Page 35

Klipning af træer og beplantning Principskitse – private fællesveje Træer og beplantning skal være beskåret i en højde af minimum 4 meter og en bredde af minimum 4 meter, så renovationsbilen, udryknings­ køretøjer, slamsuger og andre kan komme frem.

Beskær beplantningen

Minimum 4 meter

Beskær beplantningen

Minimum 4 meter

Privat grund

Privat grund

02/2010

Kørevejen skal være farbar – også i perioder med regn og sne.

www.rksk.dk 

  35

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune