Page 26

   Ny vision skal bruges i hverdagen En stærk og særdeles brugbar vision i hverdagen. Sådan beskriver viceborgmester Kristian Andersen fra Kristendemokraterne den nye vision i Ringkøbing-Skjern Kommune: Naturens Rige. Da det nye byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune tiltrådte den 1. januar 2014, var flere af politikerne på banen med et ønske: Kommunen skal have en ny vision. En vision til glæde for både de nuværende og kommende indbyggere samt kommunens gæster. Og en vision, lokalpolitikerne kan bruges i deres politiske arbejde. Der ligger ingen tilfældigheder bag valget af netop ordene Naturens Rige. ”Der ligger et grundigt forarbejde bag visionen. Politikerne er blevet interviewet og er kommet med oplæg forud for en visionsdag. Det er blevet til visionen med fire underpunkter,” forklarer Kristian Andersen. Han synes, det er oplagt at tage udgangspunkt i Naturens Rige og lade netop de to ord stå som overskrift for hele visionen. ”Vi bor jo midt i Naturens Rige. Vi er rige på natur, og det skal vi selvfølgelig udnytte til noget positivt,” siger Kristian Andersen. VÆKST OG ET LIV I BALANCE

Han er glad for, at visionen står på to ”ben”. Det handler både om ”Vækstjydernes hjem” og om ”Et liv i balance”. ”Begge dele er yderst vigtige. Vi er nødt til at have noget vækst og nogle arbejdspladser. Og gerne flere end vi har i dag. Men de bløde værdier er også afgørende for det gode liv – den enkelte bor-

26 

  www.rksk.dk

ger skal have et liv i balance. Det betyder f.eks., at der skal være nogle gode fritidsaktiviteter,” siger viceborgmesteren. Det er efter hans mening en klar og let forståelig vision. ”Det er ikke en vision med sensationer og luftige vendinger. En vision skal være konkret og ikke fyldt med vidtløftige ord, som man alligevel ikke kan forholde sig til,” siger Kristian Andersen, der mener, at kommunens borgere kan identificere sig med visionen. SUCCESHISTORIERNE SKAL FORTÆLLES

Visionen fortæller om alle de gode ting, som Ringkøbing-Skjern Kommune har at byde på. Og det skal fortælles med så tilpas høj stemmeføring, at det kan høres langt ud over kommunegrænsen. ”Kommunens indbyggere er ambassadører for hele egnen. De skal fortælle, hvor godt det er at bo her. Vi skal have vendt udviklingen, så folk flytter til vores kommune i stedet for væk fra den. Vi skal være bedre til at markedsføre vores kommune – vi skal turde prale lidt mere af vores succeshistorier. I den forbindelse er Naturens Rige et godt brand af vores kommune,” siger Kristian Andersen. Efter hans mening skal kommunen være mere opsøgende i kampen for nye indbyggere. ”Vi skal måske have et team, der rejser rundt og besøger de store virksomheder i landet og fortæller dem, at de f.eks. med stor fordel kan oprette en underafdeling her i kommunen. Vi er gode til produktionserhverv, og vi har en yderst stabil arbejdskraft,” siger Kristian Andersen.

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune