Page 14

Vækstjydernes hjem

Naturen kommer før        boligerne I løbet af 2015 vokser ideen med Ringkøbing K for alvor frem og bliver synlig. Sådan rent bogstaveligt. Det er nemlig naturen, der er ”driveren” i det ambitiøse boligprojekt, der grænser op til den sydøstlige del af Ringkøbing by. ”Naturen bliver i høj grad attraktionen i Ringkøbing K. Det har hele tiden været meningen, at den skulle komme før boligerne. Det er hele ideen bag dette anderledes boligprojekt. Naturen er trækplastret, der skal gøre folk interesserede i at bosætte sig i Ringkøbing K,” siger Søren Adsersen, der indtil udgangen af 2014 var projektdirektør for Ringkøbing K. Han har valgt at trappe sit arbejdsliv ned, så derfor blev han ved årsskiftet afløst af Dorthe Frilund Jensen, der er konstitueret projektdirektør. Det er Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By, der står bag boligprojektet, og de to partnere har valgt at skrue yderligere op for ”natur-charmen” i området tæt på fjorden. ”Vi optimerer naturen og gør den endnu mere attraktiv, end der var lagt op til i første omgang. Den kommer til at fremstå langt mere unik,” siger Søren Adsersen. ØGET HERLIGHEDSVÆRDI FRA BEGYNDELSEN

DE FØRSTE HUSE I SLUTNINGEN AF 2016

Ringkøbing K må ikke selv bygge boligerne. Byggegrundene skal derfor sælges til private eller boligselskaber. ”I slutningen af 2016 vil vi formentlig se de første huse skyde op,” vurderer projektdirektøren. I 2014 fandt Ringkøbing-Skjern Museum – i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser i Ringkøbing K-området – spor efter 14 

  www.rksk.dk

PASSER PERFEKT TIL VISIONEN

Ringkøbing-Skjern Kommune har en vision om, at naturen skal være kilden til det gode liv og til at skabe vækst – en vision, som Ringkøbing K passer perfekt ind i. Det er en vision, som samarbejdspartneren Realdania By deler. ”Vi har en fælles vision om at vise, hvordan Ringkøbing kan udnytte den korte afstand mellem byen, fjorden og den omkringliggende natur til at fastholde og tiltrække borgere. I de fleste byudviklingsprojekter starter man med at bygge husene, og så kommer naturen mellem husene bagefter. I Ringkøbing K får de første beboere adgang til den helt særlige natur i området og til fjorden fra dag ét. Det tror vi på vil være et trækplaster for Ringkøbing K,” siger Mette Lis Andersen, der er direktør for Realdania By.

FAKTA

Ringkøbing K etablerer blandt andet et finmasket net af stier i området, der kobles sammen med det eksisterende stinet i byen. Der skal desuden skabes en række attraktioner som f.eks. et fælleshus, trækfærger, legeplads og gangbroer over vådområdet, en grejbank ved fjorden og et fugle- og udsigtstårn. Desuden investerer Ringkøbing K i planter, der er to-fire år gamle. Det sikrer området en øget herlighedsværdi fra begyndelsen. ”I løbet af 2015 kan man få en fornemmelse af, hvordan naturen i Ringkøbing K vil tage sig ud, og så tror vi på, at de første boliginteresserede melder sig på banen,” siger Søren Adsersen. Ringkøbing K vil brede sig over et 84 hektar stort område, og halvdelen af arealet skal være natur med blandt andet skov, eng og et stort vådområde i den sydøstlige del af området. I øvrigt kan alle, der har lyst, benytte sig af de mange muligheder for oplevelser og aktiviteter i den smukke natur ud til fjorden.

en såkaldt Woodhenge. Det er en cirkel af rejste træstolper, som blev brugt til kultiske formål for 4000-5000 år siden. Det er en af de første gange, der er fundet spor efter en Woodhenge i Danmark. Ringkøbing K arbejder på at kunne opføre en kopi af anlægget. Den nye bydel skal gøre det attraktivt at bosætte sig i Ringkøbing, og det skulle gerne være med til at bremse befolkningstilbagegangen i kommunen. Eller måske ligefrem være med til at vende udviklingen.

RINGKØBING K

Ringkøbing K er et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By. Partnerskabet har til formål at udvikle en helt ny bydel i et attraktivt område, der grænser op til den sydøstlige del af Ringkøbing by. Udviklingen af Ringkøbing K vil ske over de kommende 30 år. Arealet er på 84 hektar med plads til cirka 1100 boliger. Når bydelen står færdig, vil halvdelen af arealet være naturområde. Ringkøbing K skal blandt andet demonstrere, hvordan en respektfuld, fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i et kystnært område kan være med til at fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de traditionelle vækstcentre. K’et står for kyst, kant og kvalitet.

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune