Page 48

Værtens bedste historier

Al Gore satte fokus      på Energi 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune havde fornemt besøg i 2014 i skikkelse af USA’s tidligere vicepræsident og nobelprismodtager Al Gore og den tidligere leder for FN’s Våbeninspektører Hans Blix. De talte i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i oktober. Blandt tilhørerne var sekretariatsleder Henning Donslund fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi 2020. Naturligvis var han det, fristes man til at tilføje. For Al Gores sprudlende og tankevækkende indlæg handlede nemlig i høj grad om det, som Henning Donslund arbejder med til dagligt: Energi og miljø. ”Det var særdeles spændende at høre Al Gore. Han formåede virkelig at få sine budskaber ud over scenekanten. Han kunne fortælle, at det er en kolossal udfordring at løse verdens fremtidige miljø- og klimaopgaver, men at vi samtidig har muligheden for at gøre det,” siger Henning Donslund. Den tidligere vicepræsident under Bill Clinton viste blandt andet en række katastrofebilleder fra verden, hvor vejret er gået amok. ”Han kunne såmænd også have vist nogle billeder fra Ringkøbing-

”Vi erkender blankt, at vi har sat overliggeren meget højt. Det er høje ambitioner. Ingen tvivl om det. Men vi ligger også i et område, hvor det er muligt at have høje ambitioner, når det drejer sig om produktion af vedvarende energi,” siger Henning Donslund. VINDMØLLER OG BIOGAS ER OPLAGT

Her tænker han især på to områder. Den første er meget oplagt: vindmøller. Det blæser jo altid i Vestjylland, som man siger. Der er

allerede rejst mange af de snurrende energiproducenter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det andet område er biogas. Ringkøbing-Skjern Kommune har store landbrugsarealer og meget husdyrgødning, og dermed kan der i høj grad produceres biogas på husdyrgødning og energiafgrøder. Hvor langt er kommunen så kommet? Er gassen gået af ballonen på vejen op mod den højt placerede overligger? Skjern-området i efteråret, hvor der faldt voldsomme regnmængder. Statistisk usikkerhed eller ej – noget tyder på, at vi nu også selv mærker klimaforandringerne,” siger Henning Donslund. Al Gore sluttede sit foredrag med at fremhæve Danmark generelt som et foregangsland i verden, og Ringkøbing-Skjern Kommune med sin vision om Energi 2020, som et af de områder, der arbejder mest seriøst med den måske vigtigste globale udfordring. ”Besøget af Al Gore var med til at sætte ekstra fokus på vores Energi 2020-plan, og det er altid dejligt med et øget fokus,” siger Henning Donslund. HAR SAT OVERLIGGEREN MEGET HØJT

Det er en meget ambitiøs energiplan, som politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget. Det er måske i virkeligheden landets mest ambitiøse. I 2020 skal den producerede mængde vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune svare til den mængde energi, som kommunens indbyggere og virksomheder bruger. 48 

  www.rksk.dk

ER OPPE PÅ 50 PROCENT

”Vi er godt på vej. Et estimat på Energiregnskabet siger, at vi nåede op på 43 procent i 2013. Altså at vi producerede den mængde vedvarende energi, der svarede til næsten halvdelen af vores samlede energiforbrug. Til gengæld viser estimatet, at vi i 2014 kommer op på de 50 procent,” siger Henning Donslund. Her i skrivende stund i slutningen af 2014 kender man endnu ikke de faktiske tal for hverken 2013 eller 2014. ”Men de 50 procent er absolut et kvalificeret gæt på baggrund af den vindmøllekapacitet, der blev opstillet i sidste kvartal af 2013,” siger Henning Donslund. Nu er de sidste 50 procent formentlig noget sværere at nå end de første 50 procent, men det er ifølge Henning Donslund ikke umuligt. ”Selvfølgelig bliver det svært, men der er stadig områder at tage fat på. Vores Energiråd skal via tre workshops med lokale aktører komme med ideer til, hvordan det kan lade sig gøre. Der skal kig-

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune