Page 15

  Ny mobilaftale skal lukke mobilhuller Ringkøbing-Skjern Kommune satte ind med hårde krav, da der skulle laves en ny mobilaftale. Resultatet blev en aftale med teleselskabet Telenor, hvor der stilles stærke krav til mobildækningen Det er godt et år siden, at Ringkøbing-Skjern Kommune satte sig ved forhandlingsbordet sammen med fem andre midt- og vestjyske kommuner. Emnet for mødet var de mobilhuller alle kommunerne oplevede i deres hverdag. ”Vi følte hinanden lidt på tænderne. Hvor alvorligt var udfordringen med mobilhuller? Ret hurtigt gik det op for os, at vi alle anså det for et særdeles vigtigt emne, og derefter gik det stærkt,” fortæller teamleder af Ringkøbing-Skjern Kommunes KoncernIT, Niels Sønderskov. For selvom det kræver ekstra ressourcer at gennemføre et fælles udbud, så opvejede fordelene ulemperne: ”Det giver et større koordineringsarbejde, til gengæld kunne vi tilbyde teleselskaberne en meget større kage. Flere kommuner betyder flere abonnementer, og det gav os noget at forhandle med. Det ekstra forhandlingsrum skulle bruges til at stille krav til mobildækningen,” fortæller Niels Sønderskov. Resultatet blev et udbud, der på afgørende områder stillede hidtil uhørt skrappe krav til de teleselskaber, der skulle byde ind på opgaven. Et var, at de skulle acceptere at dække en større procentsats i kommunernes bebyggede områder end tidligere – helt præcis 98,5 procent – noget andet var, at de skulle fortælle, hvor det var, at de ikke dækkede. ”Det er der aldrig nogen, der har krævet svar på før. Som det er i dag, er det meget svært at vide, hvordan teleselskaberne dækker. De har deres egne dækningskort, der bygger på teoretiske beregninger, men det er efterhånden også velkendt, at der er langt fra en teoretisk dækningsgrad til hvordan dækningen reelt opleves. Med den nye aftale i hånden kan vi gå ind og stille krav om, at de dækker der, hvor de har sagt, at de dækker, og det kan vi måle meget præcist på,” siger Niels Sønderskov.

KOMMUNEN LAVEDE SELV DÆKNINGSKORT

Udbuddet gav også mulighed for at udpege to områder, som teleselskaberne skulle garantere dækningen for. I Ringkøbing-Skjern Kommuneblev Ølstrup og Fjelstervang udpeget som problemområder, og som noget nyt kunne kommunen bakke kravet op med dokumentation: ”Vi stod endnu engang med det problem, at vi godt vidste, hvor vores problemområder var, vi havde bare ingen dokumentation for det. Derfor valgte vi selv at lave et dækningskort, og resultatet blev så godt, at vi kommer til at gentage det igen i år, så vi kan følge udviklingen i mobilselskabernes dækningsgrad,” siger Niels Sønderskov. Konkret udstyrede kommunen en bil med tre udendørs antenner. De tre antenner blev forbundet med tre ens mobiltelefoner, der igen var udstyret med et abonnement for hver af de tre telenetværk, der findes i Danmark. De tre kort kan findes på kommunens hjemmeside. Kortet for Telenor kan ses på side xx/ OPFØLGNING OG FREMTID

Med den nye aftale vurderer kommunen, at man er kommet et afgørende skridt videre i forhold til at sikre kommunens medarbejdere og borgere en ordentlig mobildækning. Særligt fordi aftalen også giver mulighed for opfølgning. ”Hvis vi i løbet af det næste stykke tid ser, at der er områder, hvor der stadig er store problemer, så har vi mulighed for at gå i dialog om en løsning. Det er også en del af aftalen. Lige nu følger vi op på, at aftalen træder i kraft på en måde, der sikrer det optimale udbytte,” siger Niels Sønderskov. De øvrige kommuner i udbuddet er Herning, Skive, Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Selve udbuddet har vakt opsigt i hele landet, hvor mange andre kommuner kæmper med de samme udfordringer med mobilhuller.

ADVOKATER Østergade 5 · 6900 Skjern Tlf. 97 35 08 88 · Fax 97 35 38 02

Advokat H. Thorstholm (H) www.rksk.dk 

  15

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune