Page 27

FAKTA

Vi er og bliver rige på n Naturen er kilden til VISION Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til atDet skabe går vækst.vi efter. Det l Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbej og arbejder sammen på tværs.

VISION

å natur i Danmarks største kommune. til det gode liv og til at skabe vækst. et lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene Desuden skal det ejder sammen påudbasuneres, tværs. at man sagtens kan bo i Ring-

akte skal muligt

indgå partnerskaber lokalt, regionalt og landsdækkende

købing-Skjern Kommune og så arbejde i f.eks. Herning eller Holstebro. VISION Han kan hurtigt opremse nogle klare fordele ved at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Et liv i balance å natur i Danmarks største kommune. SAMMENHOLD OG RIGT FORENINGSLIV Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted ”Der er etliv rigt ogDu alsidigt foreningsliv, ogi håret, der er et rigtigt godt og rtil af jobdet i gode og til at skabe vækst. at leve. og familien får frisk blæst nærvær i lokalsamfundet ode idé og sammenholdmasser blandt borgerne. der hele som af sport og kultur.Så Herer huserer aktivenaturen, borgere, som selver tager anat utrolig afvekslende – deher harhelte vi –nærmest noget for enhver svar. Vi dyrker lokale dem som sætter aktiviteter i gang, styrker etmå forlykkes, fordi vi forkæler ildsjælene sammenholdet gør det sjovt at bo her. smag. Så skal man heller ikke underkende detogøkonomiske aspekt. Mange familier her i kommunen har et større rådigbejder sammen på tværs. hedsbeløb, end hvis de var bosat østpå,” siger Kristian Ander-

er af job i ode idé og må for at akte skal muligt

VI VIL

sen. Det hedder i visionen, at ”ildsjælene skal forkæles”. ”Det kan ske på flere områder. Hvis vi taler om erhvervslivet, så skal vi i kommunen gøre alt, hvad vi må, for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig. Og hvis det er på Ringkøbing-Skjern naturens trygt ogfor sundt sted foreningsområdet, så skal Kommune vi gøre erdet så letstorby som– etmuligt at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og ildsjælene at sætte nye aktiviteter i gang,” siger Kristian Anmasser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som selv tager andersen, dersvar. gerne den vision som en trofast følgeViser gørdeop mednye den beskedenhed og praler mere af vores Vi dyrker lokale heltevestjyske – dem som sætter aktiviteter i gang, styrker svend, når politikerne træffer beslutninger. område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som sammenholdet og gør det sjovt at de bo gode her. ”Vi skal hele tiden have at beslutninger og vision matværter,for vi er.øje, Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, cher hinanden,” siger viceborgmesteren.

Et liv i balance

Værtens bedste historie

som de får lyst til at fortælle videre.

Værtens bedste historie Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af vores område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

VI VIL VI VIL VIL VI puffe blidt til folk,

indgå partnerskaber så de kommer med benytte og beskytte lokalt, regionalt og i de aktives klub naturen som vores landsdækkende skatkammer

VI VIL puffe blidt til folk, VI VIL VILmed så VI de kommer

i deskabe aktives ogklub benytte og beskytte sprede små naturen som vores sensationer skatkammer

VI VIL skabe og sprede små sensationer

Vækstjydernes hjem Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i Lysten til Her at starte og drivevi egen virksomhed har skabt tusinder af j området. trækker i hinandens området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode id tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må f mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig. Kommune gør alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.

Vækstjydernes hjem Vi er og bliver rige på n Naturen er kilden til Det går vi efter. Det l og arbej

Et liv i balance Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af j i håret, nærvær i lokalsamfundet og åer og de vidstrakte Det brusende den levende fjord, de snoede området. Herhav, trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode id masser af sport ogåbent kultur. Herdag. husenaturområder holder hus hver Der er plads til hvad alle. Vi mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, vi skal må f rerdele aktive borgere, selv og tager de gode oplevelsermed ogsom rige muligheder med såsig. mange som mulig hjælpe virksomheder at etablere udvikle for at tiltrække turisterde og nye indbyggere. ansvar. Vi dyrker lokale helte – dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her.

Vækstjydernes hjem Natur med pladsgaranti

Natur med pladsgaranti Det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidstrakte naturområder holder åbentfjord, husde snoede hver åer og de vidstrakte Det brusende hav, den levende dag. Der er plads til alle. skal naturområder holder åbent husVi hver dag.dele Der er plads til alle. Vi skal de gode oplevelser og muligheder med så mange som mulig dedele gode oplevelser ogrige rige muligheat tiltrække turistersom og nyemuligt indbyggere. derformed så mange for at tiltrække turister og nye indbyggere.

Natur med pladsgaranti

Værtens bedste historie Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af voresområde. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

Se hele visionen på side 34

www.rksk.dk 

  27

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune