Page 31

budget 2015 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BUDGETFORUDSÆTNINGER Det nye byråd har med budgettet for 2015 sat retning for besparelser og ny vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune. 40 mio. kr. ekstra skal hvert af de kommende fire år investeres i nye vækstinitiativer. Samtidig skal besparelser og skattestigninger skabe et robust fundament for kommunens økonomi.

Hvor kommer pengene fra – Budget 2015 Andel i procent af den samlede indtægt

  Udviklingsbidrag, regionen -0,2%   Skatter 74,9%   Tilskud og udligning 25,3%

Diagrammet viser, hvor kommunens indtægter kommer fra. Der er primært tale om skatteindtægter samt tilskud og udligning. De samlede indtægter udgør cirka 3,3 milliarder kroner i 2015.

BUDGETTET INDEBÆRER OVERORDNET SET: • At skatteprocenten for indkomstskat hæves med 0,3 procentpoint til 25,0 procent og grundskyldspromillen hæves med 1,44 promillepoint til 31,00 promille. • At der er indarbejdet besparelser med 75,7 mio. kr. i 2015 stigende til 151,5 mio. kr. i 2018. • Et anlægsbudget på gennemsnitligt 82,5 mio. kr. årligt. • En vækst- og udviklingspulje på 40 mio. kr. pr. år. • L ånoptagelser på yderligere i alt 80 mio. kr. i perioden 2015 – 2018, heraf 49 mio. kr. i 2015. • At kommunens kassebeholdning ultimo 2015 er på 206,1 mio. kr., ultimo 2016 på 218,5 mio. kr., ultimo 2017 på 162,1 mio. kr. og ultimo 2018 på 137,8 mio. kr. Målet var 150 mio. kr. i alle år. • At kommunens andel af servicedriftsudgiftsrammen overholdes. • At resultatet på ordinær drift i både 2015 og 2016 svarer til udgifterne til anlæg og afdrag på lån.

DRIFTSBUDGETTET ER GENERELT KENDETEGNET VED: • At der skal nedlægges 77 plejehjemspladser. • At fastholde den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur. De eksisterende lukningskriterier på 75 elever i skolerne og 27 børn i daginstitutionerne fastholdes. Og selvom det kan aflæses i statistikker, at enkelte skoler og daginstitutioner vil komme i nærheden af de nævnte kriterier, så er der ikke indarbejdet bewww.rksk.dk 

  31

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune