Page 21

ationer

KAN NEDBRYDE TABU OM PSYKISK SYGE

”Det skulle gerne give brugerne nogle positive oplevelser, så de kan komme videre i deres liv. Det er derfor, vi har valgt at bruge ”skaber små sensationer” i vores navn. Vi håber på de små sensationer i hverdagen,” siger Anette S. Gaasdal og henviser til, at det med at skabe og sprede små sensationer er hentet direkte i Ringkøbing-Skjern Kommunes nye vision. ”Vi håber også, at butikken kan være med til at nedbryde nogle af de tabuer, der er forbundet med at være psykisk syg. Selv om man er psykisk syg, kan man godt passe et arbejde og dermed bidrage til samfundet,” siger Inge Marie Vestergaard.

FAKTA

reauet i Ringkøbing åbent om eftermiddagen, og ellers skal turisterne finde deres informationer på en touchskærm. Nu kan turisterne i stedet uden for turistbureauets åbningstid kigge inden for i den nye butik og måske få svar på deres spørgsmål dér. ”Det giver en ekstra dimension, at vi også skal betjene turisterne. Nu må vi se, hvor meget det bliver, men det øger kravene til vores medarbejdere, og det tror jeg, de fleste af dem kan klare,” siger Anette S. Gaasdal. Det er et klart håb, at mange brugere – efter en periode i Priorgården – kan komme videre ud på arbejdsmarkedet.

PRIORGÅRDEN

”Priorgården – skaber små sensationer” er en butik på Torvet i Ringkøbing. Det er et tilbud fra Ringkøbing-Skjern Kommune til borgere med ”nedsat funktionsevne”, som det hedder i fagsproget. Det kan f.eks. være psykisk og fysisk handicappede. Priorgården åbnede den 28. november 2014. Butikken har en juice- og smoothiebar. Reklamerer for de lokale fødevarer på egnen og sælger nogle af dem. Sælger varer, der er produceret i kommunalt regi – f.eks. på produktionsskole, kompetencecentre, ældrecentre og dagtilbuddene inden for Handicap og Psykiatri. Anette Sunesen Gaasdal er daglig leder af Priorgården. Der er yderligere én fastansat. Det ventes, at 15-20 brugere kan være tilknyttet Priorgården og arbejde på forskelligt timetal. Samtidig skal en række frivillige tilknyttes stedet. Ligger som nabo til turistbureauet og skal i perioder hjælpe med betjeningen af turisterne.

HYDRA-GRENE En stærk hydraulikpartner

Skjern:

Bækgårdsvej 36 • 6900 Skjern Tlf.: 9735 0599

Greve:

Nimbusvej 7-11 • 2670 Greve Tlf.: 4397 0500 For yderligere information

® www.hydra.dk

www.rksk.dk 

  21

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune