Page 34

Lovpligtig digital postkasse Lovpligtig digital Lovpligtig digital postkasse postkasse Lovpligtig digital postkasse Til virksomheder, foreninger mv. Til virksomheder, foreninger mv. Til virksomheder, foreninger mv. Fra 1. november 2013 Fra 1.alle november 2013 Til virksomheder, foreninger mv. skal virksomheder, Fra 1. november 2013 skal alle virksomheder,

foreninger og organskal alle virksomheder, foreninger og organFra 1. november isationer med et 2013 CVRforeninger og organisationer med et CVRskal alle virksomheder, nummer have postisationer med en et CVRnummer have en postforeninger og organkasse til Digital Post fra nummer have en postkasse til Digital fra isationer med etPost CVRdet offentlige. kasse til Digital Post fra det offentlige. nummer have en postdet offentlige. kasse til Digital Post og fra giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så I Postkassen er gratis det offentlige. Postkassen giver hurtig adgang sikkerogpost. Opret postkassen, så I ikke går gliper af gratis vigtigeog meddelelser. Læstil mere opret på virk.dk/postkasse Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så I ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på virk.dk/postkasse ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på virk.dk/postkasse Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så I ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på virk.dk/postkasse

Til borgere Til borgere Til borgere Fra 1. november 2014 Fra 1.alle november Til borgere skal borgere 2014 have en Fra 1. november skal alle borgere 2014 have en

postkasse til Digital Post VISION skal alle borgere have en postkasse til Digital Post Fra 1. november 2014 fra det offentlige. Men postkasse til Digital Post Vihave er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. fra det Men skal alleoffentlige. borgere en postkassen kan allerede fra det offentlige. Men Naturen postkassen allerede postkasse tilkan Digital Post er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. oprettes nu. postkassen kan allerede Det oprettes nu. fra det offentlige. Mengår vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene oprettes nu. og arbejder sammen på tværs. postkassen er kangratis allerede Postkassen og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så du Postkassen giver hurtig adgang til sikker post.påOpret postkassen, så du oprettes nu.eraf gratis ikke går glip vigtigeog meddelelser. Læs mere og opret borger.dk/postkasse Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så du ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på borger.dk/postkasse Et liv i balance Vækstjydernes hjem VI VIL VI VIL går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på borger.dk/postkasse ikke Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, såpuffedu indgå partnerskaber blidt til folk, lokalt, regionalt og så de kommer med ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på borger.dk/postkasse Den digitale postkasse er et resultat af landsdækkende i de aktives klub Den digitale postkasse er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Den digitale postkasse er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen vil spare samfundet for knapt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen vil spare samfundet Den digitale postkasse er et resultat af 400 mio. kr.vil omspare året samfundet – til glæde for for knapt både Postkassen for knapt 400 mio.og kr. virksomheder. om åretdigitaliseringsstrategi. – til glæde for både den fællesoffentlige borgere 400 mio.og kr. virksomheder. om året – til glæde for både borgere Værtens bedste historie Postkassen vilmed spare samfundet for knapt VI VIL VI VIL Natur pladsgaranti borgere og virksomheder. benytte og beskytte skabe og 400 mio. kr. om året – til glæde for både naturen som vores Ringkøbing-Skjern Kommune sprede små www.rksk.dk skatkammer borgere og virksomheder. Ringkøbing-Skjern Kommunesensationer www.rksk.dk Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.

Det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidstrakte naturområder holder åbent hus hver dag. Der er plads til alle. Vi skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så mange som muligt for at tiltrække turister og nye indbyggere.

www.rksk.dk www.rksk.dk

34 

  www.rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her.

Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af vores område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune