Page 22

Et liv i balance

Samvær med spil og snak Det kan godt være, at Grethe Nielsen på 92 år er en anelse tunghør, men snakken går nu alligevel meget godt, når 19-årige Elisabeth Kinner kommer på besøg hver mandag eftermiddag. Grethe Nielsen bor i en ældrebolig på Ringkøbing Plejehjem, og Elisabeth Kinner går i 3.g på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. Elisabeth Kinner er med i besøgstjenesten under Ringkøbing-Rindum Sognes Menighedspleje. De kendte ikke hinanden på forhånd, da Elisabeth Kinner ringede på hos Grethe Nielsen en mandag i sensommeren og præsenterede sig som den nye besøgsven. ”Personalet spurgte, om jeg havde lyst til at få en besøgsven, og det ville jeg rigtig gerne. Jeg er glad for at få besøg. Jeg har ikke tidligere haft en besøgsven,” siger Grethe Nielsen, der igennem sit lange liv har boet i både Ringkøbing og Skjern. VAR KLAR TIL OPGAVEN

På Det Kristne Gymnasium slog Elisabeth Kinner til, da ovennævnte menighedspleje dukkede op på gymnasiet for at gøre reklame for besøgstjenesten. ”Jeg havde hørt et tilsvarende indslag i både 1. og 2.g, men på det tidspunkt følte jeg mig ikke klar til opgaven. Men det gjorde jeg i begyndelsen af 3.g. Jeg føler, at jeg har tiden til det, og jeg vil gerne være noget for andre,” siger Elisabeth Kinner. Formanden for Ringkøbing-Rindum Sognes Menighedspleje, Birgit Beiter, var imponeret over resultatet af det korte informationsmøde på Det Kristne Gymnasium.

22 

  www.rksk.dk

IMPONERENDE MANGE

”Vi har gennem 5-6 år haft disse informationsmøder på Det Kristne Gymnasium, og normalt er der 12-13 unge, der melder sig – det er både drenge og piger. Men i 2014 var der ikke færre end 22 gymnasieelever, der gerne ville med i besøgstjenesten, og det er vi utrolig glade for,” siger Birgit Beiter. Menighedsplejen har omkring 60 frivillige, der hjælper på forskellige områder. Grethe Nielsen og Elisabeth Kinner begynder som regel deres eftermiddagskomsammen med at drikke kaffe. Og måske er de så heldige, at Grethe Nielsens fætter Knud Astrup, der er tidligere bager, har bagt en kage til kaffen. SÅ SKAL DER SPILLES

Efter kaffen skal der spilles. Det kan være enten kortspillet 500 eller brætspillet Rummikub. Det er duoens foretrukne spil. ”Tiden går så godt, når man spiller,” siger Grethe Nielsen. Spørgsmålet er så, hvem der vinder? ”Det er vist meget forskelligt – det gør vi begge to,” siger Grethe Nielsen og smiler. ”Sidste gang var du rigtig god til 500,” tilføjer Elisabeth Kinner. Samværet kan foregå både i Grethe Nielsens lejlighed og i fællesrummet på plejehjemmet. Der bliver også tid til at snakke om, hvad Elisabeth Kinner skal lave, når hun i sommeren 2015 bliver student.

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune