Page 16

Et liv i balance

Spotter skolens   erhvervstalenter Lige inden for hoveddøren på overbygningsskolen i Tarm står et ganske synligt bevis på den iværksætterånd og det gå-på-mod, der hersker på skolen. To mannequindukker er iklædt jakke, cowboybukser og kondisko og bærer hver et skilt, der til sammen siger: ”Du kan gøre det… Hvis du tror på det”. Innovation og entreprenørskab er kommet på skoleskemaet på Tarm Skole, der rent fysisk befinder sig på to adresser i byen: Hovedskolen på Vardevej og overbygningsskolen på Lønborgvej. Tarm Skole har i høj grad taget Ringkøbing-Skjern Kommunes visioner om en folkeskole med innovative elever til sig, og skolen har involveret det lokale erhvervsliv. Skolen er også gået et skridt videre og har indledt et samarbejde med syv såkaldte talentspejdere fra erhvervslivet. ”Det er både erhvervsledere og seniorer fra erhvervslivet, der har sagt ja til udfordringen om at blive talentspejder. De bliver hver især mentor for én elev, og de skal populært sagt hjælpe eleven med at spotte sit eget talent,” siger lederen af Tarm Skole, Else Thorup. EVNER OG TALENTER SKAL FREMMES

De pågældende elever er i første omgang udvalgt at skolen. Det er elever, hvor skolens tilbud har været for snævert. ”Det er elever, som vi ikke kan give tilstrækkelige udfordringer, fordi deres evner ligger på andre områder end det boglige. Her kan mentorerne – eller talentspejderne – hjælpe med at finde

16 

  www.rksk.dk

frem til de talenter, som eleven har, og på den måde måske også hjælpe eleven i valg af ungdomsuddannelse og videre uddannelse. Mange af eleverne har nogle evner og talenter, der skal fremmes og udvikles, da erhvervslivet og samfundet har behov for borgere, der besidder meget andet end rent boglige kompetencer,” siger Else Thorup. Talentspejderne har været på et kursus på to dage for at blive klædt på til lejligheden. De mødes typisk med eleven én gang om ugen til en snak med udgangspunkt i det, eleven kan, og de muligheder det giver for at udvikle sig. ”Det er en ordning, der højner den enkelte elevs selvværd, fordi vedkommende får øje på sine egne stærke sider,” siger Else Thorup. SKOLEREFORMEN ER ET PLUS

I dette skoleår har den nye skolereform holdt sit indtog på de danske skoler, og den hilser Else Thorup velkommen. ”Skolereformen er et stort plus i forhold til at styrke alle elever i at udfolde deres såvel boglige som praktiske talenter. Reformen er med til at sikre, at alle elever trives optimalt i folkeskolen. Skolereformens visioner og mål trækker i den rigtige retning,” siger Else Thorup. De syv nuværende talentspejdere/mentorer er faktisk ikke nok til at dække behovet, så derfor er Tarm Skole på jagt efter flere, der ønsker at hjælpe denne gruppe elever.

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune