Page 42

Natur med pladsgaranti evej

Klitvej

ra Pa

Det siges ofte, at vestjyder er vant til, at tingene ikke kommer af sig selv, og at man derfor selv må smøge ærmerne op og tage fat, hvis drømmene skal blive til virkelighed. Det er en gruppe borgere i Herborg et godt eksempel på. De har i mange år kæmpet for at få en cykelsti mellem Herborg og Videbæk. En kamp, der går cirka 15 år tilbage. ”Der er jo en del cyklende trafik mellem Herborg og Videbæk. Det gælder blandt andre de ældste skolebørn. Samtidig er der mange, der løber turen mellem Herborg og Videbæk, hvor de kommer forbi naturområdet Herborg Bakker, der bruges af mange, når man har brug for en skøn naturoplevelse i nærområdet,” siger Ove Mortensen fra den gruppe af Herborg-borgere, der bevæbnet med vilje og tålmodighed har holdt fast i cykelsti-planerne. Det er Herborg Sogneforening, der har lagt navn til de officielle ansøgninger fra cykelsti-gruppen. I den gamle Videbæk Kommune lå planerne om den pågældende cykelsti ofte langt oppe på politikernes lange prioriteringsliste over nye projekter.

Land ervig

nd Holmsla

   Kampen for en    cykelsti betalte sig

Sønd

lle j lve er nd Sø de ga

der Søn

SØGTE RÅD OG VEJLEDNING

”Cykelstien blev desværre ikke til noget i disse år, selv om alle var enige om, at det var et vigtigt projekt. Vi søgte i stedet inspiration hos den såkaldte Opsund-gruppe, der havde medvirket til at få en cykelsti mellem Videbæk og Spjald. De havde f.eks. fået de berørte lodsejere til ganske gratis at lægge jord til cykelstien. Det samme lykkedes for os. Desuden havde Opsund-gruppen fået støtte fra de såkaldte LAG-midler. Men her fik vi desværre afslag, og dét projekt måtte opgives,” fortæller Ove Mortensen. Det fik dog ikke initiativgruppen til at give op. ”Vi tog i stedet direkte kontakt til en af politikerne i udvalget for teknik og miljø. Det betød, at vi igen kom på politikernes prioriteringsliste, og denne gang lykkedes det endelig at få grønt lys til cykelstien, hvilket vi naturligvis var meget glade for. Der blev bevil-

0

get 900.000 kroner til projektet,” siger Ove Mortensen og fortsætter: ”Der er stor begejstring i lokalområdet over, at planerne nu er blevet til virkelighed”. I det aktuelle cykelsti-projekt får lodsejere erstatning for den jord, de har afgivet til cykelstien, og det er kommunen, der har stået for hele processen om indgåelse af aftaler, betaling og etablering af cykelstien. ØGET FÆRDSEL TIL HERBORG BAKKER

Det er Ove Mortensens klare fornemmelse, at rigtig mange vil benytte sig af cykelstien. Den ventes at være færdig i slutningen af 2014. ”Motion er jo oppe i tiden, og der vil formentlig være mange, der enten vil cykle, gå eller løbe på stien. Det gør det mere trafiksikkert, når vi ikke længere skal færdes på vejene. Samtidig vil cykelstien øge interessen for at bruge Herborg Bakker,” forudser Ove Mortensen. Omkring halvdelen af den cirka 2,5 kilometer lange cykelsti mellem Herborg og Videbæk bliver anlagt på det gamle banelegeme. Den bliver ganske enkelt lagt oven på de gamle jernbaneskinner. TIL GLÆDE FOR LOKALE OG TURISTER

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder konstant på at øge antallet af cykelsti-kilometer i kommunen, og foruden at være til stor glæde for kommunens indbyggere er det også guld værd for turismen. En undersøgelse foretaget af egnens lokale feriehusudlejere viser, at 79 procent af turisterne enten har ”stor interesse” eller ”interesse” i at cykle på deres ferie. Og det er vel at mærke en undersøgelse med 20.000 besvarelser. 42 

  www.rksk.dk

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune