Page 1

Til samt­­lige hus­­stan­­de

info 2015 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Hus­­stands­­omdelt infor­­mations­­hæf­­te fra Ringkøbing-Skjern Kom­­mu­­ne


Indholdsfortegnelse             INFO 2015 4 Den digitale motorvej skal til Ringkøbing-Skjern 6 Innovest bliver et fyrtårn

40 Med legen og fantasien i top

8 Ringkøbing-Skjern Byråd

42 Kampen for en cykelsti betalte sig

11 Nye telefon- og åbningstider i kommunen

44 Stilhed og store vidder

12 Coastere og specialfartøjer anløber havnen

46 Career Campus: Fantastisk fællesskab

14 Naturen kommer før boligerne

48 Al Gore satte fokus på Energi 2020

15 Ny mobilaftale skal lukke mobilhuller

50 Regentparrets besøg i Ringkøbing

16 Spotter skolens erhvervstalenter

52 Museerne er samfundets hukommelse

18 Et kulturcenter for hele kommunen

55 Vigtige telefonnumre

20 Priorgårdens små sensationer 22 Samvær med spil og snak 24 De forskønner landsbyerne

Forsidefoto: Vestjyllands Kunstpavillon

26 Ny vision skal bruges i hverdagen 30 Søg om byggetilladelser på computeren 31 Budget 2015

Ved søen i Videbæk Lystanlæg danner Vestjyllands Kunstpavillon rammen om et helt unikt samlingssted. Bygningen er tegnet af arkitekt Henning Larsen, der er født i Opsund vest for Videbæk.

39 Prisregn over Ringkøbing-Skjern Kommune

RINGKØBING-SKJERN INFO 2015 Udgivet af: Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset 6950 Ringkøbing Telefon: 9974 2424 www.rksk.dk Redaktion: Borgmester Iver Enevoldsen (ansvarshavende) Journalist Allan Damgaard Tilrettelæggelse og annoncer: Konceptas A/S Østergade 21, 7400 Herning Svend Anker, telefon: 2242 4899 eller 4049 9055

2 

  www.rksk.dk

Billeder: Ringkøbing-Skjern Kommune Fotogruppen Midtwest Ringkøbing K Hvide Sande Havn Ringkøbing-Skjern Museum Wow-park Allan Damgaard

Tryk:

Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern

Oplag: 27.500 Distribution: Postdanmark

Ringkøbing-Skjern Info 2015 omdeles til samtlige husstande i Ringkøbing-Skjern Kommune.


KÆRE BORGERE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Skjern Installationsforretning

meter gså

verv)

ing og vedligeholndbrug og privat.

avere, som driver og Lysmesteren

Energirenovering

Et år i Naturens Rige Så gik endnu et år i Naturens Rige. Og hvilket år. Jeg kan roligt konstatere, at 2014 uden sammenligning har været det travleste år i Ringkøbing-Skjern Kommunes historie. Det Som kompetent samarbejdspartner vil vi gerne være behjælpelig med er svært at nævne alt nedsætte dit energiforbrug - kontakt os og hør om mulighederne. det atgode, der er sket. De enkelte begivenheder, de store og små sensationer, er alle vigtige i sig selv, men set i den store sammenhæng,Liftudlejning er de også den røde tråd, der binder vores fælles kommune sammen. Regentparrets besøg i september er uden tvivl et af højdepunkterne. Her havde vi en sand folkefest, hvor vejret var med os. Gader og stræder var fyldt med glade mennesker lige fra Regentparret Viankom med Kongeskibet Dannebrog i Hvide Sande, til de udlejer lifte til alle tænkelige opgaver samt vejleder om brug af vorefarvel maskiner. Vi sørger for,senere at vore maskiner funktionelle og udsagde meget på ertorvet i Ringkøbing. lejer til konkurrencedygtige priser. Derudover bestræber vi os på, at Detoverholde seneste år er der samt også et ganske særligt folk, der har fyldt alle aftalte betingelser leveringstider. mere i kommunebilledet end tidligere. Orangeklædte og hårdtarbejdende vej- og parkfolk har i samarbejde med entreprenører Køleteknik og service gennemført det ene anlægsprojekt efter det andet. To af de må-

ske synligste er de nye cykelstier mellem Herborg og Videbæk samt Stauning og Velling. Vi har som område også modtaget hæder. Længere inde i magasinet kan du læse om Ølstrup, der blev kåret som Året Landsby i Region Midtjylland, WOW-park, der fik den regionale iværksætterpris samt Stauning Whisky og turistdirektør Lykke Nielsen Høj, der tilsammen løb med halvdelen af Region Midtjyllands TurismeVÆKSTpriser. Vi er allerede godt inde i 2015, og det høje tempo fortsætter. Du kan blandt andet læse mere om to af kommunens prestigebyggerier, der begge er klar til brug omkring sommerferien: Det drejer sig naturligvis om Innovest og udvidelsen af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Du kan også læse om udviklingen af den nye bydel Ringkøbing K, hvor naturen kommer før boligerne, og om Energi2020, hvor vi netop er nået halvvejs med vores ambitiøse vision om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi inden år 2020. I Ringkøbing-Skjern Kommune slår vi til, når den gode mulighed opstår. Det viser alle historierne i dette års Info. Det er også budskabet i den vision et samlet byråd har vedtaget. Vi kalder visionen Naturens Rige. Det gør vi, fordi naturen, både historisk og i fremtiden, er kilden til vores gode liv og til at skabe vækst. Vi er særdeles rige på natur, og det skal vi forstå at bruge. Rigtig god læselyst Iver Enevoldsen, borgmester

Ringkøbing/Skjern Installations Vi trækker mange kilometer el-kabler, men vi kan også meget andet...

Energirenove

El-installationer (privat og erhverv)

Som kompetent samarb at nedsætte dit energif

Din LOKALE leverandør, når det gælder ... Kirkegaard Køleteknik er grundlagt i 1990, og beskæftiger sig med rådgivning, projektering, salg, service og vedligeholdelse.

Alarminstallationer - FD Alarmer

Liftudlejning

Vores arbejdsområder dækker nybygning, ombygning og vedligeholdelse af el-installationer og automatic i industri, landbrug og privat.

Punkt1 og Lysmesteren

Ringkøbing-Skjern Låseteknik

ele virksomheden. r en børnehave skal .

Vi udlejer lifte til alle tæ vore maskiner. Vi sørge lejer til konkurrencedy overholde alle aftalte b

FD-Alarmer’s styrke er, at firmaet med sin størrelse har kompetencer FD-Alarmers styrke er, at firmaet med sin og bemanding til at løse lidt af hvert, og dermed også kan håndtere akutte opgaverhar for både private og virksomheder. størrelse kompetencer og bemanding

til at løse lidt af hvert, og dermed også kan håndtere akutte opgaver for både private og virksomheder.

el.dk og fd-alarmer.dk

Ringkøbing-Skjern Låseteknik rådgiver både virksomheder og private om de forskellige muligheder for sikring og kontrol, der er på markedet.

Køleteknik og

Punkt1 kæden er frivilliger med selvstændige indehavere, som driver Punkt1 kæden frivillig med selvstænbutikkerne i et stramt styret koncept. Hos punkt1 og Lysmesteren dige driver hjælperindehavere, vi dig med at træffesom det rigtige valg. butikkerne i et stramt styret koncept. Hos Punkt1 og Lysmesteren hjælper vi dig med at træffe det rigtige valg. Netværksinstallation (EDB)

Kirkegaard Køleteknik e rådgivning, projekterin

Alarminstalla Netværket på en arbejdsplads er blevet nerven i hele virksomheden. Uanset om det er et stort kontor domicil, butik eller en børnehave skal vi have et netværk af høj kvalitet. Det er det vi kan.

Certificeret alarminstallation F&P godkendt alarminstallatør

DLF Garanti Certificeret låsesmed Ruko Sikringsspecialist

Tlf. 4020 6859

Tlf. 4033 6642

www.fd-alarmer.dk

www.skjern-låseteknik.dk

Skjern: Trykkerivej 3 · 6900 Skjern · Tlf. 9735 0200 · post@skjernel.dk

Skjern: Trykkerivej 3 6900 Skjern

Ringkøbing: Vesterled 12 6950 Ringkøbing

Tlf. 97 35 02 00 post@skjernel.dk

FD-Alarmer’s styrke er, og bemanding til at løs akutte opgaver for båd

Tlf. 97 32 15 00 post@ringkoebingel.dk

Ringkøbing: Ribovej 4 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 1500

skjernel.dk og fd-alarmer.dk www.rksk.dk 

  3


Vækstjydernes hjem

Den digitale motorvej   skal til Ringkøbing-Skjern Borgere, virksomheder, og kommunen selv skal have adgang til lynhurtigt internet. Det er målet, når Ringkøbing-Skjern i 2015 gennemfører Ringkøbing-Skjern Kommune et nyt IT-udbud

Det handler helt grundlæggende om vores muligheder for vækst og det gode liv,” siger Iver Enevoldsen.

I 2012 lavede Ringkøbing-Skjern Kommune et udbud, der gav genlyd i hele Danmark og langt ind på Christiansborg og regeringskontorerne, fordi kommunen gik nye veje. Dengang spurgte kommunen hvad det ville koste, hvis borgere og virksomheder i kommunen skulle have adgang til lynhurtigt internet. Der kom to bud, og det laveste lød på 68 mio. kroner. ”Vi anerkendte, at det var en rigtig god pris, men på det tidspunkt havde vi ikke ressourcerne til det. Derfor bad Økonomi- og Erhvervsudvalget os om at arbejde videre med idéen og finde både midlerne og den helt rigtige model. Det har vi gjort nu, og derfor er vi lige nu i gang med at forberede et nyt udbud,” siger kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard. Byrådet har afsat 70 mio. kroner til udbuddet i budgettet for 20152018. Heraf kommer de 28 mio. kroner fra regeringens lånepulje til etablering af digital infrastruktur, mens de øvrige midler er fundet i andre puljer. ”Byrådet har prioriteret denne indsats meget højt. Verden er digital, og hvis man vil vækst og udvikling, så er det helt afgørende, at man har grundlaget til det. Her er den digitale motorvej i form af fiber selve grundlaget,” siger Niels Erik Kjærgaard. Han bakkes op af borgmester Iver Enevoldsen. ”Den digitale infrastruktur er lige så grundlæggende for vores område som vejnettet og vores adgang til elektricitet og vand. I øjeblikket foregår der en digital revolution, hvor man er nødt til at følge med, og det kræver at vi alle sammen får adgang til den digitale motorvej. Og den bygger ikke sig selv.” Iver Enevoldsen sammenligner langsomme internetforbindelser med en vandhane: ”Hvis man har en vandhane, der kun drypper, så gør den intet andet end at irritere og spilde værdifulde ressourcer. Hvis internettet er så langsomt og ustabilt, at man reelt har svært ved at bruge det, så smides vi af udviklingen. Vores virksomheder skal have de forbindelser, der sikrer dem de bedst mulige vilkår for udvikling, og det samme gælder for vores digitale familier.

UDBUD PÅ UKENDT JORD

Det nye udbud tager udgangspunkt i modellen fra 2012, men indregner samtidig den udvikling, der har været siden da. Siden 2012 er reglerne for, hvad en kommune må gøre på området nemlig blevet lempet, og det har skabt en række nye muligheder. Samtidig har virksomhederne også udbygget deres egen infrastruktur i området. ”Det er alt sammen elementer, der skal med i udbuddet, så vi får den bedst mulige løsning for os selv, for vores virksomheder og for vores borgere. Vi er klar over, at vi træder på ukendt jord i forbindelse med dette udbud, og at der er mange, der følger os rigtig tæt,” siger Niels Erik Kjærgaard. Med udbuddet sikres muligheden for højhastighedsinternet til borgere og virksomheder. Dem der vælger at tage imod muligheden skal stadig betale for oprettelse og det efterfølgende abonnement, men udbuddet sikrer, at den nødvendige infrastruktur findes lige uden for døren.

Sønderbyvænget 2, Ringkøbing

Besøg områdets største genbrugsvarehus Med et stort udvalg i møbler, tøj til damer/herrer/børn, porcelæn, glas, keramik, boligudstyr, malerier, lamper, bøger, cd’er, dvd’er m.m. Vi afhenter gratis genbrugsting og møbler og tømmer efter nærmere aftale dødsboer. Ring blot på 9733 8500. Du kan også melde dig som frivillig og blive kollega med 37 andre frivillige i genbrugsvarehuset. Genbrugsvarehusets daglige åbningstider kl. 9.30-17.30. Lørdag kl. 9.30-13.00.

Læs også om genbrugsvarehuset på hjemmesiden www.genbrug.danmission.dk

4 

  www.rksk.dk

Skjern Radio-TV

Jernbanegade 8, 6900 Skjern, Tlf.: 97 35 18 33 www.2tal.dk/skjern.radio


Sig godnat med et eventyr

© Disney. © Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

Disney & VELUX Dream Collection

VELUX & Disney mørklægningsgardiner sikrer 100% nattestemning på få sekunder. Det betyder et perfekt sovemiljø for børnene i sommermånederne, hvor de lange aftener og lyse nætter gør det ekstra svært at falde til ro.

© Disney.

Flyvemaski- Mickey 1 ner 2

Mickey 2

Minnie 1

Vores nye VELUX & Disney Drømmekollektion består af en række spændende og sjove manuelt betjente mørklægningsgardiner til børn og barnlige sjæle. Kollektionen gør det nemt at optimere betingelserne for en sund og langvarig søvn i børneværelser med VELUX ovenlysvinduer. Se den komplette VELUX & Disney Drømmekollektion med i alt 12 unikke motiver, som fortæller eventyr for enhver smag på veluxshop.dk

Peter Plys 1

Peter Plys 2

Bambi 1

Bambi 2

www.rksk.dk 

  5


Vækstjydernes hjem

Innovest bliver      et fyrtårn I løbet af 2014 skød bygningen Innovest på ringvejen i Skjern i vejret. Det utraditionelle byggeri med skæve vinkler, stærke røde og orange farver på facaden og græs på taget giver løfter om et opsigtsvækkende indhold. Ringkøbing-Skjern Forsyning får hovedkvarter i den nye bygning, og Erhvervscentret i Lem rykker også ind i Innovest, når det efter planen står færdig i august 2015. Innovest skal drives af Erhvervscentret, og erhvervsdirektør Jesper Juul Sørensen, der satte sig i chefstolen i marts 2014, glæder sig til at rykke ind i den spændende bygning. ”Det er en enestående chance for at give kommunens erhvervsliv et løft. Det er supergodt. Det skal selvfølgelig bakkes op af alle berørte parter, men det har vi også en klar forventning om, at det bliver. Jeg glæder mig. Vi får noget, som man ikke har andre steder,”5 siger Juul Sørensen. stk. Jesper pressere til hø og halm i alle former DetRapsskårlægning sidste kan han tydeligtm/ mærke, når han er sammen med andre 16 fods maskine. erhvervsdirektører i den midtjyske region. ”Erhvervsdirektørerne fra de andre kommuner synes virkelig, vi ALT I ENTREPRENØRARBEJDE har1gang noget spændende med Innovest. Jeg ser også Innovest stk.i rendegraver som et klart fyrtårn for erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kom1 stk. gravemaskine 16 ton mune,” siger Jesper Juul Sørensen. 1 stk. gummiged 3 2 stk.TIL jorddumpervogne PLADS IVÆRKSÆTTERE12 m Ringkøbing-Skjern Forsyning ligger beslag på størstedelen af de GRÆS OG HELSÆD 14.000 kvadratmeter i Innovest. Men Erhvervscentret får alligevel 1 stk. 9 m græsskårlægger betydelig mere plads, end centret harm/ i dagspredeudstyr i Smedenes Hus i Lem. 1 stk. 9 m Claas spreder 2 stk. 9 og 12 m Claas storrive 1 stk. Jaguar 950 snitter udstyret m/ BYGGEOG ENTREPRENØRFIRMA 3,8 m pickup eller 18 fods skærebord. Mulighed for tilsætning affor Totalleverandør ensileringsmiddel LANDBRUG · INDUSTRI · PRIVATE 4 stk. 40 m3 frakørselsvogne 1 stk. Volvo ged m/ tvillingmontering og græsgreb

”Rent praktisk kan vi have fem iværksættere til at sidde i det samme kontor som os. Indehaveren af en nystartet virksomhed har typisk en masse spørgsmål i begyndelsen, og her vil det være en stor fordel at have hjælpen siddende lige ved siden af,” siger erhvervsdirektøren. Der vil også være plads til mindre firmaer, der allerede er veletablerede. Det er virksomheder, der ikke er så pladskrævende og måske beskæftiger sig med udvikling eller forskning. ”Vi har haft forespørgsler fra flere firmaer, der ønsker at leje sig ind i Innovest. Det kan desværre ikke være firmaer, der har brug for meget plads til f.eks. et stort lager, men vi håber, at der i løbet af nogle år kan bygges en etape 2 af Innovest, og i den tilbygning vil de mere pladskrævende firmaer kunne være,” siger Jesper Juul Sørensen.

Holstebrovej 79 • Hee • 6950 Ringkøbing Tlf. 97 33 53 60 www.hee-entreprise.dk • info@hee-entreprise.dk

www.thorninger.dk

SOMMERMASKINERNE ER KLAR…

UDDANNELSE ER VIGTIGT INDHOLD

Innovest kommer også til at rumme uddannelser, og det er ifølge erhvervsdirektøren et meget vigtigt element. ”Øget uddannelse af medarbejderne på kommunens virksomheder er med til at give mere vækst. Vi skal have løftet uddannelsesniveauet generelt – her ligger Ringkøbing-Skjern Kommune desværre i den tunge ende. Det gør vi ved at tilbyde relevante uddannelse i Innovest,” siger Jesper Juul Sørensen, der fortsætter: ”Der vil blive holdt diverse kurser i Innovest, og på længere sigt kommer der andre uddannelser til. Det er alt sammen med til at give en masse liv i huset. I Innovest skulle der gerne være lys i vin-

Personlig og kvalificeret rådgivning til erhvervsliv og private klienter Tlf. 97 32 38 11

Alt i landbrugs- og entreprenørarbejde udføres

Ringkøbing │ Hvide Sande │ Ulfborg CarlC90x60MME 06/10/09 8:50 Side 1

En foretrukken leverandør gennem 40 år

g få et Ring o ud godt tilb

Mikkelsens Maskinstation I/S 97 34 80 64

Thomas Madsen og Lars Jørgensen post@mikkelsensmaskinstation.dk · www.mikkelsensmaskinstation.dk

6 

  www.rksk.dk

www.carl-c.dk · Tel. 97 35 10 66 · Fax 97 35 12 76


duerne fra morgen til sent aften de fleste dage,” siger Jesper Juul Sørensen. HAR NOGET AT VÆRE STOLTE AF

FAKTA

Måske indbyder den nye bygning også til, at erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune fortæller lidt mere højlydt om egen formåen. Det vil ifølge Jesper Juul Sørensen kun være en fordel. Og han ved i høj grad, hvad han taler om. Han har i 20 år haft sin egen metalvarefabrik i Herning. ”Da jeg første gang så, at flere virksomheder her på egnen f.eks. er rigtig gode til at svejse i aluminium, tænkte jeg: Det var lige godt pokkers…. I min tid som virksomhedsejer var jeg flere gange på jagt efter den type firmaer som underleverandører. Jeg fandt også nogle østpå, men havde jeg kendt til disse virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune, havde jeg helt sikkert valgt dem,” siger Jesper Juul Sørensen og fortsætter: ”De lokale virksomheder går ofte og putter lidt med, hvor gode de egentlig er. De leverer virkelig noget kvalitetsarbejde, og det skal altså kommunikeres langt ud over kommunegrænsen. Det vil øge væksten til gavn for hele lokalsamfundet”.

INNOVEST

Innovest opføres i Skjern og ventes at stå klar i august 2015. Den 14.000 kvadratmeter store bygning bliver hovedkvarter for Ringkøbing-Skjern Forsyning og Erhvervscentret og skal desuden indeholde en uddannelsesdel. Innovest har som målsætning at blive en af Danmarks mest innovative udviklingsparker og vil tiltrække og skabe grobund for vækst. Bygherrerne er Ringkøbing-Skjern Forsyning og Den Erhvervsdrivende Fond – Ringkøbing Fjord Innovationscenter. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Erhvervscentret og erhvervsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vestjyllands mest solgte forsikring Kontakt os på tlf. 96 94 96 94 eller læs mere på vestjylland.dk

HUS INDBO BIL

... det handler om nærværdi

www.rksk.dk 

  7


Ringkøbing-Skjern Byråd DANSK FOLKEPARTI

Kristian Bøgsted Konvalvej 19, 6950 Ringkøbing Telefon 2422 5871 kristian.bogsted@rksk.dk Økonomi- og Erhvervsudvalget Bente Kronborg Holst Flensted Ringkøbingvej 30, Opsund, 6920 Videbæk Telefon 2244 5751 bente.kronborg@rksk.dk Kultur- og Fritidsudvalget Børn- og Ungeudvalget

KRISTENDEMOKRATERNE

Kristian Andersen Vardevej 68, 6880 Tarm Telefon 9737 1610 og 4062 1151 kristian.andersen@rksk.dk Økonomi- og Erhvervsudvalget

Jens Erik Damgaard Tjørnevej 11, 6950 Ringkøbing Telefon 9732 5752 og 4097 5752 jens.erik.damgaard@rksk.dk Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Hanne Simonsen Bandsbølvej 41, 6893 Hemmet Telefon 2928 1957 hanne.simonsen@rksk.dk Børne- og Familieudvalget

8 

  www.rksk.dk

SOCIALDEMOKRATIET

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Karsten Sørensen Aadalsvej 27, Vorgod, 6920 Videbæk Telefon 9717 5675 og 2134 0750 karsten.b.sorensen@rksk.dk Formand Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget

Niels Rasmussen Svinget 8, 6880 Tarm Telefon 2140 1333 niels.rasmussen@rksk.dk Teknik- og Miljøudvalget Social- og Sundhedsudvalget

Trine Ørskov Drosselvej 2, 6900 Skjern Telefon 2031 4804 trine.orskov@rksk.dk Børne- og Familieudvalget

Peder Sørensen Heboltoft 27, 6950 Ringkøbing Telefon 2362 4622 p.sorensen@rksk.dk Økonomi- og Erhvervsudvalget

John G. Christensen Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing Telefon 2947 0029 john.g.christensen@rksk.dk Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget

FJORDLISTEN

Søren Elbæk Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk Telefon 4031 6640 selbaek@rksk.dk Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget

Linda Nielsen Irisalle 20, 6920 Videbæk Telefon 2174 8273 linda.nielsen@rksk.dk Formand Beskæftigelsesudvalget Helle Stærk Olesen Klostervænget 9, 6900 Skjern Telefon 9735 2901 og 2281 3965 helle.s.olesen@rksk.dk Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Pia Vestergaard Langelandsgade 77, 6950 Ringkøbing Telefon 9732 1911 og 2893 2358 pia.vestergaard@rksk.dk Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Jan Holm Rasmussen Hjejlevej 3, 6920 Videbæk Telefon 2092 1287 jan.rasmussen@rksk.dk Kultur- og Fritidsudvalget

STEDFORTRÆDERE

Jesper Flensted (O) Stedfortræder for: Bente Kronborg Holst Flensted Ringkøbingvej 30, Opsund, 6920 Videbæk Telefon 3124 4957 jesper.flensted@rksk.dk


VENSTRE

Iver Enevoldsen Nørregade 70, 6960 Hvide Sande Telefon 9731 1406 og 2147 3865 iver.enevoldsen@rksk.dk Borgmester Formand Økonomi- og Erhvervsudvalget Jakob Agerbo Oldager Alle 25, 6900 Skjern Telefon 2963 6366 jakob.agerbo@rksk.dk Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Lennart Qvist Fjordbrinken 10, 6950 Ringkøbing Telefon 2447 9589 lennart.qvist@rksk.dk Formand Børne- og Familieudvalget Bent Brodersen Chr. Husteds Vej 10, 6950 Ringkøbing Telefon 9732 3151 og 2963 5982 bent.brodersen@rksk.dk Økonomi- og Erhvervsudvalget Beskæftigelsesudvalget Hans Østergaard Ådraget 1, 6971 Spjald Telefon 2030 6710 hans.ostergaard@rksk.dk Børne- og Familieudvalget Social- og Sundhedsudvalget

Erik Viborg Bakkedraget 4, 6940 Lem Telefon 2969 1985 erik.viborg@rksk.dk Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Kristian Ahle Egerisvej 13, Faster, 6900 Skjern Telefon 9736 4374 og 2175 4374 kristian.ahle@rksk.dk Formand Kultur- og Fritidsudvalget

Bjarne Svendsen Tinghøjvej 2, Fjelstervang, 6920 Videbæk Telefon 2068 3288 bjarne.svendsen@rksk.dk Børne- og Familieudvalget

Claus Byskov Videvangsvej 15, 6920 Videbæk Telefon 2440 6455 claus.byskov@rksk.dk Børne- og Familieudvalget Beskæftigelsesudvalget

Ole Kamp Opstrupvej 6, Stadil, 6980 Tim Telefon 9733 1424 og 2963 3791 ole.kamp@rksk.dk Formand Teknik- og Miljøudvalget

Tine Korsholm Nordmarken 8, Højmark, 6940 Lem Telefon 9734 3228 og 2968 3238 tine.korsholm@rksk.dk Social- og Sundhedsudvalget

Ole Nyholm Knudsen Arnborgvej 35, Borris, 6900 Skjern Telefon 4087 0553 ole.knudsen@rksk.dk Teknik- og Miljøudvalget

HOLMSLAND KLIT TÆKKESERVICE Aps

Gitte Kjeldsen Tranmose 2, 6950 Ringkøbing Telefon 9732 3563 og 2070 7098 gitte.kjeldsen@rksk.dk Kultur- og Fritidsudvalget Børn- og Ungeudvalget Erling Gaasdal Tyttebærvej 26, 6920 Videbæk Telefon 4234 2960 erling.gaasdal@rksk.dk Teknik- og Miljøudvalget Social- og Sundhedsudvalget

v/Chr. M. Iversen Baggesvej 1 - 6950 Ringkøbing Tlf. 2342 5187

Boligselskabet Lejerbo Regionskontoret i Holstebro Thorsvej 96 - 7500 Holstebro Telefon 38121414 Telefax 38121416 E-mail: holstebro@lejerbo.dk

www.lejerbo.dk www.rksk.dk 

  9


Direktørerne Fag– og stabschefer Ringkøbing-Skjern Kommunes administration er bygget op med en direktion på fire medlemmer og ni fag– og stabschefer med hver sit ansvarsområde. Direktionen har ansvaret for den overordnede strategi og ledelse – det er: Niels Erik Kjærgaard, kommunaldirektør og ansvar for Viden & Strategi Telefon 9974 1076 niels.erik.kjaergaard@rksk.dk

Anette Ørbæk Andersen, direktør for Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg, Handicap og Psykiatri samt Intern udvikling og Personale Telefon 9974 1337 anette.oerbaek.andersen@ rksk.dk

Flemming Juel-Nielsen, direktør for Børn og Familie, Dagtilbud og Undervisning Telefon 9974 1026 flemming.juel-nielsen@ rksk.dk

Ni fag– og stabschefer har ansvar for driften af hver sin stab og sit fagområde: Beskæftigelse Fagchef Kim Ulv Christensen Telefon 9974 1059 kim.christensen@rksk. dk

Land, By og Kultur Fagchef Jakob Bisgaard Telefon 9974 1546 jakob.bisgaard@ rksk.dk

Børn og Familie Fagchef René Geisler Rosenkilde Telefon 9974 1419 rene.rosenkilde@ rksk.dk

Service og Digitalisering Stabschef Carsten Spang Telefon 9974 1019 carsten.spang@ rksk.dk

Dagtilbud og Undervisning Fagchef Flemming Nielsen Telefon 9974 1278 flemming.nielsen@ rksk.dk

Sundhed og Omsorg Fagchef John Christensen Telefon 9974 1046 john.christensen@ rksk.dk

Handicap og Psykiatri Fagchef Inge Marie Nordahl Vestergaard Telefon 9974 1396 inge.marie. vestergaard@rksk.dk

Viden & Strategi Stabschef Thomas Andersen Telefon 9974 1657 thomas.andersen@ rksk.dk

Intern udvikling og Personale Stabschef Karen Marie Johansen Telefon 9974 1774 karen.marie.johansen@ rksk.dk

Telefontid: Mandag-fredag kl. 8-17 Telefontid: Telefontid: Mandag-fredag Prisgaranti Mandag-fredag kl. kl. 8-17 8-17 Prisgaranti 6 års garanti på nye tandproteser. Prisgaranti 6 års garanti på nye Prisaftale med kommunen. 6 års garanti på nye tandproteser. tandproteser. Prisaftale med Medlem af LKT Prisaftale med kommunen. kommunen. Medlem af LKT Medlem af LKT Klinisk Tandtekniker Klinisk Klinisk Lene Søllingvraa Tandtekniker Tandtekniker Lene Søllingvraa Lene Søllingvraa

•• •

•• •

Klinisk Tandtekniker Lene Søllingvraa www.gebishuset.dk www.gebishuset.dk Klinisk Lene Bredgade 22 15 Nygade 39 www.gebishuset.dk Klinisk Tandtekniker TandteknikerTorvegade Lene Søllingvraa Søllingvraa Bredgade 22 Torvegade Nygade 6900 Skjern 22 6870 Ølgod 15 6950 Ringkøbing Bredgade Torvegade 15 Nygade 39 39 6900 Skjern 6870 Ølgod 6950 Tlf. 97 35 44 99 Tlf. 75 24 33 99 Tlf. 97 Ringkøbing 32 05 34 6900 Skjern 6870 Ølgod 6950 Ringkøbing Tlf. 97 35 44 99 Tlf. 75 24 33 99 Tlf. 97 32 05 Tlf. 97 35 44 99 Tlf. 75 24 33 99 Tlf. 97 32 05 34 34

10 

  www.rksk.dk


Nye telefon- og åbningstider    i kommunen Fra 1. januar 2015 indførte Ringkøbing-Skjern Kommune nye telefon- og åbningstider. Fremover kan kommunen træffes om mandagen fra klokken 10.00-17.00 og fra tirsdag til fredag fra klokken 10.00-13.30. ”Vi har gennemført en omfattende undersøgelse, der klart viser i hvilket tidsrum, langt de fleste borgere kontakter os. Samtidig oplever vi, at færre og færre borgere henvender sig personligt til os af den simple grund, at de betjener sig selv på nettet. Med de nye telefon- og åbningstider får vi en god og effektiv betjening af vores borgere, der samtidig tager højde for den digitale udvikling,” siger chef for staben Service og Digitalisering i Ringkøbing-Skjern Kommune, Carsten Spang. LANG ÅBNINGSTID MANDAG

I samme ombæring flyttede kommunen også ”den lange åbningsdag”. Hvor det før var torsdag, hvor kommunen havde åbent frem til klokken 17.00, vil det fremover være mandag. ”Analysen viser også, at langt de fleste gerne vil i kontakt med os om mandagen. Man har brugt weekenden på at gøre status, åbne breve og mails, og så vil man gerne have svar på sine spørgsmål. Det er et behov, vi som kommune skal lytte til. Derfor flytter vi ”den lange dag”,” siger Carsten Spang. EN STIGENDE DIGITALISERING

De nye åbningstider er en del af en udvikling, hvor borgerne i stigende grad henvender sig til kommunen gennem de mange digi-

tale kanaler som eksempelvis kom­ mu­nens hjemmeside og borger.dk. ”De digitale kanaler vinder frem. Her kan man betjene sig selv, når og hvor man vil, og det er et markant ønske. En opgørelse over de services, der udbydes digitalt, viser, at mere end 80 procent af vores borgere bruger dem uden videre. Det er en stor forandring. Borgerne har taget de digitale kanaler til sig, og de stiller krav om, at vi hele tiden udvider og gør dem bedre,” siger Carsten Spang. DEN DIGITALE HOTLINE

For de borgere, der har det vanskeligt med de digitale selvbetjeningsløsninger, har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Region Midtjyllands øvrige kommuner oprettet callcentret Den Digitale Hotline. Her kan borgerne ringe ind og få hjælp til de digitale løsninger. Den Digitale Hotline kan træffes mandag til torsdag klokken 09.00-21.00, fredag klokken 09.00-17.00alle og søndag klokken 17.00Vi ønsker 21.00 på telefonnummer 7020 0000.

en rigtig glædelig jul og godt nytår

Vi har nøglerne til din nye bolig

■ Vi kan tilbyde 1640 boliger fordelt over det meste af Ringkøbing-Skjern Kommune, mange med unik udsigt, tæt på skoler, indkøb osv. og det er enten i etage eller i tæt/lav med egen have. ■ I byerne er boligerne mange steder beliggende tæt på centrum, ligesom de har en attraktiv beliggenhed i omegnsbyerne. ■ Vi har boliger til de unge, de modne, de ældre, de enlige, børnefamilier, kort sagt til alle, der vil bo under ordnede forhold. ■ Det giver frihed at bo til leje og huslejen er til fornuftige priser, herefter behøver du ikke at tænke på andet, dog lige med undtagelse af energiforbruget. Ringkøbing-Skjern Boligforening Kongevejen 46 . 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1711 info@rsbolig.dk . www.rsbolig.dk

Se alle boliger på

www.rsbolig.dk Ringkøbing 1078 boliger Tarm 239 boliger Lem St. 97 boliger Skjern 91 boliger Tim 32 boliger Velling 32 boliger Hee 17 boliger Rækker Mølle 13 boliger Højmark 8 boliger No 8 boliger Ølstrup 5 boliger Stadil 4 boliger Vedersø 4 boliger

www.rksk.dk 

  11


Vækstjydernes hjem

Coastere og specialfartøjer   anløber havnen Hvide Sande Havn var i sommeren 2013 færdig med den mest omfattende udvidelse i havnens historie, og dermed var havnen i en af landets yngste byer også klar til at skrue op for ambitionerne med særlig fokus på nye forretningsområder som godstransport og offshore vind-industri. Disse linjer er skrevet i udgangen af 2014, og her kan havnedirektør Steen Davidsen konstatere, at udvidelsen har givet betydelig flere kunder i butikken i form af f.eks. store coastere og specialfartøjer, der har lagt til kaj i Hvide Sande. ”Vi har en målsætning om 50 coasteranløb om året. I det sidste halve år af 2013 – altså efter udvidelsen – havde vi 32 coasteranløb, og vi skal nok nå målsætningen med 50 i 2014. Så behovet for at få sejlet varer hertil er helt klar til stede hos de midt- og vestjyske firmaer, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med,” siger Steen Davidsen. 120 METER LANGE COASTERE

De store coastere – som kan være op til 120 meter lange – bringer ofte såkaldt bulk-varer i land. Det vil sige varer i løs vægt. Det kan f.eks. være korn, soja eller gødning til foderstoffirmaer og skæver til produktion af asfalt. ”Vores nye kajanlæg gør, at vi kan have anløb af skibe på op til 140 meter, der stadig vil kunne vende i havnebassinet,” siger Steen Davidsen. Når coasterne alligevel ligger i havnen og bliver losset, hvilket godt kan tage op til et par døgn, så er det jo nærliggende at få lavet reparationer og vedligeholdelse. Det giver arbejde til de Hvide Sande-virksomheder, der arbejder i den branche.

EKSTRA VANDDYBDE SOM FORSØG

Den store udvidelse i 2013 betød også, at vanddybden blev øget fra 4,5 til 6 meter i Hvide Sande Havn, og rent faktisk kører havnen et forsøgsprojekt med 7 meter vanddybde. ”Det kræver en hel del arbejde at sikre de 7 meters vanddybde i både indsejlingen og havnebassinet, og det betyder selvfølgelig øgede udgifter hele tiden at skulle fjerne tilsandingen. Men det har også givet flere skibe i havnen. Forleden anløb et skib, der stak 6,35 meter. Når forsøgsperioden er slut, vil vi vurdere, om det skal være permanent med en vanddybde på 7 meter,” siger Steen Davidsen. Hvide Sande Havn er også stadig en travl og velfungerende fiskerihavn, og den øgede vanddybde betyder også, at de fleste fiskefartøjer nu kan lande deres fisk i Hvide Sande. I løbet af 2014 kunne man se et underligt fartøj i havnen i Hvide Sande. Det var et såkaldt Jack Up-fartøj fra firmaet DBB Jack-Up, der servicerer havvindmøller. DET FØRSTE JACK UP-FARTØJ I HAVN

Det er et fartøj med fire lange ben, der stritter op i luften. Det bruges til at servicere vindmøllerne på havet. Skibet sejler op på siden af vindmøllen. De lange ben sættes ned på havbunden, så skibet står stabilt. Skibet hæves op over vandoverfladen, og så kan man ellers via skibets kran lave de nødvendige reparationer. Det kan f.eks. være en vinge, der skal udskiftes. ”Vi er den nærmeste havn til den yderste del af havvindmølleparken Horns Rev 2, og vi kommer til at være den suverænt nærmeste havn til de planlagte havvindmølleparker Horns Rev 3 og Vesterhav Syd. Vi går målrettet efter at blive servicehavn til disse projekter,” siger Steen Davidsen. I den forbindelse er Hvide Sande Service Group et stærkt trumfkort. Servicegruppen tæller 34 virksomheder/ medlemmer i og omkring Hvide Sande. Gruppen tilbyder løsninger til alle typer behov, som skibe i havnen eller kunder på kajen måtte have. SERVICEHAVN TIL HAVVINDMØLLEPARKER

”Fire internationale energiselskaber er inde i billedet til at bygge Horns Rev 3, og det har i forbindelse med udarbejdelse af deres tilbud givet flere henvendelser for at høre, hvad vi kan tilbyde. Vi håber, at det selskab, der vinder udbuddet, og deres leverandører vil bruge os som servicehavn,” siger Steen Davidsen. Som havnedirektør var der mange ting at glæde sig over i 2014. I begyndelsen af september anløb kongeskibet Dannebrog i et fantastisk sensommervejr. 12 

  www.rksk.dk


FAKTA

HVIDE SANDE HAVN

Hvide Sande Havn blev i 2013 renoveret og udbygget for 148 millioner kroner. Havnen består af fem havneafsnit:

”Det var en markering af vores nye havn, og det var en særdeles festlig dag med 5.000 gæster om morgenen, hvor Dannebrog anløb, og hele 10.000 gæster om aftnen, hvor det sejlede af sted igen,” siger Steen Davidsen.

Tre havneafsnit vest for sluserne: Den nye vesthavn Sydhavnen med to bassiner Nordhavnen To havneafsnit øst for sluserne (i Ringkøbing Fjord): Østhavnen Tyskerhavnen. Hvide Sande Havns indsejling vender direkte ud mod Nordsøen og har i en forsøgsperiode en dybde på syv meter. Umiddelbart efter udvidelsen var vanddybden seks meter. Den nye sydmole er 700 meter lang. Havnen er altid isfri uansat frostgrader takket være strømmen gennem slusen til Ringkøbing Fjord.

ELTEKNIK A/S Farverivej 2 6900 Skjern Skjern@proelteknik.dk

Velkommen til Børnegården Katholt i Skjern. Vi er en privat integreret institution med børnehave og fritidshjem. Ønsker I at se institutionen eller opskrive Jeres barn hos os, er I meget velkommen til at kontakte os på tlf. 97351702. Vi glæder os til at tage imod Jer. Børnegården Katholt, Amagervej 140-142, 6900 Skjern. www.boernegaardenkatholt.dk

Tlf. +45 99 75 25 55 www.proelteknik.dk

VVS-install. Tommy Hansen Farverivej 2 · 6900 Skjern Tlf. 9735 0038 · Fax 97 35 38 33 Mail: info@vvscentret-skjern.dk www.vvscentret-skjern.dk

Vi passer på dit smil Vi passer på dit smil

Tandlægerne Videbæk ApS • Fischervej 4 • 6920 Videbæk • Tlf. 97 17 12 28 Tandlægerne Videbæk ApS • Fischervej 4 • 6920 Videbæk • Tlf. 97 17 12 28 info@tandlaegernevidebaek.dk • www.tandlægernevidebæk.dk info@tandlaegernevidebaek.dk • www.tandlægernevidebæk.dk

www.rksk.dk 

  13


Vækstjydernes hjem

Naturen kommer før        boligerne I løbet af 2015 vokser ideen med Ringkøbing K for alvor frem og bliver synlig. Sådan rent bogstaveligt. Det er nemlig naturen, der er ”driveren” i det ambitiøse boligprojekt, der grænser op til den sydøstlige del af Ringkøbing by. ”Naturen bliver i høj grad attraktionen i Ringkøbing K. Det har hele tiden været meningen, at den skulle komme før boligerne. Det er hele ideen bag dette anderledes boligprojekt. Naturen er trækplastret, der skal gøre folk interesserede i at bosætte sig i Ringkøbing K,” siger Søren Adsersen, der indtil udgangen af 2014 var projektdirektør for Ringkøbing K. Han har valgt at trappe sit arbejdsliv ned, så derfor blev han ved årsskiftet afløst af Dorthe Frilund Jensen, der er konstitueret projektdirektør. Det er Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By, der står bag boligprojektet, og de to partnere har valgt at skrue yderligere op for ”natur-charmen” i området tæt på fjorden. ”Vi optimerer naturen og gør den endnu mere attraktiv, end der var lagt op til i første omgang. Den kommer til at fremstå langt mere unik,” siger Søren Adsersen. ØGET HERLIGHEDSVÆRDI FRA BEGYNDELSEN

DE FØRSTE HUSE I SLUTNINGEN AF 2016

Ringkøbing K må ikke selv bygge boligerne. Byggegrundene skal derfor sælges til private eller boligselskaber. ”I slutningen af 2016 vil vi formentlig se de første huse skyde op,” vurderer projektdirektøren. I 2014 fandt Ringkøbing-Skjern Museum – i forbindelse med arkæologiske forundersøgelser i Ringkøbing K-området – spor efter 14 

  www.rksk.dk

PASSER PERFEKT TIL VISIONEN

Ringkøbing-Skjern Kommune har en vision om, at naturen skal være kilden til det gode liv og til at skabe vækst – en vision, som Ringkøbing K passer perfekt ind i. Det er en vision, som samarbejdspartneren Realdania By deler. ”Vi har en fælles vision om at vise, hvordan Ringkøbing kan udnytte den korte afstand mellem byen, fjorden og den omkringliggende natur til at fastholde og tiltrække borgere. I de fleste byudviklingsprojekter starter man med at bygge husene, og så kommer naturen mellem husene bagefter. I Ringkøbing K får de første beboere adgang til den helt særlige natur i området og til fjorden fra dag ét. Det tror vi på vil være et trækplaster for Ringkøbing K,” siger Mette Lis Andersen, der er direktør for Realdania By.

FAKTA

Ringkøbing K etablerer blandt andet et finmasket net af stier i området, der kobles sammen med det eksisterende stinet i byen. Der skal desuden skabes en række attraktioner som f.eks. et fælleshus, trækfærger, legeplads og gangbroer over vådområdet, en grejbank ved fjorden og et fugle- og udsigtstårn. Desuden investerer Ringkøbing K i planter, der er to-fire år gamle. Det sikrer området en øget herlighedsværdi fra begyndelsen. ”I løbet af 2015 kan man få en fornemmelse af, hvordan naturen i Ringkøbing K vil tage sig ud, og så tror vi på, at de første boliginteresserede melder sig på banen,” siger Søren Adsersen. Ringkøbing K vil brede sig over et 84 hektar stort område, og halvdelen af arealet skal være natur med blandt andet skov, eng og et stort vådområde i den sydøstlige del af området. I øvrigt kan alle, der har lyst, benytte sig af de mange muligheder for oplevelser og aktiviteter i den smukke natur ud til fjorden.

en såkaldt Woodhenge. Det er en cirkel af rejste træstolper, som blev brugt til kultiske formål for 4000-5000 år siden. Det er en af de første gange, der er fundet spor efter en Woodhenge i Danmark. Ringkøbing K arbejder på at kunne opføre en kopi af anlægget. Den nye bydel skal gøre det attraktivt at bosætte sig i Ringkøbing, og det skulle gerne være med til at bremse befolkningstilbagegangen i kommunen. Eller måske ligefrem være med til at vende udviklingen.

RINGKØBING K

Ringkøbing K er et partnerskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania By. Partnerskabet har til formål at udvikle en helt ny bydel i et attraktivt område, der grænser op til den sydøstlige del af Ringkøbing by. Udviklingen af Ringkøbing K vil ske over de kommende 30 år. Arealet er på 84 hektar med plads til cirka 1100 boliger. Når bydelen står færdig, vil halvdelen af arealet være naturområde. Ringkøbing K skal blandt andet demonstrere, hvordan en respektfuld, fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i et kystnært område kan være med til at fastholde og tiltrække beboere i et område udenfor de traditionelle vækstcentre. K’et står for kyst, kant og kvalitet.


Ny mobilaftale skal lukke mobilhuller Ringkøbing-Skjern Kommune satte ind med hårde krav, da der skulle laves en ny mobilaftale. Resultatet blev en aftale med teleselskabet Telenor, hvor der stilles stærke krav til mobildækningen Det er godt et år siden, at Ringkøbing-Skjern Kommune satte sig ved forhandlingsbordet sammen med fem andre midt- og vestjyske kommuner. Emnet for mødet var de mobilhuller alle kommunerne oplevede i deres hverdag. ”Vi følte hinanden lidt på tænderne. Hvor alvorligt var udfordringen med mobilhuller? Ret hurtigt gik det op for os, at vi alle anså det for et særdeles vigtigt emne, og derefter gik det stærkt,” fortæller teamleder af Ringkøbing-Skjern Kommunes KoncernIT, Niels Sønderskov. For selvom det kræver ekstra ressourcer at gennemføre et fælles udbud, så opvejede fordelene ulemperne: ”Det giver et større koordineringsarbejde, til gengæld kunne vi tilbyde teleselskaberne en meget større kage. Flere kommuner betyder flere abonnementer, og det gav os noget at forhandle med. Det ekstra forhandlingsrum skulle bruges til at stille krav til mobildækningen,” fortæller Niels Sønderskov. Resultatet blev et udbud, der på afgørende områder stillede hidtil uhørt skrappe krav til de teleselskaber, der skulle byde ind på opgaven. Et var, at de skulle acceptere at dække en større procentsats i kommunernes bebyggede områder end tidligere – helt præcis 98,5 procent – noget andet var, at de skulle fortælle, hvor det var, at de ikke dækkede. ”Det er der aldrig nogen, der har krævet svar på før. Som det er i dag, er det meget svært at vide, hvordan teleselskaberne dækker. De har deres egne dækningskort, der bygger på teoretiske beregninger, men det er efterhånden også velkendt, at der er langt fra en teoretisk dækningsgrad til hvordan dækningen reelt opleves. Med den nye aftale i hånden kan vi gå ind og stille krav om, at de dækker der, hvor de har sagt, at de dækker, og det kan vi måle meget præcist på,” siger Niels Sønderskov.

KOMMUNEN LAVEDE SELV DÆKNINGSKORT

Udbuddet gav også mulighed for at udpege to områder, som teleselskaberne skulle garantere dækningen for. I Ringkøbing-Skjern Kommuneblev Ølstrup og Fjelstervang udpeget som problemområder, og som noget nyt kunne kommunen bakke kravet op med dokumentation: ”Vi stod endnu engang med det problem, at vi godt vidste, hvor vores problemområder var, vi havde bare ingen dokumentation for det. Derfor valgte vi selv at lave et dækningskort, og resultatet blev så godt, at vi kommer til at gentage det igen i år, så vi kan følge udviklingen i mobilselskabernes dækningsgrad,” siger Niels Sønderskov. Konkret udstyrede kommunen en bil med tre udendørs antenner. De tre antenner blev forbundet med tre ens mobiltelefoner, der igen var udstyret med et abonnement for hver af de tre telenetværk, der findes i Danmark. De tre kort kan findes på kommunens hjemmeside. Kortet for Telenor kan ses på side xx/ OPFØLGNING OG FREMTID

Med den nye aftale vurderer kommunen, at man er kommet et afgørende skridt videre i forhold til at sikre kommunens medarbejdere og borgere en ordentlig mobildækning. Særligt fordi aftalen også giver mulighed for opfølgning. ”Hvis vi i løbet af det næste stykke tid ser, at der er områder, hvor der stadig er store problemer, så har vi mulighed for at gå i dialog om en løsning. Det er også en del af aftalen. Lige nu følger vi op på, at aftalen træder i kraft på en måde, der sikrer det optimale udbytte,” siger Niels Sønderskov. De øvrige kommuner i udbuddet er Herning, Skive, Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Selve udbuddet har vakt opsigt i hele landet, hvor mange andre kommuner kæmper med de samme udfordringer med mobilhuller.

ADVOKATER Østergade 5 · 6900 Skjern Tlf. 97 35 08 88 · Fax 97 35 38 02

Advokat H. Thorstholm (H) www.rksk.dk 

  15


Et liv i balance

Spotter skolens   erhvervstalenter Lige inden for hoveddøren på overbygningsskolen i Tarm står et ganske synligt bevis på den iværksætterånd og det gå-på-mod, der hersker på skolen. To mannequindukker er iklædt jakke, cowboybukser og kondisko og bærer hver et skilt, der til sammen siger: ”Du kan gøre det… Hvis du tror på det”. Innovation og entreprenørskab er kommet på skoleskemaet på Tarm Skole, der rent fysisk befinder sig på to adresser i byen: Hovedskolen på Vardevej og overbygningsskolen på Lønborgvej. Tarm Skole har i høj grad taget Ringkøbing-Skjern Kommunes visioner om en folkeskole med innovative elever til sig, og skolen har involveret det lokale erhvervsliv. Skolen er også gået et skridt videre og har indledt et samarbejde med syv såkaldte talentspejdere fra erhvervslivet. ”Det er både erhvervsledere og seniorer fra erhvervslivet, der har sagt ja til udfordringen om at blive talentspejder. De bliver hver især mentor for én elev, og de skal populært sagt hjælpe eleven med at spotte sit eget talent,” siger lederen af Tarm Skole, Else Thorup. EVNER OG TALENTER SKAL FREMMES

De pågældende elever er i første omgang udvalgt at skolen. Det er elever, hvor skolens tilbud har været for snævert. ”Det er elever, som vi ikke kan give tilstrækkelige udfordringer, fordi deres evner ligger på andre områder end det boglige. Her kan mentorerne – eller talentspejderne – hjælpe med at finde

16 

  www.rksk.dk

frem til de talenter, som eleven har, og på den måde måske også hjælpe eleven i valg af ungdomsuddannelse og videre uddannelse. Mange af eleverne har nogle evner og talenter, der skal fremmes og udvikles, da erhvervslivet og samfundet har behov for borgere, der besidder meget andet end rent boglige kompetencer,” siger Else Thorup. Talentspejderne har været på et kursus på to dage for at blive klædt på til lejligheden. De mødes typisk med eleven én gang om ugen til en snak med udgangspunkt i det, eleven kan, og de muligheder det giver for at udvikle sig. ”Det er en ordning, der højner den enkelte elevs selvværd, fordi vedkommende får øje på sine egne stærke sider,” siger Else Thorup. SKOLEREFORMEN ER ET PLUS

I dette skoleår har den nye skolereform holdt sit indtog på de danske skoler, og den hilser Else Thorup velkommen. ”Skolereformen er et stort plus i forhold til at styrke alle elever i at udfolde deres såvel boglige som praktiske talenter. Reformen er med til at sikre, at alle elever trives optimalt i folkeskolen. Skolereformens visioner og mål trækker i den rigtige retning,” siger Else Thorup. De syv nuværende talentspejdere/mentorer er faktisk ikke nok til at dække behovet, så derfor er Tarm Skole på jagt efter flere, der ønsker at hjælpe denne gruppe elever.


De ikke så bogligt stærke elever – der ofte er drenge – har også haft gang i et andet projekt på overbygningsskolen i Tarm. De har sammen med pedellen bygget en multibane, hvor der blandt andet kan spilles fodbold og basketball. ”Det var eleverne selv, der kom med ønsket om at bygge en multibane sammen med pedellen. Så mødte de op i arbejdstøj og byggede banen. Resultatet er blevet en flot bane, der giver respekt til de pågældende elever for deres indsats,” siger Else Thorup. Netop den aktive handling er et nøgleord i Tarm Skoles satsning på entreprenørskab. Først skal de kreative og innovative faser selvfølgelig være der. Det er her, de vilde ideer udvikles til noget nyt og spændende. Men det er mindst lige så vigtigt, at der er handling med i projektet. Tankerne og ideerne skal føres ud i den virkelige verden. ”Kreative tanker og gode ideer skal ikke kun skrives op på en planche. De skal blive til virkelighed. Det er det, entreprenørskab handler om. Man skal gøre noget. Man skal handle. Hvis der f.eks. er en gruppe, der arbejder med at lave hjemmesider, så skal de lave en rigtig hjemmeside for en forening eller en virksomhed,” siger Else Thorup. Hun er glad for, at virksomhederne i Tarm og omegn har bakket op om det innovative koncept. ”Omkring 30 virksomheder er med i ordningen, og det er rigtig flot. Det kan være en gruppe elever, der besøger en af virksomhederne og lærer om et specifikt emne, eller det kan være indehaveren eller en medarbejder fra virksomheden, der deltager i undervisningen på skolen,” siger Else Thorup, der tilføjer, at skolen ikke har færdigudviklet konceptet med innovation i undervisningen, men at skolen takket være engagerede lærere, elever og samarbejdspartnere er kommet godt fra start.

FAKTA

DET GÆLDER OM AT HANDLE

FAKTA

Tarm Skole og Fonden for Entreprenørskab Tarm Skole samarbejder med Fonden for Entreprenørskab med henblik på at få mere innovation og entreprenørskab ind i undervisningen. Fonden arbejder for, at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til universitet. Fonden vil fremme de unges kompetencer inden for selvstændighed, innovation og iværksætteri. Tarm Skole har hentet viden og materiale hos fonden, der udvikler og udgiver undervisningsmateriale og rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisningen. Tarm Skoles leder Else Thorup håber, at eleverne ved at lære om innovation og entreprenørskab – og føre nogle af ideerne ud i livet – bliver klædt endnu bedre på til at begå sig i samfundet og bidrage til fællesskabet.

Fremtidens isolering i fremtidens kommune Op til 80 % bedre isoleringsevne kontra traditionel isolering. Ingen irriterende fibre - bedre indeklima. Formfast isolering - ingen kuldebroer. Suger ikke fugt - ingen risiko for råd og svamp. Recticel Isolering giver flere brugbare m2 i dit hus. Velegnet såvel i nybyg, som i renovering.

indretning interiør design

Hos os kan du være sikker på, at få seriøs og professionel rådgivning. - Fordi isolering ikke skal fylde mere end absolut nødvendigt

scan-line interiør a/s nørregade 2 DK - 6950 ringkøbing tel +45 97 32 45 44 fax +45 97 32 30 10

Panelbyg ApS - Gråhedevej 7, Ådum - DK-6880 Tarm Tlf.: +45 8832 1770 - info@panelbyg.dk - www.panelbyg.dk

www.designsolutions.dk post@designsolutions.dk

Rationel, Herning

www.rksk.dk 

  17


Et liv i balance

   Et kulturcente    for hele kommunen

Det er ikke spor tilfældigt, at Skjern Kulturcenter har taget navneforandring til Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Kulturcentret er nemlig hele kommunens kulturcenter og kulturelle fyrtårn. Og det vil stråle endnu kraftigere, når den igangværende udbygning er afsluttet i sommeren 2015. ”Vi er stolte af vores center i dag, men vi får endnu bedre faciliteter, når udbygningen er afsluttet. Så får vi virkelig et center, der er up to date på alle fronter,” siger direktøren for Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, K.E. Kristensen. Det er byggefirmaet Jens Jensen fra Holstebro, der er i fuld gang med at føre udvidelsen af kulturcentret til cirka 42 millioner kroner ud i livet. Det er kulturcentrets arena, Skjern Bank Arena, der udbygges, så der bliver plads til endnu flere tilskuere til Skjern Håndbolds hjemmekampe i ligaen. Der bliver desuden sponsorlounge, flere omklædningsrum og depot samt klublokaler og håndboldadministration. I dag er der omkring 1400 siddepladser i arenaen, og det tal bliver fordoblet til cirka 2700 siddepladser, når den nye arena står klar. I dag kan der – med ståpladser – være 2400 tilskuere til en hjemmekamp. Det tal vil efter udbygningen stige til 3100.

www.arla.dk

STEMNINGEN KAN BLIVE ENDNU BEDRE

Samtidig kan stemningen blive endnu bedre. I den nye arena fordeles tilskuerne nemlig hele vejen rundt om banen, hvilket skaber en såkaldt kedeleffekt. Det vil styrke oplevelsen under håndboldkampene og andre sportsbegivenheder. Den nedsatte dommerkomité, der udvalgte vinderprojektet, udtalte efterfølgende: ”Det valgte projekt skaber en rigtig god sammenhæng og synergi i hele kulturcentret. Efter endt byggeri bliver der en fremragende logistik, så der i højere grad end i dag er plads til flere arrangementer i kulturcentret på samme tid, ligesom der bliver en god afvikling, når mange tilskuere skal ud og ind af centret samtidigt”. ”Vi kan også have et større publikum til shows og koncerter. Her kan vi for alvor drage fordel af de forbedrede faciliteter,” siger K.E. Kristensen. SIKRER DET BEDSTE INDEKLIMA

Projektet indeholder den nyeste teknik og sikrer det bedste indeklima under afvikling af arrangementer med mange tilskuere.

Det bedste til dit barn Skjern Kristne Friskole Fasanvej 18 6900 Skjern Tlf. 97 35 13 60 Mail: skf@skrif.dk www.skrif.dk

Nr. Vium Mejeri Sønderupvej 24 6920 Videbæk Tlf. 96 94 56 00 18 

  www.rksk.dk

at være


nter

n

FAKTA

RINGKĂ˜BING-SKJERN KULTURCENTER

Der er 14 fuldtidsmedarbejdere og cirka 45 timelønnede medarbejdere. Indvier i august 2015 den nye arena med plads til 3100 tilskuere. Har desuden to andre haller.

Her i skrivende stund – pü tÌrsklen til 2015 – har centret endnu ikke haft de store gener af udbygningen. Men det kommer nok til forüret, nür arenaen lukkes i tre müneder fra den 1. april. Den nye arena ventes at kunne indvies i august 2015, og den er süledes klar, nür Skjern Hündbold tager hul pü den nye sÌson.

Foruden hündboldkampe, landsmøder, store idrÌtsbegivenheder og shows kan kulturcentret tilbyde en lang rÌkke faciliteter: Bowling, fitness, skydecenter, springgrav, kunstgrÌsbane og overnatning. Rummer desuden de vÌrelser, der bruges af Ballet- og hündboldakademiet. Kulturcentret har ogsü en afdeling af Musikskolen Ringkøbing-Skjern.

Renovationsselskabet – dit affaldsselskab Vi kan tilbyde:       

professionel hündtering af affaldet største erfaring indenfor genbrugsomrüdet modtagestation for farligt affald tømning af olieudskillere og sandfang konkurrencedygtige priser fakturering direkte til kunden gratis rüd og vejledning i sortering og afsÌtning

Tlf. 97 37 33 77

www.esoe.dk

post@esoe.dk

Kontakt os for et uforpligtende tilbud om: 

Fliser og belĂŚgningsarbejde

af grÌsplÌner Kontakt os for etAnlÌgning uforpligtende tilbud om: og grønne omrüder

Fliser og belÌgningsar BeskÌring, Entreprenørarbejde beplantning samt bejde ogsü med minimaskine pasning af udearealer  GrÌsslüningAlt forefaldende AnlÌgning af grÌsplÌner og grønne omrüder arbejde ogsü  Entreprenørarbejde

BeskĂŚring, beplant- med minimaskine Snerydning for private, ning samt pasning erhverv, boligforenin afAlt forefaldende arbejde udearealer ger og grundejerfor Snerydning for private, eninger erhverv, boligforeninger GrĂŚsslĂĽning

• Drømmer du om at starte egen virksomhed – eller er du lige güet i gang? • Hvad med økonomi, lovgivning, det praktiske, hvad hvis du skal ansÌtte, hvad skal du passe pü ‌ og hvad skal du sikre dig? • Deltag i Erhvervscentrets ivÌrksÌtterkursus og bliv klÌdt pü til livet som selvstÌndig. • Klik dig ind pü erhvervscentret.dk og se hvordan du tilmelder dig eller ring til os pü tlf. 9975 2600.

og grundejerforeninger

   

   Bredgade 45 . 6940 Lem . 97 34 10 25 Email: bm.service@mail.dk www.bmbrolaegning.dk

Bredgade 77 • 6940 Lem St. T: 99 75 26 00 • F: 99 75 26 01 ec@erhvervscentret.dk • www.erhvervscentret.dk

www.rksk.dk 

  19


Et liv i balance

Priorgårdens små sensat I slutningen af 2014 åbnede en ny butik på Torvet i Ringkøbing, og det er en butik, der adskiller sig fra alle andre butikker i byen. Butikken er døbt ”Priorgården – skaber små sensationer”, og medarbejderne er hovedsageligt personer med ”nedsat funktionsevne”, som det hedder i fagsproget. Det vil sige borgere med f.eks. et psykisk eller fysisk handicap. Ringkøbing-Skjern Kommune står bag den nye butik i det centrale Ringkøbing. Dette interview med lederen af Priorgården, Anette Sunesen Gaas­dal, og fagchefen for Handicap og Psykiatri i RingkøbingSkjern Kommune, Inge Marie Vestergaard, finder sted nogle uger før åbningen, og de er glade for, at tingene faldt på plads, så butikken kunne blive til virkelighed. ”Vi skulle dels finde en god placering, og dels skulle vi være sikre på, at serveringen i butikken ikke var konkurrenceforvridende i forhold til de andre handlende i byen,” siger Inge Marie Vestergaard. Derfor er der lavet en juice- og smoothiebar i den nye butik. ”Det er vigtigt, at der bliver serveret noget i butikken. Det er erfaringen fra lignende butikker i andre kommuner, hvor vi har hentet inspiration. Serveringen er en god anledning til at få kunderne ind i butikken,” siger Anette S. Gaasdal. Inspirationen er især hentet hos Claudis Have i Lemvig og Café Noget Særligt i Vejen. ”Begge steder har man stor succes med dette koncept, så det er noget, vi glæder os utroligt meget til at komme i gang med,” siger Anette S. Gaasdal.

20 

  www.rksk.dk

MANGE FORDELE VED BUTIKKEN

De kan hurtigt opremse en række fordele ved sådan en butik. ”Det gælder om at skaffe meningsfyldt arbejde ”ude i virkeligheden” til den gruppe af borgere. Ganske som alle andre også gerne vil have et meningsfyldt arbejde. I denne butik kan vi netop tage hensyn til, at det er borgere med specielle behov. De kan arbejde på nedsat tid, og de kan tage hjem eller holde en ekstra pause, hvis der er en dag, de har behov for dét,” siger Inge Marie Vestergaard. ”Det er også med til at give brugerne et netværk – det er i hvert fald de erfaringer, de har gjort i Lemvig og Vejen. Netop disse borgere har måske en tendens til at holde sig meget hjemme, men butikken kan være anledningen til, at de også mødes med ligesindede i fritiden. Og det er rigtig meget værd,” siger Anette S. Gaasdal. Så er der alle de varer, der skal sælges i butikken. De kommer forskellige steder fra i det kommunale regi. Det er fra ledige i kompetencecentrene og produktionsskolen, og det er fra brugerne i Handicap og Psykiatri og fra ældrecentrene. ”Det betyder jo også, at brugerne ikke længere blot skal producere til lager. Nu skal tingene sælges. De kan gå ned i butikken og se de ting, de har fremstillet. Det er der også en stor tilfredsstillelse i,” siger Inge Marie Vestergaard. SKAL SVARE PÅ TURIST-SPØRGSMÅL

Den nye butik i Priorgården kommer til at ligge side om side med turistbureauet. De har samme indgang. I højsæsonen har turistbu-


ationer

KAN NEDBRYDE TABU OM PSYKISK SYGE

”Det skulle gerne give brugerne nogle positive oplevelser, så de kan komme videre i deres liv. Det er derfor, vi har valgt at bruge ”skaber små sensationer” i vores navn. Vi håber på de små sensationer i hverdagen,” siger Anette S. Gaasdal og henviser til, at det med at skabe og sprede små sensationer er hentet direkte i Ringkøbing-Skjern Kommunes nye vision. ”Vi håber også, at butikken kan være med til at nedbryde nogle af de tabuer, der er forbundet med at være psykisk syg. Selv om man er psykisk syg, kan man godt passe et arbejde og dermed bidrage til samfundet,” siger Inge Marie Vestergaard.

FAKTA

reauet i Ringkøbing åbent om eftermiddagen, og ellers skal turisterne finde deres informationer på en touchskærm. Nu kan turisterne i stedet uden for turistbureauets åbningstid kigge inden for i den nye butik og måske få svar på deres spørgsmål dér. ”Det giver en ekstra dimension, at vi også skal betjene turisterne. Nu må vi se, hvor meget det bliver, men det øger kravene til vores medarbejdere, og det tror jeg, de fleste af dem kan klare,” siger Anette S. Gaasdal. Det er et klart håb, at mange brugere – efter en periode i Priorgården – kan komme videre ud på arbejdsmarkedet.

PRIORGÅRDEN

”Priorgården – skaber små sensationer” er en butik på Torvet i Ringkøbing. Det er et tilbud fra Ringkøbing-Skjern Kommune til borgere med ”nedsat funktionsevne”, som det hedder i fagsproget. Det kan f.eks. være psykisk og fysisk handicappede. Priorgården åbnede den 28. november 2014. Butikken har en juice- og smoothiebar. Reklamerer for de lokale fødevarer på egnen og sælger nogle af dem. Sælger varer, der er produceret i kommunalt regi – f.eks. på produktionsskole, kompetencecentre, ældrecentre og dagtilbuddene inden for Handicap og Psykiatri. Anette Sunesen Gaasdal er daglig leder af Priorgården. Der er yderligere én fastansat. Det ventes, at 15-20 brugere kan være tilknyttet Priorgården og arbejde på forskelligt timetal. Samtidig skal en række frivillige tilknyttes stedet. Ligger som nabo til turistbureauet og skal i perioder hjælpe med betjeningen af turisterne.

HYDRA-GRENE En stærk hydraulikpartner

Skjern:

Bækgårdsvej 36 • 6900 Skjern Tlf.: 9735 0599

Greve:

Nimbusvej 7-11 • 2670 Greve Tlf.: 4397 0500 For yderligere information

® www.hydra.dk

www.rksk.dk 

  21


Et liv i balance

Samvær med spil og snak Det kan godt være, at Grethe Nielsen på 92 år er en anelse tunghør, men snakken går nu alligevel meget godt, når 19-årige Elisabeth Kinner kommer på besøg hver mandag eftermiddag. Grethe Nielsen bor i en ældrebolig på Ringkøbing Plejehjem, og Elisabeth Kinner går i 3.g på Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. Elisabeth Kinner er med i besøgstjenesten under Ringkøbing-Rindum Sognes Menighedspleje. De kendte ikke hinanden på forhånd, da Elisabeth Kinner ringede på hos Grethe Nielsen en mandag i sensommeren og præsenterede sig som den nye besøgsven. ”Personalet spurgte, om jeg havde lyst til at få en besøgsven, og det ville jeg rigtig gerne. Jeg er glad for at få besøg. Jeg har ikke tidligere haft en besøgsven,” siger Grethe Nielsen, der igennem sit lange liv har boet i både Ringkøbing og Skjern. VAR KLAR TIL OPGAVEN

På Det Kristne Gymnasium slog Elisabeth Kinner til, da ovennævnte menighedspleje dukkede op på gymnasiet for at gøre reklame for besøgstjenesten. ”Jeg havde hørt et tilsvarende indslag i både 1. og 2.g, men på det tidspunkt følte jeg mig ikke klar til opgaven. Men det gjorde jeg i begyndelsen af 3.g. Jeg føler, at jeg har tiden til det, og jeg vil gerne være noget for andre,” siger Elisabeth Kinner. Formanden for Ringkøbing-Rindum Sognes Menighedspleje, Birgit Beiter, var imponeret over resultatet af det korte informationsmøde på Det Kristne Gymnasium.

22 

  www.rksk.dk

IMPONERENDE MANGE

”Vi har gennem 5-6 år haft disse informationsmøder på Det Kristne Gymnasium, og normalt er der 12-13 unge, der melder sig – det er både drenge og piger. Men i 2014 var der ikke færre end 22 gymnasieelever, der gerne ville med i besøgstjenesten, og det er vi utrolig glade for,” siger Birgit Beiter. Menighedsplejen har omkring 60 frivillige, der hjælper på forskellige områder. Grethe Nielsen og Elisabeth Kinner begynder som regel deres eftermiddagskomsammen med at drikke kaffe. Og måske er de så heldige, at Grethe Nielsens fætter Knud Astrup, der er tidligere bager, har bagt en kage til kaffen. SÅ SKAL DER SPILLES

Efter kaffen skal der spilles. Det kan være enten kortspillet 500 eller brætspillet Rummikub. Det er duoens foretrukne spil. ”Tiden går så godt, når man spiller,” siger Grethe Nielsen. Spørgsmålet er så, hvem der vinder? ”Det er vist meget forskelligt – det gør vi begge to,” siger Grethe Nielsen og smiler. ”Sidste gang var du rigtig god til 500,” tilføjer Elisabeth Kinner. Samværet kan foregå både i Grethe Nielsens lejlighed og i fællesrummet på plejehjemmet. Der bliver også tid til at snakke om, hvad Elisabeth Kinner skal lave, når hun i sommeren 2015 bliver student.


ET PUSTERUM I HVERDAGEN

Elisabeth Kinner er glad for, at hun meldte sig som besøgsven. ”Det giver et pusterum i min hverdag. Jeg skal ikke tænke på afleveringsopgaver og lektier. Jeg kobler fra og nyder at være sammen med Grethe, og jeg kan se, at Grethe er glad for besøget,” siger Elisabeth Kinner. Rollen som besøgsven har også givet hende en vis afklaring om den jobmæssige fremtid. ”Jeg har været i praktik som sygeplejerske, men jeg har ikke helt afgjort, om det er noget for mig. Til gengæld er jeg via besøgene hos Grethe blevet bekræftet i, at jeg vil arbejde med mennesker,” siger Elisabeth Kinner.

FAKTA

”Vi snakker lidt om, hvad jeg skal lave, når jeg er færdig på gymnasiet,” siger Elisabeth Kinner, der stammer fra Bøvling i Lemvig Kommune og blandt andet valgte Det Kristne Gymnasium, fordi hun kan bo på gymnasiet. Den kommende student tilføjer: ”Det er spændende at høre om, hvad Grethe Nielsen har lavet i sit lange liv”. ”Jeg har stået i butik i mange år. Både på apoteket og hos en købmand,” siger Grethe Nielsen. De snakker også om, at Grethe Nielsens familie er meget flinke til at besøge hende. ”Vi fik desværre ingen børn selv, men min søster og hendes børn med familier er rigtig flinke til at besøge mig. De vil gerne besøge moster, som de siger. Det gælder også de mindre børn i familien. De slår armene om halsen på mig. Og de vil gerne spille kort. Så får vi os et slag kort. Det er meget hyggeligt, og det giver en masse liv. Det er på samme måde, når jeg har besøg af Elisabeth – så bliver der liv,” siger Grethe Nielsen.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG?

På kommunens hjemmeside er der på undersiden www.rksk. dk/frivillig samlet en række nyttige informationer om frivilligt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der findes f.eks. en oversigt over frivillige foreninger i kommunen, pjecer om frivillige tilbud, oplysninger om kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde, kommunens samarbejde med frivillige, herunder kontaktpersoner osv.

Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern, www.frivilligvest.dk, er en foreningsdrevet virksomhed, der bakker op om frivilligt socialt arbejde og foreninger, der arbejder inden for det felt. Det sker f.eks. ved formidling af frivillige jobs. Der blev i 2012 gennemført en kortlægning af den frivillige verden i Ringkøbing-Skjern Kommune. Et borgerpanel på 2000 deltagere var med i undersøgelsen. Der var en svarprocent på 68. Undersøgelsen viste, at 57 procent af borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune udfører frivilligt arbejde. På landsplan er tallet 43 procent. Den største rekruttering til at være frivillig sker gennem netværk og relationer.

Skal vi gøre din hverdag lettere?

)' !.'

Vil du heller have kvalitetstid med familien end gøre rent? Vi tilbyder: • Rengøring i private hjem – også hovedrengøring

2 2-/4/2% % $ , / (

• Havearbejde – samt vedligeholdelse

Vi påtager os mange andre opgaver – forhør nærmere ... Vi er godkendt under fritvalgsordningen i Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Herningvej 5, 6950 Ringkøbing • Tlf. 9680 1999 www.vikarservice.nu

6)

• Erhvervsrengøring

Vi glæder os til at høre nærmere fra dig

● ● ● ● ● ●

Autoelektro - Diesel Bil- og bådvarmer Elektriske maskiner El- og luftværktøj El-motorer og gear Diverse pumper

www.skjern-elektro.dk Skjern Elektro 1

www.rksk.dk 

  23

14/12/04 12:40:32


Et liv i balance

De forskønner landsbyerne Der har flere gange lydt kritiske røster a la ”et fuldstændigt meningsløst job”, når kontanthjælpsmodtagere blev sendt i aktiveringsjob. En sådan beskrivelse kunne ikke være mere forkert, når snakken falder på en nyskabelse i Ringkøbing-Skjern Kommune: landsbypedellerne. Det er nemlig en ordning, der allerede har høstet anerkendelse hos både dem, der udfører jobbet, og dem, der får det udført. ”Vi havde oprindeligt tænkt, at det var folk i seniorjob, der skulle have rollen som landsbypedeller. Men nu er Ringkøbing-Skjern Kommune i den positive situation, at der – i hvert fald på nuværende tidspunkt – ikke er nogen, der har behov for et seniorjob. Derfor er mange af opgaverne i stedet gået til de folk, der er inde omkring vores kompetencecentre – altså dem, der er på kontant-

hjælp,” siger Per Gorm Nielsen, der er landdistriktskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune. Landsbypedellerne skal lave de opgaver, som ellers ikke ville blive lavet ude i landsbyerne. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af både rekreative områder og borde, bænke og legeredskaber, men også administrative opgaver som ajourføring af hjemmeside, hjælp i forbindelse med fundraising og markedsføring af området i form af ”den gode historie”. Det må ikke være opgaver, som den pågældende borgerforening ellers ville hyre et firma til. SKAL HJÆLPE DE FRIVILLIGE

”Det må ikke være konkurrenceforvridende opgaver. Det skal være opgaver, som frivillige ellers skulle gøre. Det skal fjerne noget af arbejdsbyrden for de frivillige ude i landsbyerne, så de i stedet kan bruge deres ressourcer på udviklingsaktiviteter til gavn for lokalsamfundet,” siger projektleder Helle Brunner. Og det har det netop gjort de steder, hvor kontanthjælpsmodtageren Carl Birger Storgaard har været sendt ud. Han har været med til at renovere bænke i Lem. ”Vi tog bænkene med hjem til værkstedet, hvor de blev slebet og malet. Ved Kunstpavillonen i Videbæk har vi renoveret både bænke og legeredskaber, og i Grønbjerg har jeg ryddet en bålplads, som var groet efter,” fortæller Carl Birger Storgaard. HAR FÅET POSITIV RESPONS

I Vorgod/Barde har han været med til at beskære træer og renovere en legeplads. Han har været godt tilpas med arbejdet.

Villy Poulsen A/s Vand · Spildevand · Gadelys

Østergade 130, 6900 Skjern Telefon 9674 8500 · www.rsforsyning.dk

24 

  www.rksk.dk

PRÆCISIONSARBEJDE via nyeste teknologi og mere end 30 års erfaring Villy Poulsen A/S er eksperter i præcisionsarbejde under jorden og er med til at sætte nye standarder inden for: • Styrbar boring • Pilotrørsboring • Kloakrenovering • Iblæsning af kabler • PE-svejsning • Pipe bursting

Villy Poulsen A/s Holstebrovej 5 · 6900 Skjern T 97 35 22 99 · villypoulsen.dk


e

DET VAR ELLERS IKKE BLEVET LAVET

Vorgod/Barde Borgerforening er én af de borger- og sogneforeninger, der har henvendt sig til kommunen med at ønsket om at få udført landsbypedel-opgaver. Formanden for Vorgod/Barde Borgerforening, Christian Christensen, er glad for ordningen, selv om han også har ønsker til en forbedring af den. ”Det er dejligt at få lavet noget, som ellers ikke ville blive lavet. Det har været pragtfuld at have landsbypedellerne – det har været en positiv oplevelse,” siger Christian Christensen. Han vil gerne have faste landsbypedeller tilknyttet Vorgod/Barde, og så kunne han godt tænke sig, at de måtte udføre flere opgaver end i dag. ”Det vil være en fordel med faste landsbypedeller, hvis det kan lade sig gøre. Så vil de få en større grad af kendskab til byen, arbejdsopgaverne og kontaktpersonerne. Det vil også være fint, hvis de i højere grad må arbejde med forskellige maskiner, end det er tilfældet i dag. Det vil øge antallet af opgaver, som de kan udføre,” siger Christian Christensen, der dog er helt på det rene med, at der ikke må være tale om konkurrenceforvridende arbejdsopgaver i forhold til det private arbejdsmarked.

FAKTA

”Vi har fået masser af positiv respons. Mens vi er i gang med arbejdet, kommer folk forbi og roser vores indsats. Det er selvfølgelig meget dejligt. Man kan mærke, at beboerne i de pågældende byer er glade for, at arbejdet bliver gjort, og det giver os naturligvis en god fornemmelse,” siger Carl Birger Storgaard. Det er som regel et hold, der er af sted på opgaven. ”Jeg vil selvfølgelig hellere have et rigtigt arbejde og dermed ikke være på kontanthjælp længere. Men hvis jeg skal fortsætte med at have kontanthjælp, vil jeg også gerne fortsat være landsbypedel. Jeg kan godt lide arbejdet,” siger Carl Birger Storgaard.

LANDSBYPEDELLER

Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har taget initiativ til at etablere en landsbypedel-ordning. Hvis du bor i et lokalsamfund, har du mulighed for at få tilknyttet en landsbypedel. Det er Kompetencecentret i Ringkøbing, der står for de såkaldte ”arm og ben-opgaver”, mens projektleder Helle Brunners primære opgave er at finde frivillige, som vil hjælp med de efterspurgte administrative opgaver. Ordningen kan hjælpe lokalsamfundene og de lokale foreninger med at få løst opgaver, som enten ikke løses i dag, eller som løses af frivillige. Opgaverne kan f.eks. være vedligeholdelse af bygninger, bænke, legeredskaber eller udendørs arealer og rydning af arealer. Målet med ordningen er at give et løft til serviceniveauet i lokalsamfundene, og at kræfterne hos lokale ildsjæle kan bruges på nye aktiviteter, arrangementer eller udviklingsopgaver til gavn for lokalsamfundet.

Din professionelle sparringspartner

SKROT

JERN OG METAL KØBES OG AFHENTES BRUGSJERN SÆLGES Skal din bil skrottes, så kan vi udstede skrotningsattest og udbetale skrotningspræmie kontant!

SKJERN PRODUKTFORRETNING ApS RINGKØBINGVEJ 17 · TLF. 9735 0905

www.vjl.dk eller ring 96 80 12 00

ISO 14001 certificeret

www.rksk.dk 

  25


Ny vision skal bruges i hverdagen En stærk og særdeles brugbar vision i hverdagen. Sådan beskriver viceborgmester Kristian Andersen fra Kristendemokraterne den nye vision i Ringkøbing-Skjern Kommune: Naturens Rige. Da det nye byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune tiltrådte den 1. januar 2014, var flere af politikerne på banen med et ønske: Kommunen skal have en ny vision. En vision til glæde for både de nuværende og kommende indbyggere samt kommunens gæster. Og en vision, lokalpolitikerne kan bruges i deres politiske arbejde. Der ligger ingen tilfældigheder bag valget af netop ordene Naturens Rige. ”Der ligger et grundigt forarbejde bag visionen. Politikerne er blevet interviewet og er kommet med oplæg forud for en visionsdag. Det er blevet til visionen med fire underpunkter,” forklarer Kristian Andersen. Han synes, det er oplagt at tage udgangspunkt i Naturens Rige og lade netop de to ord stå som overskrift for hele visionen. ”Vi bor jo midt i Naturens Rige. Vi er rige på natur, og det skal vi selvfølgelig udnytte til noget positivt,” siger Kristian Andersen. VÆKST OG ET LIV I BALANCE

Han er glad for, at visionen står på to ”ben”. Det handler både om ”Vækstjydernes hjem” og om ”Et liv i balance”. ”Begge dele er yderst vigtige. Vi er nødt til at have noget vækst og nogle arbejdspladser. Og gerne flere end vi har i dag. Men de bløde værdier er også afgørende for det gode liv – den enkelte bor-

26 

  www.rksk.dk

ger skal have et liv i balance. Det betyder f.eks., at der skal være nogle gode fritidsaktiviteter,” siger viceborgmesteren. Det er efter hans mening en klar og let forståelig vision. ”Det er ikke en vision med sensationer og luftige vendinger. En vision skal være konkret og ikke fyldt med vidtløftige ord, som man alligevel ikke kan forholde sig til,” siger Kristian Andersen, der mener, at kommunens borgere kan identificere sig med visionen. SUCCESHISTORIERNE SKAL FORTÆLLES

Visionen fortæller om alle de gode ting, som Ringkøbing-Skjern Kommune har at byde på. Og det skal fortælles med så tilpas høj stemmeføring, at det kan høres langt ud over kommunegrænsen. ”Kommunens indbyggere er ambassadører for hele egnen. De skal fortælle, hvor godt det er at bo her. Vi skal have vendt udviklingen, så folk flytter til vores kommune i stedet for væk fra den. Vi skal være bedre til at markedsføre vores kommune – vi skal turde prale lidt mere af vores succeshistorier. I den forbindelse er Naturens Rige et godt brand af vores kommune,” siger Kristian Andersen. Efter hans mening skal kommunen være mere opsøgende i kampen for nye indbyggere. ”Vi skal måske have et team, der rejser rundt og besøger de store virksomheder i landet og fortæller dem, at de f.eks. med stor fordel kan oprette en underafdeling her i kommunen. Vi er gode til produktionserhverv, og vi har en yderst stabil arbejdskraft,” siger Kristian Andersen.


FAKTA

Vi er og bliver rige på n Naturen er kilden til VISION Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til atDet skabe går vækst.vi efter. Det l Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbej og arbejder sammen på tværs.

VISION

å natur i Danmarks største kommune. til det gode liv og til at skabe vækst. et lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene Desuden skal det ejder sammen påudbasuneres, tværs. at man sagtens kan bo i Ring-

akte skal muligt

indgå partnerskaber lokalt, regionalt og landsdækkende

købing-Skjern Kommune og så arbejde i f.eks. Herning eller Holstebro. VISION Han kan hurtigt opremse nogle klare fordele ved at bo i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Et liv i balance å natur i Danmarks største kommune. SAMMENHOLD OG RIGT FORENINGSLIV Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted ”Der er etliv rigt ogDu alsidigt foreningsliv, ogi håret, der er et rigtigt godt og rtil af jobdet i gode og til at skabe vækst. at leve. og familien får frisk blæst nærvær i lokalsamfundet ode idé og sammenholdmasser blandt borgerne. der hele som af sport og kultur.Så Herer huserer aktivenaturen, borgere, som selver tager anat utrolig afvekslende – deher harhelte vi –nærmest noget for enhver svar. Vi dyrker lokale dem som sætter aktiviteter i gang, styrker etmå forlykkes, fordi vi forkæler ildsjælene sammenholdet gør det sjovt at bo her. smag. Så skal man heller ikke underkende detogøkonomiske aspekt. Mange familier her i kommunen har et større rådigbejder sammen på tværs. hedsbeløb, end hvis de var bosat østpå,” siger Kristian Ander-

er af job i ode idé og må for at akte skal muligt

VI VIL

sen. Det hedder i visionen, at ”ildsjælene skal forkæles”. ”Det kan ske på flere områder. Hvis vi taler om erhvervslivet, så skal vi i kommunen gøre alt, hvad vi må, for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig. Og hvis det er på Ringkøbing-Skjern naturens trygt ogfor sundt sted foreningsområdet, så skal Kommune vi gøre erdet så letstorby som– etmuligt at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og ildsjælene at sætte nye aktiviteter i gang,” siger Kristian Anmasser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som selv tager andersen, dersvar. gerne den vision som en trofast følgeViser gørdeop mednye den beskedenhed og praler mere af vores Vi dyrker lokale heltevestjyske – dem som sætter aktiviteter i gang, styrker svend, når politikerne træffer beslutninger. område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som sammenholdet og gør det sjovt at de bo gode her. ”Vi skal hele tiden have at beslutninger og vision matværter,for vi er.øje, Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, cher hinanden,” siger viceborgmesteren.

Et liv i balance

Værtens bedste historie

som de får lyst til at fortælle videre.

Værtens bedste historie Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af vores område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

VI VIL VI VIL VIL VI puffe blidt til folk,

indgå partnerskaber så de kommer med benytte og beskytte lokalt, regionalt og i de aktives klub naturen som vores landsdækkende skatkammer

VI VIL puffe blidt til folk, VI VIL VILmed så VI de kommer

i deskabe aktives ogklub benytte og beskytte sprede små naturen som vores sensationer skatkammer

VI VIL skabe og sprede små sensationer

Vækstjydernes hjem Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i Lysten til Her at starte og drivevi egen virksomhed har skabt tusinder af j området. trækker i hinandens området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode id tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må f mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig. Kommune gør alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.

Vækstjydernes hjem Vi er og bliver rige på n Naturen er kilden til Det går vi efter. Det l og arbej

Et liv i balance Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af j i håret, nærvær i lokalsamfundet og åer og de vidstrakte Det brusende den levende fjord, de snoede området. Herhav, trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode id masser af sport ogåbent kultur. Herdag. husenaturområder holder hus hver Der er plads til hvad alle. Vi mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, vi skal må f rerdele aktive borgere, selv og tager de gode oplevelsermed ogsom rige muligheder med såsig. mange som mulig hjælpe virksomheder at etablere udvikle for at tiltrække turisterde og nye indbyggere. ansvar. Vi dyrker lokale helte – dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her.

Vækstjydernes hjem Natur med pladsgaranti

Natur med pladsgaranti Det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidstrakte naturområder holder åbentfjord, husde snoede hver åer og de vidstrakte Det brusende hav, den levende dag. Der er plads til alle. skal naturområder holder åbent husVi hver dag.dele Der er plads til alle. Vi skal de gode oplevelser og muligheder med så mange som mulig dedele gode oplevelser ogrige rige muligheat tiltrække turistersom og nyemuligt indbyggere. derformed så mange for at tiltrække turister og nye indbyggere.

Natur med pladsgaranti

Værtens bedste historie Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af voresområde. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

Se hele visionen på side 34

www.rksk.dk 

  27


Vedersø

Stadil

Torsted

Tim

Grønbjerg

Stadil Fjord

Hee

Hover

Kloster

Søndervig

Spjald

No Ølstrup

VIDEBÆK

RINGKØBING Finderup

Vesterhavet

Højmark

Velling

Nørre Lyngvig

Herborg

Rækker Mølle Lem

HVIDE SANDE

F

Hanning

Ast Dejbjerg

Halby

Årgab

Bølling

Faste

Stauning

Ringkøbing Fjord

Skodbjerge Skaven TIPPERNE

B

SKJERN

Vostrup

TARM Lønborg

Skuldbøl Bork Havn

Sønder Bork

Ådu

Hemmet

Nørre Bork

Sønder Vium Lyne

0

28 

  www.rksk.dk

Copyright © Ringkøbing-Skjern Kommune

5


³ Remmerhus

Vorgod-Barde

DEBÆK

org

Fjelstervang Egeris

Mølle

ng

Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer. Kommunen har godt 58.000 indbyggere, som bor i naturskønne omgivelser. Kommunen består af byer, landsbyer og landområder med hver deres særpræg. De største byer er Ringkøbing, Skjern, Hvide Sande, Tarm og Videbæk, hvor godt halvdelen af indbyggerne bor. Resten bor i de mange større og mindre landsbyer og sogne.

Fiskbæk

Astrup

Faster

Troldhede

Borris

Ådum

Hoven

5

10 Kilometer

www.rksk.dk 

  29


Søg om byggetilladelser   på computeren

FAKTA

Digitaliseringen ruller ind over Danmark. Næsten alt kan i dag klares digitalt. Vi kan overføre penge til hinanden via mobilen, indberette skat på nettet og i denne tid skaffes mange julegaver på nettet. Digitaliseringen er kommet for at blive, og landets kommuner er også med. Det sker i form af bølger, og december er måneden, hvor den 3. bølge af slagsen rulles ud – også i Ringkøbing-Skjern Kommune. ”Vi er næsten der, hvor vi har digitaliseret alle de services, vi kan. Den 3. bølge griber især fat på det tekniske område, fx i form af digital ansøgning om byggetilladelser,” siger Carsten Spang, stabschef for Service og Digitalisering. Der er i alt planlagt fire digitale bølger. Den sidste bølge kommer i 2015, hvorefter næsten alle kommunale services kan tilgås 24 timer i døgnet via kommunens hjemmeside. ”Kontakten med det offentlige begynder i dag på nettet. På flere og flere områder skal du nu betjene dig selv, når du har et ærinde med det offentlige. Digital selvbetjening har åbent hele døgnet, og det betyder, at du kan klare dine ærinder, hvor og hvornår du ønsker det,” siger Carsten Spang. Fra 1. november 2014 er det offentlige også begyndt at sende Digital Post til borgere over 15 år med CPR-nummer, der ikke er blevet fritaget fra Digital Post. Hvis man ikke kan modtage posten digitalt, kan man fortsat blive fritaget i kommunens borgerservice.

FAKTA

Efter Digitaliseringsbølge 3 skal du nu klare x, y og z hjemmefra. Bølge 1 trådte i kraft den 1. dec. 2012 og borgere, der kan, skal nu på nettet betjene sig selv inden for fem udvalgte opgaveområder. Bølge 2, som også er aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen for 2013, omfatter i alt 12 opgaveområder. Bølge 3 er aftalt som del af økonomiaftalen for 2014 og omfatter 10 nye områder.

LO Ringkøbing Fjord Dansk El-Forbund MidtVest Banetoften 54, 7500 Holstebro www.def.dk/lokalafdelinger/ Midtvest.aspx 3F Holstebro Tujavej 20 7500 Holstebro www.3f.dk/holstebro 3F Ringkøbing-Skjern Byskellet 33 6950 Ringkøbing www.3f-ringkobing.dk FOA Herning Gormsvej 3-5 7400 Herning www.foa.dk/Afdelinger/ FOA-Herning

Ejendomsfunktionærerne Midt- og Vestjylland Vester Allé 7 8000 Århus C www.ejendom-midt.dk Ejendomsfunktionærerne Esbjerg Norgesgade 19, 1. 6700 Esbjerg www.ejendom-sydjylland.dk HK MidtVest Vestergade 43 7400 Herning www.hk.dk/midtvest Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K www.tl.dk

www.lo-ringkoebingfjord.dk 30 

  www.rksk.dk

din indgang til en rigtig fagforening...! METAL Skjern-Ringkøbing Holmegårdsvej 2-4 6950 Ringkøbing www.metal-skjernringkobing.dk METAL Varde Østergade 22 6800 Varde www.danskmetal.dk NNF Midtjylland Haraldsgade 19 7400 Herning www.midt-vestjylland.nnf.dk SL 4. Ringkøbing Amt Knud Rasmussens Vej 10 7500 Holstebro www.sl.dk/midtogvestjylland


budget 2015 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BUDGETFORUDSÆTNINGER Det nye byråd har med budgettet for 2015 sat retning for besparelser og ny vækst i Ringkøbing-Skjern Kommune. 40 mio. kr. ekstra skal hvert af de kommende fire år investeres i nye vækstinitiativer. Samtidig skal besparelser og skattestigninger skabe et robust fundament for kommunens økonomi.

Hvor kommer pengene fra – Budget 2015 Andel i procent af den samlede indtægt

  Udviklingsbidrag, regionen -0,2%   Skatter 74,9%   Tilskud og udligning 25,3%

Diagrammet viser, hvor kommunens indtægter kommer fra. Der er primært tale om skatteindtægter samt tilskud og udligning. De samlede indtægter udgør cirka 3,3 milliarder kroner i 2015.

BUDGETTET INDEBÆRER OVERORDNET SET: • At skatteprocenten for indkomstskat hæves med 0,3 procentpoint til 25,0 procent og grundskyldspromillen hæves med 1,44 promillepoint til 31,00 promille. • At der er indarbejdet besparelser med 75,7 mio. kr. i 2015 stigende til 151,5 mio. kr. i 2018. • Et anlægsbudget på gennemsnitligt 82,5 mio. kr. årligt. • En vækst- og udviklingspulje på 40 mio. kr. pr. år. • L ånoptagelser på yderligere i alt 80 mio. kr. i perioden 2015 – 2018, heraf 49 mio. kr. i 2015. • At kommunens kassebeholdning ultimo 2015 er på 206,1 mio. kr., ultimo 2016 på 218,5 mio. kr., ultimo 2017 på 162,1 mio. kr. og ultimo 2018 på 137,8 mio. kr. Målet var 150 mio. kr. i alle år. • At kommunens andel af servicedriftsudgiftsrammen overholdes. • At resultatet på ordinær drift i både 2015 og 2016 svarer til udgifterne til anlæg og afdrag på lån.

DRIFTSBUDGETTET ER GENERELT KENDETEGNET VED: • At der skal nedlægges 77 plejehjemspladser. • At fastholde den nuværende skole- og dagtilbudsstruktur. De eksisterende lukningskriterier på 75 elever i skolerne og 27 børn i daginstitutionerne fastholdes. Og selvom det kan aflæses i statistikker, at enkelte skoler og daginstitutioner vil komme i nærheden af de nævnte kriterier, så er der ikke indarbejdet bewww.rksk.dk 

  31


B U D G E T 2 015

sparelser som følge af færre enheder på hverken skole- eller dagtilbudsområdet. • At Byrådet ønsker at fokusere på en ny tilgang til borgerne – et aktivt medborgerskab. I den fremtidige tilrettelæggelse af kommunens kerneydelser bliver det nødvendigt at motivere borgerne til større selvhjælp og til at hjælpe andre. • At Byrådet er klar over, at borgerne vil komme til at opleve serviceforringelser, selv om der er forsøgt at nytænke tilgange i besparelserne. Som et generelt udgangspunkt har Byrådet set mere på tilgangen til serviceydelsen end på at reducere kvaliteten i serviceydelsen – altså at færre får adgang til ydelsen, men at de, der får, ikke vil opleve en kvalitetsforringelse. • At Byrådet har fokuseret på, hvordan digitalisering og velfærdsteknologien kan understøtte de kommunale kerneydelser set i relation til det nye borgersyn. • At Byrådet har fundet plads til at opprioritere den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på sundhedsområdet. • At Byrådet har opprioriteret den forebyggende indsats rettet mod familierne. • At Byrådet har afsat en vækst- og udviklingspulje på 40 mio. kr. pr. år. Der er enighed om, at der hurtigt skal tages en drøftelse af konkrete forslag, og at forslagene skal understøtte intentionerne i kommunens nye vision ”Naturens Rige”. Et forslag er der dog allerede enighed om, og det er at udrulle fibernet til hele kommunen. Hvor anvendes pengene Nettoudgifter på driften   Administration 10,9%   Sundhed og Omsorg 20,5%   Handicap og Psykiatri 8,2%   Service og Digitalisering 1,4%   Beskæftigelse 22,1%   Land, By og Kultur 6,6%   Børn og Familie 5,9%   Dagtilbud og Undervisning 24,4%

Diagrammet viser, den procentvise fordeling af kommunens udgifter. Fordelingen er vist på Fag– og stabsområder. Der er tale om nettoudgifter i 2015 på cirka 3,2 milliarder kroner.

• Pulje til vuggestuer i landsbyerne. • Igangsætte renovering af Tim skole og Fresiahaven. Netto anlægsudgifter – ekskl. ældreboliger Beløb i mio. kr.   Økonomi- og Erhvervsudvalget 6,8 mio. kr.   Social- og Sundhedsudvalget 9,7 mio. kr.   Teknik- og Miljøudvalget 31,9 mio. kr.   Børne- og Familieudvalget 19,4 mio. kr.   Kultur- og Fritidsudvalget 4,2 mio. kr.

Diagrammet viser nettoanlægsudgifterne fordelt på udvalgs­ områderne. Udgifter til ældreboliger er ikke med i opgørelsen. Der er tale om nettoudgifter i 2015 på cirka 83 millioner kroner.

BESKATNINGSPROCENT Den kommunale indkomstskatteprocent er forhøjet med 0,3 procentpoint og grundskyldspromillen for øvrige grunde er forhøjet med 1,44 promillepoint i forhold til budgettet for 2014. Procenter og promiller 2015 Skatteprocent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,0 250 Grundskyldspromille for landbrugsjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 Grundskyldspromille for øvrige grunde . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,00 200 Kirkeskatteprocent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,05 150 FORVENTET RESULTAT 2015

Forventet resultat 2015  Mio. kr. 100 Skattefinansieret område, ordinær drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,7 Skattefinansieret område, anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -83,1 Forsyningsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 Låneoptagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,0 Afdrag på lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -32,6 Øvrige finansforskydninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0,6 Samlet resultat 2015, overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,3

ANLÆGSBUDGETTET I perioden 2015-2018 udgør den samlede anlægsaktivitet på det skattefinansierede område i alt netto 330,4 mio. kr., svarende til 82,6 mio. kr. i gennemsnit pr. år. I 2015 udgør anlægsbudgettet på det skattefinansierede område 83,1 mio. kr. I anlægsbudgettet har Byrådet fundet plads til følgende nye projekter: • Yderligere opsparing på 23 mio. kr. til en ny rådhusstruktur, således at der nu er afsat godt 100 mio. kr. til rådhusstrukturen i 2017/2018. • Videreførelse af den digitale fokusering mod borgerne og i folkeskolen. • Ny bilpark til kommunens hjemmepleje, hvor man skal undersøge mulighederne og konsekvenserne af at satse på el-biler. • Opprioritere energisatsningen på de kommunale bygninger. • Opprioritere borgernes og turisternes muligheder for at få adgang til kommunens skønne natur. 32 

  www.rksk.dk

Forventet likviditet ultimo året i budgetperioden Mio. kr. 250

206,1

218,5

200

162,1 137,8

150 100

2015

2016

2017

2018

Diagrammet viser udviklingen i den skattefinansierede kassebeholdning i budget-perioden 2015-2018.

År


FORÆLDREBETALINGSTAKSTER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET OG SKOLEFRITIDSORDNINGER I 2015.

Takst pr. md. 2015

DAGPLEJE (25%) 48 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.333 kr. 32 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.556 kr.

VUGGESTUE (25%) 50 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.470 kr. 25 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.255 kr.

BØRNEHAVE (25%) 50 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.759 kr. 25 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.055 kr.

KOMMUNAL FROKOSTORDNING Enhedstakst for vuggestue- og børnehavebørn i de institutioner der har kommunal frokostordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 kr.

SKOLEBØRN I ALDERSINTEGREREDE INSTITUTIONER (30%) Hover-Torsted og Ølstrup Fuldtidsplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 kr. Morgenplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 kr.

SKOLEFRITIDSORDNINGER (51%) Fuldtidsplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.166 kr. Morgenplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 kr.

SFO-klubber (51%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

666 kr.

Ovenstående takster er gældende fra 1. januar 2015. Forældrebetalingen bliver opkrævet over 11 rater, juli måned er betalingsfri. Der ydes søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og skolefritidsordninger (ekskl. SFO-klubber), samt til børn hvis forældre modtager tilskud til privat børnepasning. Ændring af pladstype kan ske ved henvendelse til institutionen. ”Op i tid” kan ske fra dag til dag, ”ned i tid” med to måneders varsel til den 1. eller den 16. i en måned. Der er mulighed for at søge om nedsættelse af betalingen (økonomisk fripladstilskud) på www.rksk.dk/digitalpladsanvisning.

www.rksk.dk 

  33


Lovpligtig digital postkasse Lovpligtig digital Lovpligtig digital postkasse postkasse Lovpligtig digital postkasse Til virksomheder, foreninger mv. Til virksomheder, foreninger mv. Til virksomheder, foreninger mv. Fra 1. november 2013 Fra 1.alle november 2013 Til virksomheder, foreninger mv. skal virksomheder, Fra 1. november 2013 skal alle virksomheder,

foreninger og organskal alle virksomheder, foreninger og organFra 1. november isationer med et 2013 CVRforeninger og organisationer med et CVRskal alle virksomheder, nummer have postisationer med en et CVRnummer have en postforeninger og organkasse til Digital Post fra nummer have en postkasse til Digital fra isationer med etPost CVRdet offentlige. kasse til Digital Post fra det offentlige. nummer have en postdet offentlige. kasse til Digital Post og fra giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så I Postkassen er gratis det offentlige. Postkassen giver hurtig adgang sikkerogpost. Opret postkassen, så I ikke går gliper af gratis vigtigeog meddelelser. Læstil mere opret på virk.dk/postkasse Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så I ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på virk.dk/postkasse ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på virk.dk/postkasse Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så I ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på virk.dk/postkasse

Til borgere Til borgere Til borgere Fra 1. november 2014 Fra 1.alle november Til borgere skal borgere 2014 have en Fra 1. november skal alle borgere 2014 have en

postkasse til Digital Post VISION skal alle borgere have en postkasse til Digital Post Fra 1. november 2014 fra det offentlige. Men postkasse til Digital Post Vihave er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. fra det Men skal alleoffentlige. borgere en postkassen kan allerede fra det offentlige. Men Naturen postkassen allerede postkasse tilkan Digital Post er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. oprettes nu. postkassen kan allerede Det oprettes nu. fra det offentlige. Mengår vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene oprettes nu. og arbejder sammen på tværs. postkassen er kangratis allerede Postkassen og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så du Postkassen giver hurtig adgang til sikker post.påOpret postkassen, så du oprettes nu.eraf gratis ikke går glip vigtigeog meddelelser. Læs mere og opret borger.dk/postkasse Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, så du ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på borger.dk/postkasse Et liv i balance Vækstjydernes hjem VI VIL VI VIL går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på borger.dk/postkasse ikke Postkassen er gratis og giver hurtig adgang til sikker post. Opret postkassen, såpuffedu indgå partnerskaber blidt til folk, lokalt, regionalt og så de kommer med ikke går glip af vigtige meddelelser. Læs mere og opret på borger.dk/postkasse Den digitale postkasse er et resultat af landsdækkende i de aktives klub Den digitale postkasse er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Den digitale postkasse er et resultat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen vil spare samfundet for knapt den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Postkassen vil spare samfundet Den digitale postkasse er et resultat af 400 mio. kr.vil omspare året samfundet – til glæde for for knapt både Postkassen for knapt 400 mio.og kr. virksomheder. om åretdigitaliseringsstrategi. – til glæde for både den fællesoffentlige borgere 400 mio.og kr. virksomheder. om året – til glæde for både borgere Værtens bedste historie Postkassen vilmed spare samfundet for knapt VI VIL VI VIL Natur pladsgaranti borgere og virksomheder. benytte og beskytte skabe og 400 mio. kr. om året – til glæde for både naturen som vores Ringkøbing-Skjern Kommune sprede små www.rksk.dk skatkammer borgere og virksomheder. Ringkøbing-Skjern Kommunesensationer www.rksk.dk Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området. Her trækker vi i hinandens tråde og slår til, når den gode idé og mulighed opstår. Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt, hvad vi må for at hjælpe virksomheder med at etablere og udvikle sig.

Det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidstrakte naturområder holder åbent hus hver dag. Der er plads til alle. Vi skal dele de gode oplevelser og rige muligheder med så mange som muligt for at tiltrække turister og nye indbyggere.

www.rksk.dk www.rksk.dk

34 

  www.rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet og masser af sport og kultur. Her huserer aktive borgere, som selv tager ansvar. Vi dyrker de lokale helte – dem som sætter aktiviteter i gang, styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her.

Vi gør op med den vestjyske beskedenhed og praler mere af vores område. Vi har det hele tæt på og det fortæller vi folk som de gode værter, vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem. Og så giver vi dem et par gode historier med hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune


Klipning af træer og beplantning Principskitse – private fællesveje Træer og beplantning skal være beskåret i en højde af minimum 4 meter og en bredde af minimum 4 meter, så renovationsbilen, udryknings­ køretøjer, slamsuger og andre kan komme frem.

Beskær beplantningen

Minimum 4 meter

Beskær beplantningen

Minimum 4 meter

Privat grund

Privat grund

02/2010

Kørevejen skal være farbar – også i perioder med regn og sne.

www.rksk.dk 

  35


Sådan stiller du din affaldsbeholder Adgangsvejen er strækningen fra affaldsbeholderen til vejen, hvor skraldebilen holder. Adgangsvejen skal opfylde følgende krav: Et jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton.

Låger kan stå åbne af sig selv.

Mindst 1 m bred.

Fri passage hele vejen.

En frihøjde på mindst 2 m.

Ingen trin. Et godt lys i den mørke tid.

Ingen hældninger over 10 %. (Se dog særregler for skrånende adgangsveje op til 25 %).

Ryddet for sne og is.

Pladsen, affaldsbeholderen står på, skal opfylde følgende krav: God frihøjde over beholderen.

Et godt lys i den mørke tid (sensorlampe).

Håndtag og hjul på beholderen skal vende ud mod skraldemanden.

1 m friplads foran beholderen.

25 cm friplads til siderne.

Et fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton.

Kan du ikke overholde reglerne, skal du køre affaldsbeholderen ud til vejen på tømningsdagen.

36 

  www.rksk.dk

02/2010

Har du sækkestativ, skal det have et bekyttelsesnet, som er let at åbne for skraldemanden.


BRUG LÅGET Batterier og småt elektronik kan du aflevere på låget af din affaldsbeholder. • Saml batterier og elektronik i en klar frysepose på højst 4 liter. • Slå en knude på posen og læg den ud på låget af affaldsbeholderen.

Batterier Batterier fra fx ure, legetøj, cykellygter, mobiltelefoner og fødselsdagskort med musik. Småt elektronik Småt elektronik er fx barbermaskiner, mobiltelefoner og elektrisk legetøj.

Skraldemanden tager posen med, næste gang han henter dit affald.

Undgå skår i arbejdsglæden – smid aldrig elpærer i skraldespanden. Elpærer splintres, når de bliver smidt ind i skraldebilen, og skraldemanden risikerer at få glasskår i ansigtet. Aflever alle typer elpærer på genbrugspladsen. Tak for hjælpen.

www.rksk.dk 

  37


Kom af med affald til genbrug

Kom af med affaldet på den rigtige måde Brug vores nye mobilløsning til at finde den nærmeste genbrugsplads, til at få råd om korrekt sortering og til at se, hvor du finder en af vores ca. 600 beholdere til bl.a. glas, dåser, papir, plast og batterier. Scan koden eller indtast adressen i din mobil browser.

dunkk.dk

Affald og Genbrug

www.esoe.dk

38 

  www.rksk.dk

www.rksk.dk/affald


Natur med pladsgaranti

  Prisregn over Ringkøbing-Skjern Kommune 2014 bød på adskillige flotte priser til borgere, iværksættere og turist-ildsjæle i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har samlet fire af dem på dette opslag. ØLSTRUP: ÅRETS LANDSBY

Et enstemmigt regionsråd i Region Midtjylland kårede Ølstrup til Årets Landsby. ”Det er fantastisk, og det er en stor anerkendelse af alt det, byen har arbejdet målrettet med de seneste år,” siger formanden for Ølstrup Sogneforening, Susanne Stentoft Hermansen. Der bor 289 indbyggere i Ølstrup. Landsbyen er på blot fem år vokset med 46 indbyggere. Og i den samme periode er der etableret to søer; den ene af dem med strandsand fra Vesterhavet og en badebro. Der er etableret store byggegrunde, og bygget ny boldbane. Byen har en daginstitution, en friskole og en Dagli’ Brugsen. Det er også blevet til en 2020-strategi, der lægger rammerne for de næste mange års initiativer. ”Ølstrup hører til i den absolut bedste liga. Det ligger til Ølstrups indbyggere at vise initiativ, og det er det, som har givet dem titlen og de 150.000 kroner,” siger Jørgen S. Madsen, tidligere formand for LAG Ringkøbing-Skjern, der indstillede Ølstrup til prisen. Det er sjette gang, at prisen uddeles, og det er anden gang, at en landsby i Ringkøbing-Skjern Kommune løber med hæderen – Spjald har tidligere haft æren. IVÆRKSÆTTERPRIS TIL WOW-PARK

Brødrene Jacob og Aage Hindhede fik den regionale iværksætterpris fra Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter. De fik prisen for at have etableret forlystelsesparken WOW-Park, der ligger mellem Højmark og Finderup. Ringkøbing-Skjern Kommune, Landdistriktsrådet i RingkøbingSkjern Kommune, LAG Ringkøbing-Skjern og Erhvervscentret Ringkøbing Fjord skrev i deres indstilling af brødrene bag WowPark blandt andet: ”Vestjylland kan nu tilbyde et nyt oplevelses- og kulturtilbud, der sætter nye standarder indenfor natur, motion og fantasioplevelser i naturen, og der er skabt en række lokale arbejdspladser”. Du kan andetsteds i dette Info-hæfte læse mere om WOW-Park og brødrenes tanker bag den nye attraktion i kommunen.

TURISTPRIS TIL STAUNING WHISKY

Da Region Midtjylland uddelte TurismeVÆKSTpris 2014 faldt halvdelen af de fire priser inden for Ringkøbing-Skjerns kommunegrænse. Der var en såkaldt temapris til Stauning Whisky for deres målrettede indsats. Stauning Whisky har valgt at slå på velvære for at tiltrække sine 8.000 årlige gæster.

”I har med stor dygtighed grebet den mulighed for at øge omsætningen, der ligger i at tage udgangspunkt i fortællingen om produktet – til både danske og udenlandske gæster. Og I har gjort det på en personlig, sjov og lærerig måde,” sagde regionsrådsformand Bent Hansen ved prisuddelingen. PERSONLIG PRIS TIL TURISTDIREKTØR

Den anden turistpris i Ringkøbing-Skjern Kommune tilfaldt direktøren for Ringkøbing Fjord Turisme, Lykke Nielsen Høj. Regionsrådet hædrede en person, der har udmærket sig på særlig vis, som det hedder i beskrivelsen af prisen. Lykke Nielsen Høj har med regionsrådsformand Bent Hansens ord gennem et stærkt og engageret lederskab formået at gennemføre en række initiativer, der både har været visionære og har nydt stor opbakning og anerkendelse i erhvervet. Initiativerne inkluderer blandt andet Die Dänische Nordsee og det nye Vestkystpartnerskab, der er under etablering som følge af regeringens nationale vækstplan for turismen.

www.rksk.dk 

  39


Natur med pladsgaranti

Med legen og   fantasien i top WOW-Park har som målsætning at være en anderledes forlystelsespark. Det fornemmer man egentlig allerede, når man har parkeret bilen. Man ankommer nemlig til bagsiden af den gamle, flotte gård Løvstrupgaard. Det var her, møddingspladsen var i gamle dage. Der er indgang gennem den gamle kostald, hvor noget af staldinventaret er bevaret. De gamle kobinsler og drikkekopper vil helt sikkert vække minder hos mange i den ældre generation. Ude i Løvstrupgaards gamle have og skov finder man selve forlystelserne. Hvis man vel at mærke lægger hovedet lidt tilbage. De fleste af dem findes nemlig oppe i trætoppene. Her er der gangbroer af net mellem de hytter, der er bygget i trækronerne. Og der er udspændt et kæmpe net mellem træerne, hvor man kan tumle rundt og trille med store, gennemsigtige bolde. Og så er der en masse kæmpe slynger. Det er brødrene Aage og Jacob Hindhede, der står bag den nye attraktion i kommunen. Ideen opstod ved slyngen – en gynge, der hænger i en snor ned fra en gren i et stort træ – hjemme i haven på gården Gl. Hindhede i Højmark. En gård, som Aage Hindhede som 10. generation driver i dag med 130 malkekøer.

BARNDOMMENS BEGEJSTRING

”Jeg kan stadig huske suget og begejstringen fra min barndom, når man gyngede i den store slynge og legede, at man var Tarzan. Det er dén glæde, der ligger til grund for WOW-Park. Det er fascinationen ved fysisk aktivitet og fantasifuld leg, der er baggrunden for vores park,” siger Aage Hindhede. 40 

  www.rksk.dk

Der ligger også en anden, klar intention med parken: Sundhed. ”Generelt set bevæger vi os alt for lidt. Mennesket er ikke skabt til at sidde så meget stille, som mange i det moderne samfund gør i dag. Her i parken indbyder alt til bevægelse – man kan simpelthen ikke lade være. Vi har rigtig mange familier, der samler flere generationer til familiesammenkomst her i parken. De hygger sig meget sammen på tværs af alder,” siger Aage Hindhede. GRÆNSEOVERSKRIDENDE GANGSYSTEM

For de små er der masser af næring til fantasien. Det er der f.eks. i troldehøjen, hvor trolden Max gemmer sig. Der er et gangsystem i troldehøjen, og her kan det være ret grænseoverskridende at bevæge sig ind. Max viser sig aldrig ved dagslys, men det sker, at et barn pludselig får øje på hans hale … ”Det med det sunde gælder også den mad, man kan købe i parken. Vi har ikke slik, sodavand og frituremad. Det er ikke for at være fanatiske, for den slags spiser og drikker vi selvfølgelig også selv ind imellem. Men her kan vi garantere forældrene, at de aldrig vil blive plaget om eller føle sig fristet af disse usunde sager, for det er her ganske enkelt ikke,” siger Aage Hindhede. Hvordan finder man så lige på at bruge Løvstrupgaard til en forlystelsespark og på den måde hive det gamle skole- og børnehjem op af glemslen? ”Vores mor er født og opvokset på en gård ikke langt fra Løv­ strupgaard, og når vi som børn besøgte vores bedsteforældre, så legede vi ofte i denne fantastiske skov. Det er et ideelt sted,” siger Aage Hindhede.


STORT POTENTIALE I PARKEN

”Det var en lang proces, og vi holdt det faktisk hemmeligt i to år. Vi er jo vestjyder. Der er ingen grund til at råbe det ud til højre og venstre, før man er sikker på, at det bliver til noget. Men det gjorde det heldigvis. Vi ser et stort potentiale i parken både i forhold til lokale og turister, og det er også derfor, at vi turde binde an med så stort et projekt. På trods af en meget stor lokal opbakning har det været hårdt arbejde at etablere parken, men det har været det hele værd,” siger Aage Hindhede.

FAKTA

Så fik de travlt med at kontakte Stiftelsen Løvstrupgaard, der ejer stedet, og søge diverse myndigheder om diverse tilladelser.

WOW-PARK

WOW-Park er beliggende mellem Finderup og Højmark på Løvstrupvej 1, 6900 Skjern. Parken åbnede i juni 2013 og havde det første år 15.000 gæster. I 2014 var besøgstallet omkring 20.000. Parken er grundlagt af brødrene Aage og Jacob Hindhede, der stammer fra Højmark, hvor Aage Hindhede i dag bor på fødegården Gl. Hindhede sammen med sin familie. Det er Løvstrupgaard, der lægger have og park til forlystelserne, der for en stor dels vedkommende befinder sig op i trækronerne på de store træer, hvoraf hovedparten er bøg og gran. Løvstrupgaard fungerede i mange år som et skole- og børnehjem. Der boede 20 børn på gården ad gangen. De gik i skole på gården og hjalp med de daglige gøremål i stald og mark. Stedet ophørte som skole- og børnehjem i 1974. Stiftelsen Løvstrupgaard ejer gården, der blev sat i stand i 1997, uden det efterfølgende lykkedes at finde noget at bruge gården til. Om selve navnet WOW-Park: Initiativtagerne vil gerne give publikum en wow-oplevelse – derfor navnet.

Paul Johansen (Adv.H)

Lotte Bliddal (Adv.L)

Michael Jørgensen (Adv.L)

Berit Holmstrøm (Adv.)

TIND Textil & Kunst

byder velkommen til en arkitektonisk perle på landet med naturmaterialer i meget høj kvalitet. Butikkens 390m2 er et univers af garner, strik, tøj, tasker, smykker, strømper, filthjemmesko og sundhedssko. Vi glæder os til at byde dig velkommen! Følg med i hvad der sker af kurser og arrangementer på butikkens blog: www.tind-textilkunst.blogspot.dk

anlægsgartner og aut. kloakmester

BORRIS • TLF. 97366194 • BIL 20336194

Butikkens åbningstider: Tirsdag - fredag kl. 10-17 · Lørdage kl. 10-16 Søndag og mandag lukket! Røjklitvej 10 – Kloster 6950 Ringkøbing Tlf. 97 33 77 78 post@tind-textilkunst.dk www.tind-textilkunst.dk

www.rksk.dk 

  41


Natur med pladsgaranti evej

Klitvej

ra Pa

Det siges ofte, at vestjyder er vant til, at tingene ikke kommer af sig selv, og at man derfor selv må smøge ærmerne op og tage fat, hvis drømmene skal blive til virkelighed. Det er en gruppe borgere i Herborg et godt eksempel på. De har i mange år kæmpet for at få en cykelsti mellem Herborg og Videbæk. En kamp, der går cirka 15 år tilbage. ”Der er jo en del cyklende trafik mellem Herborg og Videbæk. Det gælder blandt andre de ældste skolebørn. Samtidig er der mange, der løber turen mellem Herborg og Videbæk, hvor de kommer forbi naturområdet Herborg Bakker, der bruges af mange, når man har brug for en skøn naturoplevelse i nærområdet,” siger Ove Mortensen fra den gruppe af Herborg-borgere, der bevæbnet med vilje og tålmodighed har holdt fast i cykelsti-planerne. Det er Herborg Sogneforening, der har lagt navn til de officielle ansøgninger fra cykelsti-gruppen. I den gamle Videbæk Kommune lå planerne om den pågældende cykelsti ofte langt oppe på politikernes lange prioriteringsliste over nye projekter.

Land ervig

nd Holmsla

   Kampen for en    cykelsti betalte sig

Sønd

lle j lve er nd Sø de ga

der Søn

SØGTE RÅD OG VEJLEDNING

”Cykelstien blev desværre ikke til noget i disse år, selv om alle var enige om, at det var et vigtigt projekt. Vi søgte i stedet inspiration hos den såkaldte Opsund-gruppe, der havde medvirket til at få en cykelsti mellem Videbæk og Spjald. De havde f.eks. fået de berørte lodsejere til ganske gratis at lægge jord til cykelstien. Det samme lykkedes for os. Desuden havde Opsund-gruppen fået støtte fra de såkaldte LAG-midler. Men her fik vi desværre afslag, og dét projekt måtte opgives,” fortæller Ove Mortensen. Det fik dog ikke initiativgruppen til at give op. ”Vi tog i stedet direkte kontakt til en af politikerne i udvalget for teknik og miljø. Det betød, at vi igen kom på politikernes prioriteringsliste, og denne gang lykkedes det endelig at få grønt lys til cykelstien, hvilket vi naturligvis var meget glade for. Der blev bevil-

0

get 900.000 kroner til projektet,” siger Ove Mortensen og fortsætter: ”Der er stor begejstring i lokalområdet over, at planerne nu er blevet til virkelighed”. I det aktuelle cykelsti-projekt får lodsejere erstatning for den jord, de har afgivet til cykelstien, og det er kommunen, der har stået for hele processen om indgåelse af aftaler, betaling og etablering af cykelstien. ØGET FÆRDSEL TIL HERBORG BAKKER

Det er Ove Mortensens klare fornemmelse, at rigtig mange vil benytte sig af cykelstien. Den ventes at være færdig i slutningen af 2014. ”Motion er jo oppe i tiden, og der vil formentlig være mange, der enten vil cykle, gå eller løbe på stien. Det gør det mere trafiksikkert, når vi ikke længere skal færdes på vejene. Samtidig vil cykelstien øge interessen for at bruge Herborg Bakker,” forudser Ove Mortensen. Omkring halvdelen af den cirka 2,5 kilometer lange cykelsti mellem Herborg og Videbæk bliver anlagt på det gamle banelegeme. Den bliver ganske enkelt lagt oven på de gamle jernbaneskinner. TIL GLÆDE FOR LOKALE OG TURISTER

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder konstant på at øge antallet af cykelsti-kilometer i kommunen, og foruden at være til stor glæde for kommunens indbyggere er det også guld værd for turismen. En undersøgelse foretaget af egnens lokale feriehusudlejere viser, at 79 procent af turisterne enten har ”stor interesse” eller ”interesse” i at cykle på deres ferie. Og det er vel at mærke en undersøgelse med 20.000 besvarelser. 42 

  www.rksk.dk


 Rin

ej gv

ev ej

Ring

Va s

j ve No

re

Nd r

st Ve

gv ej

evej van

Land

Ler

ve j

ve Herning

n gi Rø ej dv

ve j

Klitvej

Sdr Lemvej

nd Holmsla

Ve llin g

j

Ve nn er ve j

Lemvej

Stau

lle

ve ning

ra Pa

j

j lve

ng Ri kø v ng bi ej

er nd Sø de ga

g ve

j

ng omkrin

g Ringkøbin

j

CYKELSTI-PROJEKTER I KOMMUNEN

I 2014 færdiggjorde Ringkøbing-Skjern Kommune to cykelstiprojekter. Det gælder stien mellem Videbæk og Herborg og stien mellem Stauning og Velling. Sidstnævnte er en del af målsætningen om en cykelsti hele vejen rundt om Ringkøbing Fjord.

g Fjord

Tar m

vej

Ma

trækni nglende stis

FAKTA

ej Klitv der Søn

3,5 km

Sta unin

Lønborgve Cykelruter_

gfjord Ringkøbin 1

Cykelpulje

ansøgt cyke

Cykelpulje

9,8 km

lsti - fase

2

os

bø lv ej

fase 3

Br

Kirk ehø

lsti - fase

ansøgt cyke

lsti ansøgt cyke Cykelpulje eget trace Cykelsti i s vej Cykelsti lang Kommune Sti i Varde

jvej Kommu g-Skjern Ringkøbin Kultur og Land, By

7,2 km Vedr.:

ne

Vardevej

dervig

6880 Tarm .rksk.dk Toften 6, 24 24 www Tlf.: 99 74

1-2-3 inger fase ans une Ly øgn let cykelpulje bin nge- Skjern Komm t over sam ve Kommune Oversigtskor gkøbing Fjord i Ringkø j lsen og Ringkøbing-Skjern Kommune øbing-Skjern Rin om © Geodatastyreiflg. aftale med Ringk brug dt run gtsmæssig alene anv. er kun til oversi Kortet må Matrikelkort

Dato: Målforhold:

10-12-2014 1:125.220

Sagsbeh.:

hegro

Kommende cykelsti-projekter: I løbet af 2015 ventes kommunen at gå i gang med en cykelsti på otte-ni kilometer langs klitvejen syd for Hvide Sande. Der ventes ligeledes i 2015 en cykelsti hen over den såkaldte Baggers Dæmning i toppen af Ringkøbing Fjord – det vil i øvrigt afkorte den 110 kilometer lange tur rundt om Ringkøbing Fjord en smule.

5 Kilom eter 2,5 0

DejBjerG Golf Klub w w w. d e j b j e r g g k . d k ■ 18-huller bane ■ 6 hullers Pay & Play ■ Golfskole

00 kr. Vi gi’r 1.8 t a b ra i år te rs fø t e d

Alt i tømrerAlt i tømrerog og snedkerarbejde snedkerarbejde

• Landbrug/industri • Landbrug/industri Dejbjerg Golf Klubs Parcelhuse/træhuse • Parcelhuse/træhuse bane er beliggen• de • Om- og tilbygning • Om- og tilbygning i smukke omgivelser • Vinduer og døre • Vinduer og døre ved Dejbjerg Plantage, • Inventar • Inventar med udsigt til skov og • Energivejledning • Energivejledning lyngbakker. • Termofotografering • Termofotografering

• Udlejning af teleskop- Banen er lettere• Udlejning af teleskop- og bomlift og bomlift kuperet.

Nye medlemmer er velkomne.

Jens Ove JensHansen Ove Hansen

Tømrer- og Tømrerbygningssnedker og bygningssnedker ApS Besøg også vores lækre restaurant. Holstebrovej 7 . 6971 Holstebrovej Spjald 7 . 6971 Spjald

ApS

Fax 97 38 21 71 . Fax www.j-o-h.dk 97 38 21 71 . www.j-o-h.dk E-mail: firma@j-o-h.dk E-mail: firma@j-o-h.dk

Letagervej 1 Dejbjerg 6900 Skjern kontor@dejbjerggk.dk

Tlf. 97 38 Tlf. 97 38 11 01 11 01 Bil 40 68 11 Bil 40 68 11 01 01 www.rksk.dk 

  43


Natur med pladsgaranti

Stilhed og store vidder ”Det er noget af en udfordring, du har givet mig”, siger Poul Gregersen, da han sammen med forfatteren til hovedparten af artiklerne i dette info-hæfte sætter sig ind i sin Volvo. Poul Gregersen er skov- og landskabsingeniør ved RingkøbingSkjern Kommune, og redaktionsudvalget har bedt ham udpege nogle af sine yndlingssteder her i kommunen. ”Udfordringen ligger i, at jeg skal begrænse mig. Du har bedt om fire-fem flotte steder her i kommunen, men jeg kunne jo finde mange flere. Det er svært at udvælge så få, og samtidig har vi kun fire-fem timer til rådighed,” siger Poul Gregersen, mens vi triller ud på landevejen i landets største kommune. ”Hvis man ser vores natur fra hovedvejen, så er den egentlig temmelig kedelig. Men du skal ikke ret langt væk fra de store veje, før naturen er helt fantastisk. Det tror jeg faktisk ikke, at alle borgere i kommunen er klar over. Samtidig har vi en utrolig afvekslende natur,” siger Poul Gregersen, der naturligvis er begejstret for, at byrådspolitikerne har valgt Naturens Rige som kommunens nye vision. Vores første stop er Pumpestation Nord ved Skjern Å. Den største af åens tre pumpestationer. Selve den firkantede, grå klods af en bygning vinder ikke nogen arkitekturpris, men udsigten fra toppen kan godt begå sig i konkurrencer. ØJET KAN STRÆKKE UD

”Prøv lige og se disse vidder. Her kan øjet strække ud. Hvis man har kørt rundt i Holland eller i det tyske Ruhr-distrikt, så kan man

godt forstå, at hollændere og tyskere er begejstrede for sådan en udsigt,” siger Poul Gregersen. Et storstilet projekt til hele 4,3 millioner kroner skal forbedre forholdene betragteligt ved pumpestationen. Der bliver blandt andet ordentlige toiletforhold. Beløbet er givet til åens tre pumpestationer og genopførelse af Sønderby Spang ved Borris. Poul Gregersen viser hen til den attraktion, der gør stedet til et yndet udflugtsmål for børnefamilierne. En færge, hvor passagerne ved at trække i et reb kan komme fra den ene å-bred til den anden. FORETAGE SIG NOGET AKTIVT

”Det er fint, at man ved mange af vores natursteder kan foretage sig noget aktivt som f.eks. med denne færge. Andre steder kan det være legepladser eller motionsredskaber. Det skal der selvfølgelig ikke være ved alle vores natursteder, men vi må også erkende, at det ikke længere er nok at anlægge en sti på et dige og så lade folk gå frem og tilbage dér. Der skal mere til i dag,” siger Poul Gregersen og nævner et populært, klassisk eksempel: De voksne sidder ved et bord-bænke-sæt og drikker kaffe, mens børnene tumler rundt. Succesen er hjemme. Vi kører syd om Ringkøbing Fjord med kurs mod Tipperne og Værnengene – et paradis for ornitologer. Poul Gregersen stopper bilen, slukker motoren og ruller vinduet ned. ”Prøv og hør. Der er fuldstændig stille. Stilhed er eftertragtet, og i en hektisk verden bliver det ikke mindre eftertragtet i fremtiden,” forudser Poul Gregersen.

Vellingvej 1 · 6950 Ringkøbing info@jyskservice.dk · www. jyskservice.dk

Ring og få et uforpligtende tilbud

Tlf. 70 110 240 1 Erhvervs-/privatrengøring 44 

  www.rksk.dk

2 Vinduespolering

3 Vikartjeneste

4 Konsulenttjeneste


Vi kører rundt på grusvejene mellem små, gamle jagthytter med fantasifulde navne som Fruens Vilje og Skør Nok. På tagene sørger opfindsomme vejrhaner for, at ingen er i tvivl om vindretningen. ”Alene det at køre rundt herude er en attraktion i sig selv,” siger skov- og landskabsingeniøren. Vi kører langs vestkysten op til nordenden af fjorden – mellem Søndervig og Ringkøbing kører vi ad Baggersvej ned til fjorden. ”Dette sted er helt ideelt til kitesurfing – det blæser altid. Der er virkelig mange, der finder herned, og vi har planer om at sætte tre såkaldte ese-huse op, så forholdene bliver endnu bedre. Her kan surferne og cyklister fra Ringkøbing og Søndervig f.eks. spise deres mad. I dag er der stor forståelse for, at naturen skal være så tilgængelig som muligt,” siger Poul Gregersen. Vi kører til Momhøje Naturcenter – kommunens eget naturcenter få kilometer fra Fjelstervang. Det er meget brugt som lejrskole på grund af de mange udfoldelsesmuligheder i det kuperede terræn i det gamle brunkulsleje. Det er her, man finder kommunens højeste punkt på 95 meter over havet. Den nyeste aktivitet er en discgolf-bane, hvor man kaster en frisbee rundt i ”hullerne”. ”Vi er meget stolte af dette herlige sted,” siger Poul Gregersen.

FAKTA

NATUREN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG

HER STOPPEDE VI

På vejen rundt til nogle af Poul Gregersens yndlingssteder i Ringkøbing-Skjern Kommune stoppede vi følgende steder: Pumpestation Nord ved Skjern Å Tipperne/Værnengene Den nordlige ende af Ringkøbing Fjord ved Baggersvej Momhøje Naturcenter Poul Gregersen er skov- og landskabsingeniør ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

www.garant.nu

Garant rinGkøbinG Gulve & Gardiner Skaadsmosevej 8 · 6950 Ringkøbing Gulv 97 32 54 44 · Gardiner 97 32 17 77

Garant Skjern Gulve & Gardiner Nykærvej 16 · 6900 Skjern Gulve 97 35 17 77 · Gardiner 97 35 47 77

www.rksk.dk 

  45


Værtens bedste historier

   Career Campus:   Fantastisk fællesskab 28-årige Lærke Clausen Hansen fra København var begejstret for udsigten til en læreplads som møbelsnedker hos One Collection i Ringkøbing. Men samtidig meldte der sig også en vis nervøsitet: Hvor skal jeg bo, og kommer jeg efter arbejdstid til at sidde helt alene i min egen, lille lejlighed i en by, hvor jeg ikke kender en eneste? Nej, sådan behøver det ikke at være, hvis man kommer langvejs fra og får arbejde eller praktikophold i Ringkøbing-Skjern Kommune i en periode. Kuren mod den slags bekymringer hedder Career Campus og ligger på Aldershvilevej i Ringkøbing. Vejnavnet lyder som stedet for et plejehjem, og det er også ganske rigtigt. Career Campus har en fortid som plejehjemmet Aldershvile. I dag summer det af et helt anderledes liv, og i opholdsrummene og i køkkenet bliver der talt mange forskellige sprog, og i det rummelige køkken breder der sig ofte en liflig duft af mad fra fremmede kulturer. DE PERFEKTE RAMMER

”Da jeg skulle til jobsamtale hos One Collection – ja, faktisk inden selve samtalen – kørte den ene af indehaverne mig ud til Career Campus for at vise mig et muligt bosted under mit praktikophold. Det gjorde mig utrolig glad. Dels var det et godt tegn, at indehaveren allerede inden jobsamtalen viste mig et oplagt sted at bo, og dels kunne jeg med det samme se de perfekte rammer i Career Campus,” siger Lærke Clausen Hansen. Hun blev ikke skuffet. Stedet var helt perfekt for københavnerpigen, der er opvokset på Langeland og derfor er lidt af en bonde-

røv, som hun selv udtrykker det. Dette interview finder sted i november 2014, hvor Lærke har boet cirka fem måneder på Career Campus. Måske vender hun tilbage til Ringkøbing, når hun efter skoleopholdet i København igen skal i praktik. BEBOERE LAVER MAD SAMMEN

”Der er mange fordele ved Career Campus. Dels er jeg ikke alene i den megen fritid, jeg trods alt har. Jeg er meget socialt anlagt, så derfor passer det helt perfekt. Vi laver mad sammen og hygger os. Dels er der mange jævnaldrende her på Career Campus. Det er fedt. Og det er ligeledes spændende at møde så mange udlændinge. På mit arbejde møder jeg ikke så mange jævnaldrende,” siger Lærke Clausen Hansen. Spørgsmålet er så, om hun kunne tænke sig at flytte permanent til Ringkøbing, når hun er uddannet møbelsnedker og skal finde et job? ”Jeg er ikke færdig med København endnu, men når min kæreste og jeg skal til at stifte familie, så kunne vi godt finde på at flytte til en mindre by, hvis der er et godt job til både mig og min kæreste. Det kunne være mange steder i Danmark,” siger Lærke Clausen Hansen. POLSK INGENIØR FALDT FOR DANMARK

26-årige Jan Grodzinski fra Polen har allerede besluttet, at opholdet i Ringkøbing skal være af mere permanent karakter. Her i no-

Vi producerer tryksager med omtanke ... og det virker! 5041 0751 Svanemærket trykkeri

Kontakt os på tlf. 96 800 700 Vi kan også tilbyde CO neutraliserede tryksager2

ISO 9001, ISO 14001 og EMAS godkendt 46 

  www.rksk.dk


VIL SKABE EN TILVÆRELSE I RINGKØBING

Nu er hans kone Ewelina Kmiecik-Grodzinski også flyttet til Ringkøbing. Hun er uddannet kunstmaler. ”Vi er på udkig efter vores egen lejlighed i Ringkøbing. Vi vil gerne skabe os en tilværelse her i Ringkøbing. Det må gerne være en lejlighed med udsigt over vandet og plads til et atelier til min kone. Mulighederne for at være professionel kunstmaler er langt større i Danmark end i Polen. I Danmark bliver der sat stor pris på kunst,” siger Jan Grodzinski.

FAKTA

vember 2014 har han arbejdet i fem måneder som ingeniør hos EagleBurgmann i Ringkøbing. Det verdensomspændende firma udvikler og producerer blandt andet produkter til offshore-industrien. ”Jeg har tidligere arbejdet hos Volvo i Polen, og her havde vi flere samarbejdspartnere i Danmark, som jeg ofte var i kontakt med. De var utrolig flinke, og på den måde fik jeg et godt indtryk af Danmark. Jeg ville gerne prøve at arbejde i udlandet, og hvorfor så ikke Danmark? I bil tager det kun ni timer at køre fra Ringkøbing til min hjemegn i Polen,” siger Jan Grodzinski, der taler et godt engelsk. Det var EagleBurgmann, der henviste Jan Grodzinski til Career Campus. ”Det var dejligt og utroligt let at kunne flytte direkte ind et sted med møbler og køkkengrej. Det gjorde det hele meget nemmere. Så kunne jeg koncentrere mig om mit nye arbejde,” siger Jan Grodzinski, der er taknemmelig for den støtte, som både kollegerne hos EagleBurgmann og de øvrige beboere på Career Campus har vist ham. ”De er altid parate til at hjælpe – i begyndelsen var der f.eks. papirer fra myndighederne, som jeg havde svært ved helt at forstå,” siger Jan Grodzinski.

CAREER CAMPUS

Career Campus ligger på Aldershvilevej 16 i Ringkøbing. Det er indrettet i det tidligere plejehjem Aldershvile fra 1911. I 2009 flyttede de første beboere ind i Career Campus, der drives af Erhvervscentret. Der er 28 værelser på cirka 25 kvadratmeter. I bedste kollegiestil deles man om køkken og diverse fællesrum med sofa og tv. Målet med Career Campus er at trække højtuddannede til det vestjyske. Det kan f.eks. være danske eller udenlandske studerende i praktik i lokale virksomheder. Huslejen er 3500 kr. pr. måned. Med i prisen er vand og varme, og der er fri adgang til motionscenter og svømmehal. Der er planer om at renovere Career Campus. Et projekt, som Realdania støtter. Hele finansieringen er ikke på plads endnu. Renoveringen giver lidt flere værelser – blandt andet værelser for par.

Ringkøbing-Skjern Lær dansk hos Danmarks største udbyder af danskundervisning for voksne udlændinge

Voldgade 6, 1. sal 6900 Skjern T: 96 48 28 28 skjern@adm.laerdansk.dk

www.laerdansk.dk/skjern

www.rksk.dk 

  47


Værtens bedste historier

Al Gore satte fokus      på Energi 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune havde fornemt besøg i 2014 i skikkelse af USA’s tidligere vicepræsident og nobelprismodtager Al Gore og den tidligere leder for FN’s Våbeninspektører Hans Blix. De talte i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i oktober. Blandt tilhørerne var sekretariatsleder Henning Donslund fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi 2020. Naturligvis var han det, fristes man til at tilføje. For Al Gores sprudlende og tankevækkende indlæg handlede nemlig i høj grad om det, som Henning Donslund arbejder med til dagligt: Energi og miljø. ”Det var særdeles spændende at høre Al Gore. Han formåede virkelig at få sine budskaber ud over scenekanten. Han kunne fortælle, at det er en kolossal udfordring at løse verdens fremtidige miljø- og klimaopgaver, men at vi samtidig har muligheden for at gøre det,” siger Henning Donslund. Den tidligere vicepræsident under Bill Clinton viste blandt andet en række katastrofebilleder fra verden, hvor vejret er gået amok. ”Han kunne såmænd også have vist nogle billeder fra Ringkøbing-

”Vi erkender blankt, at vi har sat overliggeren meget højt. Det er høje ambitioner. Ingen tvivl om det. Men vi ligger også i et område, hvor det er muligt at have høje ambitioner, når det drejer sig om produktion af vedvarende energi,” siger Henning Donslund. VINDMØLLER OG BIOGAS ER OPLAGT

Her tænker han især på to områder. Den første er meget oplagt: vindmøller. Det blæser jo altid i Vestjylland, som man siger. Der er

allerede rejst mange af de snurrende energiproducenter i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det andet område er biogas. Ringkøbing-Skjern Kommune har store landbrugsarealer og meget husdyrgødning, og dermed kan der i høj grad produceres biogas på husdyrgødning og energiafgrøder. Hvor langt er kommunen så kommet? Er gassen gået af ballonen på vejen op mod den højt placerede overligger? Skjern-området i efteråret, hvor der faldt voldsomme regnmængder. Statistisk usikkerhed eller ej – noget tyder på, at vi nu også selv mærker klimaforandringerne,” siger Henning Donslund. Al Gore sluttede sit foredrag med at fremhæve Danmark generelt som et foregangsland i verden, og Ringkøbing-Skjern Kommune med sin vision om Energi 2020, som et af de områder, der arbejder mest seriøst med den måske vigtigste globale udfordring. ”Besøget af Al Gore var med til at sætte ekstra fokus på vores Energi 2020-plan, og det er altid dejligt med et øget fokus,” siger Henning Donslund. HAR SAT OVERLIGGEREN MEGET HØJT

Det er en meget ambitiøs energiplan, som politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget. Det er måske i virkeligheden landets mest ambitiøse. I 2020 skal den producerede mængde vedvarende energi i Ringkøbing-Skjern Kommune svare til den mængde energi, som kommunens indbyggere og virksomheder bruger. 48 

  www.rksk.dk

ER OPPE PÅ 50 PROCENT

”Vi er godt på vej. Et estimat på Energiregnskabet siger, at vi nåede op på 43 procent i 2013. Altså at vi producerede den mængde vedvarende energi, der svarede til næsten halvdelen af vores samlede energiforbrug. Til gengæld viser estimatet, at vi i 2014 kommer op på de 50 procent,” siger Henning Donslund. Her i skrivende stund i slutningen af 2014 kender man endnu ikke de faktiske tal for hverken 2013 eller 2014. ”Men de 50 procent er absolut et kvalificeret gæt på baggrund af den vindmøllekapacitet, der blev opstillet i sidste kvartal af 2013,” siger Henning Donslund. Nu er de sidste 50 procent formentlig noget sværere at nå end de første 50 procent, men det er ifølge Henning Donslund ikke umuligt. ”Selvfølgelig bliver det svært, men der er stadig områder at tage fat på. Vores Energiråd skal via tre workshops med lokale aktører komme med ideer til, hvordan det kan lade sig gøre. Der skal kig-


FAKTA

ENERGI 2020

ges på ”Lokale energiressourcer”, ”Energiforsyning” og ”Energiforbrug og energieffektivisering”, siger Henning Donslund. ALLE SKAL BIDRAGE FOR AT NÅ MÅLET

Med i Energi 2020-planen er også et klart incitament til at spare på energi. Hvis energiforbruget kan sættes ned, skal der naturligvis ikke produceres så meget vedvarende energi for at nå målet. ”Det er især i bygninger og ved transport, at energiforbruget kan nedsættes. Bilerne kan f.eks. køre på el,” siger Henning Donslund og påpeger, at alle – både borgere, virksomheder og kommunen selv – skal bidrage, hvis målet skal nås i 2020. ”2020 er lige rundt om hjørnet. Vi skal udnytte hele paletten for at komme i mål. Det vil sige mere vindenergi, mere bioenergi og mere solenergi samt naturligvis energibesparelser. Og i de kommende år vil der komme nye teknologier, der kan hjælpe os yderligere på vej,” siger sekretariatslederen.

Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 2008 planen Energi 2020. Det er kommunens vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Det betyder, at der i kommunen bliver produceret lige så meget vedvarende energi, som borgere og virksomheder i kommunen bruger. Det gælder både boliger, arbejdspladser og transport. Arbejdet med at omstille kommunen til 100 procent vedvarende energi er forankret i Energirådet. Det består af erhvervs- og organisationsfolk samt politikere og embedsmænd fra kommunen. Rådet rådgiver byrådet og er med til at inspirere omgivelserne og sprede viden om vedvarende energi. Kommunen har etableret et sekretariat for Energi 2020. Energisekretariatet koordinerer arbejdet med at nå målet. Sekretariatet servicerer Energirådet og hjælper alle interesserede med vejledning, kontakt og inspiration. Udgangspunktet er 2007. Her viste kommunens energiregnskab, at cirka 20 procent af energibehovet i kommunen blev dækket af vedvarende energi. Seneste estimat på energiregnskabet: I 2013 blev cirka 43 procent af energibehovet i kommunen dækket af vedvarende energi. Ifølge estimatet vil tallet i 2014 være cirka 50 procent.

SO LI D BA N

Du finder os overalt i Ringkøbing-Skjern Kommune - også lidt ud over grænserne...

EN

Den danske Designog Håndværksefterskole

K

Kom og skab dig! Med skateboard, wakeboard, motocross, keramik, smykkedesign, trædrejning, motor/metal, beklædningssyning, skrædderi, tegning/maling og meget mere. Du får 196 nye venner. Et ekko af minder, som varer ved.

DHE Skolebyen 11 6900 Skjern Tlf. 9735 4000 www.dhe.dk

Viborg Holstebro Ulfborg Vildbjerg Herning

Ringkøbing Lem Hvide Sande

Tarm

Torvet 1 / 6950 Ringkøbing / 9732 1166 post@landbobanken.dk / www.landbobanken.dk

www.rksk.dk 

  49


Værtens bedste historier

 Regentparrets besøg i Ringkøbing Solen skinnede det bedste, den havde lært, da Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelig Højhed Prinsgemalens besøgte Ringkøbing den 2. september 2014. Lige fra indsejlingen i blikstille vand om morgenen i Hvide Sande var mange borgere og turister mødt frem for at få et glimt af Regentparret. Og endnu flere fyldte gader og stræder i Ringkøbing, da Regentparret kørte gennem byen i karet eskorteret af blå gardehusarer. Da det daglange besøg sluttede på Torvet sidst på eftermiddagen var trængslen på sit højeste. Efter modtagelsen på Rådhuset besøgte Regentparret Vestas og One Collection. Efter frokosten på Fjordgården fortsatte Dronningen til Generator, Career Campus og Ringkøbing Museum, mens Prinsgemalen inspicerede Danmarks Flymuseum og Stauning Whisky. Regentparret var værter ved en souper ombord på Dannebrog for indbudte gæster om aftenen.

50 

  www.rksk.dk


www.rksk.dk 

  51


Værtens bedste historier

Museerne er samfundets   hukommelse Kulturstyrelsen var i september 2014 forbi Ringkøbing-Skjern Museum for at lave en kvalitetsvurdering af museet, og det var en bedømmelse med tommelfingeren opad. ”Ringkøbing-Skjern Museum opstod ved kommunalreformen i 2007, og man kan godt sige, at kvalitetsvurderingen var en blåstempling af fusionen mellem museerne i Ringkøbing og Skjern. Sådan betragter vi det i hvert fald. Vi er meget glade for den positive vurdering, vi har fået,” fortæller direktøren for RingkøbingSkjern Museum, Kim Clausen.

FAKTA

RINGKØBING-SKJERN MUSEUM

Besøgende i 2014: Cirka 160.000 Største attraktioner: Lyngvig Fyr og Bork Vikingehavn Ansatte: 45 Museumsfrivillige: 200-300 Statsanerkendt kulturhistorisk museum.

N

NG-SKJER

RINGKØBI

MUSEUeM .dk tori

levendehis

Der er selvfølgelig ting, der kan forbedres, og det har RingkøbingSkjern Museum tænkt sig at tage fat på. Det er f.eks. begrebet økomuseum. Ringkøbing-Skjern Museum er et økomuseum. BEGEJSTRING FOR LYNGVIG FYR

”Det er et projekt, vi har døbt ”Økomuseum 2.0”. Vi skal have skabt en gentænkning af økomuseet rundt om Ringkøbing Fjord, og det har vi tænkt os at gøre med udgangspunkt i Lyngvig Fyr, som vi bliver mere og mere begejstrede for. Lyngvig Fyr skal være porten til ét museum rundt om Ringkøbing Fjord,” siger Kim Clausen. Det skal blandt andet ske ved en renovering af fyrmestergården. Et projekt, der allerede er godt i gang. Fyrmestergården vil med tiden rumme flere udstillinger. Dermed skal de besøgende ikke ”nøjes” med en tur op i det 36 meter høje fyr, der er placeret på en 17 meter højt klit og derfor rager godt op i det forblæste landskab.

DE ENKELTE MUSEER

Strandgården, Husby Klit Ringkøbing Museum Kaj Munk Præstegård, Vedersø, driftsaftale Abelines Gård, Holmslands Klit Bork Vikingehavn Fahl Kro, Bork Gåsemandens gård, Nr. Bork Hattemagerhuset, Tarm Skjern Å-udstillingen, Skjern Vindmøllen, Skjern Lyngvig Fyr, driftsaftale Reberbanen, Skjern Dejbjerg Jernalder, Bundsbæk Bundsbæk Mølle Rakkerhuset, Bjørnemosen Provstgaards Hus, Stauning. Læs mere på www.levendehistorie.dk SELVSTÆNDIGE SPECIAL- OG EGNSMUSEER

Vedersø Egnsmuseum Fiskeriets Hus, Hvide Sande J.C. Christensens Hus, Hee Muldbjerg Mølle Brejning Egnsmuseum Videbæk Egnsmuseum, Vorgod Danmarks Flymuseum, Stauning Lufthavn Smedenes Hus, Lem Danmarks Vindkrafthistoriske Samling, Lem Røde Kro, Lem Rækker Møllegård Lyne gl. Elværk Hoven Kvindehøjskole.

52 

  www.rksk.dk

DET BETYDER BEGREBET ØKOMUSEUM

”Begrebet økomuseum skal forstås ud fra det gamle græske ord ”oikos”, som vi i dag finder i ordene økonomi og økologi. I sin oprindelige betydning betyder ”oikos” husholdning eller lokal sammenhæng. Et økomuseum er således et museum, der tilstræber at bevare og formidle kultur og natur i dens oprindelige sammenhæng,” siger Kim Clausen og fortsætter: ”I praksis skal det forstås på den måde, at Ringkøbing-Skjern Museum består af en række fredede eller bevaringsværdige bygninger eller historiske steder placeret i landskabet rundt om Ringkøbing Fjord. Museet ønsker at bevare og formidle denne kulturarv i dens oprindelige sammenhæng. På den måde bliver museet både et inde- og ude-museum. Økomuseet bliver således et netværk af huse, steder og historier, som kan bruges til at fortælle de besøgende om de lange linjer i den historiske udvikling omkring Ringkøbing Fjord. Denne formidling kalder vi på Ringkøbing-Skjern Museum for Levende Historie”. SPÆNDENDE UDSTILLINGER I 2015

2015 vil byde på flere spændende udstillinger på RingkøbingSkjern Museum. På Ringkøbing Museum bliver bunkerudstillingen fulgt op af en ny udstilling med udgangspunkt i Anden Verdenskrig.


Denne gang handler det om nedstyrtede allierede flyvere omkring Ringkøbing Fjord. Mange af de allierede flyvere tog turen ind over Danmark på vejen ned mod de tyske byer, hvor de tømte deres bombelast. Hvis de ellers kom så langt. Tyskerne gjorde alt for at skyde dem ned fra både landjorden og luften. På Bundsbæk Mølle vil man i 2015 kunne se en udstilling om sundhed og sygdom. Den handler blandt andet om, hvilke sygdomme folk havde i Vestjylland i gamle dage, hvor man kunne dø af det, der i dag betragtes som uskyldige infektioner. ”Vi sætter også fokus på de såkaldte ”kloge folk”, der kunne helbrede syge – de var meget udbredte i Vestjylland,” siger Kim Clausen. Der bliver en ny udstilling på Lyngvig Fyr. Den er ikke planlagt her i skrivende stund. Til gengæld er Fahl Kro klar til at åbne igen efter den brand, der gjorde stor skade på den gamle kro. Den er nu genopbygget, og i 2015 vil man kunne se en vikingeudstilling på kroen.

for i vurderingen. Det er også vigtigt at bevare alle genstandene for eftertiden. Museerne er samfundets hukommelse, og jo stærkere udviklingen går, jo vigtigere bliver museernes rolle med at registrere den tid, vi lever i,” siger Kim Clausen. Han kan desuden mærke, at den umiddelbare fortid bliver mere og mere interessant for mange. ”Det kan f.eks. være 1970’erne. Selv om det for mange ikke synes at være særlig mange år siden, så er der alligevel sket en kolossal udvikling, og mange finder det spændende at gense ting fra 1970’erne. Det kan man blandt andet se i Den Gamle By i Aarhus, der har stor succes med deres 70’er-udstilling,” siger Kim Clausen, der glæder sig over et flot besøgstal i 2014. Det lå på omkring 160.000 besøgende. Så skal man huske, at Fahl Kro ikke var åben på grund af branden, og samtidig bød sommeren 2014 på mange dage med perfekt strandvejr.

PASSER GODT PÅ DE GAMLE TING

I ovennævnte kvalitetsvurdering fik det lokale museum også ros for sin måde at bevare alle de indsamlede genstande på. ”Vi har et forholdsvis nyt magasin på Industrivej i Skjern. Vi synes selv, vi passer godt på vores ting, og det fik vi heldigvis også kredit

Ringkøbing-SkjeRn MuSeuM Levende historie omkring Ringkøbing Fjord

14 museer

Køb uge- & årskort

Børn gratis entre

www.levendehistorie.dk

RINGKØBING-SKJERN

MUSEUM levendehistorie.dk www.rksk.dk 

  53


Brug kommunens ungdoms- og voksenuddannelser Tlf. 96 74 34 00 · www.rkbgym.dk Faglighed og Fællesskab – vejen videre GY

MN A S

I

UM

TARM

V E S T J YS

Vestjysk Gymnasium Tarm K

·

· S

Tlf. 97VGT 37 18 33 . www.vgt.dk T

C

XHøj faglighed. H F - V U God hverdag. Flest muligheder.

Tlf. 97 32 31 00 · www.kristne-gym.dk Skolebyen 5 · 6900 Skjern Tlf. 96 80 15 00 · www.ucrs.dk

54 

www.kompetencegruppen.dk

www.htxskjern.dk

www.skjernhs.dk

www.ringkhs.dk

www.skjernts.dk

www.vucrs.dk

  www.rksk.dk


Vigtige telefon  numre BORGERSERVICE Ringkøbing, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing . . . . . . 9974 2424 Skjern, Finderupsvej 9, 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . 9974 2424 DAGPLEJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2424 SUNDHEDSPLEJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2424 HJEMMEPLEJEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2424 SUNDHEDSCENTER VEST, Kirkegade 3, 6880 Tarm . . . 9974 1034 RINGKØBING-SKJERN BIBLIOTEKERNE . . . . . . . . . . 9974 2626 Ringkøbing, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing . . . . . . 9974 2600 Skjern, Engtoften 1, 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2620 Videbæk, Fischersvej 6, 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . 9974 2630 Tarm, Engvej 2, 6880 Tarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2611 Hvide Sande, Skolevej 1, 6960 Hvide Sande . . . . . . . 9974 2640 KOMMUNALE TANDPLEJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 1646 Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk – Klinikken i Ringkøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2400 Holmegaardsvej 10, 6950 Ringkøbing – Klinikken i Rindum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2400 Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing – Klinikken i Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2275 Bredgade 108, 6900 Skjern ERHVERVSCENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9975 2600 TURISMECENTRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7022 7001 REGION MIDTJYLLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7841 0000 Skottenborg 26, 8800 Viborg SUNDHEDSHUS RINGKØBING . . . . . . . . . . . . . . . . . 7843 0000 Nørreport 9, 6950 Ringkøbing SUNDHEDSCENTER VEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 1034 Kirkegade 3, 6880 Tarm

Brandvæsen . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1-2 Ved ulykke – meld brand Falck . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7010 2030 Ved ulykke tryk 1-1-2 – forlang ambulance Lægevagten . . . . . . . . . . . . . 7011 3131 Region Midtjylland. Alle hverdagen fra klokken 16.00 til 8.00. Lørdag, søndag og helligdage kan du ringe døgnet rundt.

Politi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9614 1448 Midt– og Vestjyllands Politi (Hovedstation) Nørreport 1, 7500 Holstebro Ved hastesager: TRYK 1-1-2 forlang politi Nærmeste politi: TRYK 1-1-4

(gælder hele landet)

www.rksk.dk 

  55

VIGTIGE TELEFONNUMRE

RÅDHUSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9974 2424 Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Telefon- og åbningstider:  Mandag     10.00-17.00 Tirsdag-fredag 10.00-13.30

APOTEKER Ringkøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9732 0511 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9735 1544 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9717 2500 Tarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9737 1006 Hvide Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9731 3147 FJERNVARME Hemmet Varmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9737 5198 Hvide Sande Fjernvarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9731 1661 Kloster Kraftvarmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9733 7545 Lem Varmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9734 1228 Ringkøbing Fjernvarmeværk . . . . . . . . . . . . . . . 9732 3244 Skjern Fjernvarmecentral . . . . . . . . . . . . . . . . . 9735 1444 Spjald Fjernvarmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9738 1685 Tarm Varmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9737 1087 Tim Kraftvarmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9733 3444 Troldhede Varmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9719 4314 Videbæk Energiforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . 9717 1688 Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk . . . . . . . . . . 9738 6511 Ådum Kraftvarmeværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9737 6550 ELEKTRICITET Borris Elforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9736 1336 Energi Midt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7015 1560 RAH Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9732 1455 Syd Energi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7011 5000 Tarm Elværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9737 1087 Videbæk Energiforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . 9717 1688 VAND Ringkøbing-Skjern Forsyning . . . . . . . . . . . . . . 9674 8500 Astrup/Faster Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . 9736 4032 Barde Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9717 5350 Borris Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9736 6463 Dejbjerg Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4097 1995 Fjelstervang Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5150 6211 Fjelstrup Vandværk Øst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9719 2225 Grønbjerg Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9738 4486 Hanning Vandforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4088 2172 Hemmet Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9737 5222 Herborg Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2099 2866 Højmark Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9734 3611 Kloster Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9774 8500 Lem Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9734 2506 Nørhede Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9734 3209 Rimmerhus Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9717 5189 Rækker Mølle Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9736 2208 Sdr. Bork Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7528 0467 Sdr. Vium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9737 5665 Spjald Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9738 1685 Stauning Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9736 9226 Søndervig Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9774 8500 Tim Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9733 3369 Troldhede Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9719 4128 Videbæk Energiforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . 9717 1688 Vorgod Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2891 9642 Ølstrup Vandværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9734 6194 SPILDEVAND/KLOAKFORSYNING Ringkøbing-Skjern Forsyning . . . . . . . . . . . . . . 9674 8500


Søndervig FERIEPARK

I den kommende Søndervig Feriepark bygger Frifeldt en bred vifte af kvalitetssommerhuse. Helt fra 43 m² velindrettet feriehytte til 6 personer op til 120 m² sommerhus med fire værelser og to badeværelser. Kontakt os endelig for fremvisninger eller yderligere informationer.

Kontakt projektkoordinator Michael Neumann på 24 84 48 96 eller mn@sondervigferiepark.dk

Nøglen til dit nye liv Vi tilbyder et bredt udvalg af arkitekttegnede sommerhuse - lige fra de klassiske til de moderne - som du selv kan være med til at sætte dit præg på. Vi tager dig med hele vejen fra drøm til færdigt hus. Lad os hjælpes ad, så vi kan gøre din drøm til virkelighed. se mere på www.frifeldt.dk

Profile for Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune

Info 2015  

Husstandsomdelt informationshæfte fra Ringkøbing-Skjern Kommune