Page 24

Et liv i balance

De forskønner landsbyerne Der har flere gange lydt kritiske røster a la ”et fuldstændigt meningsløst job”, når kontanthjælpsmodtagere blev sendt i aktiveringsjob. En sådan beskrivelse kunne ikke være mere forkert, når snakken falder på en nyskabelse i Ringkøbing-Skjern Kommune: landsbypedellerne. Det er nemlig en ordning, der allerede har høstet anerkendelse hos både dem, der udfører jobbet, og dem, der får det udført. ”Vi havde oprindeligt tænkt, at det var folk i seniorjob, der skulle have rollen som landsbypedeller. Men nu er Ringkøbing-Skjern Kommune i den positive situation, at der – i hvert fald på nuværende tidspunkt – ikke er nogen, der har behov for et seniorjob. Derfor er mange af opgaverne i stedet gået til de folk, der er inde omkring vores kompetencecentre – altså dem, der er på kontant-

hjælp,” siger Per Gorm Nielsen, der er landdistriktskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune. Landsbypedellerne skal lave de opgaver, som ellers ikke ville blive lavet ude i landsbyerne. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af både rekreative områder og borde, bænke og legeredskaber, men også administrative opgaver som ajourføring af hjemmeside, hjælp i forbindelse med fundraising og markedsføring af området i form af ”den gode historie”. Det må ikke være opgaver, som den pågældende borgerforening ellers ville hyre et firma til. SKAL HJÆLPE DE FRIVILLIGE

”Det må ikke være konkurrenceforvridende opgaver. Det skal være opgaver, som frivillige ellers skulle gøre. Det skal fjerne noget af arbejdsbyrden for de frivillige ude i landsbyerne, så de i stedet kan bruge deres ressourcer på udviklingsaktiviteter til gavn for lokalsamfundet,” siger projektleder Helle Brunner. Og det har det netop gjort de steder, hvor kontanthjælpsmodtageren Carl Birger Storgaard har været sendt ud. Han har været med til at renovere bænke i Lem. ”Vi tog bænkene med hjem til værkstedet, hvor de blev slebet og malet. Ved Kunstpavillonen i Videbæk har vi renoveret både bænke og legeredskaber, og i Grønbjerg har jeg ryddet en bålplads, som var groet efter,” fortæller Carl Birger Storgaard. HAR FÅET POSITIV RESPONS

I Vorgod/Barde har han været med til at beskære træer og renovere en legeplads. Han har været godt tilpas med arbejdet.

Villy Poulsen A/s Vand · Spildevand · Gadelys

Østergade 130, 6900 Skjern Telefon 9674 8500 · www.rsforsyning.dk

24 

  www.rksk.dk

PRÆCISIONSARBEJDE via nyeste teknologi og mere end 30 års erfaring Villy Poulsen A/S er eksperter i præcisionsarbejde under jorden og er med til at sætte nye standarder inden for: • Styrbar boring • Pilotrørsboring • Kloakrenovering • Iblæsning af kabler • PE-svejsning • Pipe bursting

Villy Poulsen A/s Holstebrovej 5 · 6900 Skjern T 97 35 22 99 · villypoulsen.dk

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune