Page 32

B U D G E T 2 015

sparelser som følge af færre enheder på hverken skole- eller dagtilbudsområdet. • At Byrådet ønsker at fokusere på en ny tilgang til borgerne – et aktivt medborgerskab. I den fremtidige tilrettelæggelse af kommunens kerneydelser bliver det nødvendigt at motivere borgerne til større selvhjælp og til at hjælpe andre. • At Byrådet er klar over, at borgerne vil komme til at opleve serviceforringelser, selv om der er forsøgt at nytænke tilgange i besparelserne. Som et generelt udgangspunkt har Byrådet set mere på tilgangen til serviceydelsen end på at reducere kvaliteten i serviceydelsen – altså at færre får adgang til ydelsen, men at de, der får, ikke vil opleve en kvalitetsforringelse. • At Byrådet har fokuseret på, hvordan digitalisering og velfærdsteknologien kan understøtte de kommunale kerneydelser set i relation til det nye borgersyn. • At Byrådet har fundet plads til at opprioritere den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på sundhedsområdet. • At Byrådet har opprioriteret den forebyggende indsats rettet mod familierne. • At Byrådet har afsat en vækst- og udviklingspulje på 40 mio. kr. pr. år. Der er enighed om, at der hurtigt skal tages en drøftelse af konkrete forslag, og at forslagene skal understøtte intentionerne i kommunens nye vision ”Naturens Rige”. Et forslag er der dog allerede enighed om, og det er at udrulle fibernet til hele kommunen. Hvor anvendes pengene Nettoudgifter på driften   Administration 10,9%   Sundhed og Omsorg 20,5%   Handicap og Psykiatri 8,2%   Service og Digitalisering 1,4%   Beskæftigelse 22,1%   Land, By og Kultur 6,6%   Børn og Familie 5,9%   Dagtilbud og Undervisning 24,4%

Diagrammet viser, den procentvise fordeling af kommunens udgifter. Fordelingen er vist på Fag– og stabsområder. Der er tale om nettoudgifter i 2015 på cirka 3,2 milliarder kroner.

• Pulje til vuggestuer i landsbyerne. • Igangsætte renovering af Tim skole og Fresiahaven. Netto anlægsudgifter – ekskl. ældreboliger Beløb i mio. kr.   Økonomi- og Erhvervsudvalget 6,8 mio. kr.   Social- og Sundhedsudvalget 9,7 mio. kr.   Teknik- og Miljøudvalget 31,9 mio. kr.   Børne- og Familieudvalget 19,4 mio. kr.   Kultur- og Fritidsudvalget 4,2 mio. kr.

Diagrammet viser nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalgs­ områderne. Udgifter til ældreboliger er ikke med i opgørelsen. Der er tale om nettoudgifter i 2015 på cirka 83 millioner kroner.

BESKATNINGSPROCENT Den kommunale indkomstskatteprocent er forhøjet med 0,3 procentpoint og grundskyldspromillen for øvrige grunde er forhøjet med 1,44 promillepoint i forhold til budgettet for 2014. Procenter og promiller 2015 Skatteprocent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,0 250 Grundskyldspromille for landbrugsjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 Grundskyldspromille for øvrige grunde . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,00 200 Kirkeskatteprocent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 150 FORVENTET RESULTAT 2015

Forventet resultat 2015  Mio. kr. 100 Skattefinansieret område, ordinær drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,7 Skattefinansieret område, anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -83,1 Forsyningsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 Låneoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,0 Afdrag på lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -32,6 Øvrige finansforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,6 Samlet resultat 2015, overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,3

ANLÆGSBUDGETTET I perioden 2015-2018 udgør den samlede anlægsaktivitet på det skattefinansierede område i alt netto 330,4 mio. kr., svarende til 82,6 mio. kr. i gennemsnit pr. år. I 2015 udgør anlægsbudgettet på det skattefinansierede område 83,1 mio. kr. I anlægsbudgettet har Byrådet fundet plads til følgende nye projekter: • Yderligere opsparing på 23 mio. kr. til en ny rådhusstruktur, således at der nu er afsat godt 100 mio. kr. til rådhusstrukturen i 2017/2018. • Videreførelse af den digitale fokusering mod borgerne og i folkeskolen. • Ny bilpark til kommunens hjemmepleje, hvor man skal undersøge mulighederne og konsekvenserne af at satse på el-biler. • Opprioritere energisatsningen på de kommunale bygninger. • Opprioritere borgernes og turisternes muligheder for at få adgang til kommunens skønne natur. 32 

  www.rksk.dk

Forventet likviditet ultimo året i budgetperioden Mio. kr. 250

206,1

218,5

200

162,1 137,8

150 100

2015

2016

2017

2018

Diagrammet viser udviklingen i den skattefinansierede kassebeholdning i budget-perioden 2015-2018.

År

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune