Page 43

 Rin

ej gv

ev ej

Ring

Va s

j ve No

re

Nd r

st Ve

gv ej

evej van

Land

Ler

ve j

ve Herning

n gi Rø ej dv

ve j

Klitvej

Sdr Lemvej

nd Holmsla

Ve llin g

j

Ve nn er ve j

Lemvej

Stau

lle

ve ning

ra Pa

j

j lve

ng Ri kø v ng bi ej

er nd Sø de ga

g ve

j

ng omkrin

g Ringkøbin

j

CYKELSTI-PROJEKTER I KOMMUNEN

I 2014 færdiggjorde Ringkøbing-Skjern Kommune to cykelstiprojekter. Det gælder stien mellem Videbæk og Herborg og stien mellem Stauning og Velling. Sidstnævnte er en del af målsætningen om en cykelsti hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord.

g Fjord

Tar m

vej

Ma

trækni nglende stis

FAKTA

ej Klitv der Søn

3,5 km

Sta unin

Lønborgve Cykelruter_

gfjord Ringkøbin 1

Cykelpulje

ansøgt cyke

Cykelpulje

9,8 km

lsti - fase

2

os

bø lv ej

fase 3

Br

Kirk ehø

lsti - fase

ansøgt cyke

lsti ansøgt cyke Cykelpulje eget trace Cykelsti i s vej Cykelsti lang Kommune Sti i Varde

jvej Kommu g-Skjern Ringkøbin Kultur og Land, By

7,2 km Vedr.:

ne

Vardevej

dervig

6880 Tarm .rksk.dk Toften 6, 24 24 www Tlf.: 99 74

1-2-3 inger fase ans une Ly øgn let cykelpulje bin nge- Skjern Komm t over sam ve Kommune Oversigtskor gkøbing Fjord i Ringkø j lsen og Ringkøbing-Skjern Kommune øbing-Skjern Rin om © Geodatastyreiflg. aftale med Ringk brug dt run gtsmæssig alene anv. er kun til oversi Kortet må Matrikelkort

Dato: Målforhold:

10-12-2014 1:125.220

Sagsbeh.:

hegro

Kommende cykelsti-projekter: I løbet af 2015 ventes kommunen at gå i gang med en cykelsti på otte-ni kilometer langs klitvejen syd for Hvide Sande. Der ventes ligeledes i 2015 en cykelsti hen over den såkaldte Baggers Dæmning i toppen af Ringkøbing Fjord – det vil i øvrigt afkorte den 110 kilometer lange tur rundt om Ringkøbing Fjord en smule.

5 Kilom eter 2,5 0

DejBjerG Golf Klub w w w. d e j b j e r g g k . d k ■ 18-huller bane ■ 6 hullers Pay & Play ■ Golfskole

00 kr. Vi gi’r 1.8 t a b ra i år te rs fø t e d

Alt i tømrerAlt i tømrerog og snedkerarbejde snedkerarbejde

• Landbrug/industri • Landbrug/industri Dejbjerg Golf Klubs Parcelhuse/træhuse • Parcelhuse/træhuse bane er beliggen• de • Om- og tilbygning • Om- og tilbygning i smukke omgivelser • Vinduer og døre • Vinduer og døre ved Dejbjerg Plantage, • Inventar • Inventar med udsigt til skov og • Energivejledning • Energivejledning lyngbakker. • Termofotografering • Termofotografering

• Udlejning af teleskop- Banen er lettere• Udlejning af teleskop- og bomlift og bomlift kuperet.

Nye medlemmer er velkomne.

Jens Ove JensHansen Ove Hansen

Tømrer- og Tømrerbygningssnedker og bygningssnedker ApS Besøg også vores lækre restaurant. Holstebrovej 7 . 6971 Holstebrovej Spjald 7 . 6971 Spjald

ApS

Fax 97 38 21 71 . Fax www.j-o-h.dk 97 38 21 71 . www.j-o-h.dk E-mail: firma@j-o-h.dk E-mail: firma@j-o-h.dk

Letagervej 1 Dejbjerg 6900 Skjern kontor@dejbjerggk.dk

Tlf. 97 38 Tlf. 97 38 11 01 11 01 Bil 40 68 11 Bil 40 68 11 01 01 www.rksk.dk 

  43

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune