Page 25

e

DET VAR ELLERS IKKE BLEVET LAVET

Vorgod/Barde Borgerforening er én af de borger- og sogneforeninger, der har henvendt sig til kommunen med at ønsket om at få udført landsbypedel-opgaver. Formanden for Vorgod/Barde Borgerforening, Christian Christensen, er glad for ordningen, selv om han også har ønsker til en forbedring af den. ”Det er dejligt at få lavet noget, som ellers ikke ville blive lavet. Det har været pragtfuld at have landsbypedellerne – det har været en positiv oplevelse,” siger Christian Christensen. Han vil gerne have faste landsbypedeller tilknyttet Vorgod/Barde, og så kunne han godt tænke sig, at de måtte udføre flere opgaver end i dag. ”Det vil være en fordel med faste landsbypedeller, hvis det kan lade sig gøre. Så vil de få en større grad af kendskab til byen, arbejdsopgaverne og kontaktpersonerne. Det vil også være fint, hvis de i højere grad må arbejde med forskellige maskiner, end det er tilfældet i dag. Det vil øge antallet af opgaver, som de kan udføre,” siger Christian Christensen, der dog er helt på det rene med, at der ikke må være tale om konkurrenceforvridende arbejdsopgaver i forhold til det private arbejdsmarked.

FAKTA

”Vi har fået masser af positiv respons. Mens vi er i gang med arbejdet, kommer folk forbi og roser vores indsats. Det er selvfølgelig meget dejligt. Man kan mærke, at beboerne i de pågældende byer er glade for, at arbejdet bliver gjort, og det giver os naturligvis en god fornemmelse,” siger Carl Birger Storgaard. Det er som regel et hold, der er af sted på opgaven. ”Jeg vil selvfølgelig hellere have et rigtigt arbejde og dermed ikke være på kontanthjælp længere. Men hvis jeg skal fortsætte med at have kontanthjælp, vil jeg også gerne fortsat være landsbypedel. Jeg kan godt lide arbejdet,” siger Carl Birger Storgaard.

LANDSBYPEDELLER

Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har taget initiativ til at etablere en landsbypedel-ordning. Hvis du bor i et lokalsamfund, har du mulighed for at få tilknyttet en landsbypedel. Det er Kompetencecentret i Ringkøbing, der står for de såkaldte ”arm og ben-opgaver”, mens projektleder Helle Brunners primære opgave er at finde frivillige, som vil hjælp med de efterspurgte administrative opgaver. Ordningen kan hjælpe lokalsamfundene og de lokale foreninger med at få løst opgaver, som enten ikke løses i dag, eller som løses af frivillige. Opgaverne kan f.eks. være vedligeholdelse af bygninger, bænke, legeredskaber eller udendørs arealer og rydning af arealer. Målet med ordningen er at give et løft til serviceniveauet i lokalsamfundene, og at kræfterne hos lokale ildsjæle kan bruges på nye aktiviteter, arrangementer eller udviklingsopgaver til gavn for lokalsamfundet.

Din professionelle sparringspartner

SKROT

JERN OG METAL KØBES OG AFHENTES BRUGSJERN SÆLGES Skal din bil skrottes, så kan vi udstede skrotningsattest og udbetale skrotningspræmie kontant!

SKJERN PRODUKTFORRETNING ApS RINGKØBINGVEJ 17 · TLF. 9735 0905

www.vjl.dk eller ring 96 80 12 00

ISO 14001 certificeret

www.rksk.dk 

  25

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune