a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Skilsmissegrupper for børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune


Hvem kan være med? Børn og unge bosiddende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilbuddet henvender sig til børn og unge, der går i 0 – 10. klasse, som har oplevet forældrenes skilsmisse, og som har brug for støtte til at bearbejde dette. Hvad er en skilsmissegruppe, og hvad får man ud af at deltage? En skilsmisse opleves som en sorg for mange børn og unge. De kan derfor have behov for et fortrolighedsrum til at snakke om de tanker og følelser, de kommer til at stå med, når forældrene bliver skilt. Børnene er oftest loyale overfor både mor og far. Forældrene vil ofte opleve en skilsmisse som belastende. Der vil derfor, af naturlige årsager, ofte være en periode med mindre overskud til at varetage børnenes behov. For børnene kan det opleves som en lettelse, at kunne tale frit i gruppen uden at frygte, at man sårer sine forældre. Det kan være rart at erfare, at der er andre børn og unge, der oplever nogle af de samme ting som én selv. Desuden vil forløbet give børnene mulighed for at lære af hinandens erfaringer med hensyn til, hvordan man kan tackle den nye familiesituation. Gruppeforløbet Grupperne sammensættes efter alder. Børnene vil gennem samtale og forskellige praktiske aktiviteter få mulighed for at snakke åbent om tanker, følelser, problemer, nye muligheder, og hvordan de håndterer den nye situation i familien. De vil opleve at få støtte og hjælp fra de voksne gruppeledere men også fra de andre børn i gruppen.


Praktiske oplysninger Vi mødes ca. 7 eftermiddage à 2 timer. Der er mødepligt i gruppen. I hver af grupperne deltager sundhedsplejersker og/eller psykologer. Gruppeforløbet er gratis. Det er ikke muligt at søskende eller papsøskende deltager i den samme gruppe. Tilmelding Udfyld vedlagte blanket. Tilmeldingsblanketten kan også printes ud via forældreintra på de fleste skoler og på: rksk.dk/skilsmissegrupper-16898.aspx Der starter løbende grupper op, som sammensættes efter alder. Vi kan derfor ikke garantere, hvornår der er en ledig plads til Jeres barn, da dette afhænger af, om der er tilmeldte børn, der matcher Jeres eget aldersmæssigt. Ønskes yderligere information er du velkommen til at kontakte: Trine Bak Sundhedsplejerske trine.bak@rksk.dk Tlf.: 21340716/99741488

Matilde Axelaard Psykolog matilde.axelgaard@rksk.dk Tlf.: 21340728/99741808

Inger Guldager Sundhedsplejerske inger.guldager@rksk.dk Tlf.: 40803453/99741108

Maren Stolze Psykolog maren.stolze@rksk.dk Tlf.: 21174697/99741511 Jytte Haugaard Pedersen Psykolog jytte.pedersen@rksk.dk Tlf.: 21153159/99741177


Børn og Familie Dyrvigsvej 9 • 6920 Videbæk E-post born.familie@rksk.dk www.rksk.dk

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Pjece skilsmissegrupper nov 2015  

Pjece skilsmissegrupper nov 2015