Page 36

Sådan stiller du din affaldsbeholder Adgangsvejen er strækningen fra affaldsbeholderen til vejen, hvor skraldebilen holder. Adgangsvejen skal opfylde følgende krav: Et jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton.

Låger kan stå åbne af sig selv.

Mindst 1 m bred.

Fri passage hele vejen.

En frihøjde på mindst 2 m.

Ingen trin. Et godt lys i den mørke tid.

Ingen hældninger over 10 %. (Se dog særregler for skrånende adgangsveje op til 25 %).

Ryddet for sne og is.

Pladsen, affaldsbeholderen står på, skal opfylde følgende krav: God frihøjde over beholderen.

Et godt lys i den mørke tid (sensorlampe).

Håndtag og hjul på beholderen skal vende ud mod skraldemanden.

1 m friplads foran beholderen.

25 cm friplads til siderne.

Et fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton.

Kan du ikke overholde reglerne, skal du køre affaldsbeholderen ud til vejen på tømningsdagen.

36 

  www.rksk.dk

02/2010

Har du sækkestativ, skal det have et bekyttelsesnet, som er let at åbne for skraldemanden.

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune