betyder. Børnene skal lave en boganmeldelse, enten tegnet eller i tekst, som efterfølgende bliver udstillet på biblioteket. Anmeldelser og bøger afleveres på biblioteket når børnene kommer på besøg. Her vil de blive introduceret til de andre tilbud, vi har.

BALLET 2.-3. KLASSE Har du lyst til at opleve ballettens verden? Børnene får et kig ind i den klassiske ballets verden med øvelser ved barren, fritstående øvelser, piruetter og forskellige spring. Alt i alt en stor oplevelse for krop og sjæl. Balletinstruktør Julija Paiciene har boet i Danmark siden 2007 og er universitetsuddannet i Litauen med linjefag i koreografi og klassisk ballet. Hun glæder sig til at arbejde med de kommende små balletbørn. Undervisningen foregår på den enkelte skole eller på Ringsted Musik & Kulturskole. Max 25 børn

FRA JORD TIL BORD 2.-4. KLASSE Eleverne bliver, igennem fortællingen om børnene Ida Marie og Axel, inddraget i arbejdsopgaverne på landet for 100 år siden. Herunder vigtigheden af, at alle familiemedlemmerne bidrog til de daglige opgaver på landet. Ved besøget i møllen får eleverne en introduktion til, hvordan vindmøllerne blev brugt til at fremstille mel, når det kom fra marken og til møllen. Eleverne afprøver landbrugsredskaber fra forskellige historiske perioder eksempeltvis vandåget, håndkværnen, grutning af mel o. lign.

14


Tidspunkt: Formiddage efter aftale i: Uge 40 – bøgerne afleveres i uge 49/50 Uge 3 – bøgerne afleveres i uge 12 Aftalen skal være lavet mindst 1 måned før besøget Varighed: 1 – 1½ time Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområder: Kompetencemålet i dansk efter 2. klasse: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: 1. september - 1. maj Varighed: 4 formiddage á en time Pris: Gratis Fag: Dans Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt. Forløbet udfordrer og træner børnenes motorik, balanceevner, rytmik og ikke mindst musikalitet Kontakt: Ringsted Musik & Kulturskole på tlf. 5762 7070

Tidspunkt: Hele året Varighed: To timer Pris: 800 kroner Fag: Historie Læringsmål og kompetenceområder: Eksempler på færdighedsog vidensmål i historie: Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden Kontakt: Museum Vestsjælland på skole@vestmuseum.dk eller tlf. 7210 0169, mandag til torsdag 8-14.30


EN KUFFERT FULD AF BØGER 3. KLASSE Få besøg i din klasse af to bibliotekarer, der har en kuffert fyldt op med gode og inspirerende bøger. Der vil være en kort intro til mange af bøgerne – og efterfølgende får klassen lov til at låne bøgerne i 2 måneder. Børnene skal lave en boganmeldelse, som efterfølgende bliver udstillet på biblioteket. Boganmeldelser og kufferten skal afleveres, når børnene kommer på besøg på Ringsted Bibliotek 2 måneder efter, hvor de også bliver introduceret til de andre tilbud biblioteket har.

OPLEV BIERNE 3.-8. KLASSE Besøg hos en lokal biavler, hvor vi ser vi til bierne. Vi er iført bidragter, og vi ser, hvordan bierne bor og lever. Derudover snakkes der om biernes livscyklus, og hvorfor de er gode for os. Alt efter årstid og hvordan forsommer og sommer arter sig med sol og vand, kan der blive mulighed for at hjælpe med at slynge honning, ligesom at rulle lys af bivoks kunne være en aktivitet.

FÅ HJÆLP TIL OPGAVESKRIVNING 3.-10. KLASSE I forbindelse med forberedelse af månedsopgave inviteres eleverne en tur på biblioteket. Afhængig af klassetrin og behov, viser vi eleverne, hvordan de kan søge litteratur til deres opgave. De bliver introduceret til bibliotekets søgesystem, og efterfølgende hjælper vi med at finde egnede materialer til deres opgave.

16


Tidspunkt: : Formiddage efter aftale i: Uge 41 – bøgerne afleveres i uge 49/50 Uge 8 – bøgerne afleveres i uge 19/20 Aftalen skal være lavet mindst 1 måned før besøget Varighed: 1 – 1½ time Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområder: Støtter op om færdigheds- og vidensmålene indenfor kompetenceområdet Læsning, hvor kompetencemålet er: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: Fra start august til slut september og midt maj til slut juni. Hos lokal biavler. Varighed: Ca. 2 timer + transport Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Fag: Natur/teknologi Læringsmål og kompetenceområder: Afhænger af hvilket fag der arbejdes med. Der kan både arbejdes med dansk, matematik, natur- og teknologi eller biologi Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt på lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: Efter aftale formiddage fra september til april. Aftalen skal være lavet mindst 14 dage før besøget Varighed: 1 – 1½ time Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområder:Støtter op om kompetenceområderne Læsning, Fortolkning og Fremstilling under færdigheds – og vidensmål for dansk - afhængig af klassetrin Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk


LÆSNING PÅ FULD STYRKE 4. KLASSE Er klassen udfordret på læsning, tilbyder vi et læseforløb. Vi er to bibliotekarer der besøger klassen 4 gange på et skoleår. Hver gang har vi en masse bøger med. Bøgerne skiftes ud efter ca. 8 uger af bibliotekarerne, som også hver gang følger op med en booktalk over udvalgte bøger. Efter første forløb skal børnene aflevere bøgerne på biblioteket, hvor de introduceres til ”det store bibliotek”, og bliver oprettet som lånere. Anden og tredje gang foregår på skolen. Fjerde og sidste gang markerer vi med en reception.

RYTMEREGNERI 4.-5. KLASSE Det er ikke svært at lære noder, hvis man lærer et par matematiske formler bag de små prikker og streger. Det er samtidig utroligt sjovt at spille på trommer og musikinstrumenter, når man har lært sine første noder. Igennem dette forløb gennemgår vi de basale ting, man skal vide for at spille efter noder, og vi hænger det hele op på tal og matematik. Alle kan være med, hvis de kan tælle til 8. Til sidst får eleverne musikinstrumenter, og vi spiller de noder, vi læser.

PÅ SPORET AF VALDEMAR DEN STORE 4.-6. KLASSE I dag står der en statue af Valdemar den Store ved tingstenene på Ringsted Torv og bag den ligger en kæmpe kirke. Hvorfor? Hvad skete der? Hvorfor lige her? Det er et mysterium! Børnene skal sammen med formidleren i bedste detektivstil finde spor i og omkring Sct. Bendts kirke, for at opklare mysteriet om hvorfor der ligger en kæmpe kirke midt i Ringsted.

18


Tidspunkt: 1. gang: Uge 36 eller 37 2. gang: Uge 47 eller 48 3. gang: Uge 6 4. gang: Uge 17 eller 18 Da vi kun har plads til 2 forløb, og hvis mange ønsker tilbuddet, vurderes tilmeldingen efter en snak med læreren Sted: Ringsted Bibliotek og den enkelte skole Kontakt: Ringsted Bibliotek Malene Køhler-Johansen mkj@ringsted.dk .

Tidspunkt: Hele året Varighed: 4 formiddage á to timer eller alternativt en længere workshop á 6 timer. Undervisningen foregår på den enkelte skole eller på Ringsted Musik & Kulturskole Pris: Gratis Fag: Musik Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ringsted Musik & Kulturskole på tlf. 5762 7070

Tidspunkt: Hele året Varighed: 2 timer Pris: 800 kroner Fag: Historie Læringsmål og kompetenceområder: Der kan arbejdes med færdigheds -og vidensmål i f.eks. håndværk og design, dansk, natur/teknologi, biologi og matematik Kontakt: Kontakt Museum Vestsjælland på skole@vestmuseum. dk eller tlf. 7210 0169, mandag til torsdag 8 - 14.30


RYTME RYTME RYTME 4.-6. KLASSE Besøg Ringsted Musik & Kulturskole og få en festlig og lærerig oplevelse med masser af percussion, rytmer og musik. Med instrumenterne i hånden bygger vi enkle rytmemønstre op, og når de er på plads spiller og danser vi det hele sammen.

Tidspunkt: Hele året Varighed: 1 - 4 formiddage á to timer. Sted: Ringsted Musik & Kulturskole Pris: Gratis Fag: Musik Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Dette forløb er tværfagligt med faget idræt. Eleverne får opøvet nye musikalske værktøjer og udviklet deres motoriske og musiske kompetencer. Musik & Kulturskolen sørger for alle instrumenter. Skolens musiklærer er til stede i undervisningen og har det pædagogiske/sociale ansvar under forløbet Kontakt: Ringsted Musik & Kulturskole på tlf. 5762 7070

20


GRØN SLØJD 4.-9. KLASSE Et 2-6 timers forløb, hvor alle kommer hjem med et konkret produkt. Vi kigger på forskellige træsorter og snakker om træer generelt. Derefter fælder vi i fællesskab et træ (hvis vi er et sted, hvor det ikke kan lade sig gøre, medbringer jeg et hjemmefra). Alt efter evner og lyst kan vi snitte alt fra blyanter og smøreknive til mere avancerede sager. Natur- og friluftsvejlederen har det nødvendige værktøj.

KOLDT GYS - FÅ VARMEN! 4.-9. KLASSE Vinterbadning, sauna og ro om kap! Alle skal have badetøj, tøfler og badekåbe eller STORT håndklæde med, samt træningstøj (shorts, T-shirt og sokker). Det er frivilligt at gå i vandet, MEN alle skal tage badetøj med. Man kan låne alutæppe, så det kan mærkes hvordan hypotermi skal modvirkes. Før saunaturen skal klassen klæde om til træningstøj, og så skal der varmes op og ros om kap i indendørs ro-ergometre! Der er præmier på højkant til den bedste i 4.-5. klasse, 6.-7. klasse og 8.-9. klasse.

BUESKOLE 4.-10. KLASSE Et forløb over 4 gange med undervisning i bueskydning. Den ældgamle disciplin åbner mange muligheder. og buesport kan udfordre alle fysisk og mentalt uanset alder. Her prøves kræfter med bueskydningens disciplin, med udøvers koncentration og den fysiske kontrol. Et tilbud til skoler om at lade klasserne opleve buebanen på Haslevvej, det gode humør og instruktører, der brænder for sporten. Vi kommer også ud og underviser. Vi har alt grej og instruktører med. Kan gennemføres i haller.

22


Varighed: 2-6 timer + transport Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Fag: Håndværk/design og Natur/teknologi Læringsmål og kompetenceområder: Eksempler på færdighedsog vidensmål i håndværk og design, der kan arbejdes med: Eleven har viden om bløde og hårde materialer. Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjer og redskaber. Der kan også arbejdes med færdigheds- og vidensmål indenfor natur/teknologi, biologi og matematik Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt på lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: 8. – 11. februar kl. 9 - 14.30 Varighed: 1½ time pr. klasse Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt. Arrangører: Ringsted Ro- og Kajakklub og Vinterbaderne Haraldsted Sø står for arrangementet Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt på lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: Efter aftale. Vi forventer at alle møder de 4 gange. Som afslutning udleveres diplom for gennemført bueskole Pris: Gratis Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Et målrettet tilbud med fysisk aktivitet, ædel sport, leg og læring. Det er muligt at målrette undervisningen i selve sporten med opgaver i matematik, historiefortælling og kropsbevisthed. Succesen er egen læring og præstation Kontakt: Ringsted Sport, Hundredemeterhuset info@ringstedsport.dk eller 3036 1244


CECILIE EKEN 5. KLASSE Hvad foregår der i hovedet på en forfatter? Hvor kommer inspirationen fra, og hvorfor er det okay at finde sine værste sider frem, når man skriver? Cecilie Eken er forfatter til bøger som Mørkebarnet og serierne Den Sorte Safir og Det Levende Sværd. Særlig for drengene har hun skrevet den letlæste serie om Max Vero. Hun fortæller levende og underholdende om arbejdsproces, inspirationskilder og skrivetricks – og der er naturligvis mulighed for at stille spørgsmål.

LÆSELYST 5.-6. KLASSE Forløbet indledes med et oplæg på ca. 45 min. I oplægget taler vi om anslag, forsider, genrer, forfattere og diskuterer den gode læseoplevelse. Der læses op fra udvalgte bøger og vi diskuterer virkemidlerne i sproget. Der drages paralleller til film, youtubere og computerspil, og vi taler om motivation, inspiration og læsevaner. Herefter vejledes eleverne i at finde en god bog, som de låner med hjem. Der er plads til én klasse pr. gang.

SPILLEFILM 5.-7. KLASSE Skal klassen i gang med fordybelsesuge eller emnearbejde – eller har I bare lyst at se en god film, kan vi tilbyde at vise følgende film: • Harry Potter og de vises sten • Eragon • The Hunger Games • Skammerens datter 1+2 • Ternet Ninja • Jeg er William Alle film er fra 11 år, og der er plads til én klasse pr. gang.

24


Tidspunkt: 5. november kl. 9-10 eller kl. 10.30-11.30 Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområder: Støtter op om kompetenceområderne Læsning og Fortolkning under færdigheds- og vidensmål for dansk efter 4. klasse Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk Forventning: Vi opfordrer eleverne til inden foredraget at forberede spørgsmål til Cecilie Eken

Tidspunkt: 28. oktober eller 17. marts Begge dage kl. 8-9.30 eller 10-11.30 Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområder: Støtter op om kompetenceomr. Læsning, Fortolkning og Fremstilling under færdigheds– og vidensmål for dansk efter 4. klasse Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: Formiddage efter aftale Varighed: 1½-2 timer Pris: Gratis Fag: Dansk Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk


DANSKE SANGE PÅ UKULELE 5.-7. KLASSE Den lille miniguitar er blevet utrolig populær, og alle kan lære at spille ukulele. Vi lærer et par basisakkorder og vi kan hurtigt synge danske sange. Vi snakker og diskuterer teksten for at give de ømme guitarfingre en pause.

CROSSSKOLEN 5.-10. KLASSE 4 gange undervisning i funktionel træning, hvor hele kroppen aktiveres. Inspirationen kommer fra både militærtræning og rehabilitering. Kroppen er en helhed og for at gå, løbe, cykle, hoppe, rejse sig, skubbe, trække og løfte ting fra jorden kræves et varieret træningsprogram. I træningsområdet Ved Volden og i Multisalen er der masser af redskaber til løft og kredsløbstræning. Blandet med frie sjove kropsøvelser kalder vi det PowerCross i Ringsted Sport.

E-SKOLEN 5.-10. KLASSE Her bliver de unge introduceret til et forløb over 4 gange med undervisning i e-sportens hemmeligheder. For nogen er det lukket land, for andre lidt højrystet underholdning på drengeværelset. For rigtig mange er det en seriøs mental udfordring og en spændende sport med fællesskab og fysisk udfoldelse uanset alder. Her får du indsigt i den virtuelle verden. Du prøver forskellige spil og får forståelse for holdets roller.

26


Tidspunkt: Hele året Varighed: 4 formiddage á to timer eller alternativt en længere workshop á 6 timer. Undervisningen foregår på den enkelte skole eller på Ringsted Musik & Kulturskole Pris: Gratis Fag: Musik Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ringsted Musik & Kulturskole på tlf. 57 62 70 70

Tidspunkt: Efter aftale Varighed: 2 lektioner Pris: Gratis Fag: Idræt Forventning: Vi introducerer og har en forventning om at alle møder de 4 gange Kontakt: Ringsted Sport, Hundredemeterhuset info@ringstedsport.dk eller 3036 1244

Tidspunkt: Efter aftale Varighed: 2 lektioner Pris: Gratis Forventning: Vi introducerer og har en forventning om at alle møder de 4 gange. Som afslutning udleveres diplom for gennemført E-Skole Kontakt: Ringsted Sport, Hundredemeterhuset info@ringstedsport.dk eller 3036 1244


KUNST, NATUR & SPROG 5.-10. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle gruppeudstilling med bl.a. Tue Greenfort, som har en æstetisk interesse for menneskets trang til katalogisering af dyre- og plantearter. Eleverne skal lave en samling on-site af fundet materiale, navngive deres fund, og skabe illustrationer via klassiske tegne- og observationsøvelser, der mimer de gamle anskuelsestavler. Undervisningen kredser om katalogisering af natur og menneskets trang til at beherske naturen via videnskab og sprog.

MOUNTAINBIKE 5.-10. KLASSE Afhængigt af hvilken skole I kommer fra, er det enten muligt at mødes i Vrangeskov, Kaserne Park Sporet eller ved Ungdomsskolen for at låne cykler og så køre til Vrangeskov. Der vil blive lavet indledende lær cyklen at kende- og balanceøvelser, inden vi kører en tur. Alt efter niveau, vil der være mulighed for at køre og øve eller give den gas. Stjerneløb til det hold som ikke kører på MTB, er udarbejdet.

SMART PARAT SVAR 6. KLASSE Smart Parat Svar er en landsdækkende quiz for 6. klasser. Formålet er at fremme og fastholde større børns læselyst og vise, at det er sejt at være ekspert på et område. Tilmeld et hold på 5 elever fra klassen, som ved en masse om bøger, film, spil, mad, mytologi eller måske fodbold. Resten af klassen deltager som publikum og hepper på deres hold. Dette er en lokal runde som afvikles i flere heats afhængigt af tilmeldte klasser. Vinderholdet går videre til den regionale runde.

28


Tidspunkt: 10. april - 8. maj undtagen onsdage Varighed: 1 dag á 3-6 lektioner med Ringsted Galleriet på tur Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet plane og rumlige flader i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse hos den enkelte. Kontakt: Ringsted Galleriet: ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove 3042 8727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk

Tidspunkt: Hele året, primært oktober til marts Varighed: 2-4 timer + transport, frokost og vask af cykel Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt: lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: Lokal runde: 2. december i Anlægspavillonen. Regional runde: 13. januar Pris: Gratis Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk Tilmeldingsfrist 28. september. Tilmelding efter først til mølle-princippet Der plads til 12 hold. Et hold består af 5 elever fra samme klasse. Er der flere tilmeldte end 12 klasser begrænses antal tilmeldte klasser pr. skole


FALSKE NYHEDER 6. KLASSE Eleverne får kendskab til, hvad falske nyheder er, og hvordan de kan skelne de rigtige nyheder fra de falske. Vi præsenterer eleverne for en række falske nyheder eller historier om falske nyheder, og vi gennemgår med eleverne hvordan man kan bruge kildekritik til at spotte falske nyheder. Vi lærer dem også om, hvordan man bedst muligt kan lave en informationssøgning, og hvordan man finder de mest troværdige kilder.

KANOFORLØB 6.-10. KLASSE Forløbet indledes med 2-4 timers trænings-, legeseance, hvor der øves sikkerhed og tryghed i kanoerne, med redningsveste og evt. våddragter. Derefter er der mulighed for at komme på en heldagstur på Haraldsted Langesø – evt. med overnatning, som lærere og forældre er ansvarlige for. Et sådan forløb vil i høj grad udvikle elevernes samarbejdskompetencer og problemløsningsevner, ligesom deres sociale relationer og klassens trivsel kommer i centrum.

KUNST OG HVERDAG 6.-10. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle udstilling af Finn Reinbothe, som ofte anvender readymades i sin praksis. Med Reinbothes konceptuelle tilgang er det oplagt at introducere eleverne for det meget vigtige kunstbegreb: readymade, som henviser til en færdiglavet brugsgenstand, hvor det kunstneriske element ligger i udvælgelsen og i sammenstillingen. Udtrykket readymade blev første gang brugt i 1913 af kunstner Marcel Duchamp, der med dette greb ønskede at bringe kunst & hverdag tættere sammen.

18 30


Tidspunkt: 21. september, 22. september eller 23. september alle dage 9.30 - 11.30 Aftalen skal være lavet mindst 14 dage før besøget Varighed: 2 timer Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområder: Eleverne skal arbejde med at være kritiske undersøgere og lære at søge og indsamle information Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: Fra maj til oktober afhængig af vind og vejr Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og -mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt: lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510 Forventning: Elevernes forældre skal skrive under på, at deres børn kan svømme 100 meter med redningsvest/korkbælte

Tidspunkt: 28. august - 19. september undtagen onsdage Varighed: 1 dag á 4-6 lektioner på Ringsted Galleriet Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet rumlige billeder i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse hos den enkelte Kontakt: Ringsted Galleriet: ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove 3042 8727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk


KALORIERACE 6.-10. KLASSE At skabe praktisk forståelse af kalorieregnskabet mellem føden vi indtager og vores forbrænding, grine og have det sjovt, bevæge sig på mange forskellige måder, styrke klassetrivsel. Undervejs i dagens program bevæger eleverne sig på forskellige måder, hvor de skal holde regnskab med selve aktiviteten, kaloriefaktor og tid. Valutaen for dagen er kalorier, som eleverne kan købe mad for i en ”kaloriebod”. Eleverne skal derfor ikke medbringe madpakke. Ung Ringsted stiller udstyr til rådighed bl.a. mountainbikes, løbehjul og rulleskøjter. Eleverne er meget velkomne til at medbringe deres egne ikke-motoriserede transportmidler til dagen. Tidspunkt: Hele året Varighed: 8.30 - 14.30 inklusiv rengøring af udstyr Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler inklusiv sunde snacks og frokost Læringsmål og kompetenceområder: Eksempler på færdigheds- og vidensmål i idræt, som der kan arbejdes med: Eleven kan udvise ansvar i idrætsaktiviteter. Eleven har viden om lokalområdets muligheder for organiseret og selvorganiseret idræt. Eleven kan skifte mellem balance og ubalance i bevægelse. Eleven har viden om regler og teknikker i friluftsaktiviteter. Derudover kan der arbejdes med videns- og færdighedsmål inden for biologi, natur og teknologi og matematik: Eleven har viden om strategier til beregninger med procent Forventning: At man er indstillet på at være ude en hel dag. Være positivt indstillet på at bevæge sig på en masse forskellige måder Kontakt: Ung Ringsted på 5762 7650 eller ungdomsskolen@ringsted.dk

32


MOUNTAINBIKE 6.-10. KLASSE Få en fantastisk oplevelse med din klasse og kom lidt ud af komfortzonen. Forløbet indeholder gennemgang af gear og bremser, køreteknik samt masser af sjov og udfordring på forskellige niveauer. Ungdomsskolen har et helt klassesæt gode mountainbikes til udlån inklusiv instruktør. Lær cyklen at kende på Oplevelsesstien og landevej på vej til Vrangeskov eller på fladt terræn i Vrangeskov. Når I er klar, kører vi et par runder med masser af bakker og tekniske udfordringer i skoven.

PERFORMANCEKUNST 6.-10. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle udstilling med Lisa Strömbeck, som ofte arbejder med videoperformance. Eleverne skal med afsæt i Lisa Strømbecks videoperformance, Lady in Red, lave en 2 min. musikvideo, hvor de som Strömbeck skaber en videofortælling, der går i kontrast til en sangs budskab. Eleverne analyserer sangen og eksperimenterer med virkemidler og fortælling i den korte video. Målet er at gøre eleverne opmærksom på virkemidlerne i indhold og form. Værket kan filmes med smartphones.

TRÆKLATRING OG CLASSBUILDING 6.-10. KLASSE Lær om klatreudstyr og klatreteknikker. Mulighed for, på forsvarlig vis, at klatre højt op i et træ og afprøve forskellige klatreteknikker. Eleverne bruger kroppen på en sjov og anderledes måde og vi har fokus på positiv og anerkendende kommunikation. Hvis det aftales på forhånd med klatreinstruktøren, kan vi lave snobrød eller pandekager over bål. Klatredagen kan kombineres med hulebygning og classbuilding-aktiviteter.

34


Tidspunkt: Kan køres hele året, så længe der er frostfrit Varighed: kl. 8.30 - kl. 12.30 eller kl. 8.30 - kl. 14.30 incl. cykelvask Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Sted: Start fra Ung Ringsted eller i Vrangeskov Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ung Ringsted på 5762 7650 eller ungdomsskolen@ringsted.dk

Tidspunkt: 26. september - 24. oktober undtagen onsdage Varighed: 1 dag á 4-6 lektioner på Ringsted Galleriet Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet digitale billeder i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse hos den enkelte Kontakt: Ringsted Galleriet: ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove tlf. 30428727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk

Tidspunkt: kl. 8.30 til kl. 14.30 Sted: Ved UngRingsted eller et skovområde i Ringsted Kommune. Startstedet aftales mellem træklatreinstruktøren og læreren Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Læringsmål og kompetenceområder: Turen er en tværfaglig tur, som kan indbefatte både humanistiske-, praktisk/musiske - og naturfagene Kontakt: Kontakt Ung Ringsted på 5762 7650 eller ungdomsskolen@ringsted.dk


VINTERBADNING 6.-10. KLASSE Eleverne skal selv være med til at forberede vinterbadningen. Dette kan bestå af at tænde sauna, fylde karret op, tænde bål, gøre klar til varm kakao, klargøring af kuldeblanding til friluftsvanilieis med mere. Når vi går igang med selve vinterbadningen, vil det foregå som en veksling mellem det varme i saunaen og det kolde med vandet i karret. Når eleverne har klædt om til normalt tøj, slutter vi med fortællinger om oplevelsen af det kolde vand, sauna og saunagus, mens vi drikker varm kakao.

MILIFE MINI 7.-8. KLASSE Bliv klogere på dig selv og dine klassekammerater! MiLife MINI er kurset for klassen, der vil øge trivslen og have en større fornemmelse og forståelse for hinanden. Målet er at styrke fællesskabet og sammenholdet ved at arbejde med de kvaliteter (personlige og sociale kompetencer), som alle elever besidder. Der arbejdes derfor både med teamwork og selvudvikling.

MUSIK PÅ IPAD 7.-9. KLASSE App’en Garageband er meget intuitiv, og har gjort musikkomposition tilgængelig for alle på en let og visuel måde. Garageband kan bruges til at skabe musik, indtale historier og skabe lydeffekter – og meget andet. Vi kommer hurtigt i gang med at lave vores egne numre, optage vores stemme og skabe musik i dette forløb. Alle eleverne udstyres med en iPad og et sæt hovedtelefoner, og sammen lærer vi de basale funktioner i app’en, hvorefter eleverne får stillet små kompositionsopgaver.

36


Varighed: 1-2 dage Sted: UngRingsted Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Læringsmål og kompetenceområder: Turen er en tværfaglig tur, hvor der arbejdes med videns- og færdighedsmål inden for fagene biologi, natur og teknologi og matematik Forventning: At man gerne vil være ude en hel dag – eneste indemulighed er saunaen Kontakt: Ung Ringsted på 5762 7650 eller ungdomsskolen@ringsted.dk

Varighed: 1-2 dage Sted: UngRingsted eller den enkelte skole Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Læringsmål og kompetenceområder: Tværfagligt fokus når der arbejdes med elevernes generelle trivsel via udviklingen af deres sociale og personlige kompetencer Forventning: Læreren skal være til stede og en aktiv del af processen Kontakt: Ung Ringsted på 57 62 76 50 eller ungdomsskolen@ringsted.dk

Tidspunkt: 4 formiddage á 2 timer Sted: Undervisningen foregår på den enkelte skole eller på Ringsted Musik & Kulturskole Læringsmål og kompetenceområder: Eleverne lærer at skabe musik og lyd og opnår samarbejdskompetencer, når de skal lave musik med andre Forventning: Det forventes at skolen har fungerende iPads med Garageband installeret svarende til det antal elever, der er tilmeldt forløbet. Musikskolen medbringer hovedtelefoner, hvis I ikke selv har nok Kontakt: Ringsted Musik & Kulturskole på tlf. 5762 7070


BILLEDKUNST OG FORTÆLLING 7.-10. KLASSE Et kreativt forløb med billedkunst skræddersyes til et projekt / tema i det enkelte fag, f.eks. dansk eller historie. Eksempler på opgaver: • Foto / video - dramatisering af historisk periode / hændelse • Maleri / collage - vi kigger på periodens retninger / stilarter • Frisemaleri - vi skaber en billedfortælling om en begivenhed

DOKUMENTARFILM 7.-10. KLASSE Skal klassen i gang med fordybelsesuge eller emnearbejde, kan vi tilbyde at vise følgende dokumentarfilm: • Løgnefabrikken, om falske nyheder • Snowden, om whistlebloweren E. Snowden • Krigskampagnen, om Irakkrigen • Hitler, om hvordan han kom til magten Der plads til én klasse pr. gang.

ESPORT CYKLING 7.-10. KLASSE Esport er blevet meget populært, og nu har eleverne mulighed for at være fysisk aktive foran skærmen. På cykelplatformen Veloton træder eleverne selv i pedalerne på en stationær cykel indendørs i real time. Eleverne kører med eller mod andre cykelryttere i et virtuelt landskab, som man ser på en TV-skærm. Eleverne inddeles i forskellige kategorier alt efter den konkrete elevs konditionsniveau, så dem, eleven kører sammen med, vil give god og ligeværdig modstand.

38


Tidspunkt: 2 - 3 formiddage à 3 lektioner på den enkelte skole Pris: Gratis Fag: Billedkunst Forventning: Forløbet tilrettelægges i samarbejde med faglæreren i den enkelte klasse, ud fra et givet tema / projekt, som klassen arbejder med i det pågældende fag Kontakt: Ringsted Musik & Kulturskole på tlf. 5762 7070

Tidspunkt: Formiddage efter aftale Varighed: 1½ - 2 timer Sted: Ringsted Bibliotek Læringsmål og kompetenceområder: Støtter op om kompetenceområdet Politik og kompetencemålet efter 9. klasse at: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: Hele året Varighed: 2 timer Sted: UngRingsted Pris: Gratis for Ringsted Kommunes folkeskoler Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og -mål samt færdigheds- og vidensmål i faget idræt Kontakt: UngRingsted på 5762 7650 eller ungdomsskolen@ringsted.dk


FØRSTEHJÆLP 7.-10. KLASSE I løbet af dagen gennemgås førstehjælpens hovedpunkter: Basal genoplivning med og uden hjertestarter samt basal førstehjælp. Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Der øves på dukker og hinanden.

TEATRET FAIR PLAY 7.-10. KLASSE ”Den første dråbe blod” - er en ungdomsteaterforestilling om en helt almindelig dansk pige, der bliver fængslet som terrorist. Hvad får hende til at blive terrorist? Og hvad får hende til at bekende sig til sharia og jihad? Teaterforestillingen er baseret på sagen om Kundby-pigen. Det er historien om en teenagepige, der søger kærlighed og tryghed. Dilemmaerne står i kø, men svarene får vi ikke i forestillingen. Teaterstykket åbner muligheden for relevant og konstruktiv refleksion og debat.

SKRIVEWORKSHOP 7.-10. KLASSE Minikursus i skrivning og fremførelse af tekst. Der er fokus på at skrive den gode tekst, og der arbejdes med praktiske lege og øvelser for at stimulere kreativiteten. Vi øver os desuden i at fremføre teksten og dyrker nærværet og indlevelsen. Eleverne definerer selv en opgave på forhånd, som de vil arbejde med – gerne efter aftale med læreren. Teksterne bliver ca. 1-2 sider.

40


Tidspunkt: 28. september, 4. november og 10. december Varighed: 8.30 - 14.30 Sted: Ung Ringsted, Korsevænget 16

Pris: Gratis for folkeskoler i Ringsted Kommune Læringsmål og kompetenceområder: Eleverne får kendskab til basal førstehjælp, kan vurdere en tilskadekommen og kan genoplive med og uden hjertestarter Kontakt: UngRingsted på 5762 7650 eller ungdomsskolen@ringsted.dk

Tidspunkt: 14. april kl. 10 - 11 Varighed: 60 minutter Sted: Ringsted Bibliotek, Anlægspavillonen Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Varighed: 1-2 dage Sted: UngRingsted eller den enkelte skole

Pris: Gratis for folkeskoler i Ringsted Kommune Læringsmål og kompetenceområder: Dansk, drama og skrivefærdigheder Forventning: Læreren skal være til stede og en aktiv del af processen

Kontakt: Ung Ringsted på 5762 7650 eller ungdomsskolen@ringsted.dk


SKUESPILLERKURSUS 7.-10. KLASSE Kort skuespilforløb for mange elever. Eleverne bliver introduceret til forskellige skuespilteknikker, øvelser og improviserede scener. Kurset tager udgangspunkt i det allermest grundlæggende i forhold til at arbejde med performance: At turde, og på at udvikle elevernes kreativitet.

SPIONSKOLEN 8.-9. KLASSE Brætspil. To rivaliserende spionmestre råder over hver deres hold af agenter. I kodesprog fortæller de deres spioner, hvor de skal mødes i al hemmelighed. Spionerne skal tænke klart. En forkert afkodet besked kan betyde et ubehageligt møde med en fjendtlig agent. Eller værre endnu - med lejemorderen. Eleverne tager rollerne som de rivaliserende spionmestre og hemmelige agenter, som ved fælles hjælp skal tyde de kodede symboler. Spillet kræver gode samarbejdsevner, en smule logisk sans og nerver af stål.

VENSKAB I SKYTTEGRAVENE 8.-9. KLASSE Brætspil. Den første Verdenskrig skulle have været krigen, der sluttede alle krige, men endte med at blive en af verdenshistoriens største humanitære katastrofer. Eleverne har rollen som en flok forkomne soldater, der dag for dag forsøger at komme gennem krigen og livet i skyttegravene. Er deres venskab stærkt nok til at bære dem gennem dage og nætter med stormangreb, granater, kulde, giftgas og død? Spillet kræver gode samarbejdsevner og en stærk vilje til at fortsætte, selvom det ser håbløst ud.

42


Varighed: 1-2 dage Sted: UngRingsted eller den enkelte skole

Pris: Gratis for folkeskoler i Ringsted Kommune Læringsmål og kompetenceområder: Drama og fremlæggelsesteknik der kan bruges tværfagligt Forventning: Læreren skal være til stede og en aktiv del af processen

Kontakt: UngRingsted på 5762 7650 eller ungdomsskolen@ringsted.dk

Tidspunkt: 6. oktober, 22. oktober, 4. marts og 16. marts Varighed: Alle dage fra kl. 9 - 11 Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområde Støtter op om kompetenceområderne Kommunikation i faget dansk: at eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: 3. november eller 24. februar Varighed: Begge dage fra kl. 9 - 11 Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområde: Støtter op om kompetenceområdet kommunikation i faget dansk Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk


MUNDTLIG DANSKEKSAMEN 9. KLASSE Forløbet indledes med et kort oplæg på ca. 20 minutter. Eleverne introduceres til relevante kilder i forhold til deres danskeksamen bl.a. Faktalink.dk, Forfatterweb.dk, Litteratursiden.dk samt bibliotekets søgebase. Derefter hjælper vi eleverne med at finde relevant materiale til deres mundtlige danskeksamen.

SOMMERBOGEN 0.-10. KLASSE Læsning er sjovt, afslappende, underholdende, gruopvækkende og helt utroligt fantastisk. Derfor skal Sommerbogen motivere børnene til at vedligeholde de opnåede læsefærdigheder i sommerferien. Børnene skal læse 3 bøger i løbet af sommerferien, skrive en lille anmeldelse samt give bogen en glad eller sur smiley. Når alle 3 anmeldelser er afleveret, kan børnene vælge en gratis bog. Vi trækker lod om 2 gavekort til Lydolphs isbar.

SOMMERFERIELÆSNING 0.-10. KLASSE Tag jeres elever med på biblioteket, hvor vi har lavet udstillinger med både fag- og skønlitteratur, som passer til aldersgruppen. Vi hjælper jeres elever med at få de helt rigtige bøger med hjem til sommerferielæsningen. Eleverne får samtidig udleveret Sommerbogens anmeldelseshæfte.

44


Tidspunkt: Når eleverne har trukket deres eksamensspørgsmål Varighed: 1½ - 2 timer Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområde: Støtter op om de 4 kompetenceområder Læsning, Fortolkning, Fremstilling og Kommunikation under færdigheds – og vidensmål for dansk efter 9. klasse. Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: Sommerferieperioden 2021 Anmeldelseshæfterne kan hentes fra 15. juni, og de skal være afleveret senest 27. august Pris: Gratis Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområde: Støtter op om kompetenceområdet Læsning, færdigheds – og vidensmål for dansk afhængigt af klassetrin

Tidspunkt: Book en tid til din klasse i uge 23 eller 24, formiddage mellem klokken 9-12 Varighed: Vores oplæg varer ca. 20 minutter, herefter vælger eleverne bøger. Varighed ca. 1 time Fag: Dansk Læringsmål og kompetenceområde: Støtter op om kompetenceområderne Læsning hvor der er fokus på forståelse af tekst. Sommerbogen understøtter læsning, som er ét af de fire særlige fokusområder i danskfaget Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk


KUNST OG DET OFFENTLIGE RUM 1.-10. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle gruppeudstilling med bl.a. Henrik Plenge Jakobsen, som ofte arbejder med kunst i det offentlige rum. Vi taler om fundne objekter, myter og kontekst indenfor kunst. Vi kigger på materialernes betydning, og hvordan de fungerer, når de sammenstilles. På værkstedet bearbejder vi hverdagsobjekter og materialer for at skabe figurer og sære væsener, som bringer nye fortællinger ind i det offentlige rum.

KUNST OG GRAFIK 1.-10. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle gruppeudstilling med bl.a. Jesper Dyrehauge, som arbejder med maleri uden egentlig at male! Med stor præcision arbejder Dyrhauge ofte med gulerods- og kartoffeltryk i geometriske systemer uden hierarki. Vi skal ikke male med pensler, men med andre redskaber, der ikke er beregnet til kunst, og eleverne får et indblik i, hvordan teknologi og redskaber er med til at forme det kunstneriske udtryk. Faglige krav justeres efter alderstrin.

KUNST OG KROP 1.-10. KLASSE Vi tager udgangspunkt i den aktuelle gruppeudstilling med bl.a. Maria Meinild, der mixer det skulpturelle med dukketeater. Meinild er optaget af dukkeformgivning med de ufærdige dukkehoveder, som forekommer identitetsløse, på pinde. Eleverne vil med udgangspunkt i Meinilds praksis skabe nogle basisfigurer af flamingo, skumgummi, pap og pinde, for dernæst at indsætte dem i en kort baggrundshistorie med storyboard (begyndelse, midte og slutning). Forløbet afrundes med et lille filmet dukketeater.

46


Tidspunkt: 6. marts - 27. marts undtagen onsdage Varighed: 1 dag á 4-6 lektioner på Ringsted Galleriet Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet rumlige objekter i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse hos den enkelte Kontakt: Ringsted Galleriet, ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove 3042 8727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk

Tidspunkt: 31. oktober - 21. november undtagen onsdage Varighed: 1 dag á 4-6 lektioner på Ringsted Galleriet Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere. Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet plane flader i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse hos den enkelte Kontakt: Ringsted Galleriet, ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove 3042 8727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk

Tidspunkt: 15. maj - 5. juni undtagen onsdage Varighed: 1 dag á 4-6 lektioner på Ringsted Galleriet Pris: Som udgangspunkt gratis. Kontakt os for at høre nærmere. Læringsmål og kompetenceområder: Forløbet understøtter de tre kompetenceområder: billedfremstilling, -analyse og -kommunikation indenfor emnet det rumlige i faget billedkunst og har til formål at skabe kreativ udvikling og æstetisk dannelse hos den enkelte Kontakt: Ringsted Galleriet, ringstedgalleriet@mail.dk eller Heidi Hove 3042 8727 eller Morten K. Jacobsen 4220 1111 Mere info: ringstedgalleriet.dk


BRÆTSPIL - FÅ HJÆLP TIL REGLERNE LÆRERE OG PÆDAGOGER Hvis du har mod på at spille brætspil med dine elever i udskolingen, men er usikker på reglerne, så kan du booke et kort kursus, hvor du lærer reglerne, så du kan afvikle et brætspilsevent selv. Vi har følgende brætspil i vores samling: • Templets forbandelse Escape: The Curse of the Temple • Spionskolen - Codename: Pictures • Modstandsbevægelsen - The Resistance • Venskab i skyttegraven - The Grizzled

HAVKAJAK LÆRERE OG PÆDAGOGER Ringsted Ro- og Kajakklub tilbyder instruktion i kajak. Kurset er delt i 2 dele: IPP1 (grundforløb) og IPP2, som er frigivelsesniveau i danske kajakklubber. Kurset er tiltænkt idræts- og friluftslærere, som ønsker at erhverve sig grundlæggende færdigheder i havkajak, og som derved vil kunne fungere som instruktør i skoleregi, og tage elever med på vandet i kajak. Du vil lære om sikkerhed på vandet, valg af kajak og pagajtyper, hvordan du kommer sikkert ind og ud af en kajak, roog manøvreteknik og meget mere.

MOUNTAINBIKE LÆRERE OG PÆDAGOGER Kursus til de lærere og pædagoger, der gerne vil lære mere om friluftsliv, så det kan benyttes i undervisningen. På Mountainbikekurset bliver du bedre til at mestre cyklen, og vi prøver nogle lege og teknikker, som du efterfølgende kan bruge i din egen undervisning. Mountainbikecykler kan lånes.

48


Spillene er for de ældste elever og en del af folkeskolernes Fællessamling på Ringsted Bibliotek. Hvis man ønsker at spille spillene i Åben Skole-regi, kan man booke en tid, hvor regler gennemgås sammen med vores brætspilsbibliotekar. Dette gøres på aabenskole@ringsted.dk Hvis man har styr på reglerne, og kun ønsker at booke spillene, gøres dette på bib-faellessam@ringsted.dk. Spillene kan lånes i 2 uger Kontakt: Ringsted Bibliotek aabenskole@ringsted.dk

Tidspunkt: Hverdage i dagtimerne, start 4. august Varighed: IPP1: 5 timer på én dag (to gange 2 timers undervisning + frokost + oprydning, bad og opsamling). IPP2: 16 timer fordelt på 2 dage Pris: Gratis Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt: lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: Oktober - marts Varighed: 3 timer + transport Pris: Gratis Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og- mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt: lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510


KANOINSTRUKTØR I LÆRERE OG PÆDAGOGER På kanoinstruktør I kurset lærer du de grundlæggende teknikker i kano, samt bliver sikkerhedsmæssigt klædt på til at være ansvarlig for en kanotur i beskyttet farvand. Dette inkluderer bl.a. at kunne udforme den lovpligtige sikkerhedsinstruks. Kursusindhold • • • • • •

Kano- og padleteknik Redninger i kano Lege i kano Turledelse, organisering og sikkerhed Kanoinstruktørens sikkerhedsudstyr Kanoens form og materialer, samt typer af padler • Kanotur, færdselsregler på vandet, vind og vejr, naturhensyn • Søfartsstyrelsen sejladsregler • Kanosamrådets uddannelses- struktur og norm for kanoinstruktør I

Tidspunkt: 6. - 7. oktober, begge dage fra kl. 9 - 16 Varighed: 16 timer Pris: Gratis Fag: Idræt Forudsætninger: • Kan svømme 200 m i åbent vand • Har gyldigt 8 timers førstehjælpskursus, eller tager det inden kanoturene afvikles. • Har deltaget i kanotur med min. én overnatning Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt: lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

50


LEJRLIV LÆRERE OG PÆDAGOGER Kursus til de lærere og pædagoger, der gerne vil lære mere om friluftsliv, så det kan benyttes i undervisningen. Lejrkurset vil enten give dig nogle basiskundskaber til livet i det fri med elever eller udbygge dine færdigheder, ligesom forskellige ryste-sammen- og/eller naturaktiviteter vil blive afprøvet, så de kan bruges på skolen.

UDESKOLE LÆRERE OG PÆDAGOGER Udeskole betyder, at man som skole eller klasseteam, arbejder med uderummet f. eks. naturen/byen/foreninger/virksomheder som en fast og tilbagevendende del af undervisningen. På kurset bliver du inspireret til at bruge uderummet som læringsrum i din undervisning. Udeskoleundervisning handler om sanselig og kropslig læring, ’hands on’, masser af fysisk bevægelse, motiverede elever, varieret undervisning, inddragelse af lokalmiljø, virksomheder og foreningsliv.

ÅBENT-VAND UV-PRØVE LÆRERE OG PÆDAGOGER Et to - tre timers undervisnings-/prøveforløb, hvorved man efterfølgende kan tage elever med på stranden og bade. For at kunne tage elever med på stranden skal man desuden besidde eller efterfølgende bestå et førstehjælpskursus. F. eks. ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”. Desuden er Åbent-vand-underviserprøven og førstehjælpskurset en forudsætning, hvis man vil ud og sejle kajak/kano med elever – uden friluftsvejlederen.

52


Tidspunkt: Oktober – marts Varighed: Overnatningskursus eller et basiskursus á 4 timer Pris: Gratis Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt: lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: Hele året Varighed: Optimalt 3 dage á fire timer plus evt. transport Pris: Gratis Fag: Alle – kurset handler om udeskoledidaktik, med eksempler fra forskellige fag Sted: Hos jer, i skoven, i lystanlægget eller hvor det ellers passer Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt: lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510

Tidspunkt: Oktober – marts Varighed: Overnatningskursus eller et basiskursus 4-6 timer Pris: Gratis Fag: Idræt Læringsmål og kompetenceområder: Understøtter kompetenceområde og –mål samt færdigheds- og vidensmål i idræt Kontakt: Ringsted Kommunes natur- og friluftsvejleder Lars Berndt: lfbe@ringsted.dk eller 2232 7510


n e s s rbu sport u t l Ku s tran e i Gratl museern ti bruge kan du

å lland, s eksterne æ j s t s Ve lgende ærer i Er du l rbussen til fø jøer: smil Kultu læring g Nyvan n e y b lands ium Andels Observator lde eum Brorfe rg Skolemus bje Flakke æk Museum m Holb Museu g r o b Kalund rgården Male um s Muse um d e r r e use Odsh unstm K s d e r r eum Odshe d Mus e t s g n Ri um e Muse m s l e g a l S useu unstm K ø r o S useum Sorø M sk Værksted ori rg Hist Trelleborg o b s v l n U eborge Viking på bussen r u t l u Book K rbus.dk kultu 54


GREJBANK RINGSTED

Alt nedenstående udstyr kan bookes gratis af kommunale skoler og institutioner

FRILUFTSUDSTYR

Nedenstående udstyr er placeret på placeret på Ungdomsskolen, Korsevænget 16 og kan bookes på telefon 5762 7650 eller mail: ungdomsskolen@ringsted.dk • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mountainbikes 25 stk. Cykeltransporttrailer 1 stk. Cykelhjelme 30 stk. Racercykler 10 stk. Glasfiberkanoer 6 stk. Kanotransporttrailer 1 stk. Redningsveste 20 stk. Padler 20 stk. Øser/svampe 6 stk. Lavu (8 personers tipilignede telt) 1 stk. Rygsække 30 stk. Soveposer + inderposer 10 stk. Underlag 10 stk. Stjernetelte (åbne telte med plads til 30 mennesker) 2 stk. Telte til 2 -4 personer 10 stk. Bålpander 2 stk., trangiasæt (Stormkøkken) 8 stk. Kasse med udendørs køkkengrej incl. bålgryder


Nedenstående udstyr er placeret på på Ejlstrupvej 164 og kan bookes hos natur- og friluftsvejleder Lars Berndt tlf. 2232 7510 eller lfbe@ringsted.dk • • • • • •

Fiskestænger til kystfiskeri 10 stk. Medestænger til Søfiskeri 10 stk. Waders i assorterede størrelser 23 stk. Fangsnet samt indsamlingsbakker og to akvarier ”Europas fugle” 12 bøger Kikkerter 8*40, lette og robuste 15 stk.

Nedenstående udstyr er placeret ved Vrangeskov, Haraldstedvej 130 og kan bookes hos natur- og friluftsvejleder Lars Berndt tlf. 2232 7510 eller lfbe@ringsted.dk • MTB cykler 20 stk. incl. hjelme • Plastkanoer incl padler, veste osv. 6 stk. • SUP-boards incl padler, veste osv. 3 stk.

NATURFORMIDLINGSUDSTYR

Nedenstående udstyr er placeret hos Teknik og Miljøcenter, Rønnedevej 9, og kan bookes hos natur- og friluftsvejleder Lars Berndt tlf. 2232 7510 eller lfbe@ringsted.dk Høns • Varmelampe til høns • Rugemaskine • Model af høne Bier • Bidragter til børnehave og skolebørn • Børnehavebørn: 10 heldragter • Skolebørn: 15 heldragter • Handsker 15 par Æbler • Mostpresse • æblekværn Primært til sø- og vandundersøgelser • Akvarier ca. 1,5 liter med låg og håndtag 30 stk. • 5 liters klare spande med låg 4 stk. • Akvarier ca. 20 liter med låg og foderlem 2 stk. • Akvarienet 2 stk.

56


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sorteringsbakker store 5 stk. Sorteringsbakker alm. ca 35x26x cm 30 stk. Forstærket sigtenet 20 stk. Dafnienet 2 stk. Tovejs-lupper 20 stk. “Smådyr i søen” 10 bøger “Små dyr i sø og å” 10 bøger “Padder og krybdyr i Danmark” 10 bøger ”Livet i vandhullet” 20 bøger Bestemmelsesdug vandløb + bog af E. Holm Bestemmelsesdug ferskvandsdyr 4 stk. Bestemmelsesdug sø og vandløb 2 stk. Vandplantehenter Pincetter 20 stk. Plakater over ferskvandsfisk 2 stk. Små plastbeholdere til enkelte dyr Waders: 10 stk. junior str. 32 – 36 ”Skovkasse” med assorteret skovundersøgelsesudstyr ”Vandkasse” med assorteret ferskvandsundersøgelsesudstyr Strømningsakvarie (til demonstration af dyreliv i vandløb)

Primært til skov • Sommerfuglenet 20 stk. • Insektslugere 20 stk. • Sorteringsbakker 15 stk. • Slagnet 10 stk. • Bestemmelsesduge skovens træer 2 stk. • Håndlupper 15 stk. • “Danmarks træer og buske” 5 bøger • “Små dyr i skoven” 15 bøger • “Sommerfuglene i Danmark” 5 bøger • Svampebøger 5 stk. • ”Svampe lette at kende” 10 bøger Andet: • Snittekasse m. 20 snitteknive/2 økser • Trådløse mikroskoper til iPads/telefoner med mulighed for at tage billeder i 40x forstørrelse


0. - 2. klasse

5. klasse

Ballet s. 14 Byg en bog s. 06 Ny på biblioteket? s. 06 Fra jord til bord s. 14 Grævlingen s. 08 Hønen og ægget s. 10 Jubii – vi skal læse s. 14 Kunst i bevægelse s. 12 Ormen Orla s. 10 Sprogfitness s. 06 Stopmotion s. 12 Vi tegner natur s. 12 Økosamfundet Hallingelille s. 10

Bueskole s. 22 Crossskolen s. 26 Cecilie Eken s. 24 Danske sange på ukulele s. 26 E-skolen s. 26 Få hjælp til opgaveskrivning s. 16 Grøn sløjd s. 22 Koldt gys - få varmen s. 22 Kunst i bevægelse s. 12 Kunst, natur og sprog s. 28 Læselyst s. 24 Mountainbike s. 28 Oplev bierne s. 16 På sporet af Valdemar s. 18 Rytmeregneri s. 18 Rytme, rytme, rytme s. 20 Spillefilm s. 24 Stopmotion s. 12 Vi tegner natur s. 12 Økosamfundet Hallingelille s. 10

3. klasse Ballet s. 14 En kuffert fuld af bøger s. 16 Fra jord til bord s. 14 Få hjælp til opgaveskrivning s. 16 Grævlingen s. 08 Hønen og ægget s. 10 Kunst i bevægelse s. 12 Oplev bierne s. 16 Ormen Orla s. 10 Stopmotion s. 12 Vi tegner natur s. 12 Økosamfundet Hallingelille s. 10

4. klasse Bueskole s. 22 Fra jord til bord s. 14 Få hjælp til opgaveskrivning s. 16 Grævlingen s. 08 Grøn sløjd s. 22 Hønen og ægget s. 10 Koldt gys - få varmen s. 22 Kunst i bevægelse s. 12 Læsning på fuld styrke s. 18 Oplev bierne s. 16 Ormen Orla s. 10 På sporet af Valdemar s. 18 Rytmeregneri s. 18 Rytme, rytme, rytme s. 20 Stopmotion s. 12 Vi tegner natur s. 12 Økosamfundet Hallingelille s. 10

58

6. klasse Bueskole s. 22 Crossskolen s. 26 Danske sange på ukulele s. 26 E-skolen s. 26 Falske nyheder s. 30 Få hjælp til opgaveskrivning s. 16 Grøn sløjd s. 22 Kalorierace s. 32 Kanoforløb s. 30 Koldt gys - få varmen s. 22 Kunst og hverdag s. 30 Kunst, natur og sprog s. 28 Læselyst s. 24 Mountainbike, naturvejleder s. 28 Mountainbike, UngRingsted s. 34 Oplev bierne s. 16 Performancekunst s. 34 På sporet af Valdemar s. 18 Rytme, rytme, rytme s. 20 Smart Parat Svar s. 28 Spillefilm s. 24 Træklatring s. 34 Vinterbadning s. 36 Økosamfundet Hallingelille s. 10


7. klasse Billedkunst for fortælling s. 38 Bueskole s. 22 Crossskolen s. 26 Danske sange på ukulele s. 26 Dokumentarfilm s. 38 E-skolen s. 26 E-sport cykling s .38 Førstehjælp s. 40 Få hjælp til opgaveskrivning s. 16 Grøn sløjd s. 22 Kalorierace s. 32 Kanoforløb s. 30 Koldt gys - få varmen s. 22 Kunst og hverdag s. 30 Kunst, natur og sprog s. 28 MiLife, mini s. 36 Mountainbike, naturvejleder s. 28 Mountainbike, UngRingsted s. 34 Musik på iPad s. 36 Oplev bierne s. 16 Performancekunst s. 34 Skriveworkshop s. 40 Skuespillerkursus s. 42 Spillefilm s. 24 Teatret Fair Play s. 40 Træklatring s. 34 Vinterbadning s. 36

8. klasse Billedkunst for fortælling s. 38 Bueskole s. 22 Crossskolen s. 26 Dokumentarfilm s. 38 E-skolen s. 26 E-sport cykling s. 38 Førstehjælp s. 40 Få hjælp til opgaveskrivning s. 16 Grøn sløjd s. 22 Kalorierace s. 32 Kanoforløb s. 30 Koldt gys - få varmen s. 22 Kunst og hverdag s. 30 Kunst, natur og sprog s. 28 MiLife, mini s. 36 Mountainbike, naturvejleder s. 28 Mountainbike, UngRingsted s. 34 Musik på iPad s. 36 Oplev bierne s. 16 Performancekunst s. 34 Skriveworkshop s. 40 Skuespillerkursus s. 42 Spionskolen s. 42 Teatret Fair Play s. 40 Træklatring s. 34 Venskab i skyttegravene s. 42

9. - 10. klasse Billedkunst for fortælling s. 38 Bueskole s. 22 Crossskolen s. 26 Dokumentarfilm s. 38 E-skolen s. 26 E-sport cykling s. 38 Førstehjælp s. 40 Få hjælp til opgaveskrivning s. 16 Grøn sløjd s .22 Kalorierace s. 32 Kanoforløb s. 30 Koldt gys - få varmen s. 22 Kunst og hverdag s. 30 Kunst, natur og sprog s. 28 Mountainbike, naturvejleder s. 28 Mountainbike, UngRingsted s. 34 Mundtlig danskeksamen s. 44 Musik på iPad s. 36 Performancekunst s. 34 Skriveworkshop s. 40 Skuespillerkursus, s. 42 Spionskolen s. 42 Teatret Fair Play s. 40 Træklatring s. 34 Venskab i skyttegravene s. 42 Vinterbadning s. 36

Alle årgange Kunst og det offentlige rum Kunst og grafik Kunst og krop Sommerbogen Sommerferielæsning Kulturbussen Friluftsudstyr i Grejbanken

s. 46 s. 46 s. 46 s. 44 s. 44 s. 54 s. 54

Lærere og pædagoger Brætspil –få hjælp til reglerne s. 48 Havkajak s. 48 Kanoinstruktør 1 s. 50 Lejrliv s. 52 Mountainbike s. 48 Udeskole s. 52 Åbent vand-kurser s. 52 Friluftsudstyr i Grejbanken s. 54 Kulturbussen s. 54


Ă…BEN SKOLE Ringsted Kommunes tilbud til skolerne 2020/2021

Ringsted Bibliotek Ringsted Galleriet Ringsted Museum og Arkiv Museum VestsjĂŚlland Ringsted Musik & Kulturskole Ringsted Kommunes natur- & friluftsvejleder Ringsted Sport Ringsted Ungdomsskole

60

Profile for ringsted1

Åben Skole-katalog Ringsted Kommune 2020-2021  

Åben Skole-katalog Ringsted Kommune 2020-2021

Åben Skole-katalog Ringsted Kommune 2020-2021  

Åben Skole-katalog Ringsted Kommune 2020-2021

Profile for ringsted1
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded